Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO/TS 17755-2:2020Fire safety -- Statistical data collection -- Part 2: Vocabulary2020-08-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 20559:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Guidance for the development and use of a safety signing system2020-08-05KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 24179:2020Human resource management -- Occupational health and safety metrics2020-08-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 24179:2020Human resource management -- Occupational health and safety metrics2020-08-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TR 23015:2020Fine bubble technology -- Measurement technique matrix for the characterization of fine bubbles2020-08-10KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO/TS 21560:2020General requirements of tissue-engineered medical products2020-08-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TR 37171:2020Report of pilot testing on the application of ISO smart community infrastructures standards2020-08-25RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.180 Ergonomia
ISO/TR 9241-810:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 810: Robotic, intelligent and autonomous systems2020-09-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/TR 9241-514:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 514: Guidance for the application of anthropometric data in the ISO 9241-500 series2020-08-03KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO/TS 17755-2:2020Fire safety -- Statistical data collection -- Part 2: Vocabulary2020-08-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO/TR 23276:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Flowchart for PSm, RSm, WSm and Pc, Rc, Wc2020-08-21KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO/TR 16219:2020Fans -- System effects and system effect factors2020-09-07KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TR 63279:2020Derisking photovoltaic modules - Sequential and combined accelerated stress testing2020-08-21KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO/TR 23437:2020Solid biofuels -- Bridging behaviour of bulk biofuels2020-08-28KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC TR 63099-2:2020Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre technologies for electromagnetic-field measurement - Part 2: Radio-over-fibre technologies for electric-field sensing2020-07-27KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62572-4:2020Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 4: Guidelines for optical connector end-face cleaning methods for receptacle style optical transceivers2020-09-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC TR 63099-2:2020Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre technologies for electromagnetic-field measurement - Part 2: Radio-over-fibre technologies for electric-field sensing2020-07-27KT 11 ds. Telekomunikacji
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-90-12:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-12: Wide area network engineering guidelines2020-07-28KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 20547-1:2020Information technology - Big data reference architecture - Part 1: Framework and application process2020-08-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 20547-1:2020Information technology -- Big data reference architecture -- Part 1: Framework and application process2020-08-20RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC TS 23078-1:2020Information technology -- Specification of DRM technology for digital publications -- Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry2020-09-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 23078-2:2020Information technology -- Specification of DRM technology for digital publications -- Part 2: User key-based protection2020-09-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO/TR 20791-1:2020Photography -- Photographic reflection prints -- Part 1: Evaluation methods of image quality2020-08-25KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 19303-1:2020Graphic technology -- Guidelines for schema writers -- Part 1: Packaging printing2020-09-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TS 23031:2020Graphic technology -- Assessment and validation of the performance of spectrocolorimeters and spectrodensitometers2020-08-27RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO/TS 20224-3:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 3: Porcine DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-7:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 7: Donkey DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-6:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 6: Horse DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-5:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 5: Goat DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-4:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 4: Chicken DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-2:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 2: Ovine DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-1:2020Molecular biomarker analysis -- Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR -- Part 1: Bovine DNA detection method2020-07-31KT 287 ds. Biotechnologii
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO/TS 23973:2020Liquid chromatography at critical conditions (LCCC) -- Chemical heterogeneity of polyethylene oxides2020-08-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
75.160.40 Biopaliwa
ISO/TR 23437:2020Solid biofuels -- Bridging behaviour of bulk biofuels2020-08-28KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22845:2020Resilience of buildings and civil engineering works2020-08-13KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22845:2020Resilience of buildings and civil engineering works2020-08-13KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie