Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS 17444-1:2017)2017-10-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.140 Wyposażenie szpitalne
CEN/TR 16953:2017Medical gloves for single use - Guidance for selection2017-11-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
CLC/TS 50625-3-5:2017Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 15223:2017Plastics piping systems - Validated design parameters of buried thermoplastics piping systems2017-11-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
CEN/TR 14585-3:2017Corrugated metal hose assemblies for pressure applications - Part 3: Design method2017-10-25KT 126 ds. Rur Stalowych
27.160 Energetyka słoneczna
CLC/TS 50625-3-5:2017Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-5: Technical specification for de-pollution - Photovoltaic panels2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 16931-3-2:2017Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-4:2017Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TR 16931-6:2017Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-3:2017Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
CWA 17157:2017Engineering materials - Electronic data interchange - Formats for fatigue test data2017-10-11KT 123 ds. Badań Własności Metali
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17118:2017Intelligent transport systems - Public transport - Open API for distributed journey planning2017-11-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS 17444-1:2017)2017-10-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TR 17143:2017Intelligent transport systems - Standards and actions necessary to enable urban infrastructure coordination to support Urban-ITS2017-10-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TR 16931-6:2017Electronic invoicing - Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its practical application for an end user2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-4:2017Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-3:2017Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-2:2017Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2017-10-18KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
CEN/TS 17062:2017Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues in vegetable oils by LC-MS/MS2017-09-27KT 235 ds. Analizy Żywności
CEN/TS 17061:2017Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods2017-09-27KT 235 ds. Analizy Żywności
77.040.10 Badania mechaniczne metali
CWA 17157:2017Engineering materials - Electronic data interchange - Formats for fatigue test data2017-10-11KT 123 ds. Badań Własności Metali
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17113:2017Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation2017-10-18KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych