Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN ISO 41011:2018Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)2018-05-16KT 315 ds. Facility Management
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
EN IEC 62933-1:2018Electrical Energy Storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary2018-04-27KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN ISO 4885:2018Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)2018-04-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
EN ISO 4885:2018Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)2018-04-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 12216:2018Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions2018-05-09KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
01.060 Wielkości i jednostki
EN ISO 7345:2018Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)2018-04-04KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN ISO 9687:2015/A1:2018Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015/Amd 1:2018)2018-05-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN 9300-200:2018Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
EN ISO 41011:2018Facility management - Vocabulary (ISO 41011:2017)2018-05-16KT 315 ds. Facility Management
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN 16991:2018Risk-based inspection framework2018-04-25KT 9 ds. Niezawodności
03.100.70 Systemy zarządzania
EN 9101:2018Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN ISO 9004:2018Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)2018-04-11KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO 13485:2016/AC:2018Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2018-03-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
EN 9136:2018Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9101:2018Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN ISO 9004:2018Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)2018-04-11KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN 9101:2018Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13485:2016/AC:2018Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2018-03-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 7886-1:2018Sterile hypodermic syringes for single use - Part 1: Syringes for manual use (ISO 7886-1:2017)2018-03-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
EN IEC 60601-2-2:2018Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories2018-05-18KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 14607:2018Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements (ISO 14607:2018)2018-05-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN 50527-2-2:2018Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)2018-05-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN ISO 5832-2:2018Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium (ISO 5832-2:2018)2018-05-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN 60601-2-43:2010/A1:2018Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2018-05-18KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
EN IEC 62667:2018Medical electrical equipment - Medical light ion beam equipment - Performance characteristics2018-04-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 12870:2018Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2016)2018-05-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 11979-7:2018Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia (ISO 11979-7:2018) 2018-05-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 11979-10:2018Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes (ISO 11979-10:2018)2018-05-02KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 28319:2018Dentistry - Laser welding and filler materials (ISO 28319:2018)2018-05-16KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 10139-1:2018Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 1: Materials for short-term use (ISO 10139-1:2018)2018-05-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 20608:2018Dentistry - Powder jet handpieces and powders (ISO 20608:2018) 2018-05-16KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 7488:2018Dentistry - Mixing machines for dental amalgam (ISO 7488:2018)2018-05-16KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 9687:2015/A1:2018Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015/Amd 1:2018)2018-05-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
EN ISO 14024:2018Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:2018)2018-03-28KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 689:2018Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values2018-05-09KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.20 Woda pitna
EN 13077:2018Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B2018-03-28KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 14254:2018Soil quality - Determination of exchangeable acidity using barium chloride solution as extractant (ISO 14254:2018)2018-05-16KT 191 ds. Chemii Gleby
EN ISO 11260:2018Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:2018)2018-05-16KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-9:2018Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO 17892-9:2018)2018-04-04KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-1:2017/AC:2018Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2017)2018-05-02KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-4:2018Woodworking machines - Safety - Part 4: Vertical panel circular sawing machines (ISO 19085-4:2018)2018-04-25KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN 17077:2018Determination of burning behaviour of dust layers2018-05-16KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-11:2018Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2018-05-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15254-7:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15254-5:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15269-11:2018Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN 60846-2:2018Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection2018-04-13KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 81-28:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2018-05-02KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 50291-1:2018Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements2018-04-27KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 18640-2:2018Protective clothing for firefighters - Physiological impact - Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters (ISO 18640-2:2018)2018-05-09KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 10256-4:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 4: Head and face protection for goalkeepers (ISO 10256-4:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 10256-3:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 3: Face protectors for skaters (ISO 10256-3:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 10256-2:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 2: Head protection for skaters (ISO 10256-2:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
EN 14594:2018Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking2018-05-16KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14593-1:2018Respiratory protective devices - Compressed air line breathing devices with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask - Requirements, testing and marking2018-05-16KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 144-1:2018Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections2018-04-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 144-2:2018Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections2018-04-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62053-23:2003/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62053-22:2003/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62053-11:2003/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62053-21:2003/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62052-11:2003/A1:2017/AC:2018-04Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment2018-04-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 62631-2-1:2018Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical frequencies (0,1 Hz to 10 MHz) - AC Methods2018-04-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-04-06KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
EN 50527-2-2:2018Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)2018-05-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60721-2-7:2018Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora2018-05-18KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-5:2018Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test S: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing and weathering2018-05-18KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60721-3-1:2018Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage2018-04-13KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN 60068-2-58:2015/A1:2018Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)2018-04-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60721-3-2:2018Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling2018-04-13KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-3-5:2018Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers2018-03-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-3-6:2018Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/humidity chambers2018-03-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-120:2018Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-120: Particular safety requirements for machinery aspects of equipment2018-04-13KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN 14399-9:2018High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 9: System HR or HV - Direct tension indicators for bolt and nut assemblies2018-05-03KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN 14399-10:2018High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 10: System HRC - Bolt and nut assemblies with calibrated preload2018-05-03KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-3:2014/A4:2018Unfired pressure vessels - Part 3: Design2018-03-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-1:2014/A2:2018Unfired pressure vessels - Part 1: General2018-03-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
EN ISO 21028-2:2018Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 2: Temperatures between -80 degrees C and -20 degrees C (ISO 21028-2:2018)2018-04-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 13476-1:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristi2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13476-2:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13476-3:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 1329-1:2014+A1:2018Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the systems2018-03-28KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO 11297-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO 11297-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN 1092-1:2018Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges2018-04-11KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 16668:2016+A1:2018Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories2018-03-28KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16090-1:2018Machine tools safety - Machining centres, Milling machines, Transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2017)2018-04-04KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN 287-6:2018Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast irons2018-04-25KT 301 ds. Odlewnictwa
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 1011-8:2018Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons2018-05-02KT 301 ds. Odlewnictwa
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN 12814-4:2018Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test2018-04-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
25.200 Obróbka cieplna
EN ISO 4885:2018Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)2018-04-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 12953-4:2018Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler2018-03-28KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61730-2:2018Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing2018-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61730-1:2018Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction2018-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 12977-4:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores2018-04-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 61215-2:2017/AC:2018-04Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures2018-04-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 12977-2:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-5:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance test methods for control equipment2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-1:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-3:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
EN ISO 7345:2018Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018)2018-04-04KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
HD 60364-7-704:2018Low voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations2018-05-18KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-04-27KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-04-06KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-2-1:2018Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical frequencies (0,1 Hz to 10 MHz) - AC Methods2018-04-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
EN IEC 60317-73:2018Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 2002018-04-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-74:2018Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 1802018-04-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN 1366-11:2018Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2018-05-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
29.080 Izolacja
EN IEC 60071-2:2018Insulation co-ordination - Part 2: Application guidelines2018-05-04KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-7:2018Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 7: EER-cores2018-05-18KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 50642:2018Cable management systems - Test method for content of halogens2018-05-18KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN 60570:2003/A1:2018Electrical supply track systems for luminaires2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 63024:2018Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit-breakers, RCBOs and RCCBs for household and similar uses2018-04-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
EN 61810-1:2015/AC:2018-04Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements2018-04-06KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
EN IEC 62246-1-1:2018Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Blank detail specification2018-04-06KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-4:1992/A16:2018Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
EN 62504:2014/A1:2018General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions2018-05-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN 60081:1998/A11:2018Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications2018-05-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN 60570:2003/A1:2018Electrical supply track systems for luminaires2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60598-2-4:2018Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires2018-03-30KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 62386-217:2018Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-218:2018Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-224:2018Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-217:2018Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-224:2018Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-218:2018Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17)2018-05-18KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 4731:2018Aerospace series - Spectral quality of LED luminaires used with photoluminescent marking systems2018-05-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61347-2-14:2018Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps2018-04-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 60076-3:2013/A1:2018Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air2018-05-18KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN IEC 62485-1:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-2:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-4:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 62485-2:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-4:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-1:2018Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information2018-05-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.080 Przyrządy półprzewodnikowe
EN 60191-4:2014/A1:2018Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages2018-05-18KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-13:2018Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 13: Salt atmosphere2018-04-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60191-1:2018Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 1: General rules for the preparation of outline drawings of discrete devices2018-03-30KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 62969-2:2018Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors2018-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 62884-3:2018Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators – Part 3: Frequency aging test methods2018-05-18KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN 60122-1:2002/A1:2018Quartz crystal units of assessed quality - Part 1: Generic specification2018-03-30KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN 61760-4:2015/A1:2018Surface mounting technology - Part 4: Classification, packaging, labelling and handling of moisture sensitive devices2018-05-04KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN 60068-2-58:2015/A1:2018Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)2018-04-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
EN IEC 62684:2018Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones2018-04-06KT 11 ds. Telekomunikacji
33.160.30 Systemy audio
EN 62702-1-1:2016/AC:2018-04Audio Archive System - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage2018-04-13KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
EN IEC 61291-1:2018Optical amplifiers - Part 1: Generic specification2018-04-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61970-456:2018Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles2018-05-18KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61968-3:2018Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations2018-05-18KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62325-301:2018Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets2018-05-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 13757-3:2018Communication systems for meters - Part 3: Application protocols2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 13757-2:2018Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 13757-7:2018Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
EN 419221-5:2018Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services2018-05-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
EN 17030:2018Space - Earth observation - Image processing levels2018-04-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.100.10 Warstwa fizyczna
EN 13757-7:2018Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 13757-2:2018Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN 13757-7:2018Communication systems for meters - Part 7: Transport and security services2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
EN 13757-3:2018Communication systems for meters - Part 3: Application protocols2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
EN 62702-1-1:2016/AC:2018-04Audio Archive System - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage2018-04-13KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
EN 419212-5:2018Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 5: Trusted eService2018-04-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
EN 419212-4:2018Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 4: Privacy specific Protocols2018-04-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
EN 419221-5:2018Protection Profiles for TSP Cryptographic Modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services2018-05-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
EN 9300-200:2018Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN 17030:2018Space - Earth observation - Image processing levels2018-04-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN 13757-3:2018Communication systems for meters - Part 3: Application protocols2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 13757-2:2018Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.260 Urządzenia biurowe
EN 50643:2018Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment2018-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
37.040.25 Błony radiograficzne
EN 60601-2-43:2010/A1:2018Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2018-05-18KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 1645-1:2018Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety2018-04-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 16910-1:2018Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets2018-04-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060 Pojazdy szynowe
EN 60310:2016/AC:2018-03Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling Stock2018-03-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62928:2018Railway applications - Rolling stock - Onboard lithium-ion traction batteries2018-04-13KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
EN 1305:2018Inland navigation vessels - Connections for the discharge of oily mixture2018-03-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 1306:2018Inland navigation vessels - Connections for the discharge of waste water2018-03-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN ISO 8385:2018Ships and marine technology - Dredgers - Classification (ISO 8385:2018)2018-05-16KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 15085:2003/A2:2018Small craft - Man-overboard prevention and recovery - Amendment 2 (ISO 15085:2003/Amd 2:2017)2018-04-18KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9101:2018Quality Management Systems - Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9136:2018Aerospace series - Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9300-200:2018Aerospace series - LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 200: Common Concepts for LOng Term Archiving and Retrieval of Product Structure Information2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2899:2018Aerospace series - Vulcanized rubbers - Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in contact with vulcanized rubbers2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
EN 4123:2018Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4122:2018Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4124:2018Aerospace series - Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60° swage - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C2018-05-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2944:2018Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in corrosion resisting steel FE-PA30042018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3542:2018Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2801 (Inconel X750)2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4708-301:2018Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 301: Adhesive lined polyolefin sleevings - Operating temperature - 55 °C to 105 °C - Product Standard2018-05-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2234:2018Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification2018-05-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4731:2018Aerospace series - Spectral quality of LED luminaires used with photoluminescent marking systems2018-05-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-10:2018Space engineering - System engineering general requirements2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-30:2018Space product assurance - Dependability2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-40:2018Space product assurance - Safety2018-04-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 13135:2013+A1:2018Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment2018-04-11KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
55.080 Worki. Torby
EN IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-04-06KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20418-1:2018Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 1: Peptide detection using LC-ESI-MS with protein reduction (ISO 20418-1:2018)2018-05-16KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15496:2018Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO 15496:2018)2018-05-16KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 3175-4:2018Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (ISO 3175-4:2018)2018-05-16KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 811:2018Textiles - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test (ISO 811:2018)2018-05-16KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 13493:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 16993:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of storage lagoons, secondary containment (above and below ground) and other containment applications for chemicals, polluted water and produced liquids2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 15382:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in transportation infrastructure2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13492:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
61.060 Obuwie
EN ISO 20863:2018Footwear - Test methods for stiffeners and toepuffs - Bondability (ISO 20863:2018)2018-05-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
67.100.30 Sery
EN ISO 9233-2:2018Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese (ISO 9233-2:2018)2018-05-09KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
EN ISO 9233-1:2018Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind (ISO 9233-1:2018)2018-05-09KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 19008:2018Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities (ISO 19008:2016)2018-03-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.160.20 Paliwa płynne
EN 13016-1:2018Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)2018-04-04KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
EN 13016-3:2018Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)2018-04-04KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 10426-1:2009/AC:2018Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification - Technical Corrigendum 2 (ISO 10426-1:2009/Cor 2:2012)2018-05-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 16924:2018Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016)2018-04-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 16923:2018Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016)2018-04-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 4506:2018Hardmetals - Compression test (ISO 4506:2018)2018-04-11KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4829-1:2018Steel and cast iron - Determination of total silicon contents - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 1: Silicon contents between 0,05 % and 1,0 % (ISO 4829-1:2018)2018-05-02KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
EN 15024-2:2018Copper and copper alloys - Determination of zinc content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2018-04-18KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4885:2018Ferrous materials - Heat treatments - Vocabulary (ISO 4885:2018)2018-04-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 12861:2018Copper and copper alloys - Scrap2018-05-16KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4506:2018Hardmetals - Compression test (ISO 4506:2018)2018-04-11KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-1:2017/AC:2018Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2017)2018-05-02KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-4:2018Woodworking machines - Safety - Part 4: Vertical panel circular sawing machines (ISO 19085-4:2018)2018-04-25KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11357-3:2018Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization (ISO 11357-3:2018)2018-05-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11357-6:2018Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (ISO 11357-6:2018)2018-04-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 15254-5:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 5: Metal sandwich panel construction2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 15254-7:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.060.50 Drzwi i okna
EN 12216:2018Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions2018-05-09KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 15269-11:2018Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 11: Fire resistance for operable fabric curtains2018-04-25KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12570:2000/A2:2018Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of moisture content by drying at elevated temperature (ISO 12570:2000/Amd 2:2018)2018-04-04KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN ISO 10426-1:2009/AC:2018Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 1: Specification - Technical Corrigendum 2 (ISO 10426-1:2009/Cor 2:2012)2018-05-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 13369:2018Common rules for precast concrete products2018-04-11KT 195 ds. Prefabrykatów z Betonu
91.100.40 Wyroby cementowo-włókniste
EN 492:2012+A2:2018Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods2018-04-25KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
EN 12467:2012+A2:2018Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods2018-04-25KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13493:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13492:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 16993:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of storage lagoons, secondary containment (above and below ground) and other containment applications for chemicals, polluted water and produced liquids2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62561-6:2018/AC:2018-04Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-04-27KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 12977-4:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores2018-04-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-3:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-1:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-2:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 12261:2018Gas meters - Turbine gas meters2018-03-28KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-7-704:2018Low voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations2018-05-18KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 1366-11:2018Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2018-05-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 62053-24:2015/A1:2017/AC:2018-05Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)2018-05-04KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62052-21:2004/A1:2017/AC:2018-04Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment2018-04-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62054-21:2004/A1:2017/AC:2018-04Electricity metering (AC) - Tariff and load control - Part 21: Particular requirements for time switches2018-04-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62054-11:2004/A1:2017/AC:2018-04Electricity metering (a.c.) - Tariff and load control - Part 11: Particular requirements for electronic ripple control receivers2018-04-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 13757-3:2018Communication systems for meters - Part 3: Application protocols2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 13757-2:2018Communication systems for meters - Part 2: Wired M-Bus communication2018-04-04KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 12977-4:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance test methods for solar combistores2018-04-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-2:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test methods for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-1:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General requirements for solar water heaters and combisystems2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12977-3:2018Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance test methods for solar water heater stores2018-04-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO 11297-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-70:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability2018-05-16KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-28:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2018-05-02KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-71:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts2018-05-02KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 22477-4:2018Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 4: Testing of piles: dynamic load testing (ISO 22477-4:2018)2018-04-11KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 17892-9:2018Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils (ISO 17892-9:2018)2018-04-04KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
EN ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 1: General (ISO 11298-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 16932-1:2018Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 1: General requirements2018-04-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 16932-2:2018Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 2: Positive pressure systems2018-04-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 16932-3:2018Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: Vacuum systems2018-04-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 13476-2:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13476-3:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 1: General (ISO 11297-1:2018)2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13476-1:2018Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1:General requirements and performance characteristi2018-04-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12274-4:2018Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix2018-03-28KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 15382:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in transportation infrastructure2018-03-28KT 142 ds. Geosyntetyków
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 16729-3:2018Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects2018-04-04KT 138 ds. Kolejnictwa
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 50643:2018Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of networked standby power consumption of edge equipment2018-04-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
97.040 Wyposażenie kuchni
EN 61770:2009/A11:2018Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2018-05-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 61770:2009/A11:2018Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2018-05-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50090-3-4:2017/AC:2018-05Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources2018-05-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 60730-2-13:2018Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls2018-04-13KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 60730-2-13:2018/AC:2018-04Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls2018-04-13KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 1307:2014+A2:2018Textile floor coverings - Classification2018-03-28KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 16837:2018Surfaces for sports areas - Determination of linear shoe/surface friction2018-04-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
EN ISO 10256-2:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 2: Head protection for skaters (ISO 10256-2:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 10256-4:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 4: Head and face protection for goalkeepers (ISO 10256-4:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 10256-3:2018Protective equipment for use in ice hockey - Part 3: Face protectors for skaters (ISO 10256-3:2016)2018-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji