Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO/TR 21506:2018Project, programme and portfolio management -- Vocabulary2018-12-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC TS 61994-4-4:2018Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 4-4: Piezoelectric materials - Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) devices2018-11-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC TS 61994-4-1:2018Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 4-1: Piezoelectric materials - Synthetic quartz crystal2018-11-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
01.140.20 Informacja naukowa
ISO/TR 21946:2018Information and documentation -- Appraisal for managing records2018-11-13KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
ISO/TR 21506:2018Project, programme and portfolio management -- Vocabulary2018-12-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/TS 15874-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15876-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15877-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15875-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/IEC TS 17021-11:2018Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems2018-11-13KT 315 ds. Facility Management
ISO/IEC TS 17021-11:2018Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 11: Competence requirements for auditing and certification of facility management (FM) management systems2018-11-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21219-26:2018Intelligent transport systems -- Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 26: Vigilance location information (TPEG2-VLI)2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TS 20399-3:2018Biotechnology -- Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products -- Part 3: Best practice guidance for ancillary material users2018-12-04KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20399-2:2018Biotechnology -- Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products -- Part 2: Best practice guidance for ancillary material suppliers2018-12-04KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20399-1:2018Biotechnology -- Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products -- Part 1: General requirements2018-12-04KT 287 ds. Biotechnologii
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 11665-12:2018Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method 2018-10-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TR 61340-5-5:2018Electrostatics - Part 5-5: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Packaging systems used in electronic manufacturing2018-11-28KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
ISO/TS 11665-12:2018Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method 2018-10-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO/TS 25108:2018Non-destructive testing -- NDT personnel training organizations2018-10-23KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22391-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15874-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 15875-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15877-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15876-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22165:2018Pneumatic fluid power -- Application notes for the improvement of the energy efficiency of pneumatic systems2018-11-08KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13399-403:2018Cutting tool data representation and exchange -- Part 403: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of driven tool units2018-11-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO/TS 13399-315:2018Cutting tool data representation and exchange -- Part 315: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of machine operated feed out tools2018-10-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20571:2018Dynaload -- Design and construction -- Use and maintenance2018-10-31KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 50008:2018Energy management and energy savings -- Building energy data management for energy performance -- Guidance for a systemic data exchange approach2018-11-05KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61340-5-5:2018Electrostatics - Part 5-5: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Packaging systems used in electronic manufacturing2018-11-28KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC GUIDE 116:2018Guidelines for safety related risk assessment and risk reduction for low voltage equipment2018-11-07KT 6 ds. Systemów Zarządzania
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63139:2018Explanation of the mathematical addition of working voltages, insulation between circuits and use of PELV in TC 34 standards2018-10-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63042-301:2018UHV AC transmission systems - Part 301: On-site acceptance tests2018-12-06KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 62977-2-5:2018Electronic displays devices - Part 2-5: Transparent displays - Measurements of optical characteristics2018-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62977-2-4:2018Electronic displays - Part 2-4: Transparent displays - Overview of application scenarios2018-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC TS 61994-4-1:2018Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 4-1: Piezoelectric materials - Synthetic quartz crystal2018-11-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC TS 61994-4-4:2018Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 4-4: Piezoelectric materials - Single crystal wafers for surface acoustic wave (SAW) devices2018-11-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC PAS 60512-27-200:2018Connecteurs for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-200: Additional specifications for signal integrity tests up to 2 000 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g2018-10-19KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 62977-2-4:2018Electronic displays - Part 2-4: Transparent displays - Overview of application scenarios2018-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62977-2-5:2018Electronic displays devices - Part 2-5: Transparent displays - Measurements of optical characteristics2018-11-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62312-1-1:2018Guideline for synchronization of audio and video - Part 1-1: Measurement methods for synchronization of audio and video equipment and systems - General2018-11-02KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC TS 62312-2:2018Guideline for synchronization of audio and video - Part 2: Methods for synchronization of audio and video systems2018-11-02KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 63191:2018Demand side power quality management2018-11-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC TS 62939-2:2018Smart grid user interface – Part 2: Architecture and requirements2018-11-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TS 62351-100-1:2018Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 100-1: Conformance test cases for IEC TS 62351-5 and IEC TS 60870-5-72018-11-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 19608:2018Guidance for developing security and privacy functional requirements based on ISO/IEC 154082018-10-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 19608:2018Guidance for developing security and privacy functional requirements based on ISO/IEC 154082018-10-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TS 19570:2018Programming Languages -- Technical Specification for C++ Extensions for Parallelism2018-11-15KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC TS 19570:2018Programming Languages - Technical Specification for C++ Extensions for Parallelism2018-11-15KT 331 ds. Języków Programowania
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TR 22299:2018Document management -- Digital file format recommendations for long-term storage2018-11-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO/TS 13399-403:2018Cutting tool data representation and exchange -- Part 403: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of driven tool units2018-11-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO/TS 13399-315:2018Cutting tool data representation and exchange -- Part 315: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of machine operated feed out tools2018-10-23KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 21219-26:2018Intelligent transport systems -- Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 26: Vigilance location information (TPEG2-VLI)2018-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/TS 50008:2018Energy management and energy savings -- Building energy data management for energy performance -- Guidance for a systemic data exchange approach2018-11-05KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22835:2018Health informatics -- Information model of combination of decoction pieces in Chinese medicines2018-11-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.040.99 Inne normy dotyczące fotografii
ISO/TR 18945:2018Imaging materials -- Pictorial colour reflection prints -- Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure2018-10-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
ISO/TR 22957:2018Document management -- Analysis, selection and implementation of of enterprise content management (ECM) systems2018-12-07RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 15311-2:2018Graphic technology -- Print quality requirements for printed matter -- Part 2: Commercial print applications utilizing digital printing technologies2018-10-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO/TR 22299:2018Document management -- Digital file format recommendations for long-term storage2018-11-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21959-1:2018Road vehicles -- Human performance and state in the context of automated driving -- Part 1: Common underlying concepts2018-11-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21974-1:2018Naturalistic driving studies -- Vocabulary -- Part 1: Safety critical events2018-11-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21245:2018Railway applications -- Railway project planning process -- Guidance on railway project planning2018-12-03KT 138 ds. Kolejnictwa
ISO/TR 22131:2018Railway applications -- Railway braking -- Country specific applications for ISO 20138-12018-10-19KT 138 ds. Kolejnictwa
81.040.20 Szkło budowlane
ISO/TS 18178:2018Glass in building -- Laminated solar photovoltaic glass for use in buildings2018-10-16KT 198 ds. Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 18486:2018Plastics -- Parameters comparing the spectral irradiance of a laboratory light source for weathering applications to a reference solar spectral irradiance2018-11-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC TS 61200-101:2018Electrical installation guide - Part 101: Application guidelines on extra-low-voltage direct current electrical installations not intended to be connected to a public distribution network2018-11-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO/TS 15877-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15876-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15874-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polypropylene (PP) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 15875-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 22391-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO/TS 22391-7:2018Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 7: Guidance for the assessment of conformity2018-11-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych