Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO 20480-3:2021Fine bubble technology -- General principles for usage and measurement of fine bubbles -- Part 3: Methods for generating fine bubbles2021-09-22KT 314 ds. Nanotechnologii
IEC 60050-103:2009/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-801:1994/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-466:1990/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-811:2017/AMD1:2021Amendment 1: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 811: Electric traction2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
ISO 11807-2:2021Integrated optics -- Vocabulary -- Part 2: Terms used in classification2021-10-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 11807-1:2021Integrated optics -- Vocabulary -- Part 1: Optical waveguide basic terms and symbols2021-10-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-726:1982/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-715:1996/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
ISO 8153-2:2021Aerospace fluid systems and components -- Vocabulary -- Part 2: Fittings and couplings2021-09-02KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 6689:2021Equipment for harvesting -- Combine harvesters and functional components -- VocabularyVocabulary2021-09-03KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
ISO 24294:2021Timber -- Round and sawn timber -- Vocabulary2021-09-09KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 22496:2021Windows and pedestrian doors -- Vocabulary2021-10-06KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 23456-1:2021Dynamic signs in physical environments -- Part 1: General requirements2021-09-14KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 2575:2021Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2021-09-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
ISO 12616-1:2021Terminology work in support of multilingual communication -- Part 1: Fundamentals of translation-oriented terminography2021-09-02KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 24366:2021Financial services -- Natural person identifier (NPI)2021-10-15KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 24165-2:2021Digital token identifier (DTI) -- Registration, assignment and structure -- Part 2: Data elements for registration2021-09-28KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 24165-1:2021Digital token identifier (DTI) -- Registration, assignment and structure -- Part 1: Method for registration and assignment2021-09-28KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 14030-4:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 4: Verification programme requirements2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14030-2:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 2: Process for green loans2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14030-1:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 1: Process for green bonds2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 44004:2021Collaborative business relationship management -- Guidelines for large organizations seeking collaboration with micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)2021-10-11KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 31030:2021Travel risk management -- Guidance for organizations2021-09-14KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO 37000:2021Governance of organizations -- Guidance2021-09-14KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 18436-6:2021Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for certification of personnel -- Part 6: Acoustic emission2021-09-15KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 50005:2021Energy management systems -- Guidelines for a phased implementation2021-09-14KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 17030:2021Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity2021-09-09KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17030:2021Conformity assessment -- General requirements for third-party marks of conformity2021-09-09KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 7870-4:2021Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts2021-09-21KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 22514-7:2021Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 7: Capability of measurement processes2021-08-25KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
07.020 Matematyka
IEC 60050-103:2009/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 20480-3:2021Fine bubble technology -- General principles for usage and measurement of fine bubbles -- Part 3: Methods for generating fine bubbles2021-09-22KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO 24261-2:2021Fine bubble technology -- Elimination method for sample characterization -- Part 2: Fine bubble elimination techniques2021-09-20KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 21709:2020/Amd 1:2021Biotechnology -- Biobanking -- Process and quality requirements for establishment, maintenance and characterization of mammalian cell lines2021-09-08KT 287 ds. Biotechnologii
ISO 23033:2021Biotechnology -- Analytical methods -- General requirements and considerations for the testing and characterization of cellular therapeutic products2021-08-27KT 287 ds. Biotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 80601-2-26:2019/COR1:2021Corrigendum 1 - Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electroencephalograph2021-10-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 80001-1:2021Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software -- Part 1: Application of risk management2021-09-22KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
IEC 80001-1:2021Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software2021-09-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-90:2021Medical electrical equipment -- Part 2-90: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory high-flow therapy equipment2021-08-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 10079-4:2021Medical suction equipment -- Part 4: General requirements2021-08-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-09-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 13179-1:2021Implants for surgery -- Coatings on metallic surgical implants -- Part 1: Plasma-sprayed coatings derived from titanium or titanium-6 aluminum-4 vanadium alloy powders2021-09-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-09-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
ISO 80601-2-90:2021Medical electrical equipment - Part 2-90: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory high-flow therapy equipment2021-08-30KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-09-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 6877:2021Dentistry -- Endodontic obturating materials2021-09-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 21563:2021Dentistry -- Hydrocolloid impression materials2021-08-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 16256:2021Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems -- Broth micro-dilution reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast fungi involved in infectious diseases2021-10-14KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO 6717:2021In vitro diagnostic medical devices -- Single-use containers for the collection of specimens from humans other than blood2021-08-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 22467:2021Traditional Chinese medicine -- Determination of microorganisms in natural products2021-10-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62321-3-3:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption acces2021-09-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 14030-2:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 2: Process for green loans2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14030-1:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 1: Process for green bonds2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14030-4:2021Environmental performance evaluation -- Green debt instruments -- Part 4: Verification programme requirements2021-09-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 27919-2:2021Carbon dioxide capture -- Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant2021-10-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 12219-1:2021Interior air of road vehicles -- Part 1: Whole vehicle test chamber -- Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors2021-08-31KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 24095:2021Workplace air -- Guidance for the measurement of respirable crystalline silica2021-09-13KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 23446:2021Marine technology -- Product water quality of seawater reverse osmosis (RO) desalination -- Guidelines for municipal water supply2021-09-29KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 23400:2021Guidelines for the determination of organic carbon and nitrogen stocks and their variations in mineral soils at field scale2021-10-08KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 11916-3:2021Soil quality -- Determination of selected explosives and related compounds -- Part 3: Method using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)2021-09-17KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 12: Determination of liquid and plastic limits2021-08-24KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-14:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 14: Four-sided moulding machines2021-10-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-15:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 15: Presses2021-10-14KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-2:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines2021-10-14KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
IEC 60204-1:2016/AMD1:2021Amendment 1 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements2021-09-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-74:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters2021-09-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-118:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-118: Particular requirements for professional ice-cream makers2021-08-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-119:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-119: Particular requirements for commercial vacuum packaging appliances2021-08-25KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 11228-1:2021Ergonomics -- Manual handling -- Part 1: Lifting, lowering and carrying2021-10-05KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 14505-4:2021Ergonomics of the thermal environment -- Evaluation of thermal environments in vehicles -- Part 4: Determination of the equivalent temperature by means of a numerical manikin2021-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-08-26KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC 60695-2-12:2021Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials2021-10-08KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-08-25KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-08-24KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 2889:2021Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities2021-08-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 60839-11-33:2021Alarm and electronic security systems - Part 11-33: Electronic access control systems - Access control configuration based on Web services2021-08-25KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 15384:2018/Amd 1:2021Protective clothing for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing2021-09-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 12609-1:2021Eye and face protection against intense light sources used on humans and animals for cosmetic and medical applications -- Part 1: Specification for products2021-10-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 10360-13:2021Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 13: Optical 3D CMS2021-09-09KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 10360-10:2021Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 10: Laser trackers2021-08-27KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 10360-13:2021Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 13: Optical 3D CMS2021-09-09KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 23350:2021Hydrometry -- Catching-type liquid precipitation measuring gauges2021-09-24KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-801:1994/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO 3381:2021Railway applications -- Acoustics -- Noise measurement inside railbound vehicles2021-09-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60050-801:1994/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 801: Acoustics and electroacoustics2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 18436-6:2021Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for certification of personnel -- Part 6: Acoustic emission2021-09-15KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 23670:2021Space systems -- Vibration testing2021-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-131:2002/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60688:2021Electrical measuring transducers for converting AC and DC electrical quantities to analogue or digital signals2021-09-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61869-11:2017/ISH1:2021Interpretation sheet 1 - Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low-power passive voltage transformers2021-09-15KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 62586-2:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements2021-09-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-3-3:2019/COR1:2021Corrigendum 1 - Environmental testing - Part 3-3: Supporting documentation and guidance - Seismic test methods for equipment2021-09-29KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.040.10 Gwinty metryczne
ISO 965-1:2013/Amd 1:2021ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 1: Principles and basic data2021-09-29KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 13918:2017/Amd 1:2021Welding -- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding2021-09-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 20515:2021Rolling bearings -- Radial bearings, retaining slots -- Dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2021-09-22RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 9982:2021Belt drives -- Pulleys and V-ribbed belts for industrial applications -- PH, PJ, PK, PL and PM profiles: dimensions2021-09-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 23826:2021Gas cylinders -- Ball valves -- Specification and testing2021-10-13KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 3: Fittings2021-09-28KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 9624:2019/Amd 1:2021Thermoplastics piping systems for fluids under pressure -- Flange adapters and loose backing flanges -- Mating dimensions2021-09-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/IEC 23510:2021Information technology -- 3D printing and scanning -- Framework for an Additive Manufacturing Service Platform (AMSP)2021-10-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 23247-4:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 4: Information exchange2021-10-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 23247-2:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 2: Reference architecture2021-10-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-66:2021Data quality -- Part 66: Data quality management: Assessment indicators for data processing in manufacturing operations2021-10-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 23247-3:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 3: Digital representation of manufacturing elements2021-10-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-59:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 59: Integrated generic resource: Quality of product shape data2021-09-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.70 Materiały ścierne
ISO 9286:2021Abrasive grains and crude -- Chemical analysis of silicon carbide2021-10-13KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-5:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-5: Particular requirements for grass shears2021-08-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 3834-5:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-42021-10-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 3834-1:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements2021-09-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15614-12:2021Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding procedure test -- Part 12: Spot, seam and projection welding2021-10-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 13918:2017/Amd 1:2021Welding -- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding2021-09-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 14922:2021Thermal spraying -- Quality requirements for manufacturers of thermal sprayed coatings2021-09-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO 50005:2021Energy management systems -- Guidelines for a phased implementation2021-09-14KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.080 Pompy cieplne
ISO 21922:2021Refrigerating systems and heat pumps -- Valves -- Requirements, testing and marking2021-08-31KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 63186:2021Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Criteria for seismic trip system2021-08-30KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 24459:2021Determination of uranium content in samples coming from the nuclear fuel cycle by L-absorption edge spectrometry2021-10-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 21922:2021Refrigerating systems and heat pumps -- Valves -- Requirements, testing and marking2021-08-31KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60695-2-12:2021Fire hazard testing - Part 2-12: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability index (GWFI) test method for materials2021-10-08KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60204-1:2016/AMD1:2021Amendment 1 - Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements2021-09-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC 60050-131:2002/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62262:2002/AMD1:2021Amendment 1 - Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)2021-09-03KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60695-9-2:2021Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods2021-08-25KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60695-2-13:2021Fire hazard testing - Part 2-13: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire ignition temperature (GWIT) test method for materials2021-08-24KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62899-201-2:2021Printed electronics - Part 201-2: Materials - Substrates - Measurement methods for properties of stretchable substrates2021-10-14RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 60674-3-1:2021Plastic films for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Biaxially oriented polypropylene (PP) film for capacitors2021-08-25KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.045 Materiały półprzewodnikowe
IEC 62899-503-3:2021Printed electronics - Part 503-3: Quality assessment - Measuring method of contact resistance for the printed thin film transistor - Transfer length method2021-08-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 61914:2021Cable cleats for electrical installations2021-10-06KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60884-3-1:2021Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 3-1: Particular requirements for socket-outlets incorporating USB power supply2021-10-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2021-10-04KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 62271-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2021-10-04KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62868-2-3:2021Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-3: Particular requirements - Flexible OLED tiles and panels2021-10-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62922:2016/AMD1:2021Amendment 1 - Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements2021-08-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-9:2021Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits2021-10-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
ISO 29461-1:2021Air intake filter systems for rotary machinery -- Test methods -- Part 1: Static filter elements2021-09-15KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60700-1:2015/AMD1:2021Amendment 1 - Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing2021-09-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-5:2021Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte2021-09-30KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 63218:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium, nickel cadmium and nickel-metal hydride cells and batteries for portable applications - Guidance on environmental aspects2021-08-30KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60050-466:1990/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 61954:2021Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2021-10-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60143-2:2012/AMD1:2021Amendment 1 - Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks2021-09-02KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
IEC 60050-811:2017/AMD1:2021Amendment 1: International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 811: Electric traction2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62435-9:2021Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 9: Special cases2021-08-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC 60143-2:2012/AMD1:2021Amendment 1 - Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks2021-09-02KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 63287-1:2021Semiconductor devices - Generic semiconductor qualification guidelines - Part 1: Guidelines for IC reliability qualification2021-08-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.20 Tyrystory
IEC 61954:2021Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2021-10-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.30 Tranzystory
IEC 62899-503-3:2021Printed electronics - Part 503-3: Quality assessment - Measuring method of contact resistance for the printed thin film transistor - Transfer length method2021-08-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 63244-1:2021Semiconductor devices - Semiconductor devices for wireless power transfer and charging - Part 1: General requirements and specifications2021-09-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-40:2021Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 40:Test methods of micro-electromechanical inertial shock switch threshold2021-09-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62629-1-2:20213D display devices - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols2021-09-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 63041-1:2021Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications2021-09-17KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 60444-6:2021Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)2021-09-01KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-201-2:2021Printed electronics - Part 201-2: Materials - Substrates - Measurement methods for properties of stretchable substrates2021-10-14RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
IEC 61189-2-807:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-807: Test methods for materials for interconnection structures - Decomposition temperature (Td) using TGA2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 11807-2:2021Integrated optics -- Vocabulary -- Part 2: Terms used in classification2021-10-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 11807-1:2021Integrated optics -- Vocabulary -- Part 1: Optical waveguide basic terms and symbols2021-10-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 14881:2021Integrated optics -- Interfaces -- Parameters relevant to coupling properties2021-10-12KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 62629-1-2:20213D display devices - Part 1-2: Generic - Terminology and letter symbols2021-09-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-721:1991/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020/ISH1:2021Interpretation Sheet 1 - Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)2021-08-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-08-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD7:2021Amendment 7 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61196-7:2021Coaxial communication cables - Part 7: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with ISO/IEC 11801-4 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 6 000 MHz2021-08-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6-1:2021Coaxial communication cables - Part 6-1: Blank detail specification for CATV drop cables2021-08-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6:2021Coaxial communication cables - Part 6: Sectional specification for CATV drop cables2021-08-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-5:2021Metallic communication cable test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening or coupling attenuation - Absorbing clamp method2021-08-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-16:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-16: Electromagnetic compatibility (EMC) - Extension of the frequency range to higher frequencies for transfer impedance and to lower frequencies for screening attenuation measurements usin2021-08-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-54:2021Radio frequency connectors - Part 54: Sectional specification for coaxial connectors with 10 mm inner diameter of outer conductor, nominal characteristic impedance 50 Ω, Series 4,3-102021-08-27KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60958-3:2021Digital audio interface - Part 3: Consumer applications2021-09-02KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 60958-1:2021Digital audio interface - Part 1: General2021-09-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
IEC 62605:2021Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries2021-08-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
IEC 63087-1:2021Assistive listening devices and systems for active assisted living - Part 1: General2021-08-26KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-131-03:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 131-03: Single-mode mechanical fibre splice for category OP – Outdoor protected environment2021-10-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-101-03:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 101-03: Fibre management systems for category OP - Outdoor protected environment2021-09-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-111-09:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-09: Sealed closures - Category S - Subterranean2021-09-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-111-07:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-07: Sealed closures - Category A - Aerial2021-09-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61850-7-420:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-420: Basic communication structure - Distributed energy resources and distribution automation logical nodes2021-10-13KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 23510:2021Information technology - 3D printing and scanning - Framework for an Additive Manufacturing Service Platform (AMSP)2021-10-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 23510:2021Information technology -- 3D printing and scanning -- Framework for an Additive Manufacturing Service Platform (AMSP)2021-10-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 22237-3:2021Information technology -- Data centre facilities and infrastructures -- Part 3: Power distribution2021-10-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 22237-3:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 3: Power distribution2021-10-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 22237-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts2021-10-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 22237-1:2021Information technology -- Data centre facilities and infrastructures -- Part 1: General concepts2021-10-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 21823-3:2021Internet of things (IoT) -- Interoperability for IoT systems -- Part 3: Semantic interoperability2021-09-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 21823-3:2021Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 3: Semantic interoperability2021-09-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 5965:2021Information technology -- Swordfish Scalable Storage Management API Specification2021-08-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5965:2021Information technology - Swordfish Scalable Storage Management API Specification2021-08-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27555:2021Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines on personally identifiable information deletion2021-10-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27555:2021Information security, cybersecurity and privacy protection -- Guidelines on personally identifiable information deletion2021-10-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-1:2021Information security -- Encryption algorithms -- Part 1: General2021-09-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-1:2021Information security - Encryption algorithms - Part 1: General2021-09-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27036-1:2021Cybersecurity -- Supplier relationships -- Part 1: Overview and concepts2021-09-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18014-2:2021Information security - Time-stamping services - Part 2: Mechanisms producing independent tokens2021-09-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18014-2:2021Information security -- Time-stamping services -- Part 2: Mechanisms producing independent tokens2021-09-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27036-1:2021Cybersecurity - Supplier relationships - Part 1: Overview and concepts2021-09-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27551:2021Information security, cybersecurity and privacy protection - Requirements for attribute-based unlinkable entity authentication2021-09-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27551:2021Information security, cybersecurity and privacy protection -- Requirements for attribute-based unlinkable entity authentication2021-09-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 18181-2:2021Information technology - JPEG XL image coding system - Part 2: File format2021-10-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18181-2:2021Information technology -- JPEG XL image coding system -- Part 2: File format2021-10-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-7:2021Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Part 7: Reference software2021-09-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-16:2021Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 images into ISO/IEC 23008-122021-09-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-7:2021Information technology -- Digital compression and coding of continuous-tone still images -- Part 7: Reference software2021-09-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-16:2021Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 16: Encapsulation of JPEG 2000 images into ISO/IEC 23008-122021-09-15KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-6:2021Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 6: 3D audio reference software2021-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2021Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D audio reference software2021-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-14:2019/Amd 1:2021Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 14: Partial file format2021-10-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-14:2019/AMD1:2021Information technology - MPEG systems technologies - Part 14: Partial file format2021-10-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-10:2020/Amd 1:2021Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format2021-09-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-10:2020/AMD1:2021Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format2021-09-20KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 22603-1:2021Information technology -- Digital representation of product information -- Part 1: General requirements2021-09-28KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 22603-1:2021Information technology - Digital representation of product information - Part 1: General requirements2021-09-28KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19763-16:2021Information technology -- Metamodel framework for interoperability (MFI) -- Part 16: Metamodel for document model registration2021-09-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19763-16:2021Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 16: Metamodel for document model registration2021-09-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 20830:2021Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Han Xin Code bar code symbology specification2021-08-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 20830:2021Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Han Xin Code bar code symbology specification2021-08-27KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 19075-2:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 2: Time-related information2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-8:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 8: Multidimensional arrays2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-7:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 7: Polymorphic table functions2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-6:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 6: Support for JSON2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-5:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 5: Row pattern recognition2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-4:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 4: Routines and types using the Java™ programming language2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-3:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 3: SQL embedded in programs using the JavaTM programming language2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-2:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 2: Time-related information2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-8:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 8: Multidimensional arrays2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-7:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 7: Polymorphic table functions2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-6:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 6: Support for JSON2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-5:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 5: Row pattern recognition2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-4:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 4: Routines and types using the Java™ programming language2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-3:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 3: SQL embedded in programs using the Java™ programming language2021-09-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-1:2021Information technology - Guidance for the use of database language SQL - Part 1: XQuery regular expressions2021-08-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19075-1:2021Information technology -- Guidance for the use of database language SQL -- Part 1: XQuery regular expressions2021-08-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 32430:2021Software engineering -- Trial use standard for software non-functional sizing measurements2021-10-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 32430:2021Software engineering - Trial use standard for software non-functional sizing measurements2021-10-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 23360-5-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 5-2: Core specification for PowerPC 32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-7-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 7-3: Desktop specification for S390 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-4-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 4-2: Core specification for AMD64 (X86-64) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-3-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 3-3: Desktop specification for IA64 (Itanium TM) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-3-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 3-2: Core specification for IA64 (Itanium™) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-2-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 2-3: Desktop specification for X86-32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-2-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 2-2: Core specification for X86-32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-5:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 1-5: Imaging specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-4:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 1-4: Languages specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 1-3: Desktop specification generic part2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-1:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 1-1: Common definitions2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-8-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 8-3: Desktop specification for S390X architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-1:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-1: Common definitions2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-2: Core specification generic part2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-3: Desktop specification generic part2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-4:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-4: Languages specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-1-5:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 1-5: Imaging specification2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-2-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 2-2: Core specification for X86-32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-2-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 2-3: Desktop specification for X86-32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-3-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 3-2: Core specification for IA64 (Itanium™) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-3-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 3-3: Desktop specification for IA64 (Itanium TM) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-4-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 4-2: Core specification for AMD64 (X86-64) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-4-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 4-3: Desktop specification for AMD64 (X86-64) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-5-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 5-2: Core specification for PowerPC 32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-5-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 5-3: Desktop specification for PowerPC 32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-6-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 6-2: Core specification for PowerPC 64 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-6-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 6-3: Desktop specification for PowerPC 64 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-7-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 7-2: Core specification for S390 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-4-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 4-3: Desktop specification for AMD64 (X86-64) architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-8-2:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 8-2: Core specification for S390X architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-8-3:2021Linux Standard Base (LSB) -- Part 8-3: Desktop specification for S390X architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-7-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 7-3: Desktop specification for S390 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-7-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 7-2: Core specification for S390 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-6-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 6-3: Desktop specification for PowerPC 64 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-6-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 6-2: Core specification for PowerPC 64 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-5-3:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 5-3: Desktop specification for PowerPC 32 architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 23360-8-2:2021Linux Standard Base (LSB) - Part 8-2: Core specification for S390X architecture2021-10-08KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 24773-3:2021Software and systems engineering -- Certification of software and systems engineering professionals -- Part 3: Systems engineering2021-09-02KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 24773-3:2021Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 3: Systems engineering2021-09-02KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 5962:2021Information technology - SPDX® Specification V2.2.12021-08-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5962:2021Information technology -- SPDX® Specification V2.2.12021-08-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 21823-3:2021Internet of things (IoT) -- Interoperability for IoT systems -- Part 3: Semantic interoperability2021-09-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 21823-3:2021Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 3: Semantic interoperability2021-09-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC/IEEE 8802-1AX:2021Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1AX: Link aggregation2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/Amd 2:2021Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AX:2021Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1AX: Link aggregation2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/AMD2:2021Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1Q: Bridges and bridged networks2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/AMD3:2021Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1Q: Bridges and bridged networks2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020/Amd 3:2021Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2021-09-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 21472:2021Information technology - Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance2021-10-06KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 21472:2021Information technology -- Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance2021-10-06KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 18013-5:2021Personal identification -- ISO-compliant driving licence -- Part 5: Mobile driving licence (mDL) application2021-09-30KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-5:2021Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 5: Mobile driving licence (mDL) application2021-09-30KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18745-2:2021Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices -- Part 2: Test methods for the contactless interface2021-09-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18745-2:2021Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices - Part 2: Test methods for the contactless interface2021-09-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
IEC 62605:2021Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries2021-08-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 20616-1:2021Graphic technology -- File format for quality control and metadata -- Part 1: Print requirements eXchange (PRX)2021-09-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 12642-3:2021Graphic technology -- Input data for characterization of 4-colour process printing -- Part 3: Extended data set including near neutral scale2021-09-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IEC 62605:2021Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries2021-08-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO 23247-4:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 4: Information exchange2021-10-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 23247-2:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 2: Reference architecture2021-10-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 23247-3:2021Automation systems and integration -- Digital twin framework for manufacturing -- Part 3: Digital representation of manufacturing elements2021-10-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 23323:2021Ships and marine technology -- Specification for software-based planned maintenance systems2021-09-17KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 27789:2021Health informatics -- Audit trails for electronic health records2021-10-05KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
IEC 80001-1:2021Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software -- Part 1: Application of risk management2021-09-22KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
IEC 80001-1:2021Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software2021-09-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9211-7:2021Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 7: Minimum requirements for neutral beam splitter coatings2021-09-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 14548:2021Photography -- Dimensions of glass plates2021-10-12KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 18947-2:2021Imaging materials and prints -- Abrasion resistance -- Part 2: Rub testing of photographic prints2021-10-05KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 29142-1:2021Information technology -- Print cartridge characterization -- Part 1: General: terms, symbols, notations and cartridge characterization framework2021-08-31KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29142-1:2021Information technology - Print cartridge characterization - Part 1: General: terms, symbols, notations and cartridge characterization framework2021-08-31KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 20616-1:2021Graphic technology -- File format for quality control and metadata -- Part 1: Print requirements eXchange (PRX)2021-09-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 12642-3:2021Graphic technology -- Input data for characterization of 4-colour process printing -- Part 3: Extended data set including near neutral scale2021-09-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 14505-4:2021Ergonomics of the thermal environment -- Evaluation of thermal environments in vehicles -- Part 4: Determination of the equivalent temperature by means of a numerical manikin2021-09-15KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 12219-1:2021Interior air of road vehicles -- Part 1: Whole vehicle test chamber -- Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors2021-08-31KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
ISO 13775-1:2021Thermoplastic tubing and hoses for automotive use -- Part 1: Non-fuel applications2021-09-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
IEC 62321-3-3:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption acces2021-09-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62321-9:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2021-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62321-2:2021Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 2: Disassembly, disjointment and mechanical sample preparation2021-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 15765-5:2021Road vehicles -- Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) -- Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector2021-09-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/SAE 21434:2021Road vehicles -- Cybersecurity engineering2021-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 63246-1:2021Configurable car infotainment services (CCIS) - Part 1: General2021-08-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.30 Urządzenia wskazujące i kontrolne
ISO 2575:2021Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales2021-09-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
ISO 14400:2021Road vehicles -- Wheels and rims -- Use, general maintenance and safety requirements and out-of-service conditions2021-10-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13988:2021Passenger car and light truck vehicle wheels -- Clip and adhesive balance weight and rim flange nomenclature, test procedures and performance requirements2021-08-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
ISO 13837:2021Road vehicles -- Safety glazing materials -- Method for the determination of solar transmittance2021-09-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 7299-2:2021Diesel engines -- End-mounting flanges for pumps -- Part 2: High-pressure supply pumps for common rail fuel injection systems2021-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
ISO 4138:2021Passenger cars -- Steady-state circular driving behaviour -- Open-loop test methods2021-09-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 23274-2:2021Hybrid-electric road vehicles -- Exhaust emissions and fuel consumption measurements -- Part 2: Externally chargeable vehicles2021-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 14229-2:2021Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS) -- Part 2: Session layer services2021-10-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20730-3:2021Road vehicles -- Vehicle interface for electronic Periodic Technical Inspection (ePTI) -- Part 3: Data definitions2021-10-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15765-5:2021Road vehicles -- Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) -- Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector2021-09-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 3381:2021Railway applications -- Acoustics -- Noise measurement inside railbound vehicles2021-09-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 22749-1:2021Railway applications -- Suspension components -- Part 1: Characteristics and test methods for elastomer-mechanical parts2021-09-28KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 24045:2021Ships and marine technology -- Adjustable roller-type chain stoppers2021-10-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 24136:2021Ships and marine technology -- Pilot ladder winch reels2021-09-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 23323:2021Ships and marine technology -- Specification for software-based planned maintenance systems2021-09-17KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23629-7:2021UAS traffic management (UTM) -- Part 7: Data model for spatial data2021-09-29KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 8153-2:2021Aerospace fluid systems and components -- Vocabulary -- Part 2: Fittings and couplings2021-09-02KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 23129:2021Space systems -- Thermal control coatings for spacecraft -- Atomic oxygen protective coatings on polyimide film2021-09-27KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23020:2021Space systems -- Determination of test methods to characterize material or component properties required for break-up models used for Earth re-entry2021-09-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23670:2021Space systems -- Vibration testing2021-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
ISO 16653-2:2021Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements and test methods relative to special features -- Part 2: MEWPs with non-conductive (insulating) components2021-10-11KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 18063-2:2021Rough-terrain trucks -- Visibility test methods and their verification -- Part 2: Slewing rough-terrain variable-reach trucks2021-08-24KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 10261:2021Earth-moving machinery -- Product identification numbering system2021-08-27KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 2403:2021Textiles -- Cotton fibres -- Determination of micronaire value2021-08-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 30023:2021Textiles -- Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered2021-08-25KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 4674-2:2021Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of tear resistance -- Part 2: Ballistic pendulum method2021-10-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6450:2021Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of resistance to liquids2021-09-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
61.060 Obuwie
ISO 19957:2021Footwear -- Test methods for heels -- Heel pin holding strength2021-09-14KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
ISO 23781:2021Operating procedures of pig slaughtering2021-09-07KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 13457:2021Agricultural irrigation equipment -- Water-driven chemical injector pumps2021-10-14KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 16438:2021Agricultural irrigation equipment -- Thermoplastic collapsible hoses for irrigation -- Specifications and test methods2021-08-26KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 10522:2021Agricultural irrigation equipment -- Direct-acting pressure-regulating valves2021-08-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 5682-4:2021Equipment for crop protection -- Spraying equipment -- Part 4: Test methods for agitation of sprayer tanks2021-10-06KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 6689:2021Equipment for harvesting -- Combine harvesters and functional components -- VocabularyVocabulary2021-09-03KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 20620:2021Fertilizers and soil conditioners -- Determination of total nitrogen by combustion2021-09-30KT 156 ds. Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 22753:2021Molecular biomarker analysis -- Method for the statistical evaluation of analytical results obtained in testing sub-sampled groups of genetically modified seeds and grains -- General requirements2021-08-27KT 287 ds. Biotechnologii
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 23970:2021Milk, milk products and infant formula -- Determination of melamine and cyanuric acid by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)2021-09-16KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
ISO 23722:2021Meat and meat products -- Vocabulary2021-09-27KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ISO 23722:2021Meat and meat products -- Vocabulary2021-09-27KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ISO 23854:2021Fermented meat products -- Specification2021-09-07KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ISO 13493:2021Meat and meat products -- Determination of chloramphenicol content -- Reference method2021-08-27KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
ISO 23855:2021Frozen surimi -- Specification2021-09-08KT 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
ISO 24673:2021Concentrated date juice -- Specifications and test methods2021-10-04KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 11132:2021Sensory analysis -- Methodology -- Guidelines for the measurement of the performance of a quantitative descriptive sensory panel2021-09-08KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
ISO 4803:2021Laboratory glassware -- Borosilicate glass tubing2021-10-08KT 198 ds. Szkła
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 21795-1:2021Mine closure and reclamation planning -- Part 1: Requirements2021-10-06KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
ISO 21795-2:2021Mine closure and reclamation planning -- Part 2: Guidance2021-10-06KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 4695:2021Iron ores for blast furnace feedstocks -- Determination of the reducibility by the rate of reduction index2021-10-11KT 123 ds. Badań Własności Metali
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20884:2019/Amd 1:2021Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry2021-09-28KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 616:2021Coke -- Determination of shatter indices2021-10-15KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 567:2021Coke -- Determination of bulk density in a small container2021-08-27KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 22940:2021Solid recovered fuels -- Determination of elemental composition by X-ray fluorescence2021-08-25KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.30 Paliwa gazowe
ISO 20884:2019/Amd 1:2021Petroleum products -- Determination of sulfur content of automotive fuels -- Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry2021-09-28KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 18797-2:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- External corrosion protection of risers by coatings and linings -- Part 2: Maintenance and field repair coatings for riser pipes2021-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 2929:2021Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck -- Specification2021-09-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 7788:2021Steel -- Surface finish of hot-rolled plates and wide flats -- Delivery requirements2021-10-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 15177:2021Hot-rolled twin-roll cast steel sheet of commercial quality2021-08-30KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 24294:2021Timber -- Round and sawn timber -- Vocabulary2021-09-09KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-14:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 14: Four-sided moulding machines2021-10-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-15:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 15: Presses2021-10-14KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-2:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines2021-10-14KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-16:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 16: Table band saws and band re-saws2021-10-08KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.30 Wyroby szklane
ISO 13837:2021Road vehicles -- Safety glazing materials -- Method for the determination of solar transmittance2021-09-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23739:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Methods for chemical analysis of zirconium oxide powders2021-08-31KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 23737:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Methods for evaluating wear and friction characteristics of fine ceramic thin films under dry and humid conditions2021-08-24KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 22685:2021Refractory products -- Determination of compressive strength at elevated temperature2021-10-08KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
ISO 13765-7:2021Refractory mortars -- Part 7: Determination of permanent change in dimensions on heating2021-09-27KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
ISO 8840:2021Refractory materials -- Determination of bulk density of granular materials (grain density)2021-09-14KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 19050:2021Rubber, raw, vulcanized -- Determination of metal content by ICP-OES2021-10-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 19242:2021Rubber -- Determination of total sulfur content by ion chromatography2021-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 19050:2021Rubber, raw, vulcanized -- Determination of metal content by ICP-OES2021-10-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 14782:2021Plastics -- Determination of haze for transparent materials2021-10-14KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 23641:2021Flexible cellular polymeric materials -- Determination of antibacterial effectiveness2021-08-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 13775-1:2021Thermoplastic tubing and hoses for automotive use -- Part 1: Non-fuel applications2021-09-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.40 Węże
ISO 13775-1:2021Thermoplastic tubing and hoses for automotive use -- Part 1: Non-fuel applications2021-09-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2929:2021Rubber hoses and hose assemblies for bulk fuel delivery by truck -- Specification2021-09-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 22941:2021Rubber sheets for livestock -- Dairy cattle -- Specification2021-09-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
ISO 19447:2021Passenger car tyres -- Method for measuring ice grip performance -- Loaded new tyres2021-09-17KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-7:2021Tissue paper and tissue products -- Part 7: Determination of optical properties -- Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight)2021-08-27KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 11855-2:2021Building environment design -- Embedded radiant heating and cooling systems -- Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity2021-09-15KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.060.50 Drzwi i okna
ISO 22496:2021Windows and pedestrian doors -- Vocabulary2021-10-06KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 23327:2021Hygrothermal performance of building materials and products -- Determination of moisture adsorption/desorption properties in response to periodic temperature variation2021-09-28KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 10591:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties of sealants after immersion in water2021-10-15KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 11432:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of resistance to compression2021-10-07KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 21265:2021Building and civil engineering sealants -- Assessment of the fungal growth on sealant surfaces2021-09-22KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 23591:2021Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces2021-09-22KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-3:2017/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-3:2003/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15877-3:2009/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 3: Fittings2021-09-28KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22475-1:2021Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for the sampling of soil, rock and groundwater2021-10-05KT 254 ds. Geotechniki
ISO 22476-4:2021Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part 4: Prebored pressuremeter test by Ménard procedure2021-09-01KT 254 ds. Geotechniki
ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 12: Determination of liquid and plastic limits2021-08-24KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 22391-3:2009/Amd 2:2021Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2021-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-2-119:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-119: Particular requirements for commercial vacuum packaging appliances2021-08-25KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 60335-2-24:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers2021-08-31KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-74:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters2021-09-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
IEC 60335-2-118:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-118: Particular requirements for professional ice-cream makers2021-08-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-2:2021Surface cleaning appliances - Part 2: Dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance2021-10-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 62999:2016/AMD1:2021Amendment 1 - Electric room heating - Underfloor heating - Performance characteristics - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols - Enhanced sustainable performance aspects2021-10-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
IEC 60335-2-89:2019/COR2:2021Corrigendum 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor2021-08-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
ISO 7170:2021Furniture -- Storage units -- Test methods for the determination of strength, durability and stability2021-09-20KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 3533:2021Sex toys -- Design and safety requirements for products in direct contact with genitalia, the anus, or both2021-09-24RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny