Zawartość

Nowa wersja normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08

2023-08-22
Nowa wersja normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08

PN-EN ISO/IEC 27001 to najbardziej znana na świecie norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

22.08.2023 r. została opublikowana nowa wersja normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 (wersja angielska), jednocześnie została wycofana PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (wersja polska).

Dlaczego norma PN-EN ISO/IEC 27001 jest ważna?

W obliczu rosnącej cyberprzestępczości i stale pojawiających się nowych zagrożeń, zarządzanie bezpieczeństwem informacji w każdej organizacji jest kluczowym elementem strategicznym i jednocześnie może wydawać się trudne lub wręcz niemożliwe. Norma PN-EN ISO/IEC 27001 pomaga organizacjom w sposób świadomy chronić gromadzone informacje, budować bezpieczne procesy ich przetwarzania, uwzględniając zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne ryzyka.

PN-EN ISO/IEC 27001 promuje holistyczne podejście do bezpieczeństwa informacji przez wskazanie strategicznych obszarów w budowaniu bezpieczeństwa takich jak: ludzie, procesy i technologie.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wdrożony zgodnie z tą normą jest narzędziem do budowania adekwatnych zabezpieczeń  z uwzględnieniem uwarunkowań, w których działa organizacja, jej strategii biznesowej i celów.

Normę można kupić w Sklepie PKN.