Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
CEN/TR 17017-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfilment - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17016-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
CWA 17316:2018Smart CE marking for construction products2018-07-04KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
13.030.50 Recykling
CEN/TS 17188:2018Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags2018-06-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17189:2018Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry2018-06-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
CLC/TR 50625-6:2018Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 506142018-07-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 1329-2:2018Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2018-06-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50625-6:2018Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 506142018-07-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50625-6:2018Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 6: Report on the alignment between Directive 2012/19/EU and EN 50625 series standards and EN 506142018-07-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50682:2018Consideration on the use of OTDRs to measure return loss of single-mode optical fibre connections2018-06-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TR 17017-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfilment - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17016-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TR 17017-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Fulfilment - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17016-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Ordering - Part 101: Overview2018-07-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CWA 17316:2018Smart CE marking for construction products2018-07-04KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
83.140.10 Folie i arkusze
CEN/TR 17219:2018Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films2018-05-23KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17188:2018Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Sampling method for granulates and powders stored in big-bags2018-06-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17189:2018Materials obtained from end of life tyres (ELT) - Determination of the true density of granulates - Method based on water pycnometry2018-06-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
CWA 17316:2018Smart CE marking for construction products2018-07-04KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
CEN/TR 16961:2018Declaration of uncertainties in test reports2018-05-23KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TS 1329-2:2018Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2018-06-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
CEN/TS 12697-50:2018Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing2018-05-23KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 13387-3:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards2018-07-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
CEN/TR 13387-1:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 1: Safety philosophy and safety assessment2018-05-30KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
CEN/TR 13387-5:2018Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information2018-05-23KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.40 Place do zabaw i gier
CEN/TR 17207:2018Playground and recreational areas - Framework for the competence of playground inspectors2018-07-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15371-2:2018Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series2018-06-27KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek