Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 24082:2021Service excellence -- Designing excellent service to achieve outstanding customer experiences2021-06-10RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TS 30421:2021Human resource management -- Turnover and retention metrics2021-05-19KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22332:2021Security and resilience -- Business continuity management systems -- Guidelines for developing business continuity plans and procedures2021-05-28KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO/PAS 5643:2021Tourism and related services -- Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry2021-05-18KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 30428:2021Human resource management -- Skills and capabilities metrics cluster2021-05-21KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30433:2021Human resource management -- Succession planning metrics cluster2021-05-18KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30430:2021Human resource management -- Recruitment metrics cluster2021-04-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO/PAS 5643:2021Tourism and related services -- Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry2021-05-18KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 20684-2:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 2: Generalized field device basic management2021-05-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/IEC TS 24192-2:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 24192-1:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TR 3985:2021Biotechnology -- Data publication -- Preliminary considerations and concepts2021-05-18KT 287 ds. Biotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 12025:2021Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols2021-05-17KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21236-2:2021Nanotechnologies -- Clay nanomaterials -- Part 2: Specification of characteristics and measurements for clay nanoplates used for gas-barrier film applications2021-05-07KT 314 ds. Nanotechnologii
13.030.30 Odpady specjalne
ISO/TS 22451:2021Recycling of rare earth elements -- Methods for the measurement of rare earth elements in industrial waste and end-of-life products2021-05-25KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.030.50 Recykling
ISO/TS 22451:2021Recycling of rare earth elements -- Methods for the measurement of rare earth elements in industrial waste and end-of-life products2021-05-25KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO/TS 15666:2021Acoustics -- Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys2021-05-18KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TS 16733-2:2021Fire safety engineering -- Selection of design fire scenarios and design fires -- Part 2: Design fires2021-05-14KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC TS 60695-2-20:2021Fire hazard testing - Part 2-20: Glowing/hot-wire based test methods - Hot wire ignition coil test method - Apparatus, verification, test method and guidance2021-04-27KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC PAS 63184:2021Assessment methods of the human exposure to electric and magnetic fields from wireless power transfer systems - Models, instrumentation, measurement and numerical methods and procedures (frequency range of 1 kHz to 30 MHz)2021-05-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC TR 63304:2021Methods of measurement of the magnetic properties of permanent magnet (magnetically hard) materials in an open magnetic circuit using a superconducting magnet2021-04-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO/TR 1281-1:2021Rolling bearings -- Explanatory notes on ISO 281 -- Part 1: Basic dynamic load rating and basic rating life2021-05-25RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 10303-18:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 18: Description methods: SysML XMI to Web services transformation2021-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 8000-81:2021Data quality -- Part 81: Data quality assessment: Profiling2021-05-20KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63140:2021Photovoltaic (PV) modules - Partial shade endurance testing for monolithically integrated products2021-04-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63209-1:2021Photovoltaic modules - Extended-stress testing - Part 1: Modules2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC TS 60695-2-20:2021Fire hazard testing - Part 2-20: Glowing/hot-wire based test methods - Hot wire ignition coil test method - Apparatus, verification, test method and guidance2021-04-27KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC TR 63304:2021Methods of measurement of the magnetic properties of permanent magnet (magnetically hard) materials in an open magnetic circuit using a superconducting magnet2021-04-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC PAS 63313:2021Position statement on germicidal UV-C irradiation - UV-C safety guidelines2021-05-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC TS 60747-19-2:2021Semiconductor devices - Part 19-2: Smart sensors - Indication of specifications of sensors and power supplies to drive smart sensors for low power operation2021-05-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 62977-1-31:2021Electronic displays - Part 1-31: Generic - Practical information for use of light measuring devices2021-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 62977-1-31:2021Electronic displays - Part 1-31: Generic - Practical information for use of light measuring devices2021-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC PAS 63267-3-30:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-30: End face geometry - Angled PC end face PPS rectangular ferrule multimode A1b fibres2021-05-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-7-5:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-5: IEC 61850 modelling concepts2021-04-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 24030:2021Information technology - Artificial intelligence (AI) - Use cases2021-05-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24030:2021Information technology -- Artificial intelligence (AI) -- Use cases2021-05-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC TR 23091-4:2021Information technology -- Coding-independent code points -- Part 4: Usage of video signal type code points2021-05-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23091-4:2021Information technology - Coding-independent code points - Part 4: Usage of video signal type code points2021-05-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23002-8:2021Information technology -- MPEG video technologies -- Part 8: Working practices using objective metrics for evaluation of video coding efficiency experiments2021-05-21KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23002-8:2021Information technology - MPEG video technologies - Part 8: Working practices using objective metrics for evaluation of video coding efficiency experiments2021-05-21KT 288 ds. Multimediów
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TS 22924:2021Identification cards -- Transport layer topologies -- Configuration for HCI/HCP interchange2021-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 22924:2021Identification cards - Transport layer topologies - Configuration for HCI/HCP interchange2021-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 24192-2:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 24192-1:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 20684-2:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 2: Generalized field device basic management2021-05-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/IEC TS 24192-2:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 2: Test plan for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 24192-1:2021Cards and security devices for personal identification -- Communication between contactless readers and fare media used in public transport -- Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 14443 (all parts)2021-05-05KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/TR 23262:2021GIS (geospatial) / BIM interoperability2021-05-20KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO/TR 23262:2021GIS (geospatial) / BIM interoperability2021-05-20KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO/TS 19166:2021Geographic information -- BIM to GIS conceptual mapping (B2GM)2021-05-14KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22693:2021Genomics informatics -- Structured clinical gene fusion report in electronic health records2021-06-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 23541-1:2021Health informatics -- Categorial structure for representation of 3D human body position system -- Part 1: Bones2021-05-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 22691:2021Health informatics -- Token-based health information sharing2021-05-04KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 22077-5:2021Health informatics -- Medical waveform format -- Part 5: Neurophysiological signals2021-04-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TS 22295:2021Space environment (natural and artificial) -- Modelling of space environment impact on nanostructured materials -- General principles2021-05-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO/TR 20590:2021Space systems -- Space debris mitigation design and operation manual for launch vehicle orbital stages2021-04-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
ISO/TS 23624:2021Cranes -- Safe use of high-performance fibre ropes in crane applications2021-05-24KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO/TR 6750-2:2021Earth-moving machinery -- Operator's manual -- Part 2: List of references2021-05-18KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 23304:2021Food products -- Guidance on how to express vitamins and their vitamers content2021-05-18KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
97.020 Ekonomika gospodarstwa domowego. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 23304:2021Food products -- Guidance on how to express vitamins and their vitamers content2021-05-18KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
ISO/TS 21364-22:2021Domestic gas cooking appliances -- Safety -- Part 22: Particular requirements for ovens and compartment grills2021-05-21KT 277 ds. Gazownictwa
ISO/TS 21364-1:2021Domestic gas cooking appliances -- Safety -- Part 1: General requirements2021-05-21KT 277 ds. Gazownictwa
ISO/TS 21364-21:2021Domestic gas cooking appliances -- Safety -- Part 21: Particular requirements for gas hobs, gas grills and gas griddles2021-05-21KT 277 ds. Gazownictwa