Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN ISO 18513:2021Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)2021-09-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN IEC 60695-4:2021Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products2021-08-13KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-08-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.070 Kodowanie barwne
EN IEC 60757:2021Code for designation of colours2021-08-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
EN 61666:2010/A1:2021Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system2021-08-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN ISO 18513:2021Tourism services - Hotels and other types of tourism accommodation - Vocabulary (ISO 18513:2021)2021-09-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 13485:2016/A11:2021Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2021-09-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 6888-1:2021Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Method using Baird-Parker agar medium (ISO 6888-1:2021)2021-09-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 6888-2:2021Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium (ISO 6888-2:2021)2021-09-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13485:2016/A11:2021Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)2021-09-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 10651-5:2021Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 5: Gas-powered emergency resuscitators (ISO 10651-5:2006)2021-08-04KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN 62563-1:2010/A2:2021Medical electrical equipment - Medical image display systems - Part 1: Evaluation methods2021-08-27KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17664-1:2021Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices - Part 1: Critical and semi-critical medical devices (ISO 17664-1:2021)2021-09-01KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11138-8:2021Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 8: Method for validation of a reduced incubation time for a biological indicator (ISO 11138-8:2021)2021-07-28KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
EN ISO 15883-5:2021Washer-disinfectors - Part 5: Performance requirements and test method criteria for demonstrating cleaning efficacy (ISO 15883-5:2021)2021-08-18KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 12353:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity2021-09-01KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 17387:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test for the evaluation of bactericidal and yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants in the medical area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requi2021-08-18KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 6717:2021In vitro diagnostic medical devices - Single-use containers for the collection of specimens from humans other than blood (ISO 6717:2021)2021-09-08KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 20166-4:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for preexamination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 4: In situ detection techniques (ISO 20166-4:2021)2021-07-28KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21802:2021Assistive products - Guidelines on cognitive accessibility - Daily time management (ISO 21802:2019)2021-08-04KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
EN ISO 14021:2016/A1:2021Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1: Carbon footprint, carbon neutral (ISO 14021:2016/Amd 1:2021)2021-07-28KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.55 Bioprodukty
EN 17480:2021Algae and algae products - Methods for the determination of productivity of algae growth sites2021-08-11KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
EN 17477:2021Algae and algae products - Identification of the biomass of microalgae, macroalgae, cyanobacteria and Labyrinthulomycetes - Detection and identification with morphological and/or molecular methods2021-08-11KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
EN 15935:2021Soil, waste, treated biowaste and sludge - Determination of loss on ignition2021-08-11KT 191 ds. Chemii Gleby
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 17443:2021Winter service equipment - Brine production systems - Requirements and test methods2021-08-04KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.060.30 Ścieki
EN 12255-16:2021Wastewater treatment plants - Part 16: Physical (mechanical) filtration2021-07-28KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 21676:2021Water quality - Determination of the dissolved fraction of selected active pharmaceutical ingredients, transformation products and other organic substances in water and treated waste water - Method using high performance liquid chromatography and mass spe2021-08-04KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13160:2021Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting (ISO 13160:2021)2021-07-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN ISO 10872:2021Water and soil quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) (ISO 10872:2020)2021-08-04KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 18589-5:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 5: Strontium 90 - Test method using proportional counting or liquid scintillation counting (ISO 18589-5:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-1:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 1: General guidelines and definitions (ISO 18589-1:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-6:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 6: Gross alpha and gross beta activities - Test method using gas-flow proportional counting (ISO 18589-6:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-4:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 - Test method using alpha spectrometry (ISO 18589-4:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-12:2018/A1:2021Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits - Amendment 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)2021-09-08KT 254 ds. Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 17446:2021Fire extinguishing systems in commercial kitchens - System design, documentation, and test requirements2021-08-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 3-8:2021Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-72021-08-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 14972-3:2021Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school classrooms and hotel for automatic nozzle systems2021-08-04KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-11-11:2021Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source2021-07-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-08-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 20042:2021Measurement of radioactivity - Gamma-ray emitting radionuclides - Generic test method using gamma-ray spectrometry (ISO 20042:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 20785-4:2021Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 4: Validation of codes (ISO 20785-4:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60404-6:2018/A1:2021Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN IEC 62053-21:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-22:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-24:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-23:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 18589-1:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 1: General guidelines and definitions (ISO 18589-1:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-5:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 5: Strontium 90 - Test method using proportional counting or liquid scintillation counting (ISO 18589-5:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-6:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 6: Gross alpha and gross beta activities - Test method using gas-flow proportional counting (ISO 18589-6:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18589-4:2021Measurement of radioactivity in the environment - Soil - Part 4: Plutonium 238 and plutonium 239 + 240 - Test method using alpha spectrometry (ISO 18589-4:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13160:2021Water quality - Strontium 90 and strontium 89 - Test methods using liquid scintillation counting or proportional counting (ISO 13160:2021)2021-07-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60695-11-11:2021Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source2021-07-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-051:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN 16602-70-15:2021Space product assurance - Non-destructive testing2021-09-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
21.060.99 Inne części złączne
EN 17490:2021Determination of screw pull out forces from screw thread channels 2021-08-18KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
23.040.40 Łączniki metalowe
EN 10374:2021Welded fittings for the food and chemical industries - Tees, bends and reducers for welding2021-08-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 10253-2:2021Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements2021-08-11KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 17415-2:2021District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 2: Factory made fitting assemblies of steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17415-3:2021District cooling pipes - Bonded single pipe systems for directly buried cold water networks - Part 3: Factory made steel valve assembly for steel or plastic service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 14917:2021Metal bellows expansion joints for pressure applications2021-07-28KT 126 ds. Rur Stalowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 13611:2019/AC:2021Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements2021-09-01KT 277 ds. Użytkowania Gazu
23.100.10 Pompy i silniki
EN IEC 60545:2021Guidelines for commissioning and operation of hydraulic turbines, pump-turbines and storage pumps2021-08-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 7668:2021Anodizing of aluminium and its alloys - Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20°, 45°, 60° or 85° (ISO 7668:2021)2021-09-01KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 1397:2021Heat exchangers - Hydronic room fan coil units - Test procedures for establishing the performance2021-09-01KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
EN ISO 18229:2021Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV nuclear reactors (ISO 18229:2018)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN ISO 16647:2021Nuclear facilities - Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear worksite and for nuclear installations under decommissioning (ISO 16647:2018)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 10276:2021Nuclear energy - Fuel technology - Trunnion systems for packages used to transport radioactive material (ISO 10276:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
EN 50524:2021Data sheet for photovoltaic inverters2021-09-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61724-1:2021Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring2021-08-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 63112:2021Photovoltaic (PV) arrays - Earth fault protection equipment - Safety and safety-related functionality2021-08-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60445:2021Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 60152:2021Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems2021-09-03KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-08-27KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
EN IEC 60695-4:2021Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products2021-08-13KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60757:2021Code for designation of colours2021-08-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-6:2018/A1:2021Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
EN IEC 60404-11:2021Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet2021-08-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60455-3-8:2021Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 3-8: Specifications for individual materials - Resins for cable accessories2021-08-06KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-09-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.060.10 Przewody
EN IEC 60851-1:2021Winding wires - Test methods - Part 1: General2021-08-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61936-1:2021Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC2021-08-27KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60938-1:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification2021-08-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
29.120 Osprzęt elektryczny
EN 62423:2012/AC:2021-09Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-09-10KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN IEC 61386-21:2021Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-23:2021/A11:2021Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-22:2021/A11:2021Conduit Systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-21:2021/A11:2021Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-22:2021Conduit Systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-23:2021Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 62423:2012/AC:2021-09Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-09-10KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 60898-2:2021Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation2021-08-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 63052:2021Power frequency overvoltage protective devices (POPs) for household and similar applications2021-08-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 61316:2021Industrial cable reels2021-09-03KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 63044-4:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and BACS2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 63044-6:2021Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS) - Part 6: Requirements for planning and installation2021-08-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-09-03KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-100:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-08-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-200:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2021-07-30KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN IEC 62271-112:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 112: Alternating current high-speed earthing switches for secondary arc extinction on transmission lines2021-09-03KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN 60598-2-13:2006/A11:2021Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires2021-07-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50708-2-5:2021Power transformers - Additional European requirements - Part 2-5: Medium power transformer - Single phase2021-08-20KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
EN IEC 60076-22-8:2021Power transformers - Part 22-8: Power transformer and reactor fittings - Devices suitable for use in communication networks2021-08-13KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN 62133-2:2017/A1:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems2021-09-03KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 50604-1:2016/A1:2021Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods2021-07-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 62271-215:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 215: Phase comparator used with VDIS2021-08-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 62271-213:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 213: Voltage detecting and indicating system2021-08-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 62990-2:2021Workplace atmospheres - Part 2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for toxic gases and vapours2021-07-30KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61318:2021Live working - Methods for assessment of defects and verification of performance applicable to tools, devices and equipment2021-08-27KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60938-2:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification on power line chokes2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 63002:2021Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices2021-08-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 60938-1:2021Fixed inductors for electromagnetic interference suppression - Part 1: Generic specification2021-08-06KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
EN IEC 60384-1:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2021-08-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
EN IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
EN IEC 60384-24:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 24: Sectional specification - Fixed tantalum electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-25:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification: Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 62878-2-602:2021Device embedding assembly technology - Part 2-602: Guideline for stacked electronic module - Evaluation method of inter-module electrical connectivity2021-08-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 60068-2-21:2021Environmental testing - Part 2-21: Tests - Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 62878-2-602:2021Device embedding assembly technology - Part 2-602: Guideline for stacked electronic module - Evaluation method of inter-module electrical connectivity2021-08-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-2-011:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-011: Circular connectors - Detail specification for B12 bayonet coupling connectors based on mating interfaces according to IEC 61076-2-101 and IEC 61076-2-1092021-08-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61076-2-010:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-010: Circular connectors - Detail specification for connectors with outer or inner push-pull locking mechanism, based on mating interfaces according to IEC 61076-2-101, IEC2021-07-30KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 61760-2:2021Surface mounting technology - Part 2: Transportation and storage conditions of surface mounting devices (SMD) - Application guide2021-09-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.100.10 Emisja
EN IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-09-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 62153-4-7:2021Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening attenuation aS or coupling attenuation aC of conne2021-09-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.99 Inne podzespoły i osprzęt
EN IEC 63249-1:2021Waveguide to coaxial adapters - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2021-08-13KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.50 Osprzęt
EN IEC 63296-1:2021Portable multimedia equipment - Determination of battery duration - Part 1: Powered loudspeaker equipment2021-08-20KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-1-3:2021Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 1-3: General communication subsystems - Measurement of central wavelength, spectral width and additional spectral characteristics2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 61753-085-02:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 085-02: Non-connectorized single-mode pigtailed CWDM devices for category C - Indoor controlled environment2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-3-7:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-7: Examinations and measurements - Wavelength dependence of attenuation and return loss of single mode components2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-5-1:2021Fibre optic sensors - Part 5-1: Tilt measurement - Tilt sensors based on fibre Bragg gratings2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-31:2021Optical fibre cables - Part 1-31: Generic specification - Optical cable elements - Optical fibre ribbon2021-08-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61970-600-2:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-2: Common Grid Model Exchange Specification (CGMES) - Exchange profiles specification2021-08-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61970-600-1:2021Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 600-1: Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) - Structure and rules2021-08-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 63002:2021Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices2021-08-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 21393:2021Genomics informatics - Omics Markup Language (OML) (ISO 21393:2021)2021-08-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 1647:2018+A1:2021Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety2021-08-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 17281:2021Safety requirements - Vehicle cleaning equipment2021-08-18KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN 17168:2021Railway applications - Platform barrier systems2021-07-28KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50155:2021Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment2021-07-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-5:2021Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles2021-08-25KT 138 ds. Kolejnictwa
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
EN 17281:2021Safety requirements - Vehicle cleaning equipment2021-08-18KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 17168:2021Railway applications - Platform barrier systems2021-07-28KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 16186-5:2021Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles2021-08-25KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 63173-1:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Data interface - Part 1: S-421 route plan based on S-1002021-08-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 8847:2021Small craft - Steering gear - Cable over pulley systems (ISO 8847:2021)2021-07-28KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20785-4:2021Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 4: Validation of codes (ISO 20785-4:2019)2021-08-04KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-15:2021Space product assurance - Non-destructive testing2021-09-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
EN 1756-1:2021Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods2021-08-18KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-22:2021Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell with flax fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO 1833 22:2020)2021-08-04KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 30023:2021Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO 30023:2021)2021-09-08KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 5470-2:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of abrasion resistance - Part 2: Martindale abrader (ISO 5470-2:2021)2021-09-08KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN 17117-2:2021Rubber- or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 2: Determination of the pattern compensation values2021-07-28KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 12447:2021Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water2021-09-01KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-101-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology2021-08-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 10195:2021Leather - Chemical determination of chromium(VI) content in leather - Thermal pre-ageing of leather and determination of hexavalent chromium (ISO 10195:2018)2021-08-11KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 22517:2021Leather - Chemical tests - Determination of pesticide residues content (ISO 22517:2019)2021-08-11KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-3: Particular requirements for pedestrian controlled walk-behind lawnmowers2021-08-06KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-3:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-3: Particular requirements for pedestrian controlled walk-behind lawnmowers2021-08-06KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN IEC 60335-2-87:2020/A1:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment2021-09-10KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17521:2021Foodstuffs - Determination of Alternaria toxins in tomato, wheat and sunflower seeds by SPE clean-up and HPLC-MS/MS2021-08-25KT 235 ds. Analizy Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN ISO 18363-4:2021Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 4: Method using fast alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol by GC-MS/MS (ISO 18363-4:2021)2021-08-18KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
EN 12331:2021Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements2021-08-11KT 15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN IEC 61010-2-051:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-061: Particular requirements for laboratory atomic spectrometers with thermal atomization and ionization2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-051: Particular requirements for laboratory equipment for mixing and stirring2021-09-10KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 12353:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal (including bacteriophages) activity2021-09-01KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 17387:2021Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test for the evaluation of bactericidal and yeasticidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants in the medical area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requi2021-08-18KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 21392:2021Cosmetics - Analytical methods - Measurement of traces of heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique (ISO 21392:2021)2021-09-01KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN 15199-4:2021Petroleum products - Determination of boiling range distribution by gas chromatography method - Part 4: Light fractions of crude oil2021-09-01KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 22854:2021Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method (ISO 22854:2021)2021-08-04KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 22940:2021Solid recovered fuels - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence (ISO 22940:2021)2021-09-08KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.060 Korozja metali
EN ISO 7539-9:2021Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 9: Preparation and use of pre-cracked specimens for tests under rising load or rising displacement (ISO 7539-9:2021)2021-08-25KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.20 Stale
EN ISO 15349-2:2021Unalloyed steel - Determination of low carbon content - Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating) (ISO 15349-2:2021)2021-07-28KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.20 Stale wysokojakościowe
EN 10253-2:2021Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements2021-08-11KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
77.140.45 Stale niestopowe
EN 10253-2:2021Butt-welding pipe fittings - Part 2: Non alloy and ferritic alloy steels with specific inspection requirements2021-08-11KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 1706:2020+A1:2021Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties2021-08-18KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-17:2021Woodworking machines - Safety - Part 17: Edge banding machines fed by chains (ISO 19085-17:2021)2021-07-28KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
EN 16759:2021Bonded Glazing for doors, windows and curtain walling - Verification of mechanical performance of bonding on aluminium and steel surfaces2021-08-25KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
83.040.30 Materiały pomocnicze i dodatki do tworzyw sztucznych
EN ISO 1043-4:2021Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants (ISO 1043-4:2021)2021-08-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4892-2:2013/A1:2021Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps - Amendment 1: Classification of daylight filters (ISO 4892-2:2013/Amd 1:2021)2021-08-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 1043-4:2021Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants (ISO 1043-4:2021)2021-08-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13000-2:2021Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 13000-2:2021)2021-09-01KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 13000-1:2021Plastics - Polytetrafluoroethylene (PTFE) semi-finished products - Part 1: Requirements and designation (ISO 13000-1:2021)2021-09-01KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 22553-12:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 12: Sedimentation on horizontal areas (ISO 22553-12:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-11:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 11: Bath stability (ISO 22553-11:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-8:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 8: Electric charge density (ISO 22553-8:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-9:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 9: Stoving loss (ISO 22553-9:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-7:2021Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 7: Electrical wet-film resistance (ISO 22553-7:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 787-2:2021General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C (ISO 787-2:2021)2021-08-11KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
EN ISO 13885-2:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent (ISO 13885-2:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 13885-1:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent (ISO 13885-1:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 13885-3:2021Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent (ISO 13885-3:2020)2021-09-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.99 Inne aspekty
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products2021-08-18KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11855-4:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-3:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-5:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2021)2021-09-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN ISO 11855-1:2021Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2021)2021-08-25KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-8-2:2018/A12:2021Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations2021-09-03KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62056-3-1:2021Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 3-1: Use of local area networks on twisted pair with carrier signalling2021-08-27KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-24:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-22:2021Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Passenger and goods passenger lifts with inclined travel path2021-09-01KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
EN 12464-1:2021Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places2021-08-25KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 17892-12:2018/A1:2021Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits - Amendment 1 (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021)2021-09-08KT 254 ds. Geotechniki
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 14908-8:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 8: Communication using Broadband over Power Line Networks - with internet protocols2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 14908-9:2021Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 9: Wireless Communication in ISM bands2021-09-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 17539:2021Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Determination of geometrical characteristics 2021-08-11KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17543:2021Conservation of Cultural Heritage - Finishes of built heritage - Investigation and documentation2021-08-11KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15071:2020/AC:2021Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series2021-08-11KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek