Zawartość

Przyznane patronaty

26 listopada, Katowice

Europejskie Forum Biznesu 2019
Najwyższa Jakość Quality International 2019

Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin 

Tegorocznym tematem Europejskiego Forum Biznesu jest przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. 
 
Celem Forum jest wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty
dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.
 
Zagadnienia EFB 2019:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie)
  • Gospodarka komunalna – bezpieczeństwo energetyczne
  • Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa
  • Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi
  • Finanse, bezpieczeństwo inwestycyjne
  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

 
Czytaj więcej 


Archiwum przyznanych patronatów