Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-11:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms (ISO/TS 80004-11:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-13:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TR 17464:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security2020-08-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TS 17073:2020/AC:2020Postal services - Interfaces for cross border parcels2020-08-12KT 259 ds. Poczty
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 80004-11:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms (ISO/TS 80004-11:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-13:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 20416:2020Medical devices - Post-market surveillance for manufacturers (ISO/TR 20416:2020)2020-08-19KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
CEN/TR 17524:2020Fire safety engineering in Europe - Review of national requirements and application2020-08-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
CEN/TR 17532:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Assessment of fire containment and control systems for railway vehicles2020-08-12KT 138 ds. Kolejnictwa
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
CLC IEC/TR 63201:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software2020-08-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
CLC/IEC TR 63216:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies2020-08-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
CEN/TR 17464:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security2020-08-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CEN/TS 17489-1:2020Personal identification - Secure and interoperable European Breeder Documents - Part 1: Framework overview2020-08-19KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17464:2020Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security2020-08-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TS 17073:2020/AC:2020Postal services - Interfaces for cross border parcels2020-08-12KT 259 ds. Poczty
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17532:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Assessment of fire containment and control systems for railway vehicles2020-08-12KT 138 ds. Kolejnictwa
85.060 Papier i tektura
CEN/TS 17497:2020Pulp, paper and paperboard - Determination of bisphenol A in extracts from paper and paperboard2020-08-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
CEN/TR 17499:2020Bitumen and bituminous binders - Examples for CE Marking and Declaration of Performances (DoP)2020-08-12KT 222 ds. Asfaltów
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
CEN/TS 115-4:2020Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards2020-09-09KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
97.140 Meble
CEN/TR 17538:2020Furniture - Common test equipment - Test foams and mattresses2020-09-02KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych