Zawartość

Wspólne zarządzanie relacjami biznesowymi z ISO 44003

2021-11-16
Wspólne zarządzanie relacjami biznesowymi z ISO 44003

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) stanowią podstawę gospodarki. Obejmują wszelkiego rodzaju przedsiębiorców, od rzemieślników i fryzjerów, przez freelancerów, aż po większe firmy z milionowymi obrotami. Niektóre zatrudniają więcej osób; inne mniej niż dziesięć.

Niepewna przyszłość

W tych nieprzewidywalnych i niepewnych czasach pandemii duże i małe firmy poniosły straty, a perspektywy dla wielu MMŚP na całym świecie są w najlepszym razie niepewne. Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat wpływu COVID-19 na MŚP podaje, że na początku pandemii znalazły się one w samym centrum problemów, a rok później „znajdują się w jeszcze bardziej niepewnej sytuacji, a dotyczy to w szczególności firm młodych i start-upów, osób samozatrudnionych, a także przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety lub będących własnością przedstawicieli mniejszości”.

Ten problem został uwypuklony podczas wirtualnej sesji Światowego Szczytu Zarządzania Technologią Światowego Forum Ekonomicznego w kwietniu tego 2021 r. Przed kryzysem wywołanym pandemią w krajach OECD MŚP stanowiły 99% wszystkich przedsiębiorstw, odpowiadały za 60% zatrudnienia i przynosiły do 60% wartości dodanej w gospodarce. Jednak pomimo kryzysu ich potencjał pozostaje niewykorzystany.

Budowanie relacji opartych na zaufaniu

Jak więc można lepiej odbudować to, co było, a także stworzyć środowisko ułatwiające dostęp do finansowania i systematycznych inwestycji w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby w pełni wykorzystać ich potencjał?

Jeśli ostatni rok czegoś nauczył, to tego, że współpraca, współdziałanie i tworzenie zaufanych relacji nigdy nie było ważniejsze. Dlatego publikacja normy ISO 44003 Collaborative business relationship management – Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles nie mogła ukazać się w bardziej odpowiednim momencie.

Jest to najnowsza norma z serii ISO 44000 obejmującej ISO 44001 Collaborative business relationship management systems – Requirements and framework oraz
ISO 44002 Collaborative business relationship management systems – Guidelines on the implementation of ISO 44001.

Czytaj całość w „Wiadomościach PKN 10/2021”