Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 17100:2015/Amd 1:2017Translation services -- Requirements for translation services2017-09-05KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 63080:2017Accessibility terms and definitions2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-103:2009/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 103: Mathematics - Functions2017-08-31KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-102:2007/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra 2017-08-31KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 18369-1:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications2017-08-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 10075-1:2017Ergonomic principles related to mental workload -- Part 1: General issues and concepts, terms and definitions2017-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 13943:2017Fire safety -- Vocabulary2017-08-03KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-300:2001/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 9849:2017Optics and optical instruments -- Geodetic and surveying instruments -- Vocabulary2017-07-31KT 298 ds. Geodezji
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 8000-2:2017Data quality -- Part 2: Vocabulary2017-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-161:1990/AMD7:2017Amendment 7 - International electrotechnical vocabulary - Part 161: Electromagnetic compatibility2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-114:2014/AMD1:2017Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 114: Electrochemistry2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-551-20:2001/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 551-20: Power electronics - Harmonic analysis 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 705: Radio wave propagation2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-702:1992/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 702: Oscillations, signals and related devices2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-531:1974/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 531: Electronic tubes 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-521:2002/AMD1:2017Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-551-20:2001/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 551-20: Power electronics - Harmonic analysis 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-704:1993/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 704: Transmission2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD2:2017Amendement 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-722:1992/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 722: Telephony2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-731:1991/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 731: Optical fibre communication2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC/IEEE 24765:2017Systems and software engineering -- Vocabulary2017-09-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24765:2017Systems and software engineering - Vocabulary2017-09-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 7131:2009/Amd 1:2017Earth-moving machinery -- Loaders -- Terminology and commercial specifications2017-08-08KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 1107:2017Fishing nets -- Netting -- Basic terms and definitions2017-07-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
ISO 2074:2007/Amd 1:2017Plywood -- Vocabulary2017-08-03KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 29464:2017Cleaning of air and other gases -- Terminology2017-08-28KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 6707-3:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 3: Sustainability terms2017-08-09KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 2575:2010/Amd 6:2017Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2017-08-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 2575:2010/Amd 7:2017Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2017-08-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-08-04KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 10110-7:2017Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 7: Surface imperfections2017-08-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 21503:2017Project, programme and portfolio management -- Guidance on programme management2017-09-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 15378:2017Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)2017-09-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
03.180 Edukacja
ISO 29993:2017Learning services outside formal education -- Service requirements2017-08-09KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 14817-3:2017Intelligent transport systems -- ITS data dictionaries -- Part 3: Object identifier assignments for ITS data concepts2017-08-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-103:2009/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 103: Mathematics - Functions2017-08-31KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-102:2007/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra 2017-08-31KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
ISO 17717:2017Meteorological balloons -- Specification2017-08-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
ISO 15378:2017Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)2017-09-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 16142-2:2017Medical devices -- Recognized essential principles of safety and performance of medical devices -- Part 2: General essential principles and additional specific essential principles for all IVD medical devices and guidance on the selection of standards2017-08-21KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 62667:2017Medical electrical equipment - Medical light ion beam equipment - Performance characteristics2017-08-23KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 18369-2:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 2: Tolerances2017-08-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 18369-1:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 1: Vocabulary, classification system and recommendations for labelling specifications2017-08-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 18369-3:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 3: Measurement methods2017-08-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 18369-4:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses -- Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials2017-08-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 11978:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Labelling2017-08-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 9917-2:2017Dentistry -- Water-based cements -- Part 2: Resin-modified cements2017-08-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 22112:2017Dentistry -- Artificial teeth for dental prostheses2017-07-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-11:2017Biological evaluation of medical devices -- Part 11: Tests for systemic toxicity2017-09-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 20333:2017Traditional Chinese medicine -- Coding rules for Chinese medicines in supply chain management2017-08-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
IEC 63080:2017Accessibility terms and definitions2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
ISO 25841:2017Female condoms -- Requirements and test methods2017-08-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37154:2017Smart community infrastructures -- Best practice guidelines for transportation2017-08-21RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-33:2017Indoor air -- Part 33: Determination of phthalates with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)2017-08-10KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 9096:2017Stationary source emissions -- Manual determination of mass concentration of particulate matter2017-08-21KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24516-3:2017Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 3: Wastewater collection networks2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 24516-3:2017Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 3: Wastewater collection networks2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 11504:2017Soil quality -- Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons2017-08-28KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 18504:2017Soil quality -- Sustainable remediation2017-08-02KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61511-1:2016/AMD1:2017Amendment 1 - Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements2017-08-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-08-04KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-4:2008/AMD2:2017Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors 2017-08-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 10075-1:2017Ergonomic principles related to mental workload -- Part 1: General issues and concepts, terms and definitions2017-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 9241-960:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 960: Framework and guidance for gesture interactions2017-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 9241-125:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 125: Guidance on visual presentation of information2017-08-31KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 7243:2017Ergonomics of the thermal environment -- Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index2017-08-16KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 7250-1:2017Basic human body measurements for technological design -- Part 1: Body measurement definitions and landmarks2017-08-11KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 13943:2017Fire safety -- Vocabulary2017-08-03KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 6183:2009/Amd 1:2017Fire protection equipment -- Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises -- Design and installation2017-08-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-22:2017Fire detection and alarm systems -- Part 22: Smoke-detection equipment for ducts2017-09-05KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
ISO 7240-18:2017Fire detection and alarm systems -- Part 18: Input/output devices2017-09-05KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 15928-4:2017Houses -- Description of performance -- Part 4: Fire safety2017-08-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-08-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62820-2:2017Building intercom systems - Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS) 2017-09-15KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 20349-2:2017Personal protective equipment -- Footwear protecting against risks in foundries and welding -- Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes2017-08-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.10 Tolerancje i pasowania
ISO 8062-4:2017Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts -- Part 4: General tolerances for castings using profile tolerancing in a general datum system2017-07-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 25178-71:2017Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 71: Software measurement standards2017-09-05KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 20456:2017Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids2017-09-15KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 12764:2017Measurement of fluid flow in closed conduits -- Flowrate measurement by means of vortex shedding flowmeters inserted in circular cross-section conduits running full2017-08-16KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 9296:2017Acoustics -- Declared noise emission values of information technology and telecommunications equipment2017-08-17KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 13373-7:2017Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vibration condition monitoring -- Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants2017-08-10KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 7919-4:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 10816-4:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 7919-3:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 3: Coupled industrial machines2017-07-31KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 9849:2017Optics and optical instruments -- Geodetic and surveying instruments -- Vocabulary2017-07-31KT 298 ds. Geodezji
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
IEC 62056-6-2:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes 2017-09-06KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-5-3:2017Electrcity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS) 2017-08-09KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60050-300:2001/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 314: Specific terms according to the type of instrument 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
IEC 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-08-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
ISO 19361:2017Measurement of radioactivity -- Determination of beta emitters activities -- Test method using liquid scintillation counting2017-08-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)2017-07-28KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 62899-301-2:2017Printed electronics - Part 301-2: Equipment - Contact printing - Rigid master - Measurement method of plate master pattern dimension2017-08-30RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 62899-302-1:2017Printed electronics - Part 302-1: Equipment - Inkjet - Imaging based measurement of jetting speed2017-08-10RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
ISO 10816-3:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 15242-4:2017Rolling bearings -- Measuring methods for vibration -- Part 4: Radial cylindrical roller bearings with cylindrical bore and outside surface2017-08-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 20015:2017Spherical plain bearings -- Method for the calculation of static and dynamic load ratings2017-08-17RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 15242-3:2017Rolling bearings -- Measuring methods for vibration -- Part 3: Radial spherical and tapered roller bearings with cylindrical bore and outside surface2017-08-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 15996:2017Gas cylinders -- Residual pressure valves -- Specification and type testing of cylinder valves incorporating residual pressure devices2017-08-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 13260:2010/Amd 1:2017Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading2017-08-11KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 13260:2010/Amd 1:2017Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading2017-08-11KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 18869:2017Hydraulic fluid power -- Test methods for couplings actuated with or without tools2017-07-31KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 6149-4:2017Connections for fluid power and general use -- Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing -- Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs2017-08-09KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 4079:2017Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2017-08-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 20401:2017Pneumatic fluid power systems -- Directional control valves -- Specification of pin assignment for 8 mm and 12 mm diameter electrical round connectors2017-08-02KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 4406:2017Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of contamination by solid particles2017-08-08KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 5801:2017Fans -- Performance testing using standardized airways2017-09-15KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
23.160 Technika próżni
ISO 3669:2017Vacuum technology -- Bakeable flanges -- Dimensions of knife-edge flanges2017-08-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 61511-1:2016/AMD1:2017Amendment 1 - Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and application programming requirements2017-08-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 8000-2:2017Data quality -- Part 2: Vocabulary2017-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62443-2-4:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers 2017-08-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61131-2:2017Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests 2017-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 18828-3:2017Industrial automation systems and integration -- Standardized procedures for production systems engineering -- Part 3: Information flows in production planning processes2017-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3:2016/AMD1:2017Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2017-08-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
ISO 3364:2017Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, with cylindrical fixing hole -- Dimensions2017-08-09KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-12:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-12: Particular requirements for transportable threading machines2017-08-23KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-2-17:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers2017-08-23KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.30 Urządzenia do spawania
IEC 62822-3:2017Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment2017-09-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 22829:2017Resistance welding equipment -- Transformers -- Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz2017-09-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 14271:2017Resistance welding -- Vickers hardness testing (low-force and microhardness) of resistance spot, projection, and seam welds2017-08-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 18278-3:2017Resistance welding -- Weldability -- Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding2017-08-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 23279:2017Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Characterization of discontinuities in welds2017-08-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 19285:2017Non-destructive testing of welds -- Phased array ultrasonic testing (PAUT) -- Acceptance levels2017-08-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 9455-11:2017Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 11: Solubility of flux residues2017-08-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-13:2017Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 13: Determination of flux spattering2017-08-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-14:2017Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 14: Assessment of tackiness of flux residues2017-08-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-15:2017Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 15: Copper corrosion test2017-08-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
ISO 13579-11:2017Industrial furnaces and associated processing equipment -- Method of measuring energy balance and calculating energy efficiency -- Part 11: Evaluation of various kinds of efficiency2017-08-10KT 301 ds. Odlewnictwa
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 9717:2017Metallic and other inorganic coatings -- Phosphate conversion coating of metals2017-09-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 2063-2:2017Thermal spraying -- Zinc, aluminium and their alloys -- Part 2: Execution of corrosion protection systems2017-09-13KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 2063-1:2017Thermal spraying -- Zinc, aluminium and their alloys -- Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems2017-09-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 2063-2:2017Thermal spraying -- Zinc, aluminium and their alloys -- Part 2: Execution of corrosion protection systems2017-09-13KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 2063-1:2017Thermal spraying -- Zinc, aluminium and their alloys -- Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems2017-09-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 2082:2017Metallic and other inorganic coatings -- Electroplated coatings of cadmium with supplementary treatments on iron or steel2017-08-03KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
ISO 20523:2017Carbon based films -- Classification and designations2017-08-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 10816-4:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 7919-4:2009/Amd 1:2017Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings2017-08-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-3-201:2017Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods for small fuel cell power systems 2017-08-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 22875:2017Nuclear energy -- Determination of chlorine and fluorine in uranium dioxide powder and sintered pellets2017-08-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62688:2017Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification 2017-09-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62805-1:2017Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze 2017-08-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62805-2:2017Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 2: Measurement of transmittance and reflectance2017-08-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62979:2017Photovoltaic modules - Bypass diode - Thermal runaway test2017-08-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62817:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers 2017-07-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD7:2017Amendment 7 - International electrotechnical vocabulary - Part 161: Electromagnetic compatibility2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 705: Radio wave propagation2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD2:2017Amendement 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 702: Oscillations, signals and related devices2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-08-04KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-07-28KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-07-28KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-8-7:2017Magnetic materials - Part 8-7: Specifications for individual materials - Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state2017-09-15KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60893-3-6:2003/AMD2:2017Amendment 2 - Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-6: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on silicone resins2017-09-15KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60317-0-7:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire2017-08-16KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-56:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire, class 1802017-08-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60730-2-14:2017Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2017-08-25KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-211:2014/COR2:2017Corrigendum 2 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV2017-08-17KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60715:2017Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories2017-07-28KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
IEC 60081:1997/AMD6:2017Amendment 6 - Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications 2017-08-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-1:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62733:2015/COR1:2017Corrigendum 1 - Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements 2017-08-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
ISO 22829:2017Resistance welding equipment -- Transformers -- Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz2017-09-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
IEC 62041:2017Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2017-08-10KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-18:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"2017-08-24KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-7:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"2017-08-04KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-702:1992/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 702: Oscillations, signals and related devices2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-114:2014/AMD1:2017Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 114: Electrochemistry2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC 61071:2017Capacitors for power electronics 2017-08-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-521:2002/AMD1:2017Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62880-1:2017Semiconductor devices - Stress migration test standard - Part 1: Copper stress migration test standard2017-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62047-30:2017Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 30: Measurement methods of electro-mechanical conversion characteristics of MEMS piezoelectric thin film 2017-09-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-16-4:2004/AMD2:2017Amendment 2 - Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches2017-08-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-16-3:2002/AMD2:2017Amendment 2 - Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters 2017-08-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.100 Lampy elektronowe
IEC 60050-531:1974/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 531: Electronic tubes 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62908-1-2:2017Touch and interactive displays - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols2017-09-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62047-30:2017Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 30: Measurement methods of electro-mechanical conversion characteristics of MEMS piezoelectric thin film 2017-09-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62884-2:2017Measurement techniques of piezoelectric, dieletric and electrostatic oscillators - Part 2: Phase jitter measurement method2017-08-30KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 60068-2-58:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)2017-07-28KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 11554:2017Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics2017-08-07KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-714:1992/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-704:1993/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 704: Transmission2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-721:1991/AMD2:2017Amendement 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-722:1992/AMD1:2017Amendment 1 - International electrotechnical vocabulary - Part 722: Telephony2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 705: Radio wave propagation2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation 2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD7:2017Amendment 7 - International electrotechnical vocabulary - Part 161: Electromagnetic compatibility2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62041:2017Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2017-08-10KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-15:2010/ISH1:2017Interpretation Sheet 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and design specifications2017-08-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-4-5:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test2017-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62153-4-6:2017Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Surface transfer impedance - line injection method 2017-08-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60153-4:2017Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides2017-08-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62807-1:2017Hybrid telecommunication cables - Part 1: Generic specification2017-09-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-58:2016/COR1:2017Corrigendum 1 - Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 ohms (type SBMA)2017-08-23KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
IEC 62481-2:2017Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 2: Media format profiles2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-723:1997/AMD3:2017Amendment 3 - International electrotechnical vocabulary - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.160.30 Systemy audio
IEC 61937-14:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 14: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-4 format 2017-08-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 61937-9:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 9: Non-linear PCM bitstreams according to the MAT format2017-08-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 61937-3:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 61937-10:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 audio lossless coding (ALS) format2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
IEC 63005-1:2017Event video data recorder for road vehcle accidents - Part 1: Basic requirements2017-08-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
IEC 61937-14:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 14: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-4 format 2017-08-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62148-1:2017Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 1: General and guidance2017-08-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60050-731:1991/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 731: Optical fibre communication2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61745:2017End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets2017-07-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-1-48:2017Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode dispersion 2017-08-23KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-1-33:2017Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility2017-08-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-2-10:2017Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres2017-08-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO 9296:2017Acoustics -- Declared noise emission values of information technology and telecommunications equipment2017-08-17KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 29151:2017Information technology -- Security techniques -- Code of practice for personally identifiable information protection2017-08-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20009-4:2017Information technology -- Security techniques -- Anonymous entity authentication -- Part 4: Mechanisms based on weak secrets2017-08-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15946-5:2017Information technology -- Security techniques -- Cryptographic techniques based on elliptic curves -- Part 5: Elliptic curve generation2017-08-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15946-5:2017Information technology - Security techniques - Cryptographic techniques based on elliptic curves - Part 5: Elliptic curve generation2017-08-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20009-4:2017Information technology - Security techniques - Anonymous entity authentication - Part 4: Mechanisms based on weak secrets2017-08-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
IEC 61937-9:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 9: Non-linear PCM bitstreams according to the MAT format2017-08-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
ISO/IEC 14651:2016/AMD1:2017Information technology - International string ordering and comparison - Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering2017-09-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 14651:2016/Amd 1:2017Information technology -- International string ordering and comparison -- Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering2017-09-05KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 14496-22:2015/AMD2:2017Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 22: Open Font Format2017-08-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-22:2015/Amd 2:2017Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 22: Open Font Format2017-08-31KT 288 ds. Multimediów
IEC 60050-704:1993/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 704: Transmission2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 23008-1:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT)2017-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-1:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 1: MPEG media transport (MMT) 2017-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-4:2017Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 4: Codec configuration representation2017-08-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-4:2017Information technology - MPEG systems technologies - Part 4: Codec configuration representation2017-08-09KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19770-4:2017Information technology -- IT asset management -- Part 4: Resource utilization measurement2017-09-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24765:2017Systems and software engineering -- Vocabulary2017-09-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 24765:2017Systems and software engineering - Vocabulary2017-09-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26558:2017Software and systems engineering -- Methods and tools for variability modelling in software and systems product line2017-08-10KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26558:2017Software and systems engineering - Methods and tools for variability modelling in software and systems product line2017-08-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 26559:2017Software and systems engineering - Methods and tools for variability traceability in software and systems product line2017-08-10KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26559:2017Software and systems engineering -- Methods and tools for variability traceability in software and systems product line2017-08-10KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61784-3:2016/AMD1:2017Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2017-08-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62481-2:2017Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 2: Media format profiles2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62056-6-2:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes 2017-09-06KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62443-2-4:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers 2017-08-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62056-5-3:2017Electrcity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS) 2017-08-09KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/AMD1:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Amd 1:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Amd 3:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1AB: Station and media access control connectivity discovery2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/AMD3:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1AB: Station and media access control connectivity discovery2017-08-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 62481-2:2017Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 2: Media format profiles2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-960:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 960: Framework and guidance for gesture interactions2017-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 9241-125:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 125: Guidance on visual presentation of information2017-08-31KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 29341-20-12:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-12: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Content directory service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-13:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-13: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Rendering control service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-11:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-11: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Connection manager service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-10:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-10: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Audio video transport service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-4:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-4: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Datastructure template2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-1: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Audio video architecture2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-31-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 31-1: Energy management device control protocol -- Energy management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-29-10:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 29-10: Multiscreen device control protocol -- Level 2 -- Application management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-29-2:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 29-2: Multiscreen device control protocol -- Level 2 -- Screen device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-28-10:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 28-10: Multiscreen device control protocol -- Application management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-28-2:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 28-2: Multiscreen device control protocol -- Screen device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-28-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 28-1: Multiscreen device control protocol -- Multiscreen architecture2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-27-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 27-1: Friendly device control protocol -- Friendly information update service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-16:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-16: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Presence service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-15:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-15: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Calendar service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-14:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-14: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Address book service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-13:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-13: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Phone management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-12:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-12: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Messaging service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-11:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-11: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Media management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-10:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-10: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Call management service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-3:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-3: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Telephony server device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-2:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-2: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Telephony client device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-26-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 26-1: Telephony device control protocol -- Level 2 -- Telephony architecture2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-14:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-14: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Scheduled recording service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-2:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-2: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Media renderer device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-20-3:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 20-3: Audio video device control protocol -- Level 4 -- Media server device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-24-1:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 24-1: Internet gateway device control protocol -- Level 2 -- Internet gateway device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-24-2:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 24-2: Internet gateway device control protocol -- Level 2 -- Wide area network connection device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-24-3:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 24-3: Internet gateway device control protocol -- Level 2 -- Wide area network device2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-24-10:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 24-10: Internet gateway device control protocol -- Level 2 -- Wide area network internet protocol -- Connection service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29341-24-11:2017Information technology -- UPnP Device Architecture -- Part 24-11: Internet gateway device control protocol -- Level 2 -- Wide area network internet protocol v6 -- Firewall control service2017-09-13RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 14543-5-8:2017Information technology - Home electronic systems (HES) architecture - Part 5-8: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access core protocol2017-08-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14543-5-9:2017Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-9: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access service platform2017-08-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30107-3:2017Information technology -- Biometric presentation attack detection -- Part 3: Testing and reporting2017-08-23KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30107-3:2017Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 3: Testing and reporting2017-08-23KT 309 ds. Biometrii
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-11:2017Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 11: Single-point gestures for common system actions2017-08-31KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-11:2017Information technology -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 11: Single-point gestures for common system actions2017-08-31KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 16613-1:2017Graphic technology -- Variable content replacement -- Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)2017-08-21RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 28500:2017Information and documentation -- WARC file format2017-08-14KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61131-2:2017Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests 2017-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 14817-3:2017Intelligent transport systems -- ITS data dictionaries -- Part 3: Object identifier assignments for ITS data concepts2017-08-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-5-9:2017Information technology -- Home electronic systems (HES) architecture -- Part 5-9: Intelligent grouping and resource sharing for HES class 2 and class 3 -- Remote access service platform2017-08-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14543-5-8:2017Information technology -- Home electronic systems (HES) architecture -- Part 5-8: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 -- Remote access core protocol2017-08-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14543-5-9:2017Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-9: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access service platform2017-08-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14543-5-8:2017Information technology - Home electronic systems (HES) architecture - Part 5-8: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access core protocol2017-08-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19155-2:2017Geographic information -- Place Identifier (PI) architecture -- Part 2: Place Identifier (PI) linking2017-08-08KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 12052:2017Health informatics -- Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management2017-08-17KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 17090-5:2017Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 5: Authentication using Healthcare PKI credentials2017-08-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
IEC 61937-10:2017Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 10: Non-linear PCM bitstreams according to the MPEG-4 audio lossless coding (ALS) format2017-07-28KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 14997:2017Optics and photonics -- Test methods for surface imperfections of optical elements2017-08-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 10110-7:2017Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 7: Surface imperfections2017-08-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 14135-1:2017Optics and photonics -- Specifications for telescopic sights -- Part 1: General-purpose instruments2017-07-31KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 14135-2:2017Optics and photonics -- Specifications for telescopic sights -- Part 2: High-performance instruments2017-07-31KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 20654:2017Graphic technology -- Measurement and calculation of spot colour tone value2017-08-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
IEC 62899-301-2:2017Printed electronics - Part 301-2: Equipment - Contact printing - Rigid master - Measurement method of plate master pattern dimension2017-08-30RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 62899-302-1:2017Printed electronics - Part 302-1: Equipment - Inkjet - Imaging based measurement of jetting speed2017-08-10RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 16613-1:2017Graphic technology -- Variable content replacement -- Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)2017-08-21RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
IEC 63005-1:2017Event video data recorder for road vehcle accidents - Part 1: Basic requirements2017-08-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
ISO 2575:2010/Amd 7:2017Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2017-08-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 2575:2010/Amd 6:2017Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2017-08-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 12619-15:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 15: Filter2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-16:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 16: Fittings2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-14:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 14: Flexible fuel line2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-13:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 13: Rigid fuel line in stainless steel2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-12:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 12: Gas-tight housing and ventilation hoses2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-9:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 9: Pressure relief valve (PRV)2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-10:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 10: Pressure relief device (PRD)2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-11:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 11: Excess flow valve2017-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 12619-8:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 8: Pressure indicator2017-08-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19659-1:2017Railway applications -- Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock -- Part 1: Terms and definitions2017-08-16KT 138 ds. Kolejnictwa
IEC 62486:2017Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead contactline (to achieve free access)2017-08-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-1:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules 2017-07-31KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-2:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules 2017-07-28KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 20155:2017Ships and marine technology -- Test method of flow induced in-pipe noise source characteristics for a ship-used pump2017-08-17KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 10842:2017Aircraft -- Ground service connections -- Locations and types2017-08-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 9667:2017Aircraft ground support equipment -- Tow bars2017-08-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 19683:2017Space systems -- Design qualification and acceptance tests of small spacecraft and units2017-08-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 9927-5:2017Cranes -- Inspections -- Part 5: Bridge and gantry cranes, including portal and semi-portal cranes and their supporting structures2017-08-21KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 10987-2:2017Earth-moving machinery -- Sustainability -- Part 2: Remanufacturing2017-08-23KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 10987-3:2017Earth-moving machinery -- Sustainability -- Part 3: Used machines2017-08-23KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 7131:2009/Amd 1:2017Earth-moving machinery -- Loaders -- Terminology and commercial specifications2017-08-08KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-11:2017Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid)2017-08-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-7:2017Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)2017-08-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 2411:2017Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of coating adhesion2017-09-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4675:2017Rubber- or plastics-coated fabrics -- Low-temperature bend test2017-08-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6179:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Rubber sheets and rubber-coated fabrics -- Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique)2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
ISO 3616:2001/Amd 1:2017Textile glass -- Chopped-strand and continuous-filament mats -- Determination of average thickness, thickness under load and recovery after compression2017-08-14KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17231:2017Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of water repellency of garment leather2017-08-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
ISO 24631-2:2017Radiofrequency identification of animals -- Part 2: Evaluation of conformance of RFID transceivers with ISO 11784 and ISO 117852017-09-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 24631-3:2017Radiofrequency identification of animals -- Part 3: Evaluation of performance of RFID transponders conforming with ISO 11784 and ISO 117852017-09-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 24631-4:2017Radiofrequency identification of animals -- Part 4: Evaluation of performance of RFID transceivers conforming with ISO 11784 and ISO 117852017-09-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 24631-1:2017Radiofrequency identification of animals -- Part 1: Evaluation of conformance of RFID transponders with ISO 11784 and ISO 11785 (including granting and use of a manufacturer code)2017-09-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.120 Pasze dla zwierząt
ISO 12099:2017Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry2017-08-10KT 40 ds. Pasz
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
ISO 1107:2017Fishing nets -- Netting -- Basic terms and definitions2017-07-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 21294:2017Oilseeds -- Manual or automatic discontinuous sampling2017-08-28KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych , Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.020 Produkcja w przemyśle chemicznym
IEC 60050-114:2014/AMD1:2017Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 114: Electrochemistry2017-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 19668:2017Surface chemical analysis -- X-ray photoelectron spectroscopy -- Estimating and reporting detection limits for elements in homogeneous materials2017-08-14KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 16128-2:2017Cosmetics -- Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients -- Part 2: Criteria for ingredients and products2017-09-15KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.040 Węgiel
ISO 7404-4:2017Methods for the petrographic analysis of coals -- Part 4: Method of determining microlithotype, carbominerite and minerite composition2017-08-09KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 10329:2017Coal -- Determination of plastic properties -- Constant-torque Gieseler plastometer method2017-07-31KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 15633:2017Iron ores -- Determination of nickel -- Flame atomic absorption spectrometric method2017-08-17KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 22682:2017Iron ores -- Determination of trace elements -- Plasma spectrometric method2017-08-15KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 2592:2017Petroleum and related products -- Determination of flash and fire points -- Cleveland open cup method2017-08-11KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 11365:2017Petroleum and related products -- Requirements and guidance for the maintenance of triaryl phosphate ester turbine control fluids2017-09-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 4406:2017Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of contamination by solid particles2017-08-08KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 18647:2017Petroleum and natural gas industries -- Modular drilling rigs for offshore fixed platforms2017-08-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 24817:2017Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Composite repairs for pipework -- Qualification and design, installation, testing and inspection2017-08-09KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 14692-4:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 4: Fabrication, installation and operation2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-3:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 3: System design2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-1:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-2:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 2: Qualification and manufacture2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 19280:2017Corrosion of metals and alloys -- Measurement of critical crevice temperature for cylindrical crevice geometries in ferric chloride solution2017-08-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.100 Żelazostopy
ISO 5446:2017Ferromanganese -- Specification and conditions of delivery2017-08-10KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.160 Metalurgia proszków
ISO 3927:2017Metallic powders, excluding powders for hardmetals -- Determination of compressibility in uniaxial compression2017-08-28KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.060.10 Sklejka
ISO 2074:2007/Amd 1:2017Plywood -- Vocabulary2017-08-03KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 20351:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Absolute measurement of internal quantum efficiency of phosphors for white light emitting diodes using an integrating sphere2017-09-08KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 20407:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for interfacial tensile and shear fatigue properties of ceramic joining loaded in constant amplitude at room temperature2017-09-08KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 19674:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Methods of test for ceramic coatings -- Determination of internal stress in ceramic coatings by application of the Stoney formula2017-08-17KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 18753:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of absolute density of ceramic powders by pycnometer2017-08-11KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2930:2017Rubber, raw natural -- Determination of plasticity retention index (PRI)2017-08-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 20851:2017Synthetic rubber latex -- Examination for microorganisms2017-08-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 22768:2017Rubber, raw -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)2017-08-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.040.20 Składniki gumy
ISO 11236:2017Rubber compounding ingredients -- p-Phenylenediamine antidegradants (PPDs) -- Test methods2017-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 4649:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device2017-09-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 19984-2:2017Rubber and rubber products -- Determination of biobased content -- Part 2: Biobased carbon content2017-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 19984-3:2017Rubber and rubber products -- Determination of biobased content -- Part 3: Biobased mass content2017-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 19984-1:2017Rubber and rubber products -- Determination of biobased content -- Part 1: General principles and calculation methods using the formulation of the rubber compound2017-08-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6943:2017Rubber, vulcanized -- Determination of tension fatigue2017-08-09KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 22768:2017Rubber, raw -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)2017-08-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 812:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature brittleness2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 814:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of adhesion to metal -- Two-plate method2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 132:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of flex cracking and crack growth (De Mattia)2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 5603:2017Rubber, vulcanized -- Determination of adhesion to wire cord2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 12493:2017Rubber, vulcanized -- Determination of stress in tension upon heating2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 4582:2017Plastics -- Determination of changes in colour and variations in properties after exposure to glass-filtered solar radiation, natural weathering or laboratory radiation sources2017-08-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
ISO 6179:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Rubber sheets and rubber-coated fabrics -- Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique)2017-07-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 14692-1:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-2:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 2: Qualification and manufacture2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-3:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 3: System design2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 14692-4:2017Petroleum and natural gas industries -- Glass-reinforced plastics (GRP) piping -- Part 4: Fabrication, installation and operation2017-08-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
83.140.40 Węże
ISO 4079:2017Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2017-08-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 2321:2017Rubber threads -- Methods of test2017-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7267-3:2017Rubber-covered rollers -- Determination of apparent hardness -- Part 3: Pusey and Jones method2017-08-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7267-1:2017Rubber-covered rollers -- Determination of apparent hardness -- Part 1: IRHD method2017-08-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 19699-2:2017Superabsorbent polymer -- Sodium polyacrylate resin for absorbing blood -- Part 2: Specifications2017-08-14KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 19699-1:2017Superabsorbent polymer -- Sodium polyacrylate resin for absorbing blood -- Part 1: Test methods2017-08-14KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 20058:2017General purpose rubber thread -- Specification2017-08-09KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 17717:2017Meteorological balloons -- Specification2017-08-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.99 Inne opony
ISO 4250-2:2017Earth-mover tyres and rims -- Part 2: Loads and inflation pressures2017-08-11KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 8791-3:2017Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 3: Sheffield method2017-08-14KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 19396-1:2017Paints and varnishes -- Determination of pH value -- Part 1: pH electrodes with glass membrane2017-08-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 19396-2:2017Paints and varnishes -- Determination of pH value -- Part 2: pH electrodes with ISFET technology2017-08-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11997-1:2017Paints and varnishes -- Determination of resistance to cyclic corrosion conditions -- Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid2017-08-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 15110:2017Paints and varnishes -- Artificial weathering including acidic deposition2017-08-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
ISO 2846-1:2017Graphic technology -- Colour and transparency of printing ink sets for four-colour printing -- Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic printing2017-08-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
91.010.20 Aspekty kontraktowe
ISO 6707-3:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 3: Sustainability terms2017-08-09KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 9836:2017Performance standards in building -- Definition and calculation of area and space indicators2017-09-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 15928-4:2017Houses -- Description of performance -- Part 4: Fire safety2017-08-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 21930:2017Sustainability in buildings and civil engineering works -- Core rules for environmental product declarations of construction products and services2017-07-31KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 15928-4:2017Houses -- Description of performance -- Part 4: Fire safety2017-08-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO 12122-6:2017Timber structures -- Determination of characteristic values -- Part 6: Large components and assemblies2017-08-09KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 12569:2017Thermal performance of buildings and materials -- Determination of specific airflow rate in buildings -- Tracer gas dilution method2017-08-14KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 10848-1:2017Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 1: Frame document2017-09-14KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10848-2:2017Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence2017-09-14KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10848-3:2017Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence2017-09-14KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10848-4:2017Acoustics -- Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms -- Part 4: Application to junctions with at least one Type A element2017-09-14KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-07-28KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-07-28KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 29464:2017Cleaning of air and other gases -- Terminology2017-08-28KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62056-6-2:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes 2017-09-06KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-5-3:2017Electrcity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-08-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS) 2017-08-09KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 13260:2010/Amd 1:2017Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading2017-08-11KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 13260:2010/Amd 1:2017Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading2017-08-11KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
ISO 25649-2:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 2: Consumer information2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60350-2:2017Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance 2017-08-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-4:2008/AMD2:2017Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors 2017-08-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-5:2013/AMD1:2017Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems2017-08-31KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 60730-2-14:2017Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2017-08-25KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 60730-2-15:2017Automatic electrical controls - Part 2-15: Particular requirements for automatic electrical air flow, water flow and water level sensing controls2017-08-17KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 62863:2017Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use2017-08-16KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 25649-2:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 2: Consumer information2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-1:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 1: Classification, materials, general requirements and test methods2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-7:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 7: Additional specific safety requirements and test methods for Class E devices2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-6:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-5:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for Class C devices2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-3:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for Class A devices2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 25649-4:2017Floating leisure articles for use on and in the water -- Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for Class B devices2017-08-31KT 2 ds. Sportu i Rekreacji