Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO/TS 23961-3:2024Traditional Chinese medicine — Vocabulary for diagnostics — Part 3: Abdomen2024-06-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC TS 20000-15:2024Information technology - Service management - Part 15: Guidance on the application of Agile and DevOps principles in a service management system2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-15:2024Information technology — Service management — Part 15: Guidance on the application of Agile and DevOps principles in a service management system2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 59032:2024Circular economy — Review of existing value networks2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC TR 62500:2024Process management for avionics - Highly severe stress tests for operating margins identification and robustness improvement of avionics equipment - Application guidelines2024-05-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO/TS 23824:2024Medical laboratories — Guidance on application of ISO 15189 in anatomic pathology2024-05-24KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 17783:2024Intelligent transport systems — Mobility integration — Role and functional model for mobility services using low Earth orbit (LEO) satellite systems2024-04-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.01 Mikrobiologia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 5441:2024Competence requirements for biorisk management advisors2024-05-15KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO/TS 15213-3:2024Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 3: Detection of Clostridium perfringens2024-05-06KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TR 23652:2024Nanotechnologies — Considerations for radioisotope labelling methods of nanomaterials for performance evaluation2024-06-11KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
ISO/PAS 23617:2024Healthcare organization management — Pandemic response (respiratory) — Guidance on medical support for socially vulnerable groups2024-05-24KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
IEC SRD 63473:2024Active assisted living (AAL) use case standards inventory and mapping2024-04-17RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60601-4-6:2024Medical electrical equipment - Part 4-6: Guidance and interpretation - Voluntary guidance to help achieve basic safety and essential performance with regard to the possible effects of electromagnetic disturbances2024-04-23KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO/TS 23961-3:2024Traditional Chinese medicine — Vocabulary for diagnostics — Part 3: Abdomen2024-06-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23824:2024Medical laboratories — Guidance on application of ISO 15189 in anatomic pathology2024-05-24KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
ISO/TS 5441:2024Competence requirements for biorisk management advisors2024-05-15KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO/TS 16840-15:2024Wheelchair seating — Part 15: Selection, placement and fixation of flexible postural support devices in seating2024-04-23KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TR 59032:2024Circular economy — Review of existing value networks2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC TR 62933-4-200:2024Electrical Energy Storage (EES) Systems - Part 4-200: Guidance on environmental issues - Greenhouse gas (GHG) emissions assessment by electrical energy storage (EES) systems2024-04-18KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
ISO/TR 6037:2024Automated liquid handling systems – Uncertainty of the measurement procedures2024-05-14KT 198 ds. Szkła
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62788-8-1:2024Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 8-1: Electrically conductive adhesive (ECA) - Measurement of material properties2024-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63222-3:2024Power quality management - Part 3: User characteristics modelling2024-05-24KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC TS 62271-5:2024High-voltage switchgear and controlgear - Part 5: Common specifications for direct current switchgear and controlgear2024-05-02KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62500:2024Process management for avionics - Highly severe stress tests for operating margins identification and robustness improvement of avionics equipment - Application guidelines2024-05-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.100.20 Odporność
IEC TS 60601-4-6:2024Medical electrical equipment - Part 4-6: Guidance and interpretation - Voluntary guidance to help achieve basic safety and essential performance with regard to the possible effects of electromagnetic disturbances2024-04-23KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61282-14:2024Fibre optic communication system design guidelines - Part 14: Determination of the uncertainties of attenuation measurements in fibre plants2024-04-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC TR 63323:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Study of an SC connector adaptor with safety lock mechanism2024-06-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TS 30149:2024Internet of Things (IoT) — Trustworthiness principles2024-05-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 30149:2024Internet of Things (IoT) - Trustworthiness principles2024-05-24KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 20000-15:2024Information technology - Service management - Part 15: Guidance on the application of Agile and DevOps principles in a service management system2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-15:2024Information technology — Service management — Part 15: Guidance on the application of Agile and DevOps principles in a service management system2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 17903:2024Information technology — Artificial intelligence — Overview of machine learning computing devices2024-05-06KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji
ISO/IEC TS 30168:2024Internet of Things (IoT) — Generic trust anchor application programming interface for industrial IoT devices2024-05-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 17903:2024Information technology - Artificial intelligence - Overview of machine learning computing devices2024-05-06KT 338 ds. Sztucznej Inteligencji
ISO/IEC TS 30168:2024Internet of Things (IoT) - Generic trust anchor application programming interface for industrial IoT devices2024-05-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 30149:2024Internet of Things (IoT) - Trustworthiness principles2024-05-24KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TS 32004:2024Document management — Portable Document Format — Integrity protection in encrypted documents in PDF 2.02024-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 17783:2024Intelligent transport systems — Mobility integration — Role and functional model for mobility services using low Earth orbit (LEO) satellite systems2024-04-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 5777:2024Health informatics — The architecture of internet healthcare service network2024-06-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 20428:2024Genomics Informatics — Data elements and their metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records2024-06-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TR 6231:2024Health informatics — Standardizing graphical content2024-06-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/TS 18621-22:2024Graphic technology — Image quality evaluation methods for printed matter — Part 22: Evaluation of colour graininess2024-05-15RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO/TS 32004:2024Document management — Portable Document Format — Integrity protection in encrypted documents in PDF 2.02024-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.01 Układy pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 18571:2024Road vehicles — Objective rating metric for non-ambiguous signals2024-05-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
ISO/TR 8941:2024Railway infrastructure — Rail mounted construction, maintenance and inspection machines — Explanation of machine type2024-05-15KT 138 ds. Kolejnictwa
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC TR 62500:2024Process management for avionics - Highly severe stress tests for operating margins identification and robustness improvement of avionics equipment - Application guidelines2024-05-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 5354-2:2024Molecular biomarkers — Detection of DNA in cotton used for textile production — Part 2: Overview of target sequences for use in polymerase chain reaction (PCR)-based detection methods for cotton genetically modified (GM) events2024-04-19KT 287 ds. Biotechnologii
59.080.70 Geotekstylia
ISO/TR 18228-10:2024Design using geosynthetics — Part 10: Asphalt pavements2024-05-08KT 142 ds. Geosyntetyków
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
ISO/TR 6037:2024Automated liquid handling systems – Uncertainty of the measurement procedures2024-05-14KT 198 ds. Szkła
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
ISO/PAS 24499:2024Method of test for burning velocity measurement of A2L flammable gases2024-05-15KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
73.060.10 Rudy żelaza
ISO/TS 9516-2:2024Iron ores — Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry — Part 2: Single element calibration procedure2024-05-06KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali