Zawartość

X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” – zapraszamy do udziału!

2022-03-31
X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” – zapraszamy do udziału!

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnych czasów. Jest wyzwaniem, które nie uznaje granic państwowych, wymaga współpracy oraz wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym norm.

Zmiana klimatu jest zjawiskiem złożonym, wpływa nie tylko na środowisko, lecz także na funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw. Dbałość o ogólnie pojęte środowisko należy do priorytetowych działań wielu państw, także Polski.

Nowe wyzwania stają również przed samorządami i firmami, które muszą dostosować się do nowych zmian i oczekiwań, a przede wszystkim ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. W swojej codziennej działalności muszą uwzględnić wiele aspektów związanych z klimatem, m.in.: zaopatrzenie w różne typy energii (np. z odnawialnych źródeł: hydroenergia, biomasa czy energia wiatrowa), redukcję śladu węglowego, gospodarkę odpadami czy gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Normy dla klimatu

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza przejście z gospodarki tradycyjnej na gospodarkę niskoemisyjną, innowacyjność i rozwój technologiczny. Normy wpierają powyższe procesy, są reakcją na dynamicznie rozwijający się rynek i jego potrzeby. Budują globalny rynek bezpiecznych, energooszczędnych, interoperacyjnych rozwiązań, które wpływają na ochronę klimatu.

Zaproszenie do konkursu PKN

Jeżeli wiesz, w jaki sposób możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym i umiesz to przedstawić w swojej pracy (z uwzględnieniem aktualnych norm) –  zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Sprawdź szczegóły konkursu

Odwiedź podstronę z materiałami pomocniczymi do konkursu PKN