Zawartość

Zapewnienie odpornej infrastruktury energetycznej

2021-12-07
Zapewnienie odpornej infrastruktury energetycznej

W ostatnich latach rosnące zagrożenia dla infrastruktury energetycznej, od cyberataków po uszkodzenia fizyczne, uwypukliły pilną potrzebę poprawienia jej odporności.

Infrastruktura krytyczna

Pojęcie odporności systemu elektrycznego różni się od pojęcia jego niezawodności, które wskazuje, „że może wykonywać wymaganą funkcję w danych warunkach w wyznaczonym przedziale czasowym”.

W ciągu ostatnich kilku lat termin „odporność” stał się wszechobecny, m.in. przez niespotykaną skalę klęsk żywiołowych w wielu krajach i wybuch globalnej pandemii COVID-19.

Trudno precyzyjnie zdefiniować odporność, ponieważ obejmuje zarówno aspekty ludzkie, jak i techniczne.

Zgodnie z US Presidential Policy Directive/PPD-21– Critical Infrastructure Security and Resilience odporność oznacza „zdolność do przygotowania i przystosowania się do zmieniających się warunków oraz do wstrzymania się i szybkiego przywrócenia sprawności po wystąpieniu zakłóceń”. Obejmuje ona „zdolność do wstrzymania działań i odzyskania sprawności po umyślnych atakach, wypadkach lub występujących naturalnie zagrożeniach lub incydentach”.

Fizyczna ochrona infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii

Do tej pory dużą wagę przywiązywano do cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia odporności sieci wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Jednak istnieje również pilna potrzeba zajęcia się kwestią fizycznej ochrony takiej infrastruktury pod kątem jej odporności.

Należy stosować najlepsze możliwe sposoby projektowania elektrowni zgodnie z najnowszymi i najlepszymi międzynarodowymi praktykami i normami. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie zrównoważonych źródeł energii odnawialnej (wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, pływów itd.) dla rozproszonych zasobów energetycznych i ich połączenia z siecią w celu stworzenia środowiska Smart Grid (inteligentnych sieci) oraz Smart Energy (inteligentnej energii). Komitet Systemowy IEC ds. Smart Energy (SyC Smart Energy) zapewnia „normalizację, koordynację i wytyczne” w tych obszarach.

Więcej można przeczytać w „Wiadomościach PKN 11/2021”.