Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN ISO 15902:2020Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)2020-01-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN 17169:2020Tattooing - Safe and hygienic practice2020-01-15KZ 508 ds. Usług Tatuażu
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 12813:2019Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)2019-12-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 16140-6:2019Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for microbiological confirmation and typing procedures (ISO 16140-6:2019)2019-12-04KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14971:2019Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2019)2019-12-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 11117:2019Gas cylinders - Valve protection caps and guards - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 63077:2019Good refurbishment practices for medical imaging equipment2019-12-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.30 Pakowanie sterylne
EN ISO 11607-2:2020Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2019)2020-01-15KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11607-1:2020Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019)2020-01-15KT 295 ds. Sterylizacji
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance2019-12-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 15597-2:2019Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 2: Requirements for distribution and their test2019-12-04KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21268-4:2019Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials - Part 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition (ISO 21268-4:2019)2019-12-04KT 191 ds. Chemii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-35:2016/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2019-12-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-61:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-5:2015/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 28927-1:2019Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders (ISO 28927-1:2019)2019-12-18KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 12845:2015+A1:2019Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance2019-12-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 54-13:2017+A1:2019Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components2019-12-18KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50676:2019Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases - Performance requirements and test methods2019-12-20KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 16610-61:2015/A1:2020Geometrical product specification (GPS) - Filtration - Part 61: Linear areal filters - Gaussian filters - Amendment 1 (ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019)2020-01-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN ISO 11117:2019Gas cylinders - Valve protection caps and guards - Design, construction and tests (ISO 11117:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 10961:2019Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2019)2019-12-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 10216-2:2013+A1:2019Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties2019-12-18KT 126 ds. Rur Stalowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 15202:2019LPG equipment and accessories - Essential operational dimensions for LPG cylinder valve outlet and associated equipment connections2019-12-11KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52907:2019Additive manufacturing - Feedstock materials - Methods to characterize metal powders (ISO/ASTM 52907:2019)2019-12-18KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 61784-3-12:2010/A1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-12-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
EN ISO 28927-1:2019Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders (ISO 28927-1:2019)2019-12-18KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN 4707:2020Aerospace series - Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromium2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 2106:2020Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 14713-2:2020Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2019)2020-01-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
EN 4875:2020Aerospace series - Surface treatments - Test method for measurement of electrical contact resistance2020-01-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-4:2019Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability2019-12-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-12-1:2017/AC:2019-12Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines2019-12-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 50676:2019Electrical equipment used for detection and concentration measurement of refrigerant gases - Performance requirements and test methods2019-12-20KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.060.10 Przewody
EN IEC 60317-27-3:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire2019-12-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
EN IEC 61857-32:2019Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing2019-12-06KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
EN IEC 61535:2019Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations2019-12-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN IEC 60309-5:2019Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 5: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for plugs, socket-outlets, ship connectors and ship inlets for low-voltage shore connection systems (LVSC)2019-12-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 62026-2:2013/A1:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)2019-12-13KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 62026-3:2015/AC:2019-12Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2019-12-06KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-332:2018/AC:2019-12Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2019-12-06KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 63006:2019Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms2019-12-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN ISO 80079-36:2016/AC:2019Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements - Technical Corrigendum 1 (ISO 80079-36:2016/Cor 1:2019)2019-12-18KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
EN IEC 60079-19:2019Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation2019-12-06KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50641:2020Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems2020-01-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-12-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-12-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 60512-28-100:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz - Tests 28a to 28g2019-12-20KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 15902:2020Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)2020-01-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
EN 301549:2019Accessibility requirements for ICT products and services2019-12-04KT 11 ds. Telekomunikacji
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
EN 50083-2-4:2019Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-4: Interference Mitigation Filters operating in the 700 MHz and 800 MHz bands for DTT reception2019-12-20KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60793-2:2019Optical fibres - Part 2: Product specifications - General2019-12-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-2-54:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-54: Tests - Corrosive atmosphere (mixed gas)2019-12-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 16234-1:2019e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 1: Framework2019-12-18RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN 61784-3-12:2010/A1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-12-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 12813:2019Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)2019-12-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19107:2019Geographic information - Spatial schema (ISO 19107:2019)2019-12-18KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19116:2019Geographic information - Positioning services (ISO 19116:2019)2019-12-18KT 297 ds. Informacji Geograficznej
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 8654:2018/A1:2019Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation - Amendment 1 (ISO 8654:2018/Amd 1:2019)2019-12-18KT 239 ds. Jubilerstwa
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 50325-1:2019Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements2019-12-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
45.060 Pojazdy szynowe
EN IEC 60077-5:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses2019-12-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60077-4:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers2019-12-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN IEC 60077-3:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers2019-12-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 15153-1:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail 2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-3:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-2:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for heavy rail 2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-4:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 15153-4:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-3:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 3761:2020Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 - Softened and cold worked - Bar for forged fasteners - D ≤ 50 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 3358:2020Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa2020-01-15KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 3486:2019Aerospace series - Steel X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) - Solution annealed and precipitation hardened - 1 400 ≤ Rm ≤ 1 550 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 3489:2019Aerospace series - Steel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Softened - 500 ≤ Rm ≤ 750 MPa - Tubes for structures - 0,5 ≤ a ≤ 5 mm2019-12-04KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 3484:2019Aerospace series - Steel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 type 1.4542) - As cast - Reference heat treatment: homogenised, solution treated, precipitation hardened and sub zero - Remelting stock2019-12-04KT 301 ds. Odlewnictwa
EN 2503:2019Aerospace series - Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Forgings - De ≤ 150 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2502:2019Aerospace series - Steel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa - Bars - De ≤ 150 mm2019-12-04KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2451:2019Aerospace series - Steel 31Ni10 - 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa - Forgings - De ≤ 40 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2476:2019Aerospace series - Steel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa - Forgings - De ≤ 100 mm2019-12-04KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 3018:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Consumable electrode remelted - Cold drawn wire for the manufacture of thread inserts - D ≤ 3 mm2019-12-04KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
EN 4707:2020Aerospace series - Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromium2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.99 Inne materiały
EN 3666:2020Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2601 - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - D ≤ 50 mm - 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3219:2020Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy (NI-P100HT) - Cold worked and softened - Bar and wire for continuous forging extrusion for fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 2516:2020Aerospace series - Passivation of corrosion resisting steels and decontamination of nickel base alloys2020-01-08KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 4875:2020Aerospace series - Surface treatments - Test method for measurement of electrical contact resistance2020-01-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3155-018:2020Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 018: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2020-01-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-017:2020Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 017: Contacts, electrical, relay base, female, type A, crimp, class P - Product standard2020-01-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-019:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 019: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-077:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 077: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-044:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 044: Contacts, electrical, male 044, type A, double crimping, class T - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-016:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 016: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4604-007:2019Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 007: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WN - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-045:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 045: Contacts, electrical, female, type A, double crimping, class T - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-076:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 076: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standard2019-12-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2997-011:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire resistant or non fire resistant, operating temperatures -65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 011: Dummy receptacle - Product standard2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4681-001:2019Aerospace series - Cables, electric, general purpose, with conductors in aluminium or copper-clad aluminium - Part 001: Technical specification2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4840-102:2019Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 102: Elastomeric, semi-rigid, temperature range -75 to 150 °C - Product Standard2019-12-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
EN 17314:2020Industrial trucks - Specifications and test methods - Operator restraint systems other than lap-type seat belts2020-01-15KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16796-6:2020Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 6: Container straddle carrier2020-01-15KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 5010:2019Earth-moving machinery - Wheeled machines - Steering requirements (ISO 5010:2019)2019-12-18KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.130 Pojemniki do aerozoli
EN 14848:2020Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups2020-01-15KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
EN 12641-2:2019Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 2: Minimum requirements for curtainsiders2019-12-11KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 12641-1:2019Intermodal loading units and commercial vehicles - Tarpaulins - Part 1: Minimum requirements2019-12-11KT 138 ds. Kolejnictwa
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
EN 12640:2019Intermodal loading units and commercial vehicles - Lashing points for cargo securing - Minimum requirements and testing2019-12-11KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20705:2020Textiles - Quantitative microscopical analysis - General principles of testing (ISO 20705:2019)2020-01-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 20706-1:2019Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some bast fibres (flax, hemp, ramie) and their blends - Part 1: Fibre identification using microscopy methods (ISO 20706-1:2019)2019-12-18KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 13938-2:2019Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension (ISO 13938-2:2019)2019-12-11KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 13938-1:2019Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (ISO 13938-1:2019)2019-12-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 12956:2020Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size (ISO 12956:2019)2020-01-15KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 9863-1:2016/A1:2019Geosynthetics - Determination of thickness at specified pressures - Part 1: Single layers - Amendment 1 (ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019)2019-12-18KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 10722:2019Geosynthetics - Index test procedure for the evaluation of mechanical damage under repeated loading - Damage caused by granular material (laboratory test method) (ISO 10722:2019)2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 13426-1:2019Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 1: Geocells (ISO 13426-1:2019)2019-12-04KT 142 ds. Geosyntetyków
61.060 Obuwie
EN ISO 19577:2019Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of Nitrosamines (ISO 19577:2019)2019-12-04KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
EN 13031-1:2019Greenhouses - Design and construction - Part 1: Commercial production greenhouses2019-12-18KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
EN 12965:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off (PTO) drive shafts and their guards - Safety2019-12-04KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
EN 50636-2-107:2015/A2:2020Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers2020-01-10KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 16087-1:2020Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)2020-01-15KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 16215:2020Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs by GC/HRMS and of indicator PCBs by GC/HRMS2020-01-08KT 40 ds. Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN 17252:2020Foodstuffs - Determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin derived products by HPLC-MS/MS2020-01-08KT 235 ds. Analizy Żywności
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
EN 17251:2020Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD2020-01-15KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 24444:2020Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF) (ISO 24444:2019)2020-01-15KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 6892-1:2019Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)2019-12-04KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
EN ISO 643:2020Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019) 2020-01-15KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN 10216-2:2013+A1:2019Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties2019-12-18KT 126 ds. Rur Stalowych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 10070:2019Metallic powders - Determination of envelope-specific surface area from measurements of the permeability to air of a powder bed under steady-state flow conditions (ISO 10070:2019)2019-12-18KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 14915:2013+A2:2020Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking2020-01-15KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 1534:2020Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method2020-01-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 180:2019Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO 180:2019)2019-12-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 16929:2019Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO 16929:2019)2019-12-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 29988-1:2019Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 29988-1:2019)2019-12-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 12301:2019Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements2019-12-11KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 6504-3:2019Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use (ISO 6504-3:2019)2019-12-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3233-1:2019Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry-film density by the Archimedes principle (ISO 3233-1:2019)2019-12-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 1534:2020Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method2020-01-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 13373:2020Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units2020-01-08KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 13053:2019Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections2019-12-11KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 1749:2020Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)2020-01-08KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.180 Wykończenie wnętrz
EN 234:2019Wallcoverings in roll form - Specification for wallcoverings for subsequent decoration2019-12-18KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 60335-2-49:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm2019-12-20KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 60335-2-47:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans2019-12-20KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.40 Zmywarki
EN 60335-2-5:2015/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-35:2016/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters2019-12-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-48:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters2019-12-20KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
EN 16282-6:2020Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements2020-01-15KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 62885-9:2019Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods for measuring the performance2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-61:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters2019-12-06KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 14908-7:2019Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols2019-12-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych