Zawartość

Zmiany w instrukcji dotyczącej opracowywania Planu działania KT/KZ

2019-06-13
Zmiany w instrukcji dotyczącej opracowywania Planu działania KT/KZ

Od 7 czerwca 2019 obowiązuje nowa wersja instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Wprowadzono następujące zmiany:

  1. Plan działania nie wymaga dodatkowego zatwierdzania przez Zastępcę Prezesa PKN ds. Normalizacji.
  2. Dodano punkt regulujący m.in. udostępnianie sprawozdania dotyczącego publikacji i aktualizacji PD w PZN.

Aktualna wersja instrukcji znajduje się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.