Zawartość

Widzieć dokładniej – możliwości innowacji medycznych

2021-11-16
Widzieć dokładniej – możliwości innowacji medycznych

Wykrycie śmiertelnego wirusa tak wcześnie jak to możliwe miało ogromny wpływ na ograniczenie jego globalnego rozprzestrzeniania. Jednak samo stworzenie rozwiązania nie rozwiązuje automatycznie problemu: trzeba je jeszcze zaadaptować.

Właśnie tutaj pojawiają się normy takie jak IEC 62220-2 ED1 Medical electrical equipment – Characteristics of digital X-ray imaging devices. Medycy mają do wyboru wiele produktów, skąd więc mają wiedzieć, że otrzymują najlepszy w ramach swoich ograniczonych zasobów pieniężnych? Jeżeli produkt ma certyfikat zgodności z określoną normą, to zwiększa zaufanie i wiarygodność w zakresie jakości i wydajności. Posiadanie znormalizowanych wskaźników może pomóc wyróżnić się na rynku i daje pewność, że wybrany produkt wykona zadania zgodnie z oczekiwaniami.

Dobrym przykładem jest technologia rentgenowska, w której jeszcze do niedawna wprowadzano niewiele innowacji. Promieniowanie rentgenowskie o podwójnej energii może pokazywać głębiej i wyraźniej niż tradycyjne aparaty rentgenowskie, dzięki czemu może być wykorzystywane do nowych celów, takich jak diagnozowanie wirusów, np. COVID-19.

Trwają prace nad Normą Międzynarodową, która zapewni sposób porównywania wydajności cyfrowych detektorów promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii w celu zapewnienia rozwoju produktów lepszej jakości oraz umożliwienia podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej i organom regulacyjnym narzędzie oceny tej jakości.

Opublikowanie tej normy w czasie pandemii postawiło przed wszystkimi wyzwania, które wymagały innowacyjności. Przed pandemią kluczowe elementy opracowywania normy prowadzone były osobiście w różnych krajach na całym świecie. COVID-19 wstrzymał podróże międzynarodowe i utrudnił plany publikacyjne.

Podobnie jak inne organizacje, także IEC musiała przestawić się na pracę wyłącznie zdalną, nadal angażując do udziału przedstawicieli przemysłu, rządu, środowisk akademickich oraz konsumentów.

Innowacje w technologii medycznej nie powstają w próżni. Wymagają ekosystemu wsparcia wykraczającego poza samą technologię, aby wprowadzić ją na rynek w sposób bezpieczny i wiarygodny. Organy normalizacyjne oraz różnorodne głosy eksperckie pomagają we wdrażaniu przełomowych technologii, które przekształcą system opieki zdrowotnej i będą chronić tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

Czytaj całość w „Wiadomościach PKN 9/2021”