Zawartość

Przyznane patronaty

8 listopada 2022 r., Warszawa

XI KONFERENCJA COMMONSIGN WARSAW 2022

Identyfikacja i uwierzytelnienie – nowe wyzwania i możliwości

Konferencja poświęcona jest problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w Polsce.

Trwająca pandemia koronawirusa przyspieszyła postęp w procesie digitalizacji w życiu społeczeństw i krajów, zmienia codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron – uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę wcześniej nie obserwowaną. Nadal niezbędne jest pogłębione analizowanie tego procesu w wielu aspektach i na tej podstawie wskazywanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Celem konferencji jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej na temat IX Konferencji CommonSign Warsaw 2022

 

21 października 2022 r., Podkarpackie Centrum Innowacji, Rzeszów

V KONFERENCJA INNOWACJE – POMIARY – AKREDYTACJE

Laboratoria badawcze i wzorcujące w systemach oceny zgodności

Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie laboratoriom zrzeszonym w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, działającej przy Podkarpackim Centrum Innowacji (PCI), dostępu do aktualnych informacji z obszaru akredytacji, certyfikacji, normalizacji, oceny zgodności, co przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy i jakości wykonywanych usług badawczych.

Adresatami wydarzenia są zarówno pracownicy laboratoriów badawczych, jak i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, nie tylko z terenu Podkarpacia. Zaproszeni to także przedstawiciele firm, które zlecają badania swoich wyrobów lub wzorcowanie aparatury pomiarowej.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki i biznesu.

Więcej na temat V Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje


Archiwum przyznanych patronatów