Zawartość

Październikowe Wiadomości PKN

2021-10-22
Październikowe Wiadomości PKN

W tym roku Światowy Dzień Normalizacji obchodziliśmy pod hasłem „Wspólna wizja lepszego świata”. Z okazji tego święta kierownictwo międzynarodowych organizacji normalizacyjnych – Yinbiao Shu Prezydent IEC, Eddy Njoroge Prezydent ISO oraz Houlin Zhao Sekretarz Generalny ITU – w swoim przesłaniu podkreśliło znaczenie współpracy w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

„Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które mają na celu zniwelowanie nierówności społecznych, rozwój zrównoważonej gospodarki i spowolnienie tempa zmian klimatycznych, są bardzo ambitne. Osiągnięcie ich będzie wymagało współpracy wielu partnerów publicznych i prywatnych oraz wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym Norm Międzynarodowych i oceny zgodności. Intensywna walka z uporczywą globalną pandemią ujawniła absolutną konieczność zajęcia się SDGs w sposób integracyjny, aby wzmocnić nasze społeczeństwa,
uczynić je bardziej odpornymi i sprawiedliwymi (...). Cały system normalizacji opiera się na współpracy. Jest to świadectwo siły współpracy i wiary w to, że jesteśmy silniejsi niż suma naszych części. Pracując razem, dajemy ludziom możliwość korzystania z realnych rozwiązań, aby mogli stawić czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju (...)”.

Jednym z ważnych wyzwań jest zapobieganie zmianom klimatycznym i potrzeba pracy nad zachowaniem integralności i różnorodności ekosystemów naszej planety. W tym numerze piszemy o elektroodpadach, sprzątaniu kosmosu i gazach cieplarnianych.

Więcej do przeczytania w „Wiadomościach PKN 10/2021”.