Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 61869-99:2022Instrument transformers - Part 99: Glossary2022-11-08KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 30400:2022Human resource management — Vocabulary2022-11-15KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 3163:2022Adventure tourism — Vocabulary2022-11-11KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 32210:2022Sustainable finance — Guidance on the application of sustainability principles for organizations in the financial sector2022-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 32210:2022Sustainable finance — Guidance on the application of sustainability principles for organizations in the financial sector2022-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 24161:2022Waste collection and transportation management — Vocabulary2022-10-11KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 80000-6:2022Quantities and units - Part 6: Electromagnetism2022-11-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.060 Wielkości i jednostki
IEC 80000-6:2022Quantities and units — Part 6: Electromagnetism2022-11-18KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 1151-8:2022Flight dynamics — Vocabulary — Part 8: Dynamic behaviour of aircraft2022-11-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 128-2:2022Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 2: Basic conventions for lines2022-10-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.10 Pismo. Transliteracja
ISO 24229:2022Information and documentation — Codes for written language conversion systemsnull2022-11-08KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 24229:2022Information and documentation — Codes for written language conversion systemsnull2022-11-08KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
ISO 8601-1:2019/Amd 1:2022Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules2022-10-25RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 32210:2022Sustainable finance — Guidance on the application of sustainability principles for organizations in the financial sector2022-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24525:2022Drinking water, wastewater and stormwater systems and services — Operation and maintenance of on-site domestic wastewater services2022-11-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 3163:2022Adventure tourism — Vocabulary2022-11-11KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 13810:2022Tourism and related services — Visits to industrial, natural, cultural and historical sites — Requirements and recommendations2022-10-26KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22361:2022Security and resilience — Crisis management — Guidelines2022-10-19KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 30400:2022Human resource management — Vocabulary2022-11-15KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC 27001:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27001:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirementsnull2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 13810:2022Tourism and related services — Visits to industrial, natural, cultural and historical sites — Requirements and recommendations2022-10-26KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.200.10 Turystyka przygodowa
ISO 3163:2022Adventure tourism — Vocabulary2022-11-11KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
ISO 21734-1:2022Intelligent transport systems — Performance testing for connectivity and safety functions of automated driving buses in public transport — Part 1: General framework2022-11-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
ISO 24675-1:2022Railway Applications — Running time calculation for timetabling — Part 1: Requirements2022-10-14KT 138 ds. Kolejnictwa
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 20691:2022Biotechnology — Requirements for data formatting and description in the life sciences2022-11-04KT 287 ds. Biotechnologii
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8872:2022Aluminium caps and aluminium/plastic caps for infusion bottles and injection vials — General requirements and test methods2022-11-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
ISO 5227:2022Traditional Chinese medicine — Safety controls for cupping devices2022-11-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11140-6:2022Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 6: Type 2 indicators and process challenge devices for use in performance testing of small steam sterilizers2022-11-22KT 295 ds. Sterylizacji
ISO 13004:2022Sterilization of health care products — Radiation — Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD2022-10-07KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-2:2022Biological evaluation of medical devices — Part 2: Animal welfare requirements2022-11-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 4754:2022Traditional Chinese medicine — Fermented Cordyceps powder2022-11-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 19609-3:2022Traditional Chinese medicine — Quality and safety of raw materials and finished products made with raw materials — Part 3: Testing for contaminants2022-11-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 21801-2:2022Cognitive accessibility — Part 2: Reporting2022-10-10KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 16840-3:2022Wheelchair seating — Part 3: Determination of static, impact, and repetitive load strengths for postural support devices2022-10-07KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 14093:2022Mechanism for financing local adaptation to climate change — Performance-based climate resilience grants — Requirements and guidelines2022-11-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 32210:2022Sustainable finance — Guidance on the application of sustainability principles for organizations in the financial sector2022-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 23668:2022Ships and marine technology — Marine environment protection — Continuous on-board pH monitoring method2022-11-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
ISO 24161:2022Waste collection and transportation management — Vocabulary2022-10-11KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 8518:2022Workplace air — Determination of particulate lead and lead compounds — Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods2022-10-11KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-4:2022Cleanrooms and associated controlled environments — Part 4: Design, construction and start-up2022-11-28KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.20 Woda pitna
ISO 24525:2022Drinking water, wastewater and stormwater systems and services — Operation and maintenance of on-site domestic wastewater services2022-11-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 24525:2022Drinking water, wastewater and stormwater systems and services — Operation and maintenance of on-site domestic wastewater services2022-11-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
ISO 5667-26:2022Water quality — Sampling — Part 26: Guidance on sampling for the parameters of the oceanic carbon dioxide system2022-11-03KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 13165-1:2022Water quality — Radium-226 — Part 1: Test method using liquid scintillation counting2022-11-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 23265:2022Soil quality — Test for estimating organic matter decomposition in contaminated soil2022-11-11KT 190 ds. Biologii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-8:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-10-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-21:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2022-10-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-16:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-17:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-3:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-54:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 12604-3:2022Aircraft ground handling — Checked baggage — Part 3: Workstation ergonomics2022-11-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62618:2022Radiation protection instrumentation - Spectroscopy-based alarming personal radiation detectors (SPRD) for the detection of illicit trafficking of radioactive material2022-11-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 21243:2022Radiation protection — Performance criteria for laboratories performing initial cytogenetic dose assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies — General principles and application to dicentric assay2022-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62232:2022Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure2022-10-14KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16976-3:2022Respiratory protective devices — Human factors — Part 3: Physiological responses and limitations of oxygen and limitations of carbon dioxide in the breathing environment2022-10-18KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16976-1:2022Respiratory protective devices — Human factors — Part 1: Metabolic rates and respiratory flow rates2022-10-18KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 5167-3:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 3: Nozzles and Venturi nozzles2022-10-11KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 5167-6:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 6: Wedge meters2022-10-11KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 5167-5:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 5: Cone meters2022-10-11KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 8528-10:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10: Measurement of airborne noise2022-10-21KT 132 ds. Silników Spalinowych
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO 362-1:2022Acoustics — Engineering method for measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Part 1: M and N categories2022-11-21KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 80000-6:2022Quantities and units - Part 6: Electromagnetism2022-11-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61869-99:2022Instrument transformers - Part 99: Glossary2022-11-08KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 60404-3:2022Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester2022-11-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 62052-41:2022Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 41: Energy registration methods and requirements for multi-energy and multi-rate meters2022-10-28KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 13165-1:2022Water quality — Radium-226 — Part 1: Test method using liquid scintillation counting2022-11-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 6980-3:2022Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence2022-11-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 6980-2:2022Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities characterizing the radiation field2022-11-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 6980-1:2022Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 1: Methods of production2022-11-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62232:2022Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure2022-10-14KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC 60216-5:2022Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 5: Determination of relative temperature index (RTI) of an insulating material2022-11-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 9277:2022Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method2022-11-08KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 6834:2022Plain bearings — Thermo-hydrodynamic lubrication design charts for circular cylindrical bearings under steady-state conditions2022-10-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
ISO 21940-21:2022Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 21: Description and evaluation of balancing machines2022-11-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 12151-2:2022Connections for hydraulic fluid power and general use — Hose fittings — Part 2: Hose fittings with ISO 8434-1 24° cone connector ends with O-rings2022-10-14KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 10497:2022Testing of valves — Fire type-testing requirements2022-10-27KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 1179-2:2022Connections for general use and fluid power — Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing — Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E)2022-11-10KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 12151-2:2022Connections for hydraulic fluid power and general use — Hose fittings — Part 2: Hose fittings with ISO 8434-1 24° cone connector ends with O-rings2022-10-14KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52909:2022Additive manufacturing of metals — Finished part properties — Orientation and location dependence of mechanical properties for metal powder bed fusion2022-10-18KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Semantics libraries2022-10-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-6:2022

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-6: Particular requirements for garden blowers, garden vacuums and garden blower/vacuums

2022-10-10KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 11745:2022Brazing for aerospace applications — Qualification test for brazers and brazing operators — Brazing of metallic components2022-11-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 12153:2022Welding consumables — Tubular-cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys — Classification2022-11-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 15615:2022Gas welding equipment — Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes — Safety requirements in high-pressure devices2022-10-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 10447:2022Resistance welding — Testing of welds — Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds2022-11-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 11127-7:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 7: Determination of water-soluble chlorides2022-11-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-6:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement2022-10-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.50 Emalie
ISO 28765:2022Vitreous and porcelain enamels — Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges2022-10-25KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 4530:2022Vitreous and porcelain enamelled manufactured articles — Determination of resistance to heat2022-10-25KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 6769:2022Vitreous and porcelain enamels — Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale2022-10-24KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 13807:2022Vitreous and porcelain enamels — Determination of crack formation temperature in the thermal shock testing of enamels for the chemical industry2022-10-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-10:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10: Measurement of airborne noise2022-10-21KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
ISO 5149-4:2022Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery2022-11-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
ISO 24239:2022Corrosion control engineering life cycle in fossil fuel power plants — General requirements2022-11-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 60951-1:2022Nuclear facilities - Instrumentation systems important to safety - Radiation monitoring for accident and post-accident conditions - Part 1: General requirements2022-11-24KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 62397:2022Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Resistance temperature detectors2022-11-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 62705:2022Nuclear facilities - Instrumentation and control important to safety - Radiation monitoring systems (RMS): Characteristics and lifecycle2022-11-22KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 60910:2022Nuclear power plants - Instrumentation important to safety - Containment monitoring for early detection of developing deviations from normal operation in light water reactors2022-11-15KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 60951-3:2022Nuclear facilities - Instrumentation systems important to safety - Radiation monitoring for accident and post-accident conditions - Part 3: Equipment for continuous high range area gamma monitoring2022-11-10KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 21243:2022Radiation protection — Performance criteria for laboratories performing initial cytogenetic dose assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies — General principles and application to dicentric assay2022-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC/IEEE 62582-2:2022Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 2: Indenter measurements2022-11-04KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC/IEEE 62582-4:2022Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 4: Oxidation induction techniques2022-11-04KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 7097-2:2022Nuclear fuel technology — Determination of uranium in solutions, uranium hexafluoride and solids — Part 2: Iron(II) reduction/cerium(IV) oxidation titrimetric method2022-11-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 60904-5:2011/AMD1:2022Amendment 1 - Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method2022-11-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-50-1:2022Wind energy generation systems - Part 50-1: Wind measurement - Application of meteorological mast, nacelle and spinner mounted instruments2022-11-16KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 18122:2022Solid biofuels — Determination of ash content2022-11-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 5149-4:2022Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery2022-11-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60216-5:2022Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 5: Determination of relative temperature index (RTI) of an insulating material2022-11-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 61543:2022Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility2022-10-28KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-3:2022Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester2022-11-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60216-5:2022Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 5: Determination of relative temperature index (RTI) of an insulating material2022-11-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 60867:2022Insulating liquids - Specifications for unused liquids based on synthetic aromatic hydrocarbons2022-10-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
IEC 60799:2018/AMD1:2022Amendment 1 - Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2022-10-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 60071-11:2022Insulation co-ordination - Part 11:Definitions, principles and rules for HVDC system2022-11-08KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
IEC 60071-12:2022Insulation co-ordination - Part 12: Application guidelines for LCC HVDC converter stations2022-10-14KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 62606:2013/AMD2:2022Amendment 2 - General requirements for arc fault detection devices2022-11-17KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
IEC 62275:2022Cable management systems - Cable ties for electrical installations2022-11-22KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60799:2018/AMD1:2022Amendment 1 - Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2022-10-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62196-3:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62196-2:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 62606:2013/AMD2:2022Amendment 2 - General requirements for arc fault detection devices2022-11-17KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62873-3-3:2022Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-3: Specific requirements for devices with screw-type terminals for external untreated aluminium conductors and with aluminium screw-type terminals for use with copper or wit2022-11-07KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 61543:2022Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility2022-10-28KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60755-1:2022General safety requirements for residual current operated protective devices - Part 1: Residual current operated protective devices for DC systems2022-10-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 62275:2022Cable management systems - Cable ties for electrical installations2022-11-22KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 61975:2010/AMD2:2022Amendment 2 - High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests2022-10-24KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC 62471-6:2022Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 6: Ultraviolet lamp products2022-10-11KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 62386-101:2022Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-102:2022Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-103:2022Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-103:2022Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-102:2022Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-101:2022Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components2022-11-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 63356-2:2022LED light source characteristics - Part 2: Design parameters and values2022-10-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 63356-1:2022LED light source characteristics - Part 1: Data sheets2022-10-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-10:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 10: Measurement of airborne noise2022-10-21KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 61558-2-2:2022Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supply units incorporating control transformers2022-10-19KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61558-2-13:2022Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-13: Particular requirements and tests for auto-transformers and power supply units incorporating auto-transformers for general applications2022-10-19KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-10-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 63115-1:2020/AMD1:2022Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 1: Performance2022-11-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61951-2:2017/AMD1:2022Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride2022-10-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60286-2:2022Packaging of components for automatic handling - Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes2022-11-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60286-3:2022Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes2022-11-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 63203-402-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 402-1: Performance measurement of fitness wearables - Test methods of glove-type motion sensors for measuring finger movements2022-11-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
31.040.30 Termistory
IEC 60738-1:2022Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient - Part 1: Generic specification2022-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
IEC 62391-1:2022Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification2022-10-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61975:2010/AMD2:2022Amendment 2 - High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests2022-10-24KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60749-37:2022Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 37: Board level drop test method using an accelerometer2022-10-12KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62629-62-11:20223D display devices - Part 62-11: Measurement methods for virtual-image type - Optical2022-11-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62715-2:2022Flexible display devices - Part 2: Essential ratings and characteristics2022-10-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 62228-6:2022Integrated circuit - EMC evaluation of transceivers - Part 6: PSI5 transceivers2022-11-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 60286-2:2022Packaging of components for automatic handling - Part 2: Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes2022-11-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60286-3:2022Packaging of components for automatic handling - Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes2022-11-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62629-62-11:20223D display devices - Part 62-11: Measurement methods for virtual-image type - Optical2022-11-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62341-6-1:2022Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-1: Measuring methods of optical and electro-optical parameters2022-10-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62471-6:2022Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 6: Ultraviolet lamp products2022-10-11KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
IEC 63365:2022Industrial process measurement, control and automation - Digital nameplate2022-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.10 Emisja
IEC 61543:2022Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility2022-10-28KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-11:2020/COR2:2022Corrigendum 2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2022-10-13KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
IEC 62037-8:2022Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 8: Measurement of passive intermodulation generated by objects exposed to RF radiation2022-11-16KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62037-7:2022Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 7: Field measurements of passive intermodulation2022-10-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-10-1:2022Coaxial communication cables - Part 10-1: Blank detail specification for semi-rigid cables with fluoropolymer dielectric2022-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-10:2022Coaxial communication cables - Part 10: Sectional specification for semi-rigid cables with fluoropolymer dielectric2022-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-326:2022Coaxial communication cables - Part 1-326: Mechanical test methods - Hanger test2022-10-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-10-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30105-4:2022Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 4: Key concepts2022-11-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 24668:2022Information technology - Artificial intelligence - Process management framework for big data analytics2022-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30105-4:2022Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 4: Key concepts2022-11-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 24668:2022Information technology — Artificial intelligence — Process management framework for big data analytics2022-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27559:2022Information security, cybersecurity and privacy protection – Privacy enhancing data de-identification framework2022-11-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27559:2022Information security, cybersecurity and privacy protection – Privacy enhancing data de-identification framework2022-11-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27557:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Application of ISO 31000:2018 for organizational privacy risk management2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27557:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Application of ISO 31000:2018 for organizational privacy risk management2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27553-1:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Security and privacy requirements for authentication using biometrics on mobile devices — Part 1: Local modes2022-11-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27553-1:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Security and privacy requirements for authentication using biometrics on mobile devices - Part 1: Local modes2022-11-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27005:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidance on managing information security risks2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27001:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems - Requirements2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27001:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirementsnull2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27005:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks2022-10-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27556:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — User-centric privacy preferences management framework2022-10-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27556:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - User-centric privacy preferences management framework2022-10-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 21122-2:2022/Amd 1:2022Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 2 Profiles and buffer models2022-11-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-2:2022/AMD1:2022Amendment 1 - Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 2: Profiles and buffer models - Profile and sublevel for 4:2:0 content2022-11-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-7:2022Information technologies - JPEG systems - Part 7: JPEG linked media format (JLINK)2022-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-7:2022Information technologies — JPEG systems — Part 7: JPEG linked media format (JLINK)2022-10-31KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23090-15:2022Information technology — Coded representation of immersive media — Part 15: Conformance testing for versatile video coding2022-11-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-15:2022Information technology - Coded representation of immersive media - Part 15: Conformance testing for versatile video coding2022-11-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-23:2022Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 23: Smart Contracts for Media2022-11-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-23:2022Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 23: Smart Contracts for Media2022-11-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-7:2022Information technology - Coded representation of immersive media - Part 7: Immersive media metadata2022-11-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-7:2022Information technology — Coded representation of immersive media — Part 7: Immersive media metadata2022-11-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-10:2022Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced video coding2022-11-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-10:2022/AMD1:2022Information technology - Coded representation of immersive media - Part 10: Carriage of visual volumetric video-based coding data2022-11-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-10:2022Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 10 Advanced video coding2022-11-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-10:2022/Amd 1:2022Information technology — Coded representation of immersive media — Part 10: Carriage of visual volumetric video-based coding data2022-11-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23002-7:2022Information technology — MPEG video technologies — Part 7: Versatile supplemental enhancement information messages for coded video bitstreams2022-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23002-7:2022Information technology - MPEG video technologies - Part 7: Versatile supplemental enhancement information messages for coded video bitstreams2022-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-16:2022Information technology — Coded representation of immersive media — Part 16: Reference software for versatile video coding2022-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-16:2022Information technology - Coded representation of immersive media - Part 16: Reference software for versatile video coding2022-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2022Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15 Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2022-10-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2022Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2022-10-11KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 29167-16:2022Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 16: Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications2022-11-29KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 22603-2:2022Information technology — Digital representation of product information — Part 2: Requirements for electronic devices with integral display2022-10-14KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 22603-2:2022Information technology - Digital representation of product information - Part 2: Requirements for electronic devices with integral display2022-10-14KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-3:2022Information technology — Genomic information representation — Part 3: Metadata and application programming interfaces (APIs)2022-10-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-3:2022Information technology - Genomic information representation - Part 3: Metadata and application programming interfaces (APIs)2022-10-25KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Semantics libraries2022-10-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 24748-7000:2022Systems and software engineering - Life cycle management - Part 7000: Standard model process for addressing ethical concerns during system design2022-11-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24748-7000:2022Systems and software engineering — Life cycle management — Part 7000 Standard model process for addressing ethical concerns during system design2022-11-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 2: Assurance case2022-11-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 42010:2022Software, systems and enterprise — Architecture description2022-11-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022Systems and software engineering - Systems and software assurance - Part 2: Assurance case2022-11-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 42010:2022Software, systems and enterprise - Architecture description2022-11-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
IEC 63203-801-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 801-1: Smart body area network (SmartBAN) - Enhanced ultra-low power physical layer2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC 63203-801-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 801-2: Smart body area network (SmartBAN) - Low complexity medium access control (MAC) for SmartBAN2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 13:2022Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3 Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/AMD14:2022Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 3: Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/AMD13:2022Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 3: Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 12:2022Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3 Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/AMD12:2022Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 3: Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021/Amd 14:2022Telecommunications and exchange between information technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3 Standard for Ethernet2022-10-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-10-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 29120-1:2022Information technology - Machine-readable test data for biometric testing and reporting - Part 1: Test reports2022-10-28KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29120-1:2022Information technology — Machine-readable test data for biometric testing and reporting — Part 1: Test reports2022-10-28KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19794-14:2022Information technology — Biometric data interchange formats — Part 14: DNA data2022-10-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19794-14:2022Information technology - Biometric data interchange formats - Part 14: DNA data2022-10-14KT 309 ds. Biometrii
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation Markup Language - Part 2: Semantics libraries2022-10-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 21734-1:2022Intelligent transport systems — Performance testing for connectivity and safety functions of automated driving buses in public transport — Part 1: General framework2022-11-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
ISO 5231:2022Extended farm management information systems data interface (EFDI) — Concept and guidelines2022-10-10KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19131:2022Geographic information — Data product specifications2022-11-28KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
IEC 63203-801-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 801-2: Smart body area network (SmartBAN) - Low complexity medium access control (MAC) for SmartBAN2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC 63203-801-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 801-1: Smart body area network (SmartBAN) - Enhanced ultra-low power physical layer2022-11-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 11382:2022Optics and photonics — Optical materials and components — Characterization of optical materials used in the infrared spectral range from 0,78 µm to 25 µm2022-11-01KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 18951-1:2022Imaging materials — Scratch resistance of photographic prints — Part 1: General test method2022-11-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 18951-2:2022Imaging materials — Scratch resistance of photographic prints — Part 2: Sclerometer test method2022-11-04KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 24790:2017/Amd 1:2022Information technology — Office equipment — Measurement of image quality attributes for hardcopy output — Monochrome text and graphic images2022-10-21KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 362-1:2022Acoustics — Engineering method for measurement of noise emitted by accelerating road vehicles — Part 1: M and N categories2022-11-21KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 15830-3:2022Road vehicles — Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy — Part 3: Mechanical requirements for electronic subsystems2022-11-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 34502:2022Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Scenario based safety evaluation framework2022-11-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 21994:2022Passenger cars — Stopping distance at straight-line braking with ABS — Open-loop test method2022-11-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 18418-2:2022Gasoline engines — High pressure liquid fuel supply connections — Part 2: Pipe assemblies2022-11-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-17:2022Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 17: Gas dosage unit2022-10-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-6:2019/Amd 1:2022Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components — Part 6: Pressure relief valves (PRV)2022-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 22138:2022Heavy commercial vehicles — Vehicle stability during tipper body operation — Tilt-table test method2022-11-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 15118-9:2022Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 9: Physical and data link layer conformance test for wireless communication2022-11-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 61980-3:2022Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for magnetic field wireless power transfer systems2022-11-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: Rechargeable energy storage system (RESS)2022-11-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62196-2:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62196-3:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63119-2:2022Information exchange for electric vehicle charging roaming service 
- Part 2: Use cases2022-10-18KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60335-2-114:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-114: Particular requirements for Personal-e-Transporters2022-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 20730-2:2022Road vehicles — Vehicle interface for electronic Periodic Technical Inspection (ePTI) — Part 2: Application and communication requirements conformance test plan2022-11-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14229-1:2020/Amd 1:2022Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 1: Application layer2022-10-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 24675-1:2022Railway Applications — Running time calculation for timetabling — Part 1: Requirements2022-10-14KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19659-3:2022Railway applications — Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock — Part 3: Energy efficiency2022-10-11KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 23806:2022Ships and marine technology — Cyber safety2022-11-15KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 4827:2022Ships and marine technology — Escorting and pull-back system for tankers2022-10-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-306:2022Electrical installations in ships - Part 306: Equipment - Luminaires and lighting accessories2022-10-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 62287-1:2017/AMD1:2022Amendment 1 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques2022-11-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 23668:2022Ships and marine technology — Marine environment protection — Continuous on-board pH monitoring method2022-11-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 10088:2022Small craft — Permanently installed fuel systems2022-11-24KT 230 ds. Małych Statków
ISO 9094:2022Small craft — Fire protection2022-11-24KT 230 ds. Małych Statków
ISO 21487:2022Small craft — Permanently installed petrol and diesel fuel tanks2022-11-11KT 230 ds. Małych Statków
ISO 10240:2022Small craft — Owner's manual2022-11-11KT 230 ds. Małych Statków
ISO 11591:2020/Amd 1:2022Small craft — Field of vision from the steering position2022-10-28KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 1151-8:2022Flight dynamics — Vocabulary — Part 8: Dynamic behaviour of aircraft2022-11-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 12604-3:2022Aircraft ground handling — Checked baggage — Part 3: Workstation ergonomics2022-11-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 22010:2022Space systems — Mass properties control2022-11-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 24564:2022Space systems — Adhesives — General requirements2022-11-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 15388:2022Space systems — Contamination and cleanliness control2022-10-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 15865:2022Space systems — Qualification assessment2022-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 24411:2022Space systems — Micro-vibration testing2022-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
ISO 23586:2022Conveyor belts — Indentation rolling resistance related to belt width — Requirements and testing2022-11-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7623:2022Steel cord conveyor belts — Cord-to-coating bond test — Initial test and after thermal treatment2022-11-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 5432:2022Leather — Wet blue sheep skins — Specification2022-11-18KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 5431:2022Leather — Wet blue goat skins — Specification2022-11-18KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 5433:2022Leather — Bovine wet blue — Specification2022-11-18KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 7906:2022Leather — Tests for colour fastness — General principles of testing2022-10-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 11644:2022Leather — Test for adhesion of finish2022-10-14KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 19409:2022Footwear — Sizing — Measurement of last dimensions2022-11-04KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 19410-1:2022Footwear sizing — In-shoe measurement — Part 1: Shoe length2022-10-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.01 Gospodarka rolna i leśna. Zagadnienia ogólne
ISO 5231:2022Extended farm management information systems data interface (EFDI) — Concept and guidelines2022-10-10KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 3600:2022Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Operator's manuals — Content and format2022-11-23KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 24197:2022Vapour products — Determination of e-liquid vaporised mass and aerosol collected mass2022-11-10KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 23318:2022Milk, dried milk products and cream — Determination of fat content — Gravimetric method2022-11-21KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 23942:2022Determination of hydroxytyrosol and tyrosol content in extra virgin olive oils — Reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method2022-11-02KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 14606:2022Surface chemical analysis — Sputter depth profiling — Optimization using layered systems as reference materials2022-11-21KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.040 Węgiel
ISO 23604:2022Method of determining specific surface area of coal2022-11-21KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 4698:2022Iron ore pellets for blast furnace feedstocks — Determination of the free-swelling index2022-11-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
ISO 923:2022Coal — Density separation equipment for coal — Performance evaluation2022-11-04KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3679:2022Determination of flash point – Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester2022-11-04KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21911-1:2022Solid recovered fuels — Determination of self-heating — Part 1: Isothermal calorimetry2022-11-15KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 18122:2022Solid biofuels — Determination of ash content2022-11-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 5946:2022Bamboo-based activated carbon — General specifications2022-10-31KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 13704:2022Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries2022-10-24KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 7278-2:2022Petroleum measurement systems — Part 2: Pipe prover design, calibration and operation2022-11-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 4437-4:2022Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 4: Valves2022-11-10KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 24139-1:2022Petroleum and natural gas industries — Corrosion resistant alloy clad bends and fittings for pipeline transportation system — Part 1: Clad bends2022-11-03KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 14577-5:2022Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters — Part 5: Linear elastic dynamic instrumented indentation testing (DIIT)2022-10-31KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 10062:2022Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es)2022-11-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 3079:2022Two-electrode method using acetic acid to measure pitting potential of aluminium and aluminium alloys in chloride solutions2022-11-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 9227:2022Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests2022-11-11KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 23669:2022Corrosion of metals and alloys — Requirements for localised corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys2022-11-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 24239:2022Corrosion control engineering life cycle in fossil fuel power plants — General requirements2022-11-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 14284:2022Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition2022-10-25KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.080.20 Stale
ISO 404:2013/Amd 1:2022Steel and steel products — General technical delivery requirements2022-11-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
ISO 404:2013/Amd 1:2022Steel and steel products — General technical delivery requirements2022-11-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
ISO 2232:2022Round non-alloy steel wires for general purpose wire ropes, large diameter wire ropes and mine hoisting wire ropes —Specifications2022-10-19KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 19721:2022Plastics — Abrasion test method for artificial turfs using combined UV exposure and mechanical wear2022-11-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23524:2022Plastics — Determination of fracture toughness of films and thin sheets — Essential work of fracture (EWF) method2022-10-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 306:2022Plastics — Thermoplastic materials — Determination of Vicat softening temperature (VST)2022-11-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24048:2022Plastics — Determination of bound acrylonitrile content in the continuous phase of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) by Dumas combustion method2022-11-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 4437-4:2022Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 4: Valves2022-11-10KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 23711:2022Elastomeric seals — Requirements for materials for pipe joint seals used in water and drainage applications — Thermoplastic elastomers2022-10-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 21634:2022Rubber flaps for tyres — Requirements and test methods2022-11-01KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.99 Inne opony
ISO 3739-1:2022Industrial tyres and rims — Part 1: Pneumatic tyres (metric series) on 5 degrees tapered or flat base rims — Designation, dimensions and marking2022-10-11KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 24564:2022Space systems — Adhesives — General requirements2022-11-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
85.040 Masy włókniste
ISO 187:2022Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples2022-10-18KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 187:2022Paper, board and pulps — Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples2022-10-18KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-18:2022Tissue paper and tissue products — Part 18: Determination of surface friction2022-10-28KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.30 Karton
ISO 3037:2022Corrugated fibreboard — Determination of edgewise crush resistance (non-waxed edge method)2022-11-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 16053:2022Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood — Natural weathering test2022-11-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 4628-5:2022Paints and varnishes — Evaluation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 5: Assessment of degree of flaking2022-11-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1522:2022Paints and varnishes — Pendulum damping test2022-11-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 3679:2022Determination of flash point – Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester2022-11-04KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 22553-16:2022Paints and varnishes — Electro-deposition coatings — Part 16: Pigment-binder ratio2022-10-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 3262-6:2022Extenders — Specifications and methods of test — Part 6: Precipitated calcium carbonate2022-11-25KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 18314-5:2022Analytical colorimetry — Part 5: Procedure for colorimetric determination of colour differences of object colours according to equidistant colour spaces2022-11-25KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 18314-3:2022Analytical colorimetry — Part 3: Special indices2022-11-21KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
ISO 24084:2022Curtain walling — Inter-storey displacement resistance — Test method2022-11-16KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 23618:2022Bases for design of structures — General principles on seismically isolated structures2022-10-10KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 29766:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of tensile strength parallel to faces2022-11-02KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29469:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of compression behaviour2022-10-21KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29466:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness2022-10-20KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
ISO 23618:2022Bases for design of structures — General principles on seismically isolated structures2022-10-10KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-8-82:2022Low-voltage electrical installations - Part 8-82: Functional aspects - Prosumer's low-voltage electrical installations2022-10-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60364-5-57:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-57: Selection and erection of electrical equipment - Erection of stationary secondary batteries2022-10-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 23711:2022Elastomeric seals — Requirements for materials for pipe joint seals used in water and drainage applications — Thermoplastic elastomers2022-10-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
IEC 60335-2-21:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2022-10-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 23711:2022Elastomeric seals — Requirements for materials for pipe joint seals used in water and drainage applications — Thermoplastic elastomers2022-10-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8100-33:2022Lifts for the transport of persons and goods — Part 33: T-type guide rails for lift cars and counterweights2022-10-10KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 24057:2022Geotechnics — Array measurement of microtremors to estimate shear wave velocity profile2022-11-04KT 254 ds. Geotechniki
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 63237-1:2022Household and similar electrical appliances - Product information properties - Part 1: Fundamentals2022-10-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-17:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-16:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-85:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-3:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
ISO 4769:2022Hardware for furniture — Strength and durability of hinges and their components — Hinges pivoting on a vertical axis2022-11-01KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-8:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-10-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
IEC 60335-2-54:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2022-10-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 62947:2022Electrically operated spray seat for household and similar use - Methods for measuring the performance - General test methods of spray seats2022-10-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
ISO 20187-2:2022Inflatable play equipment — Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation2022-11-28KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 20187-3:2022Inflatable play equipment — Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies2022-11-28KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 20187-1:2022Inflatable play equipment — Part 1: Safety requirements and test methods2022-11-28KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
ISO 23659:2022Sports and recreational facilities — Trampoline parks — Safety requirements2022-11-17KT 2 ds. Sportu i Rekreacji