Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17091:2018Crisis management - Guidance for developing a strategic capability2018-10-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TS 17234:2018Intelligent transport systems - eSafety - eCall: Tests to enable PSAPs to demonstrate conformance and performance2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17249-3:2018Intelligent transport systems - eSafety - Part 3: eCall for Coaches and buses2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
CEN/TS 17276:2018Nanotechnologies - Guidelines for Life Cycle Assessment - Application of EN ISO 14044:2006 to Manufactured Nanomaterials2018-12-05KT 314 ds. Nanotechnologii
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
CEN/TR 17296:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances2018-11-14KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CWA 17354:2018Industrial Symbiosis: Core Elements and Implementation Approaches2018-12-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
13.060.30 Ścieki
CEN/TR 15897:2018Submerged Membrane Bioreactor (MBR) technology2018-11-28KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
CEN ISO/TR 19664:2018Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)2018-12-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
CEN/TS 54-14:2018Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance2018-10-31KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 14560:2018Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame2018-11-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
CEN ISO/TR 19664:2018Human response to vibration - Guidance and terminology for instrumentation and equipment for the assessment of daily vibration exposure at the workplace according to the requirements of health and safety (ISO/TR 19664:2017)2018-12-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
19.100 Badania nieniszczące
CEN ISO/TS 25108:2018Non-destructive testing - NDT personnel training organizations (ISO/TS 25108:2018)2018-11-28KT 7 ds. Badań Nieniszczących
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 17262:2018Personal identification - Robustness against biometric presentation attacks - Application to European Automated Border Control2018-12-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17234:2018Intelligent transport systems - eSafety - eCall: Tests to enable PSAPs to demonstrate conformance and performance2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17249-3:2018Intelligent transport systems - eSafety - Part 3: eCall for Coaches and buses2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17240:2018Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing for IMS packet switched based systems2018-10-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
CEN/TR 17296:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Differentiation of active and non-active substances2018-11-14KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
77.040.30 Analiza chemiczna metali
CEN/TR 10364:2018Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations2018-11-14KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 10364:2018Steels and cast irons - Determination of substances listed in the directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - Limitations2018-11-14KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
87.040 Farby i lakiery
CEN/TS 927-9:2018Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 9: Determination of pull-off strength after water exposure2018-12-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17216:2018Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of activity concentrations of radium-226, thorium-232 and potassium-40 in construction products using semiconductor gamma-ray spectrometry2018-10-17KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
CEN/TR 17304:2018Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air of ammonia from cellulose insulation at 90 % RH2018-11-14KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
97.140 Meble
CEN/TR 17292:2018Technical report regarding precision data for standards EN 12720, EN 12721, EN 12722, EN 15185 and EN 151862018-11-14KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych