Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC SRD 63235:2021Smart city system - Methodology for concepts building2021-03-19RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
IWA 34:2021Women's entrepreneurship -- Key definitions and general criteria2021-03-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 6: Nano-object characterization2021-03-23KT 314 ds. Nanotechnologii
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TR 24539:2021Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Examples of good practices for stormwater management2021-04-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
IWA 34:2021Women's entrepreneurship -- Key definitions and general criteria2021-03-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 30430:2021Human resource management -- Recruitment metrics cluster2021-04-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 24178:2021Human resource management -- Organizational culture metrics cluster2021-03-23KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30425:2021Human resource management -- Workforce availability metrics cluster2021-03-23KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30432:2021Human resource management -- Workforce productivity metrics cluster2021-03-23KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30431:2021Human resource management -- Leadership metrics cluster2021-03-23KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 30427:2021Human resource management -- Costs metrics cluster2021-03-23KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC TS 27022:2021Information technology -- Guidance on information security management system processes2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27022:2021Information technology - Guidance on information security management system processes2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 20684-10:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 10: Variable message signs2021-04-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TR 24217-2:2021Fine bubble technology – Guideline for indicating benefits -- Part 2: Assignment of Sustainable Development Goals (SDGs) to applications of fine bubble technologies2021-04-13KT 314 ds. Nanotechnologii
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
ISO/TS 22456:2021Sterilization of healthcare products -- Microbiological methods— Guidance on conducting bioburden determinations and tests of sterility for biologics and tissue-based products2021-03-19KT 295 ds. Sterylizacji
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 6: Nano-object characterization2021-03-23KT 314 ds. Nanotechnologii
IEC/TR 63258:2021Nanotechnologies -- A guideline for ellipsometry application to evaluate the thickness of nanoscale films2021-03-22KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21346:2021Nanotechnologies -- Characterization of individualized cellulose nanofibril samples2021-03-15KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21356-1:2021Nanotechnologies -- Structural characterization of graphene -- Part 1: Graphene from powders and dispersions2021-03-12KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO/TR 17327-2:2021Non-active surgical implants -- Implant coating -- Part 2: Reference standards related to coatings2021-04-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO/TS 37137-1:2021Biological evaluation of absorbable medical devices -- Part 1: General requirements2021-03-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22456:2021Sterilization of healthcare products -- Microbiological methods— Guidance on conducting bioburden determinations and tests of sterility for biologics and tissue-based products2021-03-19KT 295 ds. Sterylizacji
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 18568:2021Packaging and the environment -- Marking for material identification2021-04-09KT 133 ds. Opakowań
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 24539:2021Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Examples of good practices for stormwater management2021-04-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.180 Ergonomia
ISO/TS 16951:2021Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) -- Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TS 21397:2021FTIR analysis of fire effluents in cone calorimeter tests2021-03-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC TS 60695-2-20:2021Fire hazard testing - Part 2-20: Glowing/hot-wire based test methods - Hot wire ignition coil test method - Apparatus, verification, test method and guidance2021-04-27KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC TR 63304:2021Methods of measurement of the magnetic properties of permanent magnet (magnetically hard) materials in an open magnetic circuit using a superconducting magnet2021-04-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
21.200 Przekładnie zębate
ISO/TS 10300-20:2021Calculation of load capacity of bevel gears -- Part 20: Calculation of scuffing load capacity -- Flash temperature method2021-04-07KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO/TR 10300-32:2021Calculation of load capacity of bevel gears -- Part 32: ISO rating system for bevel and hypoid gears -- Sample calculation for scuffing load capacity2021-04-07KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 23818-3:2021Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines -- Part 3: Unplasticised poly(vinyl chloride) (PVC-U) material2021-03-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO/TR 20172:2021Welding -- Grouping systems for materials -- European materials2021-04-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.140 Hydroenergetyka
IWA 33-3:2021Technical guidelines for the development of small hydropower plants -- Part 3: Design principles and requirements2021-03-16KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63140:2021Photovoltaic (PV) modules - Partial shade endurance testing for monolithically integrated products2021-04-28KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63209-1:2021Photovoltaic modules - Extended-stress testing - Part 1: Modules2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-2-20:2021Fire hazard testing - Part 2-20: Glowing/hot-wire based test methods - Hot wire ignition coil test method - Apparatus, verification, test method and guidance2021-04-27KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC TR 63304:2021Methods of measurement of the magnetic properties of permanent magnet (magnetically hard) materials in an open magnetic circuit using a superconducting magnet2021-04-26KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60034-27-5:2021Rotating electrical machines - Part 27-5: Off-line measurement of partial discharge inception voltage on winding insulation under repetitive impulse voltage2021-04-07KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC TS 60034-31:2021Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guidelines2021-03-17KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC TR 63042-303:2021UHV AC transmission systems - Part 303: Guideline for the measurement of UHV AC transmission line power frequency parameters2021-04-07KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 62977-1-31:2021Electronic displays - Part 1-31: Generic - Practical information for use of light measuring devices2021-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62977-5-2:2021Electronic displays - Part 5-2: Visual assessment - Colour discrimination according to viewing direction2021-03-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 61191-8:2021Printed board assemblies - Part 8: Voiding in solder joints of printed board assemblies for use in automotive electronic control units - Best practices2021-03-19KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC TR 61191-8:2021Printed board assemblies - Part 8: Voiding in solder joints of printed board assemblies for use in automotive electronic control units - Best practices2021-03-19KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 62977-1-31:2021Electronic displays - Part 1-31: Generic - Practical information for use of light measuring devices2021-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.060 Radiokomunikacja
IEC PAS 61162-103:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 103: Single talker and multiple listeners - New and amended sentences and Talker IDs2021-04-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-7-5:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-5: IEC 61850 modelling concepts2021-04-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC TR 62351-90-3:2021Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 90-3: Guidelines for network and system management2021-03-11KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 24029-1:2021Artificial Intelligence (AI) - Assessment of the robustness of neural networks - Part 1: Overview2021-03-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24029-1:2021Artificial Intelligence (AI) -- Assessment of the robustness of neural networks -- Part 1: Overview2021-03-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 27022:2021Information technology -- Guidance on information security management system processes2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27022:2021Information technology - Guidance on information security management system processes2021-03-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TS 33061:2021Information technology - Process assessment - Process assessment model for software life cycle processes2021-04-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 33061:2021Information technology -- Process assessment -- Process assessment model for software life cycle processes2021-04-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 25025:2021Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Measurement of IT service quality2021-03-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 25025:2021Information technology -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Measurement of IT service quality2021-03-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TS 11801-9903:2021Information technology -- Generic cabling systems for customer premises -- Part 9903: Matrix modelling of channels and links2021-03-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TS 11801-9903:2021Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9903: Matrix modelling of channels and links2021-03-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC TS 23078-3:2021Information technology - Specification of DRM technology for digital publications - Part 3: Device key-based protection2021-03-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 23078-3:2021Information technology -- Specification of DRM technology for digital publications -- Part 3: Device key-based protection2021-03-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 20684-10:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 10: Variable message signs2021-04-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 16951:2021Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) -- Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22077-5:2021Health informatics -- Medical waveform format -- Part 5: Neurophysiological signals2021-04-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TR 21332:2021Health informatics -- Cloud computing considerations for the security and privacy of health information systems2021-03-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TR 24291:2021Health informatics -- Applications of machine learning technologies in imaging and other medical applications2021-03-26KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.020 Przyrządy optyczne
ISO/TS 21383:2021Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Qualification of the scanning electron microscope for quantitative measurements2021-03-12KT 249 ds. Analizy Chemicznej
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO/TS 16951:2021Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) -- Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.080 Małe jednostki pływające
ISO/TS 23625:2021Small craft -- Lithium-ion batteries2021-03-31KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 20590:2021Space systems -- Space debris mitigation design and operation manual for launch vehicle orbital stages2021-04-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 18568:2021Packaging and the environment -- Marking for material identification2021-04-09KT 133 ds. Opakowań
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO/TR 15969:2021Surface chemical analysis -- Depth profiling -- Measurement of sputtered depth2021-03-17KT 249 ds. Analizy Chemicznej
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO/TS 19488:2021Acoustics -- Acoustic classification of dwellings2021-04-19KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO/TR 24539:2021Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Examples of good practices for stormwater management2021-04-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji