Zawartość

Skład RN

Skład Rady Normalizacyjnej V kadencji (2020-2023)
I. PRZEDSTAWICIELE ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
powołani przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Normalizacyjnej przy PKN:
1. Mariusz Soczyński

Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

2. Elżbieta Sakowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3. Anna Bitner     Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
Wybrani w drodze wyborów (uchwała nr 2  z dnia 21 listopada 2019 r. komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Normalizacyjnej przy PKN):
II. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH:
1. Wojciech Januszko Polska Izba Konstrukcji Stalowych
2. Andrzej Matla Stowarzyszenie Producentów Styropianu
3. Janusz Nowastowski Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki
4. Bogdan Tatarowski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM
5. Stanisław Tkaczyk Krajowa Izba Gospodarcza
III. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW:
1. Dariusz Łazęcki Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa
2. Zenon Małkowski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
3. Mariusz Śliwiński Polska Izba Mleka
4. Wojciech Gwizdak Krajowa Rada Izby Architektów RP
IV. PRZEDSTAWICIELE KRAJOWYCH LUB REGIONALNYCH ORGANIZACJI, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów:
1. Kamil Kiejna Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
2. Marek Roszak Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB
3. Elżbieta Szadzińska Federacja Konsumentów
4. Wojciech Szczepka „Klub Paragraf 34” Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego
5. Jacek Stankiewicz Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej
V. PRZEDSTAWICIELE OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI ZAWODOWYCH I NAUKOWO-TECHNICZNYCH:
1. Marcin Ocioszyński Stowarzyszenie Elektryków Polskich
2. Leszek Horodyski Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Janusz Leśniewski Naczelna Organizacja Techniczna
4. Mariusz Sangórski Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
5. Bronisław Wesołowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
VI. PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI:
1. Anna Wronka Uniwersytet Łódzki
2. Małgorzata Skibska–Zielińska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3. Dominik Szczukocki Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”