Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN 13306:2017Maintenance - Maintenance terminology2017-11-29KT 9 ds. Niezawodności
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 10075-1:2017Ergonomic principles related to mental workload - Part 1: General issues and concepts, terms and definitions (ISO 10075-1:2017)2017-10-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN ISO 11073-10101:2005/A1:2017Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10101: Nomenclature - Amendment 1: Additional definitions (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017)2017-11-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
EN 14478:2017Railway applications - Braking - Generic vocabulary2017-12-06KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 1907:2017Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology2017-11-22KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 12440:2017Natural stone - Denomination criteria2017-11-01KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN ISO 13567-2:2017Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017)2017-11-15KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 13567-1:2017Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:2017)2017-11-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN 61987-24-2:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61987-24-3:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
EN 13306:2017Maintenance - Maintenance terminology2017-11-29KT 9 ds. Niezawodności
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 15378:2017Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)2017-10-25KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
EN ISO 25110:2017Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 16407-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15378:2017Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (ISO 15378:2017)2017-10-25KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 5359:2014/A1:2017Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)2017-11-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 14889:2013/A1:2017Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 (ISO 14889:2013/Amd 1:2017)2017-12-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 16671:2015/A1:2017Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 (ISO 16671:2015/Amd 1:2017)2017-11-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
EN ISO 14457:2017Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2017)2017-12-06KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17664:2017Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO 17664:2017)2017-12-06KT 295 ds. Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 12791:2016+A1:2017Chemical disinfectants and antiseptics - Surgical hand disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2)2017-11-01KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-16:2017Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2017)2017-12-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN 50637:2017Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children2017-11-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020 Ochrona środowiskowa
EN 62321-4:2014/A1:2017Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.55 Bioprodukty
EN 16766:2017Bio-based solvents - Requirements and test methods2017-11-01KT 319 ds. Produktów Biobazowych
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
EN 50625-2-4:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-15:2017Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration (ISO 14644-15:2017)2017-12-06KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 13284-2:2017Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Quality assurance of automated measuring systems2017-11-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
EN 13284-1:2017Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method2017-11-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 19340:2017Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC) (ISO 19340:2017)2017-12-06KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 9696:2017Water quality - Gross alpha activity - Test method using thick source (ISO 9696:2017)2017-11-15KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 11508:2017Soil quality - Determination of particle density (ISO 11508:2017)2017-11-22KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-3:2017Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2017)2017-12-06KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN 61511-1:2017/A1:2017Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements 2017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.180 Ergonomia
EN ISO 10075-1:2017Ergonomic principles related to mental workload - Part 1: General issues and concepts, terms and definitions (ISO 10075-1:2017)2017-10-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 9241-960:2017Ergonomics of human-system interaction - Part 960: Framework and guidance for gesture interactions (ISO 9241-960:2017)2017-10-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 15882-1:2011+A1:2017Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts2017-11-08KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
HD 60364-5-52:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61057:2017Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis2017-10-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-12-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 50665:2017Generic standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)2017-11-10KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 50664:2017Generic standard to demonstrate the compliance of equipment used by workers with limits on exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ2017-11-10KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 15507:2017Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades2017-11-01KT 133 ds. Opakowań
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 50131-2-2:2017Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared detectors2017-11-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 14450:2017Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Secure safe cabinets2017-11-01KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
EN 50131-6:2017Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies2017-10-27KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50134-2:2017Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices2017-11-10KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 19918:2017Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO 19918:2017)2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14058:2017Protective clothing - Garments for protection against cool environments2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 27065:2017Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers (ISO 27065:2017)2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 342:2017Protective clothing - Ensembles and garments for protection against cold2017-11-15KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 13277-8:2017Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors2017-11-15KT 22 ds. Odzieżownictwa
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 14253-1:2017Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2017)2017-12-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN ISO 6416:2017Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)2017-11-29KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
17.140.50 Elektroakustyka
EN 61391-1:2006/A1:2017Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response2017-12-01KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN 13032-2:2017Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places2017-11-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 61788-22-1:2017Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors2017-11-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN 62056-5-3:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN 62586-1:2017Power quality measurement in power supply systems - Part 1: Power quality instruments (PQI)2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
EN 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-12-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 50663:2017Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz)2017-10-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 16371-2:2017Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays (ISO 16371-2:2017)2017-11-15KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11363-2:2017Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 2: Inspection gauges (ISO 11363-2:2017)2017-12-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11295:2017Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO 11295:2017)2017-12-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 1451-1:2017Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2017-11-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 12627:2017Industrial valves - Butt welding ends for steel valves2017-11-22KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.30 Zawory zasuwowe
EN 593:2017Industrial valves - Metallic butterfly valves for general purposes2017-10-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN ISO 5801:2017Fans - Performance testing using standardized airways (ISO 5801:2017)2017-10-25KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
EN 62439-1:2010/A2:2017Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods2017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62657-1:2017Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
EN 61511-1:2017/A1:2017Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements 2017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-17:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 172017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62948:2017Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-8:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 82017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-13:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-2:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 22017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3:2016/A1:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-3:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61987-24-3:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61987-24-2:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-3-4:2016/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-9:2015/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, modified)2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-6:2014/A11:2017Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 13916:2017Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)2017-12-06KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 5175-2:2017Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-2:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 5175-1:2017Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Devices incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-1:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 22829:2017Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz (ISO 22829:2017)2017-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 17640:2017Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 10675-2:2017Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2017)2017-11-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 22825:2017Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO 22825:2017)2017-11-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings - Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings (ISO 27830:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 3210:2017Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)2017-12-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 17836:2017Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying (ISO 17836:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 2143:2017Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)2017-11-22KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 9717:2017Metallic and other inorganic coatings - Phosphate conversion coating of metals (ISO 9717:2017)2017-10-25KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings - Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings (ISO 27830:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN 16866:2017Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test)2017-11-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.070 Ogniwa paliwowe
EN 62282-3-201:2017Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods for small fuel cell power systems2017-10-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN 62788-1-5:2016/AC:2017-11Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions2017-11-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62817:2015/A1:2017Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers2017-11-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 50625-2-4:2017Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN ISO 9806:2017Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2017)2017-11-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 62805-2:2017Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 2: Measurement of transmittance and reflectance 2017-11-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62805-1:2017Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze2017-11-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62979:2017Photovoltaic module - Bypass diode - Thermal runaway test2017-10-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-25-1:2017Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models2017-12-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN 60811-401:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-410:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-511:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-202:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-201:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-508:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-509:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN 50655-2:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50655-1:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50655-3:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN 61788-22-1:2017Superconductivity - Part 22-1: Superconducting electronic devices - Generic specification for sensors and detectors2017-11-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
EN 60317-0-7:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire2017-11-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-56:2017Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire, class 1802017-10-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN 60811-509:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-508:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-410:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-401:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-511:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-202:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-201:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.20 Izolatory przepustowe
EN 60137:2017Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V2017-11-17KT 76 ds. Izolatorów
29.120 Osprzęt elektryczny
EN 62606:2013/A1:2017General requirements for arc fault detection devices2017-12-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 62606:2013/A1:2017General requirements for arc fault detection devices2017-12-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN 62271-1:2017High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2017-10-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 60715:2017Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories2017-11-24KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
EN 62271-1:2017High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear2017-10-27KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140 Lampy i ich wyposażenie
EN 62838:2016/AC:2017-11LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications2017-11-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN 13032-2:2017Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places2017-11-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2017-11-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN 60081:1998/A6:2017Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications2017-11-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50645:2017Ecodesign requirements for small power transformers2017-10-27KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN ISO 22829:2017Resistance welding equipment - Transformers - Integrated transformer-rectifier units for welding guns operating at 1 000 Hz (ISO 22829:2017)2017-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 62927:2017Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing2017-10-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
EN 62680-1-2:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2017-10-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN 62927:2017Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing2017-10-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN 60079-18:2015/A1:2017Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"2017-12-08KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN 61057:2017Live working - Insulating aerial devices for mounting on a chassis2017-10-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 61360-1:2017Standard data element types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods 2017-12-01KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN 60286-1:2017Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2017-11-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN 60747-16-3:2002/A2:2017Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters2017-12-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 60747-16-4:2004/A2:2017Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches2017-11-24KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN 60679-1:2017Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification2017-11-17KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN 60286-1:2017Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2017-11-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN 61191-4:2017Printed board assemblies - Part 4: Sectional specification - Requirements for terminal soldered assemblies2017-10-27KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
EN 62657-1:2017Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
EN 62802:2017Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) Systems2017-12-01KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
EN 61000-2-2:2002/A1:2017Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems2017-10-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
EN 55025:2017/AC:2017-11Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55016-2-1:2014/A1:2017Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2017-10-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN 61000-4-5:2014/A1:2017Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55025:2017/AC:2017-11Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55016-2-1:2014/A1:2017Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2017-10-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 61000-4-12:2017Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test2017-10-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
EN 62680-1-2:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2017-10-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN 60153-4:2017Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides2017-12-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN 60728-13-1:2017Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system2017-11-10KT 11 ds. Telekomunikacji
33.160.40 Systemy wideo
EN 63005-1:2017Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 1: Basic requirements2017-11-17KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN 60728-13-1:2017Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system2017-11-10KT 11 ds. Telekomunikacji
EN 61745:2017End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test sets2017-10-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 62343:2017Dynamic modules - General and guidance2017-10-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN 60793-1-48:2017Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode Dispersion2017-12-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 60793-1-33:2017Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility2017-11-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 60793-2-10:2017Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres2017-11-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 60794-2:2017Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables - Sectional specification2017-10-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN 61753-121-2:2017Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 121-2: Simplex and duplex cords with single-mode fibre and cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment2017-10-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN 62802:2017Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) Systems2017-12-01KT 11 ds. Telekomunikacji
EN 62343:2017Dynamic modules - General and guidance2017-10-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 61970-452:2017Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles2017-11-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040 Kodowanie informacji
EN 62439-1:2010/A2:2017Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 1: General concepts and calculation methods2017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
EN 61784-3-17:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 172017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-13:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-8:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 82017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-2:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 22017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3:2016/A1:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-3:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32017-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62948:2017Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62056-5-3:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN 50672:2017Ecodesign requirements for computers and computer servers2017-11-17KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
EN ISO 9241-960:2017Ergonomics of human-system interaction - Part 960: Framework and guidance for gesture interactions (ISO 9241-960:2017)2017-10-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN 62680-1-2:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2017-10-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
EN ISO 13567-2:2017Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation (ISO 13567-2:2017)2017-11-15KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 13567-1:2017Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles (ISO 13567-1:2017)2017-11-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN 61987-24-3:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-3: Lists of properties (LOPs) of flow modification accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61987-24-2:2017Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 24-2: List of properties (LOPs) of valve/actuator accessories for electronic data exchange2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62657-1:2017Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 1: Wireless communication requirements and spectrum considerations2017-10-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 16407-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 25110:2017Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 11616:2017Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017)2017-12-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 11615:2017Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017)2017-12-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 11073-10101:2005/A1:2017Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10101: Nomenclature - Amendment 1: Additional definitions (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017)2017-11-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN 62321-4:2014/A1:2017Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS2017-11-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN 63005-1:2017Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 1: Basic requirements2017-11-17KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
EN 16973:2017Road vehicles for combined transport - Semitrailer - Vertical transhipment2017-11-15KT 138 ds. Kolejnictwa
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 61851-21-1:2017Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply2017-10-27KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 14478:2017Railway applications - Braking - Generic vocabulary2017-12-06KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 60077-2:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 60077-1:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50343:2014/A1:2017Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling2017-11-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 1907:2017Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology2017-11-22KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
EN 6018:2017Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of density according to displacement method2017-11-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 6018:2017Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of density according to displacement method2017-11-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 2037:2017Aerospace series - Hexagonal steel bars drawn - Dimensions - Tolerances h 11 and h 122017-10-25KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 6018:2017Aerospace series - Test methods for metallic materials - Determination of density according to displacement method2017-11-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2306:2017Aerospace series - Heat resisting - Nickel base alloy Ni-Cr20Co3Fe3 - Annealed - Bars2017-10-25KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
EN 3904:2017Aerospace series - Washers, wire locking in aluminium alloy, anodized2017-11-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4708-104:2017Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 104: Semi-rigid polyvinylidene fluoride (PDVF) - Operating temperature - 55 °C to 175 °C - Product Standard2017-11-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-221:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2997-006:2017Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 006: Hermetic jam-nut mounted receptacle - Prod2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-320:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 320: Type 3, N interface - Crimp version - Straight plug - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3475-707:2017Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 707: Stabilization of assembly2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6059-303:2017Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 303: Resistance to fluids2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4674-004:2017Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 004: Open sleeve - Outside pressurized area - EMI protection 10 kA - Temperature range - 65 °C to 200 °C - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-322:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 322: Type 3, N interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6049-008:2017Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 008: Self-wrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature from -55 °C to 200 °C - Prod2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-321:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 321: Type 3, N interface - Crimp assembly version - Right angle plug - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2346-005:2017Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Operating temperatures between -65 °C and 260 °C - Part 005: DW family, single UV laser printable and multicore assembly - Light weight - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-222:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 222: Type 2, TNC interface - Crimp version - Square flange receptacle - Product standard2017-11-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4652-002:2017Aerospace series - Connectors, coaxial, radiofrequency - Part 002: Specification of performances2017-11-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3475-701:2017Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 701: Strippability and adherence of insulation to the conductor2017-10-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 505:2017Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts (ISO 505:2017)2017-12-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
55.040 Materiały i przybory opakowaniowe
EN 15507:2017Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Comparative material testing of polyethylene grades2017-11-01KT 133 ds. Opakowań
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 105-B03:2017Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure (ISO 105-B03:2017)2017-12-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
61.060 Obuwie
EN ISO 20536:2017Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of phenol in footwear materials (ISO 20536:2017)2017-11-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.50 Maszyny do zbiorów
EN ISO 4254-7:2017Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harversters (ISO 4254-7:2017)2017-12-06KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN 13368-2:2017Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography2017-11-15KT 156 ds. Nawozów
EN 14069:2017Liming materials - Denominations, specifications and labelling2017-11-01KT 156 ds. Nawozów
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 11746:2012/A1:2017Rice - Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)2017-12-06KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
EN 12014-2:2017Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products2017-12-06KT 235 ds. Analizy Żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
EN ISO 6571:2009/A1:2017Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) - Amendment 1 (ISO 6571:2008/Amd 1:2017)2017-12-06KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 1406:2017Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches2017-11-08KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-1:2017Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-1:2017)2017-12-06KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 4259-2:2017Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-2:2017)2017-12-06KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
EN 13398:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN 13399:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.040.20 Badania nieniszczące metali
EN 12681-1:2017Founding - Radiographic testing - Part 1: Film techniques2017-11-29KT 301 ds. Odlewnictwa
EN 12681-2:2017Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with digital detectors2017-11-01KT 301 ds. Odlewnictwa
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
EN 10207:2017Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars2017-11-08KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
EN 10263-5:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels2017-11-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-4:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering2017-11-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-2:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 2: Technical delivery conditions for steels not intended for heat treatment after cold working2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-1:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1: General technical delivery conditions2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-3:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
EN 10263-5:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels2017-11-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-4:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering2017-11-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-2:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 2: Technical delivery conditions for steels not intended for heat treatment after cold working2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-3:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 3: Technical delivery conditions for case hardening steels2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-1:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1: General technical delivery conditions2017-11-01KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4492:2017Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 14298:2017Sawn timber - Assessment of drying quality2017-10-25KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 13227:2017Wood flooring - Solid lamparquet products2017-11-01KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 15534-1:2014+A1:2017Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products2017-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN 15534-6:2015+A1:2017Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements2017-10-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-3:2017Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2017)2017-12-06KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN 1870-6:2017Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6: Circular sawing machines for fire wood2017-11-01KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN 847-1:2017Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades2017-11-01KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN 847-2:2017Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades2017-11-01KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 19679:2017Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 19679:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 18830:2017Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sandy sediment interface - Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer (ISO 18830:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 10210:2017Plastics - Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials (ISO 10210:2012)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 14853:2017Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system - Method by measurement of biogas production (ISO 14853:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 15985:2017Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas (ISO 15985:2014)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22007-1:2017Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (ISO 22007-1:2017)2017-11-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 899-1:2017Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep (ISO 899-1:2017)2017-11-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN 15534-1:2014+A1:2017Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products2017-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 10350-1:2017Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials (ISO 10350-1:2017)2017-11-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 5359:2014/A1:2017Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)2017-11-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
EN 15534-1:2014+A1:2017Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products2017-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN 15534-6:2015+A1:2017Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements2017-10-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN 301:2017Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements2017-11-01KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 19399:2017Paints and varnishes - Wedge-cut method for determination of film thickness (scribe and drill method) (ISO 19399:2016)2017-12-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.30 Rozpuszczalniki
EN 16766:2017Bio-based solvents - Requirements and test methods2017-11-01KT 319 ds. Produktów Biobazowych
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN 15643-5:2017Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works2017-11-01KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 12440:2017Natural stone - Denomination criteria2017-11-01KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13399:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN 13398:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN ISO 8394-2:2017Buildings and civil engineering works - Determination of extrudability for sealant - Part 2: Using standardized apparatus (ISO 8394-2:2017)2017-11-22KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
EN 13588:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test2017-11-01KT 222 ds. Asfaltów
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 16283-1:2014/A1:2017Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)2017-12-06KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10848-2:2017Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence (ISO 10848-2:2017)2017-10-25KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10848-3:2017Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 3: Application to Type B elements when the junction has a substantial influence (ISO 10848-3:2012017-10-25KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10848-1:2017Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 1: Frame document (ISO 10848-1:2017)2017-10-25KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
EN ISO 10848-4:2017Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 4: Application to junctions with at least one Type A element (ISO 10848-4:2017)2017-10-25KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 304:2017Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners2017-11-01KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 15882-1:2011+A1:2017Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts2017-11-08KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
HD 60364-5-52:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-6:2016/AC:2017-11Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification2017-11-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 62056-8-5:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62056-5-3:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer2017-11-10KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
EN 1451-1:2017Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2017-11-15KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.190 Akcesoria budowlane
EN 13126-8:2017Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Part 8: Requirements and test methods for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware2017-11-01KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 22476-10:2017Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test (ISO 22476-10:2017)2017-11-22KT 254 ds. Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-10:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 10: Compactability2017-12-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-23:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens2017-11-15KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-13:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurement2017-11-15KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 13588:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test2017-11-01KT 222 ds. Asfaltów
EN 13108-4:2016/AC:2017Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt2017-10-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50631-1:2017Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN 62863:2017Methods of measuring performances of electric hair clippers or trimmers for household use2017-11-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 13865:2017/AC:2017Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour - Tennis2017-11-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN ISO 20957-10:2017Stationary training equipment - Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel - Additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-10:2017)2017-12-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 20957-8:2017Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-8:2017)2017-12-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 14225-2:2017Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 14225-1:2017Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 14225-3:2017Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 16869:2017Design/construction of Via Ferratas2017-11-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji