Zawartość

Technologia dla seniora

2022-03-29
Technologia dla seniora

Średnia długość życia na świecie stale rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że między rokiem 2015 a 2050 odsetek ludności świata w wieku powyżej 60 lat zwiększy się prawie dwukrotnie – z 12% na 22%.

W związku z tą zmianą demograficzną systemy społeczne i zdrowotne muszą być gotowe do podjęcia nowych wyznań. Pewne schorzenia, takie jak utrata słuchu i ograniczona mobilność, są typowe dla starzenia się, jednak indywidualne zdolności umysłowe i fizyczne będą się różnić. Z tego powodu należy zająć się szerokim zakresem potrzeb, a ostatecznym celem jest zapewnienie wsparcia, które umożliwi poszczególnym osobom utrzymanie dotychczasowego stylu życia pomimo utraty pewnych zdolności.

Technologia może odegrać ważną rolę w pomocy osobom o ograniczonej sprawności fizycznej. Umożliwia np. bezpieczne życie w domu i pomaga monitorować stan zdrowia. Może być też wykorzystywana w ułatwieniu socjalizacji i poprawie samoopieki.

Czytaj całość w „Wiadomościach PKN 3/2022”