Zawartość

KAŻDY

Twoja rola

Twoja opinia jako użytkownika Polskich Norm jest dla nas bardzo cenna. Nie musisz rejestrować się, aby brać udział w pracach normalizacyjnych.
 

Twoje możliwości

Możesz zgłosić uwagi do:

  • istniejących norm – przesyłając informacje na adres: wpnsekr@pkn.pl;
  • projektów nowych dokumentów – przesyłając opinię na ich temat w ramach ankiety powszechnej. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej PKN.

Jeśli w Twojej branży potrzebna jest nowa norma, możesz zgłosić propozycję opracowania takiego dokumentu.

Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, które wprowadzą Cię w tematykę norm i normalizacji. 

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać:   clicksearch-02.png

Ankieta powszechna projektów Polskich Norm →

Strona internetowa PKN - Wykaz projektów PN do ankiety

Ankieta powszechna wycofania Polskich Norm →

Strona internetowa PKN - Wykaz PN do wycofania

Zgłoszenie propozycji normy →

Strona internetowa PKN - Jak zgłosić propozycję normy

Szkolenia tradycyjne i e-learningowe →

Portal Wiedza – Szkolenia


 

Twoja przyszłość w normalizacji

Znacznie więcej możliwości daje czynny udział w pracach Organów Technicznych (OT) PKN czy współpraca w roli eksperta WG. Sprawdź, jakie korzyści możesz dzięki temu osiągnąć.

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Sprawdź, w którym Sektorze znajdują się zagadnienia z Twojej branży →

Strona internetowa PKN - Sektory normalizacji

Pracuj w Organach Technicznych (OT) PKN →

Strona internetowa PKN - Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN - Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zostań ekspertem pracującym w grupach roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC, ISO, IEC →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC