Zawartość

Przyznane patronaty

26-27 września, Wrocław

XXII Konferencja Naukowo – Techniczna

Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura krytyczna

Organizatorem XXII Konferencji Naukowo – Technicznej Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych. Infrastruktura krytyczna jest „BMP” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. – wydawca magazynu „Chemia Przemysłowa”.

Konferencja ma celu prezentację najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w branży, wymianę doświadczeń kadry zarządzającej zakładów chemicznych, petrochemicznych i energetyki w zakresie bezpieczeństwa technicznego i procesowego oraz infrastruktury krytycznej.

Konferencji znajdują się aspekty teoretyczne związane z szukaniem najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych – bezpieczeństwem technicznym, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz analizą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa procesowego i cyberbezpieczeństwa. W tym raku tematyka została także poszerzona o infrastrukturę krytyczną.

19 października, webinarium

Certyfikacja wg ISO/IEC 27001
jako element budowania wiarygodności rynkowej

Celem webinarium zorganizowanego przez CeCert sp. z o.o. jest szerzenie wiedzy o normalizacji oraz promocja certyfikacji systemów zarządzania.

Podczas webinarium poruszone będą tematy: ISO/IEC 27001:2022 – zainteresowanie rynku normą, aktualny etap prac przygotowujących do wydania polskiego; ISO27001, a inne normy (np. norma dla firm branży ochrony fizycznej, np. ciągłość działania); doświadczenia i dobre praktyki w zakresie Deklaracji Stosowania, Zmiany Deklaracji Stosowania w trakcie cyklu certyfikacji – praktyki postępowania w CeCert.

23-25 października, Starachowice

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

ŚRODKI SMAROWE 2023

Organizatorem XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej ŚRODKI SMAROWE 2023 jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wyzwań, przed jakimi staje przemysł naftowy i branża środków smarowych w dobie transformacji energetycznej kraju.

Tematyka skierowana jest do przedstawicieli środków smarowych:

 • producentów i dystrybutorów olejów bazowych  olejów bazowych i dodatków uszlachetniających, dodatków do olejów,
 • producentów olejów przemysłowych i samochodowych,
 • producentów smarów i cieczy eksploatacyjnych,
 • służb utrzymania ruchu,
 • przedstawicieli instytutów i uczelni technicznych,
 • producentów i dystrybutorów aparatury badawczej,
 • użytkowników środków smarowych.

Zagadnienia poruszane na konferencji będą dotyczyć:

 • rynku środków smarowych w dobie transformacji energetycznej i kryzysu gospodarczego,
 • rozwoju technologii środków smarowych dedykowanych dla obszaru elektromobilności,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym,
 • trendów w metodach badań środków smarowych,
 • normalizacji w sektorze olejów i smarów.

Czytaj więcej o Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2023

9 listopada, Warszawa

XII Konferencja CommonSign

„Tożsamość cyfrowej dekady”

 

NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz, Trusted Information Consulting oraz Medien Service organizują XII edycję  Konferencji CommonSign, pt. „Tożsamość cyfrowej dekady”.

W programie planowane są prezentacje i dyskusje dotyczące:

 • identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Polsce,
 • zdalnego i mobilnego potwierdzania tożsamości ,
 • powszechnego stosowania e-dowodu osobistego,
 • europejskiego portfela cyfrowej tożsamości,
 • aplikacji mObywatel w odsłonie 2.0,
 • rozwoju usług elektronicznych w administracji i biznesie,
 • prawa nowych technologii, dyrektywy DORA i NIS2,
 • wirtualnego urzędu,
 • e-paragonu, e-faktury, płatnościom,
 • publicznym i kwalifikowanym doręczeniom elektronicznym,
 • blockchain w administracji,
 • Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
 • cyfrowemu paszportowi pojazdu,
 • chmury publicznej i prywatnej ,
 • zeroemisyjności stosowanych technologii w kontekście usług zaufania,
 • stanowi faktycznemu bezpieczeństwa informatycznego w wybranych kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego,
 • certyfikacji narzędzi i sprzętu IT oraz kwalifikacjom osobistym w zakresie cybersecurity,
 • e-biznesowi i e-administracji w procesie transformacji ,
 • umiejętnościom cyfrowym, edukacji.
Czytaj więcej o XII Konferencji CommonSign


Archiwum przyznanych patronatów