Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
CWA 17895:2022Future of social responsibility2022-09-21KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
CEN/TR 17884:2022ICT accessibility competences - Guidelines for a more inclusive ICT development2022-09-28KT 337 ds. Kompetencji ICT
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TR 6026:2022Electronic fee collection - Pre-study on the use of vehicle licence plate information and automatic number plate recognition (ANPR) technologies (ISO/TR 6026:2022)2022-09-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 23302:2022Nanotechnologies - Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them (ISO/TS 23302:2021)2022-09-21KT 314 ds. Nanotechnologii
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
CEN/TR 17825:2022Chemical disinfectants and antiseptics - Interpretation of water controls in EN 16615:20152022-08-31KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
CWA 17913:2022State of the art on the integration process of new physical assistance technologies such as exoskeletons2022-09-28KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020 Ochrona środowiskowa
CWA 17727:2022City Resilience Development - Guide to combine disaster risk management and climate change adaptation - Historic areas2022-09-28KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17847:2022Characterization of waste - Determination of selected low boiling point alcohols using gas chromatography with flame ionization detection after static head-space extraction (HS-GC-FID)2022-09-21KT 216 ds. Odpadów
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CWA 17727:2022City Resilience Development - Guide to combine disaster risk management and climate change adaptation - Historic areas2022-09-28KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
CLC/TR 50658:2022Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance2022-09-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
CEN/TR 15120:2022Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading2022-08-31KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
CEN/TR 15120:2022Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading2022-08-31KT 138 ds. Kolejnictwa
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
CWA 17913:2022State of the art on the integration process of new physical assistance technologies such as exoskeletons2022-09-28KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
29.060.20 Kable
CLC/TR 50658:2022Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance2022-09-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17884:2022ICT accessibility competences - Guidelines for a more inclusive ICT development2022-09-28KT 337 ds. Kompetencji ICT
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
CEN/TR 17862:2022Guideline for the implementation of the Cinema Preservation Package (CPP) in EN 176502022-08-31KT 328 ds. Kinematografii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TR 6026:2022Electronic fee collection - Pre-study on the use of vehicle licence plate information and automatic number plate recognition (ANPR) technologies (ISO/TR 6026:2022)2022-09-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17249-5:2022Intelligent transport systems - eSafety - Part 5: eCall for UNECE category L1 and L3 powered two-wheeled vehicles2022-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 15531-5:2022Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 5: Functional service interfaces situation exchange: Situation exchange2022-08-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
37.060.99 Inne normy dotyczące kinematografii
CEN/TR 17862:2022Guideline for the implementation of the Cinema Preservation Package (CPP) in EN 176502022-08-31KT 328 ds. Kinematografii
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17843:2022Railway applications - Investigations on vehicles to quantify track loading in curve radii below 250 m2022-09-28KT 138 ds. Kolejnictwa
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
CEN/CLC/TR 17603-10-03:2022Space engineering - Testing guidelines2022-08-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
CEN/TS 17633:2022General principles and requirements for testing of quality and nicotine levels of electronic cigarette liquids2022-09-14KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
85.060 Papier i tektura
CEN/TS 17830:2022Paper and board - Guidance on the application of Term 2.2 "Prohibited materials" of EN 643:20142022-08-31KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.140.50 Instalacje elektryczne
CLC/TR 50658:2022Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance2022-09-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych