Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
CEN/TR 17419-2:2021Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2021-08-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CLC/TR 50600-99-2:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
13.020.55 Bioprodukty
CEN/TR 17674:2021Bio-based products- Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - Overview of relevant existing applications2021-07-28KT 319 ds. Produktów Biobazowych
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
CEN ISO/TS 29843-2:2021Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method (ISO/TS 29843-2:2021)2021-07-28KT 190 ds. Biologii Gleby
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
CEN ISO/TR 22930-2:2021Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 2: Air monitors based on flow-through sampling techniques without accumulation (ISO/TR 22930-2:2020)2021-08-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
CEN ISO/TR 22930-1:2021Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques (ISO/TR 22930-1:2020)2021-08-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
CLC/TR 50713:2021Reasonably Foreseeable Use Conditions when referring to EMF Exposure Assessment2021-07-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
CLC/TS 50152-4:2021Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 4: AC metal-enclosed traction switchgear2021-08-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
CLC/TS 50152-4:2021Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 4: AC metal-enclosed traction switchgear2021-08-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-2:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.080 Oprogramowanie
CEN ISO/TS 82304-2:2021Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability (ISO/TS 82304-2:2021)2021-08-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TR 50600-99-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-2:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
CLC/TR 50600-99-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-2:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2021-08-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TR 17419-2:2021Digital information interchange in the insurance industry - Transfer of electronic documents - Part 2: Implementation of EN 17419-1 in Open API 3.0 specification2021-08-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17642:2021Intelligent Transport Systems - eSafety - eCall Interface for PSAPs to access cargo and dangerous goods databases2021-08-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 82304-2:2021Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability (ISO/TS 82304-2:2021)2021-08-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
CEN/CLC/TR 17603-31-12:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 12: Louvers2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-15:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 15: Existing Satellites2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-16:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 16: Thermal Protection System2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-14:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 14: Cryogenic Cooling2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-13:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 13: Fluid Loops2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-11:2021Space engineering - Thermal design handbook - Part 11: Electrical Heating2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-10:2021Space engineering - Thermal design handbook - Part 10: Phase - Change Capacitor2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-09:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 9: Radiators2021-08-11KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-02:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 2: Holes, Grooves and Cavities2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-03:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 3: Spacecraft Surface Temperature2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-01:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 1: View factors2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-20-05:2021Space engineering - High voltage engineering and design handbook2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-07:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 7: Insulations2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-05:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 5: Structural Materials: Metallic and Composite2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-06:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 6: Thermal Control Surfaces2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-08:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 8: Heat Pipes2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
CEN/CLC/TR 17603-31-04:2021Space Engineering - Thermal design handbook - Part 4: Conductive Heat Transfer2021-08-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
CEN ISO/TR 29263:2021Cereals and cereal products - Sampling studies (ISO/TR 29263:2021)2021-07-28KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 23758:2021Guidelines for the validation of qualitative screening methods for the detection of residues of veterinary drugs in milk and milk products (ISO/TS 23758:2021)2021-08-25KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.40 Analiza chemiczna
CEN/TR 17674:2021Bio-based products- Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - Overview of relevant existing applications2021-07-28KT 319 ds. Produktów Biobazowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
CWA 17794:2021Measurement of diffusible hydrogen in metallic materials - HELIOS 4 HOT PROBE method2021-08-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
CWA 17793:2021Test method for determination of the essential work of fracture of thin ductile metallic sheets2021-08-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15071:2020/AC:2021Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series2021-08-11KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek