Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 32110:2023Transaction assurance in E-commerce — Vocabulary2023-09-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 13943:2023Fire safety — Vocabulary2023-09-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 5157:2023Textiles — Environmental aspects — Vocabulary2023-09-07KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 21838-4:2023Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 4: TUpper2023-09-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 21838-3:2023Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)2023-09-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO 32110:2023Transaction assurance in E-commerce — Vocabulary2023-09-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 19642-1:2023Road vehicles — Automotive cables — Part 1: Vocabulary and design guidelines2023-08-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
ISO 24478:2023Railway applications — Braking — General vocabulary2023-08-21KT 138 ds. Kolejnictwa
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
ISO 5157:2023Textiles — Environmental aspects — Vocabulary2023-09-07KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
ISO 10991:2023Microfluidics — Vocabulary2023-09-12KT 198 ds. Szkła
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 32110:2023Transaction assurance in E-commerce — Vocabulary2023-09-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 5103:2023Tourism and related services — Dry stack boat storage — Minimum requirements for operations and service provision2023-08-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 56007:2023Innovation management — Tools and methods for managing opportunities and ideas — Guidance2023-08-18KT 336 ds. Innowacji
ISO 22376:2023Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Specification and usage of visible digital seal (VDS) data format for authentication, verification and acquisition of data carried by a document or object2023-08-16KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 23665:2023Unmanned aircraft systems — Training for personnel involved in UAS operations2023-09-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23853:2023Cranes — Training of slingers and signallers2023-08-31KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
ISO 56007:2023Innovation management — Tools and methods for managing opportunities and ideas — Guidance2023-08-18KT 336 ds. Innowacji
03.100.70 Systemy zarządzania
IEC 63376:2023Industrial facility energy management system (FEMS) - Functions and information flows2023-08-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
ISO 5103:2023Tourism and related services — Dry stack boat storage — Minimum requirements for operations and service provision2023-08-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
ISO 17573-3:2023Electronic fee collection — System architecture for vehicle-related tolling — Part 3: Data dictionary2023-08-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 6888-2:2021/Amd 1:2023Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium — Amendment 12023-09-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Method using Baird-Parker agar medium — Amendment 12023-09-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 18743:2015/Amd 1:2023Microbiology of the food chain — Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method — Amendment 1: Method validation studies and performance characteristics2023-08-10KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
ISO 8124-12:2023Safety of toys — Part 12: Microbiological safety2023-08-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
IEC 60601-2-76:2018/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-76: Particular requirements for the basic safety and essential performance of low energy ionized gas haemostasis equipment2023-08-31KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 15002:2023Flow control devices for connection to a medical gas supply system2023-08-31KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 18242:2016/Amd 1:2023Cardiovascular implants and extracorporeal systems — Centrifugal blood pumps — Amendment 1: Worst-case conditions for testing2023-08-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22926:2023Implants for surgery — Specification and verification of synthetic anatomical bone models for testing2023-07-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 62220-2-1:2023Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices - Part 2-1: Determination of dual-energy subtraction efficiency - Detectors used for dual-energy radiographic imaging2023-08-09KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 24395:2023Dentistry — Classification of tooth restorations preparation2023-08-17KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3630-4:2023Dentistry — Endodontic instruments — Part 4: Auxiliary instruments2023-08-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 13408-1:2023Aseptic processing of health care products — Part 1: General requirements2023-08-15KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.30 Pakowanie sterylne
ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems — Amendment 1: Application of risk management2023-09-13KT 295 ds. Sterylizacji
ISO 11607-2:2019/Amd 1:2023Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes — Amendment 1: Application of risk management2023-09-13KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-17:2023Biological evaluation of medical devices — Part 17: Toxicological risk assessment of medical device constituents2023-09-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO 5157:2023Textiles — Environmental aspects — Vocabulary2023-09-07KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
IEC 63333:2023General method for assessing the proportion of reused components in products2023-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/IEC 5087-1:2023Information technology — City data model — Part 1: Foundation level concepts2023-08-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5087-1:2023Information technology - City data model - Part 1: Foundation level concepts2023-08-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14066:2023Environmental information — Competence requirements for teams validating and verifying environmental information2023-08-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-42:2023Indoor air — Part 42: Measurement of the particle number concentration by condensation particle counters2023-08-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 16000-41:2023Indoor air — Part 41: Assessment and classification2023-08-04KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 11267:2023Soil quality — Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants2023-08-10KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61800-5-1/COR1:2023Corrigendum 1 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2023-09-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
13.180 Ergonomia
ISO 15535:2023General requirements for establishing anthropometric databases2023-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 20685-2:2023Ergonomics — 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases — Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions2023-09-14KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 9241-221:2023Ergonomics of human-system interaction — Part 221: Human-centred design process assessment model2023-08-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 13943:2023Fire safety — Vocabulary2023-09-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 19238:2023Radiological protection — Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics — Dicentric assay2023-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22188:2023Monitoring for inadvertent movement and illicit trafficking of radioactive material2023-08-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 10813-1:2023Vibration generating machines — Guidance for selection — Part 1: Equipment for environmental testing2023-08-11KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61557-14:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-13:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage c2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-16:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equip2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-7:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 20956:2023Radiological protection — Low dose rate calibration of instruments for environmental and area monitoring2023-09-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 19238:2023Radiological protection — Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics — Dicentric assay2023-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
ISO 22804:2023Marine technology — General technical requirement of marine conductivity-temperature-depth (CTD) measuring instrument2023-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 13319-2:2023Determination of particle size distribution — Electrical sensing zone method — Part 2: Tunable resistive pulse sensing method2023-09-19KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.060.20 Nakrętki
ISO 4035:2023Fasteners — Hexagon thin nuts (style 0)2023-08-31KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 8673:2023Fasteners — Hexagon regular nuts (style 1), with fine pitch thread2023-08-31KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 4033:2023Fasteners — Hexagon high nuts (style 2)2023-08-31KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 8674:2023Fasteners — Hexagon high nuts (style 2), with fine pitch thread2023-08-31KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 8675:2023Fasteners — Hexagon thin nuts (style 0), with fine pitch thread2023-08-31KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 4032:2023Fasteners — Hexagon regular nuts (style 1)2023-08-22KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 492:2023Rolling bearings — Radial bearings — Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2023-08-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 199:2023Rolling bearings — Thrust bearings — Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2023-08-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO 10300-1:2023Calculation of load capacity of bevel gears — Part 1: Introduction and general influence factors2023-08-24KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO 10300-3:2023Calculation of load capacity of bevel gears — Part 3: Calculation of tooth root strength2023-08-24KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO 10300-2:2023Calculation of load capacity of bevel gears — Part 2: Calculation of surface durability (macropitting)2023-08-24KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11363-1:2018/Amd 1:2023Gas cylinders — 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders — Part 1: Specifications — Amendment 12023-08-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 9854-2:2023Thermoplastics pipes for the transport of fluids — Determination of Charpy impact properties — Part 2: Test conditions for pipes of various materials2023-09-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 5211:2023Industrial valves — Part-turn actuator attachments2023-09-12KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-1:2023Fans — Efficiency classification for fans — Part 1: General requirements2023-09-08KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 5222-1:2023Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Testing and calculating methods for seasonal performance factor — Part 1: Sensible heating recovery seasonal performance factors of heat recovery ventilators (HRV)2023-08-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52902:2023Additive manufacturing — Test artefacts — Geometric capability assessment of additive manufacturing systems2023-08-23KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO 5425:2023Specifications for use of poly(lactic acid) based filament in additive manufacturing applications2023-08-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO/ASTM 52924:2023Additive manufacturing of polymers — Qualification principles — Classification of part properties2023-08-04KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 9182-3:2023Tools for pressing — Guide pillars — Part 3: Type B, end-locking pillars2023-08-15KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-4:2023Tools for pressing — Guide pillars — Part 4: Type C, pillars with taper lead and bush2023-08-15KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-2:2023Tools for pressing — Guide pillars — Part 2: Type A, straight pillars2023-08-15KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-5:2023Tools for pressing — Guide pillars — Part 5: Type D, end-locking pillars with flange2023-08-14KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-1:2023Tools for pressing — Guide pillars — Part 1: Types2023-08-04KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 24394:2023Welding for aerospace applications — Qualification test for welders and welding operators — Fusion welding of metallic components2023-09-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 3581:2023Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels — Classification2023-08-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 14920:2023Thermal spraying — Spraying and fusing of self-fluxing alloys2023-08-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 4548-13:2023Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 13: Static burst pressure test for composite filter housings2023-08-08KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 7753:2023Nuclear criticality safety — Use of criticality accident alarm systems for operations2023-09-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62788-2-1:2023Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 2-1: Polymeric materials - Frontsheet and backsheet - Safety requirements2023-08-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
ISO 22975-4:2023Solar energy — Collector components and materials — Part 4: Glazing material durability and performance2023-08-02KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC TS 63397:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Photovoltaic (PV) modules - Qualifying guidelines for increased hail resistance2023-07-31KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-7-716:2023Low-voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations – ELV DC power distribution over information and communications technology (ICT) cable infrastructure2023-08-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60626-1:2023Combined flexible materials for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements2023-08-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62899-202-10:2023Printed electronics - Part 202-10: Materials - Resistance measurement method for thermoformable conducting layer2023-08-16RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 60674-3-7:2023Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials – Sheet 7: Fluoroethylene-propylene (FEP) films used for electrical insulation2023-08-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60674-3-3:2023Plastic films for electrical purposes - Part 3:Specifications for individual materials - Sheet 3: Polycarbonate (PC) films used for electrical insulation2023-08-18KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60851-3:2023Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties2023-08-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-89:2023Specifications for particular types of winding wires - Part 89: Polyesterimide enamelled round aluminum wire, class 2002023-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-93:2023Specifications for particular types of winding wires – Part 93: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 2202023-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-14:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-16:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equip2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-13:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage c2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-7:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-202:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: AC prefabricated substations for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2023-08-24KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 61800-5-1/COR1:2023Corrigendum 1 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2023-09-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 61800-5-1/COR1:2023Corrigendum 1 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2023-09-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62751-2:2014/AMD2:2023Amendment 2 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2023-08-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 62973-5:2023Railway applications - Rolling stock - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 5: Lithium-ion batteries2023-08-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62898-1:2017/AMD1:2023Amendment 1 - Microgrids - Part 1: Guidelines for microgrid projects planning and specification2023-08-30KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC 61557-13:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage c2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-14:2023Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-7:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62751-2:2014/AMD2:2023Amendment 2 - Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters2023-08-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TS 60871-3:2015/AMD1:2023Amendment 1 - Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 3: Protection of shunt capacitors and shunt capacitor banks2023-08-22KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.040.10 Rezystory stałe
IEC 60115-8:2023Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed surface mount resistors2023-08-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
IEC 60393-3:2023Potentiometers for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification: Rotary precision potentiometers2023-08-18KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC TS 60871-3:2015/AMD1:2023Amendment 1 - Shunt capacitors for AC power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 3: Protection of shunt capacitors and shunt capacitor banks2023-08-22KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.160 Filtry elektryczne
IEC 60939-2:2005/AMD1:2023Amendment 1 - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements2023-08-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 61189-2-804:2023Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-804: Test methods for time to delamination - T260, T288, T3002023-08-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62899-202-10:2023Printed electronics - Part 202-10: Materials - Resistance measurement method for thermoformable conducting layer2023-08-16RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 62899-202-9:2023Printed electronics - Part 202-9: Materials - Conductive ink - Printed patterns for mechanical test2023-08-03RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-8-105:2023Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 8-105: Power connectors – Detail specification for 2-pole snap locking rectangular power connectors with plastic housing for 63 A rated current and 400 V rated voltage2023-08-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63171-4:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Connectors for electrical and electronic equipment - Part 4: Detail specification for shielded or unshielded, free and fixed connectors with up to 8 ways for balanced single-pair data transmission with current carrying capacity - Mechanica2023-08-04KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61000-4-24:2015/AMD1:2023Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-24: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance2023-08-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-13:2023Coaxial communication cables - Part 13 - Sectional specification for semi-rigid cables with silicon dioxide dielectric2023-08-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 61757-1-2:2023Fibre optic sensors - Part 1-2: Strain measurement - Distributed sensing based on Brillouin scattering2023-08-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 60870-5-104:2006/AMD1:2016/COR1:2023Corrigendum 1 - Amendment 1 - Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles2023-08-25KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 24029-2:2023Artificial intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — Part 2: Methodology for the use of formal methods2023-08-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24029-2:2023Artificial intelligence (AI) - Assessment of the robustness of neural networks - Part 2: Methodology for the use of formal methods2023-08-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 23837-1:2023Information security - Security requirements, test and evaluation methods for quantum key distribution - Part 1: Requirements2023-08-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23837-1:2023Information security — Security requirements, test and evaluation methods for quantum key distribution — Part 1: Requirements2023-08-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-1:2011/AMD1:2023Amendment 1 - Information technology - Security techniques - Message Authentication Codes (MACs) - Part 1: Mechanisms using a block cipher2023-08-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-1:2011/Amd 1:2023Information technology — Security techniques — Message Authentication Codes (MACs) — Part 1: Mechanisms using a block cipher — Amendment 12023-08-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23094-1:2020/Amd 1:2023Information technology — General video coding — Part 1: Essential video coding — Amendment 1: Green metadata supplemental enhancement information2023-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-12:2023Information technology - Coded representation of immersive media - Part 12: MPEG immersive video2023-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23094-1:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Information technology - General video coding - Part 1: Essential video coding - Green metadata supplemental enhancement information2023-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-12:2023Information technology — Coded representation of immersive media — Part 12: MPEG immersive video2023-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-7:2023Information technology - MPEG systems technologies - Part 7: Common encryption in ISO base media file format files2023-08-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-7:2023Information technology — MPEG systems technologies — Part 7: Common encryption in ISO base media file format files2023-08-08KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO 22376:2023Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Specification and usage of visible digital seal (VDS) data format for authentication, verification and acquisition of data carried by a document or object2023-08-16KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO/IEC 6523-1:2023Information technology - Structure for the identification of organizations and organization parts - Part 1: Identification of organization identification schemes2023-08-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 6523-1:2023Information technology — Structure for the identification of organizations and organization parts — Part 1: Identification of organization identification schemes2023-08-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 21838-4:2023Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 4: TUpper2023-09-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 21838-3:2023Information technology — Top-level ontologies (TLO) — Part 3: Descriptive ontology for linguistic and cognitive engineering (DOLCE)2023-09-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20619:2023Information technology — C# specification suite2023-09-05RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 5021-2:2023Telecommunications and information exchange between systems - Wireless LAN access control - Part 2: Dispatching platform2023-08-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 5021-2:2023Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control — Part 2: Dispatching platform2023-08-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 5021-1:2023Telecommunications and information exchange between systems - Wireless LAN access control - Part 1: Networking architecture2023-07-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 5021-1:2023Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control — Part 1: Networking architecture2023-07-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-221:2023Ergonomics of human-system interaction — Part 221: Human-centred design process assessment model2023-08-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 14443-2:2020/Cor 2:2023Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 2: Radio frequency power and signal interface — Technical Corrigendum 22023-09-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30107-1:2023Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 1: Framework2023-08-10KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30107-1:2023Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 1: Framework2023-08-10KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-4:2019/Amd 1:2023Information technology — Extensible biometric data interchange formats — Part 4: Finger image data — Amendment 1: Extension towards improved interoperability with ANSI/NIST-ITL2023-08-07KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-4:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 4: Finger image data - Extension towards improved interoperability with ANSI/NIST-ITL2023-08-07KT 309 ds. Biometrii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 17573-3:2023Electronic fee collection — System architecture for vehicle-related tolling — Part 3: Data dictionary2023-08-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 32110:2023Transaction assurance in E-commerce — Vocabulary2023-09-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19115-3:2023Geographic information — Metadata — Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts2023-08-23KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19111:2019/Amd 2:2023Geographic information — Referencing by coordinates — Amendment 22023-08-08KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19162:2019/Amd 1:2023Geographic information — Well-known text representation of coordinate reference systems — Amendment 12023-08-08KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 22077-2:2023Health informatics — Medical waveform format — Part 2: Electrocardiography2023-08-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 22077-3:2023Health informatics — Medical waveform format — Part 3: Long-term electrocardiography2023-08-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 5087-1:2023Information technology - City data model - Part 1: Foundation level concepts2023-08-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5087-1:2023Information technology — City data model — Part 1: Foundation level concepts2023-08-11RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.040.99 Inne normy dotyczące fotografii
ISO 22028-4:2023Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange — Part 4: European Colour Initiative RGB colour image encoding [eciRGB (2008)]2023-09-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 22028-4:2023Photography and graphic technology — Extended colour encodings for digital image storage, manipulation and interchange — Part 4: European Colour Initiative RGB colour image encoding [eciRGB (2008)]2023-09-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
39.060 Jubilerstwo
ISO 5724:2023Jewellery and precious metals — Determination of very high purity gold — Difference method using ICP-MS2023-08-15KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 34503:2023Road Vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Specification for operational design domain2023-08-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 8092-2:2023Road vehicles — Connections for on-board electrical wiring harnesses — Part 2: Terminology, test methods and general performance requirements2023-09-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19642-2:2023Road vehicles — Automotive cables — Part 2: Test methods2023-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20653:2023Road vehicles — Degrees of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access2023-08-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19642-1:2023Road vehicles — Automotive cables — Part 1: Vocabulary and design guidelines2023-08-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 22574:2023Road vehicles — Brake linings friction materials — Visual inspection2023-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 15500-23:2023Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components — Part 23: Gas temperature sensor2023-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12614-20:2023Road vehicles — Liquefied natural gas (LNG) fuel system components — Part 20: Flexible fuel or vent lines2023-08-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-5:2023Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 5: Fuel selection system and electrical installations2023-08-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 28741:2023Road vehicles — Spark-plugs and their cylinder head housings — Basic characteristics and dimensions2023-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
ISO 6742-1:2023Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 1: Lighting and light signalling devices2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 6742-2:2023Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 2: Retro-reflective devices2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 11243:2023Cycles — Luggage carriers for bicycles — Requirements and test methods2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 6742-3:2023Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 3: Installation and use of lighting and retro-reflective devices2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 6742-4:2023Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 4: Lighting systems powered by the cycle's movement2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 6742-5:2023Cycles — Lighting and retro-reflective devices — Part 5: Lighting systems not powered by the cycle's movement2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 24478:2023Railway applications — Braking — General vocabulary2023-08-21KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 63190:2023Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy catenary wires for overhead contact line systems2023-08-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 5483:2023Ships and marine technology — Drain facilities from oil and water tanks2023-08-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 9519:2023Ships and marine technology — Single rungs and rungs for dog-step ladders2023-08-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 3797:2023Ships and marine technology — Vertical steel ladders2023-08-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 5694:2023Ships and marine technology — Deck covering2023-07-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC/IEEE 80005-1:2019/Amd 2:2023Utility connections in port — Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems — General requirements — Amendment 22023-09-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC/IEEE 80005-1:2019/AMD2:2023Amendment 2 - Utility connections in port - Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems - General requirements2023-08-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 60092-303:2023Electrical installations in ships - Part 303: Equipment - Power transformers and reactors2023-08-23KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 22554:2023Ships and marine technology — Propeller shaft revolution indicators — Electric type and electronic type2023-07-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 22804:2023Marine technology — General technical requirement of marine conductivity-temperature-depth (CTD) measuring instrument2023-08-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.040 Statki morskie
ISO 22822:2023Large yachts — Quality assessment and acceptance criteria — Dynamic positioning on large yachts2023-09-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23665:2023Unmanned aircraft systems — Training for personnel involved in UAS operations2023-09-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 5110:2023Test method for flight stability of a multi-copter unmanned aircraft system (UAS) under wind and rain conditions2023-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 24354:2023General requirements for the payload interface of civil unmanned aircraft systems2023-08-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 17689:2023Space systems — Interface control documents between ground systems, ground support equipment and launch vehicle with payload2023-08-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 5879:2023Space systems — Ground test for the separation between a launch vehicle and a spacecraft — Requirements for combined separation tests, horizontal separation tests and individual falling separation tests2023-08-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 27026:2023Space systems — Programme management — Breakdown of project management structures2023-08-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 23853:2023Cranes — Training of slingers and signallers2023-08-31KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 21815-3:2023Earth-moving machinery — Collision warning and avoidance — Part 3: Risk area and risk level for forward/reverse motion2023-08-08KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
ISO 5157:2023Textiles — Environmental aspects — Vocabulary2023-09-07KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 17751-2:2023Textiles — Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibres and their blends — Part 2: Scanning electron microscopy method2023-08-28KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 5978:2023Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of blocking resistance2023-08-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.50 Liny i sznury
ISO 18692-4:2023Fibre ropes for offshore stationkeeping — Part 4: Polyarylate2023-09-19KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
61.020 Odzież
ISO 20947-3:2023Performance evaluation protocol for digital fitting systems — Part 3: Digital fitting performance - Gap2023-08-04KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 23316-4:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high-power interface 700 V DC / 480 V AC — Part 4: AC operation mode2023-08-28KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 23316-3:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high-power interface 700 V DC / 480 V AC — Part 3: Safety requirements2023-08-28KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 23316-7:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry — Electrical high-power interface 700 V DC / 480 V AC — Part 7: Mechanical integration2023-08-25KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.140 Pszczelarstwo
ISO 24364:2023Royal jelly production2023-08-31KT 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
ISO 1442:2023Meat and meat products — Determination of moisture content — Reference method2023-08-28KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ISO 937:2023Meat and meat products — Determination of nitrogen content — Reference method2023-08-28KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
ISO 10991:2023Microfluidics — Vocabulary2023-09-12KT 198 ds. Szkła
75.060 Gaz ziemny
ISO 2614:2023Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of terpenes' content by micro gas chromatography2023-08-31KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 7055:2023Natural gas — Upstream area — Determination of drag reduction in laboratory for slick water2023-08-24KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 12156-1:2023Diesel fuel — Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) — Part 1: Test method2023-09-18KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19901-8:2023Oil and gas industries including lower carbon energy — Offshore structures — Part 8: Marine soil investigations2023-09-18KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 10976:2023Refrigerated light hydrocarbon fluids — Measurement of cargoes on board LNG carriers2023-08-18KT 277 ds. Gazownictwa
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 2740:2023Sintered metal materials, excluding hardmetals — Tensile test pieces2023-09-12KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.040.30 Analiza chemiczna metali
ISO 23596:2023Rare earth — Determination of rare earth content in individual rare earth metals and their compounds — Gravimetric method2023-08-31KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 23597:2023Rare earth — Determination of rare earth content in individual rare earth metals and their oxides — Titration method2023-08-30KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
ISO 13093:2023Titanium and titanium alloys — Determination of carbon — Infrared absorption method after combustion in an induction furnace2023-09-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
ISO 2740:2023Sintered metal materials, excluding hardmetals — Tensile test pieces2023-09-12KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
ISO 12460-3:2023Wood-based panels — Determination of formaldehyde release — Part 3: Gas analysis method2023-09-13KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 5189:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Methods for chemical analysis of metal impurities in silicon dioxide powders using inductively coupled plasma-optical emission spectrometry2023-09-07KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 13915:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for optical properties of ceramic phosphors for white light-emitting diodes with reference materials2023-08-16KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.20 Składniki gumy
ISO 14932:2023Rubber compounding ingredients — Organic vulcanizing agents — Determination of organic peroxide content2023-08-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 13927:2023Plastics — Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector2023-08-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 20200:2023Plastics — Determination of the degree of disintegration of plastic materials under composting conditions in a laboratory-scale test2023-08-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 5425:2023Specifications for use of poly(lactic acid) based filament in additive manufacturing applications2023-08-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
ISO 60:2023Plastics — Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel2023-09-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 61:2023Plastics — Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel2023-09-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 3671:2023Plastics — Aminoplastic moulding materials — Determination of volatile matter2023-09-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 7231:2023Polymeric materials, cellular, flexible — Determination of air flow value at constant pressure-drop2023-08-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1663:2023Rigid cellular plastics — Determination of water vapour transmission properties2023-08-08KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 1172:2023Textile-glass-reinforced plastics — Prepregs, moulding compounds and laminates — Determination of the textile-glass and mineral-filler content using calcination methods2023-08-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 4633:2023Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials2023-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
87.040 Farby i lakiery
ISO 6923:2023Paints and varnishes — Determination of monomeric diisocyanate content in coating materials and similar products using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV)2023-09-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.30 Rozpuszczalniki
ISO 4626:2023Volatile organic liquids — Determination of boiling range of organic solvents used as raw materials2023-07-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
IEC 62899-202-9:2023Printed electronics - Part 202-9: Materials - Conductive ink - Printed patterns for mechanical test2023-08-03RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 11855-6:2018/Amd 1:2023Building environment design — Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems — Part 6: Control — Amendment 12023-09-07KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 17785-3:2023Testing methods for pervious concrete — Part 3: Resistance of surface degradation2023-09-18KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 6781-1:2023Performance of buildings — Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods — Part 1: General procedures2023-08-04KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 23139:2023Biological equipment for treating air and other gases — Requirements and application guidance for deodorization in wastewater treatment plants2023-08-04KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-716:2023Low-voltage electrical installations - Part 7-716: Requirements for special installations or locations – ELV DC power distribution over information and communications technology (ICT) cable infrastructure2023-08-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 4633:2023Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials2023-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 4633:2023Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for materials2023-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-8:2023Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of loads: Load cells2023-09-14KT 254 ds. Geotechniki
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
ISO 22343-1:2023Security and resilience — Vehicle security barriers — Part 1: Performance requirement, vehicle impact test method and performance rating2023-09-15KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22343-2:2023Security and resilience — Vehicle security barriers — Part 2: Application2023-09-15KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
ISO 5714:2023Clean cookstoves and clean cooking solutions — Test protocols for institutional cookstoves2023-08-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.140 Meble
ISO 7173:2023Furniture — Chairs and stools — Determination of strength and durability2023-08-15KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
ISO 23537-2:2023Requirements for sleeping bags — Part 2: Fabric and material properties2023-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.40 Place do zabaw i gier
ISO 17842-1:2023Safety of amusement rides and amusement devices — Part 1: Design and manufacture2023-09-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-12:2023Safety of toys — Part 12: Microbiological safety2023-08-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-6:2023Safety of toys — Part 6: Certain phthalate esters2023-08-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek