Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN ISO 13349-2:2022Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 2: Categories (ISO 13349-2:2022)2022-10-19KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN ISO 13349-1:2022Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 1: Vocabulary (ISO 13349-1:2022)2022-10-19KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN ISO 22739:2022Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary (ISO 22739:2020)2022-10-26KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
EN ISO 6165:2022Earth-moving machinery - Basic types - Identification and vocabulary (ISO 6165:2022)2022-10-12KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
EN 12374:2022Packaging - Flexible tubes - Terminology2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
EN 15987:2022Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade2022-10-26KT 20 ds. Skóry i Obuwia
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 14487-1:2022Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity2022-11-09KT 274 ds. Betonu
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 128-2:2022Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2022)2022-11-02KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
EN 17666:2022Maintenance - Maintenance engineering - Requirements2022-11-23KT 9 ds. Niezawodności
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22361:2022Security and resilience - Crisis management - Guidelines (ISO 22361:2022)2022-11-09KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN 17678-1:2022Installation of post-tensioning kits for prestressing of structures - Part 1: Competence of personnel2022-10-26KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 37101:2022Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use (ISO 37101:2016)2022-11-30RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO 4465:2022Textiles - Animal welfare in the supply chain - General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information (ISO 4465:2022)2022-10-19KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 20976-2:2022Microbiology of the food chain - Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 2: Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters (ISO 20976-2:2022)2022-11-02KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
EN ISO 18416:2015/A1:2022Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans - Amendment 1 (ISO 18416:2015/Amd 1:2022)2022-10-12KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 18778:2022Respiratory equipment - Particular requirements for basic safety and essential performance of infant cardiorespiratory monitors (ISO 18778:2022)2022-10-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 8872:2022Aluminium caps and aluminium/plastic caps for infusion bottles and injection vials - General requirements and test methods (ISO 8872:2022)2022-11-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 80369-3:2016/A1:2022Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications - Amendment 1 (ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019)2022-11-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 61010-2-101:2022/A11:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Safety requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment2022-11-11KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-101:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Safety requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment2022-11-11KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN ISO 18778:2022Respiratory equipment - Particular requirements for basic safety and essential performance of infant cardiorespiratory monitors (ISO 18778:2022)2022-10-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 3107:2022Dentistry - Zinc oxide-eugenol cements and non-eugenol zinc oxide cements (ISO 3107:2022)2022-10-19KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 7494-2:2022Dentistry - Stationary dental units and dental patient chairs - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems (ISO 7494-2:2022)2022-10-19KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 5467-1:2022Dentistry - Mobile dental units and dental patient chairs - Part 1: General requirements (ISO 5467-1:2022)2022-10-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 5467-2:2022Dentistry - Mobile dental units and dental patient chairs - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems (ISO 5467-2:2022)2022-10-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11140-6:2022Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 6: Type 2 indicators and process challenge devices for use in performance testing of small steam sterilizers (ISO 11140-6:2022)2022-11-30KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-2:2022Biological evaluation of medical devices - Part 2: Animal welfare requirements (ISO 10993-2:2022)2022-11-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN ISO 37101:2022Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use (ISO 37101:2016)2022-11-30RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 23861:2022Workplace air - Chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements for evaluation of measuring procedures using samplers (ISO 23861:2022)2022-10-26KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17656:2022Stationary source emissions - Requirements on proficiency testing schemes for emission measurements2022-10-26KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13165-2:2022Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2022)2022-10-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 19204:2022Soil quality - Procedure for site-specific ecological risk assessment of soil contamination (soil quality TRIAD approach) (ISO 19204:2017)2022-10-12KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17616:2022Soil quality - Guidance on the choice and evaluation of bioassays for ecotoxicological characterization of soils and soil materials (ISO 17616:2019)2022-10-12KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
EN ISO 15799:2022Soil quality - Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials (ISO 15799:2019)2022-10-12KT 190 ds. Biologii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-8:2015/A2:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-8:2015/A11:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-8:2015/A12:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 10819:2013/A2:2022Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 2 (ISO 10819:2013/Amd 2:2021)2022-10-19KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 15269-3:2022Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for doorsets, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable 2022-11-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 17020-1:2022Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets2022-11-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
HD 60364-5-52:2011/A12:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2022-11-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN IEC 62232:2022Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure2022-11-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 62387:2022/A11:2022Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation2022-10-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62387:2022Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation2022-10-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 15969-2:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data2022-11-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15969-1:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data2022-10-26KT 138 ds. Kolejnictwa
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN ISO 10819:2013/A2:2022Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 2 (ISO 10819:2013/Amd 2:2021)2022-10-19KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23131:2022Ellipsometry - Principles (ISO 23131:2021)2022-11-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
EN ISO 5167-5:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters (ISO 5167-5:2022)2022-11-02KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN ISO 5167-6:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters (ISO 5167-6:2022)2022-11-02KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN ISO 5167-3:2022Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles (ISO 5167-3:2022)2022-11-02KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 20270:2022Acoustics - Characterization of sources of structure-borne sound and vibration - Indirect measurement of blocked forces (ISO 20270:2019)2022-10-26KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN 4828:2022Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods2022-11-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62764-1:2022Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure - Part 1: Low-frequency magnetic fields2022-10-21KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
17.240 Pomiary promieniowania
EN IEC 62232:2022Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure2022-11-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN ISO 13165-2:2022Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2022)2022-10-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-101:2022/A11:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Safety requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment2022-11-11KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-101:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-101: Safety requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment2022-11-11KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.060.20 Nakrętki
EN ISO 898-2:2022Fasteners - Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes (ISO 898-2:2022)2022-10-26KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
EN 13799:2022LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels2022-10-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
EN 15969-2:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data2022-11-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15969-1:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data2022-10-26KT 138 ds. Kolejnictwa
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
EN 12889:2022Trenchless construction and testing of drains and sewers2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN 17176-2:2019+A1:2022Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 2: Pipes2022-10-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (ISO 11296-9:2022)2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (ISO 11296-9:2022)2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.70 Przewody giętkie
EN 13483:2022Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems - Specification2022-10-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 10497:2022Testing of valves - Fire type-testing requirements (ISO 10497:2022)2022-11-16KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN ISO 23632:2022Industrial valves - Design validation-testing of valves (ISO 23632:2021)2022-10-12KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
EN 161:2022Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
EN 15714-3:2022Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements2022-10-19KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 15714-6:2022Industrial valves - Actuators - Part 6: Hydraulic linear actuators for industrial valves - Basic requirements2022-10-19KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 1643:2022Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Valve proving systems for automatic shut-off valves2022-11-16KT 277 ds. Gazownictwa
EN 12067-2:2022Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control/supervision of the electronic type2022-11-16KT 277 ds. Gazownictwa
EN 1106:2022Manually operated taps for gas burning appliances2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 16678:2022Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6 300 kPa2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 88-2:2022Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 50 kPa up to and including 500 kPa2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 16304:2022Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 88-1:2022Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 88-3:2022Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Part 3: Pressure and/or flow rate regulators for inlet pressures up to and including 500 kPa, electronic types2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
EN ISO 1179-2:2022Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) (ISO 1179-2:2022)2022-11-23KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN ISO 13349-1:2022Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 1: Vocabulary (ISO 13349-1:2022)2022-10-19KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN ISO 13349-2:2022Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 2: Categories (ISO 13349-2:2022)2022-10-19KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52909:2022Additive manufacturing of metals - Finished part properties - Orientation and location dependence of mechanical properties for metal powder bed fusion(ISO/ASTM 52909:2022)2022-11-02KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 2: Semantics libraries2022-11-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-10-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 15085-3:2022Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 3: Design requirements2022-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15085-6:2022Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 6: Maintenance welding requirements2022-10-19KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN 14700:2022Welding consumables - Welding consumables for hard-facing2022-11-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 12153:2022Welding consumables - Tubular-cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2022)2022-11-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN IEC 60974-1:2022/A11:2022Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources2022-12-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-1:2022Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources2022-12-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15615:2022Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices (ISO 15615:2022)2022-11-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 7963:2022Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2022)2022-11-02KT 7 ds. Badań Nieniszczących
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN 16602-70-61:2022Space product assurance - High-reliability soldering for surface mount, mixed technology and hand-mounted electrical connections2022-11-02KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 11127-7:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of water-soluble chlorides (ISO 11127-7:2022)2022-11-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11127-6:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement (ISO 11127-6:2022)2022-11-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 16866:2022Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test) (ISO 16866:2020)2022-11-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 14571:2022Metallic coatings on non-metallic basis materials - Measurement of coating thickness - Micro-resistivity method (ISO 14571:2020)2022-11-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN ISO 28765:2022Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges (ISO 28765:2022)2022-11-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 4530:2022Vitreous and porcelain enamelled manufactured articles - Determination of resistance to heat (ISO 4530:2022)2022-11-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 6769:2022Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale (ISO 6769:2022)2022-11-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 13807:2022Vitreous and porcelain enamels - Determination of crack formation temperature in the thermal shock testing of enamels for the chemical industry (ISO 13807:2022)2022-11-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
EN ISO 23216:2022Carbon based films - Determination of optical properties of amorphous carbon films by spectroscopic ellipsometry (ISO 23216:2021)2022-11-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN 17669:2022Energy Performance Contracts - Minimum requirements2022-11-23KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
EN 12952-3:2022Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler2022-11-02KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN ISO 21789:2022Gas turbine applications - Safety (ISO 21789:2022)2022-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-8:2022Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler2022-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-9:2022Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler2022-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 12952-16:2022Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler2022-10-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.01 Palniki i kotły. Zagadnienia ogólne
EN 298:2022Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels2022-11-16KT 277 ds. Gazownictwa
27.060.20 Palniki gazowe
EN 12067-2:2022Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control/supervision of the electronic type2022-11-16KT 277 ds. Gazownictwa
EN 676:2020/AC:2022Forced draught burners for gaseous fuels2022-11-09KT 277 ds. Gazownictwa
EN 16898:2022Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Gas filters having a maximum working pressure up to and including 600 kPa2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 257:2022Mechanical thermostats for gas-burning appliances2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
EN 125:2022Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices2022-10-12KT 277 ds. Gazownictwa
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 62109-3:2022Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination with photovoltaic elements2022-10-21KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN IEC 61400-12:2022Wind energy generation systems - Part 12: Power performance measurements of electricity producing wind turbines - Overview2022-10-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 61400-12-1:2022Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines2022-10-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 61400-12-2:2022Wind energy generation systems - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry2022-10-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 18122:2022Solid biofuels - Determination of ash content (ISO 18122:2022)2022-11-16KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
HD 60364-5-54:2011/A1:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2022-11-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 63299:2022Classification of magnetic powder cores2022-10-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.060.20 Kable
EN 50525-1:2011/A1:2022Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements2022-11-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
EN IEC 60071-12:2022Insulation co-ordination - Part 12: Application guidelines for LCC HVDC converter stations2022-11-25KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63299:2022Classification of magnetic powder cores2022-10-21KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN IEC 61169-4:2022Radio-frequency connectors - Part 4: RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0,63 in) with screw lock - Characteristic impedance 50 Ω (type 7-16)2022-11-18KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN IEC 62196-2:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories2022-11-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 62196-3:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers2022-11-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 62196-1:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements2022-11-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 60320-3:2014/A2:2022Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges2022-11-11KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 60269-2:2013/A1:2022Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K2022-11-11KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
HD 60269-3:2010/A2:2022Low-voltage fuses - Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household or similar applications) - Examples of standardized systems of fuses A to F2022-11-11KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN 61975:2010/A2:2022High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests2022-12-02KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 50089:2022High-Voltage switchgear and controlgear - Insulating pressurised partitions for gas filled metal enclosures2022-10-28KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN 50187:2022High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled compartments of AC switchgear and controlgear with rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV2022-11-04KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 4828:2022Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods2022-11-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN IEC 63356-1:2022LED light source characteristics - Part 1: Data sheets2022-11-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 63356-2:2022LED light source characteristics - Part 2: Design parameters and values2022-11-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 63286:2022Flexible organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements2022-11-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.20 Prądnice
EN 50549-10:2022Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 10: Tests for conformity assessment of generating units2022-10-28KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-11-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
EN IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN 61951-2:2017/A1:2022Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 2: Nickel-metal hydride2022-12-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN 50341-2-1:2022Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-1: National Normative Aspects (NNAs) for Austria (based on EN 50341-1:2012)2022-10-28KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 63254:2022Management and interfaces for WPT - Device-to-device wireless charging (D2DWC) for mobile devices with wireless power TX/RX module2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62980:2022Parasitic communication protocol for radio-frequency wireless power transmission2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 62990-1:2022/A11:2022Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases2022-10-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN IEC 62990-1:2022Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases2022-10-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.30 Termistory
EN IEC 60738-1:2022Thermistors - Directly heated positive temperature coefficient - Part 1: Generic specification2022-11-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.10 Kondensatory stałe
EN IEC 62391-1:2022Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification2022-11-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN 61975:2010/A2:2022High-voltage direct current (HVDC) installations - System tests2022-12-02KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60749-37:2022Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 37: Board level drop test method using an accelerometer2022-11-18KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 62007-1:2015/A1:2022Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-10-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
EN IEC 63207:2022Measurement methods of blue light characteristics and related optical performance for visual display terminals2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 60512-27-200:2022Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-200: Additional specifications for signal integrity tests up to 2 000 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g2022-10-21KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 63171-5:2022Connectors for electrical and electronic equipment - Part 5: Detail specification for 2-way M8 and M12 circular connectors, shielded or unshielded, free and fixed - Mechanical mating information, pin assignment and additional requirements for Type 52022-10-21KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN 62007-1:2015/A1:2022Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-10-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
EN IEC 63365:2022Industrial process measurement, control and automation - Digital nameplate2022-11-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.10 Emisja
EN 50697:2022Information technology - Measurement of end-to-end links, modular plug terminated links and direct attach cabling2022-10-28KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
33.100.20 Odporność
EN IEC 61000-4-11:2020/AC:2022-10Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2022-10-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
EN IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
EN IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-11-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63254:2022Management and interfaces for WPT - Device-to-device wireless charging (D2DWC) for mobile devices with wireless power TX/RX module2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
EN IEC 63207:2022Measurement methods of blue light characteristics and related optical performance for visual display terminals2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN 62007-1:2015/A1:2022Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-10-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-3-35:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers2022-10-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 62148-12:2004/A1:2022Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 12: Laser transmitters with a coaxial RF connector2022-10-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for single-mode fibres - Part 1: Optical interfaces for dispersion unshifted fibres - General and guidance2022-10-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-2-2:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for single-mode fibres - Part 2-2: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibres - Angled2022-10-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-5:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-5: Tests - Torsion2022-10-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO/IEC 27002:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022)2022-11-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO 22739:2022Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary (ISO 22739:2020)2022-10-26KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
EN 17640:2022Fixed-time cybersecurity evaluation methodology for ICT products2022-10-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
EN IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 2: Semantics libraries2022-11-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-10-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN 50697:2022Information technology - Measurement of end-to-end links, modular plug terminated links and direct attach cabling2022-10-28KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50173-20:2022Information technology - Generic cabling systems - Part 20: Alternative cabling configurations2022-10-28KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-10-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
EN IEC 63207:2022Measurement methods of blue light characteristics and related optical performance for visual display terminals2022-11-04KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 62680-4-1:2022Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 4-1: Universal Serial Bus 4 ™ Specification2022-11-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
EN ISO 22739:2022Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary (ISO 22739:2020)2022-10-26KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 62714-2:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 2: Semantics libraries2022-11-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 12896-10:2022Public transport - Reference data model - Part 10: Alternative Modes2022-11-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15531-2:2022Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 2: Communications infrastructure2022-11-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15969-2:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data2022-11-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15969-1:2022Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data2022-10-26KT 138 ds. Kolejnictwa
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 29481-3:2022Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema (ISO 29481-3:2022)2022-10-12KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 6709:2022Standard representation of geographic point location by coordinates (ISO 6709:2022)2022-10-26KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19168-2:2022Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference (ISO 19168-2:2022)2022-10-12KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 13131:2022Health informatics - Telehealth services - Quality planning guidelines (ISO 13131:2021)2022-11-16KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13119:2022Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata (ISO 13119:2022)2022-11-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN ISO 22739:2022Blockchain and distributed ledger technologies - Vocabulary (ISO 22739:2020)2022-10-26KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
43.060.40 Układy paliwowe
EN 12806:2022LPG equipment and accessories - Automotive liquefied petroleum gas components - Other than containers2022-10-26KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 62196-3:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility requirements for DC and AC/DC pin and contact-tube vehicle couplers2022-11-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 63119-2:2022Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 2: Use cases2022-11-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN IEC 62196-2:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility requirements for AC pin and contact-tube accessories2022-11-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 62196-1:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements2022-11-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 1493:2022Vehicle lifts2022-11-09KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 15611:2020+A1:2022Railway applications - Braking - Relay valves2022-11-16KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15085-3:2022Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 3: Design requirements2022-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15085-6:2022Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 6: Maintenance welding requirements2022-10-19KT 138 ds. Kolejnictwa
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 13796-3:2017+A1:2022Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue tests2022-11-16KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
EN 12929-2:2015+A1:2022Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes2022-10-19KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 15083:2020/A1:2022Small craft - Bilge-pumping systems - Amendment 1 (ISO 15083:2020/Amd 1:2022)2022-11-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 25197:2020/A1:2022Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle - Amendment 1 (ISO 25197:2020/Amd 1:2022)2022-11-02KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 13297:2021/A1:2022Small craft - Electrical systems - Alternating and direct current installations - Amendment 1 (ISO 13297:2020/Amd 1:2022)2022-10-19KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 12216:2022/A1:2022Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2020)2022-10-19KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 12216:2022Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements (ISO 12216:2020)2022-10-19KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9147:2022Aerospace series - Management of unsalvageable items2022-11-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.10 Stale
EN 2573:2022Aerospace series - Steel X6CrNiTi18-10 (1.4541) - Air melted - Softened - Wires - 0,25 mm ≤ De ≤ 3 mm - Rm ≤ 780 MPa2022-10-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2559:2022Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area2022-11-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.60 Nity
EN 6052:2022Aerospace series - Rivet-collar-system, aluminium alloy, shear type, inch series - Technical Specification2022-10-26KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 2266-008:2022Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 008: DRP (pair) DRT (3 cores) DRQ (4 cores) family, multicore UV laser printable jacketed cable - Product standard2022-11-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3375-001:2022Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification2022-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 3375-001:2022Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification2022-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4828:2022Aerospace series - Thermal drift of LED luminaires - Classification and measuring methods2022-11-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN 12312-15:2020+A1:2022Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors2022-11-23KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-61:2022Space product assurance - High-reliability soldering for surface mount, mixed technology and hand-mounted electrical connections2022-11-02KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
EN 1493:2022Vehicle lifts2022-11-09KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 7623:2022Steel cord conveyor belts - Cord-to-coating bond test - Initial test and after thermal treatment (ISO 7623:2022)2022-11-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 6165:2022Earth-moving machinery - Basic types - Identification and vocabulary (ISO 6165:2022)2022-10-12KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
55.100 Butelki. Słoje
EN 16592:2022Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 29/25 (12,6)2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
EN 16565:2022Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
EN 12374:2022Packaging - Flexible tubes - Terminology2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
EN 13048:2022Packaging - Flexible aluminium tubes - Internal lacquer film thickness measurement method2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
EN 12377:2022Packaging - Flexible tubes - Test method for the air tightness of closures2022-10-26KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14389:2022Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method (ISO 14389:2022)2022-10-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.060.10 Włókna naturalne
EN ISO 4465:2022Textiles - Animal welfare in the supply chain - General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information (ISO 4465:2022)2022-10-19KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN 17534:2022Textiles - Physiological effects - Measurement of liquid sweat transport and buffering2022-11-09KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 7906:2022Leather - Tests for colour fastness - General principles of testing (ISO 7906:2022)2022-11-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 11644:2022Leather - Test for adhesion of finish (ISO 11644:2022)2022-11-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 14087:2022Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bending force (ISO 14087:2022)2022-10-19KT 20 ds. Skóry i Obuwia
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej
EN 15987:2022Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade2022-10-26KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
EN ISO 19410-1:2022Footwear sizing - Inshoe measurement - Part 1: Shoe length (ISO 19410-1:2022)2022-11-16KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 12580:2022Soil improvers and growing media - Determination of a quantity2022-11-09KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa
EN 15238:2022Soil improvers and growing media - Determination of quantity for materials with particle size greater than 60 mm2022-11-09KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
EN ISO 24197:2022Vapour products - Determination of e-liquid vaporised mass and aerosol collected mass (ISO 24197:2022)2022-11-23KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN ISO 22753:2022Molecular biomarker analysis - Method for the statistical evaluation of analytical results obtained in testing sub-sampled groups of genetically modified seeds and grains - General requirements (ISO 22753:2021, Corrected version 2022-11)2022-11-30KT 287 ds. Biotechnologii
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN 16923:2022Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by SPE clean up and HPLC-MS/MS2022-11-16KT 235 ds. Analizy Żywności
EN ISO 7301:2022Rice - Specification (ISO 7301:2021)2022-11-09KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
EN ISO 11746:2022Rice - Determination of biometric characteristics of kernels (ISO 11746:2020)2022-10-26KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
EN 16923:2022Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by SPE clean up and HPLC-MS/MS2022-11-16KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 12037:2022Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method2022-11-30KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN 1468:2022Natural stone - Rough slabs - Requirements2022-11-02KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 1467:2022Natural stone - Rough blocks - Requirements2022-10-26KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 10715:2022Natural gas - Gas sampling (ISO 10715:2022)2022-10-26KT 277 ds. Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3679:2022Determination of flash point - Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester (ISO 3679:2022)2022-11-23KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.20 Paliwa płynne
EN 12177:2022Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography2022-11-02KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 16329:2022Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point - Linear cooling bath method2022-11-02KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 16091:2022Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Determination of oxidation stability by rapid small scale oxidation test (RSSOT)2022-10-19KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
EN ISO 13704:2022Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation of heater-tube thickness in petroleum refineries (ISO 13704:2022)2022-11-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
EN ISO 7278-2:2022Petroleum measurement systems - Part 2: Pipe prover design, calibration and operation (ISO 7278-2:2022)2022-11-30KT 223 ds. Gazów Technicznych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 13483:2022Rubber and plastic hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems - Specification2022-10-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
77.060 Korozja metali
EN ISO 10062:2022Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2022)2022-11-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 9227:2022Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests (ISO 9227:2022)2022-11-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14284:2022Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:2022)2022-11-16KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN 10025-6:2019+A1:2022Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition2022-11-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
EN 10025-6:2019+A1:2022Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition2022-11-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 5755:2022Sintered metal material - Specifications (ISO 5755:2022)2022-10-26KT 33 ds. Metalurgii Proszków
81.040.20 Szkło budowlane
EN 17635:2022Glass in building - Shatter properties - Requirements and assessment methods2022-11-30KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 21814:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods for chemical analysis of aluminium nitride powders (ISO 21814:2019)2022-11-30KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 21821:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of densification properties of ceramic powders on natural sintering (ISO 21821:2019)2022-11-30KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 21813:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods for chemical analysis of high purity barium titanate powders (ISO 21813:2019)2022-11-09KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 306:2022Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2022)2022-11-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 16396-1:2022Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 16396-1:2022)2022-10-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN 15354:2022Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Characterization and designation2022-10-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.040 Masy włókniste
EN ISO 187:2022Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples (ISO 187:2022)2022-11-09KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
EN ISO 187:2022Paper, board and pulps - Standard atmosphere for conditioning and testing and procedure for monitoring the atmosphere and conditioning of samples (ISO 187:2022)2022-11-09KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-15:2022Tissue paper and tissue products - Part 15: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with C/2° (indoor daylight) illuminant (ISO 12625-15:2022)2022-10-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 1522:2022Paints and varnishes - Pendulum damping test (ISO 1522:2022)2022-11-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 4628-5:2022Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 5: Assessment of degree of flaking (ISO 4628-5:2022)2022-11-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3679:2022Determination of flash point - Method for flash no-flash and flash point by small scale closed cup tester (ISO 3679:2022)2022-11-23KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 927-2:2022Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 2: Performance specification2022-11-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13300:2022Paints and varnishes - Paints and varnishes for interior walls and ceilings - Classification2022-11-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 7784-3:2022Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen (ISO 7784-3:2022)2022-11-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 18314-3:2022Analytical colorimetry - Part 3: Special indices (ISO 18314-3:2022)2022-11-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 23157:2022Determination of the silanol group content on the surface of fumed silica - Reaction gas chromatographic method (ISO 23157:2021)2022-10-12KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 29481-3:2022Building information models - Information delivery manual - Part 3: Data schema (ISO 29481-3:2022)2022-10-12KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
EN 1993-1-1:2022Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings2022-11-09KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.010.99 Inne aspekty
EN 17672:2022Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Horizontal rules for business-to-consumer communication2022-11-02KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN 17672:2022Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Horizontal rules for business-to-consumer communication2022-11-02KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
EN ISO 24019:2022Simultaneous interpreting delivery platforms - Requirements and recommendations (ISO 24019:2022)2022-10-12KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.060.20 Dachy
EN 14437:2022Determination of the uplift resistance of installed clay or concrete tiles for roofing - Roof system test method2022-11-30KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 13084-9:2022Free-standing chimneys - Part 9: Lifetime management - Monitoring, inspection, maintenance, remedial and reporting; Operations and actions required2022-10-26KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.060.50 Drzwi i okna
EN 17020-1:2022Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 1: Durability of self-closing of hinged and pivoted steel doorsets2022-11-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 15269-3:2022Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for doorsets, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable 2022-11-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
EN 1993-1-1:2022Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings2022-11-09KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
EN 17678-1:2022Installation of post-tensioning kits for prestressing of structures - Part 1: Competence of personnel2022-10-26KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
EN 17637:2022Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Dose assessment of emitted gamma radiation2022-11-30KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 933-5:2022Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates2022-11-02KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 1468:2022Natural stone - Rough slabs - Requirements2022-11-02KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 1097-7:2022Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method2022-10-26KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 1467:2022Natural stone - Rough blocks - Requirements2022-10-26KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 14487-1:2022Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity2022-11-09KT 274 ds. Betonu
EN 16757:2022Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements2022-10-26KT 195 ds. Prefabrykatów z Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 17686:2022Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of roof build-up system with bonded waterproofing systems2022-10-12KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN ISO 29766:2022Thermal insulating products for building applications - Determination of tensile strength parallel to faces (ISO 29766:2022)2022-11-16KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN ISO 29469:2022Thermal insulating products for building applications - Determination of compression behaviour (ISO 29469:2022)2022-11-09KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN ISO 29466:2022Thermal insulating products for building applications - Determination of thickness (ISO 29466:2022)2022-11-09KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 12098-1:2022Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 82022-11-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 303-5:2021+A1:2022Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking2022-11-09KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN ISO 10121-3:2022Test methods for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 3: Classification system for GPACDs applied to treatment of outdoor air (ISO 10121-3:2022)2022-10-26KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-5-52:2011/A12:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2022-11-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-54:2011/A1:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2022-11-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
EN 1253-7:2022Gullies for buildings - Part 7: Trapped floor gullies with mechanical closure2022-10-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 1253-8:2022Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal2022-10-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 1253-6:2022Gullies for buildings - Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal less than 50 mm2022-10-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (ISO 11296-9:2022)2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 12889:2022Trenchless construction and testing of drains and sewers2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (ISO 11296-9:2022)2022-10-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-26:2018+A1:2022Bituminous mixtures - Test methods - Part 26: Stiffness2022-10-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-33:2019+A1:2022Bituminous mixtures - Test method - Part 33: Specimen prepared by roller compactor2022-10-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63237-1:2022Household and similar electrical appliances - Product information properties - Part 1: Fundamentals2022-12-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
EN 60436:2020/A12:2022Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance2022-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 12098-3:2022Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,82022-11-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 60335-2-8:2015/A2:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 12098-1:2022Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 82022-11-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 12098-3:2022Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,82022-11-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
EN 1335-1:2020+A1:2022Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions2022-11-16KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 17737:2022Hardware for furniture - Test and evaluation methods for the corrosion resistance of furniture fittings2022-11-09KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 26986:2012/A1:2022Resilient floor coverings - Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering - Specification - Amendment 1 (ISO 26986:2010/Amd 1:2022)2022-10-26KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN 60335-2-8:2015/A11:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-8:2015/A12:2022Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
EN IEC 62947:2022Electrically operated spray seats for household and similar use - Methods for measuring the performance - General test methods of spray seats2022-11-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
EN 17736:2022Entertainment technology - Specifications for design and manufacture of aluminium stage decks and frames2022-11-16KT 320 ds. Technologii Widowiskowej
97.220.10 Obiekty sportowe
EN ISO 23659:2022Sports and recreational facilities - Trampoline parks - Safety requirements (ISO 23659:2022)2022-11-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji