Zawartość

Zmiany w zasadach powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych

2018-05-14
Zmiany w zasadach powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych

Od 14 maja 2018 roku obowiązuje nowa wersja procedury Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych. Do procedury dodano zapisy dotyczące automatycznego przejścia osób funkcyjnych z Komitetu Zdaniowego (KZ) do Komitetu Technicznego (KT) oraz zachowania ciągłości kadencji Przewodniczącego w przypadku przekształcenia KZ w KT lub łączenia KT. Ujednolicono zapisy wymagań dla Sekretarzy Organów Technicznych (OT) zgodnie z procedurą Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN. Uzupełniono wykaz dokumentów przekazywanych podczas powoływania OT.

 

Obowiązują również nowe wersje formularzy:

  • wersja 3.0 Formularza Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK eksperta do przetwarzania przez PKN
  • wersja 3.0 Formularza Z2-P3-F16 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN