Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 11979-1:2018Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary2018-11-14KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
IEC 60050-891:1998/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 891: Electrobiology2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 4007:2018Personal protective equipment -- Eye and face protection -- Vocabulary2018-10-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-801:1994/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 18785-1:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 1: Vocabulary2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 8000-2:2018Data quality -- Part 2: Vocabulary2018-10-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
IEC 60050-617:2009/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 617: Organization/Market of electricity2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-617:2009/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 617: Organization/Market of electricity2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-523:2018International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical devices2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-891:1998/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 891: Electrobiology2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD8:2018Amendment 8 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-521:2002/AMD2:2018Amendment 2 – International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 11145:2018Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Vocabulary and symbols2018-11-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 60050-702:1992/AMD4:2018Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-808:2002/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 808: Video cameras for non-broadcasting2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-806:1996/AMD2:2018Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 806: Recording and reproduction of audio and video2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-731:1991/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-704:1993/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD4:2018Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
IEC 60092-101:2018Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements2018-10-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 7132:2003/Amd 1:2018Earth-moving machinery -- Dumpers -- Terminology and commercial specifications2018-12-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 21183-2:2018Light conveyor belts -- Part 2: List of equivalent terms2018-11-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 7112:2018Machinery for forestry -- Portable brush-cutters and grass-trimmers -- Vocabulary2018-10-18KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 472:2013/Amd 1:2018Plastics -- Vocabulary2018-10-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2011/Amd 9:2018ISO 7010:2011/PRF Amd 92018-12-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2011/Amd 9:2018ISO 7010:2011/PRF Amd 92018-12-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO 11145:2018Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Vocabulary and symbols2018-11-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 10110-18:2018Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae2018-12-03KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-14:2018Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 14: Wavefront deformation tolerance2018-10-25KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 62474:2018Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2018-11-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 21041:2018Guidance on unit pricing2018-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 21426:2018Tourism and related services -- Medical spas -- Service requirements2018-11-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 55002:2018Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 550012018-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 22320:2018Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for incident management2018-11-05KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22327:2018Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system2018-10-25KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22382:2018Security and resilience -- Authenticity, integrity and trust for products and documents -- Guidelines for the content, security, issuance and examination of excise tax stamps2018-10-24KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.20 Handel. Działalność handlowa. Marketing
ISO 21041:2018Guidance on unit pricing2018-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 30401:2018Knowledge management systems -- Requirements2018-10-31KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC/IEEE 90003:2018Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software2018-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 90003:2018Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software2018-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 21426:2018Tourism and related services -- Medical spas -- Service requirements2018-11-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 24102-1:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 1: Local management2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-2:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 2: Remote management of ITS-SCUs2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-3:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 3: Service access points2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-4:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 4: Station-internal management communications2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 16410-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 2: Abstract test suite2018-11-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16407-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 2: Abstract test suite2018-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14906:2018Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 20480-2:2018Fine bubble technology -- General principles for usage and measurement of fine bubbles -- Part 2: Categorization of the attributes of fine bubbles2018-11-15KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO 20298-1:2018Fine bubble technology -- Sampling and sample preparation for measurement -- Part 1: Ultrafine bubble dispersion in water2018-11-13KT 314 ds. Nanotechnologii
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
ISO 28902-3:2018Air quality -- Environmental meteorology -- Part 3: Ground-based remote sensing of wind by continuous-wave Doppler lidar2018-11-14KT 280 ds. Jakości Powietrza
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 81060-2:2018Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type2018-11-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 81060-2:2018Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type2018-11-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements2018-11-05KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 1: General requirements2018-11-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 1: General requirements2018-11-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements2018-11-05KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 18250-1:2018Medical devices -- Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications -- Part 1: General requirements and common test methods2018-12-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 7886-4:2018Sterile hypodermic syringes for single use -- Part 4: Syringes with re-use prevention feature2018-11-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 13926-1:2018Pen systems -- Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use2018-10-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 13779-3:2018Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 3: Chemical analysis and characterization of crystallinity ratio and phase purity2018-12-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 13779-2:2018Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 2: Thermally sprayed coatings of hydroxyapatite2018-12-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 13779-4:2018Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 4: Determination of coating adhesion strength2018-12-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 80601-2-56:2017/Amd 1:2018Medical electrical equipment -- Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement2018-12-04KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-56:2017/AMD1:2018Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement2018-12-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 11979-1:2018Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary2018-11-14KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 7405:2018Dentistry -- Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry2018-10-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices2018-11-08KT 295 ds. Sterylizacji
ISO 25424:2018Sterilization of health care products -- Low temperature steam and formaldehyde -- Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices2018-10-19KT 295 ds. Sterylizacji
ISO 11135:2014/Amd 1:2018Sterilization of health-care products -- Ethylene oxide -- Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices2018-10-15KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
ISO 15883-4:2018Washer-disinfectors -- Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes2018-11-12KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20166-2:2018Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examinations processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue -- Part 2: Isolated proteins2018-11-30KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 20166-1:2018Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue -- Part 1: Isolated RNA2018-11-26KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 20184-1:2018Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for frozen tissue -- Part 1: Isolated RNA2018-11-22KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 20184-2:2018Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for frozen tissue -- Part 2: Isolated proteins2018-11-07KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
ISO 7405:2018Dentistry -- Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry2018-10-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
ISO 21976:2018Packaging -- Tamper verification features for medicinal product packaging2018-11-23KT 133 ds. Opakowań
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
ISO/IEC 29138-1:2018Information technology - User interface accessibility - Part 1: User accessibility needs2018-11-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29138-1:2018Information technology -- User interface accessibility -- Part 1: User accessibility needs2018-11-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
ISO 19671:2018Additional lubricants for male natural rubber latex condoms -- Effect on condom strength2018-10-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62474:2018Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2018-11-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.60 Cykle życia wyrobu
ISO 20294:2018Graphic technology -- Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media2018-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-24:2018Indoor air -- Part 24: Performance test for evaluating the reduction of volatile organic compound concentrations by sorptive building materials 2018-11-30KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 16000-23:2018Indoor air -- Part 23: Performance test for evaluating the reduction of formaldehyde and other carbonyl compounds concentrations by sorptive building materials2018-11-30KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 21832:2018Workplace air -- Metals and metalloids in airborne particles -- Requirements for evaluation of measuring procedures2018-10-25KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20469:2018Guidelines for water quality grade classification for water reuse2018-11-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20468-1:2018Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 1: General2018-10-31KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 20419:2018Treated wastewater reuse for irrigation -- Guidelines for the adaptation of irrigation systems and practices to treated wastewater2018-10-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 15681-2:2018Water quality -- Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA)2018-10-26KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 21676:2018Water quality -- Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water -- Method using high performance liquid chromatography and mass s2018-10-15KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 11704:2018Water quality -- Gross alpha and gross beta activity -- Test method using liquid scintillation counting2018-11-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 9697:2018Water quality -- Gross beta activity -- Test method using thick source2018-11-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 1: Method using freshly prepared bacteria2018-12-03KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 2: Method using liquid-dried bacteria2018-12-03KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
ISO 11348-3:2007/Amd 1:2018Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria2018-12-03KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
ISO 10634:2018Water quality -- Preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium2018-10-25KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 16133:2018Soil quality -- Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes2018-11-30KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 18400-206:2018Soil quality -- Sampling -- Part 206: Collection, handling and storage of soil under aerobic conditions for the assessment of microbiological processes, biomass and diversity in the laboratory2018-10-19KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 18400-205:2018Soil quality -- Sampling -- Part 205: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites2018-10-16KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 18400-104:2018Soil quality -- Sampling -- Part 104: Strategies2018-10-16KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 18400-203:2018Soil quality -- Sampling -- Part 203: Investigation of potentially contaminated sites2018-10-15KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 18400-202:2018Soil quality -- Sampling -- Part 202: Preliminary investigations2018-10-15KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-10:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 10: Direct shear tests2018-11-15KT 254 ds. Geotechniki
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
ISO 15175:2018Soil quality -- Characterization of contaminated soil related to groundwater protection2018-11-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61496-3:2018Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)2018-12-07KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
ISO 19296:2018Mining -- Mobile machines working underground -- Machine safety2018-11-28KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-8:2012/AMD2:2018Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2018-11-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-15:2012/AMD2:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2018-11-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 9241-500:2018Ergonomics of human-system interaction -- Part 500: Ergonomic principles for the design and evaluation of environments of interactive systems2018-11-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 20685-1:20183-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases -- Part 1: Evaluation protocol for body dimensions extracted from 3-D body scans2018-10-31KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 21927-2:2018Smoke and heat control systems -- Part 2: Specifications for natural smoke and heat exhaust ventilators2018-11-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 21927-5:2018Smoke and heat control systems -- Part 5: Powered smoke exhaust systems -- Requirements and design2018-11-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 21925-1:2018Fire resistance tests -- Fire dampers for air distribution systems -- Part 1: Mechanical dampers2018-11-28KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
ISO 4126-2:2018Safety devices for protection against excessive pressure -- Part 2: Bursting disc safety devices2018-11-30KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 9697:2018Water quality -- Gross beta activity -- Test method using thick source2018-11-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 18639-5:2018PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities -- Part 5: Helmet2018-12-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 4007:2018Personal protective equipment -- Eye and face protection -- Vocabulary2018-10-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 23388:2018Protective gloves against mechanical risks2018-12-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18639-4:2018PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities -- Part 4: Gloves2018-11-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 14978:2018Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts and requirements for GPS measuring equipment2018-11-28KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 1070:2018Hydrometry -- Slope-area method2018-11-05KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-801:1994/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 17201-1:2018Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 1: Determination of muzzle blast by measurement2018-11-28KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 7779:2018Acoustics -- Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment2018-11-16KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60050-801:1994/AMD1:2018Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 16063-44:2018Methods for the calibration of vibration and shock transducers -- Part 44: Calibration of field vibration calibrators2018-11-02KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 17123-9:2018Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 9: Terrestrial laser scanners2018-11-30KT 298 ds. Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-6:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2018-11-29KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-16:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester2018-11-29KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 61557-12:2018Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2018-10-22KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11704:2018Water quality -- Gross alpha and gross beta activity -- Test method using liquid scintillation counting2018-11-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-2:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling2018-11-27KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 14287:2018Plain bearings -- Pad materials for tilting pad bearings2018-10-22RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 21433:2018Plain bearings -- Handling of plain bearings2018-10-15RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 21172-1:2015/Amd 1:2018Gas cylinders -- Welded steel pressure drums up to 3 000 litres capacity for the transport of gases -- Design and construction -- Part 1: Capacities up to 1 000 litres2018-11-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 13257:2018Thermoplastics piping systems for non-pressure applications -- Test method for resistance to elevated temperature cycling2018-11-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 1: General 2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 1: General 2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 18582-2:2018Fluid power -- Specification of reference dictionary -- Part 2: Definitions of classes and properties of pneumatics2018-11-13KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 3601-3:2005/Amd 1:2018Fluid power systems -- O-rings -- Part 3: Quality acceptance criteria2018-12-03KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 16889:2008/Amd 1:2018Hydraulic fluid power -- Filters -- Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element2018-11-28KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 16589-1:2011/Amd 1:2018Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements -- Part 1: Nominal dimensions and tolerances2018-11-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 2942:2018Hydraulic fluid power -- Filter elements -- Verification of fabrication integrity and determination of the first bubble point2018-10-23KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 60665:2018A.C. ventilating fans and regulators for household and similar purposes – Methods for measuring performance2018-11-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 16739-1:2018Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries -- Part 1: Data schema 2018-11-23KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 8000-2:2018Data quality -- Part 2: Vocabulary2018-10-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 11901-2:2018Tools for pressing -- Gas springs -- Part 2: Specification of accessories2018-10-23KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 20929:2018Tools for pressing -- Heel guidings in large stamping and forming dies2018-10-23KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 18785-3:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 3: Qualification of welding personnel2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 17279-2:2018Welding -- Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors -- Part 2: Qualification for welding and testing personnel2018-10-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 18785-5:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 5: Quality and inspection requirements2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 18785-4:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 4: Specification and qualification of welding procedures2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
IEC 60974-14:2018Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing2018-10-19KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 20601:2018Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Use of automated phased array technology for thin-walled steel components2018-12-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 18785-1:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 1: Vocabulary2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 18785-2:2018Friction stir spot welding -- Aluminium -- Part 2: Design of weld joints2018-11-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 17640:2018Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Techniques, testing levels, and assessment2018-10-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8504-3:2018Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface preparation methods -- Part 3: Hand- and power-tool cleaning2018-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 3211:2018Anodizing of aluminium and its alloys -- Assessment of resistance of anodic oxidation coatings to cracking by deformation2018-11-28KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 8994:2018Anodizing of aluminium and its alloys -- Rating system for the evaluation of pitting corrosion -- Grid method2018-11-12KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 6158:2018Metallic and other inorganic coatings -- Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposes2018-11-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-5:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 5: Generating sets2018-10-19KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.075 Technologie wodorowe
ISO 19882:2018Gaseous hydrogen -- Thermally activated pressure relief devices for compressed hydrogen vehicle fuel containers2018-11-28KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
IEC 60964:2018Nuclear power plants - Control rooms - Design2018-11-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 60964:2018Nuclear power plants - Control rooms - Design2018-11-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 18315:2018Nuclear energy -- Guidance to the evaluation of measurement uncertainties of impurity in uranium solution by linear regression analysis2018-11-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
ISO 9060:2018Solar energy -- Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation2018-11-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 20023:2018Solid biofuels -- Safety of solid biofuel pellets -- Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications2018-10-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-702:1992/AMD4:2018Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD8:2018Amendment 8 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-16:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester2018-11-29KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-6:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2018-11-29KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-9:2018Magnetic materials - Part 9: Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel strip and sheet2018-11-28KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62899-201:2016/AMD1:2018Amendment 1 - Printed electronics - Part 201: Materials - Substrates2018-11-15RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.060.20 Kable
IEC 60092-350:2014/COR1:2018Corrigendum 1 - Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2018-11-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-12:2018Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2018-10-22KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
IEC 62474:2018Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2018-11-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.40 Łączniki
IEC 61058-2-6:2018Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery2018-11-23KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 61058-2-5:2018Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors2018-11-02KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 60947-4-1:2018Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2018-10-25KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-7:2018Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations2018-12-06KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-4-1:2018Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2018-10-25KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
IEC 61167:2018/AMD1:2018Amendment 1 - Metal halide lamps - Performance specification2018-10-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-5:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 5: Generating sets2018-10-19KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-21:2018Power transformers - Part 21: Standard requirements, terminology, and test code for step-voltage regulators2018-12-07KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 60095-1:2018Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test2018-11-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-12:2018Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2018-10-22KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-702:1992/AMD4:2018Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.040.99 Inne rezystory
IEC 61051-1:2018Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2018-10-29KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-521:2002/AMD2:2018Amendment 2 – International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60050-523:2018International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical devices2018-12-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62951-3:2018Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 3: Evaluation of thin film transistor characteristics on flexible substrates under bulging2018-11-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62908-12-10:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Touch and interactive displays - Part 12-10: Measurement methods of touch displays - Touch and electrical performance2018-11-29KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62679-2:2018Electronic paper display - Part 2: Essential ratings and characteristics2018-11-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-201:2016/AMD1:2018Amendment 1 - Printed electronics - Part 201: Materials - Substrates2018-11-15RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 63011-2:2018Integrated circuits - Three dimensional integrated circuits - Part 2: Alignment of stacked dies having fine pitch interconnect2018-11-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63011-1:2018Integrated circuits - Three dimensional integrated circuits - Part 1: Terminology2018-11-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63011-3:2018Integrated circuits - Three dimensional integrated circuits - Part 3: Model and measurement conditions of through-silicon via2018-11-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 60512-1:2018Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: Generic specification2018-10-22KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 61496-3:2018Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)2018-12-07KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC 62679-2:2018Electronic paper display - Part 2: Essential ratings and characteristics2018-11-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
ISO 11145:2018Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Vocabulary and symbols2018-11-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 13694:2018Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser beam power (energy) density distribution2018-11-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-704:1993/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-721:1991/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
IEC 60728-113:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only2018-11-07KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD8:2018Amendment 8 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60268-21:2018Sound system equipment - Part 21: Acoustical (output-based) measurements2018-11-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.10 Wzmacniacze
IEC 62087-7:2018Audio, video and related equipment - Methods of measurement for power consumption - Part 7: Computer monitors2018-12-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.30 Systemy audio
IEC 61937-11:2010/AMD1:2018Amendment 1 - Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions in LATM/LOAS2018-11-02KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
IEC 63033-2:2018Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 2: Recording methods of the drive monitoring system2018-11-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
IEC 61937-11:2010/AMD1:2018Amendment 1 - Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 11: MPEG-4 AAC and its extensions in LATM/LOAS2018-11-02KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-731:1991/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-1-32:2018Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - Coating strippability2018-11-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 60869-1:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices - Part 1: Generic specification2018-11-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 62149-10:2018Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 10: Radio-over-fibre (RoF) transceivers for mobile fronthaul2018-11-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61970-453:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram layout profile2018-11-22KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-CGMES:2018 Energy management system application program interface (EMS-API) - Common Grid Model Exchange Specification (CGMES)2018-11-22KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62746-10-1:2018Systems interface between customer energy management system and the power management system - Part 10-1: Open automated demand response2018-11-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC 62351-4:2018Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives2018-11-19KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 20924:2018Internet of Things (IoT) - Vocabulary2018-12-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 7779:2018Acoustics -- Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment2018-11-16KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 29101:2018Information technology - Security techniques - Privacy architecture framework2018-11-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29101:2018Information technology -- Security techniques -- Privacy architecture framework2018-11-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 14888-3:2018IT Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 3: Discrete logarithm based mechanisms2018-11-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 21878:2018Information technology -- Security techniques -- Security guidelines for design and implementation of virtualized servers2018-11-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 14888-3:2018IT Security techniques -- Digital signatures with appendix -- Part 3: Discrete logarithm based mechanisms2018-11-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 21878:2018Information technology - Security techniques - Security guidelines for design and implementation of virtualized servers2018-11-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20889:2018Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques2018-11-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20889:2018Privacy enhancing data de-identification terminology and classification of techniques2018-11-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 10118-3:2018IT Security techniques - Hash-functions - Part 3: Dedicated hash-functions2018-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 10118-3:2018IT Security techniques -- Hash-functions -- Part 3: Dedicated hash-functions2018-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29147:2018Information technology - Security techniques - Vulnerability disclosure2018-10-24KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29147:2018Information technology -- Security techniques -- Vulnerability disclosure2018-10-23KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 14496-14:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 14: MP4 file format2018-11-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-14:2018Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 14: MP4 file format2018-11-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-30:2018Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 30: Timed text and other visual overlays in ISO base media file format2018-11-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 43:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 5: Reference software2018-11-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-30:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 30: Timed text and other visual overlays in ISO base media file format2018-11-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/AMD43:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 5: Reference software2018-11-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-4:2018Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 4: Segment encryption and authentication2018-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-4:2018Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 4: Segment encryption and authentication2018-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-17:2018Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 17: Multiple sensorial media application format2018-10-19KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-17:2018Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 17: Multiple sensorial media application format2018-10-19KT 288 ds. Multimediów
IEC 60050-704:1993/AMD3:2018Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2018-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 23000-19:2018/Amd 1:2018Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media2018-10-15KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 29167-22:2018Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 22: Crypto suite SPECK security services for air interface communications2018-11-06KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-22:2018Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Part 22: Crypto suite SPECK security services for air interface communications2018-11-06KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-21:2018Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Part 21: Crypto suite SIMON security services for air interface communications2018-10-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-21:2018Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 21: Crypto suite SIMON security services for air interface communications2018-10-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 1539-1:2018Information technology -- Programming languages -- Fortran -- Part 1: Base language2018-11-28KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 1539-1:2018Information technology - Programming languages - Fortran - Part 1: Base language2018-11-28KT 331 ds. Języków Programowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 90003:2018Software engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software2018-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 90003:2018Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software2018-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 29148:2018Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering2018-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 29148:2018Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering2018-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26554:2018Information technology -- Software and systems engineering -- Tools and methods for product line testing2018-11-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26554:2018Information technology - Software and systems engineering - Tools and methods for product line testing2018-11-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26556:2018Information technology -- Software and systems engineering -- Tools and methods for product line organizational management2018-11-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26556:2018Information technology - Software and systems engineering - Tools and methods for product line organizational management2018-11-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26553:2018Information technology -- Software and systems engineering -- Tools and methods for product line realization2018-11-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26553:2018Information technology - Software and systems engineering - Tools and methods for product line realization2018-11-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24748-1:2018Systems and software engineering -- Life cycle management -- Part 1: Guidelines for life cycle management2018-10-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24748-1:2018Systems and software engineering - Life cycle management - Part 1: Guidelines for life cycle management2018-10-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 8825-7:2015/COR4:2018Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2015/COR3:2018Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-7:2015/Cor 4:2018Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2015/Cor 3:2018Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-21:2018/Cor 1:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 21: Media independent services framework2018-11-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-21:2018/COR1:2018Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 21: Media independent services framework2018-11-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 6:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD6:2018Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD8:2018Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD9:2018Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 8:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 9:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2018-10-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2013/AMD3:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Part 1AE: Media access control (MAC) security2018-10-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2013/Amd 3:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Part 1AE: Media access control (MAC) security2018-10-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-500:2018Ergonomics of human-system interaction -- Part 500: Ergonomic principles for the design and evaluation of environments of interactive systems2018-11-29KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 30118-6:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 6: Resource to AllJoyn interface mapping specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-1:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 1: Core specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-6:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 6: Resource to AllJoyn interface mapping specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-1:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 1: Core specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-5:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 5: Smart home device specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-4:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 4: Resource type specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-3:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 3: Bridging specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-2:2018Information technology -- Open Connectivity Foundation (OCF) Specification -- Part 2: Security specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-5:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 5: Smart home device specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-4:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 4: Resource type specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-3:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 3: Bridging specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30118-2:2018Information technology - Open Connectivity Foundation (OCF) Specification - Part 2: Security specification2018-11-19RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 14776-263:2018Information technology -- Small computer system interface (SCSI) -- Part 263: SAS protocol layer - 3 (SPL-3)2018-10-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-263:2018Information technology - Small Computer System Interface (SCSI) - Part 263: SAS Protocol Layer - 3 (SPL-3)2018-10-29KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 24787:2018Information technology -- Identification cards -- On-card biometric comparison2018-10-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 24787:2018Information technology - Identification cards - On-card biometric comparison2018-10-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 16410-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 2: Abstract test suite2018-11-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16407-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 2: Abstract test suite2018-11-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14906:2018Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-3:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 3: Service access points2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-4:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 4: Station-internal management communications2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-2:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 2: Remote management of ITS-SCUs2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24102-1:2018Intelligent transport systems -- ITS station management -- Part 1: Local management2018-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 19650-2:2018Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets2018-12-07KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-1:2018Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles2018-12-07KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEC 29138-1:2018Information technology - User interface accessibility - Part 1: User accessibility needs2018-11-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29138-1:2018Information technology -- User interface accessibility -- Part 1: User accessibility needs2018-11-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-3:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 3: Data link layer2018-11-02KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9211-8:2018Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 8: Minimum requirements for coatings used for laser optics2018-12-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-18:2018Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae2018-12-03KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 9211-5:2018Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 5: Minimum requirements for antireflecting coatings2018-11-08KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-14:2018Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 14: Wavefront deformation tolerance2018-10-25KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.99 Inne normy dotyczące fotografii
ISO 18948:2018Imaging materials -- Photo books -- Test methods for permanence and durability2018-11-13KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 19302:2018Graphic technology -- Colour conformity of printing workflows2018-12-07RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 20294:2018Graphic technology -- Quantification and communication for calculating the carbon footprint of e-media2018-11-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO 21632:2018Graphic technology -- Determination of the energy consumption of digital printing devices including transitional and related modes2018-12-04RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/IEC 29112:2018Information technology - Office equipment - Test pages and methods for measuring monochrome printer resolution2018-11-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29112:2018Information technology -- Office equipment -- Test pages and methods for measuring monochrome printer resolution2018-11-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
39.040.10 Zegarki
ISO 10553:2018Horology -- Procedure for evaluating the accuracy of quartz watches2018-11-15KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 6425:2018Horology -- Divers' watches2018-10-17KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19206-1:2018Road vehicles -- Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions -- Part 1: Requirements for passenger vehicle rear-end targets2018-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19206-2:2018Road vehicles -- Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions -- Part 2: Requirements for pedestrian targets2018-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 16750-1:2018Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment -- Part 1: General2018-11-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 60095-1:2018Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test2018-11-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
IEC 63033-2:2018Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system - Part 2: Recording methods of the drive monitoring system2018-11-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
ISO 11425:2018Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-steering systems -- Specification2018-10-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 13216-3:2018Road vehicles -- Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems -- Part 3: Classification of child restraint system and space in vehicle2018-10-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19882:2018Gaseous hydrogen -- Thermally activated pressure relief devices for compressed hydrogen vehicle fuel containers2018-11-28KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 20766-3:2018Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 3: 80% stop valve2018-11-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-1:2018Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 1: General requirements and definitions2018-11-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19825:2018Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) refuelling connector2018-11-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-2:2018Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 2: Performance and general test methods2018-11-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-4:2018Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components -- Part 4: Level indicator2018-11-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19881:2018Gaseous hydrogen -- Land vehicle fuel containers2018-10-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 7612:2018Diesel engines -- Base-mounted in-line fuel injection pumps and high-pressure supply pumps for common rail fuel injection systems -- Mounting dimensions2018-10-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 17949:2013/Amd 2:2018Impact test procedures for road vehicles -- Seating and positioning procedures for anthropomorphic test devices -- Procedure for the WorldSID 5Oth percentile male side-impact dummy in front outboard seating positions2018-11-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 20138-1:2018Railway applications -- Calculation of braking performance (stopping, slowing and stationary braking) -- Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation2018-10-19KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 5894:2018Ships and marine technology -- Manholes with bolted covers2018-12-04KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 21157:2018Ships and marine technology -- Ball valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2018-10-29KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21159:2018Ships and marine technology -- Butterfly valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2018-10-29KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-350:2014/COR1:2018Corrigendum 1 - Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2018-11-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60092-101:2018Electrical installations in ships - Part 101: Definitions and general requirements2018-10-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 63135:2018Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic identification systems (AIS) - SAR airborne equipment – Operational and performance requirements, methods of test and required test results2018-11-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
ISO 20949:2018Aircraft -- Smart contactor -- General requirements2018-11-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 9206:2018Aerospace -- Fixed displacement hydraulic motors -- General specifications2018-12-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
ISO 21183-2:2018Light conveyor belts -- Part 2: List of equivalent terms2018-11-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 22915-4:2018Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 4: Pallet stackers, double stackers and order-picking trucks with operator position elevating up to and including 1 200 mm lift height2018-10-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 7132:2003/Amd 1:2018Earth-moving machinery -- Dumpers -- Terminology and commercial specifications2018-12-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 19296:2018Mining -- Mobile machines working underground -- Machine safety2018-11-28KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 21976:2018Packaging -- Tamper verification features for medicinal product packaging2018-11-23KT 133 ds. Opakowań
55.100 Butelki. Słoje
ISO 10106:2018Cork stoppers -- Determination of global migration2018-10-18KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
55.140 Beczki. Hoboki. Kanistry
ISO 20848-3:2018Packaging -- Plastics drums -- Part 3: Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l2018-11-27KT 133 ds. Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 1496-2:2018Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 2: Thermal containers2018-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
ISO 1496-5:2018Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 5: Platform and platform-based containers2018-11-15KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-20:2018Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide)2018-11-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-6:2018Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride)2018-10-18KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 21046:2018Silk -- Test method for determining the size of silk yarns2018-10-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.20 Przędze
ISO 10290:2018Textiles -- Cotton yarns -- Basis for specification2018-10-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 20932-3:2018Textiles -- Determination of the elasticity of fabrics -- Part 3: Narrow fabrics2018-11-21KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 20932-2:2018Textiles -- Determination of the elasticity of fabrics -- Part 2: Multiaxial tests2018-11-21KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 20932-1:2018Textiles -- Determination of the elasticity of fabrics -- Part 1: Strip tests2018-11-21KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 32100:2018Rubber- or plastics-coated fabrics -- Physical and mechanical tests -- Determination of flex resistance by the flexometer method2018-10-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.080.50 Liny i sznury
ISO 18692-1:2018Fibre ropes for offshore stationkeeping -- Part 1: General specification2018-11-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 12957-1:2018Geosynthetics -- Determination of friction characteristics -- Part 1: Direct shear test2018-12-07KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 13438:2018Geosynthetics -- Screening test method for determining the resistance of geotextiles and geotextile-related products to oxidation2018-11-28KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 11457:2018Leather -- Grading of wet blue goat and sheep skins based on defects2018-11-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.020 Odzież
ISO 8559-3:2018Size designation of clothes -- Part 3: Methodology for the creation of body measurement tables and intervals2018-11-14KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
IEC 60335-2-76:2018/COR1:2018Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers2018-11-27KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 5289:2018Agricultural machinery -- Endless hexagonal belts and groove sections of corresponding pulleys2018-11-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 18497:2018Agricultural machinery and tractors -- Safety of highly automated agricultural machines -- Principles for design2018-11-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 11783-3:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 3: Data link layer2018-11-02KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 8759-1:2018Agricultural tractors -- Front-mounted equipment -- Part 1: Power take-off: Safety requirements and clearance zone around PTO 2018-11-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8759-3:2018Agricultural tractors -- Front-mounted equipment -- Part 3: Power take-off: General specifications and location 2018-11-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8759-4:2018Agricultural tractors -- Front-mounted equipment -- Part 4: Three-point linkage2018-11-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 20419:2018Treated wastewater reuse for irrigation -- Guidelines for the adaptation of irrigation systems and practices to treated wastewater2018-10-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 4254-16:2018Agricultural machinery -- Safety -- Part 16: Portable agricultural grain augers2018-11-26KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 7112:2018Machinery for forestry -- Portable brush-cutters and grass-trimmers -- Vocabulary2018-10-18KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 20977:2018Liming materials -- Determination of size distribution by dry and wet sieving2018-12-07KT 156 ds. Nawozów
ISO 22146:2018Carbonate liming materials -- Determination of reactivity -- Automatic titration method with citric acid2018-12-05KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 21160:2018Cigarettes -- Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes -- Method using high performance liquid chromatography2018-11-05KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 21330:2018Cigarettes -- Determination of selected volatile organic compounds in the mainstream smoke of cigarettes -- Method using GC/MS2018-11-05KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 15151:2018Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals -- Determination of minerals and trace elements -- Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) method2018-11-19KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
ISO 21424:2018Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals -- Determination of minerals and trace elements -- Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) method2018-11-12KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 6145-7:2018Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods -- Part 7: Thermal mass-flow controllers2018-11-27KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
ISO 14167:2018Gas analysis -- General quality aspects and metrological traceability of calibration gas mixtures2018-11-22KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 16129:2018Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Procedures for assessing the day-to-day performance of an X-ray photoelectron spectrometer2018-11-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 13084:2018Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry -- Calibration of the mass scale for a time-of-flight secondary ion mass spectrometer2018-11-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 14701:2018Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Measurement of silicon oxide thickness2018-10-31KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.040.99 Inne normy dotyczące chemii analitycznej
ISO 20720:2018Microbeam analysis -- Methods of specimen preparation for analysis of general powders using WDS and EDS2018-10-18KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 19881:2018Gaseous hydrogen -- Land vehicle fuel containers2018-10-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
ISO 4323:2018Soaps -- Determination of chloride content -- Potentiometric method2018-12-07KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.040 Węgiel
ISO 11760:2018Classification of coals2018-11-22KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 12900:2018Hard coal -- Determination of abrasiveness2018-11-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 13605:2018Solid mineral fuels -- Major and minor elements in coal ash and coke ash -- Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method2018-10-19KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.100.99 Inne maszyny i urządzenia
ISO 19296:2018Mining -- Mobile machines working underground -- Machine safety2018-11-28KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 35104:2018Petroleum and natural gas industries -- Arctic operations -- Ice management2018-10-24KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 17782:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Scheme for conformity assessment of manufacturers of special materials2018-10-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.060 Gaz ziemny
ISO 15112:2018Natural gas -- Energy determination2018-11-08KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 20676:2018Natural gas -- Upstream area -- Determination of hydrogen sulfide content by laser absorption spectroscopy2018-10-16KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 6974-3:2018Natural gas -- Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography -- Part 3: Precision and bias2018-10-16KT 277 ds. Gazownictwa
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 22285:2018Petroleum products and lubricants -- Determination of oil separation from grease -- Pressure filtration method2018-10-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 22286:2018Petroleum products and lubricants - Determination of the dropping point of grease with an automatic apparatus2018-10-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 13605:2018Solid mineral fuels -- Major and minor elements in coal ash and coke ash -- Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method2018-10-19KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 12156-1:2018Diesel fuel -- Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) -- Part 1: Test method2018-10-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 20023:2018Solid biofuels -- Safety of solid biofuel pellets -- Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications2018-10-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
ISO 20815:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Production assurance and reliability management2018-10-18KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 11961:2018Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe2018-10-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 19277:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Qualification testing and acceptance criteria for protective coating systems under insulation2018-11-30KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 20088-3:2018Determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials -- Part 3: Jet release2018-11-22KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 3: Lining with close-fit pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 1: General 2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-10-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 20815:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Production assurance and reliability management2018-10-18KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 21153:2018Corrosion of metals and alloys -- Measurement of environmentally assisted small crack growth rate2018-11-21KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 8994:2018Anodizing of aluminium and its alloys -- Rating system for the evaluation of pitting corrosion -- Grid method2018-11-12KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.080.20 Stale
ISO 20915:2018Life cycle inventory calculation methodology for steel products2018-11-12KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 4945:2018Steel -- Determination of nitrogen -- Spectrophotometric method2018-10-16KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 23166:2018Nickel alloys -- Determination of tantalum -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2018-12-05KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
IEC 60404-9:2018Magnetic materials - Part 9: Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel strip and sheet2018-11-28KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
ISO 16172:2018Steel sheet, metallic-coated by the continuous hot-dip process for corrugated steel pipe2018-11-13KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 11961:2018Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe2018-10-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
79.020 Technologia obróbki drewna
ISO 38200:2018Chain of custody of wood and wood-based products2018-10-30KT 181 ds. Gospodarki Leśnej
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 9709:2018Structural timber -- Visual strength grading -- Basic principles2018-10-23KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 1997:2018Granulated cork and cork powder -- Classification, properties and packing2018-10-18KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 10106:2018Cork stoppers -- Determination of global migration2018-10-18KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 2030:2018Granulated cork -- Size analysis by mechanical sieving2018-10-17KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.040.10 Surowce i szkło surowe
ISO 12123:2018Optics and photonics -- Specification of raw optical glass2018-11-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 17167:2018Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature -- Determination of flexural strength by the ring-on-ring test2018-11-08KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.20 Składniki gumy
ISO 8332:2018Rubber compounding ingredients -- Sulfur -- Methods of test2018-10-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 472:2013/Amd 1:2018Plastics -- Vocabulary2018-10-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 20753:2018Plastics -- Test specimens2018-10-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 294-2:2018Plastics -- Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials -- Part 2: Small tensile bars2018-12-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 4612:2018Plastics -- Preparation of PVC pastes for test purposes -- Planetary-mixer method2018-11-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 21022:2018Test method for fibre-reinforced cementitious composites -- Load-deflection curve using circular plates2018-11-27KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 20337:2018Fibre-reinforced plastic composites -- Shear test method using a shear frame for the determination of the in-plane shear stress/shear strain response and shear modulus2018-11-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
ISO 527-3:2018Plastics -- Determination of tensile properties -- Part 3: Test conditions for films and sheets2018-11-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 11502:2018Plastics -- Film and sheeting -- Determination of blocking resistance2018-11-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 15527:2018Plastics -- Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-HD) -- Requirements and test methods2018-10-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 11425:2018Rubber hoses and hose assemblies for automobile power-steering systems -- Specification2018-10-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 3601-3:2005/Amd 1:2018Fluid power systems -- O-rings -- Part 3: Quality acceptance criteria2018-12-03KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 16589-1:2011/Amd 1:2018Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements -- Part 1: Nominal dimensions and tolerances2018-11-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
ISO 7867-1:2018Metric series for agricultural, forestry machines and construction tyres -- Part 1: Tyre designation, dimensions and marking, and tyre/rim coordination2018-10-15KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 2812-2:2018Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 2: Water immersion method2018-11-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
ISO 3681:2018Binders for paints and varnishes -- Determination of saponification value -- Titrimetric method2018-11-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 150:2018Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes -- Specifications and methods of test2018-11-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.99 Inne składniki farb
ISO 4619:2018Driers for paints and varnishes2018-11-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 19650-2:2018Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets2018-12-07KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-1:2018Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 1: Concepts and principles2018-12-07KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO 12122-5:2018Timber structures -- Determination of characteristic values -- Part 5: Mechanical connections2018-11-13KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 21022:2018Test method for fibre-reinforced cementitious composites -- Load-deflection curve using circular plates2018-11-27KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 9053-1:2018Acoustics -- Determination of airflow resistance -- Part 1: Static airflow method2018-11-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 20189:2018Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements2018-11-21KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 21083-1:2018Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials -- Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm2018-11-12KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-5-56:2018Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services2018-11-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 13257:2018Thermoplastics piping systems for non-pressure applications -- Test method for resistance to elevated temperature cycling2018-11-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 17892-10:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 10: Direct shear tests2018-11-15KT 254 ds. Geotechniki
ISO 22477-1:2018Geotechnical investigation and testing -- Testing of geotechnical structures -- Part 1: Testing of piles: static compression load testing2018-10-31KT 254 ds. Geotechniki
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
ISO 17201-1:2018Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 1: Determination of muzzle blast by measurement2018-11-28KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-15:2012/AMD2:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids2018-11-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 24342:2018Resilient and textile floor-coverings -- Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles2018-11-08KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 24343-3:2018Resilient and laminate floor coverings -- Determination of indentation and residual indentation -- Part 3: Indentation of resilient semi-flexible/vinyl composition tiles2018-10-19KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 24343-2:2018Resilient and laminate floor coverings -- Determination of indentation and residual indentation -- Part 2: Short-term indentation and residual indentation of resilient floor covering2018-10-19KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-8:2012/AMD2:2018Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2018-11-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-6:2018Safety of toys -- Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products2018-11-07KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.10 Obiekty sportowe
ISO 17201-1:2018Acoustics -- Noise from shooting ranges -- Part 1: Determination of muzzle blast by measurement2018-11-28KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 6425:2018Horology -- Divers' watches2018-10-17KT 239 ds. Jubilerstwa