Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 23405:2022Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, vocabulary and model2022-05-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 23405:2022Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, vocabulary and model2022-05-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations2022-04-22KT 198 ds. Szkła
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 8330:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary2022-03-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
ISO 7967-10:2022Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 10: Ignition systems2022-04-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 7967-6:2022Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 6: Lubricating systems2022-04-05KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 9488:2022Solar energy — Vocabulary2022-03-31KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 2382-37:2022Information technology — Vocabulary — Part 37: Biometrics2022-03-29KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 2382-37:2022Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics2022-03-29KT 309 ds. Biometrii
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 24195:2022Road vehicles — Vocabulary and characteristics for engineering of starting devices2022-03-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 18064:2022Thermoplastic elastomers — Nomenclature and abbreviated terms2022-04-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules2022-03-31KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-03-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 30302:2022Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation2022-05-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 3531-1:2022Financial services — Financial information eXchange session layer — Part 1: FIX tagvalue encoding2022-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 9362:2022Banking — Banking telecommunication messages — Business identifier code (BIC)2022-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 3531-2:2022Financial services — Financial information eXchange session layer — Part 2 FIX session layer2022-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 3531-3:2022Financial services — Financial information eXchange session layer — Part 3: FIX session layer test cases2022-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 22458:2022Consumer vulnerability — Requirements and guidelines for the design and delivery of inclusive service2022-04-05RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 30422:2022Human resource management — Learning and development2022-05-17KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 30401:2018/Amd 1:2022Knowledge management systems — Requirements2022-04-06KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 30302:2022Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation2022-05-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 17060:2022Conformity assessment — Code of good practice2022-04-05KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17060:2022Conformity assessment - Code of good practice2022-04-05KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 23405:2022Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, vocabulary and model2022-05-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 5345:2022Intelligent transport systems — Identifiers2022-04-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 12855:2022Electronic fee collection — Information exchange between service provision and toll charging2022-04-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
ISO 23435:2022Air quality — Test methods for snow depth sensors2022-04-21KT 280 ds. Jakości Powietrza
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
ISO 8784-3:2022Pulp, paper and board — Microbiological examination — Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration2022-04-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 23371:2022Anaesthetic and respiratory equipment — Cuff pressure indication, control and regulation devices2022-05-17KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 23372:2022Anaesthetic and respiratory equipment — Air entrainment devices2022-05-12KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-13:2022Medical electrical equipment — Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation2022-04-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-13:2022Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation2022-04-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 23958-1:2022Traditional Chinese medicine — Dermal needles for single use — Part 1: Tapping-type2022-05-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11608-1:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 1: Needle-based injection systems2022-04-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 11608-4:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 4: Needle-based injection systems containing electronics2022-04-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11608-2:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 2: Double-ended pen needles2022-04-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 11608-3:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 3: Containers and integrated fluid paths2022-04-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11608-5:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 5: Automated functions2022-04-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11608-6:2022Needle-based injection systems for medical use — Requirements and test methods — Part 6: On-body delivery systems2022-04-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 7206-13:2016/Amd 1:2022Implants for surgery — Partial and total hip joint prostheses — Part 13: Determination of resistance to torque of head fixation of stemmed femoral components2022-05-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 5832-6:2022Implants for surgery — Metallic materials — Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy2022-03-21KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 18675:2022Dentistry — Machinable ceramic blanks2022-05-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 21474-2:2022In vitro diagnostic medical devices — Multiplex molecular testing for nucleic acids — Part 2: Validation and verification2022-05-13KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-18:2020/Amd 1:2022Biological evaluation of medical devices — Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process — Amendment 1: Determination of the uncertainty factor2022-05-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 4154:2022Traditional Chinese medicine — Sinomenium acutum stem2022-05-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22586:2022Traditional Chinese medicine — Paeonia lactiflora root — White peony root2022-03-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 23965:2022Traditional Chinese medicine — Bupleurum chinense, Bupleurum scorzonerifolium and Bupleurum falcatum root2022-03-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22585:2022Traditional Chinese medicine — Codonopsis pilosula root2022-03-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 9999:2022Assistive products — Classification and terminology2022-05-16KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 16840-11:2022Wheelchair seating — Part 11: Determination of dissipation characteristics of sensible perspiration into seat cushions2022-05-12KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 7176-32:2022Wheelchairs — Part 32: Test method for wheelchair castor assembly durability2022-05-06KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 7176-19:2022Wheelchairs — Part 19: Wheelchairs for use as seats in motor vehicles2022-04-05KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
ISO/IEC 29138-3:2022Information technology - User interface accessibility - Part 3: Requirements and recommendations on user needs mapping2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29138-3:2022Information technology — User interface accessibility — Part 3: Requirements and recommendations on user needs mapping2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 23405:2022Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, vocabulary and model2022-05-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
ISO 23730:2022Marine technology — Marine environment impact assessment (MEIA) — General technical requirements2022-04-04KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 23320:2022Workplace air — Gases and vapours — Requirements for evaluation of measuring procedures using diffusive samplers2022-04-14KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-9:2022Cleanrooms and associated controlled environments — Part 9: Assessment of surface cleanliness for particle concentration2022-05-09KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 14644-10:2022Cleanrooms and associated controlled environments — Part 10: Assessment of surface cleanliness for chemical contamination2022-05-04KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content2022-05-02KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 15537:2022Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs2022-05-17KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-115:2021/COR1:2022Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2022-04-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 10326-2:2022Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 2: Application to railway vehicles2022-03-29KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
ISO 15537:2022Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs2022-05-17KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 20710-1:2022Fire safety engineering — Active fire protection systems — Part 1: General principles2022-03-31KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 12863:2022Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes2022-04-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 23018:2022Group-averaged neutron and gamma-ray cross sections for radiation protection and shielding calculations for nuclear reactors2022-05-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 23616:2022Cleaning, inspection and repair of firefighters' personal protective equipment (PPE)2022-04-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 12312-3:2022Eye and face protection — Sunglasses and related eyewear — Part 3: Sunglasses for running, cycling and similar active lifestyles2022-05-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
ISO 8655-7:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 7: Alternative measurement procedures for the determination of volume2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-6:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 6: Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 9: Manually operated precision laboratory syringes2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-2:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 2: Pipettes2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-3:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 3: Burettes2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-4:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 4: Dilutors2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-5:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 5: Dispensers2022-04-22KT 198 ds. Szkła
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 4373:2022Hydrometry — Water level measuring devices2022-03-31KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60318-8:2022Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 8: Acoustic coupler for high-frequency measurements of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts2022-04-07KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 62127-1:2022Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields2022-03-25KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 10813-4:2022Vibration generating machines — Guidance for selection — Part 4: Equipment for multi-axial environmental testing2022-04-28KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 17123-6:2022Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 6: Rotating lasers2022-05-11KT 298 ds. Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC/IEEE 63195-1:2022Assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from wireless devices in close proximity to the head and body (frequency range of 6 GHz to 300 GHz) - Part 1: Measurement procedure2022-05-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC/IEEE 63195-2:2022Assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from wireless devices in close proximity to the head and body (frequency range of 6 GHz to 300 GHz) - Part 2: Computational procedure2022-05-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-03-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-03-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 61340-5-3:2022Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices2022-04-27KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-04-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-03-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO/ASTM 51310:2022Practice for use of a radiochromic optical waveguide dosimetry systemnull2022-04-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO 17405:2022Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion2022-04-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
21.060.99 Inne części złączne
ISO 3506-5:2022Fasteners — Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 5: Special fasteners (also including fasteners from nickel alloys) for high temperature applications2022-04-29KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 22507:2022Plain bearings — Fluid film bearing materials for vehicular turbocharger2022-04-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
ISO 21940-14:2012/Amd 1:2022Mechanical vibration — Rotor balancing — Part 14: Procedures for assessing balance errors — Amendment 12022-05-12KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
23.020.35 Butle do gazów
ISO 22434:2022Gas cylinders — Inspection and maintenance of valves2022-03-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 20421-1:2019/Amd 1:2022Cryogenic vessels — Large transportable vacuum-insulated vessels — Part 1: Design, fabrication, inspection and testing2022-04-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 23991:2022Irrigation applications of ductile iron pipelines — Product design and installation2022-04-07KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 3459:2022Plastic piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for leaktightness under negative pressure2022-03-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 18752:2022Rubber hoses and hose assemblies — Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications — Specification2022-03-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 8330:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary2022-03-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4671:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies2022-03-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 28921-1:2022Industrial valves — Isolating valves for low-temperature applications — Part 1: Design, manufacturing and production testing2022-05-12KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ISO 22434:2022Gas cylinders — Inspection and maintenance of valves2022-03-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.100.20 Cylindry
ISO 8132:2022Hydraulic fluid power — Mounting dimensions for accessories for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium and 25 MPa (250 bar) series2022-04-27KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52925:2022Additive manufacturing of polymers — Feedstock materials — Qualification of materials for laser-based powder bed fusion of parts2022-04-07KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 8000-64:2022Data quality — Part 64: Data quality management: Organizational process maturity assessment: Application of the Test Process Improvement method2022-05-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-150:2022Data quality — Part 150: Data quality management: Roles and responsibilities2022-05-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-1:2022Data quality — Part 1: Overview2022-04-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 17506:2022Industrial automation systems and integration — COLLADATM digital asset schema specification for 3D visualization of industrial data2022-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 28881:2022Machine tools — Safety — Electrical discharge machines2022-04-06KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 230-10:2022Test code for machine tools — Part 10: Determination of the measuring performance of probing systems of numerically controlled machine tools2022-03-24KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-2:2017/AMD1:2022Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers2022-05-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-3-10:2015/AMD1:2022Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines2022-05-04KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-3-6:2014/AMD1:2022Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system2022-05-03KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-3-5:2022Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-5: Particular requirements for transportable band saws2022-04-27KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 63370:2022Lithium-ion batteries and charging systems - Safety2022-04-26KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 9016:2022Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests — Test specimen location, notch orientation and examination2022-03-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.50 Emalie
ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels — Release from enamelled articles in contact with food — Methods of test and limits2022-04-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 7967-10:2022Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 10: Ignition systems2022-04-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 7967-6:2022Reciprocating internal combustion engines — Vocabulary of components and systems — Part 6: Lubricating systems2022-04-05KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
ISO 23018:2022Group-averaged neutron and gamma-ray cross sections for radiation protection and shielding calculations for nuclear reactors2022-05-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 10645:2022Nuclear energy — Light water reactors — Decay heat power in non-recycled nuclear fuels2022-04-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62862-5-2:2022Solar thermal electric plants - Part 5-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size linear Fresnel collectors2022-05-10KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 9488:2022Solar energy — Vocabulary2022-03-31KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,Ga)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules2022-03-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules2022-03-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022Amendment 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules2022-03-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61340-5-3:2022Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices2022-04-27KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 1: Basic rules2022-03-31KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-03-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-04-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-03-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
IEC 62067:2022Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) - Test methods and requirements2022-04-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63093-10:2022Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 10: PM-cores and associated parts2022-04-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 62196-1:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements2022-05-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62196-6:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where prot2022-04-22KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-102:2018/AMD1:2022Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches2022-04-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-209:2019/AMD1:2022Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations2022-03-31KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 62271-102:2018/AMD1:2022Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches2022-04-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 60810:2017/AMD2:2022Amendment 2 - Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2022-04-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60072-1:2022Rotating electrical machines - Dimensions and output series - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 10802022-03-30KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 61558-2-15:2022Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for medical IT systems for the supply of medical locations2022-05-02KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61558-2-14:2022Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-14: Particular requirements and tests for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers for general applications2022-05-02KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TS 60871-2:2014/AMD1:2022Amendment 1 - Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 2: Endurance testing2022-03-31KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-5:2015/AMD1:2022Amendment 1 - Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"2022-05-12KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-03-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-03-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC TS 60871-2:2014/AMD1:2022Amendment 1 - Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 2: Endurance testing2022-03-31KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-10:2022Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock - device and subassembly2022-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-4:2022Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers2022-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.30 Tranzystory
IEC 63275-2:2022Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect transistors - Part 2: Test method for bipolar degradation due to body diode operation2022-05-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63275-1:2022Semiconductor devices - Reliability test method for silicon carbide discrete metal-oxide semiconductor field effect transistors - Part 1: Test method for bias temperature instability2022-04-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63284:2022Semiconductor devices - Reliability test method by inductive load switching for gallium nitride transistors2022-04-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60747-5-4:2022Semiconductor devices - Part 5-4: Optoelectronic devices - Semiconductor lasers2022-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30171-1:2022Internet of Things (IoT) — Base-station based underwater wireless acoustic network (B-UWAN) — Part 1: Overview and requirements2022-03-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30171-1:2022Internet of Things (IoT) - Base-station based underwater wireless acoustic network (B-UWAN) - Part 1: Overview and requirements2022-03-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
IEC 63033-2:2022Multimedia Systems and equipment for vehicle - Surround view system - Part 2: Recording methods of the surround view system2022-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-3-40:2022Optical fibre cables - Part 3-40: Outdoor cables - Family specification for cables for storm and sanitary sewers2022-04-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-310:2022Optical fibre cables - Part 1-310: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods - Strippability, method G102022-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance2022-04-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 61757-3-2:2022Fibre optic sensors - Part 3-2: Acoustic sensing and vibration measurement - Distributed sensing2022-03-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62325-451-8:2022Framework for energy market communications - Part 451-8: HVDC Scheduling process, contextual and assembly models for European style market2022-03-24KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-5:2013/AMD1:2022Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models2022-03-23KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 38507:2022Information technology — Governance of IT — Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations2022-04-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 38507:2022Information technology - Governance of IT - Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations2022-04-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 2382-37:2022Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics2022-03-29KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 2382-37:2022Information technology — Vocabulary — Part 37: Biometrics2022-03-29KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30134-9:2022Information technology — Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE)2022-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-9:2022Information technology - Data centres key performance indicators - Part 9: Water usage effectiveness (WUE)2022-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-8:2022Information technology - Data centres key performance indicators - Part 8: Carbon usage effectiveness (CUE)2022-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-8:2022Information technology — Data centres key performance indicators — Part 8: Carbon usage effectiveness (CUE)2022-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 19540-1:2022Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 1: Domain Metamodel (DMM)2022-03-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19540-1:2022Information technology - Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) - Part 1: Domain Metamodel (DMM)2022-03-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19540-2:2022Information technology - Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) - Part 2: Unified Architecture Framework Profile (UAFP)2022-03-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19540-2:2022Information technology — Object Management Group Unified Architecture Framework (OMG UAF) — Part 2: Unified Architecture Framework Profile (UAFP)2022-03-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 18033-7:2022Information security — Encryption algorithms — Part 7: Tweakable block ciphers2022-04-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 21794-4:2022Information technology — Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) — Part 4: Reference software2022-05-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18181-1:2022Information technology - JPEG XL image coding system - Part 1: Core coding system2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18181-1:2022Information technology — JPEG XL image coding system — Part 1: Core coding system2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-2:2022Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 2: Profiles and buffer models2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-3:2022Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 3: Transport and container formats2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-1:2022Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 1: Core coding system2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-3:2022Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 3: Transport and container formats2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-2:2022Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 2: Profiles and buffer models2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-1:2022Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 1: Core coding system2022-03-29KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23003-7:2022Information technology — MPEG audio technologies — Part 7: Unified speech and audio coding conformance testing2022-04-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-7:2022Information technology - MPEG audio technologies - Part 7: Unified speech and audio coding conformance testing2022-04-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23091-3:2018/Amd 1:2022Information technology — Coding-independent code points — Part 3: Audio2022-04-12KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-2:2022Information technology - Internet of media things - Part 2: Discovery and communication API2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-2:2022Information technology — Internet of media things — Part 2: Discovery and communication API2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-1:2022Information technology — Internet of media things — Part 1: Architecture2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-1:2022Information technology - Internet of media things - Part 1: Architecture2022-03-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-9:2022Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 9: 3D Audio conformance testing2022-03-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-9:2022Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 9: 3D Audio conformance testing2022-03-24KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 24458:2022Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code printer and bar code reader performance testing specification2022-05-05KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 24458:2022Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code printer and bar code reader performance testing specification2022-05-05KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 23634:2022Information technology - Automatic identification and data capture techniques - JAB Code polychrome bar code symbology specification2022-04-20KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 23634:2022Information technology — Automatic identification and data capture techniques — JAB Code polychrome bar code symbology specification2022-04-20KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 29110-2-1:2015/Amd 1:2022Software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 2-1: Framework and taxonomy2022-03-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-2-1:2015/AMD1:2022Software Engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 2-1: Framework and taxonomy2022-03-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 23488:2022Information technology — Computer graphics, image processing and environment data representation — Object/environmental representation for image-based rendering in virtual/mixed and augmented reality (VR/MAR)2022-05-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23488:2022Information technology - Computer graphics, image processing and environment data representation - Object/environmental representation for image-based rendering in virtual/mixed and augmented reality (VR/MAR)2022-05-05KT 288 ds. Multimediów
35.160 Systemy mikroprocesorowe
IEC 62623:2022Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption2022-04-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 10192-4-1:2022Information technology — Home electronic system (HES) interfaces — Part 4-1: Common user interface and interoperability among home systems — Architecture2022-03-31KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 10192-4-1:2022Information technology - Home Electronic System (HES) interfaces - Part 4-1: Common user interface and cluster-to- cluster interface to support interworking among home cluster systems - Architecture2022-03-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 19944-2:2022Cloud computing and distributed platforms - Data flow, data categories and data use - Part 2: Guidance on application and extensibility2022-04-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19944-2:2022Cloud computing and distributed platforms — Data flow, data categories and data use — Part 2: Guidance on application and extensibility2022-04-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 7816-11:2022Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric methods2022-04-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-11:2022Identification cards — Integrated circuit cards — Part 11: Personal verification through biometric methods2022-04-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 17549-1:2022Information technology - User interface requirements and recommendations on menu navigation - Part 1: Framework2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 17549-1:2022Information technology — User interface requirements and recommendations on menu navigation — Part 1: Framework2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 20071-5:2022Information technology — User interface component accessibility — Part 5: Accessible user interfaces for accessibility settings on information devices2022-05-10KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 20071-5:2022Information technology - User interface component accessibility - Part 5: Accessible user interfaces for accessibility settings on information devices2022-05-10KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 12855:2022Electronic fee collection — Information exchange between service provision and toll charging2022-04-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 5345:2022Intelligent transport systems — Identifiers2022-04-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 9735-11:2022Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) — Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) — Part 11: Version 3 compatible profile for Version 4 of ISO 97352022-03-24RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 22057:2022Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)2022-04-04KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022Geographic information — Metadata — Part 2: Extensions for acquisition and processing2022-03-21KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEC 29138-3:2022Information technology — User interface accessibility — Part 3: Requirements and recommendations on user needs mapping2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29138-3:2022Information technology - User interface accessibility - Part 3: Requirements and recommendations on user needs mapping2022-05-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-13:2022Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 13: File server2022-05-12KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9022-3:2022Optics and photonics — Environmental test methods — Part 3: Mechanical stress2022-04-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 9211-4:2022Optics and photonics — Optical coatings — Part 4: Specific test methods: abrasion, adhesion and resistance to water2022-03-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 4091:2003/Amd 1:2022Road vehicles — Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles — Definitions, tests and requirements — Amendment 12022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16844-3:2022Road vehicles — Tachograph systems — Part 3: Motion sensor communication interface2022-05-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16844-7:2022Road vehicles — Tachograph systems — Part 7: Parameters2022-05-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16844-6:2022Road vehicles — Tachograph systems — Part 6: Diagnostic communication interfaces2022-05-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ISO 16844-2:2022Road vehicles — Tachograph systems — Part 2: Recording unit communication interface2022-04-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
IEC 63033-2:2022Multimedia Systems and equipment for vehicle - Surround view system - Part 2: Recording methods of the surround view system2022-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
ISO 7141:2022Road vehicles — Light alloy wheels — Lateral impact test2022-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.65 Szklenie i systemy wycieraczek
ISO 5685:2022Road vehicles — Testing the abrasion resistance of automotive glazing with the windscreen wiper test2022-05-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 26021-3:2022Road vehicles — End-of-life activation of in-vehicle pyrotechnic devices — Part 3: Data definitions2022-05-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 17447-1:2022Road Vehicles — Glow plugs with conical seating and their cylinder head housing — Part 1: Basic characteristics and dimensions for metal-sheath-type glow plugs2022-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24195:2022Road vehicles — Vocabulary and characteristics for engineering of starting devices2022-03-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21234:2022Road vehicles — Heavy commercial vehicles and buses – Mass moment of inertia measurement2022-05-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22139:2022Heavy commercial vehicles and buses — Test method for steering effort measurement when manoeuvring at low speed or with stationary vehicle2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
ISO 11010-1:2022Passenger cars — Simulation model classification — Part 1: Vehicle dynamics2022-04-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 6469-2:2022Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 2: Vehicle operational safety2022-05-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62196-1:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements2022-05-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
ISO 15118-20:2022Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: Network and application protocol requirements2022-04-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-20:2022Road vehicles — Vehicle to grid communication interface — Part 2: Network and application protocol requirements2022-04-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62196-6:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where prot2022-04-22KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 23280:2022Electrically propelled mopeds and motorcycles — Test method for evaluation of energy performance using motor dynamometer2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 14229-7:2022Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 7: UDS on local interconnect network (UDSonLIN)2022-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14229-5:2022Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 5: Unified diagnostic services on Internet Protocol implementation (UDSonIP)2022-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 10326-2:2022Mechanical vibration — Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration — Part 2: Application to railway vehicles2022-03-29KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 23730:2022Marine technology — Marine environment impact assessment (MEIA) — General technical requirements2022-04-04KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 23575:2022Ships and marine technology — Marine securing devices for ro-ro cargoes2022-03-21KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 799-3:2022Ships and marine technology — Pilot ladders — Part 3: Attachments and associated equipment2022-04-04KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.80 Pomieszczenia mieszkalne
ISO 7547:2022Ships and marine technology — Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces and other enclosed compartments on board ships — Design conditions and basis of calculations2022-04-14KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.90 Okrętowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze
ISO 7547:2022Ships and marine technology — Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces and other enclosed compartments on board ships — Design conditions and basis of calculations2022-04-14KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 24656:2022Cathodic protection of offshore wind structures2022-05-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 9650-1:2022Small craft — Inflatable liferafts — Part 1: Type 1 and type 22022-05-06KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8848:2022Small craft — Remote mechanical steering systems2022-04-15KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 23835:2022Space Systems — Mechanism design and verification2022-04-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22893:2022Space systems — Software product assurance (SPA)2022-04-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23135:2022Space systems — Verification programme and management process2022-03-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14222:2022Space environment (natural and artificial) — Earth's atmosphere from ground level upward2022-03-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
55.100 Butelki. Słoje
ISO 9727-8:2022Cylindrical cork stoppers — Physical tests — Part 8: Determination of capillarity2022-04-21KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 6346:2022Freight containers — Coding, identification and marking2022-04-26KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 24040:2022Textiles — Determination of certain benzotriazole compounds2022-04-01KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 8115-3:2022Cotton bales — Part 3: Packaging and labelling2022-03-25KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
ISO 8115-1:2022Cotton bales — Part 1: Dimensions and density2022-03-25KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.080.20 Przędze
IEC 63203-201-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-1: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive yarns2022-04-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
IEC 63203-201-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2022-04-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-201-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-1: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive yarns2022-04-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC 63203-201-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2022-04-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 5402-1:2022Leather — Determination of flex resistance — Part 1: Flexometer method2022-03-30KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-13:2022Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 13: File server2022-05-12KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 7851:2022Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances — Classification2022-04-29KT 156 ds. Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
ISO 5984:2022Animal feeding stuffs — Determination of crude ash2022-04-27KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 12863:2022Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes2022-04-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 22942-1:2022Molecular biomarker analysis — Isothermal polymerase chain reaction (isoPCR) methods — Part 1: General requirements2022-03-24KT 287 ds. Biotechnologii
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 8196-3:2022Milk — Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis — Part 3: Protocol for the evaluation and validation of alternative quantitative methods of milk analysis2022-05-11KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
ISO 23319:2022Cheese and processed cheese products, caseins and caseinates — Determination of fat content — Gravimetric method2022-03-29KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels — Release from enamelled articles in contact with food — Methods of test and limits2022-04-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume2022-04-22KT 198 ds. Szkła
ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus — Part 9: Manually operated precision laboratory syringes2022-04-22KT 198 ds. Szkła
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 23749:2022Microbeam analysis — Electron backscatter diffraction — Quantitative determination of austenite in steel2022-04-12KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.040 Węgiel
ISO 18283:2022Coal and coke — Manual sampling2022-03-21KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 7992:2022Iron ores for blast furnace feedstocks — Determination of reduction under load2022-05-12KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 11257:2022Iron ores for shaft direct-reduction feedstocks — Determination of the low-temperature reduction-disintegration index and degree of metallization2022-03-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
75.060 Gaz ziemny
ISO 20765-5:2022Natural gas — Calculation of thermodynamic properties — Part 5: Calculation of viscosity, Joule-Thomson coefficient, and isentropic exponent2022-04-07KT 277 ds. Gazownictwa
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 13503-3:2022Petroleum and natural gas industries — Completion fluids and materials — Part 3 Testing of heavy brines2022-04-11KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21646:2022Solid recovered fuels — Sample preparation2022-05-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 18283:2022Coal and coke — Manual sampling2022-03-21KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 24200:2022Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Bulk material for offshore projects — Pipe support2022-05-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 15590-3:2022Petroleum and natural gas industries — Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems — Part 3: Flanges2022-03-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 16808:2022Metallic materials — Sheet and strip — Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems2022-05-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
ISO 4968:2022Steel — Macrographic examination by sulphur print (Baumann method)2022-04-04KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 24656:2022Cathodic protection of offshore wind structures2022-05-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete2022-05-12KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 4155:2022Magnesium and magnesium alloys — Determination of nickel — Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2022-05-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
ISO 23515:2022Titanium and titanium alloys — Designation system2022-04-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete2022-05-12KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.25 Stale sprężynowe
ISO 23213:2022Carbon steel wire for bedding and seating springs2022-03-23KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 23991:2022Irrigation applications of ductile iron pipelines — Product design and installation2022-04-07KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 9727-8:2022Cylindrical cork stoppers — Physical tests — Part 8: Determination of capillarity2022-04-21KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 5712:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Method for measuring the power generation characteristics of piezoelectric resonant devices for stand-alone power sources2022-05-09KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 24376:2022Rubber, raw natural — Guidelines and requirements for technically specified low-protein natural rubber2022-03-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 6101-3:2022Rubber — Determination of metal content by atomic absorption spectrometry — Part 3: Determination of copper content2022-04-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6101-4:2022Rubber — Determination of metal content by atomic absorption spectrometry — Part 4: Determination of manganese content2022-04-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2782-1:2022Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of permeability to gases — Part 1: Differential-pressure methods2022-04-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 4765:2022Chemically-induced ultra-weak photon emission (UPE) — Measurement as an analysis method of degradation of polymeric material2022-04-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11358-1:2022Plastics — Thermogravimetry (TG) of polymers — Part 1: General principles2022-03-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11357-7:2022Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 7: Determination of crystallization kinetics2022-03-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 18064:2022Thermoplastic elastomers — Nomenclature and abbreviated terms2022-04-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 24360:2022Composites and reinforcements fibres — Carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal assemblies — Determination of the cross tension strength2022-04-01KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
ISO 19712-3:2022Plastics — Decorative solid surfacing materials — Part 3: Determination of properties — Solid surface shapes2022-03-25KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 4671:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies2022-03-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 8784-3:2022Pulp, paper and board — Microbiological examination — Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration2022-04-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 638-1:2022Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials — Determination of dry matter content by oven-drying method — Part 1: Materials in solid form2022-03-28KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 8784-3:2022Pulp, paper and board — Microbiological examination — Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration2022-04-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 638-1:2022Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials — Determination of dry matter content by oven-drying method — Part 1: Materials in solid form2022-03-28KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 22057:2022Sustainability in buildings and civil engineering works — Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM)2022-04-04KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.100.23 Płytki ceramiczne
ISO 10545-18:2022Ceramic tiles — Part 18: Determination of light reflectance value (LRV)2022-03-22KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 52032-1:2022Energy performance of buildings — Energy requirements and efficiencies of heating, cooling and domestic hot water (DHW) distribution systems — Part 1: Calculation procedures2022-03-28KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 29463-5:2022High-efficiency filters and filter media for removing particles in air — Part 5: Test method for filter elements2022-03-31KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 1: Determination of water content2022-05-02KT 254 ds. Geotechniki
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels — Release from enamelled articles in contact with food — Methods of test and limits2022-04-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 4760:2022Laminate flooring — Topical moisture resistance — Assembled joint2022-05-13KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 24338:2022Laminate floor coverings — Determination of abrasion resistance2022-03-31KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-115:2021/COR1:2022Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2022-04-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
ISO 17842-2:2022Safety of amusement rides and amusement devices — Part 2: Operation and use2022-04-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 17842-3:2022Safety of amusement rides and amusement devices — Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use2022-04-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji