Zawartość

Posiedzenia RN

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej VI kadencji przy PKN

18 marca 2024 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej VI kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

  1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady Normalizacyjnej VI kadencji.
  2. Wręczenie aktów powołań przedstawicielom organów administracji rządowej.
  3. Wybory Przewodniczącego i Prezydium Rady.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 14 grudnia 2023 r.
  5. Plan działalności PKN na rok 2024.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Archiwum