Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN 1540:2021Workplace exposure - Terminology2021-12-22KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN ISO/ASTM 52900:2021Additive manufacturing - General principles - Fundamentals and vocabulary (ISO/ASTM 52900:2021)2021-12-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
EN ISO 12543-1:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Vocabulary and description of component parts (ISO 12543-1:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN 4179:2021Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing2021-12-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO 27007:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing (ISO/IEC 27007:2020)2022-01-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
EN 17478:2021Transport Services - Customer communications for passenger transport services - A Universal Design approach2021-12-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
EN 15528:2021Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure2021-12-01KT 138 ds. Kolejnictwa
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 4833-2:2013/A1:2022Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 °C by the surface plating technique - Amendment 1: Clarification of scope (ISO 4833-2:2013/Amd 1:2022)2022-01-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 4833-1:2013/A1:2022Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 °C by the pour plate technique - Amendment 1: Clarification of scope (ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022)2022-01-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 20836:2021Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of microorganisms - Thermal performance testing of thermal cyclers (ISO 20836:2021)2021-12-01KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
EN ISO 21322:2021Cosmetics - Microbiology - Testing of impregnated or coated wipes and masks (ISO 21322:2020)2021-12-15KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
07.120 Nanotechnologie
EN ISO 21363:2022Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy (ISO 21363:2020)2022-01-12KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14971:2019/A11:2021Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)2021-12-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 5832-3:2021Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy (ISO 5832-3:2021)2021-12-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 62563-2:2021Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 2: Acceptance and constancy tests for medical image displays2021-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN IEC 60601-2-41:2021Medical electrical equipment - Part 2-41: Particular requirements for the basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis2021-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 9680:2021Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2021)2021-12-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-7:2008/A1:2022Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Amendment 1: Applicability of allowable limits for neonates and infants (ISO 10993-7:2008/Amd 1:2019)2022-01-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
EN 16166:2021Soil, treated biowaste and sludge - Determination of adsorbed organically bound halogens (AOX)2021-12-22KT 191 ds. Chemii Gleby
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 1540:2021Workplace exposure - Terminology2021-12-22KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
EN 14583:2021Workplace exposure - Volumetric bioaerosol samplers - General requirements and evaluation of performance2021-12-15KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 50632-2-11:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-11: Particular requirements for jig and sabre saws2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-4:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-3:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-3: Particular requirements for concrete grinders and disk-type sanders2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
13.060.20 Woda pitna
EN 12873-2:2021Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials2021-12-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN 16166:2021Soil, treated biowaste and sludge - Determination of adsorbed organically bound halogens (AOX)2021-12-22KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 24032:2021Soil quality - In situ caging of snails to assess bioaccumulation of contaminants (ISO 24032:2021)2021-12-15KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-3:2021Woodworking machines - Safety - Part 3: Numerically controlled (NC/CNC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2021)2021-12-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 60335-2-105:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-54:2008/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-54:2008/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-41:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-96:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 22867:2021Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2021)2021-12-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
13.180 Ergonomia
EN ISO 8996:2021Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic rate (ISO 8996:2021)2021-12-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 9241-20:2021Ergonomics of human-system interaction - Part 20: An ergonomic approach to accessibility within the ISO 9241 series (ISO 9241-20:2021)2021-12-08KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-2-11:2021Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end products (GWEPT)2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-10:2021Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-7-2:2021Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-3:2021Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals2021-12-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 1366-11:2018+A1:2021Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2021-12-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
EN 17527:2021Helium cryostats - Protection against excessive pressure2021-12-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN IEC 63121:2021Radiation protection instrumentation - Vehicle-mounted mobile systems for the detection of illicit trafficking of radioactive materials2021-12-03KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62484:2021Radiation protection instrumentation - Spectrometric radiation portal monitors (SRPMs) used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material2021-12-03KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 50131-2-2:2021Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Requirements for passive infrared detectors2021-12-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 62820-1-1:2016/A11:2021Building intercom systems - Part 1-1: System requirements - General2021-12-24KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50131-2-3:2021Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3: Requirements for microwave detectors2021-12-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN ISO 22568-4:2021Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts (ISO 22568-4:2021)2021-12-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
EN ISO 4787:2021Laboratory glass and plastic ware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2021)2021-12-01KT 198 ds. Szkła
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN ISO 748:2021Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels - Velocity area methods using point velocity measurements (ISO 748:2021)2021-12-01KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61557-12:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-17:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 17: Non-contact AC voltage indicators2021-12-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60404-17:2021Magnetic materials - Part 17: Methods of measurement of the magnetostriction characteristics of grain-oriented electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester and an optical sensor2021-12-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN IEC 61557-4:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-5:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-1:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-2:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-6:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-040:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2021-11-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN 4179:2021Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing2021-12-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
23.020.35 Butle do gazów
EN 14894:2021LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking2021-12-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
EN 17527:2021Helium cryostats - Protection against excessive pressure2021-12-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
EN 13941-1:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 13941-2:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 13941-2:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 13941-1:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN ISO 3501:2022Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal force (ISO 3501:2021)2022-01-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 6801:2021Rubber and plastics hoses - Determination of volumetric expansion (ISO 6801:2021)2021-12-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 12952-10:2021Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure2021-12-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
23.060.50 Zawory zwrotne
EN 13434:2021Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, flow actuated - Family G, Type B2021-12-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 13433:2021Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A2021-12-22KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.060.99 Inne zawory
EN 16119:2021LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing2021-12-22KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.080 Pompy
EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN IEC 60335-2-41:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52900:2021Additive manufacturing - General principles - Fundamentals and vocabulary (ISO/ASTM 52900:2021)2021-12-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 50632-2-22:2015/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-22: Particular requirements for cut-off machines and wall chasers2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-4:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-4: Particular requirements for sanders other than disk type2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-3:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-3: Particular requirements for concrete grinders and disk-type sanders2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-1:2015/A2:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 1: General requirements2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-2-11:2016/A1:2021Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-11: Particular requirements for jig and sabre saws2021-12-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
EN IEC 60974-8:2021Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems2021-11-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15614-13:2021Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO 15614-13:2021)2021-12-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN IEC 60974-10:2021Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2021-12-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 62135-2:2021Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2021-12-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 10675-2:2021Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2021)2021-12-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 10675-1:2021Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2021)2021-12-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 23864:2021Non‐destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated total focusing technique (TFM) and related technologies (ISO 23864:2021)2021-12-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
EN 746-3:2021Industrial thermoprocessing equipment - Part 3: Safety requirements for the generation and use of atmosphere gases2021-12-15KT 262 ds. Obróbki Cieplnej Metali
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
EN 12952-10:2021Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure2021-12-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-2:2021Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories2021-12-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-6:2021Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler2021-12-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-5:2021Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler2021-12-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
EN 12976-1:2021Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements2021-12-08KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 60891:2021Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics2021-12-03KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 23590:2021Household biogas system requirements: design, installation, operation, maintenance and safety (ISO 23590:2020)2021-12-01KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
EN ISO 22580:2021Flares for combustion of biogas (ISO 22580:2020)2021-12-01KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
EN ISO 20675:2021Biogas - Biogas production, conditioning, upgrading and utilization - Terms, definitions and classification scheme (ISO 20675:2018)2021-12-01KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60695-5-1:2021Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-11:2021Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end products (GWEPT)2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-2-10:2021Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60695-7-2:2021Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-12-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-17:2021Magnetic materials - Part 17: Methods of measurement of the magnetostriction characteristics of grain-oriented electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester and an optical sensor2021-12-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-22-2:2021Superconductivity - Part 22-2: Normal state resistance and critical current measurement - High-Tc Josephson junction2021-11-26KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.20 Kable
EN 1366-11:2018+A1:2021Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2021-12-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-12:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-17:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 17: Non-contact AC voltage indicators2021-12-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-5:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-6:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-4:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-2:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-1:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60730-2-14:2019/A2:2021Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2021-12-03KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN IEC 61914:2021Cable cleats for electrical installations2021-12-03KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 60364-4-42:2011/A11:2021Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects2021-12-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN IEC 60238:2018/A11:2021Edison screw lampholders2021-11-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 63013:2019/A1:2021LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection2021-12-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62031:2020/A11:2021LED modules for general lighting - Safety specifications2021-11-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 60335-2-29:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers2021-12-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-29:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2021-12-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
EN 50171:2021Central safety power supply systems2021-12-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-12:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-01-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-17:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 17: Non-contact AC voltage indicators2021-12-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-5:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 5: Resistance to earth2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-4:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-1:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-6:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 6: Effectiveness of residual current devices (RCD) in TT, TN and IT systems2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-2:2021Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance2021-12-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
EN IEC 61051-2:2021Varistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification for surge suppression varistors2021-12-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 62031:2020/A11:2021LED modules for general lighting - Safety specifications2021-11-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
EN IEC 62563-2:2021Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 2: Acceptance and constancy tests for medical image displays2021-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
33.040.20 Systemy przesyłowe
EN IEC 62037-6:2022Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 6: Measurement of passive intermodulation in antennas2022-01-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62037-5:2021Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 5: Measurement of passive intermodulation in filters2021-12-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62037-3:2021Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 3: Measurement of passive intermodulation in coaxial connectors2021-12-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62037-2:2021Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 2: Measurement of passive intermodulation in coaxial cable assemblies2021-12-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62037-1:2021Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 1: General requirements and measuring methods2021-12-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 62037-2:2021Passive RF and microwave devices, intermodulation level measurement - Part 2: Measurement of passive intermodulation in coaxial cable assemblies2021-12-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-219:2022Optical fibre cables - Part 1-219: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Material compatibility test, method F192022-01-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN 50411-2-4:2021Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-4: Sealed dome fibre splice closures for category S & A2021-11-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61970-452:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles2021-12-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 13757-1:2021Communication systems for meters - Part 1: Data exchange2021-12-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO 27007:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing (ISO/IEC 27007:2020)2022-01-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
EN 13757-1:2021Communication systems for meters - Part 1: Data exchange2021-12-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.110 Tworzenie sieci
EN 50667:2016/A1:2021Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications2021-12-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
EN ISO 9241-20:2021Ergonomics of human-system interaction - Part 20: An ergonomic approach to accessibility within the ISO 9241 series (ISO 9241-20:2021)2021-12-08KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 17478:2021Transport Services - Customer communications for passenger transport services - A Universal Design approach2021-12-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 50090-6-2:2021Home and Building Electronic Systems (HBES)- Part 6-2 IoT Semantic Ontology model description2021-12-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN 50667:2016/A1:2021Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications2021-12-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 13757-1:2021Communication systems for meters - Part 1: Data exchange2021-12-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 1949:2021Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles2021-12-01KT 277 ds. Użytkowania Gazu
45.060 Pojazdy szynowe
EN IEC 61133:2021Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service2021-12-03KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 14067-5:2021Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and assessment procedures for aerodynamics in tunnels2021-12-22KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15734-2:2010+A1:2021Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 2: Test methods2021-12-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15734-1:2010+A1:2021Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1: Requirements and definitions2021-12-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 14601:2005+A2:2021Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe2021-12-08KT 138 ds. Kolejnictwa
EN IEC 61375-2-8:2021Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-8: TCN conformance test2021-12-03KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 15528:2021Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure2021-12-01KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 14752:2019+A1:2021Railway applications - Bodyside entrance systems for rolling stock2021-12-22KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
EN 15609:2021LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements2021-12-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
47.080 Małe jednostki pływające
EN 15609:2021LPG equipment and accessories - LPG propulsion systems for boats, yachts and other watercraft - Installation requirements2021-12-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 4179:2021Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing2021-12-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN 9721:2021Aerospace series - General recommendation for the BIT Architecture in an integrated system2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 16602-70-80:2021Space product assurance - Processing and quality assurance requirements for metallic powder bed fusion technologies for space applications2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 2854-002:2021Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 002: General2021-12-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-32-01:2021Space engineering - Fracture control2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16603-50-16:2021Space engineering - Time triggered Ethernet2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-30-11:2021Space product assurance - Derating - EEE components2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-70-80:2021Space product assurance - Processing and quality assurance requirements for metallic powder bed fusion technologies for space applications2021-12-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 16517:2021Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety2021-12-22KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
EN ISO 8611-2:2022Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance requirements and selection of tests (ISO 8611-2:2021)2022-01-12KT 133 ds. Opakowań
EN ISO 8611-1:2022Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods (ISO 8611-1:2021)2022-01-12KT 133 ds. Opakowań
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 6330:2021Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2021)2021-12-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
61.060 Obuwie
EN ISO 16189:2021Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials (ISO 16189:2021)2021-12-08KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 21061:2021Footwear - Chemical tests - General principles on the preparation of samples (ISO 21061:2021)2021-12-01KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4254-1:2015/A1:2021Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements - Amendment 1 (ISO 4254-1:2013/Amd 1:2021)2021-12-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
EN ISO 22867:2021Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO 22867:2021)2021-12-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17550:2021Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carotenoids in animal compound feed and premixtures by high performance liquid chromatography - UV detection (HPLC-UV)2021-12-22KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
EN ISO 20714:2021E-liquid - Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol in liquids used in electronic nicotine delivery devices - Gas chromatographic method (ISO 20714:2019)2021-12-15KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
EN ISO 20768:2021Vapour products - Routine analytical vaping machine - Definitions and standard conditions (ISO 20768:2018)2021-12-15KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.100.30 Sery
EN ISO 24223:2021Cheese - Guidance on sample preparation for physical and chemical testing (ISO 24223:2021)2021-12-15KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN ISO 18363-3:2021Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 3: Method using acid transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO 18363-3:2017)2021-12-15KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
EN ISO 18363-1:2021Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 1: Method using fast alkaline transesterification and measurement for 3-MCPD and differential measurement for glycidol (ISO 18362021-12-15KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 12873-2:2021Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials2021-12-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN IEC 61010-2-040:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2021-11-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
EN 17550:2021Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carotenoids in animal compound feed and premixtures by high performance liquid chromatography - UV detection (HPLC-UV)2021-12-22KT 40 ds. Pasz
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 24443:2021Cosmetics - Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro (ISO 24443:2021)2021-12-15KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
EN ISO 16217:2021Cosmetics - Sun protection test methods - Water immersion procedure for determining water resistance (ISO 16217:2020)2021-12-15KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
EN ISO 18861:2021Cosmetics - Sun protection test methods - Percentage of water resistance (ISO 18861:2020)2021-12-15KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
EN 17616:2021Outdoor candles - Specification for fire safety2021-12-15KT 332 ds. Świec i Zniczy
EN 17617:2021Outdoor candles - Product safety labels2021-12-15KT 332 ds. Świec i Zniczy
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 35102:2021Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Escape, evacuation and rescue from offshore installations (ISO 35102:2020)2021-12-15KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 20675:2021Biogas - Biogas production, conditioning, upgrading and utilization - Terms, definitions and classification scheme (ISO 20675:2018)2021-12-01KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN 15553:2021Petroleum products and related materials - Determination of hydrocarbon types - Fluorescent indicator adsorption method2021-12-08KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 19901-5:2021Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 5: Weight management (ISO 19901-5:2021)2021-12-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
EN ISO 6368:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Dry gas sealing systems for axial, centrifugal, and rotary screw compressors and expanders (ISO 6368:2021)2021-12-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 2566-2:2021Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels (ISO 2566-2:2021)2021-12-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 2566-1:2021Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and low-alloy steels (ISO 2566-1:2021)2021-12-22KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
EN 10264-2:2021Steel wire and wire products - Steel wire for ropes - Part 2: Cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications2021-12-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
EN 13411-4:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing2021-12-22KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-3:2021Woodworking machines - Safety - Part 3: Numerically controlled (NC/CNC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2021)2021-12-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
EN ISO 12543-5:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
EN ISO 12543-2:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
EN ISO 12543-6:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance (ISO 12543-6:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
EN ISO 12543-1:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Vocabulary and description of component parts (ISO 12543-1:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
EN ISO 12543-4:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability (ISO 12543-4:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
EN ISO 12543-3:2021Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass (ISO 12543-3:2021)2021-12-22KT 198 ds. Szkła
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
EN ISO 527-4:2021Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-4:2021)2021-12-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 527-5:2021Plastics - Determination of tensile properties - Part 5: Test conditions for unidirectional fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-5:2021)2021-12-08KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.040 Masy włókniste
EN ISO 7213:2021Pulps - Sampling for testing (ISO 7213:2021)2021-12-15KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 23322:2021Paints and varnishes - Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only - Gas-chromatographic method (ISO 23322:2021)2021-12-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.060.50 Drzwi i okna
EN 12453:2017+A1:2021Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods2021-12-22KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1529:2021Door leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes2021-12-08KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 1744-4:2021Tests for chemical properties of aggregates - Part 4: Determination of water susceptibility of fillers for bituminous mixtures2021-12-22KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 3382-3:2022Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 3: Open plan offices (ISO 3382-3:2022)2022-01-12KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 13941-1:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Design2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 13941-2:2019+A1:2021District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation2021-12-15KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 15805:2021Particulate air filters for general ventilation - Standardised dimensions2021-12-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 17526:2021Gas meter - Thermal-mass flow-meter based gas meter2021-12-22KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 1366-11:2018+A1:2021Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components2021-12-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
HD 60364-4-42:2011/A11:2021Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects2021-12-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 13757-1:2021Communication systems for meters - Part 1: Data exchange2021-12-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN IEC 63159-1:2021Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 1: General aspects2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 63159-2-2:2021Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-2: Efficiency of single point of use electric instantaneous water heaters2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 63159-2-1:2021Household electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the performance - Part 2-1: Multifunctional electric instantaneous water heaters2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-84:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 12158-1:2021Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms2021-12-01KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 17037:2018+A1:2021Daylight in buildings2021-12-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.190 Akcesoria budowlane
EN 1527:2019+A1:2021Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods2021-12-22KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 12320:2021Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods2021-12-01KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
EN 12418:2021Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety2021-12-15KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 16228-1:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-5:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 5: Diaphragm walling equipment2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-7:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 7: Interchangeable auxiliary equipment2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-4:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-2:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-3:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 16228-6:2014+A1:2021Drilling and foundation equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment2021-12-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.060 Tunele
EN 14067-5:2021Railway applications - Aerodynamics - Part 5: Requirements and assessment procedures for aerodynamics in tunnels2021-12-22KT 138 ds. Kolejnictwa
93.080.10 Roboty drogowe
EN 13862:2021Floor cutting-off machines - Safety2021-12-15KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 1463-1:2021Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements2021-12-22KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13848-3:2021Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 3: Measuring systems - Track construction and maintenance machines2021-12-22KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 30-1-1:2021Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 203-2-4:2021Gas heated catering equipment - Part 2-4: Specific requirements - Fryers2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 203-2-1:2021Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 203-2-2:2021Gas heated catering equipment - Part 2-2: Specific requirements - Ovens2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN 203-1:2021Gas heated catering equipment - Part 1: General safety requirements2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
EN IEC 60335-2-90:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens2021-11-26KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN IEC 60335-2-96:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating2021-11-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
EN 613:2021Independent closed-fronted gas-fired type B11, type C11, type C31 and type C91 heaters2021-12-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50090-6-2:2021Home and Building Electronic Systems (HBES)- Part 6-2 IoT Semantic Ontology model description2021-12-03KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 60730-2-8:2020/A1:2021Automatic electrical controls - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements2021-12-03KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 60730-2-14:2019/A2:2021Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2021-12-03KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN IEC 60335-2-105:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-105:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 60335-2-54:2008/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-41:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps2021-12-24KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 60335-2-54:2008/A12:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2021-12-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 17617:2021Outdoor candles - Product safety labels2021-12-15KT 332 ds. Świec i Zniczy
EN 17616:2021Outdoor candles - Specification for fire safety2021-12-15KT 332 ds. Świec i Zniczy
EN 60335-2-29:2021/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29 - Particular requirements for battery chargers2021-12-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-29:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2021-12-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
EN 1949:2021Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles2021-12-01KT 277 ds. Użytkowania Gazu
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 17435:2021Surfaces for sports areas - Test method for the determination of Head Injury Criterion (HIC) and Critical Fall Height (CFH)2021-12-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 926-2:2013+A1:2021Paragliding equipment - Paragliders - Part 2: Requirements and test methods for classifying flight safety characteristics 2021-12-22KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 12491:2015+A1:2021Paragliding equipment - Emergency parachutes - Safety requirements and test methods2021-12-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13089:2011+A2:2021Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods2021-12-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji