Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN 17615:2022Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary2022-06-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
EN ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
EN 4259:2022Aerospace series - Metallic materials - Definition of general terms2022-05-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
EN 17615:2022Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary2022-06-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 19403-1:2022Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Vocabulary and general principles (ISO 19403-1:2022)2022-06-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-05-13KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 50005:2022Energy management systems - Guidelines for a phased implementation (ISO 50005:2021)2022-05-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
EN 15341:2019+A1:2022Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators2022-06-08KT 9 ds. Niezawodności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 23418:2022Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of bacteria - General requirements and guidance (ISO 23418:2022)2022-06-22KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-13:2022Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation (ISO 80601-2-13:2022)2022-06-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 23371:2022Anaesthetic and respiratory equipment - Cuff pressure indication, control and regulation devices (ISO 23371:2022)2022-06-01KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 23372:2022Anaesthetic and respiratory equipment - Air entrainment devices (ISO 23372:2022)2022-05-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 10079-2:2022Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO 10079-2:2022)2022-05-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 10079-3:2022Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO 10079-3:2022)2022-05-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.15 Implanty stomatologiczne
EN ISO 22683:2022Dentistry - Rotational adaptability test between implant body and implant abutment in dental implant systems (ISO 22683:2022)2022-06-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 25424:2019/A1:2022Sterilization of health care products - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices - Amendment 1 (ISO 25424:2018/Amd 1:2022)2022-05-25KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.30 Pakowanie sterylne
EN ISO 11607-1:2020/A11:2022Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019)2022-06-15KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11607-2:2020/A11:2022Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2019)2022-06-15KT 295 ds. Sterylizacji
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 9999:2022Assistive products - Classification and terminology (ISO 9999:2022) 2022-06-01KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN 17615:2022Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary2022-06-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14015:2022Environmental management - Guidelines for environmental due diligence assessment (ISO 14015:2022)2022-06-22KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.55 Bioprodukty
EN 17605:2022Algae and algae products - Methods of sampling and analysis - Sample treatment2022-05-25KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 23320:2022Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using diffusive samplers (ISO 23320:2022)2022-05-11KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-9:2022Cleanrooms and associated controlled environments - Part 9: Assessment of surface cleanliness for particle concentration (ISO 14644-9:2022)2022-05-25KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
EN ISO 14644-10:2022Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Assessment of surface cleanliness for chemical contamination (ISO 14644-10:2022)2022-05-18KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-1:2014/A1:2022Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content - Amendment 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)2022-05-18KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 15537:2022Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs (ISO 15537:2022)2022-06-01KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
13.180 Ergonomia
EN ISO 15537:2022Principles for selecting and using test persons for testing anthropometric aspects of industrial products and designs (ISO 15537:2022)2022-06-01KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 81-58:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 12259-14:2020+A1:2022Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications2022-05-25KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN ISO 340:2022Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2022)2022-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN ISO 16495:2022Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO 16495:2022)2022-06-08KT 133 ds. Opakowań
EN 13094:2020+A1:2022Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 81-28:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2022-06-08KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 16334-1:2014+A1:2022Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 18527-1:2022Eye and face protection for sports use - Part 1: Requirements for downhill skiing and snowboarding goggles (ISO 18527-1:2021)2022-05-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
EN ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-7:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 7: Alternative measurement procedures for the determination of volume (ISO 8655-7:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-3:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Burettes (ISO 8655-3:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-2:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Pipettes (ISO 8655-2:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-5:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 5: Dispensers (ISO 8655-5:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-6:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-6:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-8:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-4:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 4: Dilutors (ISO 8655-4:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 9: Manually operated precision laboratory syringes (ISO 8655-9:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 26101-1:2022Acoustics - Test methods for the qualification of the acoustic environment - Part 1: Qualification of free-field environments (ISO 26101-1:2021)2022-05-11KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60318-8:2022Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 8: Acoustic coupler for high-frequency measurements of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts2022-05-13KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62052-11:2021/A11:2022Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment2022-06-03KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 61340-5-3:2022Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices2022-06-03KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
EN IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-05-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.100 Badania nieniszczące
EN 17501:2022Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation2022-06-08KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 17405:2022Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion (ISO 17405:2022)2022-05-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3506-6:2022Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 6: General rules for the selection of stainless steels and nickel alloys for fasteners (ISO 3506-6:2020)2022-06-22KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 4042:2022Fasteners - Electroplated coating systems (ISO 4042:2022)2022-06-15KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
EN 13094:2020+A1:2022Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 13338:2022Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of corrosiveness for the selection of cylinder valve outlet (ISO 13338:2022)2022-06-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 12245:2022Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders2022-05-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
EN 15632-2:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15632-1:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15632-3:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 13479:2022Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes (ISO 13479:2022)2022-06-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
EN 751-3:2022Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water - Part 3: Unsintered PTFE tapes and PTFE strings2022-06-08KT 277 ds. Użytkowania Gazu
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 28921-1:2022Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 1: Design, manufacturing and production testing (ISO 28921-1:2022)2022-05-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
EN 15714-5:2022Industrial valves - Actuators - Part 5: Pneumatic linear actuators for industrial valves - Basic requirements2022-05-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 14912:2022LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders2022-06-01KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
EN 12583:2022Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements2022-05-18KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 18278-1:2022Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials (ISO 18278-1:2022)2022-06-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 4136:2022Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test (ISO 4136:2022) 2022-06-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 11125-9:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Wear testing and performance (ISO 11125-9:2021)2022-06-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.50 Emalie
EN ISO 4528:2022Vitreous and porcelain enamel finishes - Selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles (ISO 4528:2022)2022-06-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN ISO 50005:2022Energy management systems - Guidelines for a phased implementation (ISO 50005:2021)2022-05-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.160 Energetyka słoneczna
EN ISO 24194:2022Solar energy - Collector fields - Check of performance (ISO 24194:2022)2022-06-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61340-5-3:2022Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices2022-06-03KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
EN IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-05-13KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-05-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62641:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 63248:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 63248:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-10:2022Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 10: PM-cores and associated parts2022-05-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60730-2-14:2019/A1:2022Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2022-05-27KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN IEC 60309-1:2022Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements2022-06-17KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60309-2:2022Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 2: Dimensional compatibility requirements for pin and contact-tube accessories2022-06-17KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60309-4:2022Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets with or without interlock2022-06-17KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 62196-6:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where prot2022-06-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 60364-5-53:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2022-05-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-102:2018/A1:2022High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches2022-06-10KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-209:2019/A1:2022High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations2022-05-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN IEC 62271-102:2018/A1:2022High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches2022-06-10KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-2-22:2022Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting2022-06-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 61347-2-7:2012/A2:2022Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for electric source for safety services (ESSS) supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)2022-06-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 60810:2018/A2:2022Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2022-06-10KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60072-1:2022Rotating electrical machines - Dimensions and output series - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 10802022-05-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 63248:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 63248:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN 60079-29-1:2016/A1:2022Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2022-05-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN 60079-29-1:2016/A11:2022Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2022-05-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-10:2022Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock - Device and subassembly2022-06-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 12005:2022Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Polarization (ISO 12005:2022)2022-06-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 13696:2022Optics and photonics - Test method for total scattering by optical components (ISO 13696:2022)2022-06-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
EN IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-05-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
EN IEC 63033-2:2022Multimedia Systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 2: Recording methods of the surround view system2022-05-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-310:2022Optical fibre cables - Part 1-310: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods - Strippability, method G102022-06-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-3-40:2022Optical fibre cables - Part 3-40: Outdoor cables - Family specification for cables for storm and sanitary sewers2022-06-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance2022-05-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN 17529:2022Data protection and privacy by design and by default2022-05-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN IEC 62623:2022Desktop and notebook computers - Measurement of energy consumption2022-06-03KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-05-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63033-3:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 3: Measurement methods2022-05-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-2:2022Multimedia Systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 2: Recording methods of the surround view system2022-05-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.40 Układy paliwowe
EN 12979:2022LPG equipment and accessories - Automotive LPG-systems - Installation requirements2022-06-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
EN 12252:2022LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers2022-06-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 62196-6:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 6: Dimensional compatibility requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers intended to be used for DC EV supply equipment where prot2022-06-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN ISO 15118-20:2022Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: 2nd generation network layer and application layer requirements (ISO 15118-20:2022)2022-05-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 17404:2022Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
EN 17404:2022Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 15427-2-1:2022Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 17530:2022Railway applications - Interior glazing for rail vehicles2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16334-1:2014+A1:2022Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 13796-2:2017+A1:2022Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips2022-06-15KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
EN ISO 24656:2022Cathodic protection of offshore wind structures (ISO 24656:2022)2022-06-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN ISO 20519:2022Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels (ISO 20519:2021)2022-05-18KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 4259:2022Aerospace series - Metallic materials - Definition of general terms2022-05-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 4890:2022Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 - Air melted - Hardened and tempered - Sheets and plates - 0,3 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa2022-05-18KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 4259:2022Aerospace series - Metallic materials - Definition of general terms2022-05-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
EN 4900:2022Aerospace series - Aluminium alloy 5086 - H111 - Extruded bars - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm2022-05-18KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4841-2:2022Aerospace series - Shock mount with bushes - Part 2: Technical overview2022-05-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4841-1:2022Aerospace series - Shock mount with bushes - Part 1: Technical specification2022-05-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3838:2022Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical cables2022-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3373-001:2022Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 001: Technical specification2022-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 340:2022Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2022)2022-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
EN 1757:2022Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled industrial platform trucks2022-05-11KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16495:2022Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO 16495:2022)2022-06-08KT 133 ds. Opakowań
55.080 Worki. Torby
EN 17427:2022Packaging - Requirements and test scheme for carrier bags suitable for treatment in well-managed home composting installations2022-06-15KT 133 ds. Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
EN ISO 6346:2022Freight containers - Coding, identification and marking (ISO 6346:2022)2022-05-11KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.20 Przędze
EN IEC 63203-201-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-1: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive yarns2022-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN IEC 63203-201-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2022-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-201-2:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2022-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN IEC 63203-201-1:2022Wearable electronic devices and technologies - Part 201-1: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive yarns2022-06-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
65.060.80 Sprzęt leśny
EN ISO 11681-1:2022Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service (ISO 11681-1:2022)2022-05-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 11850:2011/A2:2022Machinery for forestry - General safety requirements - Amendment 2: Access to operator's station and maintenance locations (ISO 11850:2011/Amd 2:2022)2022-05-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 11681-2:2022Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service (ISO 11681-2:2022)2022-05-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-8:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 9: Manually operated precision laboratory syringes (ISO 8655-9:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
71.100.20 Gazy przemysłowe
EN ISO 13338:2022Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of corrosiveness for the selection of cylinder valve outlet (ISO 13338:2022)2022-06-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 24442:2022Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of sunscreen UVA protection (ISO 24442:2022)2022-06-22KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 15031:2022Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants2022-06-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 15796:2022Chemicals used for treatment of swimming pool water - Calcium hypochlorite2022-06-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 15798:2022Products used for the treatment of swimming pool water - Filter media2022-06-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 899:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulfuric acid2022-06-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 15799:2022Products used for treatment of swimming pool water - Powdered activated carbon2022-06-01KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
EN 15797:2022Chemicals used for the treatment of swimming pool water - Iron based coagulants2022-06-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12174:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate2022-05-11KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12125:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate2022-05-11KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
EN 15163-2:2022Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 2: Requirements for transportable diamond wire saws2022-06-08KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 15163-1:2022Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Part 1: Requirements for stationary diamond wire saws2022-06-08KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-4:2022Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 4: Use of statistical control charts to validate 'in-statistical-control' status for the execution of a standard test method in a single laboratory (ISO 4259-4:2021)2022-06-15KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
EN 15427-2-1:2022Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21646:2022Solid recovered fuels - Sample preparation (ISO 21646:2022)2022-05-18KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 3421:2022Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Offshore conductor design, setting depth and installation (ISO 3421:2022)2022-06-15KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 24200:2022Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Bulk material for offshore projects - Pipe support (ISO 24200:2022)2022-05-25KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 12583:2022Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements2022-05-18KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 16808:2022Metallic materials - Sheet and strip - Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems (ISO 16808:2022)2022-05-25KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
EN ISO 22479:2022Corrosion of metals and alloys - Sulfur dioxide test in a humid atmosphere (fixed gas method) (ISO 22479:2019)2022-06-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 21207:2022Corrosion tests in artificial atmospheres - Accelerated corrosion tests involving alternate exposure to corrosion-promoting gases, neutral salt-spray and drying (ISO 21207:2015)2022-06-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 16539:2022Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt-deposition process - "Dry" and "wet" conditions at constant absolute humidity (ISO 16539:2013)2022-06-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 24656:2022Cathodic protection of offshore wind structures (ISO 24656:2022)2022-06-01KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2022)2022-05-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
EN 573-3:2019+A1:2022Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products2022-06-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
EN ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2022)2022-05-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 573-3:2019+A1:2022Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products2022-06-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 14081-2:2018+A1:2022Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing2022-06-08KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
EN 384:2016+A2:2022Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density2022-06-08KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
EN 14734:2022Durability of wood and wood-based products - Determination of treatability of timber species to be impregnated with wood preservatives - Laboratory method2022-06-08KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN 17615:2022Plastics - Environmental Aspects - Vocabulary2022-06-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 19403-1:2022Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Vocabulary and general principles (ISO 19403-1:2022)2022-06-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 13830:2015+A1:2020/AC:2022Curtain walling - Product standard2022-05-11KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 932-3:2022Tests for general properties of aggregates - Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description2022-06-22KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.10 Izolacja cieplna
EN ISO 12241:2022Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (ISO 12241:2022)2022-06-15KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
EN 81-77:2022Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12241:2022Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (ISO 12241:2022)2022-06-15KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50470-3:2022Electricity metering equipment - Part 3: Particular requirements - Static meters for AC active energy (class indexes A, B and C)2022-06-03KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
HD 60364-5-53:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2022-05-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN 61770:2009/A12:2022Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2022-06-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-28:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2022-06-08KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-21:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-71:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-77:2022Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-58:2022Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test2022-05-25KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.190 Akcesoria budowlane
EN 13126-16:2019/AC:2022Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 16: Hardware for Lift and Slide windows2022-06-15KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 17542-2:2022Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 2: Fragmentability test standard2022-06-22KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 17542-1:2022Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 1: Degradability test standard2022-06-22KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 17542-3:2022Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 3: Methylene blue value VBS on soils and rocks2022-06-22KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN ISO 17892-1:2014/A1:2022Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content - Amendment 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)2022-05-18KT 254 ds. Geotechniki
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 61770:2009/A12:2022Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2022-06-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.10 Meble kuchenne
EN 14749:2016+A1:2022Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods2022-05-11KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 497:2022Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Multi purpose boiling burners for outdoor use - Cooking vessels with a diameter greater than 300 mm2022-06-08KT 277 ds. Użytkowania Gazu
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN 17348:2022Requirements for design and testing of vacuum cleaners for use in potentially explosive atmospheres2022-05-25KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN IEC 60730-2-14:2019/A1:2022Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2022-05-27KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.140 Meble
EN 14749:2016+A1:2022Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods2022-05-11KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
EN 17667:2022Test method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus2022-06-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 17667:2022Test method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus2022-06-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 14344:2022Child care articles - Child seats for cycles - Safety requirements and test methods2022-06-08KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
EN 17667:2022Test method - Determination of thermal resistance of filled textile articles and similar items using small guarded hotplate apparatus2022-06-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 23537-1:2022Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal, mass and dimensional requirements for sleeping bags designed for limit temperatures of ‐20°C and higher (ISO 23537-1:2022)2022-05-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
EN ISO 18527-1:2022Eye and face protection for sports use - Part 1: Requirements for downhill skiing and snowboarding goggles (ISO 18527-1:2021)2022-05-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników