Zawartość

Sekretarz OT

Twoja rola

Sekretarz to osoba organizująca prace Organu Technicznego (OT). Sekretarzem może być pracownik PKN lub reprezentant członka OT, który prowadzi sekretariat.
 

Twoja praca

Jako Sekretarz prowadzisz obsługę organizacyjno-techniczną prac OT, zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN i ściśle współpracujesz z Przewodniczącym OT i Konsultantem. W ramach tej obsługi:

 • przedstawiasz OT wszelkie sprawy wymagające uzgodnienia, objęte jego zadaniami;
 • organizujesz posiedzenia OT;
 • organizujesz opiniowanie i uzgodnienia w ramach OT;
 • sporządzasz protokoły, uchwały, stanowiska, sprawozdania;
 • przeprowadzasz głosowania;
 • poszukujesz źródeł finansowania prac normalizacyjnych;
 • dbasz o współpracę z innymi OT.
   

Twoje korzyści

 • wiedza na temat bieżących prac i dokumentów normalizacyjnych w danej dziedzinie na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • spotkania z najlepszymi ekspertami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku, wiedza na temat nastrojów rynku;
 • zdobyta wiedza i doświadczenie ułatwiają objęcie funkcji sekretarza organu technicznego w europejskiej lub międzynarodowej organizacji normalizacyjnej.
   

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Szkolenie e-learningowe dla Sekretarzy Organów Technicznych – bezpłatny dostęp dla osób, które po raz pierwszy zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Sekretarza →

Portal Wiedza – szkolenie e-learningowe

Szkolenie e-learningowe dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych – bezpłatny dostęp dla osób, które po raz pierwszy zostały wyznaczone do pełnienia funkcji Sekretarza →

Portal Wiedza – szkolenie e-learningowe

Dostęp do systemu PZN →

Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN – Program prac PKN

Procedury pracy KT/KZ/PK →

Strona internetowa PKN –  Procedury pracy KT/KZ/PK

Procedury opracowania norm →

Strona internetowa PKN –  Procedury opracowania norm

Procedury CEN/ CENELEC →

Procedury ISO/ IEC →

Procedury PKN →

Strona internetowa PKN – Procedury i dokumenty normalizacyjne

Formularze zgłaszania uwag do CEN/CENELEC/ETSI

Strona internetowa PKN – Procedury i dokumenty normalizacyjne

Wykaz Organów Technicznych PKN →

Strona internetowa PKN –Organy Techniczne

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Zostań Ekspertem WG →

Strona internetowa PKN – Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN – Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Reprezentuj PKN na posiedzeniach organów międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych →

Procedura PKN
Z2-P2

Opracuj Polską Normę własną lub polską wersję językową normy →

Strona internetowa PKN – Jak zamówić opracowanie norm

Strona internetowa PKN – Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych