Zawartość

Kierownictwo

zdjęcie Ewy Zielińskiej - Zastępcy Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży

Ewa Zielińska - Prezes PKN

Absolwentka socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w Centrum Europejskim UW.

Z PKN związana od 2000 roku. Od początku swojej kariery zajmowała się współpracą z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi. Od 2010 roku pełniła funkcję Stałego Przedstawiciela Polski w Radzie Technicznej CENELEC. W lipcu 2012 roku została dyrektorem Wydziału Relacji Zewnętrznych. Równocześnie objęła funkcje Sekretarzy Krajowej Jednostki Normalizacyjnej w ISO oraz Komitetu Krajowego Elektrotechniki w IEC. W latach 2014-2017 członek Rady Administracyjnej CENELEC.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa została powołana 5 kwietnia 2019 roku. Nadzorowała prace Wydziału Relacji Zewnętrznych, Wydziału Sprzedaży, działalność edukacyjną i komunikacyjną. Koordynowała współpracę PKN z międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz władzami UE i administracją państwową w sprawach dotyczących polityki normalizacyjnej.

25 listopada 2021 r. podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego CENELEC została wybrana na stanowisko Wiceprezydenta CENELEC ds. Polityki.

Z dniem 29 marca 2022 r. Prezes Rady Ministrów powierzył Jej pełnienie obowiązków Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

24 czerwca 2022 r. została powołana na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

22 czerwca 2023 r. podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego CENELEC została wybrana na drugą kadencję do pełnienia funkcji Wiceprezydenta CENELEC ds. Polityki.


zdjęcie Teresy Sosnowskiej - Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji

Teresa Sosnowska - Zastępca Prezesa ds. Normalizacji

Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Swoją karierę zawodową związała od 1994 roku z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, gdzie w latach 2013-2019 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych, a wcześniej w latach 2011-2013 – kierownika Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa.

Prelegent z zakresu systemu normalizacyjnego. Autorka publikacji związanej z normalizacją w prasie krajowej. Brała udział we wdrażaniu systemu informatycznego Polski Zasób Normalizacyjny dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautorka procedur i instrukcji ZSZ PKN. 

Na stanowisko Zastępcy Prezesa została powołana 5 kwietnia 2019 roku. Nadzoruje realizację działań Pionu Normalizacji, który jest odpowiedzialny za całokształt organizacji prac normalizacyjnych, w tym za prawidłowość procesu tworzenia dokumentów normalizacyjnych i ich publikację.