Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC TS 61994-3:2021Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 3: Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators2021-01-28KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 3: Security2021-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 2: Hybrid communications2021-02-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 22411:2021Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:20142021-01-12KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 30423:2021Human resource management -- Compliance and ethics metrics cluster2021-02-05KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 3: Security2021-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 2: Hybrid communications2021-02-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 23459:2021Nanotechnologies -- Assessment of protein secondary structure during an interaction with nanomaterials using ultraviolet circular dichroism2021-01-19KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 23362:2021Nanotechnologies -- Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control -- Specification of characteristics and measurement methods2021-01-08KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60601-4-5:2021Medical electrical equipment - Part 4-5: Guidance and interpretation - Safety-related technical security specifications2021-01-18KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22421:2021Sterilization of health care products -- Common requirements for sterilizers for terminal sterilization of medical devices in health care facilities2021-01-25KT 295 ds. Sterylizacji
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22411:2021Ergonomics data for use in the application of ISO/IEC Guide 71:20142021-01-12KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63058:2021Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage - Environmental aspects2021-01-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO/TR 27922:2021Carbon dioxide capture -- Overview of carbon dioxide capture technologies in the cement industry2021-02-04RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO/TR 22053:2021Safety of machinery -- Safeguarding supportive system2021-02-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/TR 22100-1:2021Safety of machinery -- Relationship with ISO 12100 -- Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards2021-01-27KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO/TR 22100-5:2021Safety of machinery -- Relationship with ISO 12100 -- Part 5: Implications of artificial intelligence machine learning2021-01-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC TR 62222:2021Fire performance of communication cables installed in buildings2021-01-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 16312-2:2021Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment -- Part 2: Evaluation of individual physical fire models2021-01-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.340.10 Odzież ochronna
ISO/TR 21808:2021Guidance on the selection, use, care and maintenance of personal protective equipment (PPE) designed to provide protection for firefighters2021-02-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC Guide 98-6:2021Uncertainty of measurement -- Part 6: Developing and using measurement models2021-02-09KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO/TS 11819-3:2021Acoustics -- Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise -- Part 3: Reference tyres2021-01-29KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO/TR 4808:2021Hydraulic fluid power – Interpolation method for particle count and filter test data2021-02-16KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO/TR 4813:2021Hydraulic fluid power -- Background, impact and use of ISO 11171:2020 on particle count and filter test data2021-02-11KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
27.060 Palniki. Kotły
IEC PAS 63312:2021Technical specification for flame detector system of boiler2021-01-14KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC TS 62282-9-102:2021Fuel cell technologies - Part 9-102: Evaluation methodology for the environmental performance of fuel cell power systems based on life cycle thinking - Product category rules for environmental product declarations of stationary fuel cell power systems and2021-01-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC TR 63335:2021Nuclear power plants - Instrumentation and control systems, control rooms and electrical power systems - Specific features of small modular reactors and needs regarding standards2021-02-04KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 63156:2021Photovoltaic systems - Power conversion equipment performance - Energy evaluation method2021-02-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62862-2-1:2021Solar thermal electric plants - Part 2-1: Thermal energy storage systems - Characterization of active, sensible systems for direct and indirect configurations2021-02-04KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC TR 62271-312:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: Guidance for the transferability of type tests of high-voltage/low-voltage prefabricated substations2021-01-05KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TS 63058:2021Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage - Environmental aspects2021-01-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63105:2021Lighting systems and related equipment - Vocabulary2021-01-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC TS 63105:2021Lighting systems and related equipment - Vocabulary2021-01-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC TS 60079-47:2021Explosive atmospheres - Part 47: Equipment protection by 2-wire intrinsically safe ethernet concept (2-WISE)2021-02-03KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC TS 61994-3:2021Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection - Glossary - Part 3: Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators2021-01-28KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 61188-8:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 8: 3D shape data for CAD component library2021-01-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC TR 61188-8:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 8: 3D shape data for CAD component library2021-01-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC TS 62966-3:2021Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 3: Aspects of operational and personal safety2021-01-26KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC TR 62222:2021Fire performance of communication cables installed in buildings2021-01-18KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-90-13:2021Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-13: Deterministic networking technologies2021-02-03KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 27110:2021Information technology, cybersecurity and privacy protection -- Cybersecurity framework development guidelines2021-02-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27570:2021Privacy protection - Privacy guidelines for smart cities2021-01-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27570:2021Privacy protection -- Privacy guidelines for smart cities2021-01-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TR 33017:2021Information technology -- Process assessment -- Framework for assessor training2021-02-18KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 21186-3:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 3: Security2021-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21186-2:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 2: Hybrid communications2021-02-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TR 11633-2:2021Health informatics -- Information security management for remote maintenance of medical devices and medical information systems -- Part 2: Implementation of an information security management system (ISMS)2021-02-13KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 22272:2021Health Informatics - Methodology for analysis of business and information needs of health enterprises to support standards based architectures2021-01-20KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO/TR 17321-5:2021Graphic technology and photography -- Colour characterization of digital still cameras (DSCs) -- Part 5: Colour targets including saturated colours for colour characteristic evaluation test for colorimetric image capture2021-01-14KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO/TS 23362:2021Nanotechnologies -- Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control -- Specification of characteristics and measurement methods2021-01-08KT 314 ds. Nanotechnologii
85.060 Papier i tektura
ISO/TS 14778:2021Paper and board -- Measurement of water contact angle by optical methods2021-01-11KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO/TR 52127-2:2021Energy performance of buildings -- Building automation, controls and building management -- Part 2: Explanation and justification of ISO 52127-12021-02-02KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz