Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
EN ISO 1942:2020Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2020)2020-11-04KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
EN 378-1:2016+A1:2020Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria2020-10-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
01.060 Wielkości i jednostki
EN ISO 80000-11:2020Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2019)2020-10-28KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
EN ISO 80000-3:2020Quantities and units - Part 3: Space and time (ISO 80000-3:2019)2020-10-28KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
EN ISO 7010:2020/A1:2020Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 1 (ISO 7010:2019/Amd 1:2020)2020-10-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN ISO 7010:2020/A1:2020Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 1 (ISO 7010:2019/Amd 1:2020)2020-10-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
EN ISO 26000:2020Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)2020-10-21KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 6887-3:2017/A1:2020Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products - Amendment 1: Sample preparation for raw mari2020-10-07KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
EN 12225:2020Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test2020-11-11KT 142 ds. Geosyntetyków
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60601-2-22:2020Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment2020-10-30KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN IEC 60601-2-20:2020Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators2020-10-09KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN ISO 8836:2020Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2019)2020-10-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 8836:2020Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2019)2020-10-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 25539-2:2020Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents (ISO 25539-2:2020)2020-09-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 11978:2017/A1:2020Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling - Amendment 1 (ISO 11978:2017/Amd 1:2020)2020-10-21KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 11979-5:2020Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 5: Biocompatibility (ISO 11979-5:2020)2020-10-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20888:2020Dentistry - Vocabulary and designation system for forensic oro-dental data (ISO 20888:2020)2020-11-11KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 1942:2020Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2020)2020-11-04KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 10477:2020Dentistry - Polymer-based crown and veneering materials (ISO 10477:2020)2020-11-04KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 22598:2020Dentistry - Colour tabs for intraoral tooth colour determination (ISO 22598:2020)2020-09-30KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 23402-1:2020Dentistry - Portable dental equipment for use in non‐permanent healthcare environment - Part 1: General requirements (ISO 23402-1:2020)2020-10-07KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
EN ISO 21976:2020Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging (ISO 21976:2018)2020-10-14KT 133 ds. Opakowań
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN 16524:2020Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development2020-11-04RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
EN ISO 14040:2006/A1:2020Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework - Amendment 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)2020-10-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
EN ISO 14044:2006/A2:2020Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)2020-10-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.60 Cykle życia wyrobu
EN ISO 14044:2006/A2:2020Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 2 (ISO 14044:2006/Amd 2:2020)2020-10-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
EN ISO 14040:2006/A1:2020Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework - Amendment 1 (ISO 14040:2006/Amd 1:2020)2020-10-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 13656:2020Soil, treated biowaste, sludge and waste - Digestion with a hydrochloric (HCl), nitric (HNO3) and tetrafluoroboric (HBF4) or hydrofluoric (HF) acid mixture for subsequent determination of elements2020-11-04KT 191 ds. Chemii Gleby
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
EN 17417:2020Determination of the ultimate biodegradation of plastics materials in an aqueous system under anoxic (denitrifying) conditions - Method by measurement of pressure increase2020-11-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
EN 17423:2020Energy performance of buildings - Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient - General Principles, Module M1-72020-11-11KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 23753-1:2019/A1:2020Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) - Amendment 1 (ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020)2020-11-04KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 23753-2:2019/A1:2020Soil quality - Determination of dehydrogenases activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) - Amendment 1 (ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020)2020-11-04KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 11063:2020Soil quality - Direct extraction of soil DNA (ISO 11063:2020)2020-10-14KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 11553-1:2020/A11:2020Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements (ISO 11553-1:2020)2020-11-11KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 60335-2-43:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails2020-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 15004-6:2020Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2019, modified) 2020-10-07KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-4:2020Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant (ISO 14520-8:2019, modified)2020-10-07KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-5:2020Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant (ISO 14520-9:2019, modified)2020-10-07KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-2:2020Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK-5-1-12 extinguishant (ISO 14520-5:2019, modified)2020-10-07KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2020Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2020-10-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 13274-4:2020Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame test2020-10-14KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 15998:2020Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification2020-09-30KT 198 ds. Szkła
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
EN ISO 4126-3:2020Safety devices for protection against excessive pressure - Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in combination (ISO 4126-3:2020)2020-09-30KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
EN 13274-4:2020Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame test2020-10-14KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN ISO 20349-2:2017/A1:2020Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes - Amendment 1 (ISO 20349-2:2017/Amd 1:2020)2020-11-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 20349-1:2017/A1:2020Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries - Amendment 1 (ISO 20349-1:2017/Amd 1:2020)2020-11-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
EN ISO 12402-10:2020Personal flotation devices - Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO 12402-10:2020)2020-10-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 12402-7:2020Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO 12402-7:2020)2020-10-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12999-1:2020Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2020)2020-11-11KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60645-3:2020Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration2020-11-13KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 22232-3:2020Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment (ISO 22232-3:2020)2020-10-28KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 22232-2:2020Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes (ISO 22232-2:2020)2020-09-30KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11755:2020Gas cylinders - Cylinder bundles for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling (ISO 11755:2005)2020-10-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 15655-2:2020Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic linings of ductile iron pipes and fittings - Part 2: Thermoplastic Acid Modified Polyolefin (TMPO) lining of pipes2020-11-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 6259-2:2020Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chlori2020-09-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.40 Łączniki metalowe
EN 15655-2:2020Ductile iron pipes, fittings and accessories - Requirements and test methods for organic linings of ductile iron pipes and fittings - Part 2: Thermoplastic Acid Modified Polyolefin (TMPO) lining of pipes2020-11-11KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 12569:2020Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests2020-10-21KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52903-2:2020Additive manufacturing - Material extrusion based additive manufacturing of plastic materials - Part 2: Process equipment (ISO/ASTM 52903-2:2020)2020-10-28KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62769-115-2:2020Field device integration (FDI) - Part 115-2: Profiles - Modbus-RTU2020-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-100:2020Field device integration (FDI) - Part 100: Profiles - Generic protocols2020-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN 15085-2:2020Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturer2020-10-07KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 9454-2:2020Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements (ISO 9454-2:2020)2020-11-04KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 9455-9:2020Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content (ISO 9455-9:2020)2020-11-04KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 9455-5:2020Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:2020)2020-10-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 9453:2020Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2020)2020-10-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 8501-4:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 4: Initial surface conditions, preparation grades and flash rust grades in connection with water jetting (ISO 8501-4:2020)2020-10-28KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11127-4:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test (ISO 11127-4:2020)2020-10-28KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.080 Pompy cieplne
EN 378-1:2016+A1:2020Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria2020-10-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 378-3:2016+A1:2020Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection2020-10-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-1:2020Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics2020-11-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60904-10:2020Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linear dependence and linearity measurements2020-11-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60904-9:2020Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics2020-11-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60904-4:2019/AC:2020-10Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability2020-10-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 378-3:2016+A1:2020Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection2020-10-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 378-1:2016+A1:2020Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria2020-10-28KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
HD 60364-7-706:2007/A1:2020Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2020-11-06KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2020Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2020-10-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62793:2020Thunderstorm warning systems - Protection against lightning2020-10-30KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.20 Kable
EN IEC 60332-3-10:2018/A11:2020Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus2020-10-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
EN IEC 60120:2020Ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions2020-10-09KT 76 ds. Izolatorów
EN IEC 60372:2020Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests2020-10-09KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63182-2:2020Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Ring-cores2020-11-13KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 50520:2020Cover plates and cover tapes for the protection and location warning of buried cables or buried conduits in underground installations2020-10-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN 50546:2020Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors2020-10-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-10-02KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-10-02KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
EN 60034-18-42:2017/A1:2020Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests2020-10-09KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 60120:2020Ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions2020-10-09KT 76 ds. Izolatorów
EN IEC 60372:2020Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests2020-10-09KT 76 ds. Izolatorów
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-20:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat2020-10-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 60747-17:2020Semiconductor devices - Part 17: Magnetic and capacitive coupler for basic and reinforced insulation2020-11-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 61837-2:2018/A1:2020Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures2020-11-06KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 62433-6:2020EMC IC modelling - Part 6: Models of integrated circuits for pulse immunity behavioural simulation - Conducted pulse immunity modelling (ICIM-CPI)2020-11-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-2-114:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-114: Circular connectors - Detail specification for connectors with M8 screw-locking with power contacts and signal contacts for data transmission up to 100 MHz2020-10-30KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11553-1:2020/A11:2020Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: Laser safety requirements (ISO 11553-1:2020)2020-11-11KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN IEC 60601-2-22:2020Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical, cosmetic, therapeutic and diagnostic laser equipment2020-10-30KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100.20 Odporność
EN IEC 61000-4-3:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test2020-10-30KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60268-16:2020Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index2020-11-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 60268-22:2020Sound system equipment - Part 22: Electrical and mechanical measurements on transducers2020-11-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
EN 60268-7:2011/A1:2020Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones2020-10-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-6:2020Optical fibre cables - Part 6: Indoor-outdoor cables - Sectional specification for indoor-outdoor cables2020-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-6-30:2020Optical fibre cables - Part 6-30: Indoor-outdoor cables - Family specification for weatherised indoor cables2020-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-6-10:2020Optical fibre cables - Part 6-10: Indoor-outdoor cables - Family specification for universal indoor-outdoor cables2020-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-6-20:2020Optical fibre cables - Part 6-20: Indoor-outdoor cables - Family specification for flame retardant outdoor cables2020-11-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61753-071-02:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-02: Non-connectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments2020-10-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-56:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-56: Tests - Wind resistance of mounted housing2020-10-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
EN IEC 61290-1-1:2020Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method2020-10-23KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 61850-7-1:2011/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models2020-10-09KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 62769-100:2020Field device integration (FDI) - Part 100: Profiles - Generic protocols2020-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-115-2:2020Field device integration (FDI) - Part 115-2: Profiles - Modbus-RTU2020-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN 17128:2020Light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities and not subject to type-approval for on-road use - Personal light electric vehicles (PLEV) - Requirements and test methods2020-10-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 15118-8:2020Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication (ISO 15118-8:2020)2020-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50546:2020Railway applications - Rolling Stock - Three-phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors2020-10-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 15085-2:2020Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2: Requirements for welding manufacturer2020-10-07KT 138 ds. Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 12215-10:2020Small craft - Hull construction and scantlings - Part 10: Rig loads and rig attachment in sailing craft (ISO 12215-10:2020)2020-11-11KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 12215-7:2020Small craft - Hull construction and scantlings - Part 7: Determination of loads for multihulls and of their local scantlings using ISO 12215-5 (ISO 12215-7:2020)2020-11-11KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 11591:2020Small craft - Field of vision from the steering position (ISO 11591:2020)2020-10-28KT 230 ds. Małych Statków
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 6111:2020Aerospace series - Ethylene-propylene elastomer (EPM/EPDM) - Hardness 80 IRHD for static seal elements in hydraulic systems for long-term application - Material standard2020-09-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 6057:2020Aerospace series - Rod-end with bearing EN 4265 in corrosion resisting steel, internal threaded shank - Dimensions and loads, Inch series2020-10-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
EN 6140:2020Aerospace series - Plug, protective, non-metallic, for NAS1760 fitting ends and AS33649 boss ports2020-09-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6111:2020Aerospace series - Ethylene-propylene elastomer (EPM/EPDM) - Hardness 80 IRHD for static seal elements in hydraulic systems for long-term application - Material standard2020-09-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN 12312-7:2020Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft movement equipment2020-10-14KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 12999:2020Cranes - Loader cranes2020-10-14KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21976:2020Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging (ISO 21976:2018)2020-10-14KT 133 ds. Opakowań
55.130 Pojemniki do aerozoli
EN 15009:2020Aerosol containers - Compartmented aerosol dispensers2020-10-07KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 5079:2020Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres (ISO 5079:2020)2020-10-28KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-18:2020Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid) (ISO 1833-18:2020)2020-10-21KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-26:2020Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 26: Mixtures of melamine with certain other fibres (method using hot formic acid) (ISO 1833-26:2020)2020-10-21KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-12:2020Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2020)2020-10-21KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 3303-1:2020Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 1: Steel-ball method (ISO 3303-1:2020)2020-09-30KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 12225:2020Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test2020-11-11KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 12958-2:2020Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 2: Performance test (ISO 12958-2:2020)2020-11-04KT 142 ds. Geosyntetyków
EN ISO 12958-1:2020Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane - Part 1: Index test (ISO 12958-1:2020)2020-11-04KT 142 ds. Geosyntetyków
61.020 Odzież
EN 17394-2:2020Textiles and textile products - Part 2: Safety of children's clothing - Security of attachment of buttons - Test method2020-10-07KT 22 ds. Odzieżownictwa
61.060 Obuwie
EN ISO 24263:2020Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories (ISO 24263:2020)2020-11-11KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 24265:2020Footwear - Test methods for uppers - Resistance to rubbing using a rubber strip (ISO 24265:2020)2020-10-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 24264:2020Footwear - Test methods for hollow and compact heels and top pieces - Top piece attachment strength (ISO 24264:2020)2020-10-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 17411:2020Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by liquid chromatography and tandem mass spectrometry detection (LC-MS/MS)2020-11-11KT 156 ds. Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17424:2020Foodstuffs - Determination of aflatoxins in spices other than paprika by IAC clean-up and HPLC-FLD with post-column derivatization2020-11-11KT 235 ds. Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN 15948:2020Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels2020-10-28KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN ISO 660:2020Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO 660:2020)2020-09-30KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.20 Gazy przemysłowe
EN ISO 10298:2020Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of toxicity for the selection of cylinder valve outlets (ISO 10298:2018)2020-10-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 13338:2020Gas cylinders - Gases and gas mixtures - Determination of tissue corrosiveness for the selection of cylinder valve outlets (ISO 13338:2017)2020-10-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 13623:2020Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements (phase 2, step 1)2020-10-28KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 35104:2020Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Ice management (ISO 35104:2018)2020-10-14KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3104:2020Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:2020)2020-09-30KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 23306:2020Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications (ISO 23306:2020)2020-11-04KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
EN ISO 18796-1:2020Petroleum, petrochemicals and natural gas industries - Internal coating and lining of carbon steel process vessels - Part 1: Technical requirements (ISO 18796-1:2018)2020-10-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 16486-2:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 2: Pipes (ISO 16486-2:2020)2020-10-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 16486-3:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 3: Fittings (ISO 16486-3:2020)2020-09-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 1474-2:2020Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses2020-09-30KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 12004-1:2020Metallic materials - Determination of forming-limit curves for sheet and strip - Part 1: Measurement and application of forming-limit diagrams in the press shop (ISO 12004-1:2020)2020-11-04KT 123 ds. Badań Własności Metali
EN ISO 7438:2020Metallic materials - Bend test (ISO 7438:2020)2020-10-21KT 123 ds. Badań Własności Metali
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12460-3:2020Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (ISO 12460-3:2020)2020-10-21KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.040.20 Szkło budowlane
EN 15998:2020Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification2020-09-30KT 198 ds. Szkła
81.080 Materiały ogniotrwałe
EN 993-10:2020Methods of test for dense shaped refractory products - Part 10: Determination of permanent change in dimensions on heating2020-10-07KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN 17417:2020Determination of the ultimate biodegradation of plastics materials in an aqueous system under anoxic (denitrifying) conditions - Method by measurement of pressure increase2020-11-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN ISO 16486-2:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 2: Pipes (ISO 16486-2:2020)2020-10-14KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 16486-3:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 3: Fittings (ISO 16486-3:2020)2020-09-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 2810:2020Paints and varnishes - Natural weathering of coatings - Exposure and assessment (ISO 2810:2020)2020-09-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 15528:2020Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling (ISO 15528:2020)2020-09-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 473:2020Lithopone pigments - General requirements and methods of testing (ISO 473:2019)2020-10-14KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 787-28:2020General methods of tests for pigments and extenders - Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS (ISO 787-28:2019)2020-10-14KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-7:2019/AC:2020Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete2020-11-04KT 274 ds. Betonu
EN 12504-1:2019/AC:2020Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression2020-11-04KT 274 ds. Betonu
EN 14038-2:2020Electrochemical realkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 2: Chloride extraction2020-10-21KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 16977:2020Thermal insulation products for buildings - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification2020-11-04KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN 17140:2020Thermal insulation products for buildings - Factory-made vacuum insulation panels (VIP) - Specification2020-10-21KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN ISO 9053-2:2020Acoustics - Determination of airflow resistance - Part 2: Alternating airflow method (ISO 9053-2:2020)2020-10-07KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.10 Izolacja cieplna
EN 17423:2020Energy performance of buildings - Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient - General Principles, Module M1-72020-11-11KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 12999-1:2020Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2020)2020-11-11KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10848-5:2020Acoustics - Laboratory and field measurement of the flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements (ISO 10848-5:2020)2020-10-07KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62793:2020Thunderstorm warning systems - Protection against lightning2020-10-30KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 13141-5:2020Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls, assisted cowls and roof outlet terminal devices2020-10-28KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-7-706:2007/A1:2020Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2020-11-06KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 1824:2020Road marking materials - Road trials2020-11-04KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 1871:2020Road marking materials - Paint, thermoplastic and cold plastic materials - Physical properties2020-10-28KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 17282:2020Railway applications - Infrastructure - Under ballast mats2020-10-07KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.40 Zmywarki
EN 60436:2020/A11:2020Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance2020-11-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
EN IEC 60335-2-43:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails2020-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 10874:2012/A1:2020Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification - Amendment 1: Elimination of class 22+ (ISO 10874:2009/Amd 1:2020)2020-11-11KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 1081:2018+A1:2020Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance2020-09-30KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 20326:2018/A1:2020Resilient floor coverings - Specification for floor panels/assembly for loose laying - Amendment 1: Requirements depending on the substrate (ISO 20326:2016/Amd 1:2020)2020-09-30KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 17730:2020Dentistry - Fluoride varnishes (ISO 17730:2020)2020-10-07KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 13210-2:2020Child care articles - Part 2: Children's harnesses incorporating backpacks and reins - Safety requirements and test methods2020-11-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 13210-1:2020Child care articles - Part 1: Children's harnesses, reins - Safety requirements and test methods2020-11-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 17394-2:2020Textiles and textile products - Part 2: Safety of children's clothing - Security of attachment of buttons - Test method2020-10-07KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 13451-1:2020Swimming pool equipment - Part 1: General safety requirements and test methods for equipment installed in pools for public use2020-11-11KT 2 ds. Sportu i Rekreacji