Zawartość

Biometria dla konsumentów

2017-07-25
Biometria dla konsumentów

Biometria jest stosowana od dziesięcioleci przez organy ścigania oraz w systemach służących identyfikowaniu osób i kontrolowaniu dostępu, które wymagają wysokiego poziomu zabezpieczeń. Systemy te porównują dane behawioralne i fizyczne.

Niedawno ten zasięg rozszerzył się. Już teraz możemy zabezpieczyć dostęp do smartfonów lub tabletów odciskiem palca lub używać aplikacji rozpoznawania głosu do uwierzytelniania internetowych kont bankowych.

Komitety techniczne IEC i ich podkomitety tworzą Normy Międzynarodowe w celu zapewnienia niezawodności, jakości i interoperacyjności. Wspólny Komitet Techniczny ISO/IEC JTC 1 zajmuje się technologiami informacyjnymi. Zakres ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics obejmuje specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa, testowania i raportowania różnych aspektów, takich jak format wymiany danych, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie komend głosowych.

W miarę jak samochody stają się bardziej połączone i zmierzają do pełnej samodzielności, przemysł motoryzacyjny również zmierza w tym kierunku. Raport Frost i Sullivan mówi, że do roku 2025 jeden na trzy samochody (prawie 34 miliony samochodów osobowych) będzie używać biometrii do identyfikacji i personalizacji.

W 2016 r. rekordowa liczba firm technologicznych współpracowała z producentami samochodów, które coraz częściej włączają inteligentne funkcje do swoich najnowszych pojazdów. W badaniach przeprowadzonych przez firmę Gartner szacuje się, że do 2020 r. po drogach będzie poruszać się ćwierć miliarda samochodów połączonych. Jednak jednym z największych wyzwań będzie zabezpieczenie ogromnej liczby danych, które takie samochody tworzą, i ochrona pasażerów przed ich zhakowaniem.

Wiele nowych samochodów ma systemy wykorzystujące biometrię – są one albo wbudowane, albo prowadzone przez zewnętrzne usługi, takie jak chmura.

W przyszłości zwiększy się liczba funkcji, które będą zawierać dodatkowe zabezpieczenia:

  • Uruchamianie i obsługa przyszłych samochodów będzie wymagała identyfikacji kierowcy za pomocą czujnika linii papilarnych, będącego uzupełnieniem klucza.
  • Inne systemy będą rozpoznawać twarz kierowcy przed wejściem do pojazdu; włączenie silnika będzie możliwe tylko wtedy, gdy będzie aktywny profil kierowcy.
  • Rozpoznawanie tęczówki zostanie użyte do odblokowania zapłonu, identyfikowania użytkowników pojazdu i spersonalizowanych ustawień (np. foteli czy lusterek).

Sektory: samochodowy, ubezpieczeniowy i zdrowotny będą współdziałać, ponieważ zaawansowana biometria sprawi, że przyszłe samochody będą bardziej bezpieczne. Mimo że miną jeszcze lata, zanim samochody będą jeździć autonomicznie, a ludzie nie będą musieli nimi kierować, przemysł motoryzacyjny już opracowuje sposoby monitorowania czujności kierowcy. Na przykład czujniki w pasach i osłonach będą monitorować uderzenia rytmu serca kierowcy i ostrzegać przed zawałem, podczas gdy sensory śledzące oczy wykryją senność prowadzącego pojazd. Praca IEC/TC 47 Semiconductor devices obejmuje projektowanie, produkcję i użytkowanie czujników.
 

 „Wiadomości PKN” 6/2017