Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN ISO 56000:2021Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN ISO 18785-1:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 129-1:2019/A1:2021Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles - Amendment 1 (ISO 129-1:2018/Amd 1:2020)2021-01-13KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 62474:2019/A1:2021Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2021-01-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN ISO 129-1:2019/A1:2021Technical product documentation (TPD) - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles - Amendment 1 (ISO 129-1:2018/Amd 1:2020)2021-01-13KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 56003:2021Innovation management - Tools and methods for innovation partnership - Guidance (ISO 56003:2019)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO 56002:2021Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO 56000:2021Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN ISO 56003:2021Innovation management - Tools and methods for innovation partnership - Guidance (ISO 56003:2019)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO 56000:2021Innovation management - Fundamentals and vocabulary (ISO 56000:2020)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO 56002:2021Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 56002:2021Innovation management - Innovation management system - Guidance (ISO 56002:2019)2021-01-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
EN ISO 24014-1:2021Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture (ISO 24014-1:2021)2021-01-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 16140-3:2021Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated alternative methods in a single laboratory (ISO 16140-3:2021)2021-02-03KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 8536-12:2021Infusion equipment for medical use - Part 12: Check valves for single use (ISO 8536-12:2021)2021-02-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 5840-1:2021Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements (ISO 5840-1:2021)2021-02-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 5840-2:2021Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes (ISO 5840-2:2021)2021-02-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 5840-3:2021Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by transcatheter techniques (ISO 5840-3:2021)2021-02-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 60336:2021Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Focal spot dimensions and related characteristics2021-02-05KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60522-1:2021Medical electrical equipment - Diagnostic X-rays - Part 1: Determination of quality equivalent filtration and permanent filtration2021-01-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 15854:2021Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO 15854:2021)2021-02-10KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62474:2019/A1:2021Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2021-01-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
EN ISO 54321:2021Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements (ISO 54321:2020)2021-01-27KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 54321:2021Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements (ISO 54321:2020)2021-01-27KT 191 ds. Chemii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN 60825-1:2014/A11:2021Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements2021-02-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN IEC 61010-2-202:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2021-01-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-4:2021Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals2021-02-10KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 1366-5:2021Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts2021-02-03KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN 50488:2021Railway applications - Fixed installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit2021-01-29KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN IEC 62244:2021Radiation protection instrumentation - Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials2021-02-12KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 61563:2021Radiation protection instrumentation - Equipment for measuring the activity concentration of gamma-emitting radionuclides in foodstuffs2021-02-12KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN ISO 12807:2021Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages (ISO 12807:2018)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 20046:2021Radiological protection - Performance criteria for laboratories using Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) translocation assay for assessment of exposure to ionizing radiation (ISO 20046:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 28057:2021Clinical dosimetry - Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy (ISO 28057:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 14146:2021Radiological protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services (ISO 14146:2018)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50291-1:2018/AC:2021-01Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements2021-01-15KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61010-2-202:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2021-01-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 22081:2021Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - General geometrical specifications and general size specifications (ISO 22081:2021)2021-02-17KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 9902-6:2021Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO 9902-6:2018)2021-01-13KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 61828:2021Ultrasonics - Transducers - Definitions and measurement methods regarding focusing for the transmitted fields 2021-02-05KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61083-3:2021Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2021-01-15KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 4037-1:2021Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics and production methods (ISO 4037-1:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 4037-4:2021Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radi2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 4037-2:2021Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 4037-3:2021Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their r2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11929-2:2021Determination of the characteristics limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 2: Advanced applications (ISO 11929-2:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11929-1:2021Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 1: Elementary applications (ISO 11929-1:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11929-3:2021Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation - Fundamentals and application - Part 3: Applications to unfolding methods (ISO 11929-3:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61010-2-202:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-202: Particular requirements for electrically operated valve actuators2021-01-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61083-3:2021Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2021-01-15KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN 13555:2021Flanges and their joints - Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections2021-02-10KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 14772:2021Flanges and their joints - Quality assurance inspection and testing of gaskets in accordance with the series of standards EN 1514 and EN 125602021-01-20KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.70 Przewody giętkie
EN 12115:2021Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification2021-01-20KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
EN 13555:2021Flanges and their joints - Gasket parameters and test procedures relevant to the design rules for gasketed circular flange connections2021-02-10KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 1514-2:2014+A1:2021Flanges and their joints - Gaskets for PN-designated flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges2021-01-27KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN 14772:2021Flanges and their joints - Quality assurance inspection and testing of gaskets in accordance with the series of standards EN 1514 and EN 125602021-01-20KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52950:2021Additive manufacturing - General principles - Overview of data processing (ISO/ASTM 52950:2021)2021-02-10KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62769-101-1:2021Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12021-01-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-101-2:2021Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2021-01-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 18785-3:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding personnel (ISO 18785-3:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 18595:2021Resistance welding - Spot welding of aluminium and aluminium alloys - Weldability, welding and testing (ISO 18595:2021)2021-02-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 18785-4:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO 18785-4:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 18785-5:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 18785-5:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 20168:2021Resistance welding - Locking tapers for electrode holders and electrode caps (ISO 20168:2016)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 10656:2021Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformers for welding guns (ISO 10656:2016, Corrected version 2016-08)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 5829:2021Resistance spot welding - Electrode adaptors, female taper 1:10 (ISO 5829:1984)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 7285:2021Pneumatic cylinders for mechanized multiple spot welding (ISO 7285:1995)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 5830:2021Resistance spot welding - Male electrode caps (ISO 5830:1984)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15616-4:2021Acceptance tests for CO2-laser beam machines for high quality welding and cutting - Part 4: Machines with 2-D moving optics (ISO 15616-4:2008)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 13919-2:2021Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper (ISO 13919-2:2021)2021-02-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 12814-2:2021Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test2021-01-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 12814-8:2021Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements2021-01-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 18785-1:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO 18785-1:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 18785-2:2021Friction stir spot welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO 18785-2:2018)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 3861:2021Rubber hoses and hose assemblies for sand and grit blasting - Specification (ISO 3861:2021)2021-02-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
EN 12514:2020/AC:2021Components for supply systems for consuming units with liquid fuels2021-02-17KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 14222:2021Stainless steel steam boilers2021-01-20KT 295 ds. Sterylizacji
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63047:2021Nuclear instrumentation - Data format for list mode digital data acquisition used in radiation detection and measurement2021-02-12KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 9463:2021Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in nitric acid solutions by spectrophotometry (ISO 9463:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 16793:2021Nuclear fuel technology - Guidelines for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination (ISO 16793:2018)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18256-2:2021Nuclear fuel technology - Dissolution of plutonium dioxide-containing materials - Part 2: Dissolution of MOX pellets and powders (ISO 18256-2:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 9161:2021Uranium dioxide powder - Determination of apparent density and tap density (ISO 9161:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 8299:2021Nuclear fuel technology - Determination of the isotopic and elemental uranium and plutonium concentrations of nuclear materials in nitric acid solutions by thermal-ionization mass spectrometry (ISO 8299:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 18256-1:2021Nuclear fuel technology - Dissolution of plutonium dioxide-containing materials - Part 1: Dissolution of plutonium dioxide powders (ISO 18256-1:2019)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 12807:2021Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages (ISO 12807:2018)2021-02-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
29.060.10 Przewody
EN IEC 60172:2021Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires2021-01-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
EN IEC 62474:2019/A1:2021Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2021-01-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-3:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2021-02-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 61058-2-1:2021Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches2021-02-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 61058-2-5:2021Switches for appliances - Part 2-5: Particular requirements for change-over selectors2021-02-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 61058-2-4:2021Switches for appliances - Part 2-4: Particular requirements for independently mounted switches2021-02-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130 Aparatura łączeniowa i sterownicza
EN 61800-5-1:2007/A11:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2021-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-3:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2021-02-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60947-1:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules2021-02-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-2:1993/A57:2021Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2021-01-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-1:1993/A61:2021Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2021-01-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-2-23:2021Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra-low-voltage lighting systems for ELV light sources2021-01-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 61347-1:2015/A1:2021Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements2021-01-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN ISO 10656:2021Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformers for welding guns (ISO 10656:2016, Corrected version 2016-08)2021-01-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 62477-1:2012/A12:2021Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General2021-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 62040-1:2019/A11:2021Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements2021-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN IEC 62485-6:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications2021-02-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-5:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2021-01-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 63193:2021Lead-acid batteries for propulsion power of lightweight vehicles - General requirements and methods of test2021-01-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 62485-6:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications2021-02-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 63115-2:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 2: Safety2021-02-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62485-5:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2021-01-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 60079-10-1:2021Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres2021-02-05KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62435-7:2021Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 7: Micro-electromechanical devices2021-01-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
EN IEC 60384-17:2019/AC:2021-01Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors2021-01-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 60747-17:2020/AC:2021-02Semiconductor devices - Part 17: Magnetic and capacitive coupler for basic and reinforced insulation2021-02-12KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 60352-7:2021Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance2021-02-05KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN 60825-1:2014/A11:2021Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements2021-02-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 63138-2:2021Multi-channel radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connectors2021-02-05KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 63185:2021Measurement of the complex permittivity for low-loss dielectric substrates balanced-type circular disk resonator method2021-01-22KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-2-21:2019/A1:2021Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2021-01-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-31:2019/A1:2021Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2021-01-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-11:2019/A1:2021Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2021-01-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-3-30:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-30: Examinations and measurements - Endface geometry of rectangular ferrule2021-02-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-3-53:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-53: Examinations and measurements - Encircled angular flux (EAF) measurement method based on two-dimensional far field data from multimode waveguid2021-02-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 62325-451-10:2021Framework for energy market communications - Part 451-10: Profiles for Energy Consumption Data ("My Energy Data")2021-01-15KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO/IEC 27017:2021Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services (ISO/IEC 27017:2015)2021-01-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 62769-101-2:2021Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2021-01-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-101-1:2021Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12021-01-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 24014-1:2021Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture (ISO 24014-1:2021)2021-01-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 18530:2021Health Informatics - Automatic identification and data capture marking and labelling - Subject of care and individual provider identification (ISO 18530:2021)2021-02-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN 50696:2021Contact Interface for Automated Connection Device2021-02-12KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 61851-25:2021Electric vehicle conductive charging system - Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation2021-01-22KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN IEC 61980-1:2021Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements2021-01-08KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN 1829-1:2021High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines2021-01-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN 50488:2021Railway applications - Fixed installations - Electrical protective measures for working on or near an overhead contact line system and/or its associated return circuit2021-01-29KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 15595:2018/AC:2021Railway applications - Braking - Wheel slide protection2021-02-17KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15624:2021Railway applications - Braking - Empty-loaded changeover devices2021-02-10KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15625:2021Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices2021-02-10KT 138 ds. Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 9093:2021Small craft - Seacocks and through-hull fittings (ISO 9093:2020)2021-01-27KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 16147:2021Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components (ISO 16147:2020)2021-01-27KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 23411:2021Small craft - Steering wheels (ISO 23411:2020)2021-01-27KT 230 ds. Małych Statków
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4689:2021Aerospace series - Paints and varnishes - Two-components room temperature curing polyurethane finish - High flexibility and chemical agent resistance for military application2021-01-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4688:2021Aerospace series - Paints and varnishes - Corrosion resistant chromated two-components room temperature curing epoxy primer - High corrosion resistance for military application2021-01-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4687:2021Aerospace series - Paints and varnishes - Chromate free (non corrosion inhibiting) two-components room temperature curing primer - Chromate free primer for military application2021-01-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 16842-8:2021Powered industrial trucks - Visibility-Test methods and verification - Part 8: Stand-on counterbalance trucks up to and including 10 000 kg capacity2021-01-13KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16842-5:2021Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 5: Industrial variable-reach trucks greater than 10 000 kg capacity2021-01-13KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 9073-4:2021Nonwovens - Test methods - Part 4: Determination of tear resistance by the trapezoid procedure (ISO 9073-4:2021)2021-02-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 21765:2021Textiles - Determination of fabric deformability by forced mechanical distension (ISO 21765:2020)2021-01-13KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
EN ISO 9902-6:2021Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO 9902-6:2018)2021-01-13KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
EN 17444:2021Doping prevention in sport - Good development and manufacturing practices aimed at preventing the presence of prohibited substances in food intended for sportspeople and food supplements2021-02-17KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN ISO 22579:2021Infant formula and adult nutritionals - Determination of fructans - High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) after enzymatic treatment (ISO 22579:2020)2021-02-17KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22184:2021Milk and milk products - Determination of the sugar contents - High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection method (HPAEC-PAD) (ISO 22184:2021)2021-02-17KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN 14104:2021Fat and oil derivates - Fatty acid methyl ester (FAME) - Determination of acid value2021-01-13KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
EN 12463:2021Food processing machinery - Filling machines and interchangeable equipment - Safety and hygiene requirements2021-01-13KT 15 ds. Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21644:2021Solid recovered fuels - Methods for the determination of biomass content (ISO 21644:2021)2021-01-20KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 12514:2020/AC:2021Components for supply systems for consuming units with liquid fuels2021-02-17KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
77.060 Korozja metali
EN ISO 8407:2021Corrosion of metals and alloys - Removal of corrosion products from corrosion test specimens (ISO 8407:2021)2021-01-20KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 18610:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature in air atmospheric pressure - Determination of elastic properties by ultrasonic technique (ISO 18610:2016)2021-01-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 17172:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of compaction properties of ceramic powders (ISO 17172:2014)2021-01-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 14705:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for hardness of monolithic ceramics at room temperature (ISO 14705:2016)2021-01-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 21304-2:2021Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 21304-2:2021)2021-01-20KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN 17104:2021Thermoplastics rigid protective wallcovering panels for internal use in buildings - Performance characteristics2021-01-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 3861:2021Rubber hoses and hose assemblies for sand and grit blasting - Specification (ISO 3861:2021)2021-02-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 12613:2021Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics2021-01-20KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
87.020 Technologie malowania
EN ISO 15741:2021Paints and varnishes - Friction-reduction coatings for the interior of on- and offshore steel pipelines for non-corrosive gases (ISO 15741:2016)2021-02-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 16474-3:2021Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 16474-3:2021)2021-01-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN 17210:2021Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements2021-01-13KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
EN ISO 22259:2021Conference systems - Equipment - Requirements (ISO 22259:2019)2021-02-17KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 1366-5:2021Fire resistance tests for service installations - Part 5: Service ducts and shafts2021-02-03KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 13497:2018+A1:2021Thermal insulation products for building applications - Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS)2021-01-20KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
EN ISO 52127-1:2021Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12 (ISO 52127-1: 2021)2021-02-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
EN 12609:2021Truck mixers - Safety requirements2021-01-27KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
EN 16941-2:2021On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater2021-01-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 14654-1:2021Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements2021-01-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14654-4:2021Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 4: Control of inputs from users2021-01-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14654-3:2021Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 3: Drain and sewer cleaning2021-01-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 14654-2:2021Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 2: Rehabilitation2021-01-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-42:2021Bituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed asphalt 2021-01-20KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC/ASTM 62885-7:2021Surface cleaning appliances - Part 7: Dry-cleaning robots for household or similar use - Methods for measuring the performance2021-01-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 1829-1:2021High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines2021-01-13KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN IEC 60675-3:2021Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency2021-01-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60675-2:2021Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiant factor2021-01-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku