Zawartość

Bałtyckie Forum Normalizacyjne 2022

2022-08-26
BSF forum

W dniach 24-26 sierpnia br. odbyło się Bałtyckie Forum Normalizacyjne (BSF). Jest to coroczne spotkanie przedstawicieli krajowych jednostek normalizacyjnych z Litwy (LST), Łotwy (LVS), Estonii (EVS) i Polski (PKN). W tym roku gospodarzem spotkania była Estonia.

Głównym celem BSF jest wypracowanie przez kraje nadbałtyckie wspólnej polityki normalizacyjnej, a także podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw na forum europejskim. To także dobry moment na dzielenie się swoimi osiągnięciami i wymianę doświadczeń z uczestnikami spotkania, którymi są przedstawiciele kierownictwa jednostek normalizacyjnych oraz pracownicy, będący specjalistami w dziedzinie objętej programem obrad.

W tym roku tematem rozmów były m.in. zagadnienia takie jak: wpływ COVID-19 na organizacje normalizacyjne, wypracowanie przez nie nowych metod pracy, wyzwania dla modeli biznesowych krajowych jednostek normalizacyjnych, przyszłość normalizacji europejskiej, rozwiązania IT w dobie pandemii, a także nowe osiągnięcia w zakresie usług i produktów.