Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24617-9:2019Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 9: Reference annotation framework (RAF)2019-12-16KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 20539:2019Translation, interpreting and related technology -- Vocabulary2019-12-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
ISO 20539:2019Translation, interpreting and related technology -- Vocabulary2019-12-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5598:2020Fluid power systems and components -- Vocabulary2020-01-06KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 21223:2019Tools for pressing -- Vocabulary2019-12-10KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
ISO 15902:2019Optics and photonics -- Diffractive optics -- Vocabulary2019-12-16KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 12353-1:2020Road vehicles -- Traffic accident analysis -- Part 1: Vocabulary2020-01-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 5681:2020Equipment for crop protection -- Vocabulary2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.075 Symbole literowe
ISO 15241:2012/Amd 1:2020Rolling bearings -- Symbols for physical quantities2020-01-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 1:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-01-08KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 1:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-01-08KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
ISO 6414:2020Technical product documentation (TPD) -- Technical drawings for glassware2020-01-10KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 21246:2019Information and documentation -- Key indicators for museums2019-12-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 10015:2019Quality management -- Guidelines for competence management and people development2019-12-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10015:2019Quality management -- Guidelines for competence management and people development2019-12-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 5725-2:2019Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method2019-12-06KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 19414:2020Intelligent transport systems -- Service architecture of probe vehicle systems2020-01-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 21256-2:2020Fine bubble technology -- Cleaning applications -- Part 2: Test method for cleaning machine-oil stained surfaces of machined metal parts2020-01-16KT 314 ds. Nanotechnologii
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
ISO 11737-2:2019Sterilization of health care products -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process2019-12-02KT 295 ds. Sterylizacji
07.120 Nanotechnologie
ISO 20814:2019Nanotechnologies -- Testing the photocatalytic activity of nanoparticles for NADH oxidation2019-12-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-2-31:2020Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source2020-01-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 14971:2019Medical devices -- Application of risk management to medical devices2019-12-10KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 81060-2:2018/Amd 1:2020Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type2020-01-08KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 8836:2019Suction catheters for use in the respiratory tract2019-12-10KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 28620:2020Medical devices -- Non-electrically driven portable infusion devices2020-01-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 8836:2019Suction catheters for use in the respiratory tract2019-12-10KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14243-3:2014/Amd 1:2020Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 3: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with displacement control and corresponding environmental conditions for test2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14243-1:2009/Amd 1:2020Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load control and corresponding environmental conditions for test2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14708-7:2019Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 7: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems2019-12-20KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 18241:2016/Amd 1:2019Connectors2019-12-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 18615:2020Traditional Chinese medicine -- General requirements of electric radial pulse tonometric devices2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 8596:2017/Amd 1:2019Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation2019-12-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11737-2:2019Sterilization of health care products -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process2019-12-02KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-18:2020Biological evaluation of medical devices -- Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process2020-01-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019Applicability of allowable limits for neonates and infants2019-12-09KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 22988:2020Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root2020-01-09KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22584:2019Traditional Chinese medicine -- Angelica sinensis root2019-12-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 21801-1:2020Cognitive accessibility -- Part 1: General guidelines2020-01-13KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37155-1:2020Framework for integration and operation of smart community infrastructures -- Part 1: Recommendations for considering opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from relevant aspects through the life cycle2020-01-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37123:2019Sustainable cities and communities -- Indicators for resilient cities2019-12-04RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 22526-1:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 1: General principles2020-01-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-4:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2020-01-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-8:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 8: Methodologies for initial and additional investigations in buildings2019-12-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 14966:2019Ambient air -- Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles -- Scanning electron microscopy method2019-12-13KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
IEC 62990-1:2019/Cor 1:2019IEC 62990-1:2019/Cor 12019-12-10KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
IEC 62990-1:2019Workplace Atmospheres -- Part 1: Gas detectors -- Performance requirements of detectors for toxic gases2019-12-05KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
ISO 22449-1:2020Use of reclaimed water in industrial cooling systems -- Part 1: Technical guidelines2020-01-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 18589-4:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 -- Test method using alpha spectrometry2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 18589-5:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 5: Strontium 90 -- Test method using proportional counting or liquid scintillation counting2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 18589-6:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 6: Gross alpha and gross beta activities -- Test method using gas-flow proportional counting2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 21226:2019Soil quality -- Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry2019-12-12KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2020-01-13KT 254 ds. Geotechniki
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-25:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2020-01-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 16073-5:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 5: Helmets2019-12-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 6183:2009/Amd 2:2019Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design and installation2019-12-04KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 16073-4:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 4: Gloves2019-12-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61322:2020Radiation protection instrumentation - Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV2020-01-10KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 22127:2019Dosimetry with radiophotoluminescent glass dosimeters for dosimetry audit in MV X-ray radiotherapy2019-12-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 16073-4:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 4: Gloves2019-12-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 21924-9:2020Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 9: Additional requirements and test methods for Wushu Sanda head protectors2020-01-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 18526-3:2020Eye and face protection -- Test methods -- Part 3: Physical and mechanical properties2020-01-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-5:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 5: Helmets2019-12-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO 5725-2:2019Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method2019-12-06KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019Geometrical product specification (GPS) -- Filtration -- Part 61: Linear areal filters -- Gaussian filters2019-12-13KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 16063-34:2019Methods for the calibration of vibration and shock transducers -- Part 34: Testing of sensitivity at fixed temperatures2019-12-16KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 7626-5:2019Mechanical vibration and shock -- Experimental determination of mechanical mobility -- Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure2019-12-02KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 14830-1:2019Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Tribology-based monitoring and diagnostics -- Part 1: General requirements and guidelines2019-12-02KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
IEC 63145-22-10:2020Eyewear display - Part 22-10: Specific measurement methods for AR type - Optical properties2020-01-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61322:2020Radiation protection instrumentation - Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV2020-01-10KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 11665-4:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2020-01-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 18589-4:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 -- Test method using alpha spectrometry2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 18589-6:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 6: Gross alpha and gross beta activities -- Test method using gas-flow proportional counting2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 18589-5:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 5: Strontium 90 -- Test method using proportional counting or liquid scintillation counting2019-12-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-8:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 8: Methodologies for initial and additional investigations in buildings2019-12-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO 21432:2019Non-destructive testing -- Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction2019-12-06KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 13320:2020Particle size analysis -- Laser diffraction methods2020-01-06KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 15241:2012/Amd 1:2020Rolling bearings -- Symbols for physical quantities2020-01-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 22109:2020Industrial valves -- Gearbox for valves2020-01-10KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ISO 22153:2020Electric actuators for industrial valves -- General requirements2020-01-07KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 5598:2020Fluid power systems and components -- Vocabulary2020-01-06KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 14743:2020Pneumatic fluid power -- Push-in connectors for thermoplastic tubes2020-01-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 10763:2019Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2019-12-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.160 Technika próżni
ISO 1609:2020Vacuum technology -- Dimensions of non-knife edge flanges2020-01-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 9803-2:2020Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 2: Knife-edge flange type2020-01-09KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 21358:2020Vacuum technology -- Right-angle valve -- Dimensions and interfaces for pneumatic actuator2020-01-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 9803-1:2020Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 1: Non knife-edge flange type2020-01-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52907:2019Additive manufacturing -- Feedstock materials -- Methods to characterize metal powders2019-12-04KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 15704:2019Enterprise modelling and architecture -- Requirements for enterprise-referencing architectures and methodologies2019-12-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 16300-4:2019Automation systems and integration -- Interoperability of capability units for manufacturing application solutions -- Part 4: Capability unit assessment for the manufacturing application requirements2019-12-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 8000-63:2019Data quality -- Part 63: Data quality management: Process measurement2019-12-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 15926-10:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 10: Conformance testing2019-12-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 21223:2019Tools for pressing -- Vocabulary2019-12-10KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-8-201:2020Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62282-8-102:2019Fuel cell technologies - Part 8-102: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of single cells and stacks with proton exchange membrane, including reversible operation2019-12-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 22946:2020Nuclear criticality safety -- Solid waste excluding irradiated and non-irradiated nuclear fuel2020-01-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 10276:2019Nuclear energy -- Fuel technology -- Trunnion systems for packages used to transport radioactive material2019-12-11KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62941:2019Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing2019-12-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.060.20 Kable
IEC 63026:2019Submarine power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 60 kV (Um = 72,5 kV) - Test methods and requirements2019-12-11KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 60570:2003/AMD2:2019Amendment 2 - Electrical supply track systems for luminaires2019-12-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60898-1:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation2019-12-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 61184:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Bayonet lampholders2019-12-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60570:2003/AMD2:2019Amendment 2 - Electrical supply track systems for luminaires2019-12-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 62680-1-2:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2019-12-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 63057:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62823:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing2019-12-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-11:2011/ISH6:2019Interpretation sheet 6 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"2019-12-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 62990-1:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases2019-12-04KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-18-3:2019Semiconductor devices - Part 18-3: Semiconductor bio sensors - Fluid flow characteristics of lens-free CMOS photonic array sensor package modules with fluidic system2019-12-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-11:2019Semiconductor devices - Part 5-11: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of radiative and nonradiative currents of light emitting diodes2019-12-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-9:2019Semiconductor devices - Part 5-9: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of the internal quantum efficiency based on the temperature-dependent electroluminescence2019-12-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-10:2019Semiconductor devices - Part 5-10: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of the internal quantum efficiency based on the room-temperature reference point2019-12-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 63145-22-10:2020Eyewear display - Part 22-10: Specific measurement methods for AR type - Optical properties2020-01-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 15902:2019Optics and photonics -- Diffractive optics -- Vocabulary2019-12-16KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
IEC 61000-4-25:2001/AMD2:2019Amendment 2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems2019-12-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
IEC 62680-1-2:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2019-12-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.30 Systemy audio
IEC 60098:2020Analogue audio disk records and reproducing equipment2020-01-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62942:2019File format for professional transfer and exchange of digital audio data2019-12-12KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.40 Systemy wideo
IEC 63005-2:2019Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 2: Test methods for evaluating the performance of basic functions2019-12-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-50:2020Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies2020-01-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62488-2:2017/COR1:2020Corrigendum 1 - Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC2020-01-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-CGMES:2020 Energy management system application program interface (EMS-API) - Common Grid Model Exchange Specification (CGMES)2020-01-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 10918-7:2019Information technology -- Digital compression and coding of continuous-tone still images -- Part 7: Reference software2019-12-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-7:2019Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Part 7: Reference software2019-12-02KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-12:2017/Cor 1:2020ISO/IEC 23008-12:2017/CD Cor 12020-01-14KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-15:2019Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 15: Carriage of web resources in ISOBMFF2019-12-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-3:2019Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 3: Audio2019-12-12KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-3:2019Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 3: Audio2019-12-12KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2019Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats2019-12-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2019Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 1: Media presentation description and segment formats2019-12-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-7:2019Information technology -- Media context and control -- Part 7: Conformance and reference software2019-12-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-7:2019Information technology - Media context and control - Part 7: Conformance and reference software2019-12-10KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 11179-7:2019Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 7: Metamodel for data set registration2019-12-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 11179-7:2019Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 7: Metamodel for data set registration2019-12-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19770-8:2020Information technology -- IT asset management -- Part 8: Guidelines for mapping of industry practices to/from the ISO/IEC 19770 family of standards2020-01-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 16326:2019Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Project management2019-12-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 16326:2019Systems and software engineering - Life cycle processes - Project management2019-12-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 21840:2019Systems and software engineering -- Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS)2019-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 21840:2019Systems and software engineering - Guidelines for the utilization of ISO/IEC/IEEE 15288 in the context of system of systems (SoS)2019-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14165-226:2020Information technology -- Fibre channel -- Part 226: Single-byte command code sets mapping protocol - 6 (FC-SB-6)2020-01-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 14763-2:2019Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling -- Part 2: Planning and installation2019-12-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-415:2019Information technology -- Small computer system interface (SCSI) -- Part 415: SCSI architecture model - 5 (SAM-5)2019-12-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-481:2019Information technology -- Small computer system interface (SCSI) -- Part 481: Part 481:Security Features for SCSI Commands (SFSC)2019-12-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-2:2019Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation2019-12-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-481:2019Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 481: Security features for SCSI commands (SFSC)2019-12-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-415:2019Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 415: SCSI Architecture Model - 5 (SAM-5)2019-12-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
IEC 62680-1-2:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2019-12-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ISO/IEC 14165-246:2019Information technology - Fibre channel - Part 246: Backbone - 6 (FC-BB-6)2019-12-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 14165-246:2019Information technology -- Fibre channel -- Part 246: Backbone -- 6 (FC-BB-6)2019-12-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 39794-1:2019Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 1: Framework2019-12-20KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-5:2019Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 5: Face image data2019-12-20KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-4:2019Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 4: Finger image data2019-12-20KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 7810:2019Identification cards - Physical characteristics2019-12-18KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7810:2019Identification cards -- Physical characteristics2019-12-18KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 20071-11:2019Information technology -- User interface component accessibility -- Part 11: Guidance on text alternatives for images2019-12-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 12641-2:2019Graphic technology -- Prepress digital data exchange -- Part 2: Advanced colour targets for input scanner calibration2019-12-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 15836-2:2019Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 2: DCMI Properties and classes2019-12-05KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 19414:2020Intelligent transport systems -- Service architecture of probe vehicle systems2020-01-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19136-1:2020Geographic information -- Geography Markup Language (GML) -- Part 1: Fundamentals2020-01-09KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19107:2019Geographic information -- Spatial schema2019-12-02KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19116:2019Geographic information -- Positioning services2019-12-02KT 297 ds. Informacji Geograficznej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9336-3:2020Optics and photonics -- Optical transfer function -- Application -- Part 3: Telescopes2020-01-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 21466:2019Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Method for evaluating critical dimensions by CD-SEM2019-12-13KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 21073:2019Microscopes -- Confocal microscopes -- Optical data of fluorescence confocal microscopes for biological imaging2019-12-05KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 19056-2:2019Microscopes -- Definition and measurement of illumination properties -- Part 2: Illumination properties related to the colour in bright field microscopy2019-12-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 18937:2020Imaging materials -- Photographic reflection prints -- Methods for measuring indoor light stability2020-01-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 22505:2019Information technology - Method for the determination of ink cartridge yield for monochrome inkjet printers and multi-function devices that contain inkjet printer components2019-12-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 22505:2019Information technology -- Method for the determination of ink cartridge yield for monochrome inkjet printers and multi-function devices that contain inkjet printer components2019-12-16KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 12641-2:2019Graphic technology -- Prepress digital data exchange -- Part 2: Advanced colour targets for input scanner calibration2019-12-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 8654:2018/Amd 1:2019Jewellery -- Colours of gold alloys -- Definition, range of colours and designation2019-12-02KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 13400-2:2019Road vehicles -- Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) -- Part 2: Transport protocol and network layer services2019-12-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19072-2:2019Road vehicles -- Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections -- Part 2: Test methods and general performance requirements2019-12-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
IEC 63005-2:2019Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 2: Test methods for evaluating the performance of basic functions2019-12-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 12353-1:2020Road vehicles -- Traffic accident analysis -- Part 1: Vocabulary2020-01-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 20766-11:2020Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 11: Manual shut-off valve2020-01-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 8789:2020Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles -- Specification2020-01-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 20766-12:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 12: Non-return valve2019-12-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-10:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 10: Gas-tight housing2019-12-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22760-2:2019Road vehicles -- Dimethyl Ether (DME) fuel system components -- Part 2: Performance and general test methods2019-12-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21058:2019Road vehicles -- Dimethyl Ether (DME) refuelling connector2019-12-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22760-1:2019Road vehicles -- Dimethyl Ether (DME) fuel system components -- Part 1: General requirements and definitions2019-12-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19586:2019Heavy commercial vehicles and buses -- Vehicle dynamics simulation and validation -- Lateral dynamic stability of vehicle combinations2019-12-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19585:2019Heavy commercial vehicles and buses -- Vehicle dynamics simulation and validation -- Steady-state circular driving behavior2019-12-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 13400-2:2019Road vehicles -- Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) -- Part 2: Transport protocol and network layer services2019-12-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 22252:2020Manned submersibles -- Breathing air supply and CO2 adsorption systems -- Performance requirements and recommendations2020-01-15KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
ISO 23430:2019Ships and marine technology -- Specification of high manganese austenitic steel thin strips used for LNG tanks on board ships2019-12-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 23121-1:2019Ships and marine technology -- Inflatable buoyancy support systems against flooding of ships -- Part 1: Gas supply system2019-12-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23121-2:2019Ships and marine technology -- Inflatable buoyancy support systems against flooding of ships -- Part 2: Buoyancy chamber2019-12-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 20663:2020Ships and marine technology -- Grab dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20662:2020Ships and marine technology -- Hopper dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20661:2020Ships and marine technology -- Cutter suction dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 10240:2019Small craft -- Owner's manual2019-12-20KT 230 ds. Małych Statków
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
ISO 16049-1:2020Air cargo equipment -- Restraint straps -- Part 1: Design criteria and testing methods2020-01-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 16049-2:2020Air cargo equipment -- Restraint straps -- Part 2: Utilization requirements and recommendations and lashing calculations2020-01-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 21980:2020Space systems -- Evaluation of radiation effects on Commercial-Off-The-Shelf (COTS) parts for use on low-orbit satellite2020-01-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14620-2:2019Space systems -- Safety requirements -- Part 2: Launch site operations2019-12-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 16698:2019Space environment (natural and artificial) -- Methods for estimation of future geomagnetic activity2019-12-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 668:2020Series 1 freight containers -- Classification, dimensions and ratings2020-01-06KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 20705:2019Textiles -- Quantitative microscopical analysis -- General principles of testing2019-12-18KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 20706-1:2019Textiles -- Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends -- Part 1: Fibre identification using microscopy methods2019-12-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 20852:2020Textiles -- Determination of the total heat transfer through textiles in simulated environments2020-01-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 12956:2019Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of the characteristic opening size2019-12-13KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019Geosynthetics -- Determination of thickness at specified pressures -- Part 1: Single layers2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17076-1:2020Leather -- Determination of abrasion resistance -- Part 1: Taber® method2020-01-08KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 5681:2020Equipment for crop protection -- Vocabulary2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12809:2020Crop protection equipment -- Reciprocating positive displacement pumps and centrifugal pumps -- Test method2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 28139:2019Equipment for crop protection -- Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers -- Safety and environmental requirements and test methods2019-12-10KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 13276:2020Tobacco and tobacco products -- Determination of nicotine purity -- Gravimetric method using tungstosilicic acid2020-01-08KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 4874:2020Tobacco -- Sampling of batches of raw material -- General principles2020-01-07KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 22634-1:2019Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 1: Method using methanol as extraction solvent2019-12-04KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 22634-2:2019Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent2019-12-04KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 11746:2020Rice -- Determination of biometric characteristics of kernels2020-01-09KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 16297:2020Milk -- Bacterial count -- Protocol for the evaluation of alternative methods2020-01-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
ISO 23291:2020Milk and milk products -- Guidelines for the application of in-line and on-line infrared spectrometry2020-01-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.10 Herbata
ISO 3103:2019Tea -- Preparation of liquor for use in sensory tests2019-12-09KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 3103:2019Tea -- Preparation of liquor for use in sensory tests2019-12-09KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 15379-1:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Cathode block materials -- Part 1: Determination of the expansion due to sodium penetration with application of pressure2019-12-04KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 24444:2019Cosmetics -- Sun protection test methods -- In vivo determination of the sun protection factor (SPF)2019-12-18KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.040 Węgiel
ISO 349:2020Hard coal -- Audibert-Arnu dilatometer test2020-01-13KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 15585:2019Hard coal -- Determination of caking index2019-12-18KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 15926-10:2019Industrial automation systems and integration -- Integration of life cycle data for process plants including oil and gas production facilities -- Part 10: Conformance testing2019-12-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-3:2020Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test2020-01-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 6614:1994/Amd 1:2019Petroleum products -- Determination of water separability of petroleum oils and synthetic fluids2019-12-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 9120:1997/Amd 1:2019Petroleum and related products -- Determination of air-release properties of steam turbine and other oils -- Impinger method2019-12-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 20088-2:2020Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials -- Part 2: Vapour exposure2020-01-09KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 11971:2020Steel and iron castings -- Visual testing of surface quality2020-01-13KT 301 ds. Odlewnictwa
77.040.99 Inne metody badania metali
ISO 643:2019Steels -- Micrographic determination of the apparent grain size2019-12-12KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 11844-3:2020Corrosion of metals and alloys -- Classification of low corrosivity of indoor atmospheres -- Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity2020-01-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 18086:2019Corrosion of metals and alloys -- Determination of AC corrosion -- Protection criteria2019-12-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 10763:2019Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2019-12-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 11971:2020Steel and iron castings -- Visual testing of surface quality2020-01-13KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
ISO 10070:2019Metallic powders -- Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions2019-12-04KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 13061-5:2020Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 5: Determination of strength in compression perpendicular to grain2020-01-06KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 3129:2019Wood -- Sampling methods and general requirements for physical and mechanical testing of small clear wood specimens2019-12-02KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22551:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of bacterial reduction rate by semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment -- Semi-dry method for estimating antibacterial activity on the actua2020-01-07KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 23114:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determining bonding strength of ceramic coatings2020-01-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 21971:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature in air atmospheric pressure -- Determination of hoop tensile properties of tubes2019-12-11KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22526-1:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 1: General principles2020-01-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 23153-2:2020Plastics -- Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-01-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 8789:2020Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles -- Specification2020-01-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.01 Wyroby z papieru. Zagadnienia ogólne
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 15184:2020Paints and varnishes -- Determination of film hardness by pencil test2020-01-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23169:2020Paints and varnishes -- On-site test methods on quality assessment for interior wall coatings2020-01-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 15392:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- General principles2019-12-03KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
IEC 60335-2-95:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-12-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 1920-4:2020Testing of concrete -- Part 4: Strength of hardened concrete2020-01-07KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 15727:2020UV-C devices -- Measurement of the output of a UV-C lamp2020-01-10KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 19432-1:2020Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal combustion engine-driven abrasive cutting machines -- Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels2020-01-13KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2020-01-13KT 254 ds. Geotechniki
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60335-2-25:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2020-01-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-62:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks2019-12-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21924-9:2020Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 9: Additional requirements and test methods for Wushu Sanda head protectors2020-01-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji