Zawartość

Styczniowe Wiadomości PKN

2024-01-19
Styczniowe Wiadomości PKN

Współcześnie doświadczamy dynamicznego rozwoju technologii, a sztuczna inteligencja (AI) staje się integralną częścią naszego życia. W miarę postępu pojawiają się coraz bardziej złożone pytania dotyczące etyki i moralności związanej z zarządzaniem tymi zaawansowanymi systemami. Etyczne zarządzanie sztuczną inteligencją staje się nieodłącznym elementem odpowiedzialnego rozwoju technologicznego.

To zagadnienie jest wieloaspektowe – począwszy od prywatności i bezpieczeństwa danych aż po wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy i społeczeństwo jako całość. Warto zastanowić się nad tym, jakie wartości powinny kierować projektantami, programistami i użytkownikami sztucznej inteligencji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykorzystania tej technologii.

Etyczne zarządzanie AI to nie tylko kwestia zastosowania zasad moralnych w projektach, lecz także budowanie świadomości społecznej i dialogu, aby wspólnie określić granice i normy, które powinny towarzyszyć rozwojowi sztucznej inteligencji.

O tym, jaką rolę odegra tu normalizacja, można dowiedzieć się z „Wiadomości PKN 1/2024”.