Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
CEN/TS 17951:2024Lighting Applications - Adaptive Emergency Escape Lighting Systems2024-06-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
CEN ISO/TR 41019:2024Facility management’s role in sustainability, resilience and adaptability (ISO/TR 41019:2024)2024-07-03KT 315 ds. Facility Management
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
CWA 18123:2024Guidelines on Action Research for Large Scale Piloting2024-07-03RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
07.100.30 Mikrobiologia żywności
CEN ISO/TS 15213-3:2024Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 3: Detection of Clostridium perfringens (ISO/TS 15213-3:2024)2024-05-15KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CEN ISO/TR 41019:2024Facility management’s role in sustainability, resilience and adaptability (ISO/TR 41019:2024)2024-07-03KT 315 ds. Facility Management
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
CEN/TS 18044:2024Ambient air - Determination of the concentration of levoglucosan - Chromatographic method2024-07-03KT 280 ds. Jakości Powietrza
CEN/TR 18076:2024Ambient air - Equivalence of automatic measurements of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) in PM2024-06-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 18040:2024Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of formaldehyde - Automatic method2024-05-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
CWA 50748:2024Protocol for CBRN sensor connectivity2024-07-05KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
CLC IEC/TS 62443-1-5:2024Security for industrial automation and control systems - Part 1-5: Scheme for IEC 62443 security profiles2024-06-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
CEN/TS 15502-3-1:2024Gas-fired central heating boilers - Part 3-1: H2NG and ACCF - Expansion of EN 15502-2-1:20222024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
27.075 Technologie wodorowe
CEN/TS 15502-3-1:2024Gas-fired central heating boilers - Part 3-1: H2NG and ACCF - Expansion of EN 15502-2-1:20222024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
CWA 50748:2024Protocol for CBRN sensor connectivity2024-07-05KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 15531-6:2024Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 6: Functional service interfaces: Control Actions2024-06-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16614-6:2024Public transport - Network and timetable exchange (NeTEx) - Part 6: European Passenger Information Accessibility Profile2024-06-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
87.040 Farby i lakiery
CEN ISO/TS 19392-6:2024Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 6: Determination and evaluation of ice adhesion using centrifuge (ISO/TS 19392-6:2023)2024-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
CEN ISO/TS 19392-5:2024Paints and varnishes - Coating systems for wind-turbine rotor blades - Part 5: Measurement of transmittance properties of UV protective coatings (ISO/TS 19392-5:2023)2024-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
CEN ISO/TR 5601:2024Paints and varnishes - Determination of volatile organic compound (VOC) and/or semi-volatile organic compound (SVOC) content - Best practices for the selection of test methods (ISO/TR 5601:2023)2024-06-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.140.10 Centralne ogrzewanie
CEN/TS 15502-3-1:2024Gas-fired central heating boilers - Part 3-1: H2NG and ACCF - Expansion of EN 15502-2-1:20222024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
CEN/TS 17951:2024Lighting Applications - Adaptive Emergency Escape Lighting Systems2024-06-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej