Zawartość

Kierownictwo

ts.jpg

Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki. Tam również obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jako stypendysta UNIDO odbywał staż w University of Windsor w Kanadzie.

Wieloletni redaktor działu w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” SIGMA-NOT; autor wielu publikacji z dziedziny elektryki i normalizacji w technicznej prasie krajowej oraz referatów na konferencjach międzynarodowych. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.

Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 1997 roku.

Na stanowisko Prezesa PKN powołany z dniem 9 listopada 2007 r.


 

jk.jpg

Jolanta Kochańska – Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Normalizacji.

Absolwentka Wydziału Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania SZJ, HACCP, prowadzenia i organizacji prac normalizacyjnych. Wykładowca m.in. w PKN, MG, NOT, Klubie Polskie Forum ISO 9000, CBT,  KKBN, SNTiTPS.

Jest autorem artykułów z zakresu prawa żywnościowego, HACCP, SZJ i Normalizacji oraz współautorem publikacji „Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000” oraz “Normalizacja”.

Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związana od 1987 roku.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa PKN ds. Normalizacji powołana z dniem 25 lutego 2008 r.