Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
03.080.30 Usługi dla konsumentów
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 17514:2020Systematic assessment of innovative solutions for crisis management - Trial guidance methodology2020-06-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
CWA 17541:2020European Criteria for Quality Internships2020-06-03RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TS 17457:2020Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers2020-05-06KT 259 ds. Poczty
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CEN/TS 17470:2020Service model for social care alarms2020-05-27RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
CWA 17553:2020Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use2020-06-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
CLC/TS 50654-1:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
CLC/TS 50654-2:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists 2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 16614-2:2020Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format2020-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-9:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-11:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 11: Vehicle platform interface service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17466:2020Intelligent transport systems - Urban ITS - Communication interfaces and profiles for traffic management2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-10:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 10: Location service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TS 17457:2020Postal services - Digital, optional online connected, opening and closing systems for parcel receptacles for home use with free access for the delivery and collection operators and consumers2020-05-06KT 259 ds. Poczty
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
CWA 17515:2020Building a common simulation space2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
CWA 17513:2020Crisis and disaster management - Semantic and syntactic interoperability2020-05-06KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
CEN/TS 13149-9:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 9: Time service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-10:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 10: Location service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 13149-11:2020Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 11: Vehicle platform interface service2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
CLC IEC/TS 61980-2:2020Systèmes de transfert de puissance sans fil (WPT) pour véhicules électriques - Partie 2 : Exigences spécifiques en matière de communication entre un véhicule électrique routier et l'infrastructure2020-06-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC IEC/TS 61980-3:2020Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 3: Specific requirements for the magnetic field wireless power transfer systems2020-06-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
CEN/TS 13103-2:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 2: Design method for axles with internal journals2020-06-17KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.30 Instalacje rurociągowe
CWA 17540:2020Ships and marine technology – Specification for bunkering of methanol fuelled vessels2020-05-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
59.080.80 Inteligentne tekstylia
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
CWA 17518:2020Good practice recommendations for making Climate Adaptation Plans for fisheries and aquaculture2020-05-06KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
CEN/TS 17438:2020Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 1542020-06-24KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
97.060 Sprzęt pralniczy
CLC/TS 50707:2020Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of temperature inside the laundry load2020-05-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku