Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
IWA 27:2017Guiding principles and framework for the sharing economy2017-09-18RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO/TS 80004-13:2017Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials2017-09-06KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20477:2017Nanotechnologies -- Standard terms and their definition for cellulose nanomaterial2017-08-28KT 314 ds. Nanotechnologii
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
IWA 27:2017Guiding principles and framework for the sharing economy2017-09-18RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
IEC TR 62978:2017HVDC installations - Guidelines on asset management2017-09-28KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training - Learning analytics interoperability - Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
03.180 Edukacja
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TR 20529-1:2017Intelligent transport systems -- Framework for green ITS (G-ITS) standards -- Part 1: General information and use case definitions2017-10-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17444-2:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 2: Examination framework2017-09-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 1: Metrics2017-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 80004-13:2017Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials2017-09-06KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20477:2017Nanotechnologies -- Standard terms and their definition for cellulose nanomaterial2017-08-28KT 314 ds. Nanotechnologii
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 11665-13:2017Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon 222 -- Part 13: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane two-side activity concentration test method2017-10-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.20 Woda pitna
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO/TS 15923-2:2017Water quality -- Determination of selected parameters by discrete analysis systems -- Part 2: Chromium(VI), fluoride, total alkalinity, total hardness, calcium, magnesium, iron, iron(II), manganese and aluminium with photometric detection2017-09-29KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 24679-4:2017Fire safety engineering -- Performance of structures in fire -- Part 4: Example of a fifteen-storey steel-framed office building2017-08-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.240 Pomiary promieniowania
ISO/TS 11665-13:2017Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon 222 -- Part 13: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane two-side activity concentration test method2017-10-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC TR 62131-6:2017Environmental conditions - Vibration and shock of electrotechnical equipment - Part 6: Transportation by propeller aircraft2017-09-20KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 8000-60:2017Data quality -- Part 60: Data quality management: Overview2017-10-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.180.10 Piece elektryczne
IEC TS 62996:2017Industrial electroheating and electromagnetic processing equipment - Requirements on touch currents, voltages and electric fields from 1 kHz to 6 MHz2017-09-15KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-7:2017Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7: Generators 2017-09-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62788-7-2:2017Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 7-2: Environmental exposures - Accelerated weathering tests of polymeric materials 2017-09-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63049:2017Terrestrial photovoltaic (PV) systems - Guidelines for effective quality assurance in PV systems installation, operation and maintenance2017-09-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 63065:2017Guidelines for operation and maintenance of line commutated converter (LCC) HVDC converter station2017-09-15KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62978:2017HVDC installations - Guidelines on asset management2017-09-28KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
IEC TR 63065:2017Guidelines for operation and maintenance of line commutated converter (LCC) HVDC converter station2017-09-15KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC TS 60079-46:2017Explosive atmospheres - Part 46: Equipment assemblies2017-08-31KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63133:2017Semiconductor devices - Scan based ageing level estimation for semiconductor devices2017-10-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC TR 63098-1:2017Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre technologies and their performance standard - Part 1: System applications of radio over fibre technology2017-09-25KT 11 ds. Telekomunikacji
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC TR 63098-1:2017Transmitting equipment for radiocommunication - Radio-over-fibre technologies and their performance standard - Part 1: System applications of radio over fibre technology2017-09-25KT 11 ds. Telekomunikacji
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
IWA 27:2017Guiding principles and framework for the sharing economy2017-09-18RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TR 15446:2017Information technology - Security techniques - Guidance for the production of protection profiles and security targets2017-10-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 15446:2017Information technology -- Security techniques -- Guidance for the production of protection profiles and security targets2017-10-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC TS 29167-15:2017Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 15: Crypto suite XOR security services for air interface communications2017-10-02KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC TS 29167-15:2017Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Part 15: Crypto suite XOR security services for air interface communications2017-10-02KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC TR 22560:2017Information technology - Sensor network - Guidelines for design in the aeronautics industry: Active air-flow control
2017-10-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 20529-1:2017Intelligent transport systems -- Framework for green ITS (G-ITS) standards -- Part 1: General information and use case definitions2017-10-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17444-2:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 2: Examination framework2017-09-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17444-1:2017Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 1: Metrics2017-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC TR 20748-2:2017Information technology for learning, education and training -- Learning analytics interoperability -- Part 2: System requirements2017-08-28KT 288 ds. Multimediów
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO/TS 22239-3:2017Road vehicles -- Child seat presence and orientation detection system (CPOD) -- Part 3: Labelling2017-09-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO/TS 17536-2:2017Road vehicles -- Aerosol separator performance test for internal combustion engines -- Part 2: Laboratory test method2017-10-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
ISO/IEC TR 22560:2017Information technology - Sensor network - Guidelines for design in the aeronautics industry: Active air-flow control
2017-10-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO/TS 18625:2017Freight containers -- Container Tracking and Monitoring Systems (CTMS): Requirements2017-10-10KT 138 ds. Kolejnictwa
83.020 Technologie stosowane w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
ISO/TS 21522:2017Rubber process fumes components -- Quantitative test methods2017-09-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO/TS 289-4:2017Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 4: Determination of the Mooney stress-relaxation rate2017-10-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO/TS 24520:2017Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Crisis management -- Good practice for technical aspects2017-09-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO/TS 8103-6:2017Escalators and moving walks -- Part 6: Safety parameters meeting the GESRs2017-10-13KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO/TS 19736:2017Dentistry -- Bonding test between polymer teeth and denture base materials2017-09-05KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych