Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 15296:2017Gas welding equipment -- Vocabulary2017-10-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-811:2017International electrotechnical vocabulary - Part 811: Electric traction2017-11-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017Health informatics -- Point-of-care medical device communication -- Part 10101: Nomenclature2017-10-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 6707-1:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 6707-2:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 2: Contract and communication terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
ISO 6707-1:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 16069:2017Graphical symbols -- Safety signs -- Safety way guidance systems (SWGS)2017-11-10KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 16069:2017Graphical symbols -- Safety signs -- Safety way guidance systems (SWGS)2017-11-10KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
IEC 60445:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
ISO 8887-1:2017Technical product documentation -- Design for manufacturing, assembling, disassembling and end-of-life processing -- Part 1: General concepts and requirements2017-09-28KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 13567-2:2017Technical product documentation -- Organization and naming of layers for CAD -- Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation2017-09-26KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 23081-1:2017Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 1: Principles2017-10-31KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 17068:2017Information and documentation -- Trusted third party repository for digital records2017-10-30KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 3297:2017Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)2017-10-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 20410:2017Tourism and related services -- Bareboat charter -- Minimum service and equipment requirements2017-10-27KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC 40180:2017Information technology -- Quality for learning, education and training -- Fundamentals and reference framework2017-10-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 40180:2017Information technology - Quality for learning, education and training - Fundamentals and reference framework2017-10-09KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC 27019:2017Information technology -- Security techniques -- Information security controls for the energy utility industry2017-11-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27019:2017Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry2017-11-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27021:2017Information technology -- Security techniques -- Competence requirements for information security management systems professionals2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27021:2017Information technology - Security techniques - Competence requirements for information security management systems professionals2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2017Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing2017-10-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2017Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing2017-10-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 18322:2017Space systems -- General management requirements for space test centres2017-10-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 28594:2017Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28590:2017Sampling procedures for inspection by attributes -- Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28598-1:2017Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) -- Part 1: Guidelines for the APP approach2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28592:2017Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer's risk quality (PRQ) and consumer's risk quality (CRQ)2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28593:2017Acceptance sampling procedures by attributes -- Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28591:2017Sequential sampling plans for inspection by attributes2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28597:2017Acceptance sampling procedures by attributes -- Specified quality levels in nonconforming items per million2017-10-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 28598-2:2017Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) -- Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes2017-10-17KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 20410:2017Tourism and related services -- Bareboat charter -- Minimum service and equipment requirements2017-10-27KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 25110:2017Electronic fee collection -- Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC)2017-10-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21210:2012/Amd 1:2017Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- IPv6 Networking2017-09-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 16410-1:2017Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2017-11-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16407-1:2017Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2017-10-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 11418-3:2016/Amd 1:2017Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 3: Screw-neck glass bottles (veral) for solid and liquid dosage forms2017-11-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11418-2:2016/Amd 1:2017Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 2: Screw-neck glass bottles for syrups2017-11-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 1: General requirements2017-11-16KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 80601-2-59:2017Medical electrical equipment -- Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening2017-09-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 14889:2013/Amd 1:2017Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Fundamental requirements for uncut finished lenses2017-11-01KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 16671:2015/Amd 1:2017Ophthalmic implants -- Irrigating solutions for ophthalmic surgery2017-10-03KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
ISO 14457:2017Dentistry -- Handpieces and motors2017-10-17KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 17664:2017Processing of health care products -- Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices2017-10-25KT 295 ds. Sterylizacji
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
ISO 11418-3:2016/Amd 1:2017Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 3: Screw-neck glass bottles (veral) for solid and liquid dosage forms2017-11-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11418-2:2016/Amd 1:2017Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 2: Screw-neck glass bottles for syrups2017-11-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 7176-2:2017Wheelchairs -- Part 2: Determination of dynamic stability of electrically powered wheelchairs2017-10-26KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO 14055-1:2017Environmental management -- Guidelines for establishing good practices for combatting land degradation and desertification -- Part 1: Good practices framework2017-10-13KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 27914:2017Carbon dioxide capture, transportation and geological storage -- Geological storage2017-10-13RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
ISO 18557:2017Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes2017-10-03KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21070:2017Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Management and handling of shipboard garbage2017-10-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20053:2017Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Specifications on design and selection of sorbents2017-09-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-15:2017Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration2017-10-26KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 19340:2017Water quality -- Determination of dissolved perchlorate -- Method using ion chromatography (IC)2017-10-19KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 9696:2017Water quality -- Gross alpha activity -- Test method using thick source2017-09-26KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2017-10-30KT 254 ds. Geotechniki
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 13578:2017Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces2017-09-26KT 301 ds. Odlewnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 13854:2017Safety of machinery -- Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body2017-11-10KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
IEC 60445:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 19085-6:2017Woodworking machines -- Safety -- Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies")2017-11-02KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-3:2017Woodworking machines -- Safety requirements -- Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines2017-10-30KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-12:2002/AMD2:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2017-10-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-52:2002/AMD2:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances2017-10-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-103:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2017-10-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-43:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular clothes dryers and towel rails2017-10-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-81:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2017-10-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-95:2011/AMD2:2017Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use 2017-10-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 9241-940:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions2017-11-09KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 16673:2017Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems -- Occlusion method to assess visual demand due to the use of in-vehicle systems2017-09-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 19918:2017Protective clothing -- Protection against chemicals -- Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials2017-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 27065:2017Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers2017-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16975-3:2017Respiratory protective devices -- Selection, use and maintenance -- Part 3: Fit-testing procedures2017-09-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
IEC 62828-1:2017Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters 2017-11-10KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 14253-1:2017Geometrical product specifications (GPS) -- Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment -- Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications2017-10-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
IEC 62828-2:2017Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters2017-11-07KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 9123:2017Hydrometry -- Stage-fall-discharge relationships2017-10-30KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
ISO 6416:2017Hydrometry -- Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method2017-10-11KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60118-4:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements 2017-11-09KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 62359:2010/AMD1:2017Amendment 1 - Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields2017-09-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 16063-33:2017Methods for the calibration of vibration and shock transducers -- Part 33: Testing of magnetic field sensitivity2017-10-18KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 13373-9:2017Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vibration condition monitoring -- Part 9: Diagnostic techniques for electric motors2017-10-09KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
IEC 61520:2000/COR1:2017Corrigendum 1 - Metal thermowells for thermometer sensors - Functional dimensions 2017-09-26KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC/IEEE 62704-1:2017Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 1: General requirements for using the finite difference time-domain (FDTD) method for SAR calculations
2017-10-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC/IEEE 62704-3:2017Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 3: Specific requirements for using the finite difference time domain (FDTD) method for SAR calculations of m2017-10-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 19581:2017Measurement of radioactivity -- Gamma emitting radionuclides -- Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry2017-10-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO/ASTM 51538:2017Practice for use of the ethanol-chlorobenzene dosimetry system2017-10-03KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 9696:2017Water quality -- Gross alpha activity -- Test method using thick source2017-09-26KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-52:2017Environmental testing - Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) 2017-11-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
ISO 16371-2:2017Non-destructive testing -- Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates -- Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays2017-10-03KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 9276-4:2001/Amd 1:2017Representation of results of particle size analysis -- Part 4: Characterization of a classification process2017-11-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 6526:2017Plain bearings -- Pressed bimetallic half thrust washers -- Features and tolerances2017-10-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 76:2006/Amd 1:2017Rolling bearings -- Static load ratings2017-11-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.120.40 Wyważanie i wyważarki
ISO 16084:2017Balancing of rotating tools and tool systems2017-10-25KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
21.140 Uszczelnienia, dławnice
ISO 4709:2017Composition cork -- Gasket material -- Classification system, requirements, sampling, packaging and marking2017-10-03KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 4708:2017Composition cork -- Gasket material -- Test methods2017-09-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11363-2:2017Gas cylinders -- 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders -- Part 2: Inspection gauges2017-10-30KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 11295:2017Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement2017-11-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 10639:2017Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2017-10-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 19385:2017Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for water jetting or water blasting applications -- Specification2017-10-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 11237:2017Rubber hoses and hose assemblies -- Compact wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2017-10-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 5782-1:2017Pneumatic fluid power -- Compressed air filters -- Part 1: Main characteristics to be included in supplier's literature and product-marking requirements2017-11-02KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
ISO 18237:2017Hydraulic fluid power -- Method for evaluating water separation performance of dehydrators2017-10-18KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
ISO 12669:2017Hydraulic fluid power -- Method for determining the required cleanliness level (RCL) of a system2017-10-11KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
ISO 6301-1:2017Pneumatic fluid power -- Compressed-air lubricators -- Part 1: Main characteristics to be included in supplier's literature and product-marking requirements2017-10-03KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
ISO 5390:1977/Amd 1:2017Compressors -- Classification2017-10-02KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 16300-3:2017Automation systems and integration -- Interoperability of capability units for manufacturing application solutions -- Part 3: Verification and validation of interoperability among capability units2017-10-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62828-1:2017Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters 2017-11-10KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 62828-2:2017Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters2017-11-07KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 15746-2:2017Automation systems and integration -- Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems -- Part 2: Activity models and information exchange2017-10-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61520:2000/COR1:2017Corrigendum 1 - Metal thermowells for thermometer sensors - Functional dimensions 2017-09-26KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-1:2017Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools2017-11-07KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
ISO 16084:2017Balancing of rotating tools and tool systems2017-10-25KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-1:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-1: Particular requirements for chain saws2017-10-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 62841-3-14:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-14: Particular requirements for transportable drain cleaners2017-10-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 13916:2017Welding -- Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature2017-10-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 544:2017Welding consumables -- Technical delivery conditions for filler materials and fluxes -- Type of product, dimensions, tolerances and markings2017-11-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 5175-2:2017Gas welding equipment -- Safety devices -- Part 2: Devices not incorporating a flame (flashback) arrestor2017-10-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 5175-1:2017Gas welding equipment -- Safety devices -- Part 1: Devices incorporating a flame (flashback) arrestor2017-10-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 15296:2017Gas welding equipment -- Vocabulary2017-10-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 17640:2017Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Techniques, testing levels, and assessment2017-10-12KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 10675-2:2017Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium and its alloys2017-10-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
ISO 13578:2017Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces2017-09-26KT 301 ds. Odlewnictwa
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 12944-4:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 4: Types of surface and surface preparation2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11126-10:2017Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 10: Almandite garnet2017-11-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 10074:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Specification for hard anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys2017-11-17KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 17836:2017Thermal spraying -- Determination of the deposition efficiency for thermal spraying2017-10-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 3210:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s)2017-10-30KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 2143:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing -- Dye-spot test with prior acid treatment2017-10-10KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 10216:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Instrumental determination of image clarity of anodic oxidation coatings -- Instrumental method2017-10-09KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 2135:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Accelerated test of light fastness of coloured anodic oxidation coatings using artificial light2017-10-09KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 18888:2017Gas turbine combined cycle power plants -- Thermal performance tests2017-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.100 Elektrownie. Zagadnienia ogólne
ISO 18888:2017Gas turbine combined cycle power plants -- Thermal performance tests2017-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 18557:2017Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes2017-10-03KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
ISO 9806:2017Solar energy -- Solar thermal collectors -- Test methods2017-09-26KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
ISO 16079-1:2017Condition monitoring and diagnostics of wind turbines -- Part 1: General guidelines2017-11-03KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60445:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62677-1:2017Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements 2017-10-11KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62677-2:2017Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2: Methods of test2017-10-11KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 62677-2:2017Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2: Methods of test2017-10-11KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62677-1:2017Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements 2017-10-11KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-2-95:2011/AMD2:2017Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use 2017-10-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 62986:2017Plugs, socket-outlets and couplers with arcuate contacts2017-09-28KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60755:2017General safety requirements for residual current operated protective devices2017-10-26KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-110:2017High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching 2017-10-05KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-1:1969/AMD56:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps2017-11-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2014/AMD2:2017Amendment 2 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2017-11-10KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
IEC 62554:2011/AMD1:2017Amendment 1 - Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps2017-10-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62838:2015/COR1:2017Corrigendum 1 - LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications2017-10-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-7:2011/AMD1:2017Amendment 1 - Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained) 2017-10-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-1:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements2017-09-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60810:2017Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2017-09-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC/IEEE 60076-57-129:2017Power transformers - Part 57-129: Transformers for HVDC applications 2017-11-09KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
IEC 61558-1:2017Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests2017-09-29KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 60099-8:2017Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV2017-11-14KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
IEC 60050-811:2017International electrotechnical vocabulary - Part 811: Electric traction2017-11-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62629-13-1:20173D Display devices - Part 13-1: Visual inspection methods for stereoscopic displays using glasses - Ghost image2017-10-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62341-6-3:2017Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-3: Measuring methods of image quality2017-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62629-13-1:20173D Display devices - Part 13-1: Visual inspection methods for stereoscopic displays using glasses - Ghost image2017-10-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC/IEEE 62704-1:2017Determining the peak spatial-average specific absorption rate (SAR) in the human body from wireless communications devices, 30 MHz to 6 GHz - Part 1: General requirements for using the finite difference time-domain (FDTD) method for SAR calculations
2017-10-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61097-3:2017Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 3: Digital selective calling (DSC) equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
2017-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.100.10 Emisja
CISPR 16-1-2:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements 2017-11-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 25:2016/COR1:2017Corrigendum 1 - Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-10-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
CISPR 16-1-2:2014/AMD1:2017Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements 2017-11-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 25:2016/COR1:2017Corrigendum 1 - Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-10-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-1-206:2017Coaxial communication cables - Part 1-206: Environmental test methods - Climatic sequence2017-11-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-09-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-09-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60728-13-1:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system2017-09-26KT 11 ds. Telekomunikacji
33.160.30 Systemy audio
IEC 62702-1-2:2017Audio archive system - Part 1-2 : BD disk and data migration for long-term audio data storage2017-11-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60728-13-1:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system2017-09-26KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60793-1-45:2017Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter 2017-11-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-1-47:2017Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss 2017-10-11KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-22:2017Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods 2017-10-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30134-5:2017Information technology -- Data centres -- Key performance indicators -- Part 5: IT Equipment Utilization for servers (ITEUsv)2017-10-26KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-5:2017Information technology - Data centres - Key performance indicators - Part 5: IT Equipment Utilization for servers (ITEUsv)2017-10-26KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-4:2017Information technology -- Data centres -- Key performance indicators -- Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for servers (ITEEsv)2017-10-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-4:2017Information technology - Data centres - Key performance indicators - Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for servers (ITEEsv)
2017-10-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 19988:2017Information technology -- Core Business Vocabulary Standard2017-10-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19988:2017Information technology - Core Business Vocabulary Standard2017-10-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 11770-4:2017Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 4: Mechanisms based on weak secrets2017-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-4:2017Information technology - Security techniques - Key management - Part 4: Mechanisms based on weak secrets2017-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-2:2006/Amd 1:2017Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 2: Asymmetric ciphers 2017-11-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-2:2006/AMD1:2017Information technology -- Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 2: Asymmetric ciphers2017-11-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27021:2017Information technology -- Security techniques -- Competence requirements for information security management systems professionals2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27021:2017Information technology - Security techniques - Competence requirements for information security management systems professionals2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-3:2017Information technology -- Security techniques -- Electronic discovery -- Part 3: Code of practice for electronic discovery2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-3:2017Information technology - Security techniques - Electronic discovery - Part 3: Code of practice for electronic discovery2017-10-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19592-2:2017Information technology - Security techniques - Secret sharing - Part 2: Fundamental mechanisms2017-10-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19592-2:2017Information technology -- Security techniques -- Secret sharing -- Part 2: Fundamental mechanisms2017-10-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2017Information technology -- Security techniques -- Guidelines for information security management systems auditing2017-10-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27034-5:2017Information technology -- Security techniques -- Application security -- Part 5: Protocols and application security controls data structure2017-10-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2017Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing2017-10-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27034-5:2017Information technology - Security techniques - Application security - Part 5: Protocols and application security controls data structure2017-10-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 17922:2017Information technology - Security techniques - Telebiometric authentication framework using biometric hardware security module2017-10-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 17922:2017Information technology -- Security techniques -- Telebiometric authentication framework using biometric hardware security module2017-10-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 18477-4:2017Information technology -- Scalable compression and coding of continuous-tone still images -- Part 4: Conformance testing2017-10-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18477-4:2017Information technology - Scalable compression and coding of continuous-tone still images - Part 4: Conformance testing2017-10-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 29199-2:2012/Amd 1:2017Information technology -- JPEG XR image coding system -- Part 2: Image coding specification2017-10-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 29199-2:2012/AMD1:2017Information technology -- JPEG XR image coding system -- Part 2: Image coding specification2017-10-09KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-11:2015/COR1:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 11: MPEG Media Transport Composition Information2017-11-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-11:2015/Cor 1:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 11: MPEG media transport composition information2017-11-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-5:2017/Amd 1:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 5: Reference software for high efficiency video coding2017-11-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-5:2017/AMD1:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 5: Reference software for high efficiency video coding2017-11-06KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-16:2011/Amd 4:2017Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 16: Animation Framework eXtension (AFX)2017-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-16:2011/AMD4:2017Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 16: Animation Framework eXtension (AFX)2017-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-4:2015/AMD2:2017Information technology - MPEG audio technologies - Part 4: Dynamic Range Control2017-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 2:2017Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 4: Dynamic Range Control2017-10-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-2:2017Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 2: Conformance and reference software2017-10-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-2:2017Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 2: Conformance and reference software2017-10-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding2017-10-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding2017-10-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-1:2017/AMD1:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 1: MPEG media transport (MMT)2017-10-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-1:2017/Amd 1:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 1: MPEG media transport (MMT) 2017-10-04KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO 15394:2017Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels2017-11-09KT 133 ds. Opakowań
ISO/IEC 29167-10:2017Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 10: Crypto suite AES-128 security services for air interface communications2017-10-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-10:2017Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Part 10: Crypto suite AES-128 security services for air interface communications2017-10-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18047-6:2017Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz2017-10-10KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18047-6:2017Information technology -- Radio frequency identification device conformance test methods -- Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz2017-10-10KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO 28219:2017Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols2017-09-26KT 133 ds. Opakowań
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
IEC 62919:2017Content management - Monitoring and management of personal digital content2017-11-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 21778:2017Information technology - The JSON data interchange syntax2017-11-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 21778:2017Information technology -- The JSON data interchange syntax2017-11-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19513:2017Information technology -- Object Management Group Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM), 2.1.12017-11-10RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19513:2017Information technology - Object Management Group Unified Profile for DoDAF and MODAF (UPDM), 2.1.12017-11-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC/IEEE 26513:2017Systems and software engineering -- Requirements for testers and reviewers of information for users2017-10-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 26513:2017Systems and software engineering -- Requirements for testers and reviewers of information for users2017-10-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
IEC 62919:2017Content management - Monitoring and management of personal digital content2017-11-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 8825-7:2015/Cor 1:2017Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2017-10-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2015/Cor 1:2017Information technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2017-10-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8824-1:2015/COR1:2017Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation2017-10-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-7:2015/COR1:2017Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2017-10-19KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 22425:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFC-SEC Test Methods2017-11-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 22425:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- NFC-SEC Test Methods2017-11-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC/IEEE 8802-15-3:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 15-3: High data rate wireless multi-media networks2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD1:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Cor 1:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 1:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/COR1:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-15-3:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 15-3: High data rate wireless multi-media networks2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-15-6:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 15-6: Wireless body area network2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-15-6:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 15-6: Wireless body area network2017-11-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30140-2:2017Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Part 2: Reference architecture2017-10-30RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015/Amd 1:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: 2017-10-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015/AMD1:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MCA) and Physical Layer (PHY) Specifications: 2017-10-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015/AMD2:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MCA) and Physical Layer (PHY) Specifications: 2017-10-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015/Amd 2:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: 2017-10-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30140-2:2017Information technology - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Part 2: Reference architecture2017-10-26RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-940:2017Ergonomics of human-system interaction -- Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions2017-11-09KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 11801-1:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements 2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-5:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 5: Data centres2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-6:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 6: Distributed building services 2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-4:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 4: Single-tenant homes 2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-3:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 3: Industrial premises2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-2:2017Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises2017-11-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 19987:2017Information technology -- EPC Information Services (EPCIS) Standard2017-10-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19987:2017Information technology - EPC Information Services (EPCIS) Standard2017-10-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
IEC 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-09-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 19944:2017Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use2017-10-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19944:2017Information technology -- Cloud computing -- Cloud services and devices: Data flow, data categories and data use2017-09-26KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
IEC 62702-1-2:2017Audio archive system - Part 1-2 : BD disk and data migration for long-term audio data storage2017-11-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
ISO 13567-2:2017Technical product documentation -- Organization and naming of layers for CAD -- Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation2017-09-26KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 24709-1:2017Information technology - Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) - Part 1: Methods and procedures2017-11-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 24709-1:2017Information technology -- Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) -- Part 1: Methods and procedures2017-11-15KT 309 ds. Biometrii
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 20614:2017Information and documentation -- Data exchange protocol for interoperability and preservation2017-11-10KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO/IEC 20382-1:2017Information technology -- User interfaces -- Face-to-face speech translation -- Part 1: User interface2017-10-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 20382-2:2017Information technology -- User interface -- Face-to-face speech translation -- Part 2: System architecture and functional components2017-10-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 20382-2:2017Information technology - User interface - Face-to-face speech translation - Part 2: System architecture and functional components2017-10-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 20382-1:2017Information technology - User interfaces - Face-to-face speech translation - Part 1: User interface2017-10-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 17972-3:2017Graphic technology -- Colour data exchange format (CxF/X) -- Part 3: Output target data (CxF/X-3)2017-10-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 20038:2017Banking and related financial services -- Key wrap using AES2017-11-10KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 9564-1:2017Financial services -- Personal Identification Number (PIN) management and security -- Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems2017-11-02KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 16410-1:2017Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2017-11-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16407-1:2017Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2017-10-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 25110:2017Electronic fee collection -- Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC)2017-10-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21210:2012/Amd 1:2017Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- IPv6 Networking2017-09-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 14533-3:2017Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration -- Long term signature profiles -- Part 3: Long term signature profiles for PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES)2017-10-12RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19160-4:2017Addressing -- Part 4: International postal address components and template language2017-11-06KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 11615:2017Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information2017-10-19KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 11616:2017Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information2017-10-19KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10422:2017Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10422: Device specialization -- Urine analyser2017-10-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017Health informatics -- Point-of-care medical device communication -- Part 10101: Nomenclature2017-10-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 40180:2017Information technology -- Quality for learning, education and training -- Fundamentals and reference framework2017-10-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 40180:2017Information technology - Quality for learning, education and training - Fundamentals and reference framework2017-10-09KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 20380:2017Public swimming pools -- Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools -- Safety requirements and test methods2017-11-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 8478:2017Optics and photonics -- Camera lenses -- Measurement of ISO spectral transmittance2017-10-31KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.060.20 Błony kinematograficzne. Kasety
ISO 12222:2017Cinematography -- Manufacturer-printed, latent image identification on 16 mm, 35 mm and 65 mm motion-picture film -- Specifications and dimensions2017-11-17RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 17972-3:2017Graphic technology -- Colour data exchange format (CxF/X) -- Part 3: Output target data (CxF/X-3)2017-10-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 6487:2015/Amd 1:2017Road vehicles -- Measurement techniques in impact tests -- Instrumentation2017-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 16673:2017Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems -- Occlusion method to assess visual demand due to the use of in-vehicle systems2017-09-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2014/AMD2:2017Amendment 2 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2017-11-10KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 12251:2017Diesel engines -- Clamp mounted CR fuel injectors -- Mounting dimensions2017-10-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 20154:2017Ships and marine technology -- Guidelines on vibration isolation design methods for shipboard auxiliary machinery2017-10-12KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 7825:2017Shipbuilding -- Deck machinery -- General requirements2017-10-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61097-3:2017Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 3: Digital selective calling (DSC) equipment - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
2017-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21070:2017Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Management and handling of shipboard garbage2017-10-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20053:2017Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Specifications on design and selection of sorbents2017-09-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 18322:2017Space systems -- General management requirements for space test centres2017-10-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 19924:2017Space systems -- Acoustic testing2017-09-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
ISO 433:2017Conveyor belts -- Marking2017-10-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 505:2017Conveyor belts -- Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts2017-10-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 17757:2017Earth-moving machinery and mining -- Autonomous and semi-autonomous machine system safety2017-10-03KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 15394:2017Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels2017-11-09KT 133 ds. Opakowań
ISO 28219:2017Packaging -- Labelling and direct product marking with linear bar code and two-dimensional symbols2017-09-26KT 133 ds. Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 3874:2017Series 1 freight containers -- Handling and securing2017-10-30KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 21340:2017Test methods for fibrous activated carbon2017-11-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 105-B03:2017Textiles -- Tests for colour fastness -- Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure2017-10-18KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
61.060 Obuwie
ISO 20536:2017Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Determination of phenol in footwear materials2017-09-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 20383:2017Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Speed Identification Sign (SIS)2017-11-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 4254-7:2017Agricultural machinery -- Safety -- Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harvesters2017-10-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 4387:2000/Amd 2:2017Cigarettes -- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine2017-09-28KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 11747:2012/Amd 1:2017Rice -- Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking2017-10-25KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
ISO 11746:2012/Amd 1:2017Rice -- Determination of biometric characteristics of kernels2017-10-17KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.140.30 Kakao
ISO 2292:2017Cocoa beans -- Sampling2017-11-13KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 2451:2017Cocoa beans -- Specification and quality requirements2017-11-13KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 2256:1984/Amd 1:2017Dried mint (spearmint) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus) -- Specification2017-10-23KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 6571:2008/Amd 1:2017Spices, condiments and herbs -- Determination of volatile oil content (hydrodistillation method)2017-10-23KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
ISO 817:2014/Amd 1:2017Refrigerants -- Designation and safety classification2017-11-13KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 19434:2017Mining -- Classification of mine accidents2017-10-25KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 35101:2017Petroleum and natural gas industries -- Arctic operations -- Working environment2017-10-19KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.060 Gaz ziemny
ISO 20729:2017Natural gas -- Determination of sulfur compounds -- Determination of total sulfur content by ultraviolet fluorescence method2017-10-27KT 277 ds. Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-1:2017Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test2017-11-01KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 4259-2:2017Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test2017-11-01KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 11726:2017Solid mineral fuels -- Guidelines for the validation of alternative methods of analysis2017-11-10KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 20336:2017Solid mineral fuels -- Determination of total sulfur by Coulomb titration method2017-10-13KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19901-2:2017Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 2: Seismic design procedures and criteria2017-11-15KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 19905-3:2017Petroleum and natural gas industries -- Site-specific assessment of mobile offshore units -- Part 3: Floating unit2017-10-11KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 2715:2017Liquid hydrocarbons -- Volumetric measurement by turbine flowmeter2017-11-17KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 6578:2017Refrigerated hydrocarbon liquids -- Static measurement -- Calculation procedure2017-10-13KT 277 ds. Gazownictwa
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 13623:2017Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems2017-09-29KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 6506-2:2017Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines2017-10-25KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Unnotched impact test piece2017-10-04KT 33 ds. Metalurgii Proszków
ISO 16630:2017Metallic materials -- Sheet and strip -- Hole expanding test2017-10-02KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
ISO 3887:2017Steels -- Determination of the depth of decarburization2017-11-17KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 12473:2017General principles of cathodic protection in seawater2017-10-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 7529:2017Nickel alloys -- Determination of chromium content -- Potentiometric titration method with ammonium iron(II) sulfate2017-10-27KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
ISO 6283:2017Refined nickel2017-10-11KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 13887:2017Steel sheet, cold-reduced, of higher yield strength with improved formability2017-10-31KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
ISO 3108:2017Steel wire ropes -- Test method -- Determination of measured breaking force2017-10-25KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4492:2017Metallic powders, excluding powders for hardmetals -- Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering2017-10-04KT 33 ds. Metalurgii Proszków
ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Unnotched impact test piece2017-10-04KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 13061-10:2017Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 10: Determination of impact bending strength2017-10-31KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 13061-17:2017Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 17: Determination of ultimate stress in compression parallel to grain2017-10-27KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 13061-12:2017Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 12: Determination of static hardness2017-10-27KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 13061-11:2017Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 11: Determination of resistance to impact indentation2017-10-27KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 4709:2017Composition cork -- Gasket material -- Classification system, requirements, sampling, packaging and marking2017-10-03KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 4708:2017Composition cork -- Gasket material -- Test methods2017-09-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-6:2017Woodworking machines -- Safety -- Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies")2017-11-02KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 19085-3:2017Woodworking machines -- Safety requirements -- Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines2017-10-30KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
ISO 18543:2017Glass in building -- Electrochromic glazings -- Accelerated ageing test and requirements2017-10-23KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 19634:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Ceramic composites -- Notations and symbols2017-10-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 26602:2017Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Silicon nitride materials for rolling bearing balls and rollers2017-10-12KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 7781:2017Styrene-butadiene rubber, raw -- Determination of soap and organic-acid content2017-11-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 37:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of tensile stress-strain properties2017-11-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7743:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of compression stress-strain properties2017-10-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22007-1:2017Plastics -- Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity -- Part 1: General principles2017-10-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 899-1:2017Plastics -- Determination of creep behaviour -- Part 1: Tensile creep2017-10-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
ISO 20368:2017Plastics -- Epoxy resins -- Determination of degree of crosslinking of crosslinked epoxy resins by Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy2017-11-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 294-5:2017Plastics -- Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials -- Part 5: Preparation of standard specimens for investigating anisotropy2017-11-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 10350-1:2017Plastics -- Acquisition and presentation of comparable single-point data -- Part 1: Moulding materials2017-10-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 16301:2017Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire- or textile-reinforced, for manually operated hydraulic jacks -- Specification2017-10-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 11237:2017Rubber hoses and hose assemblies -- Compact wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2017-10-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 20057:2017Rubber household gloves -- General requirements and test methods2017-10-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.30 Opony do maszyn rolniczych
ISO 18804:2017Rims for agricultural, forestry and construction machines2017-10-11KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO 18805:2017Tyre classification -- Agricultural, forestry and construction machines2017-09-26KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.99 Inne opony
ISO 4250-1:2017Earth-mover tyres and rims -- Part 1: Tyre designation and dimensions2017-11-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 287:2017Paper and board -- Determination of moisture content of a lot -- Oven-drying method2017-11-02KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 2528:2017Sheet materials -- Determination of water vapour transmission rate (WVTR) -- Gravimetric (dish) method2017-10-13KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.020 Technologie malowania
ISO 12944-8:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 8: Development of specifications for new work and maintenance2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 12944-7:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 7: Execution and supervision of paint work2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 12944-3:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 3: Design considerations2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 12944-2:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 2: Classification of environments2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 12944-1:2017Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 1: General introduction2017-11-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
ISO 2812-4:2017Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 4: Spotting methods2017-11-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 2812-1:2017Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 1: Immersion in liquids other than water2017-11-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
ISO 12634:2017Graphic technology -- Determination of tack of paste inks and vehicles by a rotary tackmeter2017-10-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 6707-1:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.20 Aspekty kontraktowe
ISO 6707-2:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 2: Contract and communication terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO 20108:2017Simultaneous interpreting -- Quality and transmission of sound and image input -- Requirements2017-10-26KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
91.060.50 Drzwi i okna
IEC 60335-2-103:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2017-10-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
IEC 60335-2-95:2011/AMD2:2017Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use 2017-10-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 19596:2017Admixtures for concrete2017-10-04KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 8394-2:2017Buildings and civil engineering works -- Determination of extrudability for sealant -- Part 2: Using standardized apparatus2017-10-04KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation2017-10-19KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 29463-1:2017High efficiency filters and filter media for removing particles from air -- Part 1: Classification, performance, testing and marking2017-10-04KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 10639:2017Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2017-10-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 6707-1:2017Buildings and civil engineering works -- Vocabulary -- Part 1: General terms2017-11-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2017-10-30KT 254 ds. Geotechniki
ISO 22476-10:2017Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part 10: Weight sounding test2017-10-09KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 10639:2017Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin2017-10-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-12:2002/AMD2:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2017-10-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-43:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular clothes dryers and towel rails2017-10-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-81:2015/AMD1:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2017-10-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-13:2017Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls2017-10-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-52:2002/AMD2:2017Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances2017-10-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
IEC 60335-2-82:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines2017-10-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
IEC 60335-2-82:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines2017-10-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.10 Obiekty sportowe
ISO 20380:2017Public swimming pools -- Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools -- Safety requirements and test methods2017-11-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 20957-10:2017Stationary training equipment -- Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel -- Additional specific safety requirements and test methods2017-10-17KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 20957-8:2017Stationary training equipment -- Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers -- Additional specific safety requirements and test methods2017-10-17KT 2 ds. Sportu i Rekreacji