Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 5643-1:2021Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (ISO/PAS 5643:2021)2021-05-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
CWA 5643-2:2021Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry - European visual identity2021-05-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
CWA 5643-1:2021Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (ISO/PAS 5643:2021)2021-05-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
CWA 5643-2:2021Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry - European visual identity2021-05-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 12025:2021Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2021)2021-06-02KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17626:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for human specimen - Isolated microbiome DNA2021-05-05KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
CLC/TR 50718:2021Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries on board rolling stock2021-04-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
17.240 Pomiary promieniowania
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
CEN ISO/TR 20172:2021Welding - Grouping systems for materials - European materials (ISO/TR 20172:2021)2021-05-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
CLC IEC/TS 60079-43:2021Explosive atmospheres - Part 43: Equipment in adverse service conditions2021-04-23KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TS 17623:2021BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices2021-05-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.150 Rowery
CEN/TR 17653:2021Cycles - Components and assemblies used in bicycles - Innovative requirements and test methods2021-06-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 14067-7:2021Railway applications - Aerodynamics - Part 7: Fundamentals for test procedures for train-induced ballast projection 2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
CLC/TR 50718:2021Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries on board rolling stock2021-04-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
65.080 Nawozy sztuczne
CEN/TR 12333:2021Fertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
CEN/TR 14539:2021Straight ammonium nitrate fertilizers - Comparative study on the determination of porosity (oil retention)2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
CEN/TR 14061:2021Fertilizers - Determination of dust content2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
CEN/TS 17627:2021Plastics - Recycled plastics - Determination of solid contaminants content2021-05-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15371-1:2021Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-142021-04-28KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek