Zawartość

Kompasy Normalizacji PKN 2022 zostały wręczone!

2022-06-15
Kompasy Normalizacji PKN 2022 zostały wręczone!

Nagrodę PKN „Kompas Normalizacji” przyznajemy od 2015 roku. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych oraz instytucji w dowód uznania dla ich osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm.

Osoby wyróżnione nagrodą PKN to naukowcy, badacze, eksperci w danej branży, aktywni uczestnicy normalizacji międzynarodowej, zaangażowani, twórczy i otwarci na nowoczesne rozwiązania, w tym szeroko pojętą innowacyjność.

W tym roku „Kompasem Normalizacji” uhonorowani zostali prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny oraz Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, w którego imieniu nagrodę odebrali dr hab. inż. Marek Roszak - Prezes Klubu oraz Tadeusz Glazer - Wiceprezes Klubu.

15 czerwca br. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Kompas Normalizacji”.