Zawartość

Nowe wersje procedur

2021-10-27
Nowe wersje procedur

Od 25 października 2021 roku obowiązują nowe wersje procedur: Z2-P1 „Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN” i Z2-P2 „Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych”.

W procedurze Z2-P1 wraz z zapisem informującym o prowadzeniu prac OT w języku polskim, wprowadza się wymóg znajomości języka polskiego przez reprezentantów członków OT.
 

Natomiast Z2-P2 uszczegóławia szereg zapisów, m.in.:

 • doprecyzowano zasady elektronicznego obiegu dokumentów;
 • dodano przy formach członkostwa w ISO/IEC opcję braku członkostwa i związane z tym ograniczenia dostępności do technicznej dokumentacji roboczej;
 • uaktualniono zapisy dotyczące udziału delegatów w posiedzeniach plenarnych komitetów i podkomitetów technicznych;
 • usunięto zapisy o organizowaniu posiedzeń w Polsce, ponieważ informacje na ten temat znajdują się w Zarządzeniu Prezesa PKN w sprawie ustalenia zasad organizowania w Polsce posiedzeń organów roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych;
 • przeniesiono zapisy o ekspertach WG i autoryzacjach do dwóch osobnych instrukcji:

  Z2-I4 „Zgłaszanie ekspertów do prac i na posiedzenia grup roboczych europejskich (WG) i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych”, która zawiera również zapisy dotyczące eksperta dokumentu i zasadach jego nominowania;
  Z2-I5 „Zasady udzielania dostępu do dokumentacji roboczej europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych (Autoryzacja)”.

Przygotowano nowe wersje formularzy:

 • Z2-P2-F01 „Wniosek dotyczący uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata w.4.0”
 • Z2-P2-F02 „Instrukcja dotycząca uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata w.3.0”
 • Z2-P2-F03 „Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata w.4.0”
 • Z2-P2-F04 „Deklarowanie/zmiana formy członkostwa w komitetach technicznych (TC) i podkomitetach (SC) ISO lub IEC w.3.0”
 • Z2-P2-F07 „Wniosek o autoryzację/odwołanie autoryzacji użytkownika serwera zewnętrznego z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC w.2.0”

Aktualna wersja procedur i formularzy znajduje się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.