Zawartość

Ekologiczna elektronika

2022-08-02
Ekologiczna elektronika

Obecnie ilość elektroodpadów mierzy się w milionach ton, z których część może trafiać na składowiska, często położone na obrzeżach dużych miast. Według raportu Global E-waste Monitor 2020 tylko 17,4% elektroodpadów wytwarzanych na świecie jest zbieranych i przetwarzanych w sposób przyjazny dla środowiska.

Niebezpieczne substancje znajdują się w środku

Problem z wyrobami elektronicznymi polega na tym, że nadal mogą zawierać materiały toksyczne. Rozpuszczalniki chlorowane, bromowane środki zmniejszające palność, polichlorek winylu (PVC), metale ciężkie, tworzywa sztuczne oraz gazy wykorzystywane są do produkcji wyrobów elektronicznych i ich komponentów. Te toksyczne materiały stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia tych, którzy odpowiadają za demontaż stosów tych odpadów. Te osoby biorą je z wysypisk i nie mają pojęcia, jak bardzo niebezpieczny jest kontakt z tymi materiałami. To dodatkowe zagrożenia dla zdrowia osób, które i tak już żyją w fatalnych warunkach. Te zagrożenia dotyczą nie tylko tych, którzy mają do czynienia z produktami na końcu ich cyklu życia. W rzeczywistości dotykają już tych, którzy produkują wyroby i ich komponenty.

Poznaj doskonałe rozwiązanie dla producentów i dostawców, którzy chcą produkować i dystrybuować komponenty elektroniczne pozbawione substancji niebezpiecznych. Więcej w „Wiadomościach PKN 7/2022”.