Zawartość

Marcowe Wiadomości PKN

2023-03-20
Marcowe Wiadomości PKN

W erze cyfrowej nie możemy sobie pozwolić na kompromisy w zakresie cyberodporności. Informacja wykracza poza zapisane słowa, liczby i obrazy – bo czym jest wiedza, koncepcje, idee? W połączonym świecie informacje i związane z nimi procesy, systemy, sieci są aktywami cennymi dla organizacji biznesowych, a tym samym zasługują na ochronę. Bezpieczeństwo informacji osiąga się przez wdrożenie odpowiedniego zbioru zabezpieczeń, w tym polityk, procesów, procedur, struktur organizacyjnych oraz odpowiedniego oprogramowania. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Określony w ISO/IEC 27001 SZBI zawiera całościowe, skoordynowane spojrzenie na ryzyko w bezpieczeństwie informacji w organizacji.

Więcej o cyberodporności można przeczytać w bieżącym numerze „Wiadomości PKN 3/2023”, w którym poruszamy m.in. zagadnienia związane z czujnikami wirtualnymi, zerową emisją gazów cieplarnianych oraz bieżącymi pracami normalizacyjnymi