Zawartość

Nowelizacja procedur dotyczących Organizacji OT

2023-01-10
Nowelizacja procedur dotyczących Organizacji OT

Od 9 stycznia 2023 roku PKN udostępnił swoim Klientom znowelizowane procedury:

  • Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych;

  • Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.

Zmiany w procedurach miały na celu przede wszystkim usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów. Równie ważne były zmiany podyktowane względami ekonomicznymi i ekologicznymi. PKN stara się ograniczać korespondencję papierową na rzecz elektronicznej. W związku z tym od dnia wejścia w życie nowych procedur Członkowie OT będą otrzymywali  mailowe powiadomienia o powołaniu do KT/KZ/PK. Powołanie w formie papierowej będzie wysyłane jedynie na życzenie klienta. 

Przygotowane zostały również nowe interaktywne formularze:

  • nowy formularz wniosku Z2-P3-F01 Wniosek o powołanie/odwołanie Komitetu Technicznego (KT)/Komitetu Zadaniowego (KZ)/Podkomitetu Technicznego (PK) (przejęcie zakresu zlikwidowanych formularzy: Z2-P3-F02 i Z2-P3-F05);
  • Z2-P3-F07 Wniosek o powołanie/odwołanie osoby funkcyjnej w OT;
  • Z2-P3-F10 Wniosek o powołanie/odwołanie członka KT/KZ/PK.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.

Informacje na temat formalności związanych z członkostwem w KT/KZ/PK znajdują się w zakładce Jak zostać członkiem KT/KZ/PK.