Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 1852-2:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1451-2:2019Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 13476-4:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
CWA 17349:2019Engineering materials - Electronic data interchange - Mechanical test data2019-12-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
CEN/TR 17420:2020Railway applications - Vehicle end design for trams and light rail vehicles with respect to pedestrian safety2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
CEN/TR 17420:2020Railway applications - Vehicle end design for trams and light rail vehicles with respect to pedestrian safety2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
CWA 17486:2019Verification of performance levels of Galileo Enabled mass-market receivers2019-12-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
77.040.10 Badania mechaniczne metali
CWA 17349:2019Engineering materials - Electronic data interchange - Mechanical test data2019-12-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
91.120.40 Instalacja odgromowa
CLC/TS 50703-1:2019Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Testing requirements for metal sheets’ joints used in LPS2019-12-06KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TS 1451-2:2019Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
CEN/TS 13476-4:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 1852-2:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych