Zawartość

Komórki organizacyjne PKN

 1. p.o. Prezes PKN - Ewa Zielińska 

  telefon: 22 55 67 600

  fax: 22 55 67 780

  e-mail: prezsekr@pkn.pl
   

 2. Zastępca Prezesa ds. Normalizacji – Teresa Sosnowska

  telefon: 22 55 67 632

  e-mail: zpnsekr@pkn.pl
   

 3. Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży – Ewa Zielińska

  telefon: 22 55 67 589

  e-mail: zrzsekr@pkn.pl
   

 4. Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych (PAD)/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Artur Staśkiewicz

  telefon: 22 55 67 661

  e-mail: daneosobowe@pkn.pl
   

 5. Pełnomocnik Prezesa ds. Obronności i Bezpieczeństwa Państwa (POB) - Janusz Korasiak

  telefon: 22 55 67 611

  e-mail: janusz.korasiak@pkn.pl
   

 6. Pełnomocnik Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PON) - Janusz Korasiak

  telefon: 22 55 67 611

  e-mail: janusz.korasiak@pkn.pl
   

 7. Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (PSZ) - Joanna Skwarek

  telefon: 22 55 67 603

  e-mail: joanna.skwarek@pkn.pl
   

 8. Główny Księgowy (GK) - Monika Redlińska

  telefon: 22 55 67 470

  e-mail: monika.redlinska@pkn.pl
   

 9. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - Anna Dobrowolska

  telefon: 22 55 67 690

  e-mail: anna.dobrowolska@pkn.pl
   

 10. Samodzielne Stanowisko ds. BHP oraz Ochrony PPOŻ. (SBP) - Jarosław Borkowski

  telefon: 22 55 67 489

  e-mail: jaroslaw.borkowski@pkn.pl
   

 11. p.o. Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Zamówień Publicznych (KZP) - Kamila Radońska

  telefon: 22 55 67 602

  e-mail: kamila.radonska@pkn.pl
   

 12. Wydział Administracyjny (WAD) - Dyrektor Mieczysław Skrycki

  telefon: 22 55 67 595

  e-mail: mieczyslaw.skrycki@pkn.pl
   

 13. Wydział Informatyki (WIF) - Dyrektor Artur Stefaniak

  telefon: 22 55 67 889

  e-mail: wifsekr@pkn.pl
   

 14. Wydział Koordynacji (WKO) - Dyrektor Anna Korab

  telefon: 22 55 67 551

  e-mail: anna.korab@pkn.pl
   

 15. Wydział Metodyki (WME) - Dyrektor Zbigniew Garwoliński

  telefon: 22 55 67 624

  fax: 22 55 67 781

  e-mail: zbigniew.garwolinski@pkn.pl
   

 16. Wydział Prac Normalizacyjnych (WPN)  - Dyrektor Małgorzata Pogorzelska

  telefon: 22 55 67 440

  e-mail: wpnsekr@pkn.pl
   

 17. Wydział Relacji Zewnętrznych (WRZ) - Dyrektor Anna Komar

  telefon: 22 55 67 764

  fax: 22 55 67 786

  e-mail: wrzsekr@pkn.pl
   

 18. Wydział Sprzedaży (WSP) - Dyrektor Marek Strumiński

  telefon: 22 55 67 830

  fax: 22 55 67 787

  e-mail: wspsekr@pkn.pl
   

 19. Wydział Wydawnictw Normalizacyjnych (WWN) - Dyrektor Beata Liszkiewicz

  telefon: 22 55 67 719

  fax: 22 55 67 415

  e-mail: wwnsekr@pkn.pl
   

 20. Wydział Zarządzania Finansami i Rachunkowości (WFN) - Dyrektor Iwona Matusiak

  telefon: 22 55 67 710

  e-mail: iwona.matusiak@pkn.pl
   

 21. Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (WZL) - Dyrektor Magdalena Tarkowska

  telefon: 22 55 67 578

  e-mail: magdalena.tarkowska@pkn.pl
   

 22. Zespół Prawny (ZPR) - Dyrektor Katarzyna Rusak

  telefon: 22 55 67 612

  e-mail: katarzyna.rusak@pkn.pl