Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24613-3:2021Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 3: Etymological extension2021-03-31KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-732:2010/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 732: Computer network technology2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-802:2011/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 802: Ultrasonics2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 22300:2021Security and resilience -- Vocabulary2021-02-24KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-102:2007/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 17677-1:2021Resistance welding -- Vocabulary -- Part 1: Spot, projection and seam welding2021-02-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-841:2004/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 841: Industrial electroheat2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-411:1996/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 411: Rotating machinery2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-726:1982/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-731:1991/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-712:1992/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 712: Antennas2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 20924:2021Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Vocabulary2021-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22123-1:2021Information technology -- Cloud computing -- Part 1: Vocabulary2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22123-1:2021Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
ISO 23577:2021Ships and marine technology -- Cargo securing systems on ships -- Vocabulary2021-03-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 6927:2021Building and civil engineering sealants -- Vocabulary2021-03-30KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 6727:2021Road vehicles -- Motorcycles and mopeds -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2021-03-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO 12671:2021Thermal spraying -- Thermally sprayed coatings -- Symbolic representation on drawings2021-04-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 6410-3:2021Technical drawings -- Screw threads and threaded parts -- Part 3: Simplified representation2021-03-22KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
ISO 16792:2021Technical product documentation -- Digital product definition data practices2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 24620-3:2021Language resource management -- Controlled human communication (CHC) -- Part 3: Basic principles and methodology for controlled oral communication (COralCom)2021-03-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22300:2021Security and resilience -- Vocabulary2021-02-24KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
ISO 21500:2021Project, programme and portfolio management -- Context and concepts2021-03-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 50009:2021Energy management systems -- Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations2021-03-02KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10013:2021Quality management systems -- Guidance for documented information2021-03-09KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
ISO 14819-1:2021Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 1: Coding protocol for Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C2021-03-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14819-2:2021Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 2: Event and information codes for Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-102:2007/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021Microbiology of the food chain -- Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR -- Part 1: Method for quantification2021-03-31KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 21187:2021Milk -- Quantitative determination of microbiological quality -- Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between results of an alternative method and anchor method results2021-02-23KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/ISH1:2021Interpretation Sheet 1 - Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance2021-03-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-85:2021Medical electrical equipment -- Part 2-85: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment2021-03-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-85:2021Medical electrical equipment - Part 2-85: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment2021-03-26KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 16061:2021Instruments for use in association with non-active surgical implants -- General requirements2021-03-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 13779-3:2018/Amd 1:2021Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 3: Chemical analysis and characterization of crystallinity ratio and phase purity2021-03-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 16061:2021Instruments for use in association with non-active surgical implants -- General requirements2021-03-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 4823:2021Dentistry -- Elastomeric impression and bite registration materials2021-02-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 23450:2021Dentistry -- Intraoral camera2021-03-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 17664-2:2021Processing of health care products -- Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices -- Part 2: Non-critical medical devices2021-02-25KT 295 ds. Sterylizacji
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 10542-1:2012/Amd 1:2021Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems -- Part 1: Requirements and test methods for all systems2021-04-07KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
ISO 17190-2:2021Urine-absorbing aids for incontinence -- Polyacrylate superabsorbent powders -- Part 2: Test method for determination of the amount of residual acrylate monomers2021-02-18KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14031:2021Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines2021-03-23KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 14053:2021Environmental management -- Material flow cost accounting -- Guidance for phased implementation in organizations2021-02-16KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
ISO 14091:2021Adaptation to climate change -- Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment2021-02-16KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14091:2021Adaptation to climate change -- Guidelines on vulnerability, impacts and risk assessment2021-02-16KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 23043:2021Evaluation methods for industrial wastewater treatment reuse processes2021-03-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
ISO 23043:2021Evaluation methods for industrial wastewater treatment reuse processes2021-03-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-4:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2021-03-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 23431:2021Measurement of road tunnel air quality2021-03-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 23875:2021Mining -- Air quality control systems for operator enclosures -- Performance requirements and test methods2021-02-15KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24528:2021Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guideline for a water loss investigation of drinking water distribution networks2021-03-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.20 Woda pitna
ISO 24528:2021Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guideline for a water loss investigation of drinking water distribution networks2021-03-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 10390:2021Soil, treated biowaste and sludge – Determination of pH2021-04-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 23495:2021Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for steel converter and associated equipment2021-04-09KT 301 ds. Odlewnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-12:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 12: Tenoning/profiling machines2021-03-24KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
ISO 19085-1:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 1: Common requirements2021-03-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
IEC 61800-5-3:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-3: Safety requirements - Functional, electrical and environmental requirements for encoders2021-02-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-03-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-115:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2021-03-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-4:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors2021-03-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters2021-03-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 11904-2:2021Acoustics -- Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear -- Part 2: Technique using a manikin2021-03-04KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 4589-4:2021Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 4: High gas velocity test2021-04-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 3008-4:2021Fire resistance tests -- Door and shutter assemblies -- Part 4: Linear joint fire seal materials used to seal the gap between a fire door frame and the supporting construction2021-02-16KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-03-09KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 22608:2021Protective clothing -- Protection against liquid chemicals -- Measurement of repellency, retention, and penetration of liquid pesticide formulations through protective clothing materials2021-03-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 13688:2013/Amd 1:2021Protective clothing -- General requirements2021-02-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 19918:2017/Amd 1:2021Protective clothing -- Protection against chemicals -- Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials2021-02-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 16321-2:2021Eye and face protection for occupational use -- Part 2: Additional requirements for protectors used during welding and related techniques2021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18527-1:2021Eye and face protection for sports use -- Part 1: Requirements for downhill skiing and snowboarding goggles2021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16321-3:2021Eye and face protection for occupational use -- Part 3: Additional requirements for mesh protectors2021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16321-1:2021Eye and face protection for occupational use -- Part 1: General requirements2021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use -- Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 572021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 19734:2021Eye and face protection -- Guidance on selection, use and maintenance2021-02-26KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 24578:2021Hydrometry -- Acoustic Doppler profiler -- Method and application for measurement of flow in open channels from a moving boat2021-03-09KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
ISO 15368:2021Optics and photonics -- Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements2021-03-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
IEC 60584-3:2021Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system2021-02-16KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-03-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-4:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2021-03-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-03-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-20:2021Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads2021-03-30KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60068-2-38:2021Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test2021-03-25KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-2-11:2021Environmental testing - Part 2-11: Tests - Test Ka: Salt mist2021-03-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-2-13:2021Environmental testing - Part 2-13: Tests - Test M: Low air pressure2021-03-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-130:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Particular requirements for equipment intended to be used in educational establishments by children2021-03-23KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 13319-1:2021Determination of particle size distribution -- Electrical sensing zone method -- Part 1: Aperture/orifice tube method2021-03-18KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
ISO 6410-3:2021Technical drawings -- Screw threads and threaded parts -- Part 3: Simplified representation2021-03-22KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 16287:2021Plain bearings -- Thermoplastic bushes -- Dimensions and tolerances2021-03-23RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.160 Sprężyny
ISO 22705-1:2021Springs -- Measurement and test parameters -- Part 1: Cold formed cylindrical helical compression springs2021-03-26KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10952:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10952:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 19879:2021Metallic tube connections for fluid power and general use -- Test methods for hydraulic fluid power connections2021-03-15KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.20 Cylindry
ISO 7425-2:2021Hydraulic fluid power cylinders -- Dimensions and tolerances of housings for elastomer-energized, plastic-faced seals -- Part 2: Rod seal housings2021-02-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 7425-1:2021Hydraulic fluid power cylinders -- Dimensions and tolerances of housings for elastomer-energized, plastic-faced seals -- Part 1: Piston seal housings2021-02-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 19879:2021Metallic tube connections for fluid power and general use -- Test methods for hydraulic fluid power connections2021-03-15KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 10303-1:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 1: Overview and fundamental principles2021-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62591:2016/COR1:2021Corrigendum 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHARTTM2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62601:2015/COR1:2021Corrigenda 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62948:2017/COR1:2021Corrigendum 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2021-02-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 11901-5:2021Tools for pressing -- Gas springs -- Part 5: Safety instructions for gas springs2021-03-04KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 23481:2021Tools for pressing -- Cam driver plates2021-02-17KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-3:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders2021-04-09KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-3-1:2014/AMD1:2021Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-03-03KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 17279-3:2021Welding -- Micro joining of second generation high temperature superconductors -- Part 3: Test methods for joints2021-02-24KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 17677-1:2021Resistance welding -- Vocabulary -- Part 1: Spot, projection and seam welding2021-02-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 8205:2021Resistance welding equipment -- Water-cooled secondary connection cablesDimensions and requirements for double-conductor connection cables2021-03-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 5179:2021Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test2021-03-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
ISO 23495:2021Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for steel converter and associated equipment2021-04-09KT 301 ds. Odlewnictwa
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60050-841:2004/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 841: Industrial electroheat2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 12671:2021Thermal spraying -- Thermally sprayed coatings -- Symbolic representation on drawings2021-04-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 4518:2021Metallic coatings -- Measurement of coating thickness -- Profilometric method2021-04-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 7989-2:2021Steel wire and wire products -- Non-ferrous metallic coatings on steel wire -- Part 2: Zinc or zinc-alloy coating2021-02-26KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO 50009:2021Energy management systems -- Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations2021-03-02KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.080 Pompy cieplne
ISO 5149-3:2014/Amd 1:2021Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 3: Installation site2021-03-16KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62920:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment2021-04-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-2:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures2021-02-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements2021-02-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1-4:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules2021-02-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1-1:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules2021-02-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61215-1-3:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules2021-02-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 17225-3:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 3: Graded wood briquettes2021-02-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-4:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 4: Graded wood chips2021-02-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 5149-3:2014/Amd 1:2021Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 3: Installation site2021-03-16KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
ISO 21901:2021Thermal insulation -- Test method for thermal diffusivity -- Periodic heat method2021-02-25KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62899-202-7:2021Printed electronics - Part 202-7: Materials - Printed film - Measurement of peel strength for printed layer on flexible substrate by 90° peel method2021-03-03RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-6-1:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment2021-03-16KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60269-6:2010/AMD1:2021Amendment 1 - Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems2021-04-09KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-03-11KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-6-1:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment2021-03-16KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 61800-5-3:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-3: Safety requirements - Functional, electrical and environmental requirements for encoders2021-02-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-411:1996/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 411: Rotating machinery2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
IEC 60773:2021Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes2021-04-07KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.30 Silniki elektryczne
IEC 61800-2:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems2021-03-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61800-2:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems2021-03-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 61800-5-3:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-3: Safety requirements - Functional, electrical and environmental requirements for encoders2021-02-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-03-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-03-09KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-03-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-26:2021Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Separation Elements or combined Levels of Protection2021-02-25KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-03-09KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60286-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-04-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-03-11KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60747-14-11:2021Semiconductor devices - Part 14-11: Semiconductor sensors - Test method of surface acoustic wave-based integrated sensors for measuring ultraviolet, illumination and temperature2021-03-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 63229:2021Semiconductor devices - Classification of defects in gallium nitride epitaxial film on silicon carbide substrate2021-04-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62830-7:2021Semiconductor devices - Semiconductor devices for energy harvesting and generation - Part 7: Linear sliding mode triboelectric energy harvesting2021-03-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-402-3:2021Printed electronics - Part 402-3: Printability - Measurement of qualities - Voids in printed pattern using a two-dimensional optical image2021-04-07RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 61189-5-301:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-301: General test methods for materials and assemblies - Soldering paste using fine solder particles2021-03-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62899-202-7:2021Printed electronics - Part 202-7: Materials - Printed film - Measurement of peel strength for printed layer on flexible substrate by 90° peel method2021-03-03RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 61188-6-1:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements for land pattern on circuit boards2021-02-23KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 61188-6-1:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements for land pattern on circuit boards2021-02-23KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 61967-4:2021Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 ohm/150 ohm direct coupling method2021-03-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 63171:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Shielded or unshielded free and fixed connectors for balanced single-pair data transmission with current-carrying capacity - General requirements and tests2021-03-11KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 60286-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-04-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60825-2:2021Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs)2021-03-16KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-725:1994/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021Amendment 2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional co2021-03-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
IEC 61000-4-30:2015/AMD1:2021Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods2021-03-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-03-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-60:2021Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specification for RF coaxial connectors with push on mating - Characteristic impedance 50 Ohm (type SMPM)2021-03-17KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61169-66:2021Radio-frequency connectors - Part 66: Sectional specification for RF coaxial connectors with 5 mm inner diameter of outer conductor, with quick-lock- or screw-coupling, characteristic impedance 50 Ω (series 2,2-5)2021-02-23KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.40 Anteny
IEC 60050-712:1992/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 712: Antennas2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.160.30 Systemy audio
IEC 61937-2:2021Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 2: Burst-info2021-03-08KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 61937-1:2021Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 1: General2021-02-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
IEC 62106-2:2021Radio data system (RDS) - VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 64,0 MHz to 108,0 MHz - Part 2: Message format: coding and definition of RDS features2021-02-22KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60050-731:1991/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60825-2:2021Safety of laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCSs)2021-03-16KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-4-30:2021Optical fibre cables - Part 4-30: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for optical phase conductor (OPPC) optical cables2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61280-2-8:2021Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-8: Digital systems - Determination of low BER using Q-factor measurements2021-03-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-2-40:2021Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres2021-02-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-211:2021Optical fibre cables - Part 1-211: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Sheath shrinkage, method F112021-02-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-111-08:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-08: Sealed closures for category G - Ground2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62148-15:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages2021-03-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-10:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-10: Tests - Crush and load resistance2021-03-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62149-3:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems2021-02-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61290-1-3:2021Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Power and gain parameters - Optical power meter method2021-03-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62325-451-7:2021Framework for energy market communications - Part 451-7: Balancing processes, contextual and assembly models for European style market2021-03-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61968-13:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles2021-03-16KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-457:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 457: Dynamics profile2021-03-16KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-732:2010/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 732: Computer network technology2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-802:2011/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 802: Ultrasonics2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 20924:2021Information technology -- Internet of Things (IoT) -- Vocabulary2021-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20924:2021Internet of Things (IoT) - Vocabulary2021-03-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30163:2021Internet of Things (IoT) -- System requirements of IoT/SN technology-based integrated platform for chattel asset monitoring supporting financial services2021-03-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30163:2021Internet of Things (IoT) - System requirements of IoT and sensor network technology-based integrated platform for chattel asset monitoring2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 23264-1:2021Information security -- Redaction of authentic data -- Part 1: General2021-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23264-1:2021Information security - Redaction of authentic data - Part 1: General2021-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 10118-1:2016/Amd 1:2021Information technology -- Security techniques -- Hash-functions -- Part 1: General2021-03-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-03-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO/IEC 10118-1:2016/AMD1:2021Information technology - Security techniques - Hash-functions - Part 1: General2021-03-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-5:2015/AMD1:2021Information technology - Security techniques - Encryption algorithms - Part 5: Identity-based ciphers2021-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 10116:2017/AMD1:2021Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher2021-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-5:2015/Amd 1:2021Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 5: Identity-based ciphers2021-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 10116:2017/Amd 1:2021Information technology -- Security techniques -- Modes of operation for an n-bit block cipher2021-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20008-2:2013/AMD1:2021Information technology -- Security techniques -- Anonymous digital signatures -- Part 2: Mechanisms using a group public key2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20008-2:2013/Amd 1:2021Information technology -- Security techniques -- Anonymous digital signatures -- Part 2: Mechanisms using a group public key2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 21794-2:2021Information technology -- Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) -- Part 2: Light field coding2021-04-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21794-2:2021Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 2: Light field coding2021-04-08KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
IEC 61937-15:2021Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 15: Non-linear PCM bit streams according to Auro-Cx format2021-03-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ISO/IEC 23000-22:2019/AMD1:2021Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 22: Multi-image application format (MIAF)2021-02-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-22:2019/Amd 1:2021Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 22: Multi-image application format (MIAF)2021-02-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-3:2021Information technology -- Coded representation of immersive media -- Part 3: Versatile video coding2021-02-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-3:2021Information technology - Coded representation of immersive media - Part 3: Versatile video coding2021-02-17KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO 15000-2:2021Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) -- Part 2: Applicability Statement (AS) profile of ebXML messaging service2021-02-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 15000-1:2021Electronic business eXtensible Markup Language (ebXML) -- Part 1: Messaging service core specification2021-02-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 5055:2021Information technology - Software measurement - Software quality measurement - Automated source code quality measures2021-03-30RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5055:2021Information technology -- Software measurement -- Software quality measurement -- Automated source code quality measures2021-03-30RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29110-4-2:2021Systems and software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 4-2: Software engineering: Profile specifications: Organizational management profile group2021-03-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-4-2:2021Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering: Profile specifications: Organizational management profile group2021-03-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62591:2016/COR1:2021Corrigendum 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHARTTM2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62601:2015/COR1:2021Corrigenda 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2021-02-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 24824-4:2021Information technology -- Generic applications of ASN.1 -- Part 4: Cryptographic message syntax2021-03-31RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24824-4:2021Information technology - Generic applications of ASN.1 - Part 4: Cryptographic message syntax2021-03-31RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62948:2017/COR1:2021Corrigendum 1 - Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2021-03-03KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 3: Standard for Ethernet2021-02-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 3: Standard for Ethernet2021-02-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 24775-4:2021Information technology - Storage management - Part 4: Block devices2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-1:2021Information technology -- Storage management -- Part 1: Overview2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-8:2021Information technology -- Storage management -- Part 8: Media libraries2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-8:2021Information technology - Storage management - Part 8: Media libraries2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-7:2021Information technology - Storage management - Part 7: Host elements2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-6:2021Information technology - Storage management - Part 6: Fabric2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-5:2021Information technology - Storage management - Part 5: File systems2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-2:2021Information technology -- Storage management -- Part 2: Common Architecture2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-3:2021Information technology - Storage management - Part 3: Common profiles2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-3:2021Information technology -- Storage management -- Part 3: Common profiles2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-4:2021Information technology -- Storage management -- Part 4: Block devices2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-5:2021Information technology -- Storage management -- Part 5: File systems2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-6:2021Information technology -- Storage management -- Part 6: Fabric2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-7:2021Information technology -- Storage management -- Part 7: Host elements2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-1:2021Information technology - Storage management - Part 1: Overview2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-2:2021Information technology - Storage management - Part 2: Common Architecture2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 18598:2016/Amd 1:2021Information technology -- Automated infrastructure management (AIM) systems -- Requirements, data exchange and applications2021-04-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2021Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling -- Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links2021-03-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 18598:2016/AMD1:2021Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications2021-03-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2021Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, modular plug terminated links (MPTLs) and direct attach cabling2021-03-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-03-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-03-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 22123-1:2021Information technology -- Cloud computing -- Part 1: Vocabulary2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22123-1:2021Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
ISO 16792:2021Technical product documentation -- Digital product definition data practices2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 39794-6:2021Information technology - Extensible biometric data interchange formats - Part 6: Iris image data2021-03-10KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 39794-6:2021Information technology -- Extensible biometric data interchange formats -- Part 6: Iris image data2021-03-10KT 309 ds. Biometrii
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/IEC 30163:2021Internet of Things (IoT) -- System requirements of IoT/SN technology-based integrated platform for chattel asset monitoring supporting financial services2021-03-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30163:2021Internet of Things (IoT) - System requirements of IoT and sensor network technology-based integrated platform for chattel asset monitoring2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 14907-2:2021Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface2021-03-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14819-1:2021Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 1: Coding protocol for Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C2021-03-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14819-2:2021Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 2: Event and information codes for Radio Data System-Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19148:2021Geographic information -- Linear referencing2021-04-06KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19135-1:2015/Amd 1:2021Geographic information -- Procedures for item registration -- Part 1: Fundamentals2021-02-19KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 27269:2021Health informatics -- International patient summary2021-04-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 23903:2021Health informatics -- Interoperability and integration reference architecture – Model and framework2021-04-01KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 81001-1:2021Health software and health IT systems safety, effectiveness and security -- Part 1: Principles and concepts2021-03-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 81001-1:2021Health software and health IT systems safety, effectiveness and security - Part 1: Principles and concepts2021-03-31KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 17090-3:2021Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 3: Policy management of certification authority2021-03-09KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 17090-1:2021Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 1: Overview of digital certificate services2021-03-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 14490-3:2021Optics and photonics -- Test methods for telescopic systems -- Part 3: Test methods for telescopic sights2021-03-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 24735:2021Information technology - Office equipment - Method for measuring digital copying productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24734:2021Information technology - Office equipment - Method for measuring digital printing productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24734:2021Information technology -- Office equipment -- Method for measuring digital printing productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24735:2021Information technology -- Office equipment -- Method for measuring digital copying productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
39.040.99 Inne mierniki czasu
ISO 12511:1997/Amd 1:2021Earth-moving machinery -- Hour meters2021-03-15KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
39.060 Jubilerstwo
ISO 11426:2021Jewellery and precious metals -- Determination of gold -- Cupellation method (fire assay)2021-03-11KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21612:2021Road vehicles -- Crosstalk determination for multi-axis load cell2021-02-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 14907-2:2021Electronic fee collection -- Test procedures for user and fixed equipment -- Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface2021-03-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 21498-2:2021Electrically propelled road vehicles -- Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components -- Part 2: Electrical tests for components2021-03-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 6727:2021Road vehicles -- Motorcycles and mopeds -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2021-03-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
ISO 5775-2:2021Bicycle tyres and rims -- Part 2: Rims2021-03-11KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 22074-3:2021Railway infrastructure -- Rail fastening systems -- Part 3: Proof load test method for pull-out resistance2021-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
ISO 22074-6:2021Railway infrastructure -- Rail fastening systems -- Part 6: Test method for resistance to severe environmental conditions2021-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
ISO 22074-2:2021Railway infrastructure -- Rail fastening systems -- Part 2: Test method for longitudinal rail restraint2021-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 23212:2021Ships and marine technology -- Flange connection for fuel and lubrication oil bunkering -- Basic dimensions and technical requirements2021-03-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 23577:2021Ships and marine technology -- Cargo securing systems on ships -- Vocabulary2021-03-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-03-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 3185:2021Aerospace -- Bolts, normal bihexagonal head, normal shank, short or medium length MJ threads, metallic material, coated or uncoated, strength classes less than or equal to 1 100 MPa -- Dimensions2021-03-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 23748:2016/Amd 1:2021Aerospace series -- O-ring grooves -- Dimensions2021-02-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 23748:2016/Amd 1:2021Aerospace series -- O-ring grooves -- Dimensions2021-02-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 16781:2021Space systems -- Simulation requirements for control system2021-03-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 10245-1:2021Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 1: General2021-03-24KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 12511:1997/Amd 1:2021Earth-moving machinery -- Hour meters2021-03-15KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 22982-2:2021Transport Packaging -- Temperature controlled transport packages for parcel shipping -- Part 2: General specifications of testing2021-03-11KT 133 ds. Opakowań
ISO 22982-1:2021Transport packaging -- Temperature-controlled transport packages for parcel shipping -- Part 1: General requirements2021-03-09KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 22818:2021Textiles -- Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS)2021-03-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 25619-1:2021Geosynthetics -- Determination of compression behaviour -- Part 1: Compressive creep properties2021-02-19KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-201-3:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 201-3: Electronic textile - Determination of electrical resistance of conductive textiles under simulated microclimate2021-04-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 20940:2021Leather -- Crust full chrome upper leather -- Specifications and test methods2021-04-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 17130:2021Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of dimensional change2021-02-22KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 27587:2021Leather -- Chemical tests -- Determination of free formaldehyde in process auxiliaries2021-02-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 17226-1:2021Leather -- Chemical determination of formaldehyde content -- Part 1: Method using high-performance liquid chromatography2021-02-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 16181-1:2021Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction2021-03-26KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 6489-3:2021Agricultural vehicles -- Mechanical connections between towed and towing vehicles -- Part 3: Tractor drawbar2021-02-19KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 15886-3:2021Agricultural irrigation equipment -- Sprinklers -- Part 3: Characterization of distribution and test methods2021-03-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 21191:2021Equipment for crop protection -- Closed transfer systems (CTS) -- Performance specification2021-02-26KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 7915:2021Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Determination of handle strength2021-03-04KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 11839:2021Machinery for forestry -- Thrown object guard -- Test method and performance criteria2021-02-19KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 22145:2021Fertilizers and soil conditioners -- Mineral soil amendments -- Determination of total calcium and magnesium content2021-02-15KT 156 ds. Nawozów
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
ISO 23662:2021Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims2021-03-09KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 6540:2021Maize -- Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)2021-02-19KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
ISO 24090:2021Dried barberry -- Specification and test methods2021-02-15KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21187:2021Milk -- Quantitative determination of microbiological quality -- Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between results of an alternative method and anchor method results2021-02-23KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
ISO 22994:2021Coffee extracts -- Determination of the dry matter content of coffee extracts -- Sea sand method of liquid or pasty coffee extracts2021-03-29KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 771:2021Oilseed meals -- Determination of moisture and volatile matter content2021-03-30KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 20784:2021Sensory analysis -- Guidance on substantiation for sensory and consumer product claims2021-03-23KT 235 ds. Analizy Żywności
ISO 4120:2021Sensory analysis -- Methodology -- Triangle test2021-03-03KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 20579-3:2021Surface chemical analysis -- Sample handling, preparation and mounting -- Part 3: Biomaterials2021-04-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 22581:2021Surface chemical analysis -- Near real-time information from the X-ray photoelectron spectroscopy survey scan -- Rules for identification of, and correction for, surface contamination by carbon-containing compounds2021-03-12KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 14707:2021Surface chemical analysis -- Glow discharge optical emission spectrometry (GD-OES) -- Introduction to use2021-03-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 23692:2021Microbeam analysis -- Electron probe microanalysis -- Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast steel product2021-04-09KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 22863-5:2021Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 5: Analysis of lead and lead compounds by inductively coupled plasma spectrometry (ICP)2021-03-18KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ISO 22863-4:2021Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 4: Analysis of lead and lead compounds by X-ray fluorescence spectrometry (XRF)2021-03-17KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ISO 22863-9:2021Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 9: Mercury content by hydride generation atomic fluorescence spectrometry2021-02-16KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
ISO 817:2014/Amd 2:2021Refrigerants -- Designation and safety classification2021-04-08KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 23875:2021Mining -- Air quality control systems for operator enclosures -- Performance requirements and test methods2021-02-15KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 15663:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Life cycle costing2021-02-25KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 13736:2021Determination of flash point -- Abel closed-cup method2021-03-31KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 2719:2016/Amd 1:2021Determination of flash point -- Pensky-Martens closed cup method2021-03-15KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21645:2021Solid recovered fuels -- Methods for sampling2021-03-16KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 22167:2021Solid recovered fuels -- Determination of content of volatile matter2021-03-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21660-3:2021Solid recovered fuels -- Determination of moisture content using the oven dry method -- Part 3: Moisture in general analysis sample2021-03-04KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21656:2021Solid recovered fuels -- Determination of ash content2021-02-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21912:2021Solid recovered fuels -- Safe handling and storage of solid recovered fuels2021-02-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 17225-3:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 3: Graded wood briquettes2021-02-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-4:2021Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 4: Graded wood chips2021-02-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19901-10:2021Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 10: Marine geophysical investigations2021-03-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 19905-3:2021Petroleum and natural gas industries -- Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 3: Floating units2021-03-03KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 21857:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents2021-03-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 22848:2021Corrosion of metals and alloys -- Test method for measuring the stress corrosion crack growth rate of steels and alloys under static-load conditions in high-temperature water2021-02-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.100 Żelazostopy
ISO 23156:2021Ferronickels -- Determination of phosphorus, manganese, chromium, copper and cobalt contents -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2021-03-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 23700:2021Wrought magnesium and magnesium alloys -- Rolled plates and sheets2021-03-23KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 23156:2021Ferronickels -- Determination of phosphorus, manganese, chromium, copper and cobalt contents -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2021-03-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
ISO 7989-2:2021Steel wire and wire products -- Non-ferrous metallic coatings on steel wire -- Part 2: Zinc or zinc-alloy coating2021-02-26KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-12:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 12: Tenoning/profiling machines2021-03-24KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-1:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 1: Common requirements2021-03-04KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 21820:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Ultraviolet photoluminescence image test method for analysing polytypes of boron- and nitrogen-doped SiC crystals2021-02-17KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 23071:2021Refractory products -- Determination of reduced species in carbon containing refractories by XRD2021-04-08KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.060 Guma
ISO 23075:2021Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography2021-03-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4664-3:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of dynamic properties -- Part 3: Glass transition temperature (Tg)2021-03-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1432:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)2021-03-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6914:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of ageing characteristics by measurement of stress relaxation in tension2021-02-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 20965:2021Plastics -- Determination of the transient extensional viscosity of polymer melts2021-04-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 4589-4:2021Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 4: High gas velocity test2021-04-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23741:2021Plastics -- Determination of spray water delivery during spray cycles when using a xenon arc weathering test apparatus2021-03-12KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16929:2021Plastics -- Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test2021-03-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11443:2021Plastics -- Determination of the fluidity of plastics using capillary and slit-die rheometers2021-02-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1628-1:2021Plastics -- Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers -- Part 1: General principles2021-02-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 23976:2021Plastics -- Fast differential scanning calorimetry (FSC) -- Chip calorimetry2021-02-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-3:2021Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 3: Flexural vibration -- Resonance-curve method2021-02-19KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11357-8:2021Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 8: Determination of thermal conductivity2021-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 23512:2021Plastics -- Joining of thermoplastic moulded components -- Specification of variables for thermal joining processes2021-03-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24047:2021Plastics -- Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) thermoplastics -- Determination of metal content by ICP-OES2021-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16790:2021Plastics -- Determination of drawing characteristics of thermoplastics in the molten state2021-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 844:2021Rigid cellular plastics -- Determination of compression properties2021-03-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 23523:2021Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitious composites2021-03-05KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
83.160.99 Inne opony
ISO 18808:2021Agricultural tyres for construction machines2021-03-18KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 9932:2021Paper and board -- Determination of water vapour transmission rate of sheet materials -- Dynamic sweep and static gas methods2021-03-01KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 28199-1:2021Paints and varnishes -- Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process -- Part 1: Vocabulary and preparation of test panels2021-03-25KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23322:2021Paints and varnishes -- Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only -- Gas-chromatographic method2021-03-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-13:2021Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 13: Determination of re-solving behaviour2021-03-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-14:2021Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 14: Deposition behaviour2021-03-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 3262-20:2021Extenders -- Specifications and methods of test -- Part 20: Fumed silica2021-03-15KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 3262-19:2021Extenders -- Specifications and methods of test -- Part 19: Precipitated silica2021-03-15KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 23234:2021Buildings and civil engineering works -- Security -- Planning of security measures in the built environment2021-02-16KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 22185-1:2021Diagnosing moisture damage in buildings and implementing countermeasures -- Part 1: Principles, nomenclature and moisture transport mechanisms2021-02-16KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.060.50 Drzwi i okna
ISO 3008-4:2021Fire resistance tests -- Door and shutter assemblies -- Part 4: Linear joint fire seal materials used to seal the gap between a fire door frame and the supporting construction2021-02-16KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 24353:2008/Amd 1:2021Hygrothermal performance of building materials and products -- Determination of moisture adsorption/desorption properties in response to humidity variation2021-03-23KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 22873:2021Quality control for batching and mixing steel fibre-reinforced concretes2021-04-08KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 23523:2021Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitious composites2021-03-05KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 16711:2021Requirements for seismic assessment and retrofit of concrete structures2021-03-04KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 6927:2021Building and civil engineering sealants -- Vocabulary2021-03-30KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 9046:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature2021-03-22KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 13638:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of resistance to prolonged exposure to water2021-03-10KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 18808:2021Agricultural tyres for construction machines2021-03-18KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 23234:2021Buildings and civil engineering works -- Security -- Planning of security measures in the built environment2021-02-16KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22282-4:2021Geotechnical investigation and testing -- Geohydraulic testing -- Part 4: Pumping tests2021-03-22KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.060 Tunele
ISO 23431:2021Measurement of road tunnel air quality2021-03-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60350-1:2016/ISH1:2021Interpretation sheet 1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance2021-03-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 60335-2-34:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors2021-03-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
IEC 63136:2019/COR1:2021Corrigendum 1 - Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance2021-03-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-4:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors2021-03-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-53:2011/AMD2:2021Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins2021-03-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters2021-03-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 22042:2021Blast chiller and freezer cabinets for professional use -- Classification, requirements and test conditions2021-03-31KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 28399:2021Dentistry -- External tooth bleaching products2021-03-22KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
IEC 60335-2-115:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2021-03-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60704-1:2021Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 1: General requirements2021-03-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 18527-1:2021Eye and face protection for sports use -- Part 1: Requirements for downhill skiing and snowboarding goggles2021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use -- Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 572021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 18527-2:2021Eye and face protection for sports use -- Part 2: Requirements for eye protectors for squash and eye protectors for racquetball and squash 572021-03-02KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników