Zawartość

Aktualizacja procedury  dotyczącej wykonawców prac normalizacyjnych

2022-11-21
Aktualizacja procedury  dotyczącej wykonawców prac normalizacyjnych

Od 17 listopada 2022 roku obowiązuje nowa wersja procedury R2-P6 Wybór, ocena i kwalifikacja wykonawców prac normalizacyjnych. Do procedury wprowadzone zostały wymagania zgodne z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podmioty zainteresowane współpracą zobowiązane są dołączyć do składanej oferty Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).