Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 13943:2017Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)2017-08-30KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
EN ISO 1107:2017Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)2017-08-23KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 18451-1:2017Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2015)2017-09-13KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN ISO 18295-2:2017Customer contact centres - Part 2: Requirements for clients using the services of customer contact centres (ISO 18295-2:2017)2017-08-02RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
EN ISO 18295-1:2017Customer contact centres - Part 1: Requirements for customer contact centres (ISO 18295-1:2017)2017-08-02RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 18082:2014/A1:2017Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases - Amendment 1 (ISO 18082:2014/Amd 1:2017)2017-08-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 6710:2017Single-use containers for human venous blood specimen collection (ISO 6710:2017)2017-09-06KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 10555-6:2017Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports (ISO 10555-6:2015)2017-08-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 11608-7:2017Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 7: Accessibility for persons with visual impairment (ISO 11608-7:2016)2017-08-02KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 11978:2017Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO 11978:2017)2017-09-13KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 8980-1:2017Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses (ISO 8980-1:2017)2017-08-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 21987:2017Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2017)2017-08-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 8980-2:2017Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 2: Specifications for power-variation lenses (ISO 8980-2:2017)2017-08-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 22112:2017Dentistry - Artificial teeth for dental prostheses (ISO 22112:2017)2017-08-30KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
EN 50625-2-3:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment and other WEEE containing VFC and/or VHC2017-07-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-13:2017Cleanrooms and associated controlled environments - Part 13: Cleaning of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle and chemical classifications (ISO 14644-13:2017)2017-08-09KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-5:2017Woodworking machines - Safety - Part 5: Dimension saws (ISO 19085-5:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-1:2017Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-2:2017Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers - Amendment 1: Changes in annex C - Brake device (ISO 28927-2:2009/Amd 1:2017)2017-08-09KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
EN ISO 7243:2017Ergonomics of the thermal environment - Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index (ISO 7243:2017)2017-09-13KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
EN ISO 13943:2017Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2017)2017-08-30KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 16750:2017Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance2017-09-06KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
HD 60364-4-41:2017/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-4-41:2007/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-51:2009/A12:2017Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN 61577-2:2017Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn measuring instruments2017-08-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50398-1:2017Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - Part 1: General requirements2017-08-18KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 13506-1:2017Protective clothing against heat and flame - Part 1: Test method for complete garments - Measurement of transferred energy using an instrumented manikin (ISO 13506-1:2017)2017-08-16KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 13911:2017Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters2017-08-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN ISO 20349-2:2017Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO 20349-2:2017)2017-09-06KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 20349-1:2017Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO 20349-1:2017)2017-08-23KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.50 Elektroakustyka
EN 60500:2017Underwater acoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz2017-07-28KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN 62754:2017Computation of waveform Parameter uncertainties2017-09-01KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62586-2:2017Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements2017-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 18563-2:2017Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 2: Probes (ISO 18563-2:2017)2017-08-30KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.100.20 Łożyska toczne
EN 12080:2017Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings2017-09-06KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-3:2014/A3:2017Unfired pressure vessels - Part 3: Design2017-08-30KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 15996:2017Gas cylinders - Residual pressure valves - Specification and type testing of cylinder valves incorporating residual pressure devices (ISO 15996:2017)2017-09-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 10156:2017Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10156:2017)2017-08-30KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 14246:2014/A1:2017Gas cylinders - Cylinder valves - Manufacturing tests and examinations - Amendment 1 (ISO 14246:2014/Amd 1:2017)2017-08-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 17879:2017Gas cylinders - Self-closing cylinder valves - Specification and type testing (ISO 17879:2017)2017-08-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 816:2017Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 102017-08-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
EN ISO 6149-4:2017Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs (ISO 6149-4:2017)2017-09-13KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
EN 13771-2:2017Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units2017-09-06KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 61326-3-1:2017Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applic2017-07-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
EN ISO 28927-2:2009/A1:2017Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers - Amendment 1: Changes in annex C - Brake device (ISO 28927-2:2009/Amd 1:2017)2017-08-09KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 9606-1:2017Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)2017-08-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 18278-3:2017Resistance welding - Weldability - Part 3: Evaluation procedures for weldability in spot weld bonding (ISO 18278-3:2017)2017-09-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 19285:2017Non-destructive testing of welds - Phased array ultrasonic testing (PAUT) - Acceptance levels (ISO 19285:2017)2017-09-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 23279:2017Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Characterization of discontinuities in welds (ISO 23279:2017)2017-09-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 9455-15:2017Soft soldering fluxes - Test methods - Part 15: Copper corrosion test (ISO 9455-15:2017)2017-09-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 3875:2017Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification2017-08-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 2360:2017Non-conductive coatings on non-magnetic electrically conductive base metals - Measurement of coating thickness - Amplitude-sensitive eddy-current method (ISO 2360:2017)2017-08-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 2082:2017Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of cadmium with supplementary treatments on iron or steel (ISO 2082:2017)2017-08-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN ISO 20274:2017Vitreous and porcelain enamels - Preparation of samples and determination of thermal expansion coefficient (ISO 20274:2017)2017-08-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
EN 4729:2017Aerospace series - Trivalent chromium based chemical conversion coatings for aluminium and aluminium alloys2017-09-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
27.080 Pompy cieplne
EN ISO 14903:2017Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)2017-08-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.140 Hydroenergetyka
EN 62256:2017Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement2017-09-01KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
EN 60904-8-1:2017Photovoltaic devices - Part 8-1: Measurement of spectral responsivity of multi-junction photovoltaic (PV) devices2017-09-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 60904-1-1:2017Photovoltaic devices - Part 1-1: Measurement of current-voltage characteristics of multi-junction photovoltaic (PV) devices2017-09-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 50380:2017Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules2017-09-01KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 13771-2:2017Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units2017-09-06KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN ISO 14903:2017Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)2017-08-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 62561-3:2017Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)2017-09-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-54:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-709:2009/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-705:2007/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-704:2007/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-701:2007/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.10 Przewody
EN 60317-70:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 70: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552017-08-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-0-10:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 0-10: General requirements - Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire2017-08-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-72:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound fused, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 2002017-08-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-71:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound fused and resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1802017-08-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 60364-5-53:2015/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-4-46:2016/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-537:2016/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN 62271-211:2014/AC:2017-09High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV2017-09-15KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN 62271-100:2009/A2:2017High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers2017-09-01KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-2:1993/A52:2017Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2017-08-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-1:1993/A56:2017Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2017-08-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-4:1992/A15:2017Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information2017-08-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60838-1:2017/A1:2017Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests2017-08-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-3:1993/A53:2017Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2017-07-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
EN 60809:2015/A1:2017Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2017-07-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN 62386-304:2017Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-302:2017Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-301:2017Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
HD 60364-7-715:2012/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 62386-302:2017Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-301:2017Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62733:2015/AC:2017-09Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-304:2017Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2017-09-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50588-1:2017Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements2017-09-15KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
EN 60384-15:2017Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte2017-09-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN 60749-43:2017Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans2017-09-01KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN 61189-5-503:2017Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 5-503: General test method for materials and assemblies - Conductive anodic filaments (CAF) testing of circuit boards2017-08-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN 61191-3:2017Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount soldered assemblies2017-09-01KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN 61587-6:2017Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 6: Security aspects for indoor cabinets2017-08-04KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11554:2017Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2017)2017-09-06KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.20 Odporność
EN 61000-4-11:2004/A1:2017Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests2017-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55035:2017Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements2017-07-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 61326-3-1:2017Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applic2017-07-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN 50288-12-1:2017Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control - Part 12-1: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2 000 MHz - Horizontal and building backbone cables2017-08-25KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60154-4:2017Flanges for waveguides - Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides2017-07-28KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.30 Łączniki RF
EN 61169-58:2016/AC:2017-09Radio-frequency connectors - Part 58: Sectional specification for RF coaxial connectors with blind-mate coupling - Characteristic impedance 50 Ω (type SBMA)2017-09-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN 61280-4-4:2017Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links2017-08-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN 60794-1-3:2017Optical fibre cables - Part 1-3: Generic specification - optical cable elements2017-07-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN 62150-5:2017Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 5: Wavelength channel tuning time of tuneable transmitters2017-08-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.080 Oprogramowanie
EN 50657:2017Railways Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock2017-08-11KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 50657:2017Railways Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock2017-08-11KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 50090-6-1:2017Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface2017-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 12052:2017Health informatics - Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management (ISO 12052:2017)2017-09-13KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN 82304-1:2017Health Software - Part 1: General requirements for product safety2017-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
EN 60809:2015/A1:2017Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2017-07-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 12080:2017Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings2017-09-06KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 12082:2017Railway applications - Axleboxes - Performance testing2017-09-06KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50153:2014/A1:2017Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards2017-08-04KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-2:2017Railway applications - Driver's cab - Part 2: Integration of displays, controls and indicators2017-08-09KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN 62287-1:2017Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques2017-07-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 9775:2017Small craft - Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power (ISO 9775:1990)2017-08-23KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10239:2017Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014)2017-08-23KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10592:2017Small craft - Hydraulic steering systems (ISO 10592:1994)2017-08-23KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8848:2017Small craft - Remote steering systems (ISO 8848:1990)2017-08-23KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8846:2017Small craft - Electrical devices - Protection against ignition of surrounding flammable gases (ISO 8846:1990)2017-08-23KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 15652:2017Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats (ISO 15652:2003)2017-08-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 15584:2017Small craft - Inboard petrol engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 15584:2001)2017-08-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 9094:2017Small craft - Fire protection (ISO 9094:2015)2017-08-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 13929:2017Small craft - Steering gear - Geared link systems (ISO 13929:2001)2017-08-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 16147:2017Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel and electrical components (ISO 16147:2002)2017-08-16KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 12217-3:2017Small craft - Stability and buoyancy assessment and categorization - Part 3: Boats of hull length less than 6 m (ISO 12217-3:2015)2017-08-09KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10133:2017Small craft - Electrical systems - Extra-low-voltage d.c. installations (ISO 10133:2012)2017-08-02KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10088:2017Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2013)2017-08-02KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8847:2017Small craft - Steering gear - Cable and pulley systems (ISO 8847:2004)2017-08-02KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8665:2017Small craft - Marine propulsion reciprocating internal combustion engines - Power measurements and declarations (ISO 8665:2006)2017-08-02KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 9097:2017Small craft - Electric fans (ISO 9097:1991)2017-08-02KT 230 ds. Małych Statków
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 3875:2017Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification2017-08-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.10 Stale
EN 2034:2017Aerospace series - Round steel bars drawn and/or descaled - Dimensions - Tolerance h 112017-08-02KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2040:2017Aerospace series - Rectangular steel bars rolled - Dimensions - Tolerance js 162017-08-02KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2036:2017Aerospace series - Round steel bars ground - Dimensions - Tolerance h 82017-08-02KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 3875:2017Aerospace series - Metallic materials, Filler metal for brazing - Technical specification2017-08-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.20 Aluminium
EN 2053:2017Aerospace series - U-section aluminium alloy folded profiles - Dimensions2017-08-02KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2004-7:2017Aerospace series - Test methods for aluminium and aluminium alloy products - Part 7: Reference blocks for the calibration of measuring equipment used in the determination of electrical conductivity of wrought aluminium and aluminium alloys2017-08-02KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
EN 3451:2017Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Not heat treated - Grade 2 forging stock, for annealed forgings - a or D ≤ 300 mm2017-08-02KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.99 Inne części złączne
EN 2287:2017Aerospace series - Bush, plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner - Dimensions and loads2017-08-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3660-066:2017Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 066: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard2017-09-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-034:2017Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 034: Memory metal rings, style Z, for the attachment of screens - Product standard2017-09-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-032:2017Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 032: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard2017-09-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-035:2017Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 035: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard2017-09-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-031:2017Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 031: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed - Product standard2017-09-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6059-503:2017Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 503: Temperature rise due to rated current injected on the sleeve2017-08-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2267-009:2017Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 009: DRA family, single and multicore assembly - Product standard2017-08-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2267-010:2017Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 010: DR family, single UV laser printable - Product standard2017-08-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-220:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 220: Type 2, TNC interface - Crimp version - Straight plug - Product standard2017-08-09KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-10-24:2017Space engineering - Interface management2017-08-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 1459-1:2017Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks2017-09-13KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-11:2017Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) (ISO 1833-11:2017)2017-09-13KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-7:2017Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid) (ISO 1833-7:2017)2017-09-13KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-4:2017Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) (ISO 1833-4:2017)2017-09-06KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 6179:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:2017)2017-08-30KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
61.020 Odzież
EN 13402-3:2017Size designation of clothes - Part 3: Size labelling based on body measurements and intervals2017-09-13KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
EN 15695-2:2017Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 2: Filters, requirements and test procedures2017-09-06KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17050:2017Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of iodine in animal feed by ICP-MS2017-09-06KT 40 ds. Pasz
EN 15550:2017Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion2017-08-09KT 40 ds. Pasz
EN 15621:2017Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES2017-08-09KT 40 ds. Pasz
EN 15510:2017Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES2017-08-09KT 40 ds. Pasz
EN 16939:2017Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection of tylosin, spiramycin and virginiamycin - Thin Layer Chromatography and bioautography2017-08-09KT 40 ds. Pasz
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
EN 60335-2-86:2003/A12:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines2017-08-25KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
EN ISO 1107:2017Fishing nets - Netting - Basic terms and definitions (ISO 1107:2017)2017-08-23KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
71.040.40 Analiza chemiczna
EN ISO 6145-6:2017Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 6: Critical flow orifices (ISO 6145-6:2017)2017-08-16KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
71.100.20 Gazy przemysłowe
EN ISO 10156:2017Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10156:2017)2017-08-30KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
EN 12081:2017Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases2017-09-06KT 138 ds. Kolejnictwa
75.160.20 Paliwa płynne
EN 16906:2017Liquid petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - BASF engine method2017-08-23KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 16997:2017Liquid petroleum products - Determination of the sulfur content in Ethanol (E85) automotive fuel- Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method2017-08-09KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 1601:2017Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)2017-08-09KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN 15984:2017Petroleum industry and products - Determination of composition of refinery heating gas and calculation of carbon content and calorific value - Gas chromatography method2017-08-09KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
EN 16934:2017Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of steryl glycosides in fatty acid methyl esters (FAME) - Method by GC-MS with prior purification by SPE2017-08-09KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17781:2017Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of ferritic/austenitic (duplex) stainless steels (ISO 17781:2017)2017-08-30KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
EN ISO 24817:2017Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Composite repairs for pipework - Qualification and design, installation, testing and inspection (ISO 24817:2017)2017-09-06KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 14692-4:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO 14692-4:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-3:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-2:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO 14692-2:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-1:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 21809-5:2017Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 5: External concrete coatings (ISO 21809-5:2017)2017-08-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
EN 12438:2017Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for cast anodes2017-09-06KT 301 ds. Odlewnictwa
77.150.20 Wyroby z magnezu
EN 12438:2017Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for cast anodes2017-09-06KT 301 ds. Odlewnictwa
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 1982:2017Copper and copper alloys - Ingots and castings2017-09-06KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4496:2017Metallic powders - Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders (ISO 4496:2017)2017-08-09KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-1:2017Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-2:2017Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines (ISO 19085-2:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-5:2017Woodworking machines - Safety - Part 5: Dimension saws (ISO 19085-5:2017)2017-08-23KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22007-4:2017Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method (ISO 22007-4:2017)2017-08-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN ISO 6179:2017Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) (ISO 6179:2017)2017-08-30KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN ISO 14692-4:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO 14692-4:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-3:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-2:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO 14692-2:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 14692-1:2017Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2017)2017-09-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
83.180 Kleje
EN 302-2:2017Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination2017-09-06KT 184 ds. Klejów
EN 302-3:2017Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength2017-09-06KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 15110:2017Paints and varnishes - Artificial weathering including acidic deposition (ISO 15110:2017)2017-09-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 18451-2:2017Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects (ISO 18451-2:2015)2017-09-13KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 18451-1:2017Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2015)2017-09-13KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.060.50 Drzwi i okna
EN 12453:2017Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods2017-08-23KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.120.10 Izolacja cieplna
EN ISO 12569:2017Thermal performance of buildings and materials - Determination of specific airflow rate in buildings - Tracer gas dilution method (ISO 12569:2017)2017-09-13KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 16798-5-2:2017Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 2: Distribution and generation 2017-08-16KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 16798-3:2017Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)2017-08-09KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 12354-2:2017Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 2: Impact sound insulation between rooms (ISO 12354-2:2017)2017-08-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 12354-3:2017Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound (ISO 12354-3:2017)2017-08-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 12354-4:2017Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 4: Transmission of indoor sound to the outside (ISO 12354-4:2017)2017-08-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 12354-1:2017Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms (ISO 12354-1:2017)2017-08-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN 62561-3:2017Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)2017-09-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140 Instalacje w budynkach
HD 60364-5-559:2012/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-559: Selection and erection of electrical equipment - Luminaires and lighting installations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-56:2010/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 303-1:2017Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking2017-09-06KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 303-2:2017Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners2017-08-16KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 16798-5-2:2017Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 2: Distribution and generation 2017-08-16KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 16798-3:2017Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4)2017-08-09KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-7-708:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations2017-08-18KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-4-46:2016/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-537:2016/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-4-41:2007/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-53:2015/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-6:2016/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-740:2006/A11:2017Electrical installations of buildings - Part 7-740: Requirements for special installations or locations - Temporary electrical installations for structures, amusement devices and booths at fairgrounds, amusement parks and circuses2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-4-41:2017/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-704:2007/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-701:2007/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-705:2007/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-705: Requirements for special installations or locations - Agricultural and horticultural premises2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-709:2009/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Marinas and similar locations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-715:2012/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-715: Requirements for special installations or locations - Extra-low-voltage lighting installations2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-718:2013/A12:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-718: Requirements for special installations or locations - Communal facilities and workplaces2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-7-729:2009/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-1:2008/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-51:2009/A12:2017Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-5-54:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2017-08-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 1287:2017Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specification2017-08-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 816:2017Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 102017-08-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 1111:2017Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification2017-08-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 12675:2017Traffic signal controllers - Functional safety requirements2017-08-23KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13848-5:2017Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5: Geometric quality levels - Plain line, switches and crossings2017-08-23KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16432-2:2017Railway applications - Ballastless track systems - Part 2: System design, subsystems and components2017-08-09KT 138 ds. Kolejnictwa
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50090-6-1:2017Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface2017-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50090-3-4:2017Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources2017-08-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN 60335-2-89:2010/A2:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor2017-09-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 11378-2:2001/A1:2017Textile floor coverings - Laboratory soiling tests - Part 2: Drum test - Amendment 1 (ISO 11378-2:2001/Amd 1:2017)2017-08-02KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 13553:2017Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification2017-08-02KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 13845:2017Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification2017-08-02KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.200.50 Zabawki
EN 71-14:2014+A1:2017Safety of toys - Part 14: Trampolines for domestic use2017-08-23KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 71-3:2013+A2:2017Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements2017-08-09KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 1069-1:2017Water slides - Part 1: Safety requirements and test methods2017-08-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 565:2017Mountaineering equipment - Tape - Safety requirements and test methods2017-08-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 1069-2:2017Water slides - Part 2: Instructions2017-08-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji