Zawartość

Krajowy Punkt Informacyjny WTO TBT

Krajowy Punkt Informacyjny WTO TBT
00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14, pokój 713
Tel. +48 22 55 67 661
e-mail: wto.tbt@pkn.pl

Porozumienie ma na celu eliminowanie z handlu tzw. barier pozataryfowych. W specyfikacjach technicznych, także w systemach oceny zgodności, preferowane są powołania dobrowolnych norm międzynarodowych (ISO, IEC, ITU). Sygnatariusze Porozumienia TBT powinni dążyć do wprowadzania w swoich krajach systemów norm dobrowolnych, a tym samym do odchodzenia od normalizacji obowiązkowej, jaka w Polsce istniała do dnia 31.12.1993 r.

KPI WTO TBT udziela odpowiedzi na zapytania o charakterze techniczno-handlowym z zakresu normalizacji oraz częściowo oceny zgodności, kieruje klientów do właściwych instytucji zgodnie z ich kompetencjami.

Zakres działalności Krajowego Punktu Informacyjnego:

  • Współpraca w ramach porozumienia WTO TBT na poziomie międzynarodowym i europejskim;
  • Relacje z krajowymi punktami kontaktowymi, w szczególności z punktami krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz punktem UE reprezentowanym na forum WTO TBT przez przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej;
  • Udział w posiedzeniach plenarnych, seminariach i warsztatach;
  • Udzielanie informacji pisemnych i ustnych na zapytania klientów, w tym tzw. informacja pogłębiona oraz informacja oficjalna na zapytania urzędowe organów administracji państwowej;
  • Współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie porozumienia WTO TBT oraz krajowego systemu notyfikacyjnego (KSN).

Krajowy Punkt Informacyjny realizuje postanowienia:

Uchwały Rady Ministrów nr 33 z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów i norm technicznych oraz procedur oceny zgodności (M.P. Nr 15, poz. 343); uchwała stanowi wdrożenie postanowień Porozumienia Światowej Organizacji Handlu ds. Barier Technicznych w Handlu (WTO TBT).