Zawartość

Nowelizacja procedur dotyczących Organizacji OT oraz nowe interaktywne formularze zgłoszeniowe

2022-10-19
Nowelizacja procedur dotyczących Organizacji OT oraz nowe  interaktywne formularze zgłoszeniowe

Od 18 października 2022 roku PKN udostępnił swoim Klientom znowelizowane procedury:

  • Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych,
  • Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.

Przygotowane zostały również nowe interaktywne formularze umożliwiające składanie wniosków dotyczących:

  • zgłoszenia członkostwa w OT,
  • zmiany danych podmiotu,
  • zmiany reprezentantów członka OT.

Dotychczasowe formularze Z2-P3-F16 i Z2-P3-F14 zastąpił jeden - Z2-P3-F14 Wniosek o członkostwo w Organie Technicznym (OT). Natomiast formularz Z2-P3-F04 Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN dostępny jest w nowej interaktywnej szacie.

Wypełnienie formularza ułatwiają wskazówki w poszczególnych polach i specjalnie przygotowana krótka instrukcja.

Wypełniony i podpisany wniosek można wysłać do PKN elektronicznie – jednym kliknięciem „wyślij e-mail”. Formularze można również wypełnić na komputerze lub odręcznie, a następnie przesyłać dokumenty pocztą tradycyjną.

PKN ma nadzieję, że dzięki wprowadzonym zmianom Klienci w sposób łatwy, szybki i bezpieczny dopełnią formalności związanych z członkostwem w Organach Technicznych.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.

Informacje na temat  zasad  składania wniosków o członkostwo w KT/KZ/PK, zmiany składu reprezentantów, zmiany danych podmiotu lub danych reprezentantów członka OT znajdują  się  w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.