Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
13.180 Ergonomia
CEN ISO/TR 9241-100:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Overview of ISO 9241 software ergonomic standards (ISO/TR 9241-100:2023)2023-04-12KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
CEN/TR 17924:2023Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Guidance on hydrogen specific aspects2023-04-26KT 277 ds. Gazownictwa
35.080 Oprogramowanie
CEN ISO/TR 25060:2023Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - General framework for Common Industry Format (CIF) for usability-related information (ISO/TR 25060:2023)2023-04-19KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
CEN ISO/TR 9241-100:2023Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Overview of ISO 9241 software ergonomic standards (ISO/TR 9241-100:2023)2023-04-12KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17949:2023Public transport - Distribution APIs for MaaS2023-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 20440:2023Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, route2023-04-12KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
77.040.30 Analiza chemiczna metali
CEN/TR 10261:2023Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition2023-04-26KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 10261:2023Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition2023-04-26KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
87.040 Farby i lakiery
CEN/TS 927-12:2023Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 12: Ultraviolet and visible radiation transmittance2023-05-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
97.190 Sprzęt dla dzieci
CEN/TR 13387-5:2023Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information2023-04-26KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.40 Place do zabaw i gier
CEN/TR 16598:2023Collection of rationales for EN 1176 - Requirements2023-05-03KT 2 ds. Sportu i Rekreacji