Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
CWA 17918:2022Zero Defects Manufacturing - Vocabulary2022-12-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
CWA 17918:2022Zero Defects Manufacturing - Vocabulary2022-12-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
CWA 17918:2022Zero Defects Manufacturing - Vocabulary2022-12-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TS 17875:2022Intelligent transport systems - eSafety - Incident Support Information System (ISIS) Architecture2022-12-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.99 Inne rodzaje transportu
CEN/CLC/TR 17912:2023Hyperloop systems - Standards Inventory and Roadmap2023-01-18KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CEN/TR 17910:2022Biodegradable plastics - Status of standardization and new prospects2022-12-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17883:2022Environmental characterization of leachates from waste and soil using reproductive and toxicological gene expression in Daphnia magna2022-12-14KT 190 ds. Biologii Gleby
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
CEN/TS 17883:2022Environmental characterization of leachates from waste and soil using reproductive and toxicological gene expression in Daphnia magna2022-12-14KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
CEN/TS 17883:2022Environmental characterization of leachates from waste and soil using reproductive and toxicological gene expression in Daphnia magna2022-12-14KT 190 ds. Biologii Gleby
13.180 Ergonomia
CWA 17967:2023Guidelines for design of advanced Human-Robot Collaborative cells in personalized HRC systems2023-01-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CEN/TS 17875:2022Intelligent transport systems - eSafety - Incident Support Information System (ISIS) Architecture2022-12-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
CWA 17967:2023Guidelines for design of advanced Human-Robot Collaborative cells in personalized HRC systems2023-01-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.080 Pompy cieplne
CWA 17954:2022Characterization of a hybrid heat pump module2022-12-21KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
CLC/TS 50659:2022Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS)2022-12-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
33.200 Telesterowanie. Telemetria
CEN/CLC/TS 17880:2022Protection Profile for Smart Meter - Minimum Security requirements2022-12-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN/CLC/TS 17880:2022Protection Profile for Smart Meter - Minimum Security requirements2022-12-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-19:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-2:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 2: Service Class Definition - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-12:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 12: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-17:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 17: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-5:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 5: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-9:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 9: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-18:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 18: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-10:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 10: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-16:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 16: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-3:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 3: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-11:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 11: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-4:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 4: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-7:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 7: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-13:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 13: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-6:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 6: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer’s Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-15:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 15: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-1:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 1: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-14:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 14: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-8:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 8: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-1:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 1: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-15:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 15: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-4:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 4: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-13:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 13: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-7:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 7: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-14:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 14: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-8:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 8: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-18:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 18: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-3:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 3: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-16:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 16: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-10:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 10: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-2:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 2: Service Class Definition - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-19:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-11:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 11: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-9:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 9: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-5:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 5: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-17:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 17: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-12:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 12: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-6:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 6: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer’s Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
CWA 16926-64:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 64: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-78:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 78: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-72:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 72: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-61:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 61: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2000) to Version 3.50 (thi2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-65:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 65: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-73:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 73: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-71:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 71: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-66:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 66: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-63:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 63: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-75:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 75: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-70:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 70: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference – Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-76:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 76: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-62:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 62: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-74:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 74: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-69:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 69: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-77:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 77: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-68:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 68: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-67:2023Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 67: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference - Migration from Version 3.40 (CWA 16926:2020) to Version 3.50 (this CWA)2023-01-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-4:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 4: Identification Card Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-7:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 7: Check Reader/Scanner Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-13:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 13: Alarm Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-17:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 17: Barcode Reader Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-12:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 12: Camera Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-11:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 11: Vendor Dependent Mode Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-19:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 19: Biometrics Device Class Interface Proposal - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-2:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 2: Service Class Definition - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-10:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 10: Sensors and Indicators Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-6:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 6: PIN Keypad Device Class Interface - Programmer’s Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-15:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 15: Cash-In Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-1:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 1: Application Programming Interface (API) - Service Provider Interface (SPI) - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-14:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 14: Card Embossing Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-8:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 8: Depository Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-18:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 18: Item Processing Module Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-9:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 9: Text Terminal Unit Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-5:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 5: Cash Dispenser Module Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-16:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 16: Card Dispenser Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CWA 16926-3:2022Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.50 - Part 3: Printer and Scanning Device Class Interface - Programmer's Reference2022-12-21KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
CWA 17918:2022Zero Defects Manufacturing - Vocabulary2022-12-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17875:2022Intelligent transport systems - eSafety - Incident Support Information System (ISIS) Architecture2022-12-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17184:2022Intelligent transport systems - eSafety - eCall High level application protocols (HLAP) using IP Multimedia Subsystem (IMS) over packet switched networks2022-12-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
CEN/CLC/TS 17880:2022Protection Profile for Smart Meter - Minimum Security requirements2022-12-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
CWA 17960:2022ModGra - a Graphical representation of physical process models2022-12-21RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
CLC/TS 50717:2022Technical Requirements for Current Collectors for ground-level feeding system on road vehicles in operation2022-12-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
CEN/CLC/TR 17912:2023Hyperloop systems - Standards Inventory and Roadmap2023-01-18KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17910:2022Biodegradable plastics - Status of standardization and new prospects2022-12-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
CEN/TS 927-9:2023Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pull-off strength2023-01-25KT 175 ds. Farb i Lakierów