Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
EN IEC 62933-1:2024Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary2024-06-21KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN 17952:2024Value Management - Function Analysis: Basic characteristics, requirements and guidance for implementation2024-06-05KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO/IEC 17043:2023/A11:2024Conformity assessment - General requirements for the competence of proficiency testing providers2024-06-12KT 6 ds. Systemów Zarządzania
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 7218:2024Microbiology of the food chain - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2024)2024-07-03KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN 17855:2024Foodstuffs - Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, m2024-05-15KT 235 ds. Analizy Żywności
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61223-3-8:2024Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-8: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy2024-05-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN 556-1:2024Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices2024-07-03KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 18113-2:2024In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO 18113-2:2022)2024-06-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 18113-4:2024In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO 18113-4:2022)2024-06-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 18113-1:2024In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions, and general requirements (ISO 18113-1:2022)2024-06-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 18113-3:2024In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO 18113-3:2022)2024-06-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 18113-5:2024In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO 18113-5:2022)2024-06-12KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.160 Pierwsza pomoc
EN 1865-2:2024Patient handling equipment used in ambulances - Part 2: Power assisted stretcher2024-06-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN 14717:2024Welding and allied processes - Environmental check list2024-06-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
EN 15119-2:2024Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method2024-05-29KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.020.55 Bioprodukty
EN 17983:2024Algae and algae products - Measurement for renewable algal raw material for energy and non-energy applications2024-07-03KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 16976:2024Ambient air - Determination of the particle number concentration of atmospheric aerosol2024-06-26KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.20 Woda pitna
EN 17971:2024Devices for in-situ generation of biocides - Ozone2024-06-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN 17892:2024Water quality - Determination of selected per- and polyfluoroalkyl substances in drinking water - Method using liquid chromatography/tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS)2024-06-19KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 18187:2024Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2024)2024-05-22KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN IEC 62061:2021/A1:2024Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2024-06-28KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
EN ISO 19085-6:2024Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines (toupie) (ISO 19085-6:2024)2024-05-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN 50528:2024Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations2024-05-24KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 17099:2024Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis-block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry (ISO 17099:2024)2024-06-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN IEC 62676-2-11:2024Video Surveillance Systems (VSS) for use in security applications - Part 2-11: Video transmission protocols - Interop profiles for VMS and cloud VSaaS systems for safe cities and law enforcement2024-06-21KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50726-1:2024Emergency and danger systems - Part 1: Emergency and danger response systems (EDRS) - Basic requirements, duties, responsibilities and activities2024-05-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 13506-2:2024Protective clothing against heat and flame - Part 2: Skin burn injury prediction - Calculation requirements and test cases (ISO 13506-2:2024)2024-06-26KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 13506-1:2024Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin (ISO 13506-1:2024)2024-06-26KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 17491-4:2024Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test) (ISO 17491-4:2024)2024-06-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14325:2018+A1:2024Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages2024-05-15KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 17950:2024Protective helmets - Test methods - Shock absorption including measuring rotational kinematics2024-07-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 352-2:2020+A1:2024Hearing protectors - General requirements - Part 2: Earplugs2024-06-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 13819-1:2020+A1:2024Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods2024-06-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN 14404-1:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 1: Test methods2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-4:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 4: Requirements for the combination of interoperable knee pads and garments (type 2)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-6:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 6: Requirements for kneeling systems (type 4)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-2:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 2: Requirements for wearable knee protectors (type 1)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-3:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 3: Requirements for the individual combination of knee pads and garments (type 2)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-5:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 5: Requirements for knee mats (type 3)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 5114-1:2024Acoustics - Determination of uncertainties associated with sound emission measures - Part 1: Sound power levels determined from sound pressure measurements (ISO 5114-1:2024)2024-06-19KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
EN ISO 26101-2:2024Acoustics - Test methods for the qualification of the acoustic environment - Part 2: Determination of the environmental correction (ISO 26101-2:2024)2024-06-12KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN ISO/CIE 11664-5:2024Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram (ISO/CIE 11664-5:2024)2024-06-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO/CIE 11664-5:2024Colorimetry — Part 5: CIE 1976 L*u*v* colour space and u', v' uniform chromaticity scale diagram2024-06-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-23:2024Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2024-06-28KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62057-3:2024Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 3: Automatic meter testing system (AMTS)2024-05-31KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 61340-5-1:2024Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements2024-06-28KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
EN IEC 62631-2-3:2024Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-3: Relative permittivity and dissipation factor - Contact electrode method for insulating films - AC methods2024-05-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2024-06Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling2024-06-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60721-3-9:2024Classification of environmental conditions - Part 3-9: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Microclimates inside products2024-05-17KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 16946:2024Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for a step wedge standard block (ISO 16946:2024)2024-06-12KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 7436:2024Fasteners - Slotted set screws with cup point (ISO 7436:2024)2024-06-26KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 7434:2024Fasteners - Slotted set screws with cone point (ISO 7434:2024)2024-06-26KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 4766:2024Fasteners - Slotted set screws with flat point (ISO 4766:2024)2024-06-26KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 7435:2024Fasteners - Slotted set screws with dog point (ISO 7435:2024)2024-06-26KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
EN 14620-1:2024Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed tank systems for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -196 °C - Part 1: General2024-05-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 18119:2018/A2:2024Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing - Amendment 2 (ISO 18119:2018/Amd 2:2024)2024-06-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13322-1:2024Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel2024-05-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 17970:2024Ductile iron pipes - Push-in joints for ductile iron pipe systems - Resistance against root penetration - Requirements and test methods2024-06-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 4080:2024Rubber and plastics hoses and tubing, and their assemblies - Determination of permeability to gas (ISO 4080:2024)2024-06-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 6134:2024Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam - Specification (ISO 6134:2024)2024-06-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52928:2024Additive manufacturing of metals - Feedstock materials - Powder life cycle management (ISO/ASTM 52928:2024)2024-05-29KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61784-3:2021/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2024-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-8:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 82024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-2:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 22024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-3:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-6:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 62024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-12:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 122024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-19:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-19: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 192024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
EN IEC 62061:2021/A1:2024Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2024-06-28KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-2-11:2016/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2024-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-6:2024/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-6: Particular requirements for garden blowers, garden vacuums and garden blower/vacuums2024-05-17KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-6:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-6: Particular requirements for garden blowers, garden vacuums and garden blower/vacuums2024-05-17KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
EN 62841-2-11:2016/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2024-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN 14717:2024Welding and allied processes - Environmental check list2024-06-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 12224-2:2024Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 2: Determination of flux content (ISO 12224-2:2024)2024-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 12224-1:2024Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:2024)2024-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
EN ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2024)2024-05-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-6-107:2024Fuel cell technologies - Part 6-107: Micro fuel cell power systems - Safety - Indirect water-reactive (Division 4.3) compounds2024-05-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
EN 12309-3:2024Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods2024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 12183:2024Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric measurement of plutonium (ISO 12183:2024)2024-05-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 17827-2:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below (ISO 17827-2:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17830:2024Solid biofuels - Particle size distribution of disintegrated pellets (ISO 17830:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17827-1:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (ISO 17827-1:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 17893:2024Thermal road vehicles - Temperature-controlled systems using flammable refrigerants for transport of goods - Requirements and risk analysis process2024-06-12KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61340-5-1:2024Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements2024-06-28KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
EN IEC 62061:2021/A1:2024Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2024-06-28KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-2-3:2024Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-3: Relative permittivity and dissipation factor - Contact electrode method for insulating films - AC methods2024-05-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN 50214:2024Flat flexible cables2024-06-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-23:2024Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2024-06-28KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
EN IEC 60317-12:2020/A1:2024Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 1202024-07-05KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-27-2:2020/A1:2024Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire2024-07-05KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-67:2017/A1:2024Specifications for particular types of winding wires - Part 67: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 1052024-05-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN 50214:2024Flat flexible cables2024-06-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
EN IEC 62896:2024Hybrid insulators for AC and DC for high-voltage applications greater than 1 000 V AC and 1 500 V DC - Definitions, test methods and acceptance criteria2024-06-28KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-13:2019/AC:2024-06Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 13: PQ-cores2024-06-07KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60669-2-1:2022/AC:2024-05Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic control devices2024-05-31KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-214:2024High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for AC metal-enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2024-05-31KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-2-20:2024Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains2024-06-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 60598-2-20:2024/A11:2024Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains2024-06-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN 62386-304:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-302:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 61820-1-2:2024Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 1-2: Fundamental principles - Particular requirements for series circuits2024-05-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 60598-2-2:2024Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires and recessed air-handling luminaires2024-05-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 61347-2-1:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-1: Particular requirements - Starting devices (other than glow starters)2024-06-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-304:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-302:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
EN IEC 60136:2024Dimensions, marking and testing of carbon brushes and dimensions of brush-holders for electrical machinery2024-06-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62501:2024Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2024-05-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 61427-2:2015/A1:2024Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test - Part 2: On-grid applications2024-05-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 61954:2021/AC:2024-06Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2024-06-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 62501:2024Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2024-05-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
EN IEC 61643-332:2024Components for low-voltage surge protection - Part 332: Selection and application principles for metal oxide varistors (MOV)2024-05-24KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.20 Tyrystory
EN IEC 61954:2021/AC:2024-06Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2024-06-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-2-808:2024Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-808: Thermal resistance of an assembly by thermal transient method2024-05-31KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61189-2-805:2024Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-805: X/Y CTE test for thin base materials by TMA2024-05-24KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.100.10 Emisja
EN IEC 62153-4-15:2021/A1:2024Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling attenuation with triaxial cell2024-06-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 62153-4-15:2021/A1:2024Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling attenuation with triaxial cell2024-06-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-4-2:2024Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cabling plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurements2024-06-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61978-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-209:2024Optical fibre cables - Part 1-209: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Ageing, method F92024-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-201:2024Optical fibre cables - Part 1-201: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Temperature cycling, method F12024-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-101:2024Optical fibre cables - Part 1-101: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Tensile, method E12024-06-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-213:2024Optical fibre cables - Part 1-213: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Microduct pressure withstand, method F132024-06-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-104:2024Optical fibre cables - Part 1-104: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Impact, method E42024-06-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-45:2024Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-082-02:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 082-02: Pigtailed single-mode fibre optic 1,31/1,55 µm WWDM devices for category C - Indoor controlled environment2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-41:2024Optical fibres - Part 1-41: Measurement methods and test procedures - Bandwidth2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-212:2024Optical fibre cables - Part 1-212: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Temperature cycling with cable elements fixed at both ends, Method F122024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-217:2024Optical fibre cables - Part 1-217: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Cable shrinkage (fibre protrusion), Method F172024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-2-34:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-34: Tests - Resistance to solvents and contaminating fluids2024-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61754-13:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 13: Type FC-PC connector family2024-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-27:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-27: Tests - Dust (laminar flow)2024-06-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-1:2022/A1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-3-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-1: Connector parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - Non-angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia 2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60875-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-wavelength-selective fibre optic branching devices - Part 1: Generic specification2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-3-2:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-2: Connector parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - Angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferr2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-7-3:2024Fibre optic sensors - Part 7-3: Voltage measurement - Polarimetric method2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN ISO/IEC 8183:2024Information technology - Artificial intelligence - Data life cycle framework (ISO/IEC 8183:2023)2024-06-12KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
EN IEC 61406-2:2024Identification link - Part 2: Types/models, lots/batches, items and characteristics2024-06-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 61784-3:2021/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2024-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.40 Warstwa transportu
EN IEC 61784-5-19:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-19: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 192024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-12:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 122024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-8:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 82024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-3:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-2:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 22024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-6:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 62024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
EN IEC 61406-2:2024Identification link - Part 2: Types/models, lots/batches, items and characteristics2024-06-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems - Graphic data dictionary - Part 1: Specification (ISO 14823-1:2024)2024-05-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 7817-1:2024Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1 Concepts and principles (ISO 7817-1:2024)2024-07-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
EN 17932:2024Natural gas vehicles - Requirements for liquefied natural gas vehicle (LNGV) workshops and the management of liquefied natural gas (LNG) vehicles2024-06-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems - Graphic data dictionary - Part 1: Specification (ISO 14823-1:2024)2024-05-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
EN 17893:2024Thermal road vehicles - Temperature-controlled systems using flammable refrigerants for transport of goods - Requirements and risk analysis process2024-06-12KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 63281-3-2:2024E-Transporters - Part 3-2: Performance test methods for mobility of cargo e-Transporters2024-06-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN IEC 63281-3-1:2024E-Transporters - Part 3-1: Performance test method for total run time of e-scooters with consideration to environmental conditions of actual use2024-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 17932:2024Natural gas vehicles - Requirements for liquefied natural gas vehicle (LNGV) workshops and the management of liquefied natural gas (LNG) vehicles2024-06-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 50463-5:2017/A1:2024Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment2024-07-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16116-2:2024Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons2024-06-12KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 61162-450:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61162-2:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61162-1:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 8665-2:2024Small craft - Power measurements and declarations - Part 2: Electric marine propulsion (ISO 8665-2:2024)2024-06-12KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 6185-3:2024Inflatable boats - Part 3: Boats with a length of the hull less than 8 m with a motor power rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2024)2024-05-15KT 230 ds. Małych Statków
49.025.20 Aluminium
EN 4827:2024Aerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys2024-07-03KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2559:2022/A1:2024Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area2024-05-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
EN 3672:2024Aerospace series - Shank nut, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), silver plated, for 30° swage - Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C2024-06-19KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4827:2024Aerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys2024-07-03KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4530-002:2024Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part 002: List and utilization of sealing sleeves2024-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 3745-801:2024Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods -Part 801: Fibre movement under compression2024-06-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN 12312-1:2024Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs2024-07-03KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN 17134-1:2024Textiles and textile products - Determination of biocide additives - Part 1: 2-Phenylphenol and triclosan, method using liquid chromatography2024-05-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 13426-2:2024Geotextiles and geotextile-related products - Strength of internal structural junctions - Part 2: Geocomposites (ISO 13426-2:2024)2024-07-03KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 21135:2024Chemicals for the leather tanning industry - Determination of the total content of certain bisphenols (ISO 21135:2024)2024-05-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 21135:2024Chemicals for the leather tanning industry — Determination of the total content of certain bisphenols2024-05-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
EN ISO 28139:2021/A1:2024Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods - Amendment 1 (ISO 28139:2019/Amd 1:2024)2024-05-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17855:2024Foodstuffs - Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, m2024-05-15KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
EN 17893:2024Thermal road vehicles - Temperature-controlled systems using flammable refrigerants for transport of goods - Requirements and risk analysis process2024-06-12KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 15119-2:2024Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method2024-05-29KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23581:2024Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscometer (ISO 23581:2024)2024-05-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 4349:2024Solid recovered fuels - Determination of the Recycling Index for co-processing (ISO 4349:2024)2024-05-29KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
EN 13016-1:2024Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP) and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE)2024-06-19KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 12662-2:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 12662-1:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 1: Middle distillates and diesel fuels2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 17827-1:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (ISO 17827-1:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17827-2:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below (ISO 17827-2:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 12662-2:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 12662-1:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 1: Middle distillates and diesel fuels2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN ISO 17830:2024Solid biofuels - Particle size distribution of disintegrated pellets (ISO 17830:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 16300:2024Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data2024-05-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 15544:2024Oil and gas industries - Offshore production installations - Requirements and guidelines for emergency response (ISO 15544:2024)2024-06-12KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 17932:2024Natural gas vehicles - Requirements for liquefied natural gas vehicle (LNGV) workshops and the management of liquefied natural gas (LNG) vehicles2024-06-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 16961:2024Oil and gas industries including lower carbon energy - Internal coating and lining of steel storage tanks (ISO 16961:2024)2024-05-22KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.30 Analiza chemiczna metali
EN 10178:2024Steels - Determination of niobium - Spectrophotometric method2024-06-19KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
EN 10179:2024Steels - Determination of nitrogen (trace amounts) - Spectrophotometric method2024-06-19KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
EN 10188:2024Steels and cast irons - Determination of chromium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2024-06-19KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.060 Korozja metali
EN ISO 9227:2022/A1:2024Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests - Amendment 1: Footnote of warning (ISO 9227:2022/Amd 1:2024)2024-06-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 10062:2022/A1:2024Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) - Amendment 1: Footnote of warning (ISO 10062:2022/Amd 1:2024)2024-06-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 11782-2:2008/A1:2024Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens - Amendment 1 (ISO 11782-2:1998/Amd 1:2024)2024-05-29KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 1912:2024Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species2024-05-22KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-6:2024Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines (toupie) (ISO 19085-6:2024)2024-05-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.080 Materiały ogniotrwałe
EN ISO 21068-3:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon - Part 3: Determination of nitrogen, oxygen and metallic and oxidic constituents (ISO 21068‑3:2024)2024-06-19KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN ISO 21068-4:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon - Part 4: XRD methods (ISO 21068‑4:2024)2024-06-19KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN ISO 21068-2:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon - Part 2: Determination of volatile components, total carbon, free carbon, silicon carbide, total and free silicon, free 2024-06-19KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN ISO 8840:2024Refractory materials - Determination of bulk density of granular materials (grain density) (ISO 8840:2021)2024-06-05KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN ISO 21068-1:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon - Part 1: General information, terminology and sample preparation (ISO 21068-1:2024)2024-05-15KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.140.40 Węże
EN ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2024)2024-05-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-5:2024Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength (ISO 12625-5:2024)2024-06-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 12625-16:2024Tissue paper and tissue products - Part 16: Determination of optical properties - Diffuse reflectance method for opacity (paper backing) (ISO 12625-16:2024)2024-05-15KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 11890-2:2020/A1:2024Paints and varnishes - Determination of volatile organic compounds(VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content - Part 2: Gas-chromatographic method - Amendment 1 (ISO 11890-2:2020/Amd 1:2024)2024-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 6923:2024Paints and varnishes - Determination of monomeric diisocyanate content in coating materials and similar products using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV) (ISO 6923:2023)2024-06-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11890-1:2024Paints and varnishes - Determination of volatile organic compounds (VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content - Part 1: Gravimetric method for VOC determination (ISO 11890-1:2024)2024-05-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 7817-1:2024Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1 Concepts and principles (ISO 7817-1:2024)2024-07-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 17823:2024Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of the impact sound insulation of stairs and stair isolating elements2024-05-29KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 15167-2:2024Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance2024-05-29KT 274 ds. Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
EN 17956:2024Energy efficiency classes for technical insulation systems - Calculation method and applications2024-06-05KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17887-1:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17887-2:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17888-1:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17888-2:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN 17823:2024Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of the impact sound insulation of stairs and stair isolating elements2024-05-29KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 1751:2024Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves2024-05-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 12309-3:2024Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods2024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
91.190 Akcesoria budowlane
EN 16867:2020+A2:2024Building hardware - Mechatronic door furniture - Requirements and test methods2024-05-22KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 12063:2024Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls2024-05-22KT 254 ds. Geotechniki
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 12352:2024Traffic control equipment - Warning and safety light devices2024-06-19KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN IEC 61820-1-2:2024Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 1-2: Fundamental principles - Particular requirements for series circuits2024-05-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.145 Drabiny
EN 50528:2024Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations2024-05-24KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 958:2024Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods2024-06-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji