Zawartość

KEYMARK

2024-06-13
KEYMARK

KEYMARK to dobrowolny europejski znak certyfikacyjny strony trzeciej, potwierdzający zgodność wyrobów lub usług z Normami Europejskimi. Znak ten jest własnością europejskich organizacji normalizacyjnych CEN i CENELEC, jest wydawany przez uprawnione jednostki certyfikujące.

W odpowiedzi na rezolucję Rady Europejskiej z 1992 roku dotyczącą poprawy ochrony konsumentów i przeciwdziałania niepewności spowodowanej różnorodnością znaków jakości, europejskie organizacje normalizacyjne CEN i CENELEC opracowały w latach 1993-1994 znak Keymark.

Znak KEYMARK oznacza, że dany wyrób lub usługa są zgodne z określonymi Normami Europejskimi. 

KEYMARK jest certyfikatem nadzorowanym typu 5, zgodnie z definicją ISO/IEC 17067 (CEN-CENELEC Internal Regulations - Part 4: 2018).

Szczegółowe zasady przyznawania i utrzymania znaku KEYMARK są dostępne na stronie internetowej KEYMARK.