Zawartość

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia na towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze formy zapłaty „Karta/ePrzelew” rozpoczyna się po otrzymaniu:

  a) pozytywnego wyniku autoryzacji karty,

  b) komunikatu potwierdzającego pozytywną realizację płatności (ePrzelew)

 2. Czas realizacji zamówień na towary w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem sklep.pkn.pl przy wyborze metody zapłaty „Przelew na konto PKN – Przedpłata” wynosi 10 dni roboczych od dnia uznania na rachunku bankowym sprzedawcy kwoty stanowiącej całość należności za zamówione towary.
 3. Czas realizacji zamówienia na towary w formie papierowej lub w formie elektronicznej (plik pdf) przy wyborze metody płatności innej niż w ust. 1 i 2 powyżej wynosi do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 4. Czas dostawy gwarantowany jest przez wybranego przez klienta dostawcę oraz podlega regulaminom tychże dostawców. Zamówione towary, wraz z fakturą VAT, są dostarczane za pośrednictwem poczty listem poleconym priorytetowym lub paczką pocztową według tabeli opłat wysyłkowych albo za pośrednictwem kuriera POCZTEX.
 5. W przypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w szczególności z przyczyn leżących po stronie podmiotu dostarczającego zamówienie, tj. dostawcy zewnętrznego.
 6. Koszty dostawy obciążają klienta niezależnie od wartości zamówienia.
 7. W przypadku, gdy zamówione przez klienta towary zostaną zwrócone sprzedawcy z powodu nieodebrania przesyłki w określonym terminie, błędnego adresu doręczenia podanego przez klienta, jak również odmowy odebrania przesyłki przez adresata, klient ponosi koszty zwrotu zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej wysyłki towarów.