Zawartość

Zmiany w procedurze dotyczącej organizacji i zadań Organów Technicznych

2018-05-14
Zmiany w procedurze dotyczącej organizacji i zadań Organów Technicznych

Od 10 maja 2018 roku obowiązuje nowa wersja procedury Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie doprecyzowania zasad dystrybucji certyfikatów uzyskiwanych po ukończeniu szkoleń e-learningowych, w ramach przygotowania kandydata do pełnienia funkcji Sekretarza Organów Technicznych (OT).

Uzupełniono również zadania Sekretarzy OT o zobowiązanie do ukończenia wymaganych szkoleń.
W związku z powyższym uaktualnione zostały formularze: