Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24613-2:2020Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 2: Machine-readable dictionary (MRD) model2020-07-27KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 8549-4:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 4: Terms relating to limb amputation2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22886:2020Healthcare organization management -- Vocabulary2020-08-17KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 14050:2020Environmental management -- Vocabulary2020-07-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings2020-09-14KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEEE 11073-10101:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10101: Point-of-care medical device communication -- Nomenclature2020-08-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
ISO 10934:2020Microscopes -- Vocabulary for light microscopy2020-08-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
ISO 22074-1:2020Railway infrastructure -- Rail fastening systems -- Part 1: Vocabulary2020-08-18KT 138 ds. Kolejnictwa
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
ISO 19018:2020Ships and marine technology -- Terms, abbreviations, graphical symbols and concepts on navigation2020-08-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
ISO 20305:2020Mine closure and reclamation -- Vocabulary2020-09-11KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 3877-4:1984/Amd 1:2020Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 4: Solid tyres2020-08-13KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 6707-1:2020Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2020-08-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
ISO 6707-1:2020Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2020-08-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO 19018:2020Ships and marine technology -- Terms, abbreviations, graphical symbols and concepts on navigation2020-08-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 23404:2020Information and documentation -- Papers and boards used for conservation -- Measurement of impact of volatiles on cellulose in paper2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
ISO 3166-2:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 3166-1:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country code2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 3166-3:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 17442-2:2020Financial services -- Legal entity identifier (LEI) -- Part 2: Application in digital certificates2020-08-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 17442-1:2020Financial services -- Legal entity identifier (LEI) -- Part 1: Assignment2020-08-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 23897:2020Financial services -- Unique transaction identifier (UTI)2020-08-04KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
ISO 41014:2020Facility management -- Development of a facility management strategy2020-09-09KT 315 ds. Facility Management
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 21102:2020Adventure tourism -- Leaders -- Personnel competence2020-08-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC 20000-2:2019/AMD1:2020Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2020-08-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019/Amd 1:2020Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2020-08-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22383:2020Security and resilience -- Authenticity, integrity and trust for products and documents -- Guidelines for the selection and performance evaluation of authentication solutions for material goods2020-09-09KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/ASTM 52942:2020Additive manufacturing -- Qualification principles -- Qualifying machine operators of laser metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications2020-08-20KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
03.200.10 Turystyka przygodowa
ISO 21102:2020Adventure tourism -- Leaders -- Personnel competence2020-08-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15638-9:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 9: Remote digital tachograph monitoring2020-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19299:2020Electronic fee collection -- Security framework2020-08-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17515-2:2020Intelligent transport systems -- Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) -- Part 2: Device to device communications (D2D)2020-08-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO 17200:2020Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements2020-09-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
ISO 22886:2020Healthcare organization management -- Vocabulary2020-08-17KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO 22217:2020Traditional Chinese medicine —Storage requirements for raw materials and decoction pieces2020-07-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1:2005/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance2020-08-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
IEC 60601-2-20:2020Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-2-19:2020Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 7376:2020Anaesthetic and respiratory equipment -- Laryngoscopes for tracheal intubation2020-08-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 8549-4:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 4: Terms relating to limb amputation2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-50:2020Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 22213:2020Traditional Chinese medicine -- Glass cupping device2020-08-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 10271:2020Dentistry -- Corrosion test methods for metallic materials2020-09-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3630-5:2020Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 5: Shaping and cleaning instruments2020-08-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 21474-1:2020In vitro diagnostic medical devices -- Multiplex molecular testing for nucleic acids -- Part 1: Terminology and general requirements for nucleic acid quality evaluation2020-08-17KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 14155:2020Clinical investigation of medical devices for human subjects -- Good clinical practice2020-07-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 23193:2020Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit2020-08-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22283:2020Traditional Chinese medicine -- Determination of aflatoxins in natural products by LC-FLD2020-08-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 23191:2020Traditional Chinese medicine -- Determination of selected Aconitum alkaloids by high-performance liquid chromatography (HPLC)2020-07-29KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.140 Wyposażenie szpitalne
ISO 11193-1:2020Single-use medical examination gloves -- Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution2020-08-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14050:2020Environmental management -- Vocabulary2020-07-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37163:2020Smart community infrastructures -- Smart transportation for parking lot allocation in cities2020-09-10RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO/IEC 30145-3:2020Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 3: Smart city engineering framework2020-08-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30145-3:2020Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 3: Smart city engineering framework2020-08-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 22526-3:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification2020-08-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 54321:2020Soil, treated biowaste, sludge and waste -- Digestion of aqua regia soluble fractions of elements2020-08-11KT 191 ds. Chemii Gleby
ISO 31800:2020Faecal sludge treatment units -- Energy independent, prefabricated, community-scale, resource recovery units -- Safety and performance requirements2020-08-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 23056:2020Water reuse in urban areas -- Guidelines for decentralized/onsite water reuse system -- Design principles of a decentralized/onsite system2020-09-07KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21793:2020Water quality -- Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb), dissolved bound nitrogen (DNb), total bound phosphorus (TPb) and dissolved bound phosphorus (DPb) after wet chemical catalysed ozone 2020-09-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13166:2020Water quality -- Uranium isotopes -- Test method using alpha-spectrometry2020-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13161:2020Water quality -- Polonium 210 -- Test method using alpha spectrometry2020-07-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 54321:2020Soil, treated biowaste, sludge and waste -- Digestion of aqua regia soluble fractions of elements2020-08-11KT 191 ds. Chemii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-09-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 15007:2020Road vehicles -- Measurement and analysis of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 16073-9:2020Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 9: Firehoods2020-08-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-13:2020Fire detection and alarm systems -- Part 13: Compatibility assessment of system components2020-09-03KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 8690:2020Measurement of radioactivity -- Gamma ray and beta emitting radionuclides -- Test method to assess the ease of decontamination of surface materials2020-09-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13166:2020Water quality -- Uranium isotopes -- Test method using alpha-spectrometry2020-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61031:2020Nuclear facilities - Instrumentation and control systems - Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use during normal operation and anticipated operational occurrences2020-07-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 16073-9:2020Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 9: Firehoods2020-08-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
ISO 12402-10:2020Personal flotation devices -- Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-9:2020Personal flotation devices -- Part 9: Evaluation2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-7:2020Personal flotation devices -- Part 7: Materials and components -- Safety requirements and test methods2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-2:2020Personal flotation devices -- Part 2: Lifejackets, performance level 275 -- Safety requirements2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-8:2020Personal flotation devices -- Part 8: Accessories -- Safety requirements and test methods2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-3:2020Personal flotation devices -- Part 3: Lifejackets, performance level 150 -- Safety requirements2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-4:2020Personal flotation devices -- Part 4: Lifejackets, performance level 100 -- Safety requirements2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-5:2020Personal flotation devices -- Part 5: Buoyancy aids (level 50) -- Safety requirements2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 12402-6:2020Personal flotation devices -- Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids -- Safety requirements and additional test methods2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 25178-72:2017/Amd 1:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 72: XML file format x3p2020-09-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 5167-3:2020Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full -- Part 3: Nozzles and Venturi nozzles2020-08-07KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 18320:2020Hydrometry -- Measurement of liquid flow in open channels -- Determination of the stage–discharge relationship2020-08-03KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 5135:2020Acoustics -- Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room2020-08-12KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 11202:2010/Amd 1:2020Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections2020-08-12KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
IEC 62828-4:2020Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 4: Specific procedures for level transmitters2020-08-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 62828-5:2020Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 5: Specific procedures for flow transmitters2020-08-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-8-5:2020Magnetic materials - Part 8-5: Specifications for individual materials - Electrical steel strip and sheet with specified mechanical properties and magnetic polarization2020-08-18KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13161:2020Water quality -- Polonium 210 -- Test method using alpha spectrometry2020-07-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings2020-09-14KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.20 Nakrętki
ISO 898-3:2018/Amd 1:2020Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 3: Flat washers with specified property classes2020-08-11KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3548-2:2020Plain bearings -- Thin-walled half bearings with or without flange -- Part 2: Measurement of wall thickness and flange thickness2020-09-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO 4468:2020Gear hobs -- Accuracy requirements2020-07-28KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 13088:2011/Amd 1:2020Gas cylinders -- Acetylene cylinder bundles -- Filling conditions and filling inspection2020-08-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 10802:2020Ductile iron pipelines -- Hydrostatic testing after installation2020-08-28KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 8779:2020Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes for irrigation -- Specifications2020-08-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52942:2020Additive manufacturing -- Qualification principles -- Qualifying machine operators of laser metal powder bed fusion machines and equipment used in aerospace applications2020-08-20KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62828-4:2020Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 4: Specific procedures for level transmitters2020-08-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 62828-5:2020Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 5: Specific procedures for flow transmitters2020-08-18KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 23952:2020Automation systems and integration -- Quality information framework (QIF) -- An integrated model for manufacturing quality information2020-07-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 9182-3:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 3: Type B, end-locking pillars2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-4:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 4: Type C, pillars with taper lead and bush2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-5:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 5: Type D, end-locking pillars with flange2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-6:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers2020-07-27KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
ISO 21982:2020Assembly tools for screws and nuts -- Ratcheting wrenches -- Technical requirements2020-07-29KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 2560:2020Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels -- Classification2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 14341:2020Welding consumables -- Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels -- Classification2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 6847:2020Welding consumables -- Deposition of a weld metal pad for chemical analysis2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 15792-1:2020Welding consumables -- Test methods -- Part 1: Preparation of all-weld metal test pieces and specimens in steel, nickel and nickel alloys2020-08-20KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 15792-2:2020Welding consumables -- Test methods -- Part 2: Preparation of single-run and two-run technique test pieces and specimens in steel2020-08-20KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 18496:2020Brazing -- Fluxes for brazing -- Classification and technical delivery conditions2020-09-03KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8502-15:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 15: Extraction of soluble contaminants for analysis by acid extraction2020-09-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8502-9:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts2020-08-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 23052:2020Anodizing of aluminium and its alloys -- Test method for chemical resistance of anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys using electromotive force apparatus2020-09-10KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 1460:2020Metallic coatings -- Hot dip galvanized coatings on ferrous materials -- Gravimetric determination of the mass per unit area2020-09-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 11102-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Handle starting equipment -- Part 1: Safety requirements and tests2020-08-26KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
IEC 61031:2020Nuclear facilities - Instrumentation and control systems - Design, location and application criteria for installed area gamma radiation dose rate monitoring equipment for use during normal operation and anticipated operational occurrences2020-07-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-27-1:2020Wind energy generation systems - Part 27-1: Electrical simulation models - Generic models2020-07-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-8-7:2020Magnetic materials - Part 8-7: Specifications for individual materials - Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state2020-09-09KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-8-5:2020Magnetic materials - Part 8-5: Specifications for individual materials - Electrical steel strip and sheet with specified mechanical properties and magnetic polarization2020-08-18KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-08-21KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-5-8:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches2020-08-12KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-08-21KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-1:2020Luminaires - Part 1: General requirements and tests2020-08-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62868-2-1:2020Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements - Semi-integrated OLED modules2020-08-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62868-2-2:2020Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements - Integrated OLED modules2020-08-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-18-42:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests2020-08-18KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-20:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat2020-08-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60749-30:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 30: Preconditioning of non-hermetic surface mount devices prior to reliability testing2020-08-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-16-5:2013/AMD1:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators2020-09-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 63041-3:2020Piezoelectric sensors - Part 3: Physical sensors2020-08-12KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-402-2:2020Printed electronics - Part 402-2: Printability - Measurement of qualities - Edge waviness2020-08-21RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-2-012:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product Requirements - Part 2-012: Circular connectors - Detail specification for connectors with inner push-pull locking based on M12 connector interfaces according to IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109,2020-07-27KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.10 Emisja
CISPR 14-1:2020Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission2020-09-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-6-3:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments2020-07-30KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-6-8:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-8: Generic standards - Emission standard for professional equipment in commercial and light-industrial locations2020-07-30KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-3:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test2020-09-08KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 14-2:2020Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-56:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-56: Tests - Wind resistance of mounted housing2020-08-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62149-5:2020Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 5: ATM-PON transceivers with LD driver and CDR ICs2020-08-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61290-1-1:2020Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method2020-09-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 61757-4-3:2020Fibre optic sensors - Part 4-3: Electric current measurement - Polarimetric method2020-07-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61850-7-1:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models2020-08-31KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61968-5:2020Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 5: Distributed energy optimization2020-08-18KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 21836:2020Information technology - Data centres - Server energy effectiveness metric2020-08-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 21836:2020Information technology -- Data centres -- Server energy effectiveness metric2020-08-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 20000-2:2019/Amd 1:2020Information technology -- Service management -- Part 2: Guidance on the application of service management systems2020-08-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20000-2:2019/AMD1:2020Information technology - Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems2020-08-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 13888-3:2020Information security -- Non-repudiation -- Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-3:2020Information security - Non-repudiation - Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-1:2020Information security - Non-repudiation - Part 1: General2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-1:2020Information security -- Non-repudiation -- Part 1: General2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-4:2011/AMD1:2020Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 4: Stream ciphers2020-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-4:2011/Amd 1:2020Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 4: Stream ciphers2020-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 21794-1:2020Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 1: Framework2020-08-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21794-1:2020Information technology -- Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) -- Part 1: Framework2020-08-17KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23009-2:2020Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 2: Conformance and reference software2020-09-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-2:2020Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 2: Conformance and reference software2020-09-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-1:2020Information technology -- Media context and control -- Part 1: Architecture2020-09-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-1:2020Information technology - Media context and control - Part 1: Architecture2020-09-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding2020-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding2020-08-28KT 288 ds. Multimediów
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1AE: Media access control (MAC) security2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1Q: Bridges and bridged networks2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1AE: Media access control (MAC) security2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD5:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD4:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD3:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 5:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 4:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 3:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/IEC 9995-12:2020Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 12: Keyboard group selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 9995-12:2020Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 23836:2020Information technology - User interfaces - Universal interface for human language selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 23836:2020Information technology -- User interfaces -- Universal interface for human language selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 19785-1:2020Information technology -- Common Biometric Exchange Formats Framework -- Part 1: Data element specification2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19785-3:2020Information technology -- Common Biometric Exchange Formats Framework -- Part 3: Patron format specifications2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 14443-3:2018/Amd 2:2020Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 3: Initialization and anticollision2020-08-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-3:2018/AMD2:2020Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision2020-08-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-4:2018/Amd 2:2020Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 4: Transmission protocol 2020-08-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-4:2018/AMD2:2020Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol2020-08-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC 19757-7:2020Information technology - Document Schema Definition Languages (DSDL) - Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)2020-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19757-7:2020Information technology -- Document Schema Definition Languages (DSDL) -- Part 7: Character Repertoire Description Language (CREPDL)2020-08-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO 24613-2:2020Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 2: Machine-readable dictionary (MRD) model2020-07-27KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 15638-9:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 9: Remote digital tachograph monitoring2020-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19299:2020Electronic fee collection -- Security framework2020-08-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17515-2:2020Intelligent transport systems -- Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) -- Part 2: Device to device communications (D2D)2020-08-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 3: Operational phase of the assets2020-07-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19168-1:2020Geographic information -- Geospatial API for features -- Part 1: Core2020-09-14KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 16413:2020Evaluation of thickness, density and interface width of thin films by X-ray reflectometry -- Instrumental requirements, alignment and positioning, data collection, data analysis and reporting2020-08-14KT 249 ds. Analizy Chemicznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-10101:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10101: Point-of-care medical device communication -- Nomenclature2020-08-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 30145-3:2020Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 3: Smart city engineering framework2020-08-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30145-3:2020Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 3: Smart city engineering framework2020-08-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 10934:2020Microscopes -- Vocabulary for light microscopy2020-08-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 18936:2020Imaging materials -- Processed colour photographs -- Methods for measuring thermal stability2020-08-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 12647-6:2020Graphic technology -- Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints -- Part 6: Flexographic printing2020-09-01RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.040.10 Zegarki
ISO 14368-4:2020Mineral and sapphire watch-glasses -- Part 4: Anti-reflective treatment2020-08-21KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 21780:2020Road vehicles -- Supply voltage of 48 V -- Electrical requirements and tests2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 15007:2020Road vehicles -- Measurement and analysis of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
ISO 8066-3:2020Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning -- Specification -- Part 3: Refrigerant 1234yf2020-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO 5011:2020Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors -- Performance testing2020-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 15500-6:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 6: Automatic valve2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-3:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 3: Check valve2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-9:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 9: Pressure regulator2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-16:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 16: Rigid fuel line in stainless steel2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-18:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 18: Filter2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-19:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 19: Fittings2020-08-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 22074-1:2020Railway infrastructure -- Rail fastening systems -- Part 1: Vocabulary2020-08-18KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 19018:2020Ships and marine technology -- Terms, abbreviations, graphical symbols and concepts on navigation2020-08-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 13728:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23113:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for closed chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13798:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (steel plate type)2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13799:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (casting type)2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23115:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for mooring chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23116:2020Ships and marine technology -- Ship’s mooring and towing fittings -- Seats for Panama chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13755:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13767:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shipside roller fairleads2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13776:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13733:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13713:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13729:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13742:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13797:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13795:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 16273:2020Ships and marine technology -- Night vision equipment for high-speed craft -- Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2020-09-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21851:2020Marine technology -- Ocean observation systems -- Design criteria of ocean hydro-meteorological observation systems reuse and interaction2020-08-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.040 Statki morskie
ISO 13795:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 11336-2:2020Large yachts -- Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings -- Part 2: Glazed opening integrated into adjacent structure (elastically bonded to bulkhead or shell) design criteria, structural support, installation and testing2020-08-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 12216:2020Small craft -- Windows, portlights, hatches, deadlights and doors -- Strength and watertightness requirements2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
ISO 11812:2020Small craft -- Watertight or quick-draining recesses and cockpits2020-07-31KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 27875:2019/Amd 1:2020Space systems -- Re-entry risk management for unmanned spacecraft and launch vehicle orbital stages2020-09-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 24410:2020Earth-moving machinery -- Coupling of attachments to skid steer loaders2020-08-19KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 22744-2:2020Textiles and textile products -- Determination of organotin compounds -- Part 2: Direct method using liquid chromatography2020-08-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 105-X19:2020Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X19: Colour fastness to rubbing (Gakushin test method)2020-08-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 7211-5:2020Textiles -- Methods for analysis of woven fabrics construction -- Part 5: Determination of linear density of yarn removed from fabric2020-08-14KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 22751:2020Rubber- or plastic-coated fabrics -- Physical and mechanical test -- Determination of bending force2020-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 3303-2:2020Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of bursting strength -- Part 2: Hydraulic method2020-08-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17234-1:2020Leather -- Chemical tests for the determination of certain azo colourants in dyed leathers -- Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colourants2020-08-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 13365-2:2020Leather -- Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography -- Part 2: Artificial perspiration extraction method2020-08-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 13365-1:2020Leather -- Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography -- Part 1: Acetonitrile extraction method2020-07-31KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 12140-1:2020Agricultural trailers and trailed equipment -- Drawbar jacks -- Part 1: Design safety, test methods and acceptance criteria2020-09-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12140-2:2020Agricultural trailers and trailed equipment -- Drawbar jacks -- Part 2: Application safety, test methods and acceptance criteria2020-09-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 22172-1:2020Agricultural vehicles -- Standardized access to repair and maintenance information (RMI) -- Part 1: User interface requirements for web-based information systems2020-08-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 22471:2020Permissible mechanical connection combinations between towed and towing agricultural vehicles2020-08-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 17567:2020Agricultural and forestry tractors and implements -- Hydraulic power beyond2020-08-05KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 8779:2020Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes for irrigation -- Specifications2020-08-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 22579:2020Infant formula and adult nutritionals -- Determination of fructans -- High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) after enzymatic treatment2020-09-10KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
ISO 20980:2020Artichokes -- Specification and test methods2020-08-17KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
ISO 20981:2020Asparagus -- Specification and test methods2020-08-11KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 16413:2020Evaluation of thickness, density and interface width of thin films by X-ray reflectometry -- Instrumental requirements, alignment and positioning, data collection, data analysis and reporting2020-08-14KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 3044:2020Essential oil of Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill and L.A.S. Johnson (syn. Eucalyptus citriodora Hook.)2020-07-31KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 20305:2020Mine closure and reclamation -- Vocabulary2020-09-11KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.040 Węgiel
ISO 1170:2020Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases2020-09-09KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 17247:2020Coal and coke -- Ultimate analysis2020-08-06KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 334:2020Coal and coke -- Determination of total sulfur -- Eschka method2020-08-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.060 Gaz ziemny
ISO 23978:2020Natural gas -- Upstream area -- Determination of composition by Laser Raman spectroscopy2020-09-11KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 1170:2020Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases2020-09-09KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 334:2020Coal and coke -- Determination of total sulfur -- Eschka method2020-08-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 587:2020Coal and coke -- Determination of chlorine using Eschka mixture2020-08-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 15761:2020Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries2020-08-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ISO 10434:2020Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries2020-08-24KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 16486-1:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 1: General2020-08-18KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 10275:2020Metallic materials -- Sheet and strip -- Determination of tensile strain hardening exponent2020-08-19KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
ISO 16573-1:2020Steel -- Measurement method for the evaluation of hydrogen embrittlement resistance of high strength steels -- Part 1: Constant load test2020-08-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 22858:2020Corrosion of metals and alloys -- Electrochemical measurements -- Test method for monitoring atmospheric corrosion2020-08-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 11463:2020Corrosion of metals and alloys -- Guidelines for the evaluation of pitting corrosion2020-08-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 22910:2020Corrosion of metals and alloys -- Measurement of the electrochemical critical localized corrosion temperature (E-CLCT) for Ti alloys fabricated via the additive manufacturing method2020-08-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
ISO 8794:2020Steel wire ropes -- Spliced eye terminations for slings2020-09-04KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
81.040.01 Szkło. Zagadnienia ogólne
ISO 720:2020Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 121 °C -- Method of test and classification2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 719:2020Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C -- Method of test and classification2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
81.040.20 Szkło budowlane
ISO 22509:2020Glass in building -- Heat strengthened soda lime silicate glass2020-09-01KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22278:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for crystalline quality of single-crystal thin film (wafer) using XRD method with parallel X-ray beam2020-08-24KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 22605:2020Refractories -- Determination of dynamic Young’s modulus (MOE) at elevated temperatures by impulse excitation of vibration2020-08-17KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 1409:2020Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension2020-08-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 4097:2020Rubber, ethylene-propylene-diene (EPDM) -- Evaluation procedure2020-08-20KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4659:2020Styrene-butadiene rubber (carbon black or carbon black and oil masterbatches) -- Evaluation procedure2020-08-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4658:2020Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure2020-08-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22526-3:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification2020-08-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1409:2020Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension2020-08-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 23706:2020Plastics -- Determination of apparent activation energies of property changes in standard weathering test methods2020-08-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 19063-2:2020Plastics -- Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-08-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24022-1:2020Plastics -- Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-08-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 10352:2020Fibre-reinforced plastics -- Moulding compounds and prepregs -- Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area2020-08-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 16486-1:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 1: General2020-08-18KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 8066-3:2020Rubber and plastics hoses and hose assemblies for automotive air conditioning -- Specification -- Part 3: Refrigerant 1234yf2020-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 11193-1:2020Single-use medical examination gloves -- Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution2020-08-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 22843:2020Rubber bands -- General requirements and test methods2020-08-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 3877-4:1984/Amd 1:2020Tyres, valves and tubes -- List of equivalent terms -- Part 4: Solid tyres2020-08-13KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 23404:2020Information and documentation -- Papers and boards used for conservation -- Measurement of impact of volatiles on cellulose in paper2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
87.040 Farby i lakiery
ISO 2409:2020Paints and varnishes -- Cross-cut test2020-08-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 18314-4:2020Analytical colorimetry -- Part 4: Metamerism index for pairs of samples for change of illuminant2020-08-14KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 6707-1:2020Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2020-08-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 3: Operational phase of the assets2020-07-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 22502:2020Simplified design of connections of concrete claddings to concrete structures2020-08-03KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 10848-5:2020Acoustics -- Laboratory and field measurement of the flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 5: Radiation efficiencies of building elements2020-08-17KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 6707-1:2020Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2020-08-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 3: Operational phase of the assets2020-07-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22476-9:2020Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F)2020-09-07KT 254 ds. Geotechniki
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-09-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 20127:2020Dentistry -- Physical properties of powered toothbrushes2020-08-21KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 7331:2020Ski-poles for alpine and touring skiing -- Requirements and test methods2020-08-17KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 20957-2:2020Stationary training equipment -- Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods2020-08-17KT 2 ds. Sportu i Rekreacji