Zawartość

Listopadowe „Wiadomości PKN”

2022-11-18
Listopadowe „Wiadomości PKN”

Transport zużywa jedną trzecią całej energii końcowej w UE. Znaczna część tej energii pochodzi z ropy naftowej, jest on więc odpowiedzialny za emisję gazów cieplarnianych, co przyczynia się do zmian klimatycznych. Jest też istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w miastach. Kolejnym poważnym problemem środowiskowym i zdrowotnym jest zanieczyszczenie hałasem.

Jednocześnie rozwój gospodarki jest uzależniony od transportu, a jego jakość wpływa na efektywność i ogólną kondycję gospodarki. Jakie więc działania można przedsięwziąć w tej sytuacji? Niezbędne jest wykorzystanie bardziej zrównoważonych technologii transportowych. W „Europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej” jako priorytetowe obszary działania wyznaczono bardziej wydajny system transportu, szybkie wprowadzenie paliw niskoemisyjnych oraz przejście na pojazdy o niskiej lub zerowej emisji.

O tych aspektach w kontekście normalizacyjnym można przeczytać w bieżącym numerze „Wiadomości PKN 11/2022”.