Zawartość

Zmiany w dokumentach dotyczących pracy Organów Technicznych

2017-08-14
Zmiany w dokumentach dotyczących pracy Organów Technicznych

Informujemy, że 14.08.2017 r. znowelizowano przepisy wewnętrzne PKN, zgodnie z wykazem poniżej.

Zmiany mają na celu poprawę nadzoru nad aktualnością danych członków i Reprezentantów OT. Są to kolejne działania PKN na rzecz doskonalenia komunikacji z uczestnikami prac normalizacyjnych i ochrony ich danych.

Ponadto uszczegółowiono zapisy dotyczące funkcjonowania Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej (KGZ).

Poniżej podajemy opis charakteru wprowadzonych zmian:

 

 1. Procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych:
  1.1. uzupełniono zapisy dotyczące obowiązków członka Organu Technicznego (OT) o zobowiązanie do stałej aktualizacji danych pomiotu i danych Reprezentantów,
  1.2. uszczegółowiono zapisy dotyczące zadań KGZ,
  1.3. dodano zapisy dotyczące możliwości prowadzenia Sekretariatu KGZ przez podmiot zewnętrzny.
   
 2. Procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych:
  2.1. uszczegółowiono zapisy dotyczące trybu odwoływania członka OT, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających działanie podmiotu,
  2.2. uzupełnione zapisy dotyczące obrotu formularzami Z2-P4-F04 i Z2-P3-F16 w przypadku zmiany danych osobowych Reprezentanta lub zmiany danych podmiotu,
  2.3. dodano nowy punkt procedury (5.2.3), w którym uporządkowano zapisy dotyczące wprowadzania zmian dotyczących członków OT i ich reprezentantów,
  2.4. dodano zapisy dotyczące tworzenia Sekretariatu KGZ prowadzonego przez podmiot zewnętrzny,
  2.5. dodano zapisy dotyczące trybu zmian składu KGZ.
   
 3. Instrukcja Z2-I1 Zasady okresowej weryfikacji danych członków KT/KZ/PK: Dodano zapisy dotyczące okresowej weryfikacji statusów prawnych jednoosobowych działalności gospodarczych.
 4. Formularz Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN: Zaktualizowano i uszczegółowiono oświadczenie dotyczące danych osobowych reprezentanta członka OT.
 5. Formularz Z2-P3-F14 Zadania członka KT/KZ/PK: Uzupełniono zapisy dotyczące obowiązków członka OT o zobowiązanie do stałej aktualizacji danych pomiotu i danych Reprezentantów.
 6. Formularz Z2-P3-F16 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN: Dodano oświadczenie dotyczące zgody na publikację danych do kontaktu podmiotu.

Zachęcamy do śledzenia zakładki: Normalizacja/ Prace normalizacyjne/ Procedury i dokumenty normalizacyjne/ Procedury PKN/ Procedury pracy KT/KZ/PK, gdzie znajdą Państwo aktualne wersje procedur, instrukcji i formularzy dotyczące pracy OT.

Wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem w normalizacji zapraszamy na podstronę Jak uczestniczyć w normalizacji, gdzie znajdują się informacje na ten temat.