Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO/TR 10825-2:2022Gears — Wear and damage to gear teeth — Part 2: Supplementary information2022-10-05KT 112 ds. Przekładni Zębatych
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
IEC TR 60878:2022Graphical symbols for electrical equipment in medical practice2022-11-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC TS 62474-1:2022Material declaration for products of and for the electrotechnical industry - Part 1: Guidance on the implementation of IEC 624742022-11-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 42501:2022Sharing economy — General trustworthiness and safety requirements for digital platforms2022-10-06RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TS 23686:2022Service excellence — Measuring service excellence performance2022-10-06RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
ISO/TS 42502:2022Sharing economy — Guidance for provider verification on digital platforms2022-10-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO/TS 23471:2022Experimental designs for evaluation of uncertainty — Use of factorial designs for determining uncertainty functionsnull2022-11-07KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 21719-2:2022Electronic fee collection — Personalization of on-board equipment (OBE) — Part 2: Using dedicated short-range communication2022-10-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC TR 60878:2022Graphical symbols for electrical equipment in medical practice2022-11-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62474-1:2022Material declaration for products of and for the electrotechnical industry - Part 1: Guidance on the implementation of IEC 624742022-11-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO/TS 14074:2022Environmental management — Life cycle assessment — Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation2022-11-11KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TS 37172:2022Smart community infrastructures — Data exchange and sharing for community infrastructures based on geographic information2022-10-24RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC TS 62933-3-3:2022Electrical energy storage (EES) systems - Part 3-3: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - Additional requirements for energy intensive and backup power applications2022-11-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.60 Cykle życia wyrobu
ISO/TS 14074:2022Environmental management — Life cycle assessment — Principles, requirements and guidelines for normalization, weighting and interpretation2022-11-11KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
ISO/TS 5594:2022Soil and water quality — Guidance and requirements for designing an interlaboratory trial for validation of biotests2022-11-11KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO/TS 5594:2022Soil and water quality — Guidance and requirements for designing an interlaboratory trial for validation of biotests2022-11-11KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO/TR 9241-610:2022Ergonomics of human-system interaction — Part 610: Impact of light and lighting on users of interactive systems2022-10-05KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.180 Ergonomia
ISO/TR 9241-610:2022Ergonomics of human-system interaction — Part 610: Impact of light and lighting on users of interactive systems2022-10-05KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO/TS 15791-2:2022Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Use of intermediate-scale tests for semi-finished and finished products2022-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23471:2022Experimental designs for evaluation of uncertainty — Use of factorial designs for determining uncertainty functionsnull2022-11-07KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC TS 63383:2022Cybersecurity aspects of devices used for power metering and monitoring, power quality monitoring, data collection and analysis2022-11-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC TR 63377:2022Procedures for the assessment of human exposure to electromagnetic fields from radiative wireless power transfer systems – Measurement and computational methods (frequency range of 30 MHz to 300 GHz)2022-11-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC PAS 63446:2022Conversion method of specific absorption rate to absorbed power density for the assessment of human exposure to radio frequency electromagnetic fields from wireless devices in close proximity to the head and body - Frequency range of 6 GHz to 10 GHz2022-10-18KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC TR 60068-3-12:2022Environmental testing - Part 3-12: Supporting documentation and guidance - Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile2022-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
19.060 Badania mechaniczne
IEC TR 62899-550-1:2022Printed electronics - Part 550-1 : Quality assessment - Framework document on durability testing - Mechanical and thermal testing2022-10-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
21.200 Przekładnie zębate
ISO/TR 10825-2:2022Gears — Wear and damage to gear teeth — Part 2: Supplementary information2022-10-05KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TR 4673:2022Gas cylinders — Service life performance of composite cylinders and tubes2022-10-05KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC PAS 63441:2022Functional architecture of industrial internet system for industrial automation applications2022-10-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62257-100:2022Renewable energy off-grid systems - Part 100: Overview of the IEC 62257 series2022-10-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63401-1:2022Dynamic characteristics of inverter-based resources in bulk power systems - Part 1: Interconnecting inverter-based resources to low short circuit ratio AC networks2022-11-25KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62474-1:2022Material declaration for products of and for the electrotechnical industry - Part 1: Guidance on the implementation of IEC 624742022-11-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC PAS 63454:2022Conductive charging of electric vehicles - DC vehicle coupler configuration GG2022-11-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 62196-4:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet - Conductive charging of electric vehicles - Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC TR 63425:2022Connectivity for lighting systems2022-10-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63383:2022Cybersecurity aspects of devices used for power metering and monitoring, power quality monitoring, data collection and analysis2022-11-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62899-550-1:2022Printed electronics - Part 550-1 : Quality assessment - Framework document on durability testing - Mechanical and thermal testing2022-10-24RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC TR 63357:2022Semiconductor devices - Standardization roadmap of fault test method for automotive vehicles2022-10-11KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 62715-6-21:2022Flexible display devices - Part 6-21: Mechanical test methods - Foldable durability test for foldable display set2022-11-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC TR 60068-3-12:2022Environmental testing - Part 3-12: Supporting documentation and guidance - Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile2022-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
IEC TR 63377:2022Procedures for the assessment of human exposure to electromagnetic fields from radiative wireless power transfer systems – Measurement and computational methods (frequency range of 30 MHz to 300 GHz)2022-11-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 21897:2022Information technology — Data centres — Impact of the ISO 52000 series on energy performance of buildings2022-11-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TR 21897:2022Information technology - Data centres - Impact of the ISO 52000 series on energy performance of buildings2022-11-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TS 4213:2022Information technology - Artificial intelligence - Assessment of machine learning classification performance2022-10-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 4213:2022Information technology — Artificial intelligence — Assessment of machine learning classification performance2022-10-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/TR 3242:2022Blockchain and distributed ledger technologies – Use cases2022-10-31KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
ISO/IEC TR 24485:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Security techniques — Security properties and best practices for test and evaluation of white box cryptography2022-10-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24485:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Security techniques - Security properties and best practices for test and evaluation of white box cryptography2022-10-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TR 29119-13:2022Software and systems engineering — Software testing — Part 13: Using the ISO/IEC/IEEE 29119 series in the testing of biometric systems2022-11-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29119-13:2022Software and systems engineering - Software testing - Part 13: Using the ISO/IEC/IEEE 29119 series in the testing of biometric systems2022-11-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TS 32002:2022Document management — Portable Document Format — Extensions to Digital Signatures in ISO 32000-2 (PDF 2.0)2022-10-10RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 3242:2022Blockchain and distributed ledger technologies – Use cases2022-10-31KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 21719-2:2022Electronic fee collection — Personalization of on-board equipment (OBE) — Part 2: Using dedicated short-range communication2022-10-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO/TS 42501:2022Sharing economy — General trustworthiness and safety requirements for digital platforms2022-10-06RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TS 42502:2022Sharing economy — Guidance for provider verification on digital platforms2022-10-05RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO/TS 19159-4:2022Geographic information — Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data — Part 4: Space-borne passive microwave radiometers2022-11-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TR 23358:2022Health informatics — A case study on establishing standardized measurement data in cardiac examination reports2022-11-14KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 5568:2022Health informatics — Traditional Chinese medicine — Labelling metadata of human biological sample information2022-11-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 17975:2022Health informatics — Principles and data requirements for consent in the collection, use or disclosure of personal health information2022-11-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TR 3242:2022Blockchain and distributed ledger technologies – Use cases2022-10-31KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO/TS 17321-4:2022Graphic technology and photography — Colour characterization of digital still cameras (DSCs) — Part 4: Programmable light emission system2022-11-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO/TS 32002:2022Document management — Portable Document Format — Extensions to Digital Signatures in ISO 32000-2 (PDF 2.0)2022-10-10RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC PAS 63454:2022Conductive charging of electric vehicles - DC vehicle coupler configuration GG2022-11-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 62196-4:2022Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicles inlet - Conductive charging of electric vehicles - Part 4: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for DC pin and contact-tube accessories for class II or class III applications2022-10-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO/TS 20224-8:2022Molecular biomarker analysis — Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 8: Turkey DNA detection method2022-10-05KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 20224-9:2022Molecular biomarker analysis — Detection of animal-derived materials in foodstuffs and feedstuffs by real-time PCR — Part 9: Goose DNA detection method2022-10-05KT 287 ds. Biotechnologii
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 15791-2:2022Plastics — Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products — Part 2: Use of intermediate-scale tests for semi-finished and finished products2022-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
ISO/TR 9241-610:2022Ergonomics of human-system interaction — Part 610: Impact of light and lighting on users of interactive systems2022-10-05KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC TS 63350:2022Household electric appliances - Specification of the properties of a digital system for measuring the performance2022-10-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku