Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC TS 20000-5:2022Information technology — Service management — Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 20000-12022-01-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-5:2022Information technology - Service management - Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 20000-12022-01-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/TS 23301:2021STEP geometry visualization services2021-12-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/TS 22318:2021Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for supply chain continuity management2021-12-01KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 24283-2:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 2: Responsible expert2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki
ISO/TS 24283-3:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 3: Qualified enterprise2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki
ISO/TS 24283-1:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified technician and qualified operator2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TS 17021-13:2021Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 13: Competence requirements for auditing and certification of compliance management systems2021-12-16KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20527:2022Intelligent transport systems — Interoperability between interoperable fare management (IFM) systems and near field communication (NFC) mobile devices2022-01-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 21719-3:2021Electronic fee collection — Personalization of on-board equipment (OBE) — Part 3: Using integrated circuit(s) cards2021-11-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TS 20388:2021Biotechnology — Biobanking — Requirements for animal biological material2021-12-03KT 287 ds. Biotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 21357:2022Nanotechnologies — Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS)2022-01-14KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 23302:2021Nanotechnologies — Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them2021-11-30KT 314 ds. Nanotechnologii
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO/TR 27923:2022Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Injection operations, infrastructure and monitoring2022-01-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO/TS 9241-430:2021Ergonomics of human-system interaction — Part 430: Recommendations for the design of non-touch gestural input for the reduction of biomechanical stress2021-12-06KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.180 Ergonomia
ISO/TS 9241-430:2021Ergonomics of human-system interaction — Part 430: Recommendations for the design of non-touch gestural input for the reduction of biomechanical stress2021-12-06KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 20413:2021Fire safety engineering — Survey of performance-based fire safety design practices in different countries2021-12-09KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 10303-4000:2022Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 4000: Core model2022-01-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 23301:2021STEP geometry visualization services2021-12-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
IEC TR 63388:2021Report on the development of cogeneration2021-12-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63202-2:2021Photovoltaic cells - Part 2: Electroluminescence imaging of crystalline silicon solar cells2021-12-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63222-1:2021Power quality management - Part 1: General guidelines2021-12-15KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63378-1:2021Thermal standardization on semiconductor packages - Part 1: Thermal resistance and thermal parameter of BGA, QFP type semiconductor packages2021-12-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-7-510:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-510: Basic communication structure - Hydroelectric power plants, steam and gas turbines - Modelling concepts and guidelines2021-12-16KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC TR 61850-90-14:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-14: Using IEC 61850 for FACTS (flexible alternate current transmission systems), HVDC (high voltage direct current) transmission and power conversion data modelling2021-12-14KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TS 20000-5:2022Information technology — Service management — Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 20000-12022-01-14KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-5:2022Information technology - Service management - Part 5: Implementation guidance for ISO/IEC 20000-12022-01-13KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 38505-3:2021Information technology — Governance of data — Part 3: Guidelines for data classification2021-12-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 24372:2021Information technology — Artificial intelligence (AI) — Overview of computational approaches for AI systems2021-12-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24372:2021Information technology - Artificial intelligence (AI) - Overview of computational approaches for AI systems2021-12-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC TS 23884:2021Information technology - Computer graphics, image processing and environmental data representation - Material property and parameter representation for model-based haptic simulation of objects in virtual, mixed and augmented reality (VR/MAR)2021-12-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TS 23884:2021Information technology — Computer graphics, image processing and environmental data representation — Material property and parameter representation for model-based haptic simulation of objects in virtual, mixed and augmented reality (VR/MAR)2021-12-01KT 288 ds. Multimediów
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/TS 9241-430:2021Ergonomics of human-system interaction — Part 430: Recommendations for the design of non-touch gestural input for the reduction of biomechanical stress2021-12-06KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TR 49794:2022Information technology - Transition examples from the ISO/IEC 19794:2005 series to the ISO/IEC 39794 series for ID documents2022-01-17KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TR 49794:2022Information technology — Transition examples from the ISO/IEC 19794:2005 series to the ISO/IEC 39794 series for ID documents2022-01-17KT 309 ds. Biometrii
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 20527:2022Intelligent transport systems — Interoperability between interoperable fare management (IFM) systems and near field communication (NFC) mobile devices2022-01-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC TR 4339:2022Information technology for learning, education and training — Reference model for information and communications technology (ICT) evaluation in education2022-01-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 4339:2022Information technology for learning, education and training - Reference model for information and communications technology (ICT) evaluation in education2022-01-17KT 288 ds. Multimediów
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO/TR 19222:2021Road vehicles — Injury risk curves for the THOR dummy2021-12-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO/TS 19014-5:2021Earth-moving machinery — Functional safety — Part 5: Tables of performance levels2021-12-15KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22984:2021Transport packaging — Cleaning and sanitation methods of reusable transport items for distribution purpose2021-12-16KT 133 ds. Opakowań
73.060.10 Rudy żelaza
ISO/TS 9516-4:2021Iron ores — Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry — Part 4: Performance-based method using fusion preparation method2021-11-30KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.060 Gaz ziemny
ISO/TR 7262:2022Natural gas — Coalbed methane quality designation and the applicability of ISO/TC 193 current standards2022-01-10KT 277 ds. Gazownictwa
85.040 Masy włókniste
ISO/TS 24498:2022Paper, board and pulps — Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons2022-01-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO/TS 24498:2022Paper, board and pulps — Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons2022-01-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO/TR 5602:2021Sources of error in the use of electrochemical impedance spectroscopy for the investigation of coatings and other materials2021-11-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO/TR 52120-2:2021Energy performance of buildings — Contribution of building automation, controls and building management — Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-12021-12-16KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO/TS 24283-3:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 3: Qualified enterprise2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki
ISO/TS 24283-2:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 2: Responsible expert2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki
ISO/TS 24283-1:2022Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified technician and qualified operator2022-01-06KT 254 ds. Geotechniki