Zawartość

Euroazjatycka Unia Celna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą współpracę handlową z Eurazjatycką Unią Celną (Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Federacja Rosyjska) lub planują rozszerzyć swoją działalność o ten obszar, Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Państwowym Komitetem Normalizacyjnym Republiki Białorusi (Gosstandard) i Białoruskim Państwowym Instytutem Normalizacji i Certyfikacji (BelGISS) przygotował specjalną podstronę „Euroazjatycka Unia Celna”. Zawiera ona linki do stron Gosstandardu, na których można znaleźć informacje m.in. o normach, przepisach technicznych i certyfikatach, które obowiązują na terenie Eurazjatyckiej Unii Celnej.

Euroazjatycka Unia Celna jest to jednolity obszar celny utworzony 1 stycznia 2015 roku przez Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Federację Rosyjską, w którym nie stosuje się ceł i ograniczeń o charakterze gospodarczym. Kraje zrzeszone w Eurazjatyckiej Unii Celnej stosują jednolitą taryfę celną i inne wspólne środki kontroli obrotu towarowego wobec krajów trzecich, w tym jednolite normy i przepisy techniczne. Przepisy techniczne obowiązujące na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej są obowiązkowe.

Czytaj więcej o Unii Celnej

Państwowy Komitet Normalizacyjny Republiki Białorusi (Gosstandart), białoruski odpowiednik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, jest organem państwowym odpowiedzialnym za prowadzenie jednolitej polityki w dziedzinie normalizacji, metrologii, oceny zgodności, efektywności energetycznej, nadzoru budowlanego oraz kontroli zgodności projektów i kosztorysów z normatywami i normami.

Czytaj więcej o Gosstandart