Zawartość

Zapraszamy do udziału w konferencji „Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności”

2013-05-02

franczyza.jpgFranczyzowe instrumenty rozpowszechnienia norm ISO w gospodarce globalnej

(2013-05-28)

prof. Ihor Hrabynskyy oraz mgr Solomiya Ohinok - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina. W prezentacji autorzy m.in. podkreślają rolę norm w rozwoju sieci franczyzowych oraz rolę tych sieci w rozpowszechnianiu normalizacji.

Jedna z metod, za której pomocą w znacznej mierze odbywa się bezpośrednie rozpowszechnienie międzynarodowych norm ISO, to franczyza.

(czytaj więcej…)


obliczanie_wskaznikow_powierzchniowych.jpgPraktyczne aspekty stosowania norm przy obliczaniu powierzchni użytkowej

(2013-05-28)

Kupując mieszkanie lub dom stoimy przed problemem dokładnego ustalenia jego powierzchni. Dr inż. arch. Agnieszka Starzyk dokonała analizy porównawczej obmiaru powierzchni użytkowej, jako wskaźnika szeroko rozumianej przestrzeni budowlanej, komercyjnej czy prawnej. Swoje wystąpienie oparła o treści zawarte w PN-70/B-02365Powierzchnie budynków – Podział, określenia i zasady obmiaru oraz PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

(czytaj więcej…)


obronnosc.jpg

Normalizacja w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa

(2013-05-28)

Normalizacja obejmuje także sprawy obronności. W art. 8. Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji zapisano, że

„W celu zapewnienia w obszarze normalizacji ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa mogą być opracowywane, zatwierdzane i wycofywane, przez inne niż Polski Komitet Normalizacyjny jednostki, dokumenty normalizacyjne, w tym Normy Obronne, co do których nie jest wymagane spełnienie zasad normalizacji wymienionych w art. 4 oraz art. 5 ust. 3 i 5-7”. Jakie to jednostki i jakich zasad nie muszą przestrzegać warto dowiedzieć się z prezentacji przygotowanej przez płk dr inż. Bogusława Kota.

(czytaj więcej…)

wyzwania_biznesu.jpgWymagania nowoczesnego biznesu

(2013-05-24)

Problematyce wymagań stawianych przed współczesnym biznesem poświęcił swoje wystąpienie dr hab. Artur Śliwiński ze Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

W nowoczesnym biznesie normalizacja „poprawia zdolność adaptacji przedsiębiorstw do warunków rynkowych, zapewnia lepsze warunki koordynacji w skali globalnej (…)”

(czytaj więcej…)


jak_uczestniczyc.jpgJak uczestniczyć w procesie normalizacji?

(2013-05-24)

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w pracach normalizacyjnych koniecznie powinni zapoznać się z wystąpieniem zastępcy Prezesa ds. Normalizacji – p. Jolanty Kochańskiej. Z załączonej prezentacji, w skondensowanej formie, można dowiedzieć się m.in.: jak zgłosić uwagi do prac normalizacyjnych?, jak zostać członkiem komitetu technicznego?, jak zostać ekspertem pracującym w międzynarodowych grupach roboczych (ang. Working Groups, WG) organów technicznych CEN, CENELEC, ISO i IEC.

(czytaj więcej…)

etycznosc.jpg

SPECYFIKACJA EK 1000 etycznej konkurencyjności (projekt)

(2013-05-23)

Projekt ww. Specyfikacji został zaprezentowany uczestnikom Konferencji, przez dr. inż. Jerzego Donarskiego – prof. SW im. B. Jańskiego, jako końcowy efekt badawczego projektu rozwojowego nr R11 00401, finansowanego ze środków na naukę, w latach 2006-2008, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół wykonawców tego projektu to: mgr inż. Jan Bałamut, dr inż. Jerzy Donarski, prof. dr hab. Mieczysław Kabaj, ks. dr Krzysztof Kietliński, prof. UW dr hab. Leszek Korporowicz, dr Jerzy Szczupaczyński.

Pełny tekst projektu dotyczącego etyczności pracy EK 1000, w języku polskim, został opublikowany na stronie www.janski.edu.pl w dniu 2 kwietnia 2009, natomiast w języku angielskim – w dniu 16 października 2010. Pragniemy zwrócić uwagę, że Autor w swojej prezentacji używa (do celów wewnętrznej komunikacji) zwrotu „projekt normy EK 1000”, jednakże w sensie prawnym nie jest to projekt normy a jedynie specyfikacja, która w przyszłości może stać się projektem normy.

(czytaj więcej…)

spoleczenstwo_informacyjne.jpgSpołeczeństwo informacyjne. Rola normalizacji.

(2013-05-23)

Prezentujemy Państwu kolejny interesujący temat wygłoszony na Konferencji przez dr. inż. Jerzego Krawca – zastępcę Prezesa PKN ds. Logistyki i Informatyzacji. Autor prezentuje znaczenie normalizacji w społeczeństwie informacyjnym. Wskazuje między innymi dokumenty normalizacyjne, w których opisane są modele systemów zarządzania mające na celu usprawnienie zarządzania organizacją funkcjonującą w dobie społeczeństwa informacyjnego.

(czytaj więcej…)


praktyczne_aspekty.jpgPraktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodności

(2013-05-21)

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją wygłoszoną przez p. Martę Wojas - dyrektora Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności Normy w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie. Autorka objaśnia szczegółowo m. in. pojęcie tzw. norm zharmonizowanych. Okazuje się, że normy zharmonizowane to… normy europejskie, które:

  • zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej (KE),
  • ich treść spełnia wymogi KE

(czytaj więcej…)

Zaproszenie do udziału w Konferencji

(2013-04-29)

Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Instytutem Innowacji i Rozwoju Gospodarczego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego organizują w Dniu Normalizacji Polskiej (w maju br.) konferencję poświęconą ukazaniu praktycznych aspektów stosowania norm i oceny zgodności z normami przez różne środowiska i instytucje. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką normalizacji. (czytaj więcej…)

Program Konferencji

Czytaj także na stronie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

dzien_normalizacji_polskiej-02.jpg