Zawartość

Bezpłatne szkolenia PKN nt. normalizacji

2022-09-21
Bezpłatne szkolenia PKN nt. normalizacji

21 września br. w Łomży odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie stacjonarne dla nauczycieli pt. „Łączenie świata edukacji ze światem normalizacji w szkole kształcącej w zawodach”.

Tytułowe łączenie obu światów jest dziś szczególnie ważne i możliwe, ponieważ normalizacja została włączona do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Normalizacja jako przedmiot kształcenia stanowi wyzwanie, ponieważ wymaga indywidualnego zaangażowania i wiedzy. Rolą PKN jest w tym zakresie pomoc nauczycielom i wspieranie ich w przekazywaniu wiedzy normalizacyjnej.

Dlatego właśnie Polski Komitet Normalizacyjny przygotował ofertę bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w ww. podstawach programowych oraz jak osiągnąć efekty kształcenia normalizacyjnego.

Więcej informacji nt. szkoleń PKN dla nauczycieli