Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24617-7:2020Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information2020-05-29KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-06-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO/IEC 17000:2020Conformity assessment - Vocabulary and general principles2020-05-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17000:2020Conformity assessment -- Vocabulary and general principles2020-05-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-102:2007/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2020-05-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 4225:2020Air quality -- General aspects -- Vocabulary2020-05-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 8000-2:2020Data quality -- Part 2: Vocabulary2020-06-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
ISO 9229:2020Thermal insulation -- Vocabulary2020-06-02KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-601:1985/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-447:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 447: Measuring relays and protection equipment2020-05-26KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-561:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2020-05-27KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO 17115:2020Health informatics -- Representation of categorial structures of terminology (CatStructure)2020-05-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
ISO 21384-4:2020Unmanned aircraft systems -- Part 4: Vocabulary2020-05-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 5053-1:2020Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 1: Types of industrial trucks2020-06-04KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
ISO 22932-1:2020Mining -- Vocabulary -- Part 1: Planning and surveying2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 22932-2:2020Mining -- Vocabulary -- Part 2: Geology2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 128-3:2020Technical product documentation (TPD) -- General principles of representation -- Part 3: Views, sections and cuts2020-06-18KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 128-100:2020Technical product documentation -- General principles of representation -- Part 100: Index2020-05-29KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 128-1:2020Technical product documentation (TPD) -- General principles of representation -- Part 1: Introduction and fundamental requirements2020-05-26KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-06-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 23412:2020Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services -- Land transport of parcels with intermediate transfer2020-05-28KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 31022:2020Risk management -- Guidelines for the management of legal risk2020-05-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 23676:2020Rough-terrain trucks -- Operator training -- Content and methods2020-05-27KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 50004:2020Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system2020-06-16KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
ISO 29001:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations2020-05-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 17000:2020Conformity assessment - Vocabulary and general principles2020-05-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17000:2020Conformity assessment -- Vocabulary and general principles2020-05-26KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 2859-4:2020Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels2020-06-15KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 7870-3:2020Control charts -- Part 3: Acceptance control charts2020-05-29KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 22418:2020Intelligent transport systems -- Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS2020-05-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13185-4:2020Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) conformance test specification2020-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-102:2007/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2020-05-26KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 21899:2020Biotechnology -- Biobanking -- General requirements for the validation and verification of processing methods for biological material in biobanks2020-06-15KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.20 Mikrobiologia wody
ISO 11133:2014/Amd 2:2020Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2020-05-11KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 11133:2014/Amd 2:2020Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2020-05-11KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
ISO 21322:2020Cosmetics -- Microbiology -- Testing of impregnated or coated wipes and masks2020-06-19KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
07.120 Nanotechnologie
ISO 21363:2020Nanotechnologies -- Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy2020-06-25KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 62366-1:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices2020-06-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8871-2:2020Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use -- Part 2: Identification and characterization2020-05-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 22236:2020Traditional Chinese medicine —Thread-embedding acupuncture needle for single use2020-06-02KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 7886-3:2020Sterile hypodermic syringes for single use -- Part 3: Auto-disabled syringes for fixed-dose immunization2020-05-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 7207-2:2011/Amd 2:2020Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials2020-06-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14708-5:2020Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 5: Circulatory support devices2020-05-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 16672:2020Ophthalmic implants -- Ocular endotamponades2020-06-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 8624:2020Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Measuring system and vocabulary2020-06-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 15004-1:2020Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments2020-06-04KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 23325:2020Dentistry -- Corrosion resistance of dental amalgam2020-06-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 22052:2020Dentistry -- Central compressed air source equipment2020-06-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
ISO 22569:2020Dentistry -- Multifunction handpieces2020-06-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 21151:2020In vitro diagnostic medical devices -- Requirements for international harmonisation protocols establishing metrological traceability of values assigned to calibrators and human samples2020-05-25KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
ISO/IEC 10779:2020Information technology -- Office equipment -- Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10779:2020Information technology - Office equipment - Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62321-10:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2020-06-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14016:2020Environmental management -- Guidelines on the assurance of environmental reports2020-06-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 20468-3:2020Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 3: Ozone treatment technology2020-06-25KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 4225:2020Air quality -- General aspects -- Vocabulary2020-05-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 15202-1:2020Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling2020-06-22KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ISO 15202-2:2020Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 2: Sample preparation2020-05-05KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
ISO 8178-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 8178-4:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 4: Steady-state and transient test cycles for different engine applications2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 17479:2013/Amd 1:2020Motorcycles -- Measurement methods for gaseous exhaust emissions during inspection or maintenance2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20468-3:2020Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 3: Ozone treatment technology2020-06-25KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
ISO 22524:2020Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of water reuse2020-05-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 22449-2:2020Use of reclaimed water in industrial cooling systems -- Part 2: Guidelines for cost analysis2020-05-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
ISO 10872:2020Water and soil quality -- Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda)2020-05-29KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-4:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers2020-06-26KT 254 ds. Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 16751:2020Soil quality -- Environmental availability of non-polar organic compounds -- Determination of the potentially bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent2020-06-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 23266:2020Soil quality -- Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil2020-06-08KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-13:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading2020-05-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-81:2015/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2020-06-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-35:2012/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2020-06-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 9241-110:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 110: Interaction principles2020-05-28KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
IEC 62899-505:2020Printed electronics - Part 505: Quality assessment - Flexible gas sensor - Mechanical and thermal testing2020-06-16RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 6182-16:2020Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves2020-05-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 1182:2020Reaction to fire tests for products -- Non-combustibility test2020-06-04KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62963:2020Radiation protection instrumentation - X-ray computed tomography (CT) inspection systems of bottled/canned liquids2020-06-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16900-14:2020Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 14: Measurement of sound pressure level2020-05-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16900-7:2020Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 7: Practical performance test methods2020-05-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 13385-2:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges2020-05-13KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 12999-2:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 2: Sound absorption2020-06-22KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60263:2020Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams2020-06-26KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 63045:2020Ultrasonics - Non-focusing short pressure pulse sources including ballistic pressure pulse sources - Characteristics of fields2020-05-25KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 20816-9:2020Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration -- Part 9: Gear units2020-06-16KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 13373-5:2020Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vibration condition monitoring -- Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers2020-06-11KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 12858-2:2020Optics and optical instruments -- Ancillary devices for geodetic instruments -- Part 2: Tripods2020-06-23KT 298 ds. Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-21:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-22:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-23:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-24:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TR 61340-1:2012/AMD1:2020Amendment 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2020-06-10KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 8769:2020Measurement of radioactivity -- Alpha-, beta- and photon emitting radionuclides -- Reference measurement standard specifications for the calibration of surface contamination monitors2020-06-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-0:2020Classification of environmental conditions - Part 3-0: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction2020-05-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 61010-2-040:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2020-05-14KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 11687-2:2020Plain bearings -- Pedestal plain bearings -- Part 2: Side flange bearings2020-06-10RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7902-1:2020Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions -- Circular cylindrical bearings -- Part 1: Calculation procedure2020-06-10RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7902-3:2020Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions -- Circular cylindrical bearings -- Part 3: Permissible operational parameters2020-06-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 11687-1:2020Plain bearings -- Pedestal plain bearings -- Part 1: Pillow blocks2020-06-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7902-2:2020Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions -- Circular cylindrical bearings -- Part 2: Functions used in the calculation procedure2020-06-05RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 2795:2020Plain bearings -- Sintered bushes -- Dimensions and tolerances2020-06-02RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3547-5:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 5: Checking the outside diameter2020-05-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3547-6:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 6: Checking the inside diameter2020-05-07RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3547-7:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 7: Measurement of wall thickness of thin-walled bushes2020-05-05RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 16148:2016/Amd 1:2020Gas cylinders -- Refillable seamless steel gas cylinders and tubes -- Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing2020-06-02KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11114-1:2020Gas cylinders -- Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents -- Part 1: Metallic materials2020-05-27KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 8180:2020Ductile iron pipelines -- Polyethylene sleeving for site application2020-06-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-9:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 16134:2020Earthquake-resistant and subsidence-resistant design of ductile iron pipelines2020-05-25KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 9110-1:2020Hydraulic fluid power -- Measurement techniques -- Part 1: General measurement principles2020-05-12KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 9110-2:2020Hydraulic fluid power -- Measurement techniques -- Part 2: Measurement of average steady-state pressure in a closed conduit2020-05-12KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.20 Cylindry
ISO 10100:2020Hydraulic fluid power -- Cylinders -- Acceptance tests2020-06-12KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 10763:2020Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2020-06-26KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 4079:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1436:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 23309:2020Hydraulic fluid power systems -- Assembled systems -- Methods of cleaning lines by flushing2020-05-14KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.160 Technika próżni
ISO 21360-1:2020Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 1: General description2020-06-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 21360-2:2020Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 2: Positive displacement vacuum pumps2020-06-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62264-6:2020Enterprise-control system integration – Part 6: Messaging service model2020-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 20242-5:2020Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 5: Application program service interface2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-06-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62714-4:2020Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 4: Logic2020-06-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-12:2020OPC unified architecture - Part 12: Discovery and global services2020-06-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-06-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-2:2020Data quality -- Part 2: Vocabulary2020-06-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 19440:2020Enterprise modelling and architecture -- Constructs for enterprise modelling2020-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-5:2020Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy supplied2020-05-19KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-7:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws2020-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 10863:2020Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)2020-05-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60779:2020Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces2020-06-16KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
IEC 60519-8:2020Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces2020-05-07KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 22462:2020Metallic and other inorganic coatings -- Test method for the friction coefficient measurement of chemical conversion coatings2020-06-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 22680:2020Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of the linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings2020-05-27KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO 50004:2020Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system2020-06-16KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8178-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 8178-4:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 4: Steady-state and transient test cycles for different engine applications2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
IEC 60045-1:2020Steam turbines - Part 1: Specifications2020-05-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-2-100:2020Fuel cell technologies - Part 2-100: Fuel cell modules - Safety2020-05-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
ISO 5149-2:2014/Amd 1:2020Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
ISO 20890-1:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 1: Mechanized ultrasonic testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-3:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 3: Hydrostatic testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-4:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 4: Visual testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-5:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-2:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 2: Magnetic particle and penetrant testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 63260:2020Guide for incorporating human reliability analysis into probabilistic risk assessments for nuclear power generating stations and other nuclear facilities2020-05-25KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 62566-2:2020Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits - Part 2: HDL-programmed integrated circuits for systems performing category B or C functions2020-05-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 61701:2020Photovoltaic (PV) modules - Salt mist corrosion testing2020-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62788-1-6:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-6: Encapsulants - Test methods for determining the degree of cure in Ethylene-Vinyl Acetate2020-05-26KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62938:2020Photovoltaic (PV) modules - Non-uniform snow load testing2020-05-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-5:2020Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades2020-06-16KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 20049-1:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 1: Isothermal calorimetry2020-05-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 5149-2:2014/Amd 1:2020Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
ISO 9229:2020Thermal insulation -- Vocabulary2020-06-02KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC TR 61340-1:2012/AMD1:2020Amendment 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2020-06-10KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 60050-561:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2020-05-27KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
IEC 60667-2:2020Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test2020-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 60296:2020Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment2020-06-26KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.045 Materiały półprzewodnikowe
IEC 62899-503-1:2020Printed electronics - Part 503-1: Quality assessment - Test method of displacement current measurement for printed thin-film transistor2020-05-27RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
IEC 60317-70-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-1: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-60-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-60-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-1: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-70-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-82:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 2002020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-62:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass-fibre wound, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 2002020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-27-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-6:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire2020-06-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-25:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 2002020-06-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-18:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 1202020-06-05KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-12:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 1202020-06-05KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-17:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 1052020-06-05KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-27-4:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-4: Paper tape covered rectangular aluminium wire2020-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-27-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire2020-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-61:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1802020-05-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 60840:2020Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um= 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements2020-05-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-4-1:2020Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 60664-1:2020Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests2020-05-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63182-1:2020Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification2020-05-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 61631:2020Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides2020-05-07KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 60352-4:2020Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-06-11KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
29.120.40 Łączniki
IEC 63180:2020Methods of measurement and declaration of the detection range of detectors - Passive infrared detectors for major and minor motion detection2020-06-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
IEC 60050-447:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 447: Measuring relays and protection equipment2020-05-26KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-4-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters2020-06-26KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 61439-1:2020Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules2020-05-05KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-3:1969/AMD58:2020Amendment 58 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-2:1969/AMD56:2020Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-06-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62868-1:2020Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests2020-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62384:2020DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-3:2020Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators2020-05-26KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-22-7:2020Power transformers - Part 22-7: Power transformer and reactor fittings - Accessories and fittings2020-05-07KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-4:2019/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2020-05-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 62973-2:2020Railway applications - Rolling stock - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries2020-05-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60050-601:1985/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 61643-12:2020Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles2020-05-07KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-25:2020Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems2020-06-26KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-1:2014/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"2020-05-28KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.080.10 Diody
IEC 61643-341:2020Components for low-voltage surge protection - Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)2020-05-13KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.30 Tranzystory
IEC 62899-503-1:2020Printed electronics - Part 503-1: Quality assessment - Test method of displacement current measurement for printed thin-film transistor2020-05-27RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62384:2020DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 63181-2:2020LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods2020-06-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 60050-561:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2020-05-27KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60512-9-5:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic2020-06-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61969-3:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects2020-06-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61969-1:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines2020-05-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.10 Emisja
CISPR 16-1-4:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-06-15KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC TS 62153-4-1:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic (EMC) screening measurements2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.100.20 Odporność
CISPR 16-1-4:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-06-15KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-4-11:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2020-05-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-6-5:2020Coaxial communication cables - Part 6-5: Detail specification for Type A quad-shield CATV drop cables with screening class A++2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6-3:2020Coaxial communication cables - Part 6-3: Detail specification for 75-5 type CATV drop cables2020-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6-4:2020Coaxial communication cables - Part 6-4: Detail specification for 75-7 type CATV drop cables2020-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6-2:2020Coaxial communication cables - Part 6-2: Detail specification for 75-4 type CATV drop cables2020-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-119:2020Coaxial communication cables - Part 1-119: Electrical test methods - RF average power rating2020-05-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-61:2020Radio-frequency connectors - Part 61: Sectional specification for RF coaxial connectors with 9.5 mm inner diameter of outer conductor with quick lock coupling series Q4.1-9.52020-05-27KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61169-63:2020Radio frequency connectors - Part 63: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 75 ohms (type BNC75)2020-05-26KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.50 Osprzęt
IEC 63034:2020Microspeakers2020-06-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62614-1:2020Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 1: Launch condition requirements for measuring multimode attenuation2020-06-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62496-4-214:2020Optical circuit boards - Part 4-214: Interface standards - Terminated waveguide OCB assembly using a single-row thirty-two-channel symmetric PMT connector2020-05-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-215:2020Optical fibre cables – Part 1-215: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods – Cable external freezing test, Method F152020-06-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-1:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2020-06-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-3-55:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components2020-05-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61970-301:2020Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base2020-06-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 29184:2020Information technology -- Online privacy notices and consent2020-06-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29184:2020Information technology - Online privacy notices and consent2020-06-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 18477-1:2020Information technology - Scalable compression and coding of continuous-tone still images - Part 1: Core coding system specification2020-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18477-8:2020Information technology -- Scalable compression and coding of continuous-tone still images -- Part 8: Lossless and near-lossless coding2020-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18477-8:2020Information technology - Scalable compression and coding of continuous-tone still images - Part 8: Lossless and near-lossless coding2020-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18477-1:2020Information technology -- Scalable compression and coding of continuous-tone still images -- Part 1: Core coding system specification2020-05-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 29199-2:2020Information technology -- JPEG XR image coding system -- Part 2: Image coding specification2020-05-28KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23003-3:2020Information technology - MPEG audio technologies - Part 3: Unified speech and audio coding2020-06-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-3:2020Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 3: Unified speech and audio coding2020-06-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-4:2020Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 4: Conformance testing2020-06-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-4:2020Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 4: Conformance testing2020-06-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 6: 3D audio reference software2020-06-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D audio reference software2020-06-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-4:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 4: MMT reference software2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-6:2020Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 6: Reference software2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-4:2020Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic range control2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-6:2020Information technology - Multimedia content description interface - Part 6: Reference software2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-4:2020Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 4: Dynamic range control2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-4:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 4: MMT reference software2020-06-04KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 23643:2020Software and systems engineering -- Capabilities of software safety and security verification tools2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 23643:2020Software and systems engineering - Capabilities of software safety and security verification tools2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-06-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-06-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 62264-6:2020Enterprise-control system integration – Part 6: Messaging service model2020-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 30142:2020Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Network management system overview and requirements2020-06-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30143:2020Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Application profiles2020-06-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30143:2020Internet of Things (IoT) - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Application profiles2020-06-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30142:2020Internet of Things (IoT) - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Network management system overview and requirements2020-06-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 11801-9910:2020Information technology – Generic cabling for customer premises -- Part 9910: Specifications for modular plug terminated link cabling2020-06-23KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 60559:2020Information technology -- Microprocessor Systems -- Floating-Point arithmetic2020-06-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-9908:2020Information technology -- Generic cabling systems for customer premises -- Part 9908: Guidance for the support of higher speed applications over optical fibre channels2020-05-28KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TS 29125:2017/AMD1:2020Information technology - Telecommunications cabling requirements for remote powering of terminal equipment2020-05-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 60559:2020Floating-point arithmetic2020-05-08KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 18013-2:2020Personal identification -- ISO-compliant driving licence -- Part 2: Machine-readable technologies2020-06-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-2:2020Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 2: Machine-readable technologies2020-06-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30107-4:2020Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 4: Profile for testing of mobile devices2020-06-12KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30107-4:2020Information technology -- Biometric presentation attack detection -- Part 4: Profile for testing of mobile devices2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 7816-4:2020Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange2020-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-4:2020Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 4: Organization, security and commands for interchange2020-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC 19757-3:2020Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 3: Rule-based validation using Schematron2020-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19757-3:2020Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 3: Rule-based validation using Schematron2020-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 22418:2020Intelligent transport systems -- Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS2020-05-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13185-4:2020Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) conformance test specification2020-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO/IEC 15944-12:2020Information technology -- Business operational view -- Part 12: Privacy protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM) and EDI of personal information (PI)2020-05-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 15944-12:2020Information technology - Business operational view - Part 12: Privacy protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM) and EDI of personal information (PI)2020-05-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-4-301:2020Information technology – Home Electronic System (HES) architecture - Part-4-301: Application protocols for home air conditioners and controllers2020-06-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO 19650-5:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 5: Security-minded approach to information mana2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-10201:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10201: Point-of-care medical device communication -- Domain information model2020-05-18KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 17115:2020Health informatics -- Representation of categorial structures of terminology (CatStructure)2020-05-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.260 Urządzenia biurowe
ISO/IEC 10779:2020Information technology - Office equipment - Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10779:2020Information technology -- Office equipment -- Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 22531:2020Optics and photonics -- Optical materials and components -- Test method for climate resistance of optical glass2020-05-27KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 12232:2019/Amd 1:2020Photography -- Digital still cameras -- Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index2020-06-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
IEC 62321-10:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2020-06-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
ISO 8820-11:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 11: Fuse-links with tabs (blade type) Type M (medium-high current)2020-05-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12098:2020Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- 15-pole connector for vehicles with 24 V nominal supply voltage2020-05-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
ISO 2534:2020Road vehicles -- Engine test code -- Gross power2020-05-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 9981:2020Belt drives -- Pulleys and V-ribbed belts for the automotive industry -- PK profile: Dimensions2020-06-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2790:2020Belt drives -- V-belts for the automotive industry and corresponding pulleys -- Dimensions2020-06-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19724:2020Gasoline engines with direct injection -- Cleanliness assessment of fuel injection equipment2020-06-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 62893-4-1:2020Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 18243:2017/Amd 1:2020Electrically propelled mopeds and motorcycles -- Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery systems2020-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17479:2013/Amd 1:2020Motorcycles -- Measurement methods for gaseous exhaust emissions during inspection or maintenance2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62290-3:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specification2020-06-17KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62973-2:2020Railway applications - Rolling stock - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries2020-05-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 61992-6:2006/AMD2:2020Amendment 2 - Railway applications - Fixed installations - DC switchgear - Part 6: DC switchgear assemblies2020-05-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 21195:2020Ships and marine technology -- Systems for the detection of persons while going overboard from ships (man overboard detection)2020-06-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 22987:2020Ships and marine technology -- Laboratory test method for skin friction of antifouling paints by rotating drum2020-06-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22098:2020Ships and marine technology -- Full-scale test method for propeller cavitation observation and hull pressure measurement2020-05-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 22098:2020Ships and marine technology -- Full-scale test method for propeller cavitation observation and hull pressure measurement2020-05-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 29400:2020Ships and marine technology -- Offshore wind energy -- Port and marine operations2020-05-29KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21384-4:2020Unmanned aircraft systems -- Part 4: Vocabulary2020-05-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.30 Nakrętki
ISO 8788:2020Aerospace -- Nuts, metric -- Tolerances of form and position2020-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 2026:2020Aircraft -- Connections for starting engines by air2020-06-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 2026:2020Aircraft -- Connections for starting engines by air2020-06-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 5053-1:2020Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 1: Types of industrial trucks2020-06-04KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 23308-3:2020Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 3: Container handling lift trucks2020-05-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 23308-2:2020Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 2: Operator controlled self propelled trucks, towing and burden carrier trucks2020-05-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 23308-1:2020Energy efficiency of industrial trucks -- Test methods -- Part 1: General2020-05-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 23676:2020Rough-terrain trucks -- Operator training -- Content and methods2020-05-27KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 21262:2020Industrial trucks -- Safety rules for application, operation and maintenance2020-05-11KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 23412:2020Indirect, temperature-controlled refrigerated delivery services -- Land transport of parcels with intermediate transfer2020-05-28KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 20418-3:2020Textiles -- Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres -- Part 3: Peptide detection using LC-MS without protein reduction2020-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-2:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 2: Ternary fibre mixtures2020-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-1:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 1: General principles of testing2020-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-29:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 29: Mixtures of polyamide with polypropylene/polyamide bicomponent (method using sulfuric acid)2020-05-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 105-B06:2020Textiles -- Tests for colour fastness -- Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test2020-06-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 22744-1:2020Textiles and textile products -- Determination of organotin compounds -- Part 1: Derivatisation method using gas chromatography2020-05-29KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 22182:2020Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of index abrasion resistance characteristics under wet conditions for hydraulic applications2020-06-10KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 12960:2020Geotextiles and geotextile-related products -- Screening test methods for determining the resistance to acid and alkaline liquids2020-05-29KT 142 ds. Geosyntetyków
59.100.20 Materiały węglowe
ISO 10119:2020Carbon fibre -- Determination of density2020-06-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
ISO 22244:2020Leather -- Raw hides -- Guidelines for preservation of hides2020-05-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 22284:2020Leather -- Raw skins -- Guidelines for preservation of goat and sheep skins2020-05-12KT 20 ds. Skóry i Obuwia
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 20136:2020Leather -- Determination of degradability by micro-organisms2020-06-25KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 3376:2020Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of tensile strength and percentage elongation2020-05-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 6533:2020Forestry machinery -- Portable chain-saw front hand-guard -- Dimensions and clearances2020-06-05KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 10726:2020Portable chain-saws -- Chain catcher -- Dimensions and mechanical strength2020-05-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 20978:2020Liming material -- Determination of neutralizing value -- Titrimetric methods2020-05-15KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22980:2020Tobacco -- Determination of the content of total alkaloids as nicotine -- Continuous-flow analysis method using KSCN/DCIC2020-06-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
ISO 20982:2020Priests (caper) (Capparis spp.) -- Specification and test methods2020-06-04KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
ISO 20984:2020Cornelian cherry -- Specification and test methods2020-06-04KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 11036:2020Sensory analysis -- Methodology -- Texture profile2020-05-29KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
IEC 61010-2-040:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2020-05-14KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 16217:2020Cosmetics -- Sun protection test methods -- Water immersion procedure for determining water resistance2020-05-05KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 22932-1:2020Mining -- Vocabulary -- Part 1: Planning and surveying2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 22932-2:2020Mining -- Vocabulary -- Part 2: Geology2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
ISO 6805:2020Rubber hoses and hose assemblies for underground mining -- Wire-reinforced hydraulic types for coal mining -- Specification2020-06-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 29001:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations2020-05-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 12925-1:2018/Amd 1:2020Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C (gears) -- Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems2020-05-29KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 2137:2020Petroleum products and lubricants -- Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum2020-05-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
ISO 2137:2020Petroleum products and lubricants -- Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum2020-05-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 20049-1:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 1: Isothermal calorimetry2020-05-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 13680:2020Petroleum and natural gas industries -- Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material -- Technical delivery conditions2020-05-19KT 126 ds. Rur Stalowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 17340:2020Metallic materials -- Ductility testing -- High speed compression test for porous and cellular metals2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-9:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 22410:2020Corrosion of metals and alloys -- Electrochemical measurement of ion transfer resistance to characterize the protective rust layer on weathering steel2020-06-23KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 11844-1:2020Corrosion of metals and alloys -- Classification of low corrosivity of indoor atmospheres -- Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity2020-05-27KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 11844-2:2020Corrosion of metals and alloys -- Classification of low corrosivity of indoor atmospheres -- Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres2020-05-27KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 21062:2020Corrosion of metals and alloys -- Determination of the corrosion rates of embedded steel reinforcement in concrete exposed to simulated marine environments2020-05-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 7539-10:2020Corrosion of metals and alloys -- Stress corrosion testing -- Part 10: Reverse U-bend method2020-05-12KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 4947:2020Steel and cast iron -- Determination of vanadium content -- Potentiometric titration method2020-06-24KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.080.10 Żeliwa
ISO 17804:2020Founding -- Ausferritic spheroidal graphite cast irons -- Classification2020-06-04KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 185:2020Grey cast irons -- Classification2020-05-29KT 301 ds. Odlewnictwa
77.100 Żelazostopy
ISO 6501:2020Ferronickel -- Specification and delivery requirements2020-06-02KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 10763:2020Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2020-06-26KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-1:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-12:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-9:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes2020-05-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 13680:2020Petroleum and natural gas industries -- Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material -- Technical delivery conditions2020-05-19KT 126 ds. Rur Stalowych
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-13:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading2020-05-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22459:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Reinforcement of ceramic composites -- Determination of distribution of tensile strength and tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at ambient temperature2020-06-10KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 23458:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determining thermal expansion coefficient and residual stress of CVD ceramic coatings2020-05-12KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 4660:2020Rubber, raw natural -- Colour index test2020-05-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2453:2020Rubber, raw styrene-butadiene, emulsion-polymerized -- Determination of bound styrene content -- Refractive index method2020-05-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 19679:2020Plastics -- Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface -- Method by analysis of evolved carbon dioxide2020-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 179-2:2020Plastics -- Determination of Charpy impact properties -- Part 2: Instrumented impact test2020-05-14KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 294-3:2020Plastics -- Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials -- Part 3: Small plates2020-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1628-2:2020Plastics -- Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers -- Part 2: Poly(vinyl chloride) resins2020-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24026-2:2020Plastics -- Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24026-1:2020Plastics -- Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24022-2:2020Plastics -- Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24025-2:2020Plastics -- Sulfone polymer moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24023-2:2020Plastics -- Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24025-1:2020Plastics -- Sulfone polymer moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24023-1:2020Plastics -- Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 4079:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6805:2020Rubber hoses and hose assemblies for underground mining -- Wire-reinforced hydraulic types for coal mining -- Specification2020-06-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1436:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.180 Kleje
ISO 26842-1:2020Adhesives -- Test methods for the evaluation and selection of adhesives for indoor wood products -- Part 1: Resistance to delamination in non-severe environments2020-05-15KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 26842-2:2020Adhesives -- Test methods for the evaluation and selection of adhesives for indoor wood products -- Part 2: Resistance to delamination in severe environments2020-05-15KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
ISO 13821:2020Corrugated fibreboard -- Determination of edgewise crush resistance -- Waxed edge method2020-06-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 8791-5:2020Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 5: Oken method2020-05-08KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 1524:2020Paints, varnishes and printing inks -- Determination of fineness of grind2020-06-25KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11890-2:2020Paints and varnishes -- Determination of volatile organic compounds(VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content -- Part 2: Gas-chromatographic method2020-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22987:2020Ships and marine technology -- Laboratory test method for skin friction of antifouling paints by rotating drum2020-06-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22553-8:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 8: Electric charge density2020-06-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 15528:2020Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes -- Sampling2020-05-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-9:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 9: Stoving loss2020-05-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-7:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 7: Electrical wet-film resistance2020-05-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-12:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 12: Sedimentation on horizontal areas2020-05-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 19650-5:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 5: Security-minded approach to information mana2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 21678:2020Sustainability in buildings and civil engineering works -- Indicators and benchmarks -- Principles, requirements and guidelines2020-06-05KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 23658:2020Buildings and civil engineering works -- Sealants -- Testing of adhesion properties using a bead peel test2020-06-03KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 16534:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of compressive creep2020-06-17KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29470:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of the apparent density2020-06-17KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 16546:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of freeze-thaw resistance2020-06-12KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 12999-2:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 2: Sound absorption2020-06-22KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62053-24:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8102-1:2020Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks -- Part 1: Electromagnetic compatibility with regard to emission2020-06-18KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
ISO 8100-32:2020Lifts for the transportation of persons and goods -- Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings2020-06-10KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-4:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers2020-06-26KT 254 ds. Geotechniki
93.120 Budownictwo portów lotniczych
IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-06-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.040.40 Zmywarki
IEC 60436:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance2020-05-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-35:2012/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2020-06-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-81:2015/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2020-06-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 18167:2020Textile floor coverings -- Installation practices -- General2020-06-15KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 8543:2020Textile floor coverings -- Methods for determination of mass2020-06-10KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 12951:2020Textile floor coverings -- Determination of mass loss, fibre bind and stair nosing appearance change using the Lisson Tretrad machine2020-05-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 2551:2020Textile floor coverings and textile floor coverings in tile form -- Determination of dimensional changes due to the effects of varied water and heat conditions and distortion out of plane2020-05-12KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
IEC 60335-2-82:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines2020-06-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
IEC 60335-2-82:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines2020-06-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-1:2018/Amd 1:2020Safety of toys -- Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2020-06-17KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-1:2018/Amd 2:2020Safety of toys -- Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2020-06-15KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek