Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO/TS 80004-13:2017Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials2017-09-06KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20477:2017Nanotechnologies -- Standard terms and their definition for cellulose nanomaterial2017-08-28KT 314 ds. Nanotechnologii
01.140.20 Informacja naukowa
ISO/TR 19814:2017Information and documentation -- Collections management for archives and libraries2017-08-03KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
IWA 26:2017Using ISO 26000:2010 in management systems2017-07-31KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training - Learning analytics interoperability - Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
IWA 26:2017Using ISO 26000:2010 in management systems2017-07-31KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.180 Edukacja
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20526:2017Account-based ticketing state of the art report2017-07-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 1: Metrics2017-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 80004-13:2017Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials2017-09-06KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20477:2017Nanotechnologies -- Standard terms and their definition for cellulose nanomaterial2017-08-28KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60601-4-4:2017Medical electrical equipment - Part 4-4: Guidance and interpretation - Guidance for writers of particular standards when creating alarm system-related requirements2017-08-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC/TR 80001-2-9:2017Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 2-9: Application guidance -- Guidance for use of security assurance cases to demonstrate confidence in IEC/TR 80001-2-2 security capabilities2017-08-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO/TR 19727:2017Medical devices -- Pump tube spallation test -- General procedure2017-08-17KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO/TR 27915:2017Carbon dioxide capture, transportation and geological storage -- Quantification and verification2017-08-11RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
13.060.20 Woda pitna
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO/TR 19588:2017Background information and guidance on environmental cyanide analysis2017-07-31KT 191 ds. Chemii Gleby
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO/TR 18570:2017Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of human exposure to hand transmitted vibration -- Supplementary method for assessing risk of vascular disorders2017-08-09KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 24679-4:2017Fire safety engineering -- Performance of structures in fire -- Part 4: Example of a fifteen-storey steel-framed office building2017-08-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 17243-2:2017Machine tool spindles -- Evaluation of spindle vibrations by measurements on non-rotating parts -- Part 2: Direct-driven spindles and belt-driven spindles with rolling element bearings operating at speeds between 600 r/min and 30 000 r/min2017-08-18KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO/TS 20273:2017Guidelines on weld quality in relationship to fatigue strength2017-08-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC TS 62996:2017Industrial electroheating and electromagnetic processing equipment - Requirements on touch currents, voltages and electric fields from 1 kHz to 6 MHz2017-09-15KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63049:2017Terrestrial photovoltaic (PV) systems - Guidelines for effective quality assurance in PV systems installation, operation and maintenance2017-09-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62788-7-2:2017Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 7-2: Environmental exposures - Accelerated weathering tests of polymeric materials 2017-09-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62788-2:2017Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 2: Polymeric materials - Frontsheets and backsheets2017-08-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC PAS 62257-10:2017Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 10: Silicon solar module visual inspection guide 2017-08-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 63065:2017Guidelines for operation and maintenance of line commutated converter (LCC) HVDC converter station2017-09-15KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63065:2017Guidelines for operation and maintenance of line commutated converter (LCC) HVDC converter station2017-09-15KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC TS 60079-46:2017Explosive atmospheres - Part 46: Equipment assemblies2017-08-31KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC TR 63099-1:2017Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over fibre technologies for electromagnetic-field measurement - Part 1: Radio-over-fibre technologies for antenna measurement2017-08-09KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC TR 63099-1:2017Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over fibre technologies for electromagnetic-field measurement - Part 1: Radio-over-fibre technologies for antenna measurement2017-08-09KT 11 ds. Telekomunikacji
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC TR 23008-13:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 13: MPEG media transport implementation guidelines2017-08-11KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23008-13:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 13: MPEG media transport implementation guidelines2017-08-11KT 288 ds. Multimediów
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 1: Metrics2017-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 18317:2017Intelligent transport systems -- Pre-emption of ITS communication networks for disaster and emergency communication -- Use case scenarios2017-08-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 20526:2017Account-based ticketing state of the art report2017-07-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
IEC/TR 80001-2-9:2017Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 2-9: Application guidance -- Guidance for use of security assurance cases to demonstrate confidence in IEC/TR 80001-2-2 security capabilities2017-08-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
37.020 Przyrządy optyczne
ISO/TR 21477:2017Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Surface imperfection specification and measurement systems2017-08-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO/TR 18317:2017Intelligent transport systems -- Pre-emption of ITS communication networks for disaster and emergency communication -- Use case scenarios2017-08-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO/TS 19466:2017Electrically propelled mopeds and motorcycles -- Test method for evaluating performance of regenerative braking systems2017-08-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 17451-2:2017Packaging -- Codification of contents for inventories for shipments of household goods and personal effects -- Part 2: XML messaging structure for electronic transmission of inventory data2017-08-14KT 133 ds. Opakowań
71.040.30 Odczynniki chemiczne
ISO Guide 35:2017Reference materials -- Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability2017-08-21KT 322 ds. Materiałów Odniesienia
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO/TR 20436:2017Buildings and civil engineering works -- Sealants -- Paintability and paint compatibility of sealants2017-07-31KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO/TS 19736:2017Dentistry -- Bonding test between polymer teeth and denture base materials2017-09-05KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych