Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 4007:2018Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2018)2018-12-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
EN ISO 6413:2018Technical product documentation - Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018)2018-10-24KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
EN IEC 62239-1:2018Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan2018-12-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
EN 9145:2018Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
07.100.20 Mikrobiologia wody
EN ISO 8199:2018Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture (ISO 8199:2018)2018-11-07KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61340-6-1:2018Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities2018-11-09KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements (ISO 80369-1:2018)2018-11-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 11990:2018Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs (ISO 11990:2018)2018-10-17KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 80369-1:2018Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements (ISO 80369-1:2018)2018-11-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 7405:2018Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO 7405:2018)2018-11-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 20569:2018Dentistry - Trephine burs (ISO 20569:2018)2018-10-24KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 20570:2018Dentistry - Oral surgical scalpel handle (ISO 20570:2018)2018-10-24KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
EN 13060:2014+A1:2018Small steam sterilizers2018-11-07KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 17126:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)2018-12-05KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 14885:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics2018-11-28KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 17111:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of virucidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)2018-10-31KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
EN ISO 7405:2018Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO 7405:2018)2018-11-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 17058:2018Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates2018-11-14KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
EN 16966:2018Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates - Metrics to be used such as number concentration, surface area concentration and mass concentration2018-11-14KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 15681-2:2018Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method by continuous flow analysis (CFA) (ISO 15681-2:2018)2018-12-05KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN ISO 10634:2018Water quality - Preparation and treatment of poorly water-soluble organic compounds for the subsequent evaluation of their biodegradability in an aqueous medium (ISO 10634: 2018)2018-12-05KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 23161:2018Soil quality - Determination of selected organotin compounds - Gas-chromatographic method (ISO 23161:2018)2018-11-21KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
EN 16907-2:2018Earthworks - Part 2: Classification of materials2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 13565-2:2018Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance2018-10-31KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2018-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 15254-4:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions2018-12-05KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50136-1:2012/A1:2018Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements for alarm transmission systems2018-11-02KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
EN 16523-1:2015+A1:2018Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact2018-10-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 11393-1:2018Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw (ISO 11393-1:2018)2018-10-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 4007:2018Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2018)2018-12-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 4869-2:2018Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:2018)2018-11-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 4869-1:2018Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:2018)2018-11-21KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN 13832-2:2018Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals2018-11-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 13832-3:2018Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals2018-11-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 11393-3:2018Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 3: Test methods for footwear (ISO 11393-3:2018)2018-10-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
EN 363:2018Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems2018-12-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 358:2018Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint2018-11-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
EN 1434-2:2015+A1:2018Thermal energy meters - Part 2: Constructional requirements2018-11-21KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 1434-1:2015+A1:2018Thermal energy meters - Part 1: General requirements2018-11-21KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 1434-4:2015+A1:2018Thermal energy meters - Part 4: Pattern approval tests2018-11-21KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 60404-13:2018Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet2018-10-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 61340-6-1:2018Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities2018-11-09KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
19.100 Badania nieniszczące
EN 12679:2018Non-destructive testing - Radiographic testing - Determination of the size of industrial radiographic gamma sources2018-10-31KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 20769-1:2018Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X - and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection (ISO 20769-1:2018)2018-10-31KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 20769-2:2018Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO 20769-2:2018)2018-10-31KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.100.01 Łożyska. Zagadnienia ogólne
EN 13001-3-4:2018Cranes - General design - Part 3-4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings2018-12-05KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
EN ISO 6413:2018Technical product documentation - Representation of splines and serrations (ISO 6413:2018)2018-10-24KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-6:2014/A2:2018Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron2018-11-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-3:2014/A5:2018Unfired pressure vessels - Part 3: Design2018-11-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 18119:2018Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing (ISO 18119:2018)2018-10-24KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 10460:2018Gas cylinders - Welded aluminium-alloy, carbon and stainless steel gas cylinders - Periodic inspection and testing (ISO 10460:2018)2018-10-24KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15494:2018Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the 2018-10-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 13480-2:2017/A2:2018Metallic industrial piping - Part 2: Materials2018-10-24KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-2:2017/A3:2018Metallic industrial piping - Part 2: Materials2018-10-24KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 13480-2:2017/A1:2018Metallic industrial piping - Part 2: Materials2018-10-17KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11299-2:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11299-3:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11299-3:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11299-2:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 6802:2018Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic impulse test with flexing (ISO 6802:2018)2018-10-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52901:2018Additive manufacturing - General principles - Requirements for purchased AM parts (ISO/ASTM 52901:2017)2018-10-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61326-3-2:2018Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - Industrial applications w2018-11-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62881:2018Cause and Effect Matrix2018-11-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61918:2018Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2018-11-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-3:2018Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32018-11-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
EN ISO 11148-13:2018Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools (ISO 11148-13:2017)2018-11-28KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17279-2:2018Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 2: Qualification for welding and testing personnel (ISO 17279-2:2018)2018-11-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 17279-1:2018Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 1: General requirements for the procedure (ISO 17279-1:2018)2018-11-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 14587-1:2018Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 1011-3:2018Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels2018-12-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 1011-6:2018Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding2018-12-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 16602-70-39:2018Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN IEC 60974-14:2018Arc welding equipment - Part 14: Calibration, validation and consistency testing2018-11-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN 1708-2:2018Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components2018-12-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 17640:2018Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2018)2018-11-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 11125-7:2018Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 7: Determination of moisture (ISO 11125-7:2018)2018-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11125-1:2018Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling (ISO 11125-1:2018)2018-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11126-5:2018Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Nickel slag (ISO 11126-5:2018)2018-10-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11124-3:2018Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: High-carbon cast-steel shot and grit (ISO 11124-3:2018)2018-10-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 8993:2018Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method (ISO 8993:2018)2018-10-24KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN 13144:2018Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test2018-11-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
EN 13144:2018Metallic and other inorganic coatings - Method for quantitative measurement of adhesion by tensile test2018-11-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
EN 50597:2018Energy consumption of vending machines2018-11-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
27.060.20 Palniki gazowe
EN 437:2018Test gases - Test pressures - Appliance categories2018-11-28KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.075 Technologie wodorowe
EN 17127:2018Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols2018-11-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
27.080 Pompy cieplne
EN 13136:2013+A1:2018Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation2018-11-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61853-3:2018Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 3: Energy rating of PV modules2018-10-26KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61853-4:2018Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating - Part 4: Standard reference climatic profiles2018-10-26KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62862-3-2:2018Solar thermal electric plants - Part 3-2: Systems and components - General requirements and test methods for large-size parabolic-trough collectors2018-10-26KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 20023:2018Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications (ISO 20023:2018)2018-12-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 13136:2013+A1:2018Refrigerating systems and heat pumps - Pressure relief devices and their associated piping - Methods for calculation2018-11-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2018-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 61340-6-1:2018Electrostatics - Part 6-1: Electrostatic control for healthcare - General requirements for facilities2018-11-09KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-13:2018Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet2018-10-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.040.10 Oleje izolacyjne
EN IEC 62961:2018Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method2018-11-23KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-25:2018Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires2018-11-02KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.20 Kable
EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2018-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.40 Łączniki
EN 60669-1:2018/AC:2018-11Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements2018-11-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-11-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN 50068:2018High-Voltage Switchgear and Controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures2018-11-30KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN 50064:2018High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought aluminium and aluminium alloy enclosures2018-11-09KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN 50069:2018High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled welded composite enclosures of cast and wrought aluminium alloys2018-11-02KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140 Lampy i ich wyposażenie
EN 62386-103:2014/A1:2018Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices2018-11-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN 62612:2013/A2:2018Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements2018-11-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-3:1993/A55:2018Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2018-11-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-1:1993/A58:2018Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps2018-10-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-2:1993/A54:2018Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2018-10-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN 61167:2018/A1:2018Metal halide lamps - Performance specification2018-11-30KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 61167:2018Metal halide lamps - Performance specification2018-11-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 50107-3:2018/AC:2018-10Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related2018-10-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN 62386-102:2014/A1:2018Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear2018-11-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-103:2014/A1:2018Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices2018-11-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 62386-102:2014/A1:2018Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear2018-11-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62707-1:2014/A1:2018LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid intended for automotive applications 2018-10-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160 Maszyny wirujące
EN IEC 60034-14:2018Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity2018-10-26KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 60076-11:2018Power transformers - Part 11: Dry-type transformers2018-10-26KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 50342-1:2015/A1:2018Lead-acid starter batteries - Part 1: General requirements and methods of test2018-11-30KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 50342-6:2015/A1:2018Lead-acid starter batteries - Part 6: Batteries for Micro-Cycle Applications2018-11-30KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-11-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50318:2018Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line2018-12-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62239-1:2018Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan2018-12-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 62435-6:2018Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices2018-10-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.040.99 Inne rezystory
EN IEC 61051-1:2018Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2018-12-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.70 Kondensatory mocy
EN IEC 60358-4:2018Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: DC and AC single-phase capacitor dividers2018-11-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 61191-1:2018Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies2018-11-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 60512-1:2018Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 1: Generic specification2018-11-30KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 61191-1:2018Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies2018-11-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60297-3-110:2018Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-110: Residential racks and cabinets for smart houses 2018-10-26KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11990:2018Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs (ISO 11990:2018)2018-10-17KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61918:2018Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2018-11-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
EN IEC 60728-113:2018/AC:2018-12Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only2018-12-07KT 11 ds. Telekomunikacji
EN 60728-11:2017/A11:2018Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety2018-11-09KT 11 ds. Telekomunikacji
EN IEC 60728-113:2018Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only2018-10-26KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
EN 55016-4-2:2011/A2:2018Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty2018-10-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 61326-3-2:2018Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - Industrial applications w2018-11-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 55016-4-2:2011/A2:2018Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty2018-10-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.50 Osprzęt
EN IEC 60268-4:2018Sound system equipment - Part 4: Microphones2018-11-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60793-1-49:2018Optical fibres - Part 1-49: Measurement methods and test procedures - Differential mode delay2018-11-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-4-20:2018Optical fibre cables - Part 4-20: Sectional specification - Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (all dielectric self-supported) optical cables2018-11-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62005-9-4:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability - Part 9-4: High power qualification of passive optical components for environmental category C2018-11-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-1:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2018-11-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757:2018Fibre optic sensors - Generic specification2018-10-19KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 62325-503:2018Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile2018-10-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.080 Oprogramowanie
EN 16602-80:2018Space product assurance - Software product assurance2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.100.40 Warstwa transportu
EN IEC 61784-5-3:2018Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32018-11-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61918:2018Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2018-11-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 1647:2018Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety2018-11-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 14198:2016+A1:2018Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 14198:2016+A1:2018Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15877-1:2012+A1:2018Railway applications - Marking on railway vehicles - Part 1: Freight wagons2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 14531-1:2015+A1:2018Railway applications - Methods for calculation of stopping and slowing distances and immobilization braking - Part 1: General algorithms utilizing mean value calculation for train sets or single vehicles2018-11-28KT 138 ds. Kolejnictwa
EN IEC 61375-2-6:2018Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-6: On-board to ground communication2018-11-16KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-1:2014+A1:2018Railway applications - Driver's cab - Part 1: Anthropometric data and visibility2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16186-3:2016+A1:2018Railway applications - Driver's cab - Part 3: Design of displays2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50463-2:2017/AC:2018-10Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring2018-10-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 17064:2018Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire2018-11-14KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 62923-2:2018Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 2: Alert and cluster identifiers and other additional features2018-11-02KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 62923-1:2018Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 1: Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2018-10-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61993-2:2018Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic Identification Systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and re2018-10-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9146:2018Aerospace series - Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program - Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9145:2018Aerospace series - Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
EN 2369:2018Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions2018-10-17KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
EN 2813:2018Aerospace series - Aluminium alloy AL-P-6061- - T6 - Drawn tube for pressure applications - 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm2018-11-28KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2716:2018Aerospace series - Test method - Determination of susceptibility to intergranular corrosion - Wrought aluminium alloy products AL-P2XXX- series, AL-P7XXX- series and aluminium-lithium alloys2018-11-21KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2726:2018Aerospace series - Aluminium alloy Al-C42201 - T6 - Sand castings - a ≤ 20 mm2018-11-21KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2728:2018Aerospace series - Aluminium alloy AL-C42101 - T6 - Sand casting - a ≤ 20 mm2018-11-21KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
EN 3315:2018Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 - Solution treated and aged - Forgings - De ≤ 75 mm2018-11-14KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.30 Nakrętki
EN 2894:2018Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoS2 lubricated - Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 315 °C2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 2379:2018Aerospace series - Fluids for assessment of non-metallic materials2018-11-14KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4710-01:2018Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 01: Technical specification2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4710-03:2018Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural applications - Part 03: Spring clamp2018-10-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN IEC 62239-1:2018Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan2018-12-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3745-506:2018Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4611-004:2018Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open applications - UV laser printable - 2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-003:2018Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 003: Grommet nut, style A - Product standard2018-11-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-403:2018Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration2018-10-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-004:2018Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 004: Cable outlet, style A, straight, unsealed with clamp strain relief - Product standard2018-10-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-005:2018Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 005: Cable outlet, style A, 90°, unsealed with clamp strain relief - Product standard2018-10-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-106:2018Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 106: Limited fire hazard sleeving - Operating temperatures - 30 °C to 105 °C - Product standard2018-10-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-228:2018Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 228: Ferrule withdrawal force2018-10-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-102:2018Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 102: Very flexible polymer - Operating temperature - 75 °C to 150 °C - Product standard2018-10-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3745-202:2018Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 202: Fibre dimensions2018-10-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 4641-106:2018Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 106: Semi-loose structure 62,5/125 µm GI fibre nominal 0,9 mm outside diameter - Product standard2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4641-202:2018Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 202: Semi-loose, ruggedized simplex construction 9/125 µm SM fibre nominal 2,74 mm outside diameter - Product standard2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4641-201:2018Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 201: Semi-loose structure 9/125 µm SM fibre nominal 1,8 mm outside diameter - Product standard2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3745-411:2018Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3745-506:2018Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 506: Impact resistance2018-11-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4641-200:2018Aerospace series - Cables, optical, 125 µm diameter cladding - Part 200: Semi-loose structure 9/125 µm GI fibre nominal 0,9 mm outside diameter - Product standard2018-11-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-403:2018Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 403: Sinusoidal and random vibration2018-10-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-228:2018Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 228: Ferrule withdrawal force2018-10-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4726:2018Aerospace series - Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-10-02:2018Space engineering - Verification2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-70-39:2018Space product assurance - Welding of metallic materials for flight hardware2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-80:2018Space product assurance - Software product assurance2018-11-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 13001-3-4:2018Cranes - General design - Part 3-4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings2018-12-05KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
EN 16842-7:2018Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 7: Variable-reach and masted container trucks handling freight containers of 6 m (20 ft) length and longer 2018-11-28KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16842-6:2018Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 6: Sit-on counterbalance trucks and rough terrain masted trucks greater than 10 000 kg capacity2018-11-28KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 1459-2:2015+A1:2018Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks2018-10-17KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 19014-3:2018Earth-moving machinery - Functional safety - Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components used in safety-related parts of the control system (ISO 19014-3:2018)2018-10-24KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
EN 50597:2018Energy consumption of vending machines2018-11-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN 17137:2018Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes2018-11-21KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN 17117-1:2018Rubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 1: Tensile stiffness properties2018-11-28KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 32100:2018Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method (ISO 32100:2018)2018-11-28KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 17096:2018Geosynthetics - Test method for the determination of the strain hardening modulus of PE-HD geosynthetic barriers2018-11-28KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 23702-1:2018Leather - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography/tandem mass spectrometry detector (LC-MS/MS) (ISO 23702-1:2018)2018-11-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
EN ISO 17709:2018Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces (ISO 17709:2004)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17703:2018Footwear - Test methods for uppers - High temperature behaviour (ISO 17703:2003)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17702:2018Footwear - Test methods for uppers - Water resistance (ISO 17702:2003)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 22653:2018Footwear - Test methods for lining and insocks - Static friction (ISO 22653:2003)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 18895:2018Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance (ISO 18895:2006)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17696:2018Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength (ISO 17696:2004)2018-10-17KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
EN IEC 60335-2-76:2018Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers2018-10-26KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
EN ISO 4254-9:2018Agricultural machinery - Safety - Part 9: Seed drills (ISO 4254-9:2018)2018-10-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN 17090:2018Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)2018-11-07KT 156 ds. Nawozów
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 648:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 12498:2018Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 646:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 1104:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents2018-11-07KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
71.100.20 Gazy przemysłowe
EN 17127:2018Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols2018-11-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 14885:2018Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics2018-11-28KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
EN 15426:2018Candles - Specification for sooting behaviour2018-11-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 17782:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Scheme for conformity assessment of manufacturers of special materials (ISO 17782:2018)2018-11-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 6974-3:2018Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 3: Precision and bias (ISO 6974-3:2018)2018-11-28KT 277 ds. Użytkowania Gazu
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
EN 13702:2018Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method2018-10-24KT 222 ds. Asfaltów
75.160.20 Paliwa płynne
EN 589:2018Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods2018-12-05KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 16734:2016+A1:2018Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods2018-11-28KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 12156-1:2018Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO 12156-1:2018)2018-11-28KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 16709:2015+A1:2018Automotive fuels - High FAME diesel fuel (B20 and B30) - Requirements and test methods2018-11-28KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 20023:2018Solid biofuels - Safety of solid biofuel pellets - Safe handling and storage of wood pellets in residential and other small-scale applications (ISO 20023:2018)2018-12-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20815:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2018)2018-11-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 11961:2018Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO 11961:2018)2018-11-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 11299-3:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes (ISO 11299-3:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11299-2:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11299-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 1: General (ISO 11299-1:2018)2018-12-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 20815:2018Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Production assurance and reliability management (ISO 20815:2018)2018-11-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 21809-1:2018Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO 21809-1:2018)2018-11-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN IEC 61788-25:2018Superconductivity - Part 25: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test on REBCO wires2018-11-02KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.060 Korozja metali
EN ISO 8993:2018Anodizing of aluminium and its alloys - Rating system for the evaluation of pitting corrosion - Chart method (ISO 8993:2018)2018-10-24KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN ISO 11961:2018Petroleum and natural gas industries - Steel drill pipe (ISO 11961:2018)2018-11-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 485-2:2016+A1:2018Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 2: Mechanical properties2018-10-17KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4022:2018Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability (ISO 4022:2018)2018-10-31KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 384:2016+A1:2018Structural timber - Determination of characteristic values of mechanical properties and density2018-11-21KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
EN 14081-3:2012+A1:2018Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control2018-10-24KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
EN 14081-2:2018Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading; additional requirements for type testing2018-10-24KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
81.080 Materiały ogniotrwałe
EN 993-6:2018Methods of test for (dense) shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature2018-12-05KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN 993-5:2018Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength2018-12-05KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN 993-1:2018Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity2018-12-05KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20753:2018Plastics - Test specimens (ISO 20753:2018)2018-11-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
EN 17129:2018Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties in parallel to the fibre direction2018-11-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
EN 438-8:2018High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates2018-11-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
EN 646:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 648:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 12498:2018Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract2018-11-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN 1104:2018Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents2018-11-07KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 4623-1:2018Paints and varnishes - Determination of resistance to filiform corrosion - Part 1: Steel substrates (ISO 4623-1:2018)2018-11-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 7783:2018Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method (ISO 7783:2018)2018-11-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.100 Urządzenia do malowania
EN 16985:2018Spray booths for organic coating material - Safety requirements2018-12-05KT 262 ds. Obróbki Cieplnej Metali
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 15254-4:2018Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 4: Glazed constructions2018-12-05KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.060.50 Drzwi i okna
EN 14351-2:2018Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets2018-11-07KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.23 Płytki ceramiczne
EN ISO 10545-2:2018Ceramic tiles - Part 2: Determination of dimensions and surface quality (ISO 10545-2:2018)2018-10-24KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13702:2018Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bitumen and bituminous binders by the cone and plate method2018-10-24KT 222 ds. Asfaltów
EN 17190:2018Flexible sheets for waterproofing - Solar Reflectance Index2018-10-17KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 14064-1:2018Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation2018-10-31KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
EN 81-77:2018Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions2018-11-14KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 437:2018Test gases - Test pressures - Appliance categories2018-11-28KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50470-1:2006/A1:2018Electricity metering equipment (a.c.) - Part 1: General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)2018-12-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 50470-2:2006/A1:2018Electricity metering equipment (a.c.) - Part 2: Particular requirements - Electromechanical meters for active energy (class indexes A and B)2018-12-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 50470-3:2006/A1:2018Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)2018-12-07KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
HD 60364-8-2:2018Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations2018-11-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 13203-2:2018Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption2018-12-05KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 14527:2016+A1:2018Shower trays for domestic purposes2018-11-14KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 14516:2015+A1:2018Baths for domestic purposes2018-11-14KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 12764:2015+A1:2018Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths2018-10-31KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 14428:2015+A1:2018Shower enclosures - Functional requirements and test methods2018-10-31KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 14688:2015+A1:2018Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods2018-10-17KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 13407:2015+A1:2018Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods2018-10-17KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 14528:2015+A1:2018Bidets - Functional requirements and test methods2018-10-17KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN 14296:2015+A1:2018Sanitary appliances - Communal washing troughs2018-10-17KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-77:2018Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions2018-11-14KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 12193:2018Light and lighting - Sports lighting2018-12-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 16907-6:2018Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 16907-1:2018Earthworks - Part 1: Principles and general rules2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 16907-2:2018Earthworks - Part 2: Classification of materials2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 16907-5:2018Earthworks - Part 5: Quality control2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 16907-4:2018Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN 16907-3:2018Earthworks - Part 3: Construction procedures2018-12-05KT 312 ds. Robót Ziemnych
EN ISO 22476-8:2018Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 8: Full displacement pressuremeter test (ISO 22476-8:2018)2018-10-24KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 22476-6:2018Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 6: Self boring pressuremeter test (ISO 22476-6:2018)2018-10-24KT 254 ds. Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 15885:2018Classification and characteristics of techniques for renovation, repair and replacement of drains and sewers2018-11-07KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.080.40 Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany
EN 13032-5:2018Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting2018-11-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 14587-1:2018Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant2018-12-05KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50129:2018Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling2018-11-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.040.10 Meble kuchenne
EN 13310:2015+A1:2018Kitchen sinks - Functional requirements and test methods2018-10-17KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
EN 50597:2018Energy consumption of vending machines2018-11-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 17116-2:2018Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 2: Batch drying tumblers2018-12-05KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 62885-5:2018Surface cleaning appliances - Part 5: High pressure cleaners and steam cleaners for household and commercial use - Methods for measuring performance2018-10-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
EN 60675:1995/A2:2018Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance2018-10-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN 16855-2:2018Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold rooms2018-12-05KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
EN 1335-2:2018Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements2018-11-14KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 1022:2018Furniture - Seating - Determination of stability2018-11-14KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 1307:2014+A3:2018Textile floor coverings - Classification2018-12-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 16354:2018Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods2018-10-31KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 14215:2018Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners2018-10-24KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 28158:2018Dentistry - Integrated dental floss and handles (ISO 28158:2018)2018-10-24KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 17022:2018Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods2018-11-28KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17114:2018Conservation of cultural heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Technical and chemical data sheets of water repellent product2018-11-28KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 15288-2:2018Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation2018-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 17164:2018Climbing/bouldering walls for use in the water area of swimming pools of public use - Safety and operational requirements2018-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 15288-1:2018Swimming pools for public use - Part 1: Safety requirements for design2018-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 12193:2018Light and lighting - Sports lighting2018-12-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN 913:2018Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods2018-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji