Zawartość

ELECTROPEDIA

2023-07-10
ELECTROPEDIA

Electropedia jest najobszerniejszą na świecie internetową bazą terminologiczną dotyczącą elektrotechniki. Electropedia jest tworzona przez IEC – Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną – globalną organizację opracowującą i publikującą Normy Międzynarodowe z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych (takich jak elektryka, elektronika, elektrotechnika, elektroakustyka, multimedia, telekomunikacja, medycyna, terminologia, kompatybilność elektromagnetyczna itd.).

Electropedia – znana również jako „IEV Online” – zawiera wszystkie terminy i definicje z Międzynarodowego Słownika Elektrotechnicznego (International Electrotechnical Vocabulary – IEV). IEV (norma wieloczęściowa IEC 60050) jest wielojęzycznym słownikiem ogólnego stosowania, obejmującym obszary elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji. Zawiera on hasła terminologiczne, z których każde odpowiada określonemu pojęciu. Zbiór haseł jest podzielony na kilka części, z których każda odpowiada jednej dziedzinie.

Pierwsze wydanie Międzynarodowego Słownika Elektrotechniki powstało już w 1938 roku i zawierało około 2 tysiące terminów.

Obecnie Electropedia zawiera ponad 22 000 haseł terminologicznych w języku angielskim i francuskim, uporządkowanych według dziedzin, wraz z odpowiednikami terminów w językach: arabskim, chińskim, czeskim, fińskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, mongolskim, niderlandzkim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, serbskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim.

Światowi eksperci opracowują terminy do Electropedii pod nadzorem międzynarodowego Organu technicznego IEC/TC 1 Terminology (Terminologia). Prace ekspertów na poziomie krajowym koordynowane są przez krajowe jednostki normalizacyjne (kjn). W Polsce jednostką taką jest PKN, a organem technicznym współpracującym z IEC/TC 1 jest PKN/KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce.

Przygotowane przez polskich ekspertów polskie terminy z opracowywanej normy terminologicznej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez PKN/KT 8 oraz w razie potrzeby przez inne zainteresowane OT/PKN, zostają przekazane do IEC, a następnie opublikowane w Electropedii.

Korzystanie z Electropedii pozwala na unikanie niejednoznaczności, co podczas opracowywania norm jest niezwykle istotne –  jednorodna, ugruntowana i sprawdzona terminologia opracowywana przez ekspertów, a używana przez całą społeczność elektrotechniczną właśnie to umożliwia.

Zapraszamy do korzystania z Electropedii.