Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN ISO 22300:2018Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018)2018-03-07KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN 736-1:2018Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves2018-02-28KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
EN 14511-1:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 14511-1:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
EN ISO 6412-2:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
EN ISO 6412-3:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO 6412-3:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
EN ISO 6412-1:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation (ISO 6412-1:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22300:2018Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018)2018-03-07KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
EN ISO 11737-1:2018Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)2018-01-31KT 295 ds. Sterylizacji
07.100.20 Mikrobiologia wody
EN ISO 11133:2014/A1:2018Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018)2018-03-07KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 11133:2014/A1:2018Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018)2018-03-07KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-55:2018Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO 80601-2-55:2018)2018-02-28KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 8536-14:2018Infusion equipment for medical use - Part 14: Clamps and flow regulators for transfusion and infusion equipment without fluid contact (ISO 8536-14:2016)2018-02-07KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 8596:2018Ophthalmic optics - Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation (ISO 8596:2017)2018-01-24KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 13897:2018Dentistry - Dental amalgam reusable mixing-capsules (ISO 13897:2018)2018-02-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 19023:2018Dentistry - Orthodontic anchor screws (ISO 19023:2018)2018-02-28KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 7492:2018Dentistry - Dental explorer (ISO 7492:2018)2018-02-14KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 21533:2018Dentistry - Reprocessable cartridge syringes for intraligamentary injections (ISO 21533:2018)2018-01-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11737-1:2018Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO 11737-1:2018)2018-01-31KT 295 ds. Sterylizacji
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14044:2006/A1:2018Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)2018-02-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
EN IEC 62933-2-1:2018Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification2018-03-09KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 7393-2:2018Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (ISO 7393-2:2017)2018-01-31KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14688-2:2018Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 14688-1:2018Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-7:2018Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO 17892-7:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 18311:2018Soil quality - Method for testing effects of soil contaminants on the feeding activity of soil dwelling organisms - Bait-lamina test (ISO 18311:2016)2018-02-21KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 18187:2018Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)2018-02-21KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 17601:2018Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil (ISO 17601:2016)2018-02-21KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO 15011-4:2018Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)2018-02-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 14118:2018Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up (ISO 14118:2017)2018-02-07KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
EN ISO 389-1:2018Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones (ISO 389-1:2017)2018-02-14KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.10 Walka z pożarem
EN 1568-3:2018Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids2018-03-14KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 1568-4:2018Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids2018-02-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 1568-1:2018Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids2018-02-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 1568-2:2018Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids2018-02-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 81-58:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test2018-03-14KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN ISO 12138:2018Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 12138:2017)2018-02-14KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1634-1:2014+A1:2018Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows2018-01-24KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
EN 14460:2018Explosion resistant equipment2018-01-31KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN IEC 62820-2:2018Building intercom systems - Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)2018-01-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN 13158:2018Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods2018-02-21KT 22 ds. Odzieżownictwa
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62828-1:2018Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters2018-02-09KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 17450-4:2018Geometrical product specifications (GPS) - Basic concepts - Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations (ISO 17450-4:2017)2018-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
EN IEC 62828-2:2018Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters2018-02-09KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 3822-3:2018Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances (ISO 3822-3:2018)2018-02-07KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60942:2018Electroacoustics - Sound calibrators2018-03-09KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN 62489-1:2010/A2:2018Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components2018-02-23KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 60118-4:2015/A1:2018Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements2018-02-09KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN 62359:2011/A1:2018Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields2018-01-26KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62056-6-2:2018Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes2018-02-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 60051-6:2018Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters2018-03-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61869-10:2018Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers2018-03-16KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN IEC 61869-11:2018Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low-power passive voltage transformers2018-03-16KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN IEC 60051-8:2018Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories2018-03-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-5:2018Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes2018-03-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-7:2018Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments2018-03-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 61340-4-3:2018Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2018-03-16KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
EN 50496:2018Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site2018-03-16KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
EN 60068-2-69:2017/AC:2018-03Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2018-03-09KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60068-2-52:2018Environmental testing - Part 2: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)2018-02-09KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.060 Badania mechaniczne
EN ISO 4545-2:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 4545-2:2017)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 4545-3:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 4545-3:2017)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 20486:2018Non-destructive testing - Leak testing - Calibration of reference leaks for gases (ISO 20486:2017)2018-02-07KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 20485:2018Non-destructive testing - Leak testing - Tracer gas method (ISO 20485:2017)2018-02-07KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16228:2018Fasteners - Types of inspection documents (ISO 16228:2017)2018-02-07KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 13918:2018Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11363-1:2018Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specifications (ISO 11363-1:2018)2018-02-21KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 6412-2:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection (ISO 6412-2:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
EN ISO 6412-1:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation (ISO 6412-1:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
EN ISO 6412-3:2018Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO 6412-3:2017)2018-02-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN ISO 3183:2012/A1:2018Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems - Amendment 1 (ISO 3183:2012/Amd 1:2017)2018-03-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11297-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11297-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11298-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11296-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11298-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11297-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11297-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11296-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 10619-1:2018Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO 10619-1:2017)2018-03-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 28017:2018Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for dredging applications - Specification (ISO 28017:2018)2018-02-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 10619-2:2018Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (ISO 10619-2:2017)2018-02-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 10960:2018Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under dynamic conditions (ISO 10960:2017)2018-02-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 8028:2018Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:2017)2018-01-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 736-1:2018Valves - Terminology - Part 1: Definition of types of valves2018-02-28KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.20 Cylindry
EN 13001-3-6:2018Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders2018-02-28KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62828-1:2018Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters2018-02-09KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN IEC 62828-2:2018Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 2: Specific procedures for pressure transmitters2018-02-09KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16092-1:2018Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)2018-02-07KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
EN ISO 16092-3:2018Machine tools safety - Presses - Part 3: Safety requirements for hydraulic presses (ISO 16092-3:2017)2018-02-28KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15011-4:2018Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 4: Fume data sheets (ISO 15011-4:2017)2018-02-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 13918:2018Welding - Studs and ceramic ferrules for arc stud welding (ISO 13918:2017)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 26304:2018Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels - Classification (ISO 26304:2017)2018-02-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 17633:2018Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633:2017)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN IEC 62822-3:2018Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment2018-02-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 14114:2018Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:2017)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 11666:2018Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels (ISO 11666:2018)2018-02-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 9017:2018Destructive tests on welds in metallic materials - Fracture test (ISO 9017:2017)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15653:2018Metallic materials - Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds (ISO 15653:2018)2018-01-31KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
EN IEC 60519-12:2018Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating2018-03-02KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 7599:2018Anodizing of aluminium and its alloys - Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings on aluminium (ISO 7599:2018)2018-02-14KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 2931:2018Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance (ISO 2931:2017)2018-02-07KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 2819:2018Metallic coatings on metallic substrates - Electrodeposited and chemically deposited coatings - Review of methods available for testing adhesion (ISO 2819:2017)2018-03-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN ISO 28706-3:2018Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle (ISO 28706-3:2017)2018-02-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.080 Pompy cieplne
EN 14511-1:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-3:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-4:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-2:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 62688:2018Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification2018-02-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62561-2:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61340-4-3:2018Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2018-03-16KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
EN IEC 62561-6:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62561-7:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62559-3:2018Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format2018-03-09KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60370:2018Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods2018-03-09KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62677-1:2018Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements2018-02-02KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62677-2:2018Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2 Methods of test2018-02-02KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60893-3-6:2004/A2:2018Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-6: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on silicone resins2018-02-02KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 62677-1:2018Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements2018-02-02KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 62677-2:2018Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2 Methods of test2018-02-02KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
EN IEC 60230:2018Impulse tests on cables and their accessories2018-03-16KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 62024-1:2018High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor2018-03-09KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.40 Łączniki
EN 60669-1:2018Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements2018-02-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN 62271-100:2009/A2:2017/AC:2018-03High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers2018-03-09KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
EN IEC 62271-110:2018High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching2018-02-02KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.20 Żarówki
EN IEC 60809:2015/A2:2018Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2018-02-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN IEC 62554:2011/A1:2018Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps2018-02-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN 60598-1:2015/A1:2018Luminaires - Part 1: General requirements and tests2018-02-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-332:2018Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2018-02-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 60810:2018Lamps, light sources and led packages for road vehicles - Performance requirements2018-02-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 61204-7:2018Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements2018-03-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 62909-1:2018Bi-directional grid-connected power converters - Part 1: General requirements2018-02-02KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
EN IEC 60099-8:2018Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV2018-02-09KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN 14460:2018Explosion resistant equipment2018-01-31KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50562:2018Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems2018-01-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.040 Rezystory
EN IEC 61643-331:2018Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)2018-03-16KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-12:2018Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency2018-03-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 62969-1:2018Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors2018-02-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 63041-1:2018Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications2018-03-09KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 62604-2:2018Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use2018-03-09KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63041-2:2018Piezoelectric sensors - Part 2: chemical and biochemical Sensors2018-03-09KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 61190-1-3:2018Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications2018-03-09KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN 60068-2-69:2017/AC:2018-03Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2018-03-09KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220 Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych
EN IEC 61076-2-111:2018Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-111: Circular connectors - Detail specification for power connectors with M12 screw-locking2018-03-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-119:2018Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-119: Rectangular connectors - Detail specification for shielded and unshielded, free and fixed 10-way connectors with push-pull coupling for industrial environments for dat2018-03-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
EN IEC 60728-3:2018Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5)2018-02-23KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
EN 55016-1-2:2014/A1:2018Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements2018-02-02KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 60942:2018Electroacoustics - Sound calibrators2018-03-09KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN 55016-1-2:2014/A1:2018Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements2018-02-02KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
EN 63029:2017/AC:2018-02Audio, video and multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books2018-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
EN IEC 60728-3:2018Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5)2018-02-23KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61281-1:2018Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification2018-03-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62148-1:2018Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 1: General and guidance2018-02-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60793-1-47:2018Optical fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss2018-02-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-45:2018Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter2018-02-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-22:2018Optical fibre cables - Part 1-22: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods2018-02-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61754-7-2:2018Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2: Type MPO connector family - Two fibre rows2018-03-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
EN IEC 62919:2018Content management - Monitoring and management of personal digital content2018-02-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.080 Oprogramowanie
EN 9223-100:2018Programme Management - Configuration Management - Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-102:2018Programme Management - Configuration Management - Part 102: Configuration status accounting2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-104:2018Programme Management - Configuration Management - Part 104: Configuration Control2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-105:2018Programme Management - Configuration Management - Part 105: Glossary2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-101:2018Programme Management - Configuration Management - Part 101: Configuration identification2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-103:2018Programme Management - Configuration Management - Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62919:2018Content management - Monitoring and management of personal digital content2018-02-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 62056-6-2:2018Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes2018-02-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.140 Grafika komputerowa
EN 63029:2017/AC:2018-02Audio, video and multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books2018-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
EN 63029:2017/AC:2018-02Audio, video and multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-book technologies - Raster-graphics image-based e-books2018-02-16KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19115-1:2014/A1:2018Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals - Amendment 1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018)2018-02-28KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19157:2013/A1:2018Geographic information - Data quality - Amendment 1: Describing data quality using coverages (ISO 19157:2013/Amd 1:2018)2018-02-07KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 11073-10427:2018Health informatics - Personal health device communication - Part 10427: Device specialization - Power status monitor of personal health devices(ISO/IEEE 11073-10427:2018)2018-03-14KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 11073-10424:2016/AC:2018Health informatics - Personal health device communication - Part 10424: Device specialization - Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE) - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018)2018-01-24KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 8654:2018Jewellery - Colours of gold alloys - Definition, range of colours and designation (ISO 8654:2018)2018-03-14KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN ISO 18541-6:2018Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements (ISO 18541-6:2018)2018-02-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
EN IEC 60809:2015/A2:2018Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2018-02-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 1646-1:2018Leisure accommodation vehicles - Motor caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety2018-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN ISO 18541-6:2018Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements (ISO 18541-6:2018)2018-02-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 8099-1:2018Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention (ISO 8099-1:2018)2018-02-28KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 9223-102:2018Programme Management - Configuration Management - Part 102: Configuration status accounting2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-101:2018Programme Management - Configuration Management - Part 101: Configuration identification2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-103:2018Programme Management - Configuration Management - Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-100:2018Programme Management - Configuration Management - Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-105:2018Programme Management - Configuration Management - Part 105: Glossary2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 9223-104:2018Programme Management - Configuration Management - Part 104: Configuration Control2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2795:2018Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 50 IRHD2018-03-07KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4652-221:2017/AC:2018Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard2018-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
EN 13001-3-6:2018Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders2018-02-28KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
EN 12999:2011+A2:2018Cranes - Loader cranes2018-02-28KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN 474-1:2006+A5:2018Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements2018-01-24KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15797:2018Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (ISO 15797:2017)2018-02-14KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 3175-1:2018Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing (ISO 3175-1:2017)2018-01-24KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 3175-3:2018Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents (ISO 3175-3:2017)2018-01-24KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 3175-2:2018Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (ISO 3175-2:2017)2018-01-24KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 12138:2018Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 12138:2017)2018-02-14KT 22 ds. Odzieżownictwa
59.080.70 Geotekstylia
EN 16994:2018Clay Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures)2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13491:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of tunnels and associated underground structures2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13361:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13362:2018Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 20701:2018Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to saliva (ISO 20701:2017)2018-02-14KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
EN IEC 61340-4-3:2018Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2018-03-16KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
EN ISO 5395-3:2013/A2:2018Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator - Amendment 2: Cutting means enclosure guards (ISO 5395-3:2013/Amd 2:2017)2018-02-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN 16962:2018Fertilizers - Extraction of water soluble micro-nutrients in fertilizers and removal of organic compounds from fertilizer extracts2018-01-24KT 156 ds. Nawozów
EN 16965:2018Fertilizers - Determination of cobalt, copper, iron, manganese and zinc using flame atomic absorption spectrometry (FAAS)2018-01-24KT 156 ds. Nawozów
EN 16964:2018Fertilizers - Extraction of total micro-nutrients in fertilizers using aqua regia2018-01-24KT 156 ds. Nawozów
EN 16963:2018Fertilizers - Determination of boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc using ICP-AES2018-01-24KT 156 ds. Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17049:2018Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed - Confirmatory analysis by LC-MS2018-02-14KT 40 ds. Pasz
EN 17053:2018Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)2018-01-24KT 40 ds. Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 11747:2012/A1:2018Rice - Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking - Amendment 1 (ISO 11747:2012/Amd 1:2017)2018-03-07KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.240 Analiza sensoryczna
EN ISO 10399:2018Sensory analysis - Methodology - Duo-trio test (ISO 10399:2017)2018-01-24KT 235 ds. Analizy Żywności
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN ISO 8442-9:2018Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 9: Requirements for ceramic knives (ISO 8442-9:2018)2018-03-14RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 19448:2018Dentistry - Analysis of Fluoride Concentration in Aqueous Solutions by use of Fluoride-Ion Selective Electrode (ISO 19448:2018)2018-01-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
EN ISO 20623:2018Petroleum and related products - Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of lubricants - Four-ball method (European conditions) (ISO 20623:2017)2018-01-24KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.20 Paliwa płynne
EN ISO 5165:2018Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method (ISO 5165:2017)2018-01-31KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
EN 17057:2018Automotive fuels and fat and oil derivates - Determination of saturated monoglycerides content in Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Method by GC-FID2018-01-24KT 222 ds. Paliw Płynnych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN 7500-1:2018Metallic materials - Calibration and verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Calibration and verification of the force-measuring system (ISO 7500-1:2018)2018-03-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 4545-1:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 1: Test method (ISO 4545-1:2017)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 6507-2:2018Metallic materials - Vickers hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 6507-2:2018)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 4545-2:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO 4545-2:2017)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 6507-1:2018Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method (ISO 6507-1:2018)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 6507-3:2018Metallic materials - Vickers hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 6507-3:2018)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 26203-1:2018Metallic materials - Tensile testing at high strain rates - Part 1: Elastic-bar-type systems (ISO 26203-1:2018)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 4545-3:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO 4545-3:2017)2018-03-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 4545-4:2018Metallic materials - Knoop hardness test - Part 4: Table of hardness values (ISO 4545-4:2017)2018-02-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
EN ISO 3887:2018Steels - Determination of the depth of decarburization (ISO 3887:2017)2018-01-31KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
EN ISO 11130:2018Corrosion of metals and alloys - Alternate immersion test in salt solution (ISO 11130:2017)2018-03-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.10 Żeliwa
EN ISO 945-1:2018Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2017)2018-02-14KT 301 ds. Odlewnictwa
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 1309-3:2018Round and sawn timber - Methods of measurements - Part 3: Features and biological degradations2018-01-24KT 181 ds. Gospodarki Leśnej
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-8:2018Woodworking machines - Safety - Part 8: Belt sanding and calibrating machines for straight workpieces (ISO 19085-8:2017)2018-02-07KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 20029-1:2018Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for specification (ISO 20029-1:2017)2018-02-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 20029-2:2018Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties (ISO 20029-2:2017)2018-02-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN 477:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to impact of profiles by falling mass2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 479:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of heat reversion2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 478:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the appearance after exposure at 150 °C2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN 13655:2018Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture2018-02-28KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 13207:2018Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture2018-02-28KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 17033:2018Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods2018-01-24KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 477:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to impact of profiles by falling mass2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 479:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of heat reversion2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 478:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the appearance after exposure at 150 °C2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN 514:2018Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the strength of welded corners and T-joints2018-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN ISO 10364:2018Structural adhesives - Determination of the pot life (working life) of multi-component adhesives (ISO 10364:2015)2018-03-07KT 184 ds. Klejów
87.020 Technologie malowania
EN ISO 12944-6:2018Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 6: Laboratory performance test methods (ISO 12944-6:2018)2018-02-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 12944-9:2018Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO 12944-9:2018)2018-02-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 6270-1:2018Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 1: Condensation (single-sided exposure) (ISO 6270-1:2017)2018-01-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 6270-2:2018Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 2: Condensation (in-cabinet exposure with heated water reservoir) (ISO 6270-2:2017)2018-01-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.100 Urządzenia do malowania
EN ISO 8028:2018Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification (ISO 8028:2017)2018-01-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.060.50 Drzwi i okna
EN 1634-1:2014+A1:2018Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows2018-01-24KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 16994:2018Clay Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of underground structures (other than tunnels and associated structures)2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13362:2018Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13361:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 13491:2018Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of tunnels and associated underground structures2018-03-14KT 142 ds. Geosyntetyków
EN 12691:2018Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to impact2018-02-28KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62561-7:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62561-6:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 62561-2:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2018-03-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 14511-1:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-4:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-2:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14511-3:2018Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods2018-03-14KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 12480:2018Gas meters - Rotary displacement gas meters2018-02-21KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN IEC 62056-6-2:2018Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes2018-02-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN ISO 3822-3:2018Acoustics - Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations - Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances (ISO 3822-3:2018)2018-02-07KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11296-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11297-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11297-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-58:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test2018-03-14KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-21:2018Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building2018-03-14KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
EN 16719:2018Transport platforms2018-02-28KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 17892-7:2018Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 7: Unconfined compression test (ISO 17892-7:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 14689:2018Geotechnical investigation and testing - Identification, description and classification of rock (ISO 14689:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 14688-2:2018Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 14688-1:2018Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2017)2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
EN ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11298-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 16941-1:2018On-site non-potable water systems - Part 1: Systems for the use of rainwater2018-01-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11296-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11297-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure - Part 2: Lining with continuous pipes (ISO 11297-2:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11296-4:2018)2018-02-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12274-6:2018Slurry surfacing - Test methods - Part 6: Rate of application2018-03-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12274-5:2018Slurry surfacing - Test method - Part 5: Determination of the minimum binder content and wearing resistance2018-03-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12274-3:2018Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency2018-03-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12274-1:2018Slurry surfacing - Test methods - Part 1: Sampling of slurry surfacing mixture2018-03-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12274-2:2018Slurry surfacing - Test methods - Part 2: Determination of residual binder content including preparation of samples2018-03-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 1794-1:2018Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 1: Mechanical performance and stability requirements2018-02-21KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.040.10 Meble kuchenne
EN 1116:2018Furniture - Kitchen furniture - Coordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances2018-01-24KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
EN ISO 8442-9:2018Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 9: Requirements for ceramic knives (ISO 8442-9:2018)2018-03-14RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 10582:2018Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO 10582:2017)2018-01-31KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 20126:2012/A1:2018Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods - Amendment 1 (ISO 20126:2012/Amd 1:2018)2018-02-14KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 16893:2018Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections2018-02-07KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
EN ISO 23537-1:2016/A1:2018Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements - Amendment 1 (ISO 23537-1:2016/Amd 1:2018)2018-02-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
EN 71-7:2014+A2:2018Safety of toys - Part 7: Finger paints - Requirements and test methods2018-02-21KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 16869:2017/AC:2018Design/construction of Via Ferratas2018-02-07KT 2 ds. Sportu i Rekreacji