Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
EN IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-08-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN 17173:2020European CBRNE glossary2020-09-02KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
EN ISO 14050:2020Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)2020-08-19KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
EN 16603-60-20:2020Space engineering - Star sensor terminology and performance specification2020-08-19KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 128-2:2020Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2020)2020-08-19KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-08-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN 13067:2020Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies2020-09-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 19299:2020Electronic fee collection - Security framework (ISO 19299:2020)2020-09-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 17358:2020Intelligent transport systems - ESafety - eCall OAD for multiple Optional Additional Datasets2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15722:2020Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TS 17073:2020/AC:2020Postal services - Interfaces for cross border parcels2020-08-12KT 259 ds. Poczty
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
EN 14614:2020Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers2020-09-09KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 16140-5:2020Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation for non-proprietary methods (ISO 16140-5:2020)2020-08-26KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 16140-4:2020Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory (ISO 16140-4:2020)2020-08-26KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
EN 60601-1-12:2015/A1:2020Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical service2020-09-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 62366-1:2015/A1:2020Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices2020-08-07KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN 60601-1-9:2008/A2:2020Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design2020-09-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16202-1:2020Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 1: Code for the representation of oral anomalies (ISO 16202-1:2019)2020-09-09KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 16202-2:2020Dentistry - Nomenclature of oral anomalies - Part 2: Developmental anomalies of teeth (ISO 16202-2:2019)2020-09-09KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 13017:2020Dentistry - Magnetic attachments (ISO 13017:2020)2020-07-29KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 14155:2020Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2020)2020-08-19KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.160 Pierwsza pomoc
EN 1789:2020Medical vehicles and their equipment - Road ambulances2020-09-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN 60601-1-9:2008/A2:2020Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design2020-09-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14050:2020Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2020)2020-08-19KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN ISO 14007:2020Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits (ISO 14007:2019)2020-08-05KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
EN ISO 14008:2020Monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects (ISO 14008:2019)2020-08-05KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
EN 17322:2020Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture detection (GC-ECD)2020-07-29KT 191 ds. Chemii Gleby
13.030.10 Odpady stałe
EN 17322:2020Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture detection (GC-ECD)2020-07-29KT 191 ds. Chemii Gleby
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
EN 17322:2020Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture detection (GC-ECD)2020-07-29KT 191 ds. Chemii Gleby
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 17359:2020Stationary source emissions - Bioaerosols and biological agents - Sampling of bioaerosols and collection in liquids - Impingement method2020-08-12KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN 17141:2020Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control2020-08-12KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13161:2020Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO 13161:2020)2020-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN 14614:2020Water quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers2020-09-09KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN 17322:2020Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture detection (GC-ECD)2020-07-29KT 191 ds. Chemii Gleby
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
EN 15722:2020Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 16303:2020Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system2020-08-05KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
13.220.10 Walka z pożarem
EN 17407:2020Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Collecting heads and dividing breechings PN 162020-09-09KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 16750:2017+A1:2020Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance2020-08-19KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 45545-2:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-1:2014+A1:2020Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts2020-08-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 20785-2:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response (ISO 20785-2:2020)2020-08-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 20785-1:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements (ISO 20785-1:2020)2020-08-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 17173:2020European CBRNE glossary2020-09-02KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 17173:2020European CBRNE glossary2020-09-02KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
EN 50131-2-4:2020Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors2020-08-07KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 17355:2020Railway applications - Communication device for urban rail - System requirements2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
13.340.10 Odzież ochronna
EN 17353:2020Protective clothing - Enhanced visibility equipment for medium risk situations - Test methods and requirements2020-08-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 469:2020Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities2020-07-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
EN ISO 12402-9:2020Personal flotation devices - Part 9: Evaluation (ISO 12402-9:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-3:2020Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements (ISO 12402-3:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-5:2020Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO 12402-5:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-8:2020Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO 12402-8:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-4:2020Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 - Safety requirements (ISO 12402-4:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-2:2020Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements (ISO 12402-2:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-6:2020Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO 12402-6:2020)2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
EN ISO 5167-3:2020Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles (ISO 5167-3:2019)2020-09-09KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 5135:2020Acoustics - Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (ISO 5135:2020)2020-09-09KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
EN 17285:2020Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60263:2020Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams2020-08-28KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-08-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 13161:2020Water quality - Polonium 210 - Test method using alpha spectrometry (ISO 13161:2020)2020-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-3-7:2020Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)2020-08-28KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-08-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 22232-1:2020Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments (ISO 22232-1:2020)2020-08-19KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.180 Obudowy, osłony i inne części maszynowe
EN IEC 61400-27-1:2020Wind energy generation systems - Part 27-1: Electrical simulation models - Generic models2020-09-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 12542:2020LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical pressure vessels, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m³ - Design and manufacture2020-08-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 13088:2012/A1:2020Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection - Amendment 1 (ISO 13088:2011/Amd 1: 2020)2020-09-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 17871:2020Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing (ISO 17871:2020)2020-08-19KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
EN ISO 23208:2019/A1:2020Cryogenic vessels - Cleanliness for cryogenic service - Amendment 1 (ISO 23208:2017/Amd 1:2020)2020-07-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 13480-3:2017/A2:2020Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation2020-08-19KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-3:2017/A3:2020Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation2020-08-19KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 13259:2020Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications - Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (ISO 13259:2020)2020-07-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 17415-1:2020District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 1: Factory made pipe assembly of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2020-07-29KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17414-1:2020District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods2020-07-29KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17414-2:2020District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods2020-07-29KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17414-3:2020District cooling pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods 2020-07-29KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
EN ISO 3949:2020Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2020)2020-08-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62890:2020Industrial-process measurement, control and automation - Life-cycle-management for systems and components2020-09-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-6:2020OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-10:2020OPC Unified Architecture - Part 10: Programs2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-3:2020OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-14:2020OPC unified architecture - Part 14: PubSub2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62714-4:2020Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 4: Logic2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-12:2020OPC unified architecture - Part 12: Discovery and global services2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-07-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16092-4:2020Machine tools safety - Presses - Part 4: Safety requirements for pneumatic presses (ISO 16092-4:2019)2020-09-09KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
EN ISO 16092-2:2020Machine tools safety - Presses - Part 2: Safety requirement for mechanical presses (ISO 16092-2:2019)2020-09-09KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 13067:2020Plastics welding personnel - Qualification of welders - Thermoplastics welded assemblies2020-09-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 24034:2020Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2020)2020-08-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
EN IEC 60779:2020Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces2020-08-07KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 8502-9:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 9: Field method for the conductometric determination of water-soluble salts (ISO 8502-9:2020)2020-09-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63252:2020Energy consumption of vending machines2020-09-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
EN 12514:2020Components for supply systems for consuming units with liquid fuels2020-08-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 62645:2020Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity requirements2020-07-31KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61701:2020Photovoltaic (PV) modules - Salt mist corrosion testing2020-08-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN IEC 61400-5:2020Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades2020-08-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 13215:2016+A1:2020Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data2020-08-12KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60068-3-7:2020Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)2020-08-28KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.040.10 Oleje izolacyjne
EN IEC 60296:2020Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment2020-08-21KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-08-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
EN IEC 60317-60-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-1: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-08-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-0-6:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire2020-08-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-82:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 2002020-08-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-60-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-08-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-70-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-08-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-70-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-1: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-08-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-0-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire2020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-27-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire2020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-27-4:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-4: Paper tape covered rectangular aluminium wire2020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-17:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 1052020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-12:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 1202020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-18:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 1202020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-25:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 2002020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-62:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass-fibre wound, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 2002020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-27-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire2020-07-31KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 61007:2020Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2020-09-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN IEC 60352-4:2020Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-07-31KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 63180:2020Methods of measurement and declaration of the detection range of detectors - Passive infrared detectors for major and minor motion detection2020-08-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 60127-3:2015/A1:2020Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links2020-09-11KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63103:2020Lighting equipment - Non-active mode power measurement2020-09-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-08-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 63103:2020Lighting equipment - Non-active mode power measurement2020-09-11KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 61007:2020Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2020-09-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50367:2020Railway applications - Fixed installations and rolling stock - Criteria to achieve technical compatibility between pantographs and overhead contact line2020-08-28KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62435-8:2020Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 8: Passive electronic devices2020-08-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60747-5-5:2020Semiconductor devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers2020-09-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60749-41:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of non-volatile memory devices2020-09-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
EN IEC 63181-2:2020LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods2020-07-31KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60512-9-5:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic2020-07-31KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 60352-5:2020Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-09-11KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 61969-3:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects2020-07-31KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN IEC 60747-5-5:2020Semiconductor devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers2020-09-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100.10 Emisja
EN IEC 55036:2020Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz2020-09-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-08-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 55036:2020Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz2020-09-11KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-08-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.50 Osprzęt
EN IEC 63034:2020Microspeakers2020-08-21KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-4-5:2020Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation measurement of MPO terminated fibre optic cabling plant using test equipment with MPO interfaces2020-09-11KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62614-1:2020Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 1: Launch condition requirements for measuring multimode attenuation2020-08-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-215:2020Optical fibre cables - Part 1-215: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Cable external freezing test, Method F152020-08-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61753-1:2018/A1:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2020-08-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61970-301:2020Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base2020-08-28KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 62541-14:2020OPC unified architecture - Part 14: PubSub2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-6:2020OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-3:2020OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-10:2020OPC Unified Architecture - Part 10: Programs2020-09-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-08-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-07-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice2020-07-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-08-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 19299:2020Electronic fee collection - Security framework (ISO 19299:2020)2020-09-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 17358:2020Intelligent transport systems - ESafety - eCall OAD for multiple Optional Additional Datasets2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15722:2020Intelligent transport systems - ESafety - ECall minimum set of data2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 16157-5:2020Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 5: Measured and elaborated data publications2020-08-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice2020-07-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:22020-08-19KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TS 17073:2020/AC:2020Postal services - Interfaces for cross border parcels2020-08-12KT 259 ds. Poczty
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN 1064:2020Health informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted electrocardiography2020-08-12KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.160 Pojazdy specjalne
EN 1789:2020Medical vehicles and their equipment - Road ambulances2020-09-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 16486:2014+A1:2020Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Compactors - Safety requirements2020-08-19KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 13261:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Axles - Product requirements2020-09-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13260:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Product requirements2020-09-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13262:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product requirements2020-09-02KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13715:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Tread profile 2020-07-29KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15328:2020Railway applications - Braking - Brake pads2020-07-29KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 17355:2020Railway applications - Communication device for urban rail - System requirements2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 45545-2:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 17285:2020Railway applications - Acoustics - Measuring of door audible warnings2020-08-05KT 138 ds. Kolejnictwa
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20785-1:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements (ISO 20785-1:2020)2020-08-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 20785-2:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response (ISO 20785-2:2020)2020-08-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN 12312-3:2017+A1:2020Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles2020-07-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-60-14:2020Space product assurance - Relifing procedure - EEE components2020-09-09KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16603-20:2020Space engineering - Electrical and electronic2020-09-09KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16603-20-06:2020Space engineering - Spacecraft charging2020-09-09KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16603-60-20:2020Space engineering - Star sensor terminology and performance specification2020-08-19KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 17350:2020SCM - Scheduling and Commanding Message - Standard2020-08-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 16307-1:2020Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks2020-08-26KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16842-10:2020Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 10: Towing and Pushing tractors and Burden carrier2020-08-12KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 19014-4:2020Earth-moving machinery - Functional safety - Part 4: Design and evaluation of software and data transmission for safety-related parts of the control system (ISO 19014-4:2020)2020-08-19KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 3303-2:2020Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 2: Hydraulic method (ISO 3303-2:2020)2020-09-09KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 13365-1:2020Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 1: Acetonitrile extraction method (ISO 13365-1:2020)2020-09-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 13365-2:2020Leather - Chemical determination of the preservative (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) content in leather by liquid chromatography - Part 2: Artificial perspiration extraction method (ISO 13365-2:2020)2020-09-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
EN 17375:2020Electronic cigarettes and e-liquids - Reference e-liquids2020-07-29KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-08-07KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 6647-2:2020Rice - Determination of amylose content - Part 2: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards (ISO 6647-2:2020)2020-08-12KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
EN ISO 6647-1:2020Rice - Determination of amylose content - Part 1: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin (ISO 6647-1:2020)2020-08-12KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
EN ISO 7540:2020Spices and condiments - Ground sweet and hot paprika (Capsicum annuum L. and Capsicum frutescens L.) - Specifications (ISO 7540:2020)2020-08-26KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
EN ISO 7541:2020Spices and condiments - Spectrophotometric determination of the extractable colour in paprika (ISO 7541:2020)2020-08-26KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
67.240 Analiza sensoryczna
EN ISO 11136:2017/A1:2020Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area - Amendment 1 (ISO 11136:2014/Amd 1:2020)2020-09-09KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 73:2020Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure2020-08-12KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 84:2020Durability of wood and wood-based products - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure2020-08-12KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.160.20 Paliwa płynne
EN ISO 5165:2020Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO 5165:2020)2020-08-05KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN 16808:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Manual elevators2020-08-05KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
EN ISO 23251:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems (ISO 23251:2019)2020-09-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 16486-1:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 1: General (ISO 16486-1:2020)2020-09-09KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 12514:2020Components for supply systems for consuming units with liquid fuels2020-08-19KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 10275:2020Metallic materials - Sheet and strip - Determination of tensile strain hardening exponent (ISO 10275:2020)2020-09-09KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
EN ISO 4499-1:2020Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1: Photomicrographs and description (ISO 4499-1:2020)2020-08-05KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 4499-2:2020Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 2: Measurement of WC grain size (ISO 4499-2:2020)2020-08-05KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.060 Korozja metali
EN ISO 11463:2020Corrosion of metals and alloys - Guidelines for the evaluation of pitting corrosion (ISO 11463:2020)2020-09-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.25 Stale sprężynowe
EN ISO 6931-1:2020Stainless steels for springs - Part 1: Wire (ISO 6931-1:2016)2020-09-02KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN 10219-3:2020Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels2020-09-09KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 10210-3:2020Hot finished steel structural hollow sections - Part 3: Technical delivery conditions for high strength and weather resistant steels2020-09-09KT 126 ds. Rur Stalowych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4499-2:2020Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 2: Measurement of WC grain size (ISO 4499-2:2020)2020-08-05KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 4499-1:2020Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1: Photomicrographs and description (ISO 4499-1:2020)2020-08-05KT 33 ds. Metalurgii Proszków
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
EN ISO 10350-2:2020Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO 10350-2:2020)2020-08-19KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN ISO 16486-1:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 1: General (ISO 16486-1:2020)2020-09-09KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 3949:2020Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification (ISO 3949:2020)2020-08-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 12608-1:2016+A1:2020Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces2020-08-19KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN 17408:2020Determination of the flowability and application behaviour of viscoelastic adhesives using the oscillatory rheometry2020-09-09KT 184 ds. Klejów
87.060.20 Spoiwa
EN ISO 4629-3:2020Binders for paints and varnishes - Determination of hydroxyl value - Part 3: Rapid test (ISO 4629-3:2018)2020-09-02KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 4625-1:2020Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method (ISO 4625-1:2020)2020-08-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:22020-08-19KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN ISO 16283-2:2020Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 16283-2:2020)2020-08-26KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.060.50 Drzwi i okna
EN 13115:2020Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces2020-08-26KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 12046-1:2020Operating forces - Test method - Part 1: Windows2020-08-19KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 12608-1:2016+A1:2020Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces2020-08-19KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 16283-2:2020Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 16283-2:2020)2020-08-26KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 1366-1:2014+A1:2020Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts2020-08-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 50193-1:2016/A1:2020Electric instantaneous water heaters - Methods for measuring the Performance - Part 1: General requirements2020-08-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50440:2015/A1:2020Efficiency of domestic electrical storage water heaters and testing methods2020-08-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50193-2-2:2016/A1:2020Electric instantaneous water heaters - Part 2-2: Performance requirements - Single point of use electric instantaneous showers - Efficiency2020-08-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50193-2-1:2016/A1:2020Electric instantaneous water heaters - Part 2-1: Methods for measuring the performance - Multifunctional electric instantaneous water heaters2020-08-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 13259:2020Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications - Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (ISO 13259:2020)2020-07-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.190 Akcesoria budowlane
EN 12046-1:2020Operating forces - Test method - Part 1: Windows2020-08-19KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
EN ISO 19650-3:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:22020-08-19KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 16303:2020Road restraint systems - Validation and verification process for the use of virtual testing in crash testing against vehicle restraint system2020-08-05KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-08-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
EN 60335-2-24:2010/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers2020-09-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-08-07KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
EN 13834:2020Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens2020-09-09RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 62885-4:2020Surface cleaning appliances - Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance2020-09-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN IEC 63252:2020Energy consumption of vending machines2020-09-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 14960-3:2020Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17429:2020Conservation of cultural heritage - Procurement of conservation services and works2020-08-12KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.50 Zabawki
EN 14960-3:2020Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies2020-09-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji