Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 32220:2021Sustainable finance -- Basic concepts and key initiatives2021-08-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO/TR 32220:2021Sustainable finance -- Basic concepts and key initiatives2021-08-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO/TR 32220:2021Sustainable finance -- Basic concepts and key initiatives2021-08-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology -- Service management -- Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22393:2021Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for planning recovery and renewal2021-08-31KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 4445:2021Intelligent transport systems -- Mobility integration -- Role model of ITS service application in smart cities2021-09-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 4286:2021Intelligent transport systems -- Use cases for sharing of probe data2021-08-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17573-3:2021Electronic fee collection -- System architecture for vehicle-related tolling -- Part 3: Data dictionary2021-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 23034:2021Nanotechnologies -- Method to estimate cellular uptake of carbon nanomaterials using optical absorption2021-08-05KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 21633:2021Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro2021-08-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20342-7:2021Assistive products for tissue integrity when lying down -- Part 7: Foam properties, characteristics and performance2021-08-18KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO/TR 32220:2021Sustainable finance -- Basic concepts and key initiatives2021-08-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO/TR 20736:2021Sludge recovery, recycling, treatment and disposal -- Guidance on thermal treatment of sludge2021-07-26RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO/TR 5729:2021Evaluation of physical parameters of filter paper substrates for the determination of the ignition propensity of cigarettes2021-08-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TS 61340-5-4:2021Electrostatics - Part 5-4: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Compliance verification2021-08-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TS 23818-2:2021Assessment of conformity of plastics piping systems for the rehabilitation of existing pipelines -- Part 2: Resin-fibre composite (RFC) material2021-08-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO/TS 10986:2021Plastics piping systems -- Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- System design of above ground pipe and joint installations without end thrust2021-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TS 63102:2021Grid code compliance assessment methods for grid connection of wind and PV power plants2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
ISO/TR 9901:2021Solar energy -- Pyranometers -- Recommended practice for use2021-08-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC TS 63102:2021Grid code compliance assessment methods for grid connection of wind and PV power plants2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 61340-5-4:2021Electrostatics - Part 5-4: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Compliance verification2021-08-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC SRD 63200:2021Definition of extended SGAM smart energy grid reference architecture model2021-08-24KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC TR 62039:2021Selection guidelines for polymeric materials for outdoor use under HV stress2021-08-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
IEC TR 62039:2021Selection guidelines for polymeric materials for outdoor use under HV stress2021-08-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 62001-4:2021High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC filters - Part 4: Equipment2021-09-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62001-5:2021High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC filters - Part 5: AC side harmonics and appropriate harmonic limits for HVDC systems with voltage sourced converters (VSC)2021-08-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC TS 61044:2021Opportunity charging of lead-acid traction batteries2021-08-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
IEC TS 61044:2021Opportunity charging of lead-acid traction batteries2021-08-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63042-102:2021UHV AC transmission systems - Part 102: General system design2021-08-24KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC TS 63042-102:2021UHV AC transmission systems - Part 102: General system design2021-08-24KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 62908-1-3:2021Touch and interactive displays - Part 1-3: General introduction of pen touch technology2021-07-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.180.10 Włókna i kable
IEC TR 62000:2021Guidelines for combining different single-mode fibre sub-categories2021-09-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology -- Service management -- Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 20000-11:2021Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1 and service management frameworks: ITIL®2021-08-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/TS 82304-2:2021Health software -- Part 2: Health and wellness apps -- Quality and reliability2021-07-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO TS 82304-2:2021Health software - Part 2: Health and wellness apps - Quality and reliability2021-07-30KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TR 30117:2021Information technology -- Standards and applications for the integration of biometrics and integrated circuit cards (ICCs)2021-08-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TR 30117:2021Information technology - Standards and applications for the integration of biometrics and integrated circuit cards (ICCs)2021-08-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 4445:2021Intelligent transport systems -- Mobility integration -- Role model of ITS service application in smart cities2021-09-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/SAE PAS 22736:2021Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles2021-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 17573-3:2021Electronic fee collection -- System architecture for vehicle-related tolling -- Part 3: Data dictionary2021-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 4286:2021Intelligent transport systems -- Use cases for sharing of probe data2021-08-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 82304-2:2021Health software -- Part 2: Health and wellness apps -- Quality and reliability2021-07-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC TR 62933-2-200:2021Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-200: Unit parameters and testing methods - Case study of electrical energy storage (EES) systems located in EV charging station with PV2021-09-03KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 17400:2021Space systems -- Space launch complexes, integration sites and other facilities -- General testing guidelines2021-08-12KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO/TR 5729:2021Evaluation of physical parameters of filter paper substrates for the determination of the ignition propensity of cigarettes2021-08-12KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23758:2021Guidelines for the validation of qualitative screening methods for the detection of residues of veterinary drugs in milk and milk products2021-08-04KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO/TS 24106:2021Essential oils -- Name harmonization of components2021-09-09KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO/TR 23750:2021Cosmetics -- Answers to frequently asked questions on ingredients and product characterization according to ISO 16128-1 and ISO 16128-22021-08-25KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 3250:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Calculation and reporting production efficiency in the operating phase2021-08-31KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO/TS 6521-2:2021Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family D (Compressors) -- Part 2: Specifications of categories DAG, DAH and DAJ (Lubricants for flooded rotary air compressors)2021-08-02KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO/TR 4644:2021Nickels, ferronickels and nickel alloys -- Standards for the determination of chemical composition2021-08-27KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
81.040.20 Szkło budowlane
ISO/TS 21480:2021Glass in building -- General technical requirements of building integrated photovoltaic modules recycling2021-08-20KT 198 ds. Szkła
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO/TS 16096:2021Reclaimed isobutene-isoprene (IIR) rubber -- Evaluation procedure2021-07-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO/TS 16095:2021Reclaimed rubber derived from products containing mainly natural rubber -- Evaluation procedure2021-07-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych