Zawartość

Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych

PRZYGOTOWANIE DO ZGŁOSZENIA PODMIOTU JAKO WYKONAWCY PRAC

Przed zgłoszeniem podmiotu jako wykonawcy prac normalizacyjnych otwórz stronę Wykonawcy prac normalizacyjnych i zapoznaj się z informacjami:

  • Kto może zostać wykonawcą prac normalizacyjnych;
  • Jakie są zadania i korzyści wykonawcy prac normalizacyjnych;
  • Jak przebiega ocena wykonawcy prac normalizacyjnych po dostarczeniu do PKN pierwszej pracy.

ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRAC NORMALIZACYJNYCH

Aby zostać wpisanym na Listę wykonawców prac normalizacyjnych, wypełnij formularz R2-P6-F01 Zgłoszenie propozycji współpracy w zakresie prac normalizacyjnych.

Następnie przekaż formularz do PKN:

  • e-mailem: ot@pkn.pl lub
  • pocztą na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

Twoja firma pojawi się na Liście wykonawców prac normalizacyjnych ze statusem „wykonawca nowy”.

 

POMOC PRZY WYPEŁNIENIU LUB PRZEKAZANIU DOKUMENTÓW

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu lub przekazaniu dokumentów, skontaktuj się z nami:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną

Tel. 22 55 67 551, 22 55 67 432
e-mail: ot@pkn.pl

 

LISTA WYKONAWCÓW PRAC NORMALIZACYJNYCH

Lista wykonawców prac normalizacyjnych jest tworzona na podstawie zgłoszeń podmiotów zgodnie z procedurą R2-P6 i zamieszczona na stronie internetowej PKN.

Na Liście wykonawców znajdują się podmioty o następujących statusach:

  • Wykonawca nowy – podmiot umieszczony na Liście wykonawców prac normalizacyjnych na podstawie przesłanego formularza R2-P6-F01;
  • Wykonawca kwalifikowany – podmiot umieszczony na Liście wykonawców prac normalizacyjnych, który zawarł z PKN przynajmniej jedną umowę o TN i został pozytywnie oceniony przez Kierownika właściwego Sektora WPN;
  • Wykonawca niekwalifikowany – podmiot umieszczony na Liście wykonawców prac normalizacyjnych, który zawiesił działalność gospodarczą.

Lista oraz statusy wykonawców są aktualizowane na bieżąco na podstawie przekazywanych dokumentów.

 

WSPÓŁPRACA Z PKN

Współpraca z PKN w zakresie opracowania zweryfikowanego tłumaczenia Polskiej Normy lub Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego przez Wykonawcę przebiega zgodnie z procedurą R2-P6 w następujący sposób:

 

PRZYDATNE DOKUMENTY I INFORMACJE (LINKI):