Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 11610:2023Protective clothing - Vocabulary (ISO 11610:2023)2023-05-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
EN ISO 4063:2023Welding, brazing, soldering and cutting - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2023)2023-04-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
EN 17848:2023Leather - Chemicals - Quality control2023-05-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-04-21KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
EN ISO 41015:2023Facility management - Influencing organizational behaviours for improved facility outcomes (ISO 41015:2023)2023-04-12KT 315 ds. Facility Management
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN ISO 8586:2023Sensory analysis - Selection and training of sensory assessors (ISO 8586:2023)2023-04-26KT 235 ds. Analizy Żywności
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO/IEC 17043:2023Conformity assessment - General requirements for the competence of proficiency testing providers (ISO/IEC 17043:2023)2023-05-24KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
EN IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-04-07KT 9 ds. Niezawodności
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21177:2023Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO 21177:2023)2023-04-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
EN 17694-1:2023Hydrometry - Minimum performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 1: Open channel instrumentation2023-05-10KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
EN 17522:2023Design and construction of backfilled and grouted borehole heat exchangers2023-04-05KT 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 10651-4:2023Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for user-powered resuscitators (ISO 10651-4:2023)2023-04-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 3826-1:2019/A1:2023Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers - Amendment 1 (ISO 3826-1:2019/Amd1:2023)2023-04-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61676:2023Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology2023-05-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 61676:2023Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology2023-05-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13078-3:2023Dentistry - Dental furnace - Part 3: Test method for the evaluation of high temperature sintering furnace measurement with a separate thermocouple (ISO 13078-3:2023)2023-05-24KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 5139:2023Dentistry - Polymer-based composite machinable blanks (ISO 5139:2023)2023-05-17KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 7551:2023Dentistry - Endodontic absorbent points (ISO 7551:2023)2023-05-17KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11137-2:2015/A1:2023Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose - Amendment 1 (ISO 11137-2:2013/Amd 1:2022)2023-04-19KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-15:2023Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys (ISO 10993-15:2019)2023-05-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
EN ISO 7439:2023Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests (ISO 7439:2023)2023-04-19KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-04-21KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 4484-3:2023Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 3: Measurement of collected material mass released from textile end products by domestic washing method (ISO 4484-3:2023)2023-05-17KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 14083:2023Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations (ISO 14083:2023)2023-04-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 17367:2023Waste Management - Data communication between communication management system and the back office system for stationary waste collection containers - Functional specification and the semantic data model2023-05-03KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17255-4:2023Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 4: Specification of requirements for the installation and on-going quality assurance and quality control of data acquisition and handling systems2023-04-26KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
EN 16479:2023Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automatic sampling devices (samplers) for water and waste water2023-04-05KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
EN 17075:2018+A1:2023Water quality - General requirements and performance test procedures for water monitoring equipment - Continuous measuring devices2023-04-05KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
EN ISO 5667-1:2023Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques (ISO 5667-1:2023)2023-04-05KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 16387:2023Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction (ISO 16387:2023)2023-04-05KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO 25980:2023Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2023)2023-05-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 13849-1:2023Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2023)2023-05-17KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 60335-2-81:2023/A2:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-81:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-81:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-113:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-113:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-45:2002/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023/A2:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-95:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-95:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-115:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-115:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 14972-6:2023Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 6: Test protocol for false floors and false ceilings for automatic nozzle systems2023-05-24KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 14972-11:2023Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle systems2023-05-24KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 62819:2023Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2023-05-26KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50518:2019/A1:2023Monitoring and Alarm Receiving Centre2023-04-28KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50292:2023Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance2023-04-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 11610:2023Protective clothing - Vocabulary (ISO 11610:2023)2023-05-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 4862:2023Aerospace series - Rotorcraft constant wear lifejackets - Requirements, testing and marking2023-05-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4863:2023Aerospace series - Rotorcraft immersion suits - Requirements, testing and marking2023-05-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 14058:2017+A1:2023Protective clothing - Garments for protection against cool environments2023-05-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN 1384:2023Helmets for equestrian activities2023-04-12KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
EN 17694-2:2023Hydrometry - Minimum performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 2: Closed conduit instrumentation2023-05-10KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN 17694-1:2023Hydrometry - Minimum performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 1: Open channel instrumentation2023-05-10KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
EN 1501-4:2023Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles2023-05-03KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62057-1:2023Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 1: Stationary meter test units (MTUs)2023-05-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-04-07KT 9 ds. Niezawodności
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-031:2023Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held and hand-manipulated probe assemblies for electrical test and measurement2023-05-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
EN IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-04-07KT 9 ds. Niezawodności
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-4:2021/A1:2023Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication2023-04-26KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 1401-1:2019+A1:2023Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2023-04-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
EN 14758-1:2023Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2023-04-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 5774:2023Plastics hoses - Textile-reinforced types for compressed-air applications - Specification (ISO 5774:2023)2023-05-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
EN 549:2019+A1:2023Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2023-05-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN IEC 60335-2-40:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-40:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
EN IEC 61158-6-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-28: Application layer protocol specification - Type 28 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-28: Application layer service definition - Type 28 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-27:2023Industrial communication networks - Fieldbus Specifications Part 6-27: Application layer protocol specification - Type 27 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-27:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-27: Application layer service definition - Type 27 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-28: Data-link layer service definition - Type 28 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-28: Data-link layer protocol specification - Type 28 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 62439-2:2022/AC:2023-05Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-150-1:2023Field device integration (FDI)® - Part 150-1: Profiles - ISA1002023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-103-1:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 103-1: Profiles - PROFIBUS2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-101-1:2023Field device Integration (FDI)® - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-101-2:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-103-4:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 103-4: PROFINET2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-109-1:2023Field device integration (FDI)® - Part 109-1: Profiles - HART® and WirelessHART®2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-5:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 5: FDI Information Model2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-6:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 6: FDI Technology Mappings2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-7:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 7: Communication Devices2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-4:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 4: FDI Packages2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-100:2023Field device integration (FDI®) - Part 100: Profiles - Generic protocols2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-3:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 3: Server2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-2:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 2: Client2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-1:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 1: Overview2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62439-3:2022/AC:2023-04Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 60335-2-45:2002/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-7: Particular requirements for pedestrian controlled walk-behind lawn scarifiers and aerators2023-05-12KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17663:2023Welding - Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes (ISO 17663:2023)2023-05-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 4063:2023Welding, brazing, soldering and cutting - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2023)2023-04-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 25980:2023Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2023)2023-05-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 15085-3:2022+A1:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 3: Design requirements2023-04-05KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 18274:2023Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 18274:2023)2023-05-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN 16729-5:2023Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 5: Non-destructive testing on welds in track2023-04-05KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 5179:2023Investigation of brazeability with spreading and gap-filling test (ISO 5179:2021)2023-05-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.080 Pompy cieplne
EN ISO 22712:2023Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel (ISO 22712:2023)2023-04-05KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.140 Hydroenergetyka
EN IEC 63132-6:2023Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 6: Vertical Pelton turbines2023-05-26KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN IEC 63132-5:2023Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 5: Bulb turbines and generators2023-05-26KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN IEC 61400-21-2:2023Wind energy generation systems - Part 21-2: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind power plants2023-05-12KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 17225-8:2023Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 8: Graded thermally treated and densified biomass fuels for commercial and industrial use (ISO 17225-8:2023)2023-04-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 17522:2023Design and construction of backfilled and grouted borehole heat exchangers2023-04-05KT 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
EN ISO 18123:2023Solid biofuels - Determination of volatile matter (ISO 18123:2023)2023-04-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN ISO 22712:2023Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel (ISO 22712:2023)2023-04-05KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62561-1:2023Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components2023-05-12KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61547:2023Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements2023-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.060.20 Kable
EN IEC 60230:2018/A1:2023Impulse tests on cables and their accessories2023-04-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-04-21KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60335-2-97:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-97:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-97:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-95:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-95:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 60670-24:2013/A11:2023Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment2023-05-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-6-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment2023-05-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.70 Przekaźniki
EN IEC 60255-187-1:2021/AC:2023-04Measuring relays and protection equipment - Part 187-1: Functional requirements for differential protection - Restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers2023-04-28KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-110:2023High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching2023-04-21KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-6-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment2023-05-19KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60947-8:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 8: Control units for built-in thermal protection (PTC) for rotating electrical machines2023-04-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61547:2023Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements2023-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 62386-253:2023Digital addressable lighting interface - Part 253: Particular requirements - Diagnostics and maintenance (device type 52)2023-05-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-250:2023Digital addressable lighting interface - Part 250: Particular requirements - Integrated power supply (device type 49)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-252:2023Digital addressable lighting interface - Part 252: Particular requirements - Energy reporting (device type 51)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-251:2023Digital addressable lighting interface - Part 251: Particular requirements - Memory bank 1 extension (device type 50)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-150:2023Digital addressable lighting interface – Part 150: Particular requirements - Auxiliary power supply2023-04-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-253:2023Digital addressable lighting interface - Part 253: Particular requirements - Diagnostics and maintenance (device type 52)2023-05-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-251:2023Digital addressable lighting interface - Part 251: Particular requirements - Memory bank 1 extension (device type 50)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-252:2023Digital addressable lighting interface - Part 252: Particular requirements - Energy reporting (device type 51)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-250:2023Digital addressable lighting interface - Part 250: Particular requirements - Integrated power supply (device type 49)2023-05-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 50705:2023Lighting equipment with radio communication - safety requirements2023-04-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 62386-150:2023Digital addressable lighting interface – Part 150: Particular requirements - Auxiliary power supply2023-04-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 62281:2019/A2:2023Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2023-04-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN 50341-2-18:2023Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-18: National Normative Aspects (NNA) for Sweden (based on EN 50341-1:2012)2023-05-19KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 62819:2023Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2023-05-26KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 62819:2023Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2023-05-26KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
EN IEC 60384-25:2021/AC:2023-05Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2023-05-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
EN IEC 60384-25:2021/AC:2023-05Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 25: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic surface mount capacitors with conductive polymer solid electrolyte2023-05-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63287-2:2023Semiconductor devices - Guidelines for reliability qualification plans - Part 2: Concept of mission profile2023-05-12KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61784-1-22:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-22: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 222023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-19: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 192023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
EN IEC 62769-151-1:2023Field device integration (FDI®) - Part 151-1: Profiles - OPC UA2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-8:2023Field device integration (FDI®) - Part 8: EDD to OPC-UA Mapping2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN 50705:2023Lighting equipment with radio communication - safety requirements2023-04-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
33.100.10 Emisja
EN IEC 55016-1-4:2019/A2:2023Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2023-05-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 61547:2023Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements2023-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
33.100.20 Odporność
EN IEC 55016-1-4:2019/A2:2023Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2023-05-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60966-3-3:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-3: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (Jumper) - Frequency range up to 18 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-04-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60966-3-4:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-4: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (Jumper) - Frequency range up to 6 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-04-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 60966-3-4:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-4: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (Jumper) - Frequency range up to 6 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-04-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60966-3-3:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-3: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (Jumper) - Frequency range up to 18 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-04-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
EN 50289-1-2:2023Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-2: Electrical test methods - DC resistance2023-04-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60268-23:2023Sound system equipment - Part 23: TVs and monitors - Loudspeaker systems2023-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
EN IEC 60268-23:2023Sound system equipment - Part 23: TVs and monitors - Loudspeaker systems2023-04-07KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61744:2023Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets2023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-309:2023Optical fibre cables - Part 1-309: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods - Bleeding and evaporation of filling or flooding compounds, Method G92023-05-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-303:2023Optical fibre cables - Part 1-303: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Ribbon dimensions - Aperture gauge, method G32023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-50:2023Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor cables - Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies2023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-22:2023Optical fibre cables - Part 2-22: Indoor cables - Detail specification for multi-simplex breakout optical cables for use in terminated breakout cable assemblies2023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-301:2023Optical fibre cables - Part 1-301: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable elements test methods - Bend test, method G12023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-10:2023Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables2023-04-21KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-3-33:2022/AC:2023-05Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-33: Examinations and measurements - Withdrawal force from a resilient alignment sleeve using pin gauges2023-05-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO 21177:2023Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO 21177:2023)2023-04-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO/IEC 29184:2023Information technology - Online privacy notices and consent (ISO/IEC 29184:2020)2023-04-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 29146:2023Information technology - Security techniques - A framework for access management (ISO/IEC 29146:2016, including Amd 1:2022)2023-04-05KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 62769-101-1:2023Field device Integration (FDI)® - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62439-2:2022/AC:2023-05Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-103-1:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 103-1: Profiles - PROFIBUS2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-103-4:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 103-4: PROFINET2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-109-1:2023Field device integration (FDI)® - Part 109-1: Profiles - HART® and WirelessHART®2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-150-1:2023Field device integration (FDI)® - Part 150-1: Profiles - ISA1002023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-101-2:2023Field Device Integration (FDI)® - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-6:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 6: FDI Technology Mappings2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-100:2023Field device integration (FDI®) - Part 100: Profiles - Generic protocols2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-7:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 7: Communication Devices2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-5:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 5: FDI Information Model2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-4:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 4: FDI Packages2023-05-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-3:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 3: Server2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-2:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 2: Client2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-1:2023Field Device Integration (FDI®) - Part 1: Overview2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62439-3:2022/AC:2023-04Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN IEC 61784-2-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-8: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 82023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-2: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 22023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-4: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 42023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-6: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 62023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-19: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 192023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-9:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-9: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 92023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-16:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-16: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 162023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-3: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 32023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-0: Fieldbus profiles - General concepts and terminology2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-0: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - General concepts and terminology2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-2: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 22023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-10:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-10: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 102023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-1:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-1: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 12023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-8: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 82023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-6: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 62023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-5:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-5: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 52023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-3: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 32023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-4: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 42023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
EN IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-04-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 62769-150-1:2023Field device integration (FDI)® - Part 150-1: Profiles - ISA1002023-05-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-8: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 82023-05-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-3: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 32023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-19: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 192023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-4: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 42023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-0: Fieldbus profiles - General concepts and terminology2023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-2: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 22023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-9:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-9: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 92023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-6: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 62023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-16:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-16: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 162023-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-0: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - General concepts and terminology2023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-2: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 22023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-2-10:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-10: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 102023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-1:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-1: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 12023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-4: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 42023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-8: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 82023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-6: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 62023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-5:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-5: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 52023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-3: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 32023-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-04-14KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 15876:2023Electronic fee collection - Conformity evaluation of on-board and roadside equipment to EN 155092023-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 21177:2023Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO 21177:2023)2023-04-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN 17549-2:2023Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements2023-05-03KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19156:2023Geographic information - Observations, measurements and samples (ISO 19156:2023)2023-05-10KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19157-1:2023Geographic information - Data quality - Part 1: General requirements (ISO 19157-1:2023)2023-04-26KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19160-4:2023Addressing - Part 4: International postal address components and template language (ISO 19160-4:2023)2023-04-19KT 259 ds. Poczty
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN 17367:2023Waste Management - Data communication between communication management system and the back office system for stationary waste collection containers - Functional specification and the semantic data model2023-05-03KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
43.140 Motocykle i motorowery
EN ISO 18246:2023Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety requirements for conductive connection to an external electric power supply (ISO 18246:2023)2023-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
EN 1501-4:2023Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles2023-05-03KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
45.060 Pojazdy szynowe
EN IEC 62847:2023Railway applications - Rolling stock - Electrical connectors - Requirements and test methods2023-05-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15355:2019+A1:2023Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices2023-05-24KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15085-3:2022+A1:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 3: Design requirements2023-04-05KT 138 ds. Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 12216:2022/A11:2023Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements2023-04-19KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 15083:2020/A11:2023Small craft - Bilge-pumping systems2023-04-19KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 25197:2020/A11:2023Small craft - Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle2023-04-19KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 13297:2021/A11:2023Small craft - Electrical systems - Alternating and direct current installations2023-04-19KT 230 ds. Małych Statków
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 283:2023Textile conveyor belts - Full thickness tensile strength, elongation at break and elongation at the reference load - Test method (ISO 283:2023)2023-04-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
EN IEC 60335-2-75:2023/A2:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-75:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-75:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-75:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4484-3:2023Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 3: Measurement of collected material mass released from textile end products by domestic washing method (ISO 4484-3:2023)2023-05-17KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN IEC 63203-204-1:2023Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of e-textile products2023-04-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.70 Geotekstylia
EN 17738:2023Geotextiles and geotextile-related products - Damage during installation procedure - Full scale test2023-04-05KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-204-1:2023Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of e-textile products2023-04-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.10 Procesy i materiały pomocnicze
EN 17848:2023Leather - Chemicals - Quality control2023-05-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 17816:2023Liming materials - Determination of physical and chemical properties and specific contaminants2023-04-05KT 156 ds. Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17853:2023Animal feeding stuff: Methods of sampling and analysis - Determination of intact glucosinolates in feed materials and compound feed by LC-MS/MS2023-04-12KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
EN 17746:2023Electronic cigarettes and e-liquids - Determination of nicotine delivery consistency over defined puff sequences within a single e-cigarette2023-05-17KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
EN 17634:2023Electronic cigarettes and e-liquids - Determination of nicotine delivery consistency over defined puff sequences of a number of e-cigarettes of identical type2023-05-17KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.240 Analiza sensoryczna
EN ISO 8586:2023Sensory analysis - Selection and training of sensory assessors (ISO 8586:2023)2023-04-26KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN ISO 13132:2023Laboratory glassware - Petri dishes (ISO 13132:2023)2023-04-26KT 198 ds. Szkła
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 351-1:2023Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention2023-04-26KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 351-2:2023Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood2023-04-26KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 2613-1:2023Analysis of natural gas - Silicon content of biomethane - Part 1: Determination of total silicon by atomic emission spectroscopy (AES) (ISO 2613-1:2023)2023-05-17KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.20 Paliwa płynne
EN 15940:2023Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods2023-05-10KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 18123:2023Solid biofuels - Determination of volatile matter (ISO 18123:2023)2023-04-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-8:2023Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 8: Graded thermally treated and densified biomass fuels for commercial and industrial use (ISO 17225-8:2023)2023-04-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN 10225-3:2019+A1:2023Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections2023-05-24KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
EN 10359:2023Laser welded tailored blanks - Technical delivery conditions2023-05-03KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
EN ISO 13520:2023Determination of ferrite content in austenitic stainless steel castings (ISO 13520:2023)2023-04-05KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4491-2:2023Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 2: Loss of mass on hydrogen reduction (hydrogen loss) (ISO 4491-2:2023)2023-04-26KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 4491-1:2023Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 1: General guidelines (ISO 4491-1:2023)2023-04-12KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 351-1:2023Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 1: Classification of preservative penetration and retention2023-04-26KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 351-2:2023Durability of wood and wood-based products - Preservative-treated solid wood - Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood2023-04-26KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 13442:2023Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding - Determination of the resistance to chemical agents2023-04-05KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
EN 12104:2023Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification2023-05-17KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
81.040.20 Szkło budowlane
EN 12758:2019+A1:2023Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules2023-05-17KT 198 ds. Szkła
EN 15434-1:2023Bonding sealants - Part 1: Bonded glazing sealants for direct light exposure2023-04-12KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
EN ISO 527-4:2023Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites (ISO 527-4:2023)2023-04-12KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
EN 549:2019+A1:2023Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2023-05-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.180 Kleje
EN 302-8:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 8: Static load test of multiple bond line specimens in compression shear2023-04-26KT 184 ds. Klejów
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN ISO 23582-1:2023Plastics and rubber machines - Clamping systems - Part 1: Safety requirements for magnetic clamping systems (ISO 23582-1:2023)2023-04-05KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.060 Papier i tektura
EN ISO 535:2023Paper and board - Determination of water absorptiveness - Cobb method (ISO 535:2023)2023-04-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-12:2023Tissue paper and tissue products - Part 12: Determination of tensile strength of perforated lines and calculation of perforation efficiency (ISO 12625-12:2023)2023-05-17KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.060.20 Dachy
EN 607:2023Eaves gutters and fittings made of PVC-U - Definitions, requirements and testing2023-05-10KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.060.50 Drzwi i okna
EN IEC 60335-2-103:2023/A2:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-97:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-97:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-103:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-97:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for shutters, awnings, blinds and similar equipment2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
EN IEC 60335-2-95:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-95:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 15434-1:2023Bonding sealants - Part 1: Bonded glazing sealants for direct light exposure2023-04-12KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN 12758:2019+A1:2023Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules2023-05-17KT 198 ds. Szkła
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62561-1:2023Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components2023-05-12KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 17522:2023Design and construction of backfilled and grouted borehole heat exchangers2023-04-05KT 30 ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN IEC 62057-1:2023Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 1: Stationary meter test units (MTUs)2023-05-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 22476-5:2023Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 5: Prebored pressuremeter test (ISO 22476-5:2023)2023-04-12KT 254 ds. Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 14758-1:2023Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2023-04-05KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-4:2023Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column2023-04-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-43:2023Bituminous mixtures - Test methods - Part 43: Resistance to fuel2023-04-12KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 16729-5:2023Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 5: Non-destructive testing on welds in track2023-04-05KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 60335-2-99:2003/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-99: Particular requirements for commercial electric hoods2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 61591:2023Cooking fume extractors - Methods for measuring performance2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60350-1:2023Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance2023-04-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 30-1-2:2023Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convection ovens2023-04-26KT 277 ds. Gazownictwa
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
EN IEC 60335-2-34:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-34:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors2023-05-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN IEC 60335-2-81:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-81:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-81:2023/A2:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2023-05-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN ISO 6369:2023Ice makers for commercial use - Classification, requirements and test conditions (ISO 6369:2023)2023-05-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
EN 16611:2023Furniture - Assessment of the surface resistance to microscratching2023-04-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 13721:2023Furniture - Assessment of the surface reflectance2023-04-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 12104:2023Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification2023-05-17KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 16511:2023Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Specification, requirements and test method for multilayer modular panels for floating installation2023-05-17KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN IEC 60335-2-115:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023/A1:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-113:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-113:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-23:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-115:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances2023-05-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 892:2012+A3:2023Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods2023-04-26KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 564:2023Mountaineering equipment - Accessory cords - Safety requirements and test methods2023-04-26KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13089:2011+A3:2023Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods2023-04-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji