Zawartość

Interoperacyjność ładowania dla urządzeń elektroniki użytkowej

2021-12-16
Interoperacyjność ładowania dla urządzeń elektroniki użytkowej

Po udanym wprowadzeniu wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania telefonów komórkowych (opartego na technologiach USB) w 2011 roku, w roku 2016 IEC opublikowała wspólne rozwiązanie w zakresie in­teroperacyjności ładowania, które wykroczyło poza smartfony i obejmowało inne urządzenia elektroniczne takie jak tablety i niektóre laptopy. Rozwiązanie to staje się coraz szerzej dostępne na światowych rynkach i realizuje cele polityki w zakresie ograniczenia elektroodpadów i zwiększenia wygody użytkowników.

IEC wydała aktualizację wspólnego rozwiązania w zakresie interoperacyjności ładowania (IEC 63002, oparta na najnowszych technologiach UBS), która wspiera coraz szersze zastosowanie w coraz większej liczbie urządzeń elektronicznych. Dzięki temu ładowarki różnych urządzeń, w których zastosowano to rozwiązanie, będą mogły być wykorzystywane z dowolnym urządzeniem elektronicznym, w którym rów­nież to rozwiązanie zostało zastosowane. Technologia ta jest kompatybilna z wcześniejszymi i późniejszymi rozwiązaniami, jest też bezpieczna i wspiera przyszłe innowacje, zapewniając zmniejszenie ilości elektroodpadów i długoterminową wygodę użytkownika.

Zbyt dużo elektroodpadów i brak udogodnień

Według badania przeprowadzonego w grudniu 2019 roku dla Komisji Europejskiej przez Instytut im. Fraunhofera, dawniej konsumenci mieli trudno­ści z wybraniem odpowiedniej ładowarki do różnych urządzeń elektronicznych. Co więcej, każde urządzenie miało swoją ładowarkę i w momencie gdy urządzenie wychodziło z użytku – ładowarka do niego stawała się nieużyteczna. Dzięki rozwojowi technologii ładowania przez USB te problemy są znacznie mniejsze. Dzięki ładowarkom dla wielu różnych urządzeń elektronicz­nych można prognozować dalsze zmniejszenie się ilości elektroodpadów.

Poprzednia i przyszła kompatybilność

Norma IEC 63002 jest w pełni kompatybilna z normą IEC 62684. Rozszerza ona korzyści płynące ze wspólnej interoperacyjności ładowania tabletów, notebooków oraz szerokiej gamy urządzeń do mocy 100 W i większej. Zapewnia między innymi interoperacyjność i wy­tyczne techniczne oraz specyfikacje dotyczące kabli, złączy, adapterów, a także protokołów dostarczania danych i zasilania. IEC 63002 określa również minimalne wymagania bazowe dla zasilaczy zewnętrznych (EPS) w zakresie interoperacyjności, ochrony sprzętu i niezawodności, uznając jednocześnie autorytet ist­niejących programów zgodności z przepisami.

Wspólne rozwiązanie w zakresie interoperacyjności ładowania umożliwia konsumentom używanie/ponow­ne używanie ich ładowarek zamiennie z tabletami, lap­topami, ekranami, telefonami, e-czytnikami, aparatami i pozostałą drobną elektroniką, kończąc tym samym erę szuflad wypełnionych starymi, niekompatybilnymi ładowarkami.

Nie trzeba już pozbywać się urządzenia z powodu uszkodzenia, wycofania z produkcji lub zagubienia zasilacza zewnętrznego. Konsumenci mogą dłużej korzystać ze swoich urządzeń, ponieważ zasilacze zewnętrzne oparte na wspólnym rozwiązaniu ładowania są kompatybilne wstecz i w przód z różnymi generacjami technologii USB.

Całość artykułu do przeczytania w „Wiadomościach PKN 11/2021”.