Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 374-1:2016/Amd 1:2018Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks2018-06-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 1891-4:2018Fasteners -- Vocabulary -- Part 4: Control, inspection, delivery, acceptance and quality2018-05-23KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 18758-1:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018Geosynthetics -- Part 1: Terms and definitions2018-05-31KT 142 ds. Geosyntetyków
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
ISO 18758-1:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.080.99 Inne symbole graficzne
ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018Geosynthetics -- Part 2: Symbols and pictograms2018-05-31KT 142 ds. Geosyntetyków
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 20488:2018Online consumer reviews -- Principles and requirements for their collection, moderation and publication2018-06-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 23853:2018Cranes -- Training of slingers and signallers2018-06-22KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
IEC 62853:2018Open systems dependability2018-06-13KT 9 ds. Niezawodności
ISO 21511:2018Work breakdown structures for project and programme management2018-05-24KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC 27005:2018Information technology - Security techniques - Information security risk management2018-07-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27005:2018Information technology -- Security techniques -- Information security risk management2018-07-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO 19011:2018Guidelines for auditing management systems2018-07-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 10005:2018Quality management -- Guidelines for quality plans2018-06-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 22000:2018Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain2018-06-18KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
IEC 62853:2018Open systems dependability2018-06-13KT 9 ds. Niezawodności
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 19443:2018Quality management systems -- Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2018-05-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 19011:2018Guidelines for auditing management systems2018-07-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 29281-1:2018Intelligent transport systems -- Localized communications -- Part 1: Fast networking & transport layer protocol (FNTP)2018-06-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17427-1:2018Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) 2018-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22418:2018Intelligent transport systems -- Fast service announcement protocol (FSAP)2018-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13185-3:2018Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 3: Unified vehicle interface protocol (UVIP) server and client API specification2018-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21218:2018Intelligent transport systems -- Hybrid communications -- Access technology support2018-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15638-21:2018Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 21: Monitoring of regulated vehicles using roadside sensors and data collected from the vehicle for enforcement and2018-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18750:2018Intelligent transport systems -- Co-operative ITS -- Local dynamic map2018-05-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018Inclusion of an alternative confirmation test using RPFA stab method2018-07-04KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
ISO 18593:2018Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for surface sampling2018-06-18KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 10079-1:2015/Amd 1:2018Changes to requirements for operating at extremes of temperature2018-05-31KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 18250-3:2018Medical devices -- Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications -- Part 3: Enteral applications2018-06-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11070:2014/Amd 1:2018Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires2018-06-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 20696:2018Sterile urethral catheters for single use2018-06-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 20697:2018Sterile drainage catheters and accessory devices for single use2018-06-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 13019:2018Tissue-engineered medical products -- Quantification of sulfated glycosaminoglycans (sGAG) for evaluation of chondrogenesis2018-06-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 5910:2018Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Cardiac valve repair devices2018-05-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60601-2-54:2009/AMD2:2018Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy2018-06-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 18618:2018Dentistry -- Interoperability of CAD/CAM systems2018-05-30KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 10477:2018Dentistry -- Polymer-based crown and veneering materials2018-06-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 3964:2016/Amd 1:2018Interface dimensions2018-07-10KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 7494-1:2018Dentistry -- Stationary dental units and dental patient chairs -- Part 1: General requirements2018-06-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.120.10 Leki
ISO 20334:2018Traditional Chinese medicine -- Coding system of formulae2018-06-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 7176-6:2018Wheelchairs -- Part 6: Determination of maximum speed of electrically powered wheelchairs2018-06-22KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO 17422:2018Plastics -- Environmental aspects -- General guidelines for their inclusion in standards2018-07-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37120:2018Sustainable cities and communities -- Indicators for city services and quality of life2018-07-05RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37106:2018Sustainable cities and communities -- Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities2018-07-05RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14080:2018Greenhouse gas management and related activities -- Framework and principles for methodologies on climate actions2018-06-25KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20761:2018Water reuse in urban areas -- Guidelines for water reuse safety evaluation -- Assessment parameters and methods2018-06-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20426:2018Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water reuse2018-05-31KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20426:2018Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water reuse2018-05-31KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 20596-1:2018Water quality -- Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in water -- Part 1: Method using purge and trap with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2018-06-12KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 13169:2018Water quality -- Uranium -- Test method using alpha liquid scintillation counting2018-07-04KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 23611-1:2018Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 1: Hand-sorting and extraction of earthworms2018-05-24KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 20244:2018Soil quality -- Screening method for water content -- Determination by refractometry2018-06-20KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-12:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 12: Determination of liquid and plastic limits2018-06-06KT 254 ds. Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 15952:2018Soil quality -- Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) -- Determination of the effects on growth by soil contamination2018-06-15KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 23611-1:2018Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 1: Hand-sorting and extraction of earthworms2018-05-24KT 190 ds. Biologii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-6:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2018-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 19703:2018Generation and analysis of toxic gases in fire -- Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires2018-06-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-7:2018Fire detection and alarm systems -- Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization2018-05-23KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC 60332-3-25:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-24:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-23:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-22:2018Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-21:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-10:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61482-2:2018Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements2018-05-28KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
IEC 60695-6-2:2018Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods2018-06-05KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 60900:2018Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2018-06-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62676-5:2018Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices2018-06-05KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 15384:2018Protective clothing for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing2018-07-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18640-1:2018Protective clothing for firefighters -- Physiological impact -- Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso2018-05-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 374-1:2016/Amd 1:2018Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks2018-06-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
ISO 18079-3:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 3: Inflatable lifejackets2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-1:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 1: General2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
17.040.10 Tolerancje i pasowania
ISO 5458:2018Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Pattern and combined geometrical specification2018-05-24KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 11200:2014/Amd 1:2018Acoustics -- Noise emitted by machinery and equipment -- Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions2018-06-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 20816-4:2018Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration -- Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings2018-06-18KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
IEC 61788-24:2018Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires2018-06-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 62040-2:2016/ISH1:2018Interpretation sheet 1 - Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2018-06-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 61788-23:2018Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb superconductors2018-06-05KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-13:2018Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet2018-07-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 62586-2:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements2018-06-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60404-6:2018Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2018-05-25KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 13169:2018Water quality -- Uranium -- Test method using alpha liquid scintillation counting2018-07-04KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-2-4:2018Classification of environmental conditions - Part 2-4: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperature2018-06-22KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-031:2015/AMD1:2018Amendment 1 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held and hand-manipulated probe assemblies for electrical test and measurement.2018-05-29KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
ISO 19835:2018Non-destructive testing -- Acoustic emission testing -- Steel structures of overhead travelling cranes and portal bridge cranes2018-05-29KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 62853:2018Open systems dependability2018-06-13KT 9 ds. Niezawodności
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 1891-4:2018Fasteners -- Vocabulary -- Part 4: Control, inspection, delivery, acceptance and quality2018-05-23KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.20 Nakrętki
ISO 898-3:2018Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel -- Part 3: Flat washers with specified property classes2018-05-28KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3547-1:2018Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 1: Dimensions2018-07-10RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 6282:2018Plain bearings -- Metallic thin-walled half bearings -- Determination of the sigma 0,01*-limit2018-06-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 6280:2018Plain bearings -- Requirements and guidance on backings for thick-walled multilayer bearings2018-06-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 13769:2018Gas cylinders -- Stamp marking2018-07-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 18119:2018Gas cylinders -- Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes -- Periodic inspection and testing2018-05-25KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 3949:2018Plastics hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced types for hydraulic applications -- Specification2018-06-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6164:2018Hydraulic fluid power -- Four-screw, one-piece square flange connections for use at pressures of 42 MPa, DN 25 to 802018-05-29KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 18828-4:2018Industrial automation systems and integration -- Standardized procedures for production systems engineering -- Part 4: Key performance indicators (KPIs) in production planning processes2018-06-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61987-92:2018Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Aspect LOPs2018-06-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-2:2018Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components2018-06-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-2:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers2018-06-21KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15612:2018Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Qualification by adoption of a standard welding procedure specification2018-06-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 10042:2018Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- Quality levels for imperfections2018-06-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-2:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 2: Engines2018-06-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 20816-4:2018Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration -- Part 4: Gas turbines in excess of 3 MW, with fluid-film bearings2018-06-18KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO 19443:2018Quality management systems -- Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2018-05-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62862-3-2:2018Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors2018-07-10KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-11:2012/AMD1:2018Amendment 1 - Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques2018-06-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60695-6-2:2018Fire hazard testing - Part 6-2: Smoke obscuration - Summary and relevance of test methods2018-06-05KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-13:2018Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet2018-07-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-6:2018Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2018-05-25KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60811-501:2012/AMD1:2018Amendment 1 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds2018-06-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.040.20 Gazy izolacyjne
IEC 60376:2018Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment2018-05-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-24:2018Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires2018-06-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 61788-23:2018Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb superconductors2018-06-05KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.20 Kable
IEC 60332-3-23:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-25:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-10:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-21:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-24:2018Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60332-3-22:2018Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A2018-07-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-501:2012/AMD1:2018Amendment 1 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds2018-06-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
IEC TS 62993:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Guidance for determination of clearances, creepage distances and requirements for solid insulation for equipment with a rated voltage above 1 000 V AC and 1 500 V DC, and up to 2 000 V AC and 3 000 V DC2018-06-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 60205:2016/COR1:2018Corrigendum 1 - Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts2018-07-10KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-6:2018Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 6: ETD-cores for use in power supplies2018-06-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-8:2018Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 8: E-cores2018-06-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-5:2018Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 5: EP-cores and associated parts for use in inductors and transformers2018-06-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-11:2018Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 11: EC-cores for use in power supply applications2018-06-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60320-2-4:2018Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement2018-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60320-2-3:2018Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX02018-06-29KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
IEC 61058-2-1:2018Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches2018-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60127-8:2018Miniature fuses - Part 8: Fuse resistors with particular overcurrent protection2018-06-26KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-07-03KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 62386-221:2018Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand response (device type 20)2018-06-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-101:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components2018-05-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-221:2018Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand response (device type 20)2018-06-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62776:2014/ISH1:2018Interpretation sheet 1 - Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications2018-06-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62386-101:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components2018-05-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-2:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 2: Engines2018-06-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62477-2:2018Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 2: Power electronic converters from 1 000 V AC or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC2018-06-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62040-2:2016/ISH1:2018Interpretation sheet 1 - Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2018-06-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60900:2018Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2018-06-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-07-03KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-1:2014/COR1:2018Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"2018-06-26KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 60900:2018Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2018-06-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 61482-2:2018Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 2: Requirements2018-05-28KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62435-4:2018Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 4: Storage2018-06-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-07-03KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62969-4:2018Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 4: Evaluation method of data interface for automotive vehicle sensors2018-06-18KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-403-1:2018Printed electronics - Part 403-1: Printability - Requirements for reproducibility - Basic patterns for evaluation of printing machine2018-06-21RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 61189-2-630:2018Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-630: Test methods for materials for interconnection structures – Moisture absorption after pressure vessel conditioning2018-06-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 62946-01:2018Connectors for electrical and electronic equipment - Part 01: Rectangular connectors - Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed high density connectors for data transmission with frequencies up to 100 MHz and with current carring capacity 2018-05-24KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60825-2:2004/ISH2:2018Interpretation sheet 2 - Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)2018-06-26KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 17915:2018Optics and photonics -- Measurement method of semiconductor lasers for sensing2018-05-25KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
IEC 60728-113:2018Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only2018-07-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.100.10 Emisja
IEC 62153-4-8:2018Metallic cables and other passive components - Test methods - Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Capacitive coupling admittance2018-06-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62040-2:2016/ISH1:2018Interpretation sheet 1 - Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2018-06-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62153-4-9:2018Metallic communication cable test methods - Part 4 - 9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method2018-05-29KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 62153-4-8:2018Metallic cables and other passive components - Test methods - Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Capacitive coupling admittance2018-06-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-9:2018Metallic communication cable test methods - Part 4 - 9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method2018-05-29KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 60189-1:2018Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 1: General test and measuring methods2018-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62680-1-3:2018Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C™ Cable and Connector Specification2018-05-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 62680-1-3:2018Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C™ Cable and Connector Specification2018-05-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60825-2:2004/ISH2:2018Interpretation sheet 2 - Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)2018-06-26KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-4:2018Optical fibre cables - Part 4: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines2018-06-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61755-6-2:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 6-2: Connection of 50 μm core diameter multimode physically contacting fibres - Non-angled for reference connector application, at wavelength of 850 nm using 2018-06-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 63032:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic tuneable bandpass filters - Generic specification2018-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61290-4-4:2018Optical amplifiers - Test methods - Part 4-4: Gain transient parameters - Single channel optical amplifiers with gain control2018-05-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62746-10-3:2018Systems interface between customer energy management system and the power management system - Part 10-3: Open automated demand response – Adapting smart grid user interfaces to the IEC common information model2018-07-10KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC 61850-6:2009/AMD1:2018Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in power utility automation systems related to IEDs2018-06-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62351-3:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP2018-05-25KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27005:2018Information technology - Security techniques - Information security risk management2018-07-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27005:2018Information technology -- Security techniques -- Information security risk management2018-07-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29100:2011/Amd 1:2018Clarifications2018-06-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29100:2011/AMD1:2018Amendment 1 - Information technology - Security techniques - Privacy framework - Clarifications2018-06-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 21000-19:2010/AMD1:2018Amendment 1 - Information technology - Multimedia framework (MPEG-21) - Part 19: Media Value Chain Ontology - Extensions on time-segments and multi-track audio2018-05-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21000-19:2010/Amd 1:2018Extensions on time-segments and multi-track audio2018-05-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-18:2018Information technology - Multimedia application formats (MPEG-A) - Part 18: Media linking application format2018-05-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-18:2018Information technology -- Multimedia application formats (MPEG-A) -- Part 18: Media linking application format2018-05-23KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 9899:2018Information technology - Programming languages - C2018-07-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9899:2018Information technology -- Programming languages -- C2018-07-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 26512:2018Systems and software engineering - Requirements for acquirers and suppliers of information for users2018-06-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 26512:2018Systems and software engineering -- Requirements for acquirers and suppliers of information for users2018-06-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
IEC 62680-1-3:2018Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C™ Cable and Connector Specification2018-05-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 15693-1:2018Cards and security devices for personal identification - Contactless vicinity objects - Part 1: Physical characteristics2018-07-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-1:2018Cards and security devices for personal identification -- Contactless vicinity objects -- Part 1: Physical characteristics2018-07-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-4:2018Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 4: Transmission protocol 2018-06-21KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-4:2018Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 4: Transmission protocol2018-06-21KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-3:2018Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 3: Initialization and anticollision2018-06-19KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-3:2018Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 3: Initialization and anticollision2018-06-19KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18328-4:2018Identification cards - ICC-managed devices - Part 4: Test methods for logical characteristics2018-06-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18328-4:2018Identification cards -- ICC-managed devices -- Part 4: Test methods for logical characteristics2018-06-13KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-15:2016/AMD1:2018Amendment 1 - Identification cards - Integrated circuit cards - Part 15: Cryptographic information application2018-05-24KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-15:2016/Amd 1:2018Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 15: Cryptographic information application2018-05-24KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61987-92:2018Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Aspect LOPs2018-06-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 29281-1:2018Intelligent transport systems -- Localized communications -- Part 1: Fast networking & transport layer protocol (FNTP)2018-06-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17427-1:2018Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) 2018-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15638-21:2018Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 21: Monitoring of regulated vehicles using roadside sensors and data collected from the vehicle for enforcement and2018-06-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22418:2018Intelligent transport systems -- Fast service announcement protocol (FSAP)2018-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13185-3:2018Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 3: Unified vehicle interface protocol (UVIP) server and client API specification2018-05-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21218:2018Intelligent transport systems -- Hybrid communications -- Access technology support2018-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18750:2018Intelligent transport systems -- Co-operative ITS -- Local dynamic map2018-05-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19101-2:2018Geographic information -- Reference model -- Part 2: Imagery2018-05-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 11238:2018Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances2018-07-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-7:2015/Amd 1:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer2018-06-21KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 20112-1:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Camera interface between tractor and implement -- Part 1: Analogue camera interface2018-06-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 11783-6:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal2018-06-06KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 21575:2018Optics and photonics -- Optical materials and components -- The powder test method for the water resistance of optical glass2018-06-28KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
ISO 14641:2018Electronic document management -- Design and operation of an information system for the preservation of electronic documents -- Specifications2018-06-07RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
IEC 62899-403-1:2018Printed electronics - Part 403-1: Printability - Requirements for reproducibility - Basic patterns for evaluation of printing machine2018-06-21RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 6546:2018Road vehicles -- Collection of accident data for evaluation of occupant restraint performance2018-06-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17840-4:2018Road vehicles -- Information for first and second responders -- Part 4: Propulsion energy identification2018-05-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19880-3:2018Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 3: Valves2018-06-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 23048:2018Ships and marine technology -- Verification method for portable power measurement using a strain gauge2018-07-04KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 18079-1:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 1: General2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-4:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 4: Marine evacuation systems2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-3:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 3: Inflatable lifejackets2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-2:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 2: Inflatable life rafts2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-5:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 5: Inflated rescue boats2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 18079-2:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 2: Inflatable life rafts2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-1:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 1: General2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-5:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 5: Inflated rescue boats2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 18079-4:2018Ships and marine technology -- Servicing of inflatable life-saving appliances -- Part 4: Marine evacuation systems2018-05-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 16157:2018Space systems -- Human-life activity support systems and equipment integration in space flight -- Techno-medical requirements for space vehicle human habitation environments2018-06-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 20780:2018Space systems -- Fiber optic components -- Design and verification requirements2018-06-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 10794:2018Space systems -- Programme management -- Material, mechanical parts and processes2018-05-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 23853:2018Cranes -- Training of slingers and signallers2018-06-22KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
ISO 8686-2:2018Cranes -- Design principles for loads and load combinations -- Part 2: Mobile cranes2018-06-15KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 19835:2018Non-destructive testing -- Acoustic emission testing -- Steel structures of overhead travelling cranes and portal bridge cranes2018-05-29KT 7 ds. Badań Nieniszczących
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 19014-1:2018Earth-moving machinery -- Functional safety -- Part 1: Methodology to determine safety-related parts of the control system and performance requirements2018-06-26KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 18758-2:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 2: Safety requirements2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 18758-1:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
59.080.70 Geotekstylia
ISO 10318-2:2015/Amd 1:2018Geosynthetics -- Part 2: Symbols and pictograms2018-05-31KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO 10318-1:2015/Amd 1:2018Geosynthetics -- Part 1: Terms and definitions2018-05-31KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 5398-3:2018Leather -- Chemical determination of chromic oxide content -- Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry2018-06-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 4048:2018Leather -- Chemical tests -- Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content2018-06-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 5398-1:2018Leather -- Chemical determination of chromic oxide content -- Part 1: Quantification by titration2018-06-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 10195:2018Leather -- Chemical determination of chromium(VI) content in leather -- Thermal pre-ageing of leather and determination of hexavalent chromium2018-05-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 17708:2018Footwear -- Test methods for whole shoe -- Upper sole adhesion2018-06-22KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
IEC 60335-2-76:2018Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers2018-06-29KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-7:2015/Amd 1:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer2018-06-21KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 11783-6:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 6: Virtual terminal2018-06-06KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 20112-1:2018Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Camera interface between tractor and implement -- Part 1: Analogue camera interface2018-06-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 25358:2018Crop protection equipment -- Droplet-size spectra from atomizers -- Measurement and classification2018-07-10KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 9518:2018Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Kickback test2018-07-03KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 15152:2003/Amd 2:2018Tobacco -- Determination of the content of total alkaloids as nicotine -- Continuous-flow analysis method2018-06-18KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
ISO 22000:2018Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain2018-06-18KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 20636:2018Infant formula and adult nutritionals -- Determination of vitamin D by liquid chromatography-mass spectrometry2018-07-02KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 20635:2018Infant formula and adult nutritionals -- Determination of vitamin C by (ultra) high performance liquid chromatography with ultraviolet detection ((U)HPLC-UV)2018-07-02KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 5506:2018Soya bean products -- Determination of urease activity2018-07-10KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 12985-1:2018Carbonaceous materials used in the production of aluminium -- Baked anodes and cathode blocks -- Part 1: Determination of apparent density using a dimensions method2018-05-23KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
ISO 12985-2:2018Carbonaceous materials used in the production of aluminium -- Baked anodes and cathode blocks -- Part 2: Determination of apparent density and of open porosity using a hydrostatic method2018-05-23KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 19880-3:2018Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 3: Valves2018-06-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
73.060.99 Inne minerały metaliczne
ISO 12743:2018Copper, lead, zinc and nickel concentrates -- Sampling procedures for determination of metal and moisture content2018-06-08KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
ISO 18758-1:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 1: Vocabulary2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 18758-2:2018Mining and earth-moving machinery -- Rock drill rigs and rock reinforcement rigs -- Part 2: Safety requirements2018-05-30KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 4264:2018Petroleum products -- Calculation of cetane index of middle-distillate fuels by the four variable equation2018-06-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 15138:2018Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Heating, ventilation and air-conditioning2018-06-08KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
IEC 61788-24:2018Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires2018-06-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.140.35 Stale narzędziowe
ISO 4957:2018Tool steels2018-06-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
83.040.20 Składniki gumy
ISO 3858:2018Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of light transmittance of toluene extract2018-06-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 28641:2018Rubber compounding ingredients -- Organic chemicals -- General test methods2018-06-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 2781:2018Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of density2018-06-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 13226:2018Rubber -- Standard reference elastomers (SREs) for characterizing the effect of liquids on vulcanized rubbers2018-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 12058-1:2018Plastics -- Determination of viscosity using a falling-ball viscometer -- Part 1: Inclined-tube method2018-07-12KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 17422:2018Plastics -- Environmental aspects -- General guidelines for their inclusion in standards2018-07-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 15033:2018Plastics -- Determination of caprolactam and its cyclic and linear oligomers by HPLC2018-06-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 10927:2018Plastics -- Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS)2018-06-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 20557-1:2018Plastics -- Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2018-06-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 1856:2018Flexible cellular polymeric materials -- Determination of compression set2018-06-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.20 Arkusze laminowane
ISO 4586-1:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 1: Introduction and general information2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-4:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-3:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick and intended for bonding to supporting substrates2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-2:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 2: Determination of properties2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-8:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 8: Classification and specifications for alternative core laminates2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-5:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-6:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 6: Classification and specifications for exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 4586-7:2018High-pressure decorative laminates (HPL, HPDL) -- Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -- Part 7: Classification and specifications for design laminates2018-07-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 3949:2018Plastics hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced types for hydraulic applications -- Specification2018-06-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 28580:2018Passenger car, truck and bus tyre rolling resistance measurement method -- Single point test and correlation of measurement results2018-07-05KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
ISO 11795:2018Agricultural tractor drive wheel tyres -- Explanation of rolling circumference index (RCI) and speed radius index (SRI) and method of measuring tyre rolling circumference2018-06-28KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 20266:2018Paints and varnishes -- Determination of image clarity (degree of sharpness of reflected or transmitted image)2018-06-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 18407:2018Simplified design of prestressed concrete tanks for potable water2018-05-24KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 1920-13:2018Testing of concrete -- Part 13: Properties of fresh self compacting concrete2018-06-15KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 1920-5:2018Testing of concrete -- Part 5: Density and water penetration depth2018-06-15KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 13640:2018Buildings and civil engineering works -- Sealants -- Specifications for test substrates2018-07-12KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 11527:2018Buildings and civil engineering works -- Sealants -- Test method for the determination of stringiness2018-07-12KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 15874-3:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15874-5:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 2: Pipes2018-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 17892-12:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 12: Determination of liquid and plastic limits2018-06-06KT 254 ds. Geotechniki
97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
ISO 20488:2018Online consumer reviews -- Principles and requirements for their collection, moderation and publication2018-06-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
ISO 19867-1:2018Clean cookstoves and clean cooking solutions -- Harmonized laboratory test protocols -- Part 1: Standard test sequence for emissions and performance, safety and durability2018-06-04RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
IEC 60705:2010/AMD2:2018Amendment 2 - Household microwave ovens - Methods for measuring performance2018-05-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-6:2014/AMD1:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances2018-05-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 11088:2018Alpine ski/binding/boot (S-B-B) system -- Assembly, adjustment and inspection2018-05-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji