Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 1264-1:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
01.075 Symbole literowe
EN 1264-1:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
EN ISO 12671:2021Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
EN ISO 7083:2021Technical product documentation - Symbols used in technical product documentation - Proportions and dimensions (ISO 7083:2021)2021-05-26KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN 17485:2021Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle2021-06-02KT 9 ds. Niezawodności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 23036-1:2021Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method (ISO 23036-1:2021)2021-05-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 23036-2:2021Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method (ISO 23036-2:2021)2021-05-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-87:2021Medical electrical equipment - Part 2-87: Particular requirements for basic safety and essential performance of high-frequency ventilators (ISO 80601-2-87:2021)2021-04-28KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
EN ISO 23445:2021Dentistry - Tissue punches (ISO 23445:2021)2021-05-19KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 23940:2021Dentistry - Excavators (ISO 23940:2021)2021-05-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13408-6:2021Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2021)2021-05-19KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 17511:2021In vitro diagnostic medical devices - Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples (ISO 17511:2020)2021-06-02KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 23118:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes in metabolomics in urine, venous blood serum and plasma (ISO 23118:2021)2021-06-02KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 20184-3:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for frozen tissue - Part 3: Isolated DNA (ISO 20184-3:2021)2021-05-26KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
EN ISO 11199-1:2021Assistive products for walking manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames (ISO 11199-1:2021)2021-06-09KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.030.50 Recykling
EN 15344:2021Plastics - Recycled plastics - Characterization of Polyethylene (PE) recyclates2021-05-12KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-12:2021Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2021-04-28KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 8041-2:2021Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters (ISO 8041-2:2021)2021-06-09KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.10 Walka z pożarem
EN ISO 14557:2021Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies (ISO 14557:2021)2021-05-12KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 13565-2:2018+AC:2019/AC:2021Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance2021-05-05KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2021)2021-05-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 17020-4:2021Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance and/or smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows2021-05-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 1627:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1630:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1628:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1629:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50695:2021Public-address-general-emergency-alarm-system, communication-system for marine applications2021-05-21KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 50136-3:2013/A1:2021Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 3: Requirements for Receiving Centre Transceiver (RCT)2021-05-07KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 11202:2010/A1:2021Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections - Amendment 1 (ISO 11202:2010/Amd 1:2020)2021-05-19KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 60051-4:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories title - Part 4: Special requirements for frequency meters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-3:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-2:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-9:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-04-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 22515:2021Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22515:2021)2021-06-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN 50554:2021Basic standard for the in-situ assessment of exposure to radio frequency electromagnetic fields in the vicinity of a broadcast site2021-05-21KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-04-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-2-20:2021Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads2021-05-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60068-2-38:2021Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test2021-04-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-130:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Particular requirements for equipment intended to be used in educational establishments by children2021-05-28KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-091:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 3452-2:2021Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials (ISO 3452-2:2021)2021-06-02KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 3452-1:2021Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)2021-06-02KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.20 Nakrętki
EN ISO 898-3:2018/A1:2021Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Flat washers with specified property classes - Amendment 1 (ISO 898-3:2018/Amd 1:2020)2021-05-19KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.70 Zaciski i klamry
EN 13411-9:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles2021-04-28KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-1:2021Unfired pressure vessels - Part 1: General2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-5:2021Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-10:2021Unfired pressure vessels - Part 10: Additional requirements for pressure vessels of nickel and nickel alloys2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-8:2021Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-6:2021Unfired pressure vessels - Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-2:2021Unfired pressure vessels - Part 2: Materials2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-3:2021Unfired pressure vessels - Part 3: Design2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-4:2021Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication2021-05-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 15245-1:2021Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specification (ISO 15245-1:2021)2021-06-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 18119:2018/A1:2021Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing - Amendment 1 (ISO 18119:2018/Amd 1:2021)2021-05-26KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 17476:2021Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis2021-05-19KT 277 ds. Użytkowania Gazu
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-4:2018/A1:2021Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1: Updated definitions, marking requirements and procedure for alternative expression of flexural test2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
EN 1254-7:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 7: Press fittings for use with metallic tubes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-5:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Capillary fittings with short ends for brazing to copper tubes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-1:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to copper tubes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-2:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-8:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Press fittings for use with plastics and multilayer pipes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-4:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Threaded fittings2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-20:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 20: Definitions, thread dimensions, test methods, reference data and supporting information2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-6:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Push-fit fittings for use with metallic tubes, plastics and multilayer pipes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 1254-3:2021Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Compression fittings for use with plastics and multilayer pipes2021-05-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-4:2018/A1:2021Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1: Updated definitions, marking requirements and procedure for alternative expression of flexural test2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 7233:2021Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of resistance to vacuum (ISO 7233:2021)2021-05-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 1402:2021Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing (ISO 1402:2021)2021-05-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A12:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A1:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-2-3:2021/A11:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders2021-05-28KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-2-3:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders2021-05-28KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-3-7:2021/A11:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws2021-05-21KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3834-4:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3834-3:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3834-2:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN 16296:2021Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels2021-05-12KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 1463:2021Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method (ISO 1463:2021)2021-05-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 3613:2021Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods (ISO 3613:2021)2021-05-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 12671:2021Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 1463:2021Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method (ISO 1463:2021)2021-05-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN 13603:2021Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes2021-05-19KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 4518:2021Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method (ISO 4518:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-06-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
EN IEC/IEEE 60980-344:2021Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2021-04-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 63046:2021Nuclear power plants - Electrical power system - General requirements2021-05-21KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC/IEEE 60980-344:2021Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2021-04-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61215-1:2021/AC:2021-06Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-12-1:2017/AC:2021-06Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines2021-06-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 17225-2:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO 17225-2:2021)2021-05-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 23343-1:2021Solid biofuels - Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels - Part 1: Pellets (ISO 23343-1:2021)2021-05-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-06-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN 50290-2-24:2021Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds 2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50290-2-27:2021Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.080.20 Izolatory przepustowe
EN 50336:2021Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV2021-04-23KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN 62044-2:2005/AC:2021-06Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 2: Magnetic properties at low excitation level2021-06-11KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-30KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-04-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-106:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters2021-06-04KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-30KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60838-1:2017/A11:2021Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests2021-05-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60400:2017/A1:2021Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders2021-05-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
EN IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-05-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-2-1:2021Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires2021-05-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
EN IEC 60773:2021Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes2021-05-21KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50336:2021Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV2021-04-23KT 76 ds. Izolatorów
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62040-3:2021Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements2021-05-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60086-2:2021Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60086-1:2021Primary batteries - Part 1: General2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-04-23KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 60286-1:2017/A1:2021Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-05-21KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
EN IEC 60384-2:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric DC capacitors2021-05-21KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.70 Kondensatory mocy
EN IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-04-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-5-301:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-301: General test methods for materials and assemblies - Soldering paste using fine solder particles2021-04-30KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 62228-5:2021Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 5: Ethernet transceivers2021-06-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 61967-4:2021Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 Ω/150 Ω direct coupling method2021-04-30KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-122:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz and current-carrying capacity in indus2021-06-04KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN 60286-1:2017/A1:2021Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-05-21KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61587-6:2021Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 6: Security aspects for indoor cabinets2021-05-21KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.10 Emisja
EN IEC 61851-21-2:2021Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems2021-04-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
33.100.20 Odporność
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN 50290-2-24:2021Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds 2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50290-2-27:2021Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 61169-60:2021Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specification for RF coaxial connectors with push on mating - Characteristic impedance 50 Ohm (type SMPM)2021-04-23KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-05-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-403:2021Optical fibre cables - Part 1-403: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods - Electrical continuity test of cable metallic elements, method H32021-06-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-4-30:2021Optical fibre cables - Part 4-30: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for optical phase conductor (OPPC) optical cables2021-05-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-05-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62148-21:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guidelines of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)2021-06-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-111-08:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-08: Sealed closures for Category G - Ground2021-05-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62148-15:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages2021-05-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61968-3:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations2021-06-11KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62488-3:2021Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC) terminals and hybrid ADPLC terminals2021-06-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62325-451-7:2021Framework for energy market communications - Part 451-7: Balancing processes, contextual and assembly models for European style market2021-04-30KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61970-457:2021Energy Management system application program interface (EMS-API) – Part 457: Dynamics profile2021-04-30KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61968-13:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles2021-04-23KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-04-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-04-23KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19126:2021Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2021)2021-06-09KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19148:2021Geographic information - Linear referencing (ISO 19148:2021)2021-04-28KT 297 ds. Informacji Geograficznej
39.040.10 Zegarki
EN IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
EN IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-05-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 61851-21-2:2021Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems2021-04-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 14198:2016+A2:2021Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives2021-05-12KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 14198:2016+A2:2021Railway applications - Braking - Requirements for the brake system of trains hauled by locomotives2021-05-12KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 50702:2021Railway applications - Rolling stock - Conductor rail current collectors (shoegear): Characteristics and tests 2021-05-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN 50695:2021Public-address-general-emergency-alarm-system, communication-system for marine applications2021-05-21KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-04-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 8849:2021Small craft - Electrically operated bilge pumps (ISO 8849:2020)2021-05-19KT 230 ds. Małych Statków
49.025.10 Stale
EN 4700-002:2021Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical specification - Part 002: Bars and sections2021-05-12KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 4825:2021Aerospace series - Steel X12CrNiMoV12-3 (1.4938) - Air melted and consumable electrode remelted - Hardened and tempered - Bars - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa2021-05-05KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
53.020.20 Dźwignice
EN 13001-3-5:2016+A1:2021Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks2021-05-26KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
EN 13001-3-5:2016+A1:2021Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks2021-05-26KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
EN 13411-9:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles2021-04-28KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
53.080 Urządzenia magazynowe
EN 301549:2021Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-09KT 11 ds. Telekomunikacji
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 2313-2:2021Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen (ISO 2313-2:2021)2021-06-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 2313-1:2021Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 1: Method of the horizontally folded specimen (ISO 2313-1:2021)2021-06-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.50 Liny i sznury
EN ISO 1140:2021Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO 1140:2021)2021-05-05KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 1141:2021Fibre ropes - Polyester - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO 1141:2021)2021-05-05KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 1346:2021Fibre ropes - Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes (ISO 1346:2021)2021-05-05KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-201-3:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 201-3: Electronic textile - Determination of electrical resistance of conductive textiles under simulated microclimate2021-05-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 18219-1:2021Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (ISO 18219-1:2021)2021-06-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 18219-2:2021Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCPs) (ISO 18219-2:2021)2021-06-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 14931:2021Leather - Leather for apparel (excluding furs) - Specifications and sampling procedures (ISO 14931:2021)2021-05-12KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
EN ISO 28139:2021Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods (ISO 28139:2019)2021-05-05KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17203:2021Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLC-MS/MS2021-05-05KT 235 ds. Analizy Żywności
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
EN ISO 14501:2021Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2021)2021-05-26KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN IEC 61010-2-091:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.60 Olejki eteryczne
EN 16274:2021Method for analysis of allergens - Quantification of an extended list of 57 suspected allergens in ready to inject fragrance materials by gas chromatography mass spectrometry2021-05-05RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 1018:2021Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate2021-06-02KT 249 ds. Analizy Chemicznej
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2021)2021-05-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21640:2021Solid recovered fuels - Specifications and classes (ISO 21640:2021)2021-05-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 17225-2:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO 17225-2:2021)2021-05-26KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 23343-1:2021Solid biofuels - Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels - Part 1: Pellets (ISO 23343-1:2021)2021-05-19KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 16486-5:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO 16486-5:2021)2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 1473:2021Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations2021-05-19KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN ISO 683-5:2021Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 5: Nitriding steels (ISO 683-5:2017)2021-05-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.20 Stale wysokojakościowe
EN 10250-4:2021Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels2021-05-19KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN ISO 683-5:2021Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 5: Nitriding steels (ISO 683-5:2017)2021-05-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
EN 10222-4:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10222-2:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
EN 10222-4:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10222-2:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10250-4:2021Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 4: Stainless steels2021-05-19KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 13603:2021Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes2021-05-19KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 13601:2021Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general electrical purposes2021-05-19KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
EN 13605:2021Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes2021-05-19KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-12:2021Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2021-04-28KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3219-1:2021Rheology - Part 1: Vocabulary and symbols for rotational and oscillatory rheometry (ISO 3219-1:2021) 2021-05-26KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3219-2:2021Rheology - Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry (ISO 3219-2:2021)2021-05-26KT 175 ds. Farb i Lakierów
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN 15344:2021Plastics - Recycled plastics - Characterization of Polyethylene (PE) recyclates2021-05-12KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN ISO 14632:2021Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods (ISO 14632:2021)2021-06-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN ISO 16486-5:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO 16486-5:2021)2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 14557:2021Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies (ISO 14557:2021)2021-05-12KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 17508:2021Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Terminology of PVC based materials2021-05-12KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.040 Masy włókniste
EN ISO 638-1:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form (ISO 638-1:2021)2021-05-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 638-2:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials (ISO 638-2:2021)2021-05-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
EN ISO 638-2:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials (ISO 638-2:2021)2021-05-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 638-1:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form (ISO 638-1:2021)2021-05-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-17:2021Tissue paper and tissue products - Part 17: Determination of disintegration in water (ISO 12625-17:2021)2021-05-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.100 Maszyny papiernicze
EN 1034-1:2021Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements2021-05-12KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids (ISO 9038:2021)2021-05-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 12206-1:2021Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder2021-05-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
EN ISO 276:2021Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test (ISO 276:2019)2021-05-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 16758:2021Curtain walling - Determination of the strength of shear connections - Test method and requirements2021-05-12KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.060.50 Drzwi i okna
EN 1630:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1628:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1627:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1629:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 17020-4:2021Extended application of test results on durability of self-closing for doorsets and openable windows - Part 4: Durability of self-closing of fire resistance and/or smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows2021-05-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 197-5:2021Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI2021-05-19KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 10140-1:2021Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products (ISO 10140-1:2021)2021-05-19KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10140-2:2021Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO 10140-2:2021)2021-05-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10140-4:2021Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO 10140-4:2021)2021-05-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10140-5:2021Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5:2021)2021-05-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10140-3:2021Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2021)2021-05-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 1264-2:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 2: Floor heating: Methods for the determination of the thermal output using calculations and experimental tests2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 1264-1:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 1264-3:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 1264-5:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 5: Determination of the thermal output for wall and ceiling heating and for floor, wall and ceiling cooling2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 1264-4:2021Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 4: Installation2021-05-19KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN 1488:2021Building valves - Expansion groups - Tests and requirements2021-05-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 11296-4:2018/A1:2021Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1: Updated definitions, marking requirements and procedure for alternative expression of flexural test2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 115-2:2021Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks2021-04-28KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN ISO 11296-4:2018/A1:2021Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes - Amendment 1: Updated definitions, marking requirements and procedure for alternative expression of flexural test2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 1463-2:2021Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 2: Road test performance specifications2021-05-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
EN 16282-7:2017+A1:2021Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems2021-05-12KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 16282-3:2016+A1:2021Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 3: Kitchen ventilation ceilings; design and safety requirements2021-05-12KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 16582-1:2015+A1:2021Domestic swimming pools - Part 1: General requirements including safety and test methods2021-05-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji