Zawartość

Archiwum przyznanych patronatów

Finał 15.12.2023; Starachowice

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej w Starachowicach 
Organizatorem konkursu jest Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.
Celem konkursu jest przybliżenie świętokrzyskiej społeczności szkolnej zagadnień normalizacyjnych, a jego zakres tematyczny związany jest z programem nauczania dla szkół branżowych i techników.

9 listopada, Warszawa

XII Konferencja CommonSign

„Tożsamość cyfrowej dekady”

 

NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service organizują XII edycję  Konferencji CommonSign, pt. „Tożsamość cyfrowej dekady”.

W programie planowane są prezentacje i dyskusje dotyczące:

 • identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Polsce,
 • zdalnego i mobilnego potwierdzania tożsamości ,
 • powszechnego stosowania e-dowodu osobistego,
 • europejskiego portfela cyfrowej tożsamości,
 • aplikacji mObywatel w odsłonie 2.0,
 • rozwoju usług elektronicznych w administracji i biznesie,
 • prawa nowych technologii, dyrektywy DORA i NIS2,
 • wirtualnego urzędu,
 • e-paragonu, e-faktury, płatnościom,
 • publicznym i kwalifikowanym doręczeniom elektronicznym,
 • blockchain w administracji,
 • Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
 • cyfrowemu paszportowi pojazdu,
 • chmury publicznej i prywatnej ,
 • zeroemisyjności stosowanych technologii w kontekście usług zaufania,
 • stanowi faktycznemu bezpieczeństwa informatycznego w wybranych kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego,
 • certyfikacji narzędzi i sprzętu IT oraz kwalifikacjom osobistym w zakresie cybersecurity,
 • e-biznesowi i e-administracji w procesie transformacji ,
 • umiejętnościom cyfrowym, edukacji.
Czytaj więcej o XII Konferencji CommonSign

23-25 października, Starachowice

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

ŚRODKI SMAROWE 2023

Organizatorem XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2023 jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wyzwań, przed jakimi staje przemysł naftowy i branża środków smarowych w dobie transformacji energetycznej kraju.

Tematyka skierowana jest do przedstawicieli środków smarowych:

 • producentów i dystrybutorów olejów bazowych  olejów bazowych i dodatków uszlachetniających, dodatków do olejów,
 • producentów olejów przemysłowych i samochodowych,
 • producentów smarów i cieczy eksploatacyjnych,
 • służb utrzymania ruchu,
 • przedstawicieli instytutów i uczelni technicznych,
 • producentów i dystrybutorów aparatury badawczej,
 • użytkowników środków smarowych.

Zagadnienia poruszane na konferencji będą dotyczyć:

 • rynku środków smarowych w dobie transformacji energetycznej i kryzysu gospodarczego,
 • rozwoju technologii środków smarowych dedykowanych dla obszaru elektromobilności,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • trendów w metodach badań środków smarowych,
 • normalizacji w sektorze olejów i smarów.

Czytaj więcej o Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2023

19 października, webinarium

Certyfikacja wg ISO/IEC 27001
jako element budowania wiarygodności rynkowej

Celem webinarium zorganizowanego przez CeCert sp. z o.o. jest szerzenie wiedzy o normalizacji oraz promocja certyfikacji systemów zarządzania.

Podczas webinarium poruszone będą tematy: ISO/IEC 27001:2022 – zainteresowanie rynku normą, aktualny etap prac przygotowujących do wydania polskiego; ISO27001, a inne normy (np. norma dla firm branży ochrony fizycznej, np. ciągłość działania); doświadczenia i dobre praktyki w zakresie Deklaracji Stosowania, Zmiany Deklaracji Stosowania w trakcie cyklu certyfikacji – praktyki postępowania w CeCert.

26-27 września, Wrocław

XXII Konferencja Naukowo – Techniczna

Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura krytyczna

Organizatorem XXII Konferencji Naukowo – Technicznej Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura krytyczna jest „BMP” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. – wydawca magazynu „Chemia Przemysłowa”.

Konferencja ma celu prezentację najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w branży, wymianę doświadczeń kadry zarządzającej zakładów chemicznych, petrochemicznych i energetyki w zakresie bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz infrastruktury krytycznej.

Konferencji znajdują się aspekty teoretyczne związane z szukaniem najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych – bezpieczeństwem technicznym, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz analizą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa procesowego i cyberbezpieczeństwa. W tym raku tematyka została także poszerzona o infrastrukturę krytyczną.

27 lipca, Warszawa

18 Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2023

Kongres to inicjatywa edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa, o ugruntowanej tradycji, cieszące się bardzo dobrą reputacją w środowisku naukowym i branżowym tj.: m.in. inżynierów budownictwa, administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej jak i pozostałych uczestników procesów budowlanych, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, projektowaniem bezpiecznych obiektów budowlanych, prewencją i profilaktyką pożarową.

Kongres skupia każdorazowo blisko 1000 uczestników ekspertów i osobistości środowisk pożarowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce oraz liczne grono specjalistów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o Fire Security Expo 2023

6-7 września, Łódź

Warsztaty i Forum Wiedzy Managerskiej FoodFakty Science 4 Business

Warsztaty i Forum Wiedzy Managerskiej to unikalna przestrzeń dla managerów do wymiany wiedzy i spotkań w formacie face-to-face. Inicjatywa skierowana jest do managerów ds. bezpieczeństwa żywności, w tym szczególnie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i biologicznego oraz obszaru badań laboratoryjnych.

Wydarzenie odbędzie się w innowacyjnej formule opartej na wiedzy i przede wszystkim zajęciach warsztatowych z ekspertami, połączonej z możliwością networkingu i rozmów indywidualnych w komfortowych warunkach dla wszystkich uczestników.

Zakres warsztatów dostosowany jest na równi dla osób odpowiedzialnych za laboratoria i badania, jak i zarządzanie systemowe obszarem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Dowiedz się więcej nt. FoodFakty Science 4 Business

21 września, Krotoszyn

Konferencja „Normalizacja w Ochronie Środowiska”

Wydarzenie będzie poświęcone roli norm w działalności zmierzającej do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wody
i gleby.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień z zakresu normalizacji w ochronie środowiska zarówno młodzieży (uczniowie technikum), która w niedługim czasie rozpocznie działalność zawodową, jak i młodym przedsiębiorcom mającym wpływ na dbałość o środowisko gleby, wody i powietrza atmosferycznego w swoich firmach.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatu krotoszyńskiego.

Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

17-19 maja, Warszawa

28. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2023

Targi STACJA PALIW należą do największych wystaw branży paliwowej. Prezentują innowacyjne i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązania biznesowe dla sektorów paliwowego, gazowego oraz branż pokrewnych.

Targi STACJA PALIW to także szereg spotkań służących wymianie doświadczeń, wiedzy biznesowej, technicznej i prawnej. Dzięki obecności przedstawicieli urzędów i instytucji związanych z branżą paliwową, goście targów mają możliwość poruszenia wielu zagadnień oraz uzyskania odpowiedzi na ważne dla nich pytania.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

26 maja / 6 czerwca, Siedlce

II Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym oraz rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej wśród uczniów, co jest również zamysłem nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe i ogólnokształcące z powiatu siedleckiego.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach.
14-15 czerwca, Toruń

Medien Service - X Digital Money & Blockchain Forum

“Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – przewrót w finansach na miarę Kopernika?”

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, X edycja Forum. W 550 rocznicę urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika – nie tylko astronoma, ale i zawodowego ekonomisty oraz wybitnego teoretyka ekonomii – organizatorzy będą nawiązywać do tego wydarzenia i porównania.

W ramach tegorocznej edycji wydarzenia, przewidywane jest podjęcie następujących tematów:

 • ściślejsze regulacje rynków kryptowalut oraz wpływ na ich innowacyjność;
 • nowe rozwiązania techniczne w świecie blockchain;
 • przyszłość bitcoina, ethereum oraz rynek tokenów cyfrowych;
 • kolejne zastosowania tokenów NTF;
 • świat finansów po pandemii – rola polityk pieniężnych, banków centralnych i regulatorów;
 • DeFi – zdecentralizowane finanse.
Czytaj więcej o X Digital Money & Blockchain Forum
8-10 marca, konferencja online

Food Fakty – eForum Postęp w analityce żywności

Wydarzenie podzielone jest na 3 dni, podczas których można usłyszeć prelekcje w ramach zagadnień:

 • Dzień 1 – Sensoryka
 • Dzień 2 – Mikrobiologia
 • Dzień 3 – Fizykochemia i Automatyzacja Laboratoriów

eFORUM to ogromna porcja eksperckiej wiedzy, a także przegląd najnowszych rozwiązań z zakresu analizy żywności.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy na każdym etapie łańcucha mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności, uczestniczących w procesie produkcji, technologii, R&D, kontroli jakości.

Zakres i poziom merytoryczny referatów skierowany do profesjonalistów z obszaru:

 • zarządzania obszarem bezpieczeństwa żywności;
 • produkcji i technologii;
 • zarządzania jakością;
 • R&D;
 • marketingu i komunikacji;
 • zarządzania i pozostałych kluczowych obszarów.

Czytaj więcej na stronie FoodFakty

8 listopada 2022 r., Warszawa

XI KONFERENCJA COMMONSIGN WARSAW 2022

Identyfikacja i uwierzytelnienie – nowe wyzwania i możliwości

Konferencja poświęcona jest problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w Polsce.

Trwająca pandemia koronawirusa przyspieszyła postęp w procesie digitalizacji w życiu społeczeństw i krajów, zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron – uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Celem konferencji jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej na temat IX Konferencji CommonSign Warsaw 2022

21 października 2022 r., Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszów

V KONFERENCJA INNOWACJE – POMIARY – AKREDYTACJE

Laboratoria badawcze i wzorcujące w systemach oceny zgodności

Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie laboratoriom zrzeszonym w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI), dostępu do aktualnych informacji z obszaru akredytacji, certyfikacji, normalizacji, oceny zgodności, co przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy i jakości wykonywanych usług badawczych.

Adresatami wydarzenia są zarówno pracownicy laboratoriów badawczych, jak i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, nie tylko z terenu Podkarpacia. Zaproszeni to także przedstawiciele firm, które zlecają badania swoich wyrobów lub wzorcowanie aparatury pomiarowej.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki i biznesu.

Więcej na temat V Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje

27 września 2022 r., Krotoszyn

KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE”

Konferencja adresowana do uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji.
 • Referat wprowadzający „Bezpieczeństwo przemysłowe i jego związek z normalizacją”.
 • Wystąpienie przedstawiciela organów nadzoru i kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy).
 • Wystąpienie przedstawiciela przedsiębiorców (firma Max Pol, Krotoszyn, członek KT 322).
 • Wystąpienie przedstawiciela Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (aktualny stan normalizacji w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego).
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji.

28 lipca, PGE Narodowy, Warszawa

17. OGÓLNOPOLSKI KONGRES POŻARNICTWA FIRE SECURITY EXPO 2022

Kongres to impreza z wieloletnią renomą w branży ochrony pożarowej i zabezpieczeń przeciwpożarowych, adresowana do profesjonalistów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Wydarzenie skupia liczne grono specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych. Swoim zakresem obejmuje czynną i bierną ochronę przeciwpożarową oraz rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo.

Kongres to duża dawka wiedzy i praktyki:

 • szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych;
 • całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • ścieżki tematyczne dostosowane do aktualnie zmieniających się przepisów prawa i kierunków zmian w gospodarce;
 • wyzwania cyfryzacji procesu budowlanego w ochronie przeciwpożarowej;
 • wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, budownictwa, prawa i rzeczoznawstwa zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • bezpłatny wstęp.

Czytaj więcej o Kongresie Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2022

21-22 czerwca, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa

IX Digital Money & Blockchain Forum

"Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądze – doświadczenia pandemii i wojny"

Za przyczyną bitcoina i blockchaina miliony posiadaczy kryptowalut oraz tysiące programistów każdego dnia zajmują się tymi tematami. Świat tradycyjnych finansów coraz poważniej dyskutuje kwestie cyfrowych walut banków centralnych (CBDC) i funkcjonowania giełd kryptowalutowych, zaś rynek sztuki sygnalizuje nowe rekordy w transakcjach z wykorzystaniem tokenów NFT. Świadkiem rozwoju i propagatorem nowych zjawisk w świecie finansów było i jest od dziewięciu lat Digital Money & Blockchain Forum.

W  trakcie tegorocznego Forum zostaną poruszone m.in.:

 • Aktualny stan normalizacji technologii blockchain i DLT;
 • Transakcje elektroniczne z portfelem cyfrowej tożsamości;
 • Stablecoiny a sprawa polska;
 • Praktycznie o Bitcoin Lightning Network;
 • DeFi 2.0 i koncepcja Protocol Owned Liquidity na przykładzie np. OlympusDAO
 • Blockchain na czas światowej wojny gospodarczej - kultura triumfalistyczna a wyzwania i potrzeby;
 • Powszechna tokenizacja dzieł sztuki jako sposób ochrony własności na czas wojny i pokoju;
 • Central Bank Digital Currencies: Brief Analysis and Current Status.

Czytaj więcej o IX Digital Money & Blockchain Forum

6-10 czerwca 2022, online

Cykl webinarów FoodFakty Safety Week w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

5 globalnych wyzwań FAO/WHO do działań podczas Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności 2022, które zostaną przedstawione podczas cyklu webinarów:

 1. Zapewnij, że żywność jest bezpieczna – rządy muszą zapewnić wszystkim bezpieczną i pożywną żywność.
 2. Produkuj bezpiecznie – rolnicy i producenci żywności muszą stosować dobre praktyki. 
 3. Zapewnij bezpieczeństwo – podmioty gospodarcze muszą upewnić się, że żywność jest bezpieczna. 
 4. Informuj, co jest bezpieczne – konsumenci muszą dowiedzieć się o bezpiecznej i zdrowej żywności. 
 5. Połącz siły dla bezpieczeństwa żywności – pracujmy razem na rzecz bezpiecznej żywności i dobrego zdrowia!

W trakcie kolejnych dni spotkań zaproszeni eksperci omówią tematykę dotyczącą ryzyka zanieczyszczeń mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w kontekście dbałości branży o bezpieczeństwo konsumentów – ich zdrowia i zwyczajów żywieniowych. Omówiony zostanie także aspekt komunikacji z klientem poprzez etykiety produktów, jak również tematyka czystości mikrobiologicznej środowiska produkcyjnego – rozwój poprzez jakość i inteligentną ekspansję, po nowe szanse na recykling i źródła żywności.

Czytaj więcej o webinariach FoodFakty Safety Week

1-13 maja, Warszawa

27. Międzynarodowe Targi Stacja Paliw 2022

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć również udział w części merytorycznej.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

24-25 marca 2022 r., konferencja online

FoodFakty – eForum Mikrobiologia Żywności –
Listeria, Salmonella i inne zagrożenia – Mikrobiologia w służbie bezpieczeństwa

Mikroorganizmy i problemy z nimi związane są niezmiennie odpowiedzialne za większość wycofań produktów z rynku, co określa się jako jedno z większych ryzyk producentów. Niestety polskie produkty na rynkach europejskich są postrzegane jako potencjalnie ryzykowne pod kątem występowania Salmonelli i Listerii.

W trakcie dwóch dni bezpłatnych webinarów, zaproszeni prelegenci przedstawią nie tylko negatywną stronę zanieczyszczeń mikrobiologicznych, lecz także pozytywne cechy mikroorganizmów – zdrowotne i technologiczne. 

Wydarzenie skierowany jest do wszystkich, którzy bez względu na miejsce w łańcuchu żywności mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Zakres i poziom merytoryczny referatów dostosowany dla profesjonalistów z obszaru:

 • laboratoria analityczne
 • produkcja i technologia
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie zgodnością produktów

Czytaj więcej na stronie FoodFakty

30 listopada, Katowice

Europejskie Forum Biznesu 2021

Gospodarka, przedsiębiorczość i społeczeństwo w postcovidowej rzeczywistości

Podczas debat i paneli dyskusyjnych zostaną poruszone istotne dla wszystkich branż tematy:

 • Ochrona zdrowia w dobie pandemii;
 • Efektywność i optymalizacja w organizacji w postcovidowej rzeczywistości;
 • Aktualna kondycja i znaczenie polskiego samorządu terytorialnego;
 • Energetyka a ekologia - dalsze kierunki polityki energetycznej;
 • Niełatwa współpraca nauki i biznesu w Polsce;
 • Bezpieczny transport lądowy - drogowy i kolejowy. Odpowiedzialność, potencjał, wyzwania;
 • Rola sportu w lokalnej społeczności.

Konferencja skierowana jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

EFB podsumuje także tegoroczne edycje Programów Najwyższa Jakość Quality International w kategoriach: Produkt, Usługi i System oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

Czytaj więcej o Europejskim Forum Biznesu 2021

9 listopada, Warszawa

Konferencja

"Place zabaw i inne obiekty małej architektury w kontekście bezpieczeństwa i nadzoru rynku"

W przestrzeni publicznej powstaje coraz więcej miejsc, które przeznaczone są do zabaw oraz codziennej rekreacji. Place zabaw stały się nieodłącznym elementem placówek oświatowych, opiekuńczych, parków, skwerów, osiedli mieszkaniowych, ośrodków wypoczynkowych. W ostatnim czasie powstają również liczne siłownie plenerowe, workout parki czy parki linowe – to także obiekty, należące do małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a źle zaprojektowane lub zarządzane mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników, którymi są głównie młodzież i dzieci.

Instytutu Nadzoru Technicznego zaprasza na bezpłatną konferencję, której głównym celem jest poszerzenie wiedzy na temat aspektów prawnych i wymagań normalizacyjnych w prężnie rozwijającej się branży sportowo-rekreacyjnej, a także zwiększenie świadomości na temat skutecznego zarządzania obiektami małej architektury.

Organizatorzy konferencji chcą, aby miejsca rekreacji były bezpieczne, a ludzie odpowiedzialni za te obiekty posiadali wiedzę o tym, jak dbać o nie przez cały cykl ich funkcjonowania. Niezbędna jest popularyzacja wiedzy o zasadach projektowania, instalowania i utrzymywania bezpiecznych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 Czytaj więcej o konferencji

4 listopada,  konferencja online

X Jubileuszowa Konferencja CommonSign

„Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce - dokonania i wyzwania”

Konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Zaistniała w 2020 r. pandemia koronawirusa przyspieszyła procesy digitalizacji w życiu społeczeństw i krajów, zmieniła codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę dotychczas nie obserwowaną. Niezbędne jest pogłębione przeanalizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Celem konferencji CommonSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Czytaj więcej o Konferencji CommonSign Warsaw 2021

7-11 czerwca, formuła online

FoodFakty Safety Week - cykl webinarów

Wydarzenie w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności.

Celem cyklu webinarów jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy na temat najnowszych osiągnieć organizacyjnych i technicznych w zakresie kultury bezpieczeństwa żywności, bezpiecznego rozwoju kontroli bezpieczeństwa, systemu zarządzania bezpieczeństwem.

FoodFakty Safety Week to prezentacja wielu punktów widzenia – stąd obecność różnych stron, które realizują swoją działalność na zupełnie innych etapach łańcucha żywnościowego i wnoszą do niego różną wiedzę.

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do branży spożywczej, lecz także do wszystkich zainteresowanych tematyką żywności.

Czytaj więcej --->

17-18 czerwca, konferencja on-line

VIII Digital Money & Blockchain Forum

Aktywa cyfrowe, bitcoin i cyfrowe pieniądze – nowy etap?

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców.

Za sprawą blockchaina 12 lat temu świat finansów i technologii wkroczył w nową erę, choć wtedy mało kto zdawał sobie z tego sprawę. Świat tradycyjnych finansów coraz poważniej dyskutuje kwestie cyfrowych walut banków centralnych (CBDC). Świadkiem rozwoju i propagatorem nowych zjawisk w świecie finansów było i jest od ośmiu lat Digital Money & Blockchain Forum.

Ugruntowana obecność technologii blockchain i walut cyfrowych w światowym ekosystemie wciąż nie jest taką w naszym kraju. Minione lata przyniosły u nas mieszane doświadczenia. Stąd zasadne są pytana o przyszłość tego sektora w Polsce i poza nią.

W trakcie VIII edycji Digital Money & Blockchain Forum omówione zostaną następujące kwestie:

 • Jakie interesujące rozwiązania techniczne pojawiły się ostatnio w świecie blockchain?
 • Jaka przyszłość czeka Ethereum (PoS i in.) oraz rynek tokenów ERC20 i NFT?
 • Czy już czas na ściślejsze regulacje rynków kryptowalut oraz jak to wpłynie na innowacyjność?
 • Czy Polska będzie podążała w tyle za regulacjami UE, czy wyjdzie przed szereg i dogoni Estonię?
 • Czy powstanie cyfrowy złoty, czy też w Polsce będziemy używać cyfrowego euro, juana i diem?

Konferencja organizowana jest w merytorycznej współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z Uczelnią Łazarskiego i Kołem Naukowym Forum e-Biznesu na UMK. 

 Czytaj więcej -->

30 listopada, konferencja online

Europejskie Forum Biznesu 2020

Europejskie Forum Biznesu 2020 odbędzie się pod hasłem: "Jak wygrać z kryzysem?". Podczas debat i paneli dyskusyjnych zostaną poruszone istotne dla wszystkich branż tematy:

 1. Zarządzanie rozwojem w trakcie pandemii. Jak wygrać z kryzysem?
 2. Efektywność i optymalizacja pracy i systemu zarządzania organizacją.
 3. Komunikacja – marketing, PR, komunikowanie danych.
 4. Odpowiedzialność społeczna – sport a biznes.
 5. Ekologia – fotowoltaika, OZE.
 6. Uczelnie wyższe a rynek pracy. Kooperacja nauki z biznesem.

Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jak również wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania jakością, efektywnością wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach oraz biznesem społecznie odpowiedzialnym.

EFB podsumuje także tegoroczne edycje Programów Najwyższa Jakość QI oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma.

Czytaj więcej nt. EFB ->

17 września 2020, konferencja online

„The Future of Standards in Cybersecurity”
Nie ma cyberbezpieczeństwa bez norm i standardów. 


Głównym celem konferencji jest przedstawienie aktualnych oraz przyszłych kierunków normalizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Spotkanie zgromadzi specjalistów z całego świata, wspieranych przez ekspertów z Polski, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zostaną poruszone tematy z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony prywatności, kryptografii oraz wyzwań związanych z bezpieczeństwem sieci 5G. 

Wydarzenie adresowane jest do instytucji, przedsiębiorstw, uczelni, osób zajmujących się tematyką cyberbezpieczeństwa i otwiera możliwości włączenia się w tę międzynarodową dyskusję polskich profesjonalistów.

Organizatorami konferencji są: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) oraz podkomitet ISO/IEC JTC 1/SC 27 „Information security, cybersecurity and privacy protection”.  

Czytaj więcej o konferencji „The Future of Standards in Cybersecurity”

17-19 marca 2020, Warszawa

XXII edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2020

oraz IX Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab
 

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o XXII edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2020

26 listopada, Katowice

Europejskie Forum Biznesu 2019
Najwyższa Jakość Quality International 2019

Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin 

Tegorocznym tematem Europejskiego Forum Biznesu jest przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. 
 
Celem Forum jest wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty
dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.
 
Zagadnienia EFB 2019:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie)
 • Gospodarka komunalna – bezpieczeństwo energetyczne
 • Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa
 • Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi
 • Finanse, bezpieczeństwo inwestycyjne
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

 
Czytaj więcej o Europejskim Forum Biznesu 2019 

29 października, Warszawa

IX Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2019

Temat wiodący: E-administracja i e-biznes w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Celem konferencji CommonSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.

Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. tematy:

 • Stan wdrożenia usług eID w Polsce i Europie
 • Publiczne vs komercyjne usługi zaufania i eID – jak osiągnąć synergię?
 • Rachuneo – pierwsza platforma komercyjna wykorzystująca usługi eID i zaufania do masowych usług B2C
 • Najnowsze trendy w rozwoju eID i usługach zaufania (videoonboarding do usług zaufania, e-delivery i inne)
 • Interaktywność e-podpisu – marzenie czy rzeczywistość?
 • Ochrona zdrowia a wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Osoby z niepełnosprawnością to też obywatele i klienci – wyzwania dla e-administracji i e-biznesu w obsłudze osób o specjalnych potrzebach

Czytaj więcej o IX Międzynarodowej Konferencji CommonSign Warsaw 2019

29-30 października, Katowice

V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019

 CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

Celem konferencji jest wypracowywanie decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

CYBERSEC aktywnie promuje Inicjatywę Cyfrowego Trójmorza – projekty transgraniczne dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, mające na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji, prac badawczo-rozwojowych oraz koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE.

Efektem corocznej edycji konferencji będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak i transatlantyckim.

 Czytaj więcej o V Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019
9-11 października, Wisła

Konferencja Klubu Paragraf 34 – II Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego

II Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego przyczynia się do usystematyzowania rozważań nad tą interdyscyplinarną kwestią. Pomocne w wymianie poglądów uczestników spotkania będą specjalne warsztaty poświęcone głównemu zagadnieniu bezpieczeństwa jakim jest ocena ryzyka, a także dyskusje w ramach obrad i przy stoiskach specjalistycznych profesjonalnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem. Uczestnicy konferencji otrzymają również wydanie monografii "Bezpieczeństwo przemysłowe", które zawierać będzie pełną treść prezentowanych referatów.

Czytaj więcej o konferencji KP34

10-11 września, Warszawa

II Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej RE-Energy.

Strefa Termomodernizacji i Efektywności Energetycznej w Budownictwie TermoExpo.

Targi RE-energy to międzynarodowa platforma spotkań ekspertów z branży odnawialnych źródeł energii, którzy przedstawią potencjał oraz możliwości rozwoju tego rynku w kraju i za granicą. Zadaniem targów jest pokazanie, że wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja energii odnawialnej jest prosta, a w efekcie opłacalna. Oprócz części targowej, organizatorzy planują także rozbudowaną część merytoryczną, skłaniającą do dyskusji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Podczas konferencji towarzyszących omawiane będą istotne dla rynku OZE tematy:

 • fotowoltaika
 • biogaz
 • samochody elektryczne i inne technologie mobilne
 • magazynowanie energii
 • efektywność energetyczna
 • digitalizacja w energetyce
 • smart city

Konferencje towarzyszące:

 • IX Międzynarodowa Konferencja ,,Fotowoltaika w Polsce”
 • Forum Elektromobilności
 • Forum: Budynek energooszczędny w praktyce
 • Seminarium: ROUND TABLE ABOUT CLEAN AIR
 • Konferencja „Czysta energia, czyste powietrze w mieście”
 • Rynek energii odnawialnej i efektywności energetycznej Ukrainy: nowy polsko-ukraiński horyzont inwestycyjny

Czytaj więcej o Targach

11-12 czerwca, Łódź

Targi „Smart City Expo Poland”

Pierwsze targi, podczas których wystawcy prezentować będą nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta. Wydarzeniami towarzyszącymi targom będą konferencje oraz pokazy i warsztaty organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, firmami działającymi w obszarze Smart City oraz samorządowcami, którzy zaprezentują dobre praktyki i wdrożone rozwiązania.

Czytaj więcej o Targach „Smart City Expo Poland”

6 czerwca, Warszawa

Warsztaty "Eurokod 7: Nowa Generacja. Ewolucja z Twoim udziałem"

Warsztaty „Eurokod 7: Nowa Generacja” są interaktywnym spotkaniem inżynierskim z uczestnikami prac dotyczących nowej generacji Eurokodów. Wypracowany głos uczestników konferencji przedłożony zostanie jako stanowisko środowiska do dalszych prac nad nowym formatem Eurokodu 7.

Cele przedsięwzięcia:

 • Popularyzacja wiedzy o nowej generacji Eurokodów;
 • Wypracowanie uwag/komentarzy praktyków do przygotowywanych roboczych wersji części 2 i 3 Eurokodu 7;
 • Mobilizacja środowiska do aktywnego udziału w pracach normalizacyjnych na poziomie krajowym, jak również europejskim;
 • Przygotowanie środowiska inżynierów i projektantów na nadchodzącą zmianę.

Spotkanie skierowane jest do doświadczonych projektantów konstrukcji geotechnicznych oraz instytucji tworzących regulacje branżowe w tym zakresie.

Udział w Warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej o Warsztatach

15-17 maja, Warszawa

XXVI Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2019

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć również udział w części merytorycznej.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

13-15 marca, Warszawa

XXI edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019 oraz VIII Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab

11-12 grudnia, Warszawa

XI Międzynarodowa Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2018

Najważniejsze coroczne spotkanie szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji są Technologie Płatności 2020+.

Obszarami szczególnego zainteresowania uczestników Konferencji są: commerce, payment, FinTech, mobility, RegTech, identity, security oraz smart city.

Czytaj więcej o XI Międzynarodowej Konferencji Central European Digital Payments - Warsaw 2018

12 grudnia, Warszawa

VIII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2018 - Electronic Signature Interoperability Summit

Celem konferencji CommomSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest E-administracja w Polsce 2020+.

Podczas konferencji CommonSign 2018 zostaną poruszone aktualne i ważkie tematy, takie jak m.in.:

 • e-identyfikacja polskich obywateli, rozwiązania dokumentowe i mobilne
 • rozwój usług elektronicznej identyfikacji i zaufania w Polsce
 • ochrona danych osobowych w obecnym stanie prawnym (RODO)
 • podpisy elektroniczne nowej generacji
 • rozwiązania bankowe a potrzeby e-administracji i e-zdrowia
 • interoperacyjność i standaryzacja stosowanych narzędzi
 • cyberbezpieczeństwo obywateli, instytucji i systemów.

Czytaj więcej o VIII Międzynarodowej Konferencji CommonSign Warsaw 2018

26 października, Katowice

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2018

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności dąży do umożliwienia uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności jest zwieńczeniem kolejnej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Zaproszeni goście - przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych - będą dyskutować o: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnym zarządzaniu, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręczone zostaną także medale, dyplomy i statuetki QI 2018.

Czytaj więcej o Europejskim Forum Jakości i Innowacyjności 2018

18-19 października, Wisła

Seminarium „Nowe wyzwania dla laboratoriów" oraz X-lecie działalności Ośrodka Badań Biegłości

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla organizuje seminarium, którego celem będzie:

 • Zapoznanie uczestników z nowelizacją normy PN-EN ISO/IEC 17025, istotnej z punktu widzenia laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji oraz z mechanizm wyznaczania niepewności pobierania próbek w laboratoriach z obszaru energetyki.
 • Pogłębienie wiedzy w obszarze metod badawczych paliw stałych, w szczególności biomasy na cele energetyczne dla utrzymania wysokich kompetencji laboratoriów.
 • Wymiana doświadczeń i informacji o stosowanych praktykach w laboratoriach 34 przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.

Czytaj więcej o Seminarium „Nowe wyzwania dla laboratoriów"
10-12 października, Wisła

Konferencja „Jesienna szkoła bezpieczeństwa przemysłowego”

Wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć naukowo-technicznych oraz technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz instalacji przemysłowych w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Tematyka konferencji obejmuje m.in. prawne uwarunkowania dotyczące dopuszczania do stosowania i eksploatacji ww. urządzeń; znaczenie norm i normalizacji dla bezpieczeństwa maszyn i urządzeń; prezentację najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ich użytkowania.

Czytaj więcej o Konferencji „Jesienna szkoła bezpieczeństwa przemysłowego”

8-9 października, Kraków

IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018

Jednym z celów konferencji jest wypracowanie praktycznych rekomendacji usprawniających cyberobronność, jak również zacieśnienie współpracy między poszczególnymi jednostkami i państwami w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości. Grono prelegentów Forum tworzą światowej klasy eksperci, liderzy opinii, decydenci, przedstawiciele rządów, międzynarodowych organizacji pozarządowych, firm sektora prywatnego i mediów. Konferencja będzie się odbywać w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych.

 • Ścieżka Państwo poświęcona będzie między innymi pakietowi cyberbezpieczeństwa zaproponowanemu przez Komisję Europejską, a także problematyce Cyfrowego Trójmorza.
 • Ścieżka Obrona skupi się na systemach cyberobrony poszczególnych państw. W jej ramach omówione zostaną m.in. działania cybernetyczno-elektromagnetyczne (CEMA), a także kwestia cyberobronności NATO, które włączyło cyberprzestrzeń w swoje domeny operacyjne.
 • Ścieżka Przyszłość będzie śledzić aktualne trendy i kierunki rozwoju we wciąż ewoluującym środowisku cybernetycznym, skupiając się m.in. na dogłębnej analizie korzyści płynących z technologii chmury oraz wyzwań, jakie za sobą pociąga, Internecie nowej generacji w UE oraz komputerach kwantowych.
 • Ścieżka Biznes, poświęcona sektorowi prywatnemu, obejmie takie tematy jak: nowa generacja technologii mobilnej 5G, blockchain, rewolucja ochrony danych osobowych związana z wejściem w życie RODO oraz implikacje związane z inteligentnymi samochodami.
Rejestracja na IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018: (dla sektora publicznego rejestracja darmowa).

Czytaj więcej o IV Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018

6-7 czerwca, Szczecin

XVIII edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2018

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu. Forum zrzesza międzynarodowe środowisko reprezentujące obszary naukowe, państwowe, samorządowe, unijne oraz biznesowe.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego”

Czytaj więcej o XVIII edycji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego 2018

7 czerwca, Łódź

Europejski Kongres FACILITY MANAGEMENT

Kongres poświęcony problematyce certyfikacji i normalizacji w obszarze profesjonalnego zarządzania nieruchomościami i Facility Management. Podczas spotkania zostanie omówiona możliwość stosowania normy PN-EN 15221 oraz ISO 41001 w obszarze FM.

W trakcie kongresu poruszane będą zagadnienia dotyczące nieruchomości komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz zabytkowych:

 • norm i standardów ISO, IICRC, PACFM, BIM, GEODETIC,
 • certyfikacji, norm, standardów kompleksowych i technicznych usług czystości,
 • certyfikacji, norm, standardów w modelowaniu 3D – BIM w zarządzaniu nieruchomościami,
 • certyfikacji, norm i standardów w sektorze property i facility management,
 • norm i standardów dotyczących pomiarów nieruchomości.

Czytaj więcej o Europejskim Kongresie FACILITY MANAGEMENT

9-11 maja, Warszawa

XXV Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2018

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć udział w bogatej części merytorycznej.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

14-16 marca 2018, Warszawa
XX edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018 oraz VII Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab

21 marca 2018, Łódź

IV Europejski Kongres Jakości - „Future of the Quality”

EKJ to spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki z Polski i Europy. Ideą Kongresu jest propagowanie wartości, które są mocno związane z jakością. Wzorem lat ubiegłych, w programie zaplanowano cykl prelekcji tematycznych i paneli poświęconych jakości w zarządzaniu firmą, doskonaleniu, rozwojowi rynku pracowników, innowacyjności w kontekście jakości oraz roli kobiet w biznesie.

Czytaj więcej o Europejskim Kongresie Jakości

12-13 grudnia, Kielce

Konferencja naukowo-techniczna Klubu Paragraf 34 "SAFETY AUTOMATION"

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn będących w eksploatacji.
Spotkanie będzie okazją do podnoszenia poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń.

Wśród tematów poruszonych na konferencji znajdą się:

 • „Przemysł 4.0 i nowe zagrożenia”
 • „Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn”
 • „Analiza wypadków z udziałem maszyn”
 • „Analiza zmian w normie PN-EN ISO 13849-1i PN-EN ISO 13850”.

Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.

Czytaj więcej
12-13 grudnia, Warszawa

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Temat wiodący: Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

Najważniejsze coroczne spotkanie szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności, wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji są hasła-drogowskazy: Commerce – Mobility – FinTech – RegTech – Identity – Security.

Czytaj więcej o konferencji

17 listopada, Krynica-Zdrój

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2017

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności dąży do umożliwienia uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności jest zwieńczeniem kolejnej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Zaproszeni goście - przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych - będą dyskutować o: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnym zarządzaniu, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręczone zostaną także medale, dyplomy i statuetki QI 2017.

Czytaj więcej

25-26 października, Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017 Electronic Signature Interoperability Summit

Celem CommomSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Uczestnicy konferencji to polscy i zagraniczni dostawcy i odbiorcy aplikacji oraz usług zaufania, a także przedstawicieli administracji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej o konferencji

9-10 października, Kraków

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest wypracowywanie praktycznych rekomendacji, zmierzających do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej UE.

Czytaj więcej o forum

4-6 października, Kielce

Sympozjum „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”

VIII edycja cyklu „Metrologia w systemach zarządzania”. Celem sympozjum jest doskonalenie w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

Spotkanie przyczyni się do popularyzacji w polskich przedsiębiorstwach wymagań metrologicznych, zawartych zarówno w Normach Międzynarodowych, jak również w przepisach prawnych, będzie okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej, zdobycia nowych doświadczeń i wymiany poglądów, stanowiąc ważny krok w doskonaleniu systemu oceny zgodności w Polsce i zapoznaniu się ze zmianami mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu oceny zgodności.

Czytaj więcej o sympozjum

6-7 czerwca, Szczecin

XVII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2017

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania (w tym podpisowi elektronicznemu i PKI) oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwu, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką. Tematem wiodącym EFPE 2017 będzie Cyfrowa identyfikacja i mobilne e-usługi – bezpieczeństwo i dostępność.

Czytaj więcej o EFPE

17-19 maja, Warszawa

XXIV Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw” 2017

Najważniejsze wydarzenie sektora paliwowego w Europie Środkowo-Wschodniej, które gromadzi przedstawicieli branży paliwowo-energetycznej, handlu detalicznego, ekspertów niezależnych, przedstawicieli biznesu, administracji rządowej oraz szeregowych konsumentów paliw – kierowców. Poza bogatą ofertą wystawienniczą, odwiedzający Targi mogą wziąć udział w bogatej części merytorycznej. W ramach "Akademii Przedsiębiorcy" poruszane są zagadnienia poświęcone aspektom prawnym, finansowym, obrotu bezgotówkowego, modelom współpracy biznesowej oraz nowościom sektora myjni.

Czytaj więcej o Targach "Stacja Paliw"

29-31 marca, Warszawa

XIX edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz VI Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab

28 marca, Katowice

III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce”

EKJ to spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki z Polski i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. m.in. na temat w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz konkurować jakością. Wydarzenie jest również okazją, by spotkać się z najlepszymi menedżerami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje, case study oraz wystąpienia gości poruszające tematykę jakości.

Czytaj więcej o Europejskim Kongresie Jakości