Zawartość

Procedury ISO/IEC

ISO/IEC Directives Dyrektywy ISO/IEC
ISO/IEC Directives, Part 1:2024 + IEC Supplement:2024, edition 2024 of consolidated Part 1 and IEC Supplement (2024-05) Część 1: Procedury prac technicznych (ed. 11, 2014)
Part 2: Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC document (ed. 9, 2021) Część 2: Zasady i reguły dotyczące struktury i redagowania dokumentów ISO i IEC (ed. 9, 2021)
Suplementy
ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO (ed. 11, 2020) Dyrektywy ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO – Procedury specyficzne dla ISO (ed. 11, 2020)
ISO/IEC Directives, Part 1,Consolidated JTC 1 Supplement 2019 – Procedures specific to JTC 1  
ISO/IEC Directives, Supplement – Procedures specific to IEC (ed. 13, 2019)  

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do:
Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, e-mail: wpnsekr@pkn.pl