Zawartość

Nowa edycja normy 27002

2023-01-24
Nowa edycja normy 27002

W dniu 23 stycznia 2023 została opublikowana nowa edycja normy 27002 o zmienionym tytule – PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności – Zabezpieczanie informacji. Norma jest wdrożeniem wersji międzynarodowej ISO/IEC i europejskiej EN z 2022 roku – EN ISO/IEC 27002:2022 i została wdrożona do zbioru Polskich Norm w języku oryginału.
Publikacja znowelizowanej wersji spowodowała jednoczesne wycofanie polskiego tłumaczenia z 2017 roku PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06, Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady zabezpieczania informacji. 

Zmiana dotyczy aktualizacji struktury funkcjonujących zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem informacji w sposób dający gwarancję najlepszych praktyk. Dokument jest przeznaczony do wykorzystania w opracowywaniu wytycznych zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem oceny ryzyka. Celem nadrzędnym jest ułatwienie organizacjom analizy wdrożonych zabezpieczeń i zapewnienie, że wszystkie niezbędne dla własnej działalności zostały uwzględnione.

Normę można kupić w Sklepie PKN.