Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO/TR 19591:2018Personal protective equipment for firefighters -- Standard terms and definitions2018-01-30KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC TR 62240-1:2018Process management for avionics - Electronic components capability in operation - Part 1: Temperature uprating2018-03-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 21719-2:2018Electronic fee collection -- Personalization of on-board equipment (OBE) -- Part 2: Using dedicated short-range communication2018-01-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21719-1:2018Electronic fee collection -- Personalization of on-board equipment (OBE) -- Part 1: Framework2018-01-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 61511-0:2018Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 61511 2018-01-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
13.340.10 Odzież ochronna
ISO/TR 19591:2018Personal protective equipment for firefighters -- Standard terms and definitions2018-01-30KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO/TR 3313:2018Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidelines on the effects of flow pulsations on flow-measurement instruments2018-03-15KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC TR 62905:2018Exposure assessment methods for wireless power transfer systems2018-02-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
23.040.70 Przewody giętkie
ISO/TS 17165-2:2018Hydraulic fluid power -- Hose assemblies -- Part 2: Practices for hydraulic hose assemblies2018-03-16KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61511-0:2018Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 61511 2018-01-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO/TR 22281:2018Welding consumables -- International Institute of Welding (IIW) position statement on the use of trace element analyses in welding consumable specifications2018-01-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-7-3:2018Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification systems2018-03-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62989:2018Primary optics for concentrator photovoltaic systems2018-03-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62257-8-1:2018Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 8-1: Selection of batteries and battery management systems for stand-alone electrification systems - Specific case of automotive flooded lead-acid batteries available2018-02-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62862-1-1:2018Solar thermal electric plants - Part 1-1: Terminology2018-02-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63064:2018Graphical symbols for diagrams - Guidance on design for standardization in IEC 606172018-01-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC TR 62697-2:2018Test methods for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating liquids - Part 2: Test method for quantitative determination of total corrosive sulfur (TCS)2018-02-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC TR 62697-3:2018Test methods for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating liquids - Part 3: Test method for quantitative determination of elemental sulfur2018-02-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TS 63014-1:2018High voltage direct current (HVDC) power transmission - System requirements for DC-side equipment - Part 1: Using line-commutated converters2018-03-08KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63014-1:2018High voltage direct current (HVDC) power transmission - System requirements for DC-side equipment - Part 1: Using line-commutated converters2018-03-08KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62240-1:2018Process management for avionics - Electronic components capability in operation - Part 1: Temperature uprating2018-03-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TS 61850-7-7:2018Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-7: Machine-processable format of IEC 61850-related data models for tools2018-03-13KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC TR 62351-90-1:2018Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 90-1: Guidelines for handling role-based access control in power systems2018-01-23KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 20547-5:2018Information technology - Big data reference architecture - Part 5: Standards roadmap2018-02-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC TR 20547-5:2018Information technology -- Big data reference architecture -- Part 5: Standards roadmap2018-02-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC TR 21565:2018Information technology - Office equipment - Viewing environment guideline for office equipment2018-02-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC TR 21565:2018Information technology -- Office equipment -- Viewing environment guideline for office equipment2018-02-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 29003:2018Information technology -- Security techniques -- Identity proofing2018-03-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 29003:2018Information technology - Security techniques - Identity proofing2018-03-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 27103:2018Information technology -- Security techniques -- Cybersecurity and ISO and IEC Standards2018-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 27103:2018

Information technology - Security techniques - Cybersecurity and ISO and IEC Standards

2018-02-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TR 14369:2018Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Guidelines for the preparation of language-independent service specifications (LISS)2018-02-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 14369:2018Information technology -- Programming languages, their environments and system software interfaces -- Guidelines for the preparation of language-independent service specifications (LISS)2018-01-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TR 29110-5-3:2018Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-3: Service delivery guidelines2018-02-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29110-5-3:2018Systems and software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) -- Part 5-3: Service delivery guidelines2018-01-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TR 11801-9905:2018Information technology -- Generic cabling systems for customer premises -- Part 9905: Guidelines for the use of installed cabling to support 25GBASE-T application2018-02-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TR 11801-9905:2018Information technology - Generic cabling systems for customer premises - Part 9905: Guidelines for the use of installed cabling to support 25GBASE-T application
2018-02-08KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TR 24741:2018Information technology - Biometrics - Overview and application2018-01-24KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TR 24741:2018Information technology -- Biometrics -- Overview and application2018-01-24KT 309 ds. Biometrii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 21719-2:2018Electronic fee collection -- Personalization of on-board equipment (OBE) -- Part 2: Using dedicated short-range communication2018-01-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 21719-1:2018Electronic fee collection -- Personalization of on-board equipment (OBE) -- Part 1: Framework2018-01-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC TR 62240-1:2018Process management for avionics - Electronic components capability in operation - Part 1: Temperature uprating2018-03-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TS 18667:2018Space systems -- Capability-based Safety, Dependability, and Quality Assurance (SD&QA) programme management2018-03-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 17881-3:2018Textiles -- Determination of certain flame retardants -- Part 3: Chlorinated paraffin flame retardants2018-03-16KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO/TR 19693:2018Surface chemical analysis -- Characterization of functional glass substrates for biosensing applications2018-02-09KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO/TR 18811:2018Cosmetics -- Guidelines on the stability testing of cosmetic products2018-02-07KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 19441:2018Petroleum products -- Density versus temperature relationships of current fuels, biofuels and biofuel components2018-02-09KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych