Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
CEN ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 3: Security (ISO/TR 21186-3:2021)2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 2: Hybrid communications (ISO/TR 21186-2:2021)2021-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 22411:2021Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)2021-01-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
CEN ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 1: Standardization landscape and releases (ISO/TR 21186-1:2021)2021-01-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 3: Security (ISO/TR 21186-3:2021)2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 2: Hybrid communications (ISO/TR 21186-2:2021)2021-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 1: Standardization landscape and releases (ISO/TR 21186-1:2021)2021-01-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 22411:2021Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:2014 (ISO/TR 22411:2021)2021-01-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.55 Bioprodukty
CEN/TR 17612:2021Algae and algae products - Specifications for pharmaceutical sector applications2021-01-27KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
CEN/TR 17611:2021Algae and algae products - Specifications for cosmetic sector applications2021-01-27KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.060.30 Ścieki
CEN/TR 17614:2021Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants2021-01-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
CEN ISO/TR 22100-1:2021Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards (ISO/TR 22100-1:2021)2021-02-10KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CLC/TS 50131-5-1:2021Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-1: Interconnections - Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises2021-02-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
CEN/TR 13582:2021Installation of thermal energy meters - Guidelines for the selection, installation and operation of thermal energy meters2021-01-27KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
21.260 Układy smarowania
CEN/TS 15427-1-2:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-2: Equipment and Application - Top of Rail materials2021-01-20KT 138 ds. Kolejnictwa
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1329-2:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2021-01-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17614:2021Standard method for assessing and improving the energy efficiency of waste water treatment plants2021-01-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 16234-4:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 4: Case Studies2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 16234-3:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 3: Methodology2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 16234-2:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 2: User Guide2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 3: Security (ISO/TR 21186-3:2021)2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17496:2021Cooperative intelligent transport systems - Communication profiles 2021-02-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 2: Hybrid communications (ISO/TR 21186-2:2021)2021-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Guidelines on the usage of standards - Part 1: Standardization landscape and releases (ISO/TR 21186-1:2021)2021-01-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
CEN/TS 15427-1-2:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-2: Equipment and Application - Top of Rail materials2021-01-20KT 138 ds. Kolejnictwa
CEN/TS 15427-2-2:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-2: Properties and Characteristics - Top of Rail materials2021-01-20KT 138 ds. Kolejnictwa
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
CEN/TS 15427-1-2:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-2: Equipment and Application - Top of Rail materials2021-01-20KT 138 ds. Kolejnictwa
CEN/TS 15427-2-2:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-2: Properties and Characteristics - Top of Rail materials2021-01-20KT 138 ds. Kolejnictwa
61.020 Odzież
CEN/TS 17394-1:2021Textiles and textile products - Part 1: Safety of children's clothing - Security of attachment of attached components to infants' clothing - Specification2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
CEN/TS 17394-3:2021Textiles and textile products - Part 3: Safety of children's clothing - Security of attachment of metal mechanically applied press fasteners - Test method2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
CEN/TS 17394-4:2021Textiles and textile products - Part 4: Safety of children's clothing - Security of attachment of components except buttons and metal mechanically applied press fasteners - Test method2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.080 Nawozy sztuczne
CEN/TS 17403:2021Fertilizers - Determination of cold water insoluble nitrogen and hot water insoluble nitrogen in solid urea formaldehyde and methylene urea slow-release fertilizers and determination of the solubility of nutrient polymers in phosphate buffer solution with2021-01-13KT 156 ds. Nawozów
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
CEN/TR 17611:2021Algae and algae products - Specifications for cosmetic sector applications2021-01-27KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
91.120.10 Izolacja cieplna
CEN ISO/TR 52127-2:2021Energy performance of buildings - Building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-1 (ISO/TR 52127-2:2021)2021-02-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TS 1329-2:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2021-01-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TS 17394-3:2021Textiles and textile products - Part 3: Safety of children's clothing - Security of attachment of metal mechanically applied press fasteners - Test method2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
CEN/TS 17394-1:2021Textiles and textile products - Part 1: Safety of children's clothing - Security of attachment of attached components to infants' clothing - Specification2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
CEN/TS 17394-4:2021Textiles and textile products - Part 4: Safety of children's clothing - Security of attachment of components except buttons and metal mechanically applied press fasteners - Test method2021-01-13KT 22 ds. Odzieżownictwa