Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 22748:2021Absorbent incontinence products for urine and/or faeces -- Product type names and illustrations2021-07-08KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
IEC 60695-4:2021Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products2021-06-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
ISO 6107:2021Water quality -- Vocabulary2021-06-08KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-195:2021International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 195: Earthing and protection against electric shock2021-06-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-06-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 3911:2021Wheels and rims for pneumatic tyres -- Vocabulary, designation and marking2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
ISO 9235:2021Aromatic natural raw materials -- Vocabulary2021-06-21KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
ISO 15878:2021Road construction and maintenance equipment -- Paver-finishers -- Commercial specifications2021-07-15KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
01.070 Kodowanie barwne
IEC 60757:2021Code for designation of colours2021-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-07-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 15223-1:2021Medical devices -- Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer -- Part 1: General requirements2021-07-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
IEC 61666:2010/AMD1:2021Amendment 1 - Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system2021-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 2692:2021Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR)2021-06-10KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 690:2021Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources2021-06-11KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 19264-1:2021Photography -- Archiving systems -- Imaging systems quality analysis -- Part 1: Reflective originals2021-06-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 23195:2021Security objectives of information systems of third-party payment services2021-06-11KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
ISO 23592:2021Service excellence -- Principles and model2021-06-17RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10017:2021Quality management -- Guidance on statistical techniques for ISO 9001:20152021-07-09KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 19770-11:2021Information technology -- IT asset management -- Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems2021-06-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19770-11:2021Information technology - IT asset management - Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems2021-06-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 10017:2021Quality management -- Guidance on statistical techniques for ISO 9001:20152021-07-09KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.180 Edukacja
ISO/IEC 23127-1:2021Information technology -- Learning, education, and training -- Metadata for facilitators of online learning -- Part 1: Framework2021-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23127-1:2021Information technology - Learning, education, and training - Metadata for facilitators of online learning - Part 1: Framework2021-06-30KT 288 ds. Multimediów
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 21902:2021Tourism and related services -- Accessible tourism for all -- Requirements and recommendations2021-07-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37167:2021Smart community infrastructures -- Smart transportation for energy saving operation by intentionally driving slowly2021-07-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.220.20 Transport drogowy
ISO 22737:2021Intelligent transport systems -- Low-speed automated driving (LSAD) systems for predefined routes -- Performance requirements, system requirements and performance test procedures2021-07-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15638-24:2021Intelligent transport systems -- Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 24: Safety information provisioning2021-06-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
ISO 20743:2021Textiles -- Determination of antibacterial activity of textile products2021-06-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
07.120 Nanotechnologie
ISO 19749:2021Nanotechnologies -- Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy2021-07-05KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
ISO 22956:2021Healthcare organization management -- Requirements for patient-centred staffing2021-06-08KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
ISO 15223-1:2021Medical devices -- Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer -- Part 1: General requirements2021-07-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-74:2021Medical electrical equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment2021-07-13KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-74:2021Medical electrical equipment -- Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment2021-07-13KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 407:2021Small medical gas cylinders -- Pin-index yoke-type valve connections2021-06-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 22413:2021Transfer sets for pharmaceutical preparations -- Requirements and test methods2021-06-10KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 62563-1:2009/AMD2:2021Amendment 2 - Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 1: Evaluation methods2021-07-19KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 15253:2021Ophthalmic optics and instruments -- Optical and electro-optical devices for enhancing low vision2021-06-28KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 19980:2021Ophthalmic instruments -- Corneal topographers2021-06-01KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3630-3:2021Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 3: Compactors2021-06-08KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11138-8:2021Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator2021-07-20KT 295 ds. Sterylizacji
ISO 17664-1:2021Processing of health care products -- Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices -- Part 1: Critical and semi-critical medical devices2021-07-06KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO 23162:2021Basic semen examination -- Specification and test methods2021-07-01KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20166-4:2021Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for preexamination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue -- Part 4: In situ detection techniques2021-07-19KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.120.10 Leki
ISO 23190:2021Traditional Chinese medicine -- Determination of aristolochic acids in natural products by high-performance liquid chromatography (HPLC)2021-06-09KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 11199-2:2021Assistive products for walking manipulated by both arms -- Requirements and test methods -- Part 2: Rollators2021-07-05KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 16840-13:2021Wheelchair seating -- Part 13: Determination of the lateral stability property of a seat cushion2021-06-15KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 16840-10:2021Wheelchair seating -- Part 10: Resistance to ignition of postural support devices -- Requirements and test method2021-06-08KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
ISO 22748:2021Absorbent incontinence products for urine and/or faeces -- Product type names and illustrations2021-07-08KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37167:2021Smart community infrastructures -- Smart transportation for energy saving operation by intentionally driving slowly2021-07-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 20468-5:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 5: Membrane filtration2021-06-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20468-7:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 7: Advanced oxidation processes technology2021-06-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20468-6:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 6: Ion exchange and electrodialysis2021-06-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
ISO 14021:2016/Amd 1:2021Environmental labels and declarations -- Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)2021-07-13KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.30 Odpady specjalne
ISO 22927:2021Rare earth -- Packaging and labelling2021-06-16KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 22453:2021Exchange of information on rare earth elements in industrial wastes and end-of-life cycled products2021-06-16KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.030.50 Recykling
ISO 22453:2021Exchange of information on rare earth elements in industrial wastes and end-of-life cycled products2021-06-16KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 12219-10:2021Interior air of road vehicles -- Part 10: Whole vehicle test chamber -- Specification and methods for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors -- Trucks and buses2021-06-08KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
IEC 62990-2:2021Workplace atmospheres -- Part 2: Gas detectors -- Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours2021-06-09KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20468-5:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 5: Membrane filtration2021-06-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20468-7:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 7: Advanced oxidation processes technology2021-06-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20468-6:2021Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 6: Ion exchange and electrodialysis2021-06-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 16075-5:2021Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 5: Treated wastewater disinfection and equivalent treatments2021-06-21KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 6107:2021Water quality -- Vocabulary2021-06-08KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.30 Ścieki
ISO 16075-5:2021Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 5: Treated wastewater disinfection and equivalent treatments2021-06-21KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 22104:2021Water quality -- Determination of microcystins -- Method using liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)2021-07-01KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 13160:2021Water quality -- Strontium 90 and strontium 89 -- Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting2021-07-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13163:2021Water quality -- Lead-210 -- Test method using liquid scintillation counting2021-07-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 10703:2021Water quality -- Gamma-ray emitting radionuclides -- Test method using high resolution gamma-ray spectrometry2021-06-24KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13162:2021Water quality -- Carbon 14 -- Test method using liquid scintillation counting2021-06-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 15192:2021Soil and waste -- Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection2021-06-21KT 191 ds. Chemii Gleby
ISO 12404:2021Soil and waste -- Guidance on the selection and application of screening methods2021-06-14KT 191 ds. Chemii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 45003:2021Occupational health and safety management -- Psychological health and safety at work -- Guidelines for managing psychosocial risks2021-06-08KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-07-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 19818-1:2021Eye and face protection - Protection against laser radiation - Part 1: Requirements and test methods2021-06-17KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 17201-6:2021Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound2021-07-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 21524:2021Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Requirements for active fire curtains2021-07-05KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 22899-1:2021Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials -- Part 1: General requirements2021-07-01KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 21925-2:2021Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 2: Intumescent dampers2021-06-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 60050-195:2021International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 195: Earthing and protection against electric shock2021-06-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-06-29KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-06-29KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-06-24KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 63085:2021Radiation protection instrumentation - System of spectral identification of liquids in transparent and semitransparent containers (Raman systems)2021-06-24KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 19818-1:2021Eye and face protection -- Protection against laser radiation -- Part 1: Requirements and test methods2021-06-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 17420-5:2021Respiratory protective devices -- Performance requirements -- Part 5: Special application fire and rescue services - Supplied breathable gas RPD and filtering RPD2021-06-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 10052:2021Acoustics -- Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound -- Survey method2021-07-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 17201-6:2021Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound2021-07-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-07-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-07-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60404-6:2018/AMD1:2021Amendment 1 - Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-07-05KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 62053-41:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 41: Static meters for DC energy (classes 0,5 and 1)2021-06-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 13160:2021Water quality -- Strontium 90 and strontium 89 -- Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting2021-07-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13163:2021Water quality -- Lead-210 -- Test method using liquid scintillation counting2021-07-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 10703:2021Water quality -- Gamma-ray emitting radionuclides -- Test method using high resolution gamma-ray spectrometry2021-06-24KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61452:2021Nuclear instrumentation - Measurement of activity or emission rate of gamma-ray emitting radionuclides - Calibration and use of germanium-based spectrometers2021-06-04KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 13162:2021Water quality -- Carbon 14 -- Test method using liquid scintillation counting2021-06-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-07-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.100 Badania nieniszczące
ISO 23345:2021Jewellery and precious metals -- Non destructive precious metal fineness confirmation by ED-XRF2021-06-17KT 239 ds. Jubilerstwa
21.040.10 Gwinty metryczne
ISO 965-4:2021ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing2021-07-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 965-5:1998/Amd 1:2021ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing2021-07-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 965-2:1998/Amd 1:2021ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads -- Medium quality2021-07-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 965-3:2021ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 3: Limit deviations for screw threads2021-07-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
23.020.35 Butle do gazów
ISO 15995:2021Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Manually operated2021-06-10KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 14245:2021Gas cylinders -- Specifications and testing of LPG cylinder valves -- Self-closing2021-06-02KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 19220:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings -- Styrene copolymer blends (SAN + PVC)2021-07-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2021-06-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 17885:2021Plastics piping systems -- Mechanical fittings for pressure piping systems -- Specifications2021-06-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 10619-2:2021Rubber and plastics hoses and tubing -- Measurement of flexibility and stiffness -- Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures2021-06-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 5752:2021Metal valves for use in flanged pipe systems -- Face-to-face and centre-to-face dimensions2021-06-22KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.10 Pompy i silniki
IEC 60545:2021Guidelines for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps2021-06-23KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
23.100.20 Cylindry
ISO 6195:2021Fluid power systems and components -- Cylinder-rod wiper-ring housings in reciprocating applications -- Dimensions and tolerances2021-07-01KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 23369:2021Hydraulic fluid power -- Multi-pass method of evaluating filtration performance of a filter element under cyclic flow conditions2021-06-16KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-5:2021Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 5: Jet fans2021-06-30KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 21773:2021Methods of test and characterization of performance for energy recovery components2021-06-18KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 61636:2021Software Interface for Maintenance Information Collection and Analysis (SIMICA)2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61636-1:2021Software Interface for Maintenance Information Collection and Analysis (SIMICA): Exchanging Test Results and Session Information via the eXtensible Markup Language (XML)2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61691-6:2021Behavioural languages - Part 6: VHDL Analog and Mixed-Signal Extensions2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 21919-2:2021Physical device control -- Interfaces for automated machine tending -- Part 2: Safety and control interface2021-06-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO 18646-3:2021Robotics -- Performance criteria and related test methods for service robots -- Part 3: Manipulation2021-06-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 17633:2017/Amd 1:2021Welding consumables -- Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels -- Classification2021-06-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
IEC 60974-1:2021Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources2021-06-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 8167:2021Resistance welding -- Embossed projection welding -- Projections for resistance welding2021-06-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 4548-6:2021Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines -- Part 6: Static burst pressure test2021-06-08KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
IEC 63148:2021

Tracking systems for radioactive materials - Requirements

2021-07-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 61724-1:2021Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring2021-07-21KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63112:2021Photovoltaic (PV) arrays - Earth fault protection equipment - Safety and safety-related functionality2021-06-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 17225-9:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use2021-07-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-5:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 5: Graded firewood2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-6:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 6: Graded non-woody pellets2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-7:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 7: Graded non-woody briquettes2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-1:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 1: General requirements2021-06-10KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-07-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60152:2021Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems2021-07-09KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-07-07KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
IEC 60695-4:2021Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products2021-06-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60757:2021Code for designation of colours2021-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-07-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-6:2018/AMD1:2021Amendment 1 - Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-07-05KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60455-3-8:2021Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 3-8: Specifications for individual materials - Resins for cable accessories2021-06-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-07-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.060.10 Przewody
IEC 60317-84:2021Specifications for particular types of winding wires - Part 84: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 2002021-07-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61534-21:2014/AMD1:2021Amendment 1 - Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-07-07KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61534-22:2014/AMD1:2021Amendment 1 - Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-07-07KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60851-1:2021Winding wires - Test methods - Part 1: General2021-06-16KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-07-07KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-07-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60938-1:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification2021-06-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61007:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2021-06-03KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 62423:2009/COR2:2021Corrigendum 2 - Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-07-22KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 61534-21:2014/AMD1:2021Amendment 1 - Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting2021-07-07KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61534-22:2014/AMD1:2021Amendment 1 - Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation2021-07-07KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60309-2:2021Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inelts for industrial purposes - Part 2: Dimensional compatibility requirements for pin and contact-tube accessories2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60309-1:2021Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60309-4:2021Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets with or without interlock2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 62423:2009/COR2:2021Corrigendum 2 - Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-07-22KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-07-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-07-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-100:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers2021-07-07KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-06-29KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-06-24KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-105:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV2021-06-15KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-07-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-22-8:2021Power transformers - Part 22-8: Power transformer and reactor fittings - Devices suitable for use in communication networks2021-06-15KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
IEC 61558-2-16:2021Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units for general applications2021-06-08KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61007:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2021-06-03KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 60095-4:2021Lead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles2021-07-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 62133-2:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary lithium cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems2021-07-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63056:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems2021-06-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-06-29KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-06-29KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-06-24KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 62990-2:2021Workplace atmospheres - Part 2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours2021-06-04KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-06-29KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-07-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60938-1:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification2021-06-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
IEC 60384-1:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2021-07-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-07-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-07-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-07-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-07-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.30 Tranzystory
IEC 60747-8:2010/AMD1:2021Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices - Part 8: Field-effect transistors2021-06-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-5-6:2021Semiconductor devices - Part 5-6: Optoelectronic devices - Light emitting diodes2021-07-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-38:2021Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 38: Test method for adhesion strength of metal powder paste in MEMS interconnection2021-06-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-13:2021Semiconductor devices - Part 5-13: Optoelectronic devices - Hydrogen sulphide corrosion test for LED packages2021-06-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-41:2021Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 41: RF MEMS circulators and isolators2021-06-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62878-2-602:2021Device embedding assembly technology - Part 2-602: Guideline for stacked electronic module - Evaluation method of inter-module electrical connectivity2021-06-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-07-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62878-2-602:2021Device embedding assembly technology - Part 2-602: Guideline for stacked electronic module - Evaluation method of inter-module electrical connectivity2021-06-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-2-011:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-011: Circular connectors - Detail specification for B12 bayonet coupling connectors based on mating interfaces according to IEC 61076-2-101 and IEC 61076-2-1092021-06-23KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61760-2:2021Surface mounting technology - Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) - Application guide2021-07-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 11146-1:2021Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios -- Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams2021-07-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 11146-2:2021Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios -- Part 2: General astigmatic beams2021-07-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 60825-2:2021/COR1:2021Corrigendum 1 - Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs)2021-06-23KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 19818-1:2021Eye and face protection - Protection against laser radiation - Part 1: Requirements and test methods2021-06-17KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 13142:2021Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Cavity ring-down method for high-reflectance and high-transmittance measurements2021-06-10KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30165:2021Internet of things (IoT) - Real-time IoT framework2021-07-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
33.100.10 Emisja
IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-07-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61000-3-12:2011/AMD1:2021Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase2021-06-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-07-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-212:2021Coaxial communication cables - Part 1-212: Environmental test methods - UV stability2021-07-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
IEC 63249-1:2021Waveguide to coaxial adapters – Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2021-06-22KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.30 Systemy audio
IEC 61937-11:2021Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions and MPEG-D USAC in LATM/LOAS2021-07-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
IEC 61966-2-4:2006/AMD2:2021Amendment 2 - Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 2-4: Colour management - Extended-gamut YCC colour space for video applications - xvYCC2021-07-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
IEC 63296-1:2021Portable multimedia equipment - Determination of battery duration - Part 1: Powered loudspeaker equipment2021-07-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
IEC 61937-11:2021Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions and MPEG-D USAC in LATM/LOAS2021-07-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61280-1-3:2021Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 1-3: General communication subsystems - Measurement of central wavelength, spectral width and additional spectral characteristics2021-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60825-2:2021/COR1:2021Corrigendum 1 - Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs)2021-06-23KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.180.10 Włókna i kable
IEC 61753-085-02:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 085-02: Non-connectorized single-mode pigtailed CWDM devices for category C - Indoor controlled environment2021-07-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-3-7:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-7: Examinations and measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components2021-07-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 61757-5-1:2021Fibre optic sensors - Part 5-1: Tilt measurement - Tilt sensors based on fibre Bragg gratings2021-07-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61970-CGMES:2021 Energy management system application program interface (EMS-API) - Common Grid Model Exchange Specification (CGMES)2021-06-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-600-2:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-2: Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) - Exchange profiles specification2021-06-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-600-1:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-1: Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) - Structure and rules2021-06-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30165:2021Internet of Things (IoT) -- Real-time IoT framework2021-07-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23544:2021Information Technology - Data centres - Application Platform Energy Effectiveness (APEE)2021-06-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 23544:2021Information Technology -- Data centres -- Application Platform Energy Effectiveness (APEE)2021-06-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 11770-7:2021Information security - Key management - Part 7: Cross-domain password-based authenticated key exchange2021-07-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-7:2021Information security -- Key management -- Part 7: Cross-domain password-based authenticated key exchange2021-07-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-2:2021Information security -- Message authentication codes (MACs) -- Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function2021-06-23KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-2:2021Information security - Message authentication codes (MACs) - Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function2021-06-23KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-3:2010/AMD1:2021Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 3: Block ciphers2021-06-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-3:2010/Amd 1:2021Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 3: Block ciphers2021-06-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 19566-6:2019/Amd 1:2021Information technologies -- JPEG systems -- Part 6: JPEG 3602021-06-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-5:2019/Amd 1:2021Information technologies -- JPEG systems -- Part 5: JPEG universal metadata box format (JUMBF)2021-06-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-5:2019/AMD1:2021Information technologies - JPEG systems - Part 5: JPEG universal metadata box format (JUMBF)2021-06-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-6:2019/AMD1:2021Information technologies - JPEG systems - Part 6: JPEG 3602021-06-29KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-2:2020/Amd 1:2021Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding2021-07-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2020/AMD1:2021Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding2021-07-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-2:2021Information technology - Coded representation of immersive media - Part 2: Omnidirectional media format2021-07-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-2:2021Information technology -- Coded representation of immersive media -- Part 2: Omnidirectional media format2021-07-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-5:2021Information technology - Coded representation of immersive media - Part 5: Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC)2021-06-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-5:2021Information technology -- Coded representation of immersive media -- Part 5: Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC)2021-06-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-6:2021Information technology - Coded representation of immersive media - Part 6: Immersive media metrics2021-06-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-6:2021Information technology -- Coded representation of immersive media -- Part 6: Immersive media metrics2021-06-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-21:2019/Amd 1:2021Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 21: Visual identity management application format2021-06-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-21:2019/AMD1:2021Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 21: Visual identity management application format2021-06-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-16:2021Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 16: Conformance and reference software for compact descriptors for video analysis2021-06-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-16:2021Information technology - Multimedia content description interface - Part 16: Conformance and reference software for compact descriptors for video analysis2021-06-07KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 23200-1:2021Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 1: Interference rejection performance test method between a tag as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system2021-06-07KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 23200-1:2021Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 1: Interference rejection performance test method between a tag as defined in ISO/IEC 18000-63 and a heterogeneous wireless system2021-06-07KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
IEC 61636:2021Software Interface for Maintenance Information Collection and Analysis (SIMICA)2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
ISO/IEC 1539-1:2018/Cor 1:2021Information technology -- Programming languages -- Fortran -- Part 1: Base language2021-06-08KT 331 ds. Języków Programowania
IEC 61691-6:2021Behavioural languages - Part 6: VHDL Analog and Mixed-Signal Extensions2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61636-1:2021Software Interface for Maintenance Information Collection and Analysis (SIMICA): Exchanging Test Results and Session Information via the eXtensible Markup Language (XML)2021-06-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19770-11:2021Information technology -- IT asset management -- Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems2021-06-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19770-11:2021Information technology - IT asset management - Part 11: Requirements for bodies providing audit and certification of IT asset management systems2021-06-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 8824-1:2021Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1) -- Part 1: Specification of basic notation2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-2:2021Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1) -- Part 2: Information object specification2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-6:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 6: Registration and application of PER encoding instructions2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-3:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 3: Specification of Encoding Control Notation (ECN)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-1:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 1: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-8:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 8: Specification of JavaScript Object Notation Encoding Rules (JER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-3:2021Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1) -- Part 3: Constraint specification2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2021Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1) - Part 1: Specification of basic notation2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-2:2021Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1) - Part 2: Information object specification2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-3:2021Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1) - Part 3: Constraint specification2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-4:2021Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1) - Part 4: Parameterization of ASN.1 specifications2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-1:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 1: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-2:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 2: Specification of Packed Encoding Rules (PER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-3:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 3: Specification of Encoding Control Notation (ECN)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-4:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 4: XML Encoding Rules (XER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-5:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 5: Mapping W3C XML schema definitions into ASN.12021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-6:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 6: Registration and application of PER encoding instructions2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-7:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-8:2021Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 8: Specification of JavaScript Object Notation Encoding Rules (JER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-7:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-5:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 5: Mapping W3C XML schema definitions into ASN.12021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-4:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 4: XML Encoding Rules (XER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-2:2021Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 2: Specification of Packed Encoding Rules (PER)2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-4:2021Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1) -- Part 4: Parameterization of ASN.1 specifications2021-06-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-07-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020/Cor 1:2021Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1AE: Media access control (MAC) security2021-07-02KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 17760-103:2021Information technology -- AT Attachment -- Part 103: Title missing2021-06-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 17760-103:2021Information technology - AT attachment - Part 103: ATA/ATAPI Command Set - 3 (ACS-3)2021-06-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 1:2021Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 2: Radio frequency power and signal interface2021-06-30KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30137-4:2021Information technology - Use of biometrics in video surveillance systems - Part 4: Ground truth and video annotation procedure2021-06-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30137-4:2021Information technology -- Use of biometrics in video surveillance systems -- Part 4: Ground truth and video annotation procedure2021-06-22KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-16:2021Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 16: Full body image data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-17:2021Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 17: Gait image sequence data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-16:2021Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 16: Full body image data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-9:2021Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 9: Vascular image data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-9:2021Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 9: Vascular image data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-17:2021Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 17: Gait image sequence data2021-06-15KT 309 ds. Biometrii
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 23195:2021Security objectives of information systems of third-party payment services2021-06-11KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 22737:2021Intelligent transport systems -- Low-speed automated driving (LSAD) systems for predefined routes -- Performance requirements, system requirements and performance test procedures2021-07-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15638-24:2021Intelligent transport systems -- Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 24: Safety information provisioning2021-06-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19111:2019/Amd 1:2021Geographic information -- Referencing by coordinates2021-06-21KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19116:2019/Amd 1:2021Geographic information -- Positioning services2021-06-08KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 23127-1:2021Information technology - Learning, education, and training - Metadata for facilitators of online learning - Part 1: Framework2021-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23127-1:2021Information technology -- Learning, education, and training -- Metadata for facilitators of online learning -- Part 1: Framework2021-06-30KT 288 ds. Multimediów
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 14490-5:2021Optics and photonics -- Test methods for telescopic systems -- Part 5: Test methods for transmittance2021-06-11KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.01 Fotografia. Zagadnienia ogólne
ISO 19264-1:2021Photography -- Archiving systems -- Imaging systems quality analysis -- Part 1: Reflective originals2021-06-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
ISO 19475:2021Document management -- Minimum requirements for the storage of documents2021-06-10RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 12647-9:2021Graphic technology -- Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints -- Part 9: Metal decoration printing processes using offset lithography2021-06-29RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO 12635:2021Graphic technology -- Plates for offset printing -- Dimensions2021-06-09RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 23345:2021Jewellery and precious metals -- Non destructive precious metal fineness confirmation by ED-XRF2021-06-17KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 12219-10:2021Interior air of road vehicles -- Part 10: Whole vehicle test chamber -- Specification and methods for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors -- Trucks and buses2021-06-08KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
IEC 60095-4:2021Lead-acid starter batteries - Part 4: Dimensions of batteries for heavy vehicles2021-07-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 18541-4:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 4: Conformance test2021-06-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-2:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 2: Technical requirements2021-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-3:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 3: Functional user interface requirements2021-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-1:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 1: General information and use case definition2021-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23239-1:2021Road vehicles -- Vehicle domain service (VDS) -- Part 1: General information and use case definitions2021-06-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 22733-1:2021Road vehicles -- Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems -- Part 1: Car-to-car2021-07-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
ISO 3911:2021Wheels and rims for pneumatic tyres -- Vocabulary, designation and marking2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6621-3:2021Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Material specifications2021-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 12345:2021Diesel engines -- Cleanliness assessment of fuel injection equipment2021-06-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-1:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 1: General requirements and definitions2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-17:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 17: Natural gas detector2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-16:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 16: Heat exchanger-vaporizer2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-15:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 15: Capacitance fuel content gauge2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-14:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 14: Differential pressure fuel content gauge2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-13:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 13: Tank pressure control regulator2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-12:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 12: Rigid fuel line in copper and its alloys2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-19:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 19: Automatic valve2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-18:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 18: Gas temperature sensor2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-2:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 2: Performance and general test methods2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-3:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 3: Check valve2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-4:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 4: Manual valve2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-5:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 5: Tank pressure gauge2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-11:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 11: Fittings2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-10:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 10: Rigid fuel line in stainless steel2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-9:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 9: Gas-tight housing and ventilation hose2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-8:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 8: Excess flow valve2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-7:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel system components -- Part 7: Pressure relief valve (PRV)2021-06-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
IEC 61588:2021Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems2021-06-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
ISO 22140:2021Passenger cars -- Validation of vehicle dynamics simulation -- Lateral transient response test methods2021-06-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 18541-4:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 4: Conformance test2021-06-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-3:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 3: Functional user interface requirements2021-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-2:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 2: Technical requirements2021-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-1:2021Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 1: General information and use case definition2021-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61097-2:2021Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 2: Cospas-Sarsat EPIRB - Emergency position indicating radio beacon operating on 406 MHz - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2021-06-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC 63173-1:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Data interface - Part 1: S-421 route plan based on S-1002021-06-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 23152:2021Ships and marine technology -- Ballast water management systems (BWMS) -- Computational physical modelling and calculations on scaling of UV reactors2021-07-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22548:2021Ships and marine technology -- Performance test procedures for LNG fuel gas supply systems (FGSS) for ships2021-06-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 11592-2:2021Small craft -- Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed -- Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m2021-07-06KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8847:2021Small craft -- Steering gear -- Cable over pulley systems2021-06-30KT 230 ds. Małych Statków
49.030.99 Inne części złączne
ISO 23886:2021Aerospace -- Collar, threaded, self-locking -- Test method for torque and preload2021-07-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23887:2021Aerospace -- Blind fasteners, threaded type, self-locking -- Test method for locking torque2021-07-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 24568:2021Aerospace -- Metric series pipe coupling 8°30' up to 28 000 kPa dynamic beam seal -- Technical specification2021-07-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 7320:2021Aerospace -- Couplings, threaded and sealed, for fluid systems -- Dimensions2021-06-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 7319:2021Aerospace -- Fluid systems -- Interface of 24° cone metric couplings2021-06-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 15864:2021Space systems -- General test methods for spacecraft, subsystems and units2021-07-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 21077:2021Space data and information transfer systems -- Digital motion imagery2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 13541:2021Space data and information transfer systems -- Attitude data messages2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22669:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension (SLE) -- Return-all-frames service specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22671:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension (SLE) -- Forward communications link transmission unit (CLTU) service specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22672:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension (SLE) -- Forward space packet service specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 18441:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension -- Application program interface for transfer services -- Core specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 26143:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension (SLE) -- Return operational control fields service specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22670:2021Space data and information transfer systems -- Space link extension (SLE) -- Return-channel-frames service specification2021-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14200:2021Space environment (natural and artificial) -- Process-based implementation of meteoroid and debris environment models (orbital altitudes below GEO + 2 000 km)2021-06-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 7752-5:2021Cranes -- Control layout and characteristics -- Part 5: Bridge and gantry cranes2021-06-17KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
ISO 9374-5:2021Cranes -- Information to be provided -- Part 5: Overhead travelling cranes and portal bridge cranes2021-06-17KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 3691-6:2021Industrial trucks -- Safety requirements and verification -- Part 6: Burden and personnel carriers2021-07-13KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 22915-3:2021Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 3: Reach and straddle trucks2021-06-07KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.100 Butelki. Słoje
ISO 10106:2021Cork stoppers -- Determination of global migration2021-06-28KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
55.180.30 Kontenery, palety i siatki do transportu powietrznego
ISO 20291-1:2021Air cargo -- Restraint slings -- Part 1: Design and testing2021-06-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 20291-2:2021Air cargo -- Restraint slings -- Part 2: Utilization requirements and recommendations and lashing calculations2021-06-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 20743:2021Textiles -- Determination of antibacterial activity of textile products2021-06-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 24281:2021Textiles -- Biaxial tensile properties of woven fabric -- Determination of maximum force and elongation at maximum force using the grab method2021-07-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 3011:2021Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of resistance to ozone cracking under static conditions2021-07-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-06-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
61.020 Odzież
ISO 20947-1:2021Performance evaluation protocol for digital fitting systems -- Part 1: Accuracy of virtual human body representation2021-07-12KT 22 ds. Odzieżownictwa
61.060 Obuwie
ISO 16181-2:2021Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction2021-06-07KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.20 Uprawa roślin
ISO 23517:2021Plastics -- Soil biodegradable materials for mulch films for use in agriculture and horticulture -- Requirements and test methods regarding biodegradation, ecotoxicity and control of constituentsRequirements and test methods regarding biodegradation, ecot2021-07-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021Agricultural machinery -- Safety -- Part 1: General requirements2021-07-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 10448:2021Agricultural tractors -- Hydraulic pressure for implements2021-07-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12934:2021Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Basic types -- Vocabulary2021-07-05KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 5675:2021Agricultural tractors and machinery -- General purpose quick-action hydraulic couplers2021-06-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12003-2:2021Tractors for agriculture and forestry -- Roll-over protective structures on narrow tractors -- Part 2: Rear-mounted ROPS2021-06-11KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12003-1:2021Tractors for agriculture and forestry -- Roll-over protective structures on narrow tractors -- Part 1: Front-mounted ROPS2021-06-11KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 15886-2:2021Agricultural irrigation equipment -- Sprinklers -- Part 2: Design and operation requirements2021-06-08KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 8210:2021Equipment for harvesting -- Combine harvesters -- Test procedure and performance assessment2021-07-14KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 22018:2021Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances -- Determination of EDTA soluble phosphorus content in inorganic fertilizers2021-07-07KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 6488:2021Tobacco and tobacco products -- Determination of water content -- Karl Fischer method2021-06-23KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 20193:2019/Amd 1:2021Tobacco and tobacco products -- Determination of the width of the strands of cut tobacco2021-06-22KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 10315:2021Cigarettes -- Determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke -- Gas-chromatographic method2021-06-01KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 7301:2021Rice -- Specification2021-06-07KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
ISO 4134:2021Meat and meat products -- Determination of L-(+)-glutamic acid content -- Reference method2021-07-23KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.140.10 Herbata
ISO 18447:2021Tea -- Determination of theaflavins in black tea -- Method using high performance liquid chromatography2021-06-10KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 6321:2021Animal and vegetable fats and oils -- Determination of melting point in open capillary tubes -- Slip point2021-06-08KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 19318:2021Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Reporting of methods used for charge control and charge correction2021-06-04KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 9235:2021Aromatic natural raw materials -- Vocabulary2021-06-21KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 3065:2021Essential oil of Eucalyptus, Australian type2021-06-02KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 22854:2021Liquid petroleum products -- Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel -- Multidimensional gas chromatography method2021-07-21KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 3837:1993/Amd 1:2021Liquid petroleum products -- Determination of hydrocarbon types -- Fluorescent indicator adsorption method2021-06-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 12925-3:2021Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family C (gears) -- Part 3: Specifications for greases for enclosed and open gear systems2021-07-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 11007-1:2021Petroleum products and lubricants -- Determination of rust-prevention characteristics of lubricating greases -- Part 1: Dynamic wet conditions2021-07-20KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21654:2021Solid recovered fuels -- Determination of calorific value2021-06-22KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 728:2021Coke -- Size analysis by sieving2021-06-03KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 17225-9:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use2021-07-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-6:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 6: Graded non-woody pellets2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-5:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 5: Graded firewood2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-7:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 7: Graded non-woody briquettes2021-07-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-1:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 1: General requirements2021-06-10KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 17885:2021Plastics piping systems -- Mechanical fittings for pressure piping systems -- Specifications2021-06-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 20257-2:2021Installation and equipment for liquefied natural gas -- Design of floating LNG installations -- Part 2: Specific FSRU issues2021-06-08KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 16842:2021Metallic materials -- Sheet and strip -- Biaxial tensile testing method using a cruciform test piece2021-07-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 22407:2021Metallic materials -- Fatigue testing -- Axial plane bending method2021-06-03KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.080.20 Stale
ISO 15349-2:2021Unalloyed steel -- Determination of low carbon content -- Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating)2021-07-14KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 8287:2021Magnesium and magnesium alloys -- Unalloyed magnesium -- Chemical composition2021-06-09KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 14737:2021Carbon and low alloy cast steels for general applications2021-07-20KT 301 ds. Odlewnictwa
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
ISO 13609:2021Wood-based panels -- Plywood -- Blockboards and battenboards2021-06-16KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 10106:2021Cork stoppers -- Determination of global migration2021-06-28KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22197-5:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 5: Removal of methyl mercaptan2021-07-05KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22197-4:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 4: Removal of formaldehyde2021-07-05KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 23331:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for total electrical conductivity of conductive fine ceramics2021-07-05KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 248-1:2021Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 1: Hot-mill method and oven method2021-06-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 6505:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tendency to adhere to and corrode metals2021-07-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 14852:2021Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium -- Method by analysis of evolved carbon dioxide2021-06-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11403-1:2021Plastics -- Acquisition and presentation of comparable multipoint data -- Part 1: Mechanical properties2021-06-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11403-3:2021Plastics -- Acquisition and presentation of comparable multipoint data -- Part 3: Environmental influences on properties2021-06-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23832:2021Plastics -- Test methods for determination of degradation rate and disintegration degree of plastic materials exposed to marine environmental matrices under laboratory conditions2021-06-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 13468-2:2021Plastics -- Determination of the total luminous transmittance of transparent materials -- Part 2: Double-beam instrument2021-06-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
ISO 23517:2021Plastics -- Soil biodegradable materials for mulch films for use in agriculture and horticulture -- Requirements and test methods regarding biodegradation, ecotoxicity and control of constituentsRequirements and test methods regarding biodegradation, ecot2021-07-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 17555:2021Plastics -- Film and sheeting -- Biaxially oriented polypropylene (PP) films2021-06-25KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 12017:2021Plastics -- Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets -- Test methods2021-06-24KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 14631:2021Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) -- Requirements and test methods2021-06-17KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 7823-3:2021Plastics -- Poly(methyl methacrylate) sheets -- Types, dimensions and characteristics -- Part 3: Continuous cast sheets2021-06-14KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
ISO 23671:2021Passenger car tyres -- Method for measuring relative wet grip performance -- Loaded new tyres2021-06-15KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.99 Inne opony
ISO 3739-2:2021Industrial tyres and rims -- Part 2: Pneumatic tyres (metric series) on 5 degrees tapered or flat base rims -- Load ratings2021-07-15KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 19095-6:2021Plastics -- Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies -- Part 6: Accelerated degradation test2021-06-29KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
ISO 8130-2:2021Coating powders -- Part 2: Determination of density by gas comparison pycnometer (referee method)2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-10:2021Coating powders -- Part 10: Determination of deposition efficiency2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-8:2021Coating powders -- Part 8: Assessment of the storage stability of thermosetting powders2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-6:2021Coating powders -- Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating powders at a given temperature2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-5:2021Coating powders -- Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-3:2021Coating powders -- Part 3: Determination of density by liquid displacement pycnometer2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 28199-3:2021Paints and varnishes -- Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process -- Part 3: Assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power2021-06-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 28199-2:2021Paints and varnishes -- Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process -- Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling2021-06-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 23157:2021Determination of the silanol group content on the surface of fumed silica -- Reaction gas chromatographic method2021-07-13KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 788:2021Ultramarine pigments2021-06-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.20 Aspekty kontraktowe
ISO 10845-3:2021Construction procurement -- Part 3: Standard conditions of tender2021-07-14KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 10845-4:2021Construction procurement -- Part 4: Standard conditions for the calling for expressions of interest2021-07-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 15928-7:2021Houses -- Description of performance -- Part 7: Accessibility and usability2021-06-28KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
ISO 21542:2021Building construction -- Accessibility and usability of the built environment2021-06-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
ISO 22497:2021Doors, windows and curtain walling -- Curtain walling -- Vocabulary2021-06-21KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 15928-7:2021Houses -- Description of performance -- Part 7: Accessibility and usability2021-06-28KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO 22156:2021Bamboo structures -- Bamboo culms -- Structural design2021-06-03KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.100.23 Płytki ceramiczne
ISO 10545-10:2021Ceramic tiles -- Part 10: Determination of moisture expansion2021-06-28KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 17889-1:2021Ceramic tiling systems -- Sustainability for ceramic tiles and installation materials -- Part 1: Specification for ceramic tiles2021-06-16KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
ISO 10545-15:2021Ceramic tiles -- Part 15: Determination of lead and cadmium given off by tiles2021-06-15KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 23869:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of self-levelling properties2021-07-02KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 9869-2:2018/Amd 1:2021Thermal insulation -- Building elements -- In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance -- Part 2: Infrared method for frame structure dwelling2021-06-23KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 21773:2021Methods of test and characterization of performance for energy recovery components2021-06-18KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 10052:2021Acoustics -- Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound -- Survey method2021-07-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
ISO 10052:2021Acoustics -- Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound -- Survey method2021-07-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-07-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 19220:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings -- Styrene copolymer blends (SAN + PVC)2021-07-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2021-06-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2021-06-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.10 Roboty drogowe
ISO 15878:2021Road construction and maintenance equipment -- Paver-finishers -- Commercial specifications2021-07-15KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
ISO 17201-6:2021Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound2021-07-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 60335-2-72:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-72: Particular requirements for floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use2021-07-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-79:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners2021-06-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 21629-1:2021Bamboo floorings -- Part 1: Indoor use2021-06-15KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 10873:2021Dentistry -- Denture adhesives2021-07-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.220.10 Obiekty sportowe
ISO 17201-6:2021Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound2021-07-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 23223:2021Alpine ski boots with improved walking soles -- Interface with alpine ski-bindings – Requirements and test methods2021-07-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji