Zawartość

Bałtyckie Forum Normalizacyjne 2023

2023-08-28
Bałtyckie Forum Normalizacyjne 2023

W dniach 23-25 sierpnia br. odbyło się Bałtyckie Forum Normalizacyjne (BSF). Jest to coroczne spotkanie przedstawicieli krajowych jednostek normalizacyjnych z Litwy (LST), Łotwy (LVS), Estonii (EVS) i Polski (PKN). W tym roku gospodarzem spotkania była Łotwa, która swoich gości zaprosiła do Dyneburga.

Głównym celem BSF jest wypracowanie przez kraje nadbałtyckie wspólnej polityki normalizacyjnej, a także podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw na forum europejskim. To także dobry moment na dzielenie się swoimi osiągnięciami i wymianę doświadczeń z uczestnikami spotkania, którymi są przedstawiciele kierownictwa jednostek normalizacyjnych oraz pracownicy, będący specjalistami w dziedzinie objętej programem obrad.

Podczas BSF przedstawiciele PKN mówili m.in. o zmianach w infrastrukturze IT wprowadzonych w celu optymalizacji procesu opracowywania norm i produktów normalizacyjnych, promowaniu systemu normalizacji dobrowolnej, a także współpracy międzynarodowej.

W przyszłym roku gospodarzem BSF będzie Polski Komitet Normalizacyjny. Do zobaczenia!