Zawartość

Przyznane patronaty

4-6 października, Kielce

Sympozjum „Metrologia podstawą systemu oceny zgodności”

VIII edycja cyklu „Metrologia w systemach zarządzania”. Celem sympozjum jest doskonalenie w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi.

Spotkanie przyczyni się do popularyzacji w polskich przedsiębiorstwach wymagań metrologicznych, zawartych zarówno w Normach Międzynarodowych, jak również w przepisach prawnych, będzie okazją do pogłębienia wiedzy merytorycznej, zdobycia nowych doświadczeń i wymiany poglądów, stanowiąc ważny krok w doskonaleniu systemu oceny zgodności w Polsce i zapoznaniu się ze zmianami mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu oceny zgodności.

Czytaj więcej o sympozjum

9-10 października, Kraków

III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2017

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Jego celem jest wypracowywanie praktycznych rekomendacji, zmierzających do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej UE.

Czytaj więcej o forum
25-26 października, Warszawa

VII Międzynarodowa Konferencja CommonSign Warsaw 2017 Electronic Signature Interoperability Summit

Celem CommomSign jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Uczestnicy konferencji to polscy i zagraniczni dostawcy i odbiorcy aplikacji oraz usług zaufania, a także przedstawicieli administracji.

Od pierwszej edycji imprezy, konferencji towarzyszy Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego, który powstał z myślą o sprawdzeniu wzajemnej współpracy oprogramowania służącego do składania oraz weryfikacji podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej o konferencji
6-7 grudnia, Warszawa

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Temat wiodący: Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

Najważniejsze coroczne spotkanie szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności, wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji są hasła-drogowskazy: Commerce – Mobility – FinTech – RegTech – Identity – Security.

Czytaj więcej o konferencji
14-16 marca 2018, Warszawa
XX edycja Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018 oraz VII Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab

Targi to ważne wydarzenie promujące najnowsze rozwiązania i technologie przeznaczone dla laboratoriów. To spotkanie przedstawicieli nauki i biznesu, ekspertów z ośrodków naukowo-badawczych i menedżerów poszukujących nowoczesnych rozwiązań, pozwalające nawiązywać kontakty handlowe oraz zdobywać specjalistyczną wiedzę. Ważną częścią targów jest bogaty program merytoryczny, obfitujący w konferencje, spotkania, wykłady, warsztaty, prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w swojej dziedzinie, które pomagają podnosić kwalifikacje zawodowe uczestników.

Czytaj więcej o Targach EuroLab


Archiwum przyznanych patronatów