Zawartość

Posiedzenia RN

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji  
 

14 września 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 czerwca 2022 r.
 3. Omówienie reorganizacji pionu podległego pod Zastępcę Prezesa ds. Normalizacji
  w związku z wejściem w życie zmiany do Zarządzenia Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
 4. Sprawy różne.  
 5. Zamknięcie obrad.

 

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji

15 czerwca 2022 r.  w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 marca 2022 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 337 ds. Kompetencji ICT.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Pożegnanie dr inż. Tomasza Schweitzera, emerytowanego Prezesa PKN przez Radę Normalizacyjną.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

15 marca 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 08 grudnia 2021 r.
 3. Strategia Normalizacji.
 4. Formy przygotowywania i udostępniania produktów norm – dzisiaj i jutro.
 5. Sprawy różne.  
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN


8 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 28 września 2021 r.
 3. Plan działań PKN na rok 2022.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

28 września 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2021 r.
 3. Prace sektorowe związane z opracowaniem polskich wersji językowych PN (zaplanowane do realizacji w 2022).
 4. Sprawy różne. Powołanie KT 336 opinia RN – uchwała.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 25 marca 2021 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2020 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 18 grudnia 2020 r. 
 3. Przedstawienie stanu prac i opinii nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
 4. Omówienie budżetu PKN na 2021 r.
 5. Omówienie nowego projektu IT w PKN.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

18 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z 25 września 2020 r.
 3. Prezentacja podstrony www.pkn.pl – Twój  klucz do normalizacji.
 4. Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.
 5. Przyjęcie strategii PKN na lata 2021-2030.
 6. Podjęcie uchwały o odwołaniu KT 201 i podjęcie uchwał o powołaniu 2 KT.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.


Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 września 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2020 r.
 3. Strategia PKN na lata 2021-2025 r.
 4. Sprawozdanie z wpływu COVID-19 na normalizację.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie korespondencyjnym plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania i wykonania planu finansowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego za rok 2019.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13.02.2020 r.


Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

13 lutego 2020 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady V kadencji.
 2. Wręczenie aktów Powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego i Prezydium Rady.
 4. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dniu 17 grudnia 2019 r.
 5. Budżet PKN na rok 2020.
 6. Sprawy różne.


Szesnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

17 grudnia  2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 24 września 2019 r.
 3. Wydarzenia międzynarodowe i krajowe.
 4. Powołanie KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów /uchwała.
 5. Wybory do Rady Normalizacyjnej V  kadencji. 
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

24 września 2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 26 czerwca 2019 r.
 3. Informacja o zakończeniu kadencji Rady i nowych wyborach – powołanie Komisji Wyborczej.
 4. Dyskusja nt. zwiększenia aktywności członków OT z udziałem Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny Prezes NOT.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania nowego KT ds. Świec i Zniczy.
 6. Sprawy różne.    
 7. Zamknięcie obrad.

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji  przy PKN  

26 czerwca 2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 26 marca   2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności PKN za rok 2018, opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Sprawy różne.    
 5. Zamknięcie obrad.

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

26 marca  2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 11 grudnia 2018 r.
 3. Formułowanie uchwał i zmiany w  głosowaniu.i
 4. Prezentacja  DIN-TERM.  
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dwunaste posedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 24 września 2018 r.
 3. Problemy normalizacji z zakresu budownictwa.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

24 września 2018 r w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 18 czerwca 2018 r.
 3. Informacja nt. działań  PKN-u  w zakresie edukacji  WRZ.
 4. Informacja o usługach świadczonych przez Wydział Sprzedaży (WSP).
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu KT:

  a) KT 329 ds. Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych

  b) KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet

  c) KT 331 ds. Języków Programowania

 6. Sprawy różne (normy, dynamika wzrostu).
 7. Zamknięcie obrad.

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 20 marca 2018 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2017 r, opinia Rady Normalizacyjnej
 4. Podjęcie uchwał o powołaniu ;

  a/ KT 326 ds. Drabin

  b/ KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią

  c/ KT 328 ds. Kinematografii.

 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

20 marca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 6 grudnia 2017 r.
 3. Skład Rady Normalizacyjnej (dot. zmiany w Rządzie).
 4. Zintegrowany System Klasyfikacji.
 5. Prezentacja systemu certyfikacyjnego „Jakość życia w mieście”.
 6. Sprawy różne – w tym sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad.

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

6 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dn. 11 września 2017 r.
 3. Cele na rok 2018.
 4. Informacja o zmianach w procedurach opracowywania norm, w tym Głosowanie.
 5. Informacja o wydarzeniach WRZ.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN


11 września 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 8 czerwca 2017r.
 3. Budżet PKN na rok 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych ze Szkła.
 5. Opinia prawna w sprawie zastępstwa Pana B. Grabskiego w posiedzeniach RN.
 6. Relacje z wydarzeń w okresie od 08.06.2017 r. (ostatnie posiedzenie RN)
  a) porozumienia,
  b) słownik cyberbezpieczeństwa,
  c) wyrok w sprawie e-Państwo vs PKN.
 7. Kalendarz imprez.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

8 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 9 marca 2017 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2016 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia.
 5. Sprawy ZPN – weryfikacja członków i reprezentantów OT (stanowisko RN).
 6. Informacje ze strony PKN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

9 marca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 15 grudnia 2016 r.
 3. Relacja z wydarzeń krajowych i zagranicznych.
 4. Relacja dotycząca spraw prawnych PKN.
 5. Relacja z działań w zakresie edukacji.
 6. Nominacja do nagrody Kompas PKN.
 7. Weryfikacja kompetencji członków ( reprezentantów ) OT.PKN.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 04 października 2016 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  - o powołaniu KT 322 ds. Materiałów odniesienia
  - o powołaniu KT 323 ds. Usług w ochronie osób i mienia
 4. Normalizacja Kreatywna – prezentacja.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

4 października 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 14 czerwca 2016 r.
 3. Relacja z prac zespołu ws. transformacji PKN.
 4. Informacja o normalizacji w sektorze usług.
 5. Informacja o relacjach zewnętrznych.
 6. Informacja o petycjach i skargach na PKN w sprawie dostępności treści PN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

14 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 05 lutego 2016 r. 
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2015 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Informacje bieżące (w tym prezentacja schematu PKN).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

5 lutego 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady IV kadencji.
 2. Wręczenie aktów powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego RN i Prezydium Rady.
 4. Budżet PKN na rok 2016.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Archiwum