Zawartość

Normy dla bezpieczeństwa w pracy

2016-04-27
box_sdp.jpg
Normy dla bezpieczeństwa w pracy

Co 15 sekund jeden pracownik umiera wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a 153 osoby doświadczają urazu związanego z pracą. To oznacza ponad 2,3 miliona zgonów rocznie, nie mówiąc już o ponad 300 mln wypadków niekończących się śmiercią (źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy). Z tego względu 28 kwietnia został ustanowiony Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Ma to na celu zwrócenie szczególnej uwagi na stałe i kompleksowe działania w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z ważniejszych tematów w prawodawstwie i normalizacji europejskiej. Normy zaś to istotne narzędzie ułatwiające wdrożenie działań służących poprawie stanu BHP. Mają one pomóc przedsiębiorstwom różnej wielkości i z różnych branż, oczekuje się, że wdrożenie norm wpłynie na zmniejszenie obrażeń w miejscu pracy i chorób zawodowych na całym świecie.

Trzeba pamiętać, że działania normalizacyjne z zakresu BHP odnoszą się nie tylko do samego systemu, ale również do wielu aspektów z tej dziedziny - maszyny, wyposażenie, sprzęt ochrony osobistej, systemy ochronne wykorzystywane w atmosferach zagrożonych wybuchem itd. Działalność normalizacyjna obejmuje ponadto inne występujące w miejscu pracy kwestie związane z zagrożeniami zdrowia jak: hałas, wibracje, ergonomia, niebezpieczne substancje.

Więcej o normach dotyczących sytemu BHP czytaj tutaj.