Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 17185:2017Methodology to measure and improve the resource efficiency of resource intensive processes2017-08-30KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CWA 17185:2017Methodology to measure and improve the resource efficiency of resource intensive processes2017-08-30KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
CLC/TS 50625-5:2017Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 5: Specification for the final treatment of WEEE fractions - Copper and precious metals2017-08-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
CLC/TS 50625-3-3:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays2017-08-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
CLC/TS 50625-3-4:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment2017-07-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CLC/TS 50661-1:2017Alarm systems - External perimeter security systems - Part 1: System requirements2017-09-08KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
CLC/TS 50136-9:2017Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)2017-08-04KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
CEN/TR 16791:2017Quantifying irradiance for eye-mediated non-image-forming effects of light in humans2017-08-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
19.100 Badania nieniszczące
CEN/TS 17100:2017Non-destructive testing - Penetrant testing - Reference photographs and sizing of indications2017-09-06KT 7 ds. Badań Nieniszczących
27.180 Systemy turbin wiatrowych
CLC/TS 61400-26-2:2017Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines2017-09-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
CLC/TS 61400-26-1:2017Wind turbines - Part 26-1: Time-based availability for wind turbine generating systems2017-09-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
CLC/TS 61400-14:2017Wind turbines - Part 14: Declaration of apparent sound power level and tonality values2017-09-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
CLC/TS 61400-26-3:2017Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations2017-09-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
CLC/TS 50625-3-3:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays2017-08-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
CLC/TS 50136-9:2017Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)2017-08-04KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 19844:2017Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO/TS 19844:2016)2017-08-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
77.060 Korozja metali
CEN/TR 17144:2017Resistance of metallic materials to liquid biogenic and alternative fuels and their blends2017-09-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
93.080.20 Materiały do budowy dróg
CEN/TS 12697-51:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test2017-08-02KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 20183:2017Sports and other recreational facilities and equipment - Injury and safety definitions and thresholds - Guidelines for their inclusion in standards (ISO/TR 20183:2015)2017-08-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji