Zawartość

Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności. Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 27001 – konferencja PKN

2023-11-20
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności. Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 27001 – konferencja PKN

PN-EN ISO/IEC 27001 to najbardziej znana na świecie norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). W 2023 r. została znowelizowana, aby jeszcze lepiej wspierać starania o zapewnienie bezpieczeństwa danych, które mają być chronione.

16 listopada 2023 r. w Centrum Konferencyjnym WEST GATE odbyła się konferencja PKN pt.: Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności. Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Ewa Zielińska, Prezes PKN, mówiła o tym, dlaczego aktywne uczestnictwo w normalizacji międzynarodowej jest ważne w kontekście cyberbezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Joanna Skwarek, Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania PKN, opowiedziała o normach z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wyjaśniła, co jest celem nadrzędnym nowelizacji PN-EN ISO/IEC 27002:2023.

Elżbieta Andrukiewicz, Przewodnicząca PKN/KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych, przybliżyła znaczenie norm wspierających dla dobrego wdrożenia wymagań zawartych w ISO/IEC 27001:2022 oraz wyjaśniła m.in., czym jest rodzina norm SZBI (27000) i jak wygląda ich podział.

Tadeusz Zawistowski, konsultant w zakresie systemów zarządzania, omówił nowelizację normy PN-EN ISO/IEC 27001 w aspekcie wymagań systemowych.

Michał Pachowski, Prezes Zarządu CeCert Sp. z o.o., opowiedział o certyfikacji osób oraz certyfikacji systemów zarządzania w świetle obowiązujących wymagań akredytacyjnych. Przedstawił również korzyści dla klienta wynikające z szybkiego przejścia na nowe wydanie normy ISO/IEC 27001.

Witold Skomra, Szef Wydziału Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, omówił stosowanie normy PN-EN ISO/IEC 27001 w procesie budowania odporności infrastruktury krytycznej w świetle Dyrektywy CER, przedstawił także Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Dziękujemy za liczne przybycie i do zobaczenia na kolejnej konferencji PKN.