Zawartość

REPREZENTANT

Twoja rola

Reprezentant realizuje zadania w imieniu członka Organu Technicznego (OT) - podmiotu, który delegował go do prac w określonym Komitecie Technicznym (KT). Każdy podmiot niezależnie od wielkości dysponuje tylko jednym głosem.
 

Twoja praca

 • opiniujesz projekty norm i innych przekazanych dokumentów;
 • uczestniczysz we wszystkich głosowaniach;
 • uczestniczysz w posiedzeniach Organu Technicznego (OT);
 • możesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zgłaszając się do Grupy Projektowej (GP).
   

Twoje korzyści

 • dostęp do norm z danego zakresu już na wczesnym etapie ich opracowania;
 • możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia nowych tematów do programu prac KT;
 • wpływ na zapisy w normie i dokumentach normalizacyjnych;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • spotkania z najlepszymi ekspertami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku;
 • możliwość planowania nowych inwestycji;
 • przewaga nad konkurentami;
 • obniżenie kosztów projektowania i badań.
   

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych →

Portal Wiedza – szkolenie e-learningowe

Pakiet startowy dla reprezentantów członków OT Pakiet startowy dla reprezentantów członków
Pakiet startowy dla nowych członków OT Pakiet startowy dla nowych członków

Dostęp do systemu PZN  →

https://pzn.pkn.pl

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN –

Program prac PKN

Procedury CEN/CENELEC →

Procedury ISO/IEC →

Procedury PKN →

Strona internetowa PKN –

Procedury i dokumenty normalizacyjne

Wykaz Organów Technicznych PKN →

Strona internetowa PKN –

Organy Techniczne

Procedury PKN  →

Strona internetowa PKN – Procedury PKN


 

Twoja przyszłość w normalizacji

Jako  Reprezentant możesz angażować się w normalizację także na inne sposoby.

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Zostań osobą funkcyjną w KT →

Procedura PKN
Z2-P1

Zostań ekspertem WG →

Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Reprezentuj PKN na posiedzeniach organów międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych →

Procedura PKN
Z2-P2

Opracuj polską wersję językową normy →

Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych

Zamów opracowanie Polskiej Normy własnej  →

Jak zamówić opracowanie norm