Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO/TS 26030:2019Social responsibility and sustainable development -- Guidance on using ISO 26000:2010 in the food chain2019-12-17KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO/TS 16355-6:2019Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 6: Guidance for QFD-related approaches to optimization2019-12-06KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 17187:2019Intelligent transport systems -- Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer -- Governance rules to sustain electronic information exchange methods2019-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 10867:2019Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminescence spectroscopy2019-12-04KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO/TS 23128:2019Medical devices -- Transfusion set and blood bag compatibility test method2019-12-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC TR 63183:2019Guidance on error and warning messages for software used in radiotherapy2019-12-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TS 26030:2019Social responsibility and sustainable development -- Guidance on using ISO 26000:2010 in the food chain2019-12-17KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO/TS 37107:2019Sustainable cities and communities -- Maturity model for smart sustainable communities2019-12-04RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.180 Ergonomia
ISO/TS 9241-126:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 126: Guidance on the presentation of auditory information2019-12-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO/TS 16976-7:2020Respiratory protective devices -- Human factors -- Part 7: Hearing and speech2020-01-06KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 12913-3:2019Acoustics -- Soundscape -- Part 3: Data analysis2019-12-10KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC TS 63081:2019Ultrasonics - Methods for the characterization of the ultrasonic properties of materials2019-12-11KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 16943:2019Thermoplastic pipes for the conveyance of fluids -- Inspection of polyethylene electrofusion socket joints using phased array ultrasonic testing2019-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
27.140 Hydroenergetyka
IWA 33-2:2019Technical guidelines for the development of small hydropower plants -- Part 2: Site selection planning2019-12-10KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
IWA 33-1:2019Technical guidelines for the development of small hydropower plants -- Part 1: Vocabulary2019-12-10KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62804-1-1:2020Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced degradation - Part 1-1: Crystalline silicon - Delamination2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TS 63181-1:2019LCD multi-screen display terminals – Part 1: Conceptual model2019-12-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC PAS 63256:2020Industrial communication networks - Broadband fieldbus specification - AUTBUS2020-01-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
IEC TR 63122-2:2019Smart television - Part 2: Framework of integrated service on smart television2019-12-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC TR 63122-1:2019Smart television - Part 1: Conceptual model for smart television2019-12-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
IEC TS 62871-2:2019Professional video storage products - Tape-less camera recorder using MXF file format - Encoding guidelines - Part 2: Mapping MPEG-2 and AVC Streams into MXF2019-12-11KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TS 62351-100-3:2020Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 100-3: Conformance test cases for the IEC 62351-3, the secure communication extension for profiles including TCP/IP2020-01-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
IEC TS 62871-2:2019Professional video storage products - Tape-less camera recorder using MXF file format - Encoding guidelines - Part 2: Mapping MPEG-2 and AVC Streams into MXF2019-12-11KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TR 24772-1:2019Programming languages -- Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages -- Part 1: Language-independent guidance2019-12-10KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC TR 24772-1:2019Programming languages - Guidance to avoiding vulnerabilities in programming languages - Part 1: Language-independent guidance2019-12-10KT 331 ds. Języków Programowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TS 33053:2019Information technology - Process assessment - Process Reference Model (PRM) for quality management2019-12-02KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 33053:2019Information technology -- Process assessment -- Process Reference Model (PRM) for quality management2019-12-02KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/TS 9241-126:2019Ergonomics of human-system interaction -- Part 126: Guidance on the presentation of auditory information2019-12-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TS 19795-9:2019Information technology - Biometric performance testing and reporting - Part 9: Testing on mobile devices2019-12-18KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TS 19795-9:2019Information technology -- Biometric performance testing and reporting -- Part 9: Testing on mobile devices2019-12-18KT 309 ds. Biometrii
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC PAS 63256:2020Industrial communication networks - Broadband fieldbus specification - AUTBUS2020-01-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 17187:2019Intelligent transport systems -- Electronic information exchange to facilitate the movement of freight and its intermodal transfer -- Governance rules to sustain electronic information exchange methods2019-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO/TR 19167:2019Application of ubiquitous public access to-geographic information to an air quality information service2019-12-18KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 23303:2020Health informatics -- Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process2020-01-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/TS 18621-11:2019Image quality evaluation methods for printed matter -- Part 11: Colour gamut analysis2019-12-13RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21959-1:2020Road vehicles -- Human performance and state in the context of automated driving -- Part 1: Common underlying concepts2020-01-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 23989:2020Space environment (natural and artificial) -- Operational estimation of the solar wind energy input into the Earth's magnetosphere by means of the ground-based magnetic polar cap (PC) index2020-01-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
ISO/TS 26030:2019Social responsibility and sustainable development -- Guidance on using ISO 26000:2010 in the food chain2019-12-17KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO/PAS 24019:2020Simultaneous interpreting delivery platforms -- Requirements and recommendations2020-01-15KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii